ADHD medicin og børn

On 7. October 2015 by Peter 'ADDSpeaker' Vang

ADHD medicin og børn

ADHD medicin og børn

Om man foretrækker at være for eller imod ADHD medicin til børn er en meget følsom og personlig sag. I denne artikel vil jeg redegøre for hvorfor jeg mener at valget er et lige så naturligt valg, som det at et bevægelseshandicappet barn har brug for en kørestol.

Når en forældre siger […] ser ingen grund til at medicinere et egentlig raskt barn når der kan forsøges med pædagogiske og psykologiske værktøjer først. Derudover er der ingen forskning om de langvarige effekter af den ret voldsomme medicin. […] fremstor det med al sørgelig tydelighed, hvor misforstået deres forståelse af ADHD i virkeligheden er.

Denne misforståede “sandhed” i visse dele af forældregruppen til børn med ADHD går på at de tror på at de har et valg. Den går på at man ved hjælp af […] pædagogiske og psykologiske værktøjer […] kan hjælpe sit barn til at overkomme det handicap, som ADHD medfører.

Den sørgelige sandhed er dog, at det ikke er tilfældet at der er et valg, det er bio-genetisk afgjort allerede ved undfangelsen og at det virkelige problem ligger i forældrenes accept af at deres barn, ved at have en psykisk diagnose som ADHD, per definition er udsat for et handicap pga. af deres symptomer og at barnet har brug for hjælp, den rigtige og nødvendige hjælp.

Det er sandt at pædagogiske og psykologiske værktøjer er virksomme hos børn med ADHD, specielt i form af adfærdstræning og forskellige belønningssystemer, der er særligt udviklet til børn med ADHD. Disse har en rigtigt god virkning, hvis de følges af forældre, lærere og andre voksne i barnets liv, hver dag, hele dagen og resten af livet!

De pædagogiske og psykologiske værktøjer har ingen helbredende effekt, ligesom ingen ADHD medicin har nogen helbredende effekt. Begge dele adressere forskellige områder af symptomerne på ADHD. Medicin afhjælper de rent fysiske problemer og adfærdstræning afhjælper de psyko-sociale symptomer ved ADHD. Faktum er at ingen af dem virker bedst, uden hinanden!

ADHD medicin og børn

Den største misforståelse er, at det handler om at være for eller imod medicin/adfærdstræning , hvilket er som at sammenligne en rytter uden en hest! Både hesten og rytteren kan sagtens klare sig hver for sig, men først når rytteren sætter sig på hesten og begynder af ride, ser vi det fulde potentiale. Det samme gør sig gældende med børn og ADHD.

ADHD er en neuro-genetisk sygdom, der bygger på en udviklingshæmmende defekt i den del af hjernen der styre vores impuls -og selvkontrol, samt vores eksekutive funktioner. Symptomerne opstår som resultat af når en forkert mængde af signalstoffet Dopamin bliver forsøgt  fordelt i hjernen og hvor visse neurotransmittere enten optager eller afviser signalstoffet.

Dette skaber et underskud af dopamin som så igen påvirker vores evne til at styre vores impuls og -og selvkontrol med det resultat at vi mister evnen til at tænke både bagud og fremad, og udelukkende forholde os til nuet, uden tanke for fremtid og konsekvens af vores handlinger.

Det er simpelthen ikke muligt af “tænke og føle” sig frem til de rigtige beslutninger, da det er krybdyrhjernen der har overtaget showet og alt nu kører på egoisme, aggressivitet, impulsive beslutninger, og ingen selvkontrol i forhold til at udskyde behovet for øjeblikkelig tilfredsstillelse af egne behov.

Så når man som forældre tror at man kan bruge pædagogiske og adfærdsmæssige værktøjer alene, uden medicin, ja så er det som at forvente at ens bevægelseshandicappede barn, efter 9 år i kørestol, med den rette pædagogiske og adfærdsmæssige træning, vil være i stand til at rejse sig fra kørestolen og have overvundet deres funktionsnedsættende handicap.

ADHD medicin og børn

Det største problem ved ADHD børn, er oftest deres forældre! Ikke pga. dårlig opførsel, manglende engagement, kærlighed og omsorg, vilje eller lyst til at hjælpe, men simpelthen hen fordi forældrene ikke har fået behandlet deres egen personlige sorg ved at få et barn med en psykisk lidelse der giver dem et handicap og derfor fortsætter i fornægtelsen af virkeligheden, til skade for dem selv og ikke mindst deres barn.

Accept er den eneste vej frem. Acceptér at dit barn med ADHD har en sygdom som giver dem et handicap i samfundet. Acceptér at medicin og adfærdstræning ikke er et valg, det er en nødvendighed. Acceptér at dit barn kan få et rigtigt godt liv, hvis du tillader det. Det kan også få et meget svært liv hvis du forsætter i din fornægtelse af faktum.

Valget er dit, men prisen betales af dit barn!

Se iøvrigt denne video om den nødvendige behandling for vi med ADHD:

 

 

Kilde: Russell A. Barkley, Ph.d., russellbarkley.org

Comments are closed.