ADHD – Lær accept af din diagnose

On 26. October 2015 by Peter 'ADDSpeaker' Vang

ADHD – Lær accept af din diagnose

Recap in English below

–  bygger på mine erfaringer fra en bog jeg udgav i 2011, der var en bog om holistisk forandringsledelse. Formålet med bogen var at dele mine erfaringer fra min karrirere som personaleleder, projektleder, direktør, og ikke mindst som management konsulent med speciale i forandringsledelse og procesoptimering.

Det lyder sikkert gabende kedeligt for de fleste, men da jeg har en baggrund som NLP Master Practitioner, var og er, min tilgang til hvordan det at håndtere væsentlige forandringer i sit liv, en ganske anden eller de fleste andre der beskæftiger sig med området.

SE OGSÅ:


Recap in English

ADHD – Learn How To Accept Your Diagnosis

This article is about the end stage of a grief cycle, acceptance, as Dr. Barkley says in the video in this article. I explain how my own life have been turned upside-down (From Bel Air to Welfare) by not being diagnosed before the age of 40.

Also I give a short introduction to the Kübler-Ross Model – better known as “The 5 Stages of Grief”, and move on to introduce the model I have made on the basis of her model, called The MindMoverz Anchoring Model (TMAM). The TMAM is a tool I developed, about 4-5 years ago, when I was working as a People & Process Change Management Consultant at a large IT company. I’ve added one more stage to the 5 Stages of Grief, called Anchoring.

This stage is where you incorporate all of your new beliefs, new behaviors, new body language and lastly, but not least, your brand new identity. I am writing a new book called “ADHD – as seen from the inside” in which I will go into a lot more details on how to use this model and technique. This is just a quick guide to get you started on your acceptance process.

Don’t miss the inspirational video which I used to play in the beginning of all my sessions and lectures. Enjoy!

Tip: If you are using Google Chrome, you can auto translate this whole article from Danish to English! or you can use translate.google.com.


ADHD – Lær accept af din diagnose

Sorg (grief)

Når vi oplever, en for os selv betydelig følelsesmæssig hændelse, f.eks. job tab, skilsmisse, dødsfald, sygdom, eller som i mit tilfælde, en diagnose med ADHD, så sker der en helt naturlig reaktion i de allerfleste menneskers sind. Vi bliver kastet ud i en voldsom storm af følelser, der leder os til at reagerer på vores egen måde, men hvor årsagen til vores reaktion og handlinger, alle kan henføres til et begreb som kaldes for – sorg.

ADHD - Lær accept af din diagnose

Sorg, ifølge Wikipedia, defineres som;

Sorg er en følelsesmæssig situation, der alt efter kultur og historisk periode opfattes forskelligt. Sorg er ikke en sygdom, men en proces, der igangsættes af et tab, ofte dødsfald, skilsmisse eller andre eksistentielle ændringer. I de fleste tilfælde fremkalder andres død en sorgperiode. I nogle kulturer vil man søge råd/trøst hos en præst, iman eller andre religiøse rådgivere. I den vestlige verdens kultur i moderne tid opfattes sorgen for det meste som en psykologisk tilstand der kræver terapi.

Altså taler vi her om en meget vidtrækkende og helt fundamental følelsesmæssig situation, hvor det føles som om livet pludseligt går helt i stå og man komplet mister sit fodfæste. sin tro på fortiden og fremtiden, samt ikke mindst på sig selv.

Kübler-Ross Modellen (The Kübler-Ross Model)

ADHD - Lær accept af din diagnose

Den kendte Kübler-Ross Model, blev skabt af den Schweiziske psykiater Elisabeth Kübler-Ross og gjort alment tilgængelig i hendes bog, On Death and Dying, fra 1969. Hendes fokus var på at hjælpe mennesker med at håndtere det svære dilemma ved at vide man er terminal og alligevel må vente på at livet afsluttes. Du kan lære mere om Elisabeth og hendes helt fantastiske historie og arbejde på hendes hjemmeside: The Elisabeth Kubler-Ross Foundation og følge hende på Twitter  eller på Facebook.

Hun er et af mine absolut største idoler og derfor har jeg, med ydmyg respekt,  baseret mit eget arbejde og min egen model, på hendes Kübler-Ross Model.

Forankringsmodellen (The MindMoverz Anchoring Model)

TIP: Hvis du føler dig lidt træt eller nede, så brug lige 2m og 36 sek på at se (og lytte) til denne lille inspirationsvideo som jeg indledte alle min foredrag og seminarer med, tilbage i MindMoverz-tiden:

Det kan måske opfattes som to ting der ikke lige bærer samme grad af alvorlighed, men min research (og senere praktiske arbejde) har bevidst, at der er meget stor korrelation mellem sorg og frygt for forandring. Dette skyldes primært at al forandring påvirker vores identitet på så mange forskellige planer, at vi føler en “sorg” ved at skulle give slip på det gammelkendte og gøre, ikke tænke, men rent faktisk gøre, noget andet end vi plejer.

Til min egen bog fra 2011, udviklede jeg en ny model, på basis af Elisabeth Kübler-Ross’ fremragende arbejde, hvilken der havde til formål at hjælpe mennesker med at komme igennem en  vanskelig forandringsproces i deres liv.

Mit sigte var dog ikke på sorgen ved at dø, men sorgen ved at miste, udviklet specifikt for at hjælpe de rigtigt mange mennesker jeg mødte i mit daglige arbejde, som ekstern management konsulent for ledelsen i store danske organisationer, bl.a mange kommuner.

Målet med modellen var at give mig et konkret og brugbart værktøj til at kunne hjælpe medarbejderne igennem den ofte meget store psykiske belastning, som en ledelsesbeslutning typisk medførte. Altså kort forklaret var jeg blevet hyret af ledelsen til at få indført en organisatorisk eller arbejdsmæssig ændring, forandring, af den eksisterende måde at gøre tingene på, men jeg fandt hurtigt ud af, at det ikke kunne gøres, uden at skabe et voldsomt pres på (og en ligedan mod-reaktion) hos de berørte medarbejdere.

Da jeg selv er et meget følsomt menneske, med stærke værdier på retfærdighed, kunne jeg simpelthen ikke acceptere, at jeg skulle være kilden til al den uro, bekymring og vrede hos medarbejderne, blot for at tilfredsstille ledelsen, som havde betalt mig en stor pose penge, for at sikre at selve forandringsprocessen gik så hurtigt, billigt og smidigt, som muligt.

Jeg kunne ikke få mig selv til det, helt ærligt talt, så jeg blev nød til at finde en løsning for medarbejderne, som tilgodeså deres følelsesmæssige behov for en holistisk og medmenneskelig model for den mentale del af en transition, fra det gammelkendte til det nye.

Den model jeg endte med at udvikle og bruge, til min store personlige glæde med megen succes, kom til at hedde Forankringsmodellen.

ADHD - Lær accept af din diagnose

Ordet forankring betyder, i min brugte definition, følgende;

At forankre er et begreb, der bruges når en praksis bliver fast indarbejdet i et menneske, en organisation eller lignende.

Forankring er min betegnelse for den fuldkomment integrerede mentale accept af at man har været igennem hele “turen” gennem kurvens 6 faser, og helt konkret, intellektuelt og følelsesmæssigt, have forstået hvad der skal ændres, accepteret af det skal ændres og rent faktisk også har forandret sine overbevisninger, sine værdier, sin adfærd, sit kropssprog og ikke mindst “Mit Nye Jeg” og kaldet identitet.

Jeg deler min Forankringsmodel op i 6 faser;

  1. Forvirring (Confusion)
  2. Benægtelse (Denial)
  3. Selvbedrag (Self-deceit)
  4. Depression (Depression)
  5. Accept (Acceptance)
  6. Forankring (Anchoring)

Forankringsmodellen har jeg brugt i mange forskellige sammenhænge og den har vist sig at være brugbar til alle former for forandringsproces, uønsket jobskifte, fyring, skilsmisse, teenageliv, sorg, frygt, angst og mange, mange andre formål.

Derfor har jeg besluttet at dele denne model med de af jer, der som jeg selv, har en diagnose, måske endda også, som jeg, har fået den i en sen alder, efter at alle problemerne ved diagnosen havde manifesteret sig og dybt påvirket mit liv.

Jeg vil ikke, i denne artikel, gå i detaljer med hvordan modellen helt praktisk anvendes, da det vil tage for lang tid at forklare, til at give mening i en blog post, men jeg arbejder på at færdigskrive min kommende bog, ADHD – set indefra, som jeg har besluttet mig for at skrive, efter den overvældende positive respons og de mange personlige opfordringer, jeg har modtaget på mine artikler på ADDspeaker.net.

© 2011 – MindMoverz
ADHD - Lær accept af din diagnose

From Bel Air to Welfare

Ganske få år efter at jeg udgav bogen, blev jeg selv, nærmest som en selvopfyldende profeti, ramt af den værste nedtur, personligt og økonomisk, man kan forestille sig. Indenfor en periode på blot 1 år, gik jeg fra at være direktør for mit eget succesfulde Skandinaviske IT selskab og med en nystartet konsulentforretning i USA,  hvor jeg var gift og boede i en 2-etagers luksuslejelighed, i det fineste af fineste områder, Bel Air, Los Angeles, hvor jeg kunne sidde og kigge på kolibrier der drak nektar fra planterne og med Stillehavet i baggrunden, til at ende som fraskilt, ruineret, hjemløs, psykotisk og komplet fortabt, på alle måder.

Min situation ændrede sig helt bogstaveligt fra dag til dag, da jeg gik fra at tjene 100-150..000 kr om måneden, den ene dag, til ingen indtægt at have den næste dag, grundet en konkurs i mit firma, som skete på baggrund af at det amerikanske firma jeg havde samarbejdet med i 12 år, pludseligt og helt uventet, blev solgt til deres største konkurrent, der ikke ville fortsætte vores samarbejde. Da det selskab der var køber, var børsnoteret, var det ikke tilladt at give mig nogen form for “heads up” på handlen på forhånd, og jeg fik det hele af vide, ved at læse pressemeddelelsen på selve handlen.

Dermed mistede jeg alt hvad jeg havde brugt mere end 12 år på at opbygge, en meget attraktiv og overskudsgivende virksomhed, der dækkede hele Skandinavien og havde mere end 3.500 virksomheder som kunder (og mere end 15.000 brugere af det program jeg solgte), måtte grundet dette, se min hele min eksistens styrte i grus, for øjnene af mig.

I dag er jeg 43 år gammel, og har levet på kontanthjælp siden jeg kom tilbage fra USA, og har kæmpet med en svær depression, en konkurs i mit firma der medførte en personlig konkurs (fordi jeg ingen penge tjente, men stadig havde alle udgifterne).

Jeg har valgt at være helt åben og helt ærlig, omkring denne del af min historie for at give dig et indtryk af, hvad jeg mener, når jeg siger ar jeg helt personligt, ved præcis hvad det betyder, at miste hele sin identitet. Det betød samtidigt et kollaps i mit ægteskab og jeg blev skilt lige umiddelbart efter konkursen.

ADHD - Lær accept af din diagnose

Min vej – ud af mørket (Finding My Way Out Of The Darkness)

Al begyndelse bygger på en beslutning. En beslutning bygger på en overbevisning. En overbevisning bygger på en sandhed, din sandhed. Derfor er det helt fundamentale aspekt af al forandring, hvad din sandhed er.

Du vælger suverænt hvad din sandhed er, for det foregår inde i dit sind, og er skabt af alle de oplevelser, erfaring og den viden, du har oparbejdet, gennem hele dit liv. Derfor er det din sandhed, og ikke min. Jeg har ikke levet dit liv og du har ikke levet mit, så derfor kan vi ikke forvente at det vi opfatter som værende sandheden, er ens.

For at skabe al form for forandring, er vi nød til at se på hvor “sand” vores personlige sandhed, nu også er, i dag.

ADHD - Lær accept af din diagnose

Jeg plejer at drille min kæreste med “at hun er fanget i 80’erne” fordi hun elsker musikken og kulturen fra den periode, hvor hun selv var i 20’erne og hvor mange af hendes livs bedste oplevelser, stammer fra. Sådan er det for os alle, vi er som vi er, fordi vi har levet det liv som vi har levet, indtil nu.

Når vi så pludseligt står i en situation, hvor det vi ved og det vi kan, ikke virker i den nutid vi befinder os i, så er det at vi føler os fortabte. Alt hvad vi troede var sådan, viser sig overraskende ikke at være “sandt” længere. Vi befinder os i en situation, hvor intet af det vi ved, erfaringer, det vi kan, kompetencer, og det vi tror på, overbevisninger, kan hjælpe os med at håndtere den akutte krise vi befinder os i, lige nu.

Da jeg fik min diagnose med ADHD i 2012, kom det som noget af et chok for mig. Jeg var i behandling for depression, uden at jeg egentligt følte mig nedtrykt, umotiveret eller bare lidt ked af det. Jeg var udelukkende fyldt op af 2 følelser; 1) udmattet hed, fysisk og psykisk, 2) apati. Jeg følte ingen sorg, ingen glæde, ingen stress, ingen had, ingen kærlighed, kort sagt, jeg følte blot ingenting!

Det viste sig at have sin årsag i en meget svær ikke-diagnosticeret depression, som jeg havde “arbejdet” på siden jeg blev skilt første gang, tilbage i slutningen af mine 30’ere, og som jeg havde arbejdet mig ud af, og havde leveret de bedste professionelle og økonomiske resultater i mit liv, samtidigt med.

Jeg havde skubbet alle følelser til side og havde fokuseret på at være både direktør i min egen virksomhed, læse på universitet om aftenen og være ansat som teknisk projektleder på et af de største og hurtigst implementerede IT projekter , for en meget stor dansk IT leverandør.

