Unique visitors since 2015:

  • 240,063 people

Aphantasia and Anauralia: See No Evil, Hear No Evil?

1 week ago
ADDSpeaker

Aphantasia, or Mind Blindness, have now found a companion; Anauralia, or Mind Deafness. Not being able to See and Hear within your 'Mind's Eye' and 'Mind's Ear' are linked to numerous cognitive s, such as self-regulation, problem-solving and memory-recall. I myself, was born with both conditions and in this article, I take a deep dive into the first published, scientific study on the subject matter. Read More

Autisme: Er du også en grubler?

Ny forskning viser, at personer med Autisme og PTSD samtidigt oftest kan forværre sine PTSD symptomer, fordi grubleri fører til fysisk ubehag, som trigger dine traumer. Read More

4 months ago

ADHD: Medicin er ikke en mirakelkur!

ADHD-medicin er en mirakelkur imod symptomerne, men ikke på dét at leve med ADHD! Fordi ADHD ikke er en sygdom, men en lidelse, og denne lidelse skal behandles med både medicin OG terapi, ellers får man ikke "styr på lortet", blot "mere lort på styret" ... Her forklarer jeg hvorfor det hænger sådan sammen. Read More

6 months ago

ADHD: PILLER OP, PILLER NED …

Fantastisk beskrivelse af hvordan en hjerne med ADHD + Autisme “ser ud - følt indefra” - beskrevet af en kvinde med nyopdaget ADHD + ASF der ovenikøbet er poetisk filosof - MUST READ! Read More

7 months ago

Sådan ser en typisk ADHD + ASF profil ud!

Efter at have foretaget en analyse af mere end 220 unikke personers videnskabelige og evidensbaserede test-resultater, kan jeg hermed afsløre, hvordan " sådan nogen med ASF og ADHD - som os, så ser ud ..." OFTEST!.. Read More

7 months ago

ADHD: ICD-11 Dansk Version

ADDspeaker præsenterer her den første DANSKE oversættelse af den nye ADHD diagnose fra ICD-11, der bliver indført 1- januar 2022.​ Read More

9 months ago

ADHD: Nyeste fakta 2021

I et nyligt publicerede meta-studie om ADHD har mere end 70 topforskere fra hele verden der påviser, faktuelt, hvilke 208 faktorer der – ufravigeligt – er den videnskabelige sandhed om ADHD i dag. Her beskriver jeg disse og underbygger dem med data fra min egen research. Read More

9 months ago

“Inklusion” har reduceret støtten til børn med særlige behov med – 2 mia. kr. –

“Inklusion”: Efter at have analyseret de kommunale regnskaber for perioden 2008-2013 (før Folkeskolereformen) med perioden 2014-2019 (efter Folkeskolereformen) viser med al tydelighed, at det egentlige formål ikke var at give børnene en bedre livskvalitet, det har udelukkende ført til vækst i “skolevægring” og at blot 4 ud af 10 børn med ADHD i dag forlader 9. klasse med et eksamensbevis - før reformen var tallet - 6 ud af 10 - ... Det viser sig nemlig, at det hele blot var en undskyldning for at give 203 mio. kr. til opkvalificering af de ansatte! Børn med særlige behov har derimod mistet 2 mia. kr. efter “Inklusion” ... det er ikke blot sørgeligt - det er en skandale! Læs her min analyse af FAKTA ... Read More

10 months ago

ADHD: Inklusion er en kæmpefiasko

NYT dansk studie: 6 ud af 10 børn med ADHD gennemfører IKKE folkeskolen. Vi har længe vidst, at skolegang og ADHD er en stor udfordring, men at det nu er kommet til et punkt, hvor samfundet svigter børnene i så høj grad, så kan konklusionen udelukkende være, at Inklusion er en kæmpefiasko! Her præsenteres begrundelsen og beviset på, hvorfor ... Read More

11 months ago

Ny anbefalet behandlingsplan for personer med – samtidig – ADHD og Autisme

Behandlingsplan for personer med ADHD+ASD samtdigt. Gælder for alle over 16 år (eller piger der er begyndt at menstruere). Metoden bygger på videnskabelig evidens, samt klinisk praktisk erfaring fra medlemmer af ADDspeaker fællesskabet og samarbejdende praktiserende psykiatere, under samlet overvågning af Peter 'ADDspeaker' Vang fra ADDspeaker, og i tæt dialog med Dr. Russell A. Barkley, PhD, der fungerer som vores videnskabelige fagkonsulent og rådgiver os i vores forståelse af den videnskabelige evidens udelukkende, han har således ingen berøring med vores kliniske praksis eller direkte patientbehandling, hans rolle er at kvalitetssikre vores egen videnskabelige forståelse, samt fortolker den feedback som vi får fra patienter og samarbejdende behandlere. Read More

12 months ago

Opdateret anbefaling for valg af ADHD-medicin

Et af de spørgsmål som jeg oftest bliver bedt om at svare på, handler om medicin. Folk ønsker at vide hvilken der er bedst, mest effektiv og har færrest bivirkninger. Da al medicin, ikke kun den til ADHD, er biologisk betinget, altså unik for hvert enkelt menneske, så kan jeg ikke besvare dette spørgsmål, men der findes nogle gode tommelfinger regler der kan hjælpe dig i at vælge den bedst mulige løsning. Read More

2 years ago

Maskering – et nødvendigt onde eller selvdestruktion?

For at være en del af samfundet er tilpasning nødvendigt, men for mange, hvis ikke de fleste, med autisme og/eller ADHD tager denne tilpasning overhånd og bliver selvudslettende. Skrevet af en 35-årig kvinde der først blev fejl-diagnosticeret med Borderline og efterfølgende gen-udret med Autisme + ADHD ... Read More

3 years ago

Elvanse gav mig et liv og Intuniv gav mig mulighed for at leve det

Det, at finde den rette medicinske kombinationsbehandling når man har ADHD med en eller flere ko-morbide lidelser, er uhyre svært og kan føles uoverskueligt og håbløst, især pga. de overdrevne stringente regler for hvilken medicin man må få og i hvilken rækkefølge det skal afprøves, uanset hvem man er. Denne artikel beskriver hvordan det kan gøres, på den rigtige måde, hvis blot der er empati, viden og vilje til at lytte til patienten selv, i behandlingssystemet. Read More

3 years ago

Hvad er ODD?

Mellem 65 og 84% af alle børn med medicinsk ubehandlet ADHD lider af ko-morbid Oppositionel Adfærdsforstyrrelse (ODD). ODD er en adfærdsforstyrrelse der er tæt knyttet til ADHD symptomer, samt af psykosociale faktorer, i tæt forening. Der findes ikke meget viden om ODD på dansk, så derfor har jeg forsøgt at skrive en artikel der trækker på videnskabelige fakta, samt praktiske erfaringer fra vores FB gruppe, ADDspeaker. Read More

4 years ago

Definition af adfærdshæmning, selvkontrol og eksekutive funktioner

I  den model  af  eksekutive funktioner  og  ADHD,  som  fremlægges  senere i  bogen, antages  det,  at  den  centrale  skade  ved  ADHD  er  en  mangelfuld  responshæmning. Denne mangelfulde  responshæmning fører  så til  sekundære  skader  på fire neuropsykologiske evner,  som  er  afhængige af  hæmning for  selv  at  kunne forløbe effektivt.  De fire evner  betragtes  som  eksekutive  funktioner,  sådan som  dette begreb anvendes  i  neuropsykologien.  De sekundære skader  såvel  som  den primært mangelfulde adfærdshæmning  fører til  forringelse  af  motorisk  (adfærdsmæssig) kontrol  eller  af  styring ud fra indre repræsentationer  og mindsket  effektivitet  af selvrettede handlinger. Inden jeg gå over  til  at  opstille min model  af  hæmning, selvkontrol  og eksekutive funktioner,  vil  det  imidlertid være nødvendigt  at operationalisere eller  præcisere betydningen af  disse begreber,  som  jeg bruger  dem her  i  bogen. Begrebsdefinitioner Adfærdshæmning Adfærdshæmning  henfører  til  tre indbyrdes  beslægtede processer: (1)  hæmning af  den første og… Read More

1 week ago

Is it Autism or ADHD or Both?

In my now 8 year long experience working with adults who are late diagnosed with Autism and/or ADHD, the common theme that baffles both medical professionals and the patients alike, is how to determine if it is Autism or ADHD or Both. In this article I will give you some pointers on how to distinguish these disorders, based on scientific evidence, as well as symptomatological differences. Read More

1 week ago

ADHD and Sexual Victimization

ADHD is associated with a 41% increased risk of experiencing unwanted sexual contact, and an 85% increased risk of being raped. A frequent misconception is that the most common form of sexual victimization is “blitz rape,” where strangers jump out of bushes to violently attack a victim. The reality is that most sexual assaults take place among acquaintances and tend to be less violent than the typical stranger rape. This article explains the latest 2020 scientific evidence for these sad statistics. (more…) Read More

1 week ago

How does ADHD feel?

All brains accomplish the same core task: to efficiently ensure resources for physiological systems within an animal’s body (i.e. its internal milieu) so that an animal can grow, survive and reproduce. Some people think that having ADHD is like having a super power which makes our senses more highly susceptible to external stimuli. The reason for this is that many with ADHD feel and emote more overtly than most people without ADHD. They Read More

1 week ago

ADHD: Storebø OJ & Simonsen E – What’s their motive?

ABSTRACT A recent Cochrane review assessed the efficacy of methylphenidate for attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) in children and adolescents. Notwithstanding the moderate-to-large effect sizes for ADHD symptom reduction found in the meta-analysis, the authors concluded that the quality of the evidence is low and therefore the true magnitude of these effects remains uncertain. We identified a number of major concerns with the review, in the domains of study inclusion, approaches to quality assessment and interpretation of data relating to serious adverse events as well as of the clinical implications of the reported effects. We also found errors in the extraction of data used to estimate the effect size of the primary outcome. Considering all the shortcomings, the conclusion in the Cochrane review that the status of the evidence is uncertain is misplaced. Professionals, parents and patients should refer to previous reviews… Read More

1 week ago

Forstå din OCEAN personlighedstest

Som led i vores research arbejde anvender vi den anerkendte Big 5 Personality Traits (OCEAN) test, da den er meget præcis og da psykologer har brugt denne test i deres arbejde i årtier. Her kan du se forklaringen på hvad dit personlighedstest afslører Read More

7 months ago

Theory of Mind, ASF og Kognitiv Fleksibilitet

Theory of Mind og Kognitiv Fleksibilitet er det der skaber en korrekt forståelse af andre. ToM er essentielt for succesfuld social interaktion, netop det personer med ASF har så svært ved at opnå. Read More

8 months ago

ADHD, ASF, angst og skolegang

ADHD+ASF: Nyt svensk tvillingestudie påviser, at 89% af de faktorer der bestemmer din uddannelsespræstation skyldes genetik og internaliseringsproblemer (angst) og at miljø og opdragelse således kun har ringe betydning! Read More

8 months ago

ADDspeaker – hvem fanden tror du at du er – en ADHD guru?

En artikel om personen bag ADDspeaker - Peter Vang - og om hans motivation for at kæmpe kampen for de kommende generationer af personer med ADHD. Read More

9 months ago

9 ud 10 forældre mener Inklusion har ført til forringet livskvalitet!

I ADDspeaker’s omfattende research af konsekvenserne af Folkeskolereformen, har vi spurgt et bredt udvalg af forældre om deres vurdering af konceptet Inklusion. Read More

9 months ago

Hvad fanden er dit problem med min ADHD, Sanne?

"Sjovt nok er nogle af de børn, jeg har kendt, og som fik diagnosen, vokset op til at blive fuldkommen normale. Det, der var galt, var at forældrene ikke turde sige ungerne imod,' skriver Sanne Gottlieb om ADHD" i EkstraBladet 4. februar 2021 ... At jeg IGEN i år 2021 skal bruge tid på at "forklare" uvidende journalister med egne agendaer, om hvad ADHD i virkeligheden er, gør og betyder - det er fandme sørgeligt, altså! Read More

10 months ago

ADDspeaker åbner ny research database

Da vi jo har fokus på at få afdækket som meget viden om ADHD og ASD som overhovedet muligt, har vi nu oprettet vores egen research database, hvor du (uanset om du har eller ikke har ADHD/ASD) er meget velkommen til at hjælpe os med dine anonyme oplysninger via vores 5 min. spørgeskema. Alle data. er fortrolige, ikke til videresalg og vil alene blive delt med de forskere indenfor ADHD/ASD området som vi samarbejder med - altså ingen økonomiske formål, alene rent videnskabeligt! Read More

