ADHD Guideline 2018

ADHD er en medfødt, kompleks, specifik udviklingsforstyrrelse der medfører en kronisk og livslang psykisk lidelse, med skiftende aldermæssig symptomalogi. I denne artikel gennemgår vi hvad nyeste videnskabelig evidens anbefaler … Definition Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) er karakteriseret ved et vedvarende mønster (mindst 6 måneder) af letafledlighed/uopmærksomhed og/eller hyperaktivitet-impulsivitet, med debut i udviklingsperioden, typisk i … Continue reading ADHD Guideline 2018