ADHD - Lær accept af din diagnose

Jeg havde det endelige ansvar for at opbygge et nyt landsdækkende system, med mere end 200 lokationer fordelt rundt omkring i Danmark, samtidigt med at jeg skulle holde det eksisterende system i luften, da man som samfund ikke kunne leve uden den service systemet gav, hver evig eneste dag.

Derudover var jeg både leder for det “nye” systems medarbejdere, og det “gamle” systems medarbejdere, og havde det fulde tekniske ansvar, overfor kunden og min egen bestyrelse, for at systemet fik en ubemærket og smidig overgang, fra det gamle til det nye system.

I dag er jeg ekstremt stolt af det arbejde som vi mere end 60 mennesker udførte over en periode på blot 7 uger (normalt ville et projekt som dette have taget mindst 6 måneder), fordi vi havde fået en akut deadline. Den stolthed ligger i min baggage som en erfaring der i dag har lært mig at “intet er umuligt for den der bærer viljen i hjertet” som de sagde på Tv3 i “Fangerne på Fortet”.

Men prisen for at nå dette uopnåelige mål, for mig personligt, betød at jeg undertrykte hele min egentilstand (altså alt hvad jeg følte, tænkte, sagde og gjorde), til fordel for fællesskabets behov for mit bidrag.

Det kostede mig, i den sidste ende, 3 år i sengen med en meget alvorlig depression (fysisk), som gjorde at jeg blot kunne ligge der, som med et tæppe af bly over mig, og bruger en time på at opbygge energi nok til bare det at vende mig i sengen!.

Gudskelov kom jeg i terapi, tak Hanne, og fik det langsomt bedre efterhånden som medicinen og terapien hjalp mig tilbage på fode.

Prisen for succes (The Price Of Success)

ADHD - Lær accept af din diagnose

Den pris jeg i dag betaler, for at have opnået alle de store mål, set gennem øjnene af de fleste dansker, som jeg har opnået i mit liv, hvor jeg har rejst store dele af verden igennem, og har boet i, vel nok kan kaldes, USA’s rigeste “landsby” oppe i bjergene, sammen med Brad Pitt, Angelina Jolie, Clint Eastwood, Justin Bieber og alle de andre kendisser, og hvor jeg faktisk mødte Angelina en søndag morgen i vores lille lokale supermarked, den pris hedder – ADHD.

Jeg har altid vidst at jeg var lidt anderledes end de andre børn, gad ikke rigtigt lege med dem, foretrak mine bøger og mine dyr i stedet, gemte mig for mine forældre når de andre børn kom for at spørge mig “om jeg ikke kom ud og legede”, samt set i lyset af hele mit temmeligt kaotiske ungdomsliv med selvmedicinering og hele vejen op igennem min tidlige karriere, min finansielle realitet, og min uknækkelige ildsjæl for det jeg brændte for, alt sammen var tydelig tegn på at noget var galt, og det viste sig at hedde ADD eller (den stille ADHD).

Ingen havde nogensinde i mit 40-årige liv betragtet mig som andet end en original, bedre på den gode og den dårlige måde, der udelukkende fulgte sin egen næse og gjorde præcis hvad han ville, uden tanke for regler, normer, autoriteter eller Jantelov. Ingen havde nogensinde stillet det spørgsmål; “Men hvorfor er du sådan?” og slet ikke mig selv, jeg var jo bare perfekt, ikke?

ADHD - Lær accept af din diagnose

Indtil den dag, da jeg trådte ind på UCLA’s Semel Institute for Neuroscience and Human Behavior og betalte forskerne for at lave en komplet udredning af mig, da jeg ville vide årsagen til min depression, fik det afsluttende resultat er deres udredning – en diagnose med Adult ADD.

På en og samme tid var det en lettelse og et chok. Ja jeg vidste hvad der var galt nu, men nu var jeg pludseligt også, psykisk syg! Mig, psykisk syg?, hvad fanden var nu det for noget?

Mine spørgsmål stod i kø og de forsøgte at forklare mig så meget som de kunne, men det har taget mig de seneste snart 4 år at forstå hvad min ADHD er for en størrelse og hvilken betydning den har for mit liv. I al den tid har jeg været lykkelig for, at jeg havde skrevet min første bog og dermed havde et dybt kendskab til sorg, forandring og accept, der gjorde at jeg hver da siden jeg fik stillet min diagnose, har stillet mig selv dette spørgsmål, når jeg var i tvivl om hvad jeg skulle tænke, føle, mene og gøre, i forhold til min diagnose.

Spørgsmålet er;

Er der noget jeg kan gøre for at ændre på fakta? Hvis JA, så gør det dog. Hvis NEJ, så acceptér det dog!

Sådan lærte jeg at accepterer min diagnose, jeg håber at det gav mening for dig, og hjælp i din egen proces med accept!