10 months ago

First visual fMRI now shows ToM in ASD and ADHD

NEW study shows the fMRI evidence of Theory of Mind (ToM) in ASD, as well as in ASD+ADHD (55% of children and adolescents with the disorders meet both diagnostic criteria), as compared to Neurotypicals (Typically Developing Individuals). Read More

11 months ago

Autisme: Mellem 59-83% af alle med Autisme, lider også af ADHD

Seneste videnskabelige evidens (Mayes et al., 2020) påviser, at mellem 59% og 83% af alle med Autisme, samtidigt også lider af ADHD. For tiden er Sundhedsstyrelsen ved at opdatere NKR for børn og unge med Autismespektrumlidelser, og af den senest offenligtgjorte høringsversion fremgår det, at ”SVAG ANBEFALING MOD: Førstevalget til behandling af irritabilitet, aggression og udadreagerende adfærd hos børn og unge med autisme er nonfarmakologiske pædagogiske og psykologiske tiltag.”. Dette er signifikant i modstrid til hvad seneste videnskabelige evidens netop har dokumenteret. I denne artikel forklarer jeg hvorfor, og forklarer ligeledes hvorfor medicinering af børn med Autisme bør være ligeså naturligt, som medicinering af børn med Diabetes i dag er. Read More

1 year ago

ADHD-foreningen: “Manglende evidens er ikke ensbetydende med manglende effekt”

Når direktøren for ADHD-foreningen, Camilla Louise Lydiksen, efter år på posten som Danmarks talerør for de knap 300.000 danskere der lever med ADHD, kan udtale i det netop offentliggjorte høringssvar til NKR for børn og unge 2020, at “manglende evidens er ikke ensbetydende med manglende effekt”, så er det at jeg må anmode om en forklaring på, hvad validiteten af en sådan udtalelse, mon bygger på? Hvad er hendes alternativ til at bruge videnskabelig evidens? Mavefornemmelse, patienthistorier, følelser, eller? Read More

1 year ago

ADHD: Breaking the curse of ignorance

#ADHDAWARENESSMONTH - For years now, I've written about the propaganda against ADHD medication, and especially about the misfortunes that the myths and stigmas brings with it. Ranging from Scientology's campaign against everything ADHD, to Alan Schwarz' sensational book from 2016, the public opinion have been influenced by 'alternative facts' and dubious agendas ... but finally the curse seems to have been broken - the medical treatment of people with ADHD is finally on the rise again ... Read More

1 year ago

ASD and ADHD: New research shows unique neurodevelopmental brain abnormalities, specific to co-occuring ASD + ADHD

New research suggest that the pathophysiology of ASD + ADHD may be primarily related to somatosensory deficits and delayed maturation of the left postcentral gyrus. Abnormal somatosensory, attributed to delayed maturation of the left postcentral gyrus, leads to the core symptoms experienced by patients with comorbid ASD and ADHD. Read More

1 year ago

Emotional Dysregulation in ADHD vs. BPD

Emotional Dysregulation is currently a hot topic in the ADHD community, in part due to ADDitude Magazines promoting the concept of Rejection Sensitivity Dysphoria (RSD) as a novel symptom of ADHD. It is not. Here’s why, and how this new concept may be counterproductive to reducing the misdiagnosis of ADHD as Borderline Personality Disorder (BPD), which today is a significant risk-factor, especially for women who are adult late-diagnosed with ADHD/BPD. (more…) Read More

1 year ago

#SeeMeToo – ADHD In Women Is Overlooked And Misunderstood

Scientific consensus agrees, that ADHD is a genetic, neurobiological, mental disorder, and that ADHD is something that you are born with, and that the symptomatology changes across the lifespan, and finally that it is a condition that you will die with. So I wonder why the current ‘truth’ about the sex ratio in ADHD is 4:1 (men vs. women) since the global distribution of the sexes are 2:1 (or almost 50/50%), and I cannot conceive WHAT the basis for this difference is - other than bias and year and years of confirmation bias in the diagnostic manuals. I think it’s time to ‘get real’ and make some fundamental changes, to accommodate a fair and correct treatment of girls and women - world-wide ...#SeeMeToo Read More

1 year ago

Fakta

This website uses cookies.

%%footer%%