ADHD – Hvad ved vi egentligt?

On 3. October 2015 by Peter 'ADDSpeaker' Vang

ADHD - Hvad ved vi egentligt?

ADHD – Hvad ved vi egentligt?. I lyset af den senere tids debat om “Er vi i Danmark gået diagnose amok?” har jeg prøvet at finde ud af hvor mange vi egentligt er der har ADHD, statistik set, samt hvad det koster samfundet. Du vil nok blive en smule overrasket når du når konklusionen …

Voksne i Danmark i år 2013

For at komme så tæt på et nøjagtigt resultat, har jeg taget udgangspunkt i tallet for antallet af voksne i Danmark i år 2013. Ifølge Danmarks Statistik ser fordelingen i den voksne befolkning således ud, og det er disse tal der ligger til grund for resten af mine beregninger.

ADHD - Hvad ved vi egentligt?

Kilde: Statistikbanken

Hvor mange voksne ADHD’ere er vi så i Danmark?

Der findes ikke noget præcist tal for hyppigheden og der findes heller ingen præcis opgørelse, så vi må regne os frem til tallet.

Normalt ville man gøre dette ved at tælle antallet af stillede diagnoser og så se på tallene år for år, men dem har jeg ikke kunnet finde, så jeg gør hvad de andre der researcher i ADHD i Danmark gør, nemlig at bruge tallene på dem der er i medicinsk behandling for ADHD.

Tallet via Statens Serum Institut

Hvis vi kigger på disse tal, så fremgår det at vi er 39.047 voksne med ADHD i Danmark.

ADHD - Hvad ved vi egentligt?

Kilde: MedStat.dk

Tallet via ADHD-foreningen i Danmark

I ADHD-foreningens regi, er tallet opgjort til 1-3% af befolkningen, så hvis vi kigger på antallet den vej, så får vi følgende;

ADHD - Hvad ved vi egentligt?

ADHD - Hvad ved vi egentligt?

Kilde: ADHD-foreningen

Altså er tallet ifølge ADHD-foreningen mellem 45.674 og 140.351 voksne personer i Danmark.

Tallet ifølge CDC

Centers for Disease Control (CDC) er verdenskendt og verdensanerkendt for sit statistiske arbejde og de anslår at 4.4% af den voksne befolkning (i USA) har ADHD.

ADHD - Hvad ved vi egentligt?

Kilde: CDC

CDC mener altså at vi burde være 200.966 voksne med ADHD i Danmark.

Tallet ifølge WHO

World Health Organization (WHO) har tallet til 3,5% af den voksne befolkning som værende den andel der har ADHD og det giver følgende;

ADHD - Hvad ved vi egentligt?

Kilde: Wikipedia

WHO mener altså at vi med ADHD udgør 159.860 personer i Danmark.

Tallet ifølge Rockwool-fonden

ADHD - Hvad ved vi egentligt?

Rapporten anslår at der er 18.993 voksne med ADHD i Danmark. Altså endnu engang et nyt tal, denne gang et der er meget lavere end alle de andre. Ifølge Rockwool-fondens ADHD undersøgelse fra 2014, anslåes det at det koster samfundet 101.028 kr. om året for hver voksen der har ADHD. I samme studie vises det at hver voksen med ADHD tjener 4.000 kr mindre end kontrolgruppen.

Samfundsøkonomiske konsekvenser af ADHD

Hvis vi tager antallet af voksne med ADHD og gange med de forskellige bud på hvor mange vi er, så får vi disse tal:

Rockwool-fonden:
18.993 x 101.028 = 1.918.824.804 kr.

Statens Serum Institut:
39.047 x 101.028 = 3.944.840.316 kr.

ADHD-foreningen:
(1%) 45.674 x 101.028 = 4.614.352.872 kr.
(3%) 140.351 x 101.028 = 14.179.380.828 kr.

WHO:
(3,5%) 159.060 x 101.028 = 16.069.513.680 kr.

CDC:
(4,4%) 200.966 x 101.028 = 20.303.193.048 kr.

Så det koster altså det danske samfund mellem 1.918.824.804 kr og 20.303.193.048 kr om året alene for den voksne gruppe med ADHD. Det er højest udsædvanligt at have så forskellige tal at arbejde med.

Konklusion

ADHD - Hvad ved vi egentligt?

Det tyder på at ingen rigtigt ved det præcist. Vi ved at 39.047 personer i Danmark får medicin for ADHD, men ved også at antallet at personer med ADHD burde være mellem 45.674 og 200.966 alt efter hvem man spørger.

Vi ved nu at det koster samfundet mellem 2 mia. kr. og 20 mia. kr. om året for den gruppe af voksne der har ADHD.

Der er en væsentlig forskel fra de 39.047 der er i medicinsk behandling til de 200.966 personer som (statistisk set) burde have ADHD og dermed have brug for medicinsk behandling.

Så enten er der alt for få der er diagnosticeret og medicineret, ellers også er de statistiske forudsætninger ikke tæt nok på virkeligheden.

En ting der er sikkert, for mig, er at alt for få voksne i Danmark har fået stillet diagnosen med ADHD og dermed er alt for mange ikke i medicinsk (eller alternativ) behandling for deres lidelse.

Og det er ikke godt for samfundet, børnene eller personerne selv!

Comments are closed.

%d bloggers like this: