Unikke besøgende siden 2015

  • 186,704 personer

ADHD: Medicin og kørekort

Share

I Danmark foretrækker vi altid ingenting og alting, andet end ADHD-medicin. Sådan er det bare, selvom det er gumpetungt og i modstrid med både almindelig sund fornuft og al videnskabelig evidens. Det gælder – selvfølgeligt – også når vi taler kørekort.

Resumé

“Hvis du får medicin, så skal du passe godt på dit kørekort, for så er de allesammen ude efter det! Hvis du ikke får medicin, så slap du bare af, det er alle danske myndigheder åbenbart blevet enige om er meget mere sikkert for befolkningen … Grotesk!

Peter ‘ADDspeaker’ Vang (2019)

Velkommen til Omvendsslev

Da jeg var knægt … var der et børne tv-program på DR der hed Omvendsslev. I denne by foregik alting på hovedet og folk levede deres liv, baglæns. Det er godt nok 40 år siden jeg så det, men hver gang jeg skal læse om hvordan reglerne for brug af ADHD-medicin er, her i ADHD-ulandet Danmark, så føler jeg at jeg er røget lige tilbage til 70’ernes verdensopfattelse, lidt á la Omvendslev. Nu skal du høre hvorfor …

ADHD-medicin, det er sgu da narko, ikk’?

Jo, det er det … ihvertfald hvis du skal tro på hvad Lægemiddelstyrelsen synes at mene om ADHD-medicin, for de har smidt hele lortet på Liste over trafikfarlige lægemidler, undtagen Strattera, som ‘jo ikke indeholder dét dér narko-noget, vel?’

Paradoksalt nok, så udstiller de samtidigt deres komplette uvidenhed om den medicin som de er sat til at regulere, og adminstrere, når man kan læse at Intuniv, der godt nok er et middel til behandling af ADHD symptomer, men i virkeligheden blot er et middel mod forhøjet blodtryk, der tilfældigvis også har en positiv effekt på ADHD symptomer, men som OVERHOVEDET ikke har nogen centralstimulerende effekt, idet Guanfacin som er det aktive stof, primært virker i det perifære nervesystem og i frontallappen, men ikke i centralnervesystemet … Flot!

Så er stilen lagt, ikke? Hvis du kunne tænke dig at vide lidt mere om hvad ADHD-medicin i virkeligheden er og gør, så læs min artikel om ADHD-medicin for begyndere.

Lad os så se hvad ADHD-foreningen så skriver om ADHD og kørekort.


ADHD og reglerne for kørekort

På ADHD-foreningens hjemmeside kan man dags dato læse følgende:

ADHD kan påvirke evnen til at køre bil, og der kan derfor være særlige krav, hvis du skal have udstedt eller fornyet dit kørekort. Kravene afhænger af, hvor alvorlige dine vanskeligheder vurderes at være.

Hvis du ikke får medicin for din ADHD: Hvis du har fået diagnosen ADHD, men psykiateren har vurderet, at dine vanskeligheder ikke er så alvorlige, at du har behov for ADHD-medicin, kan du sædvanligvis få udstedt og fornyet et kørekort uden særlige vilkår.

Hvis du er i behandling med ADHD-medicin: Hvis du bliver behandlet med ADHD-medicin, skelner man mellem 2 grupper. Hvilken gruppe du tilhører er afhængig af sværhedsgraden af din ADHD, og i hvor høj grad du efterlever din behandling.

Gruppe 1:    Første gang bliver kørekortet sædvanligvis udstedt med en tidsbegrænsning på to år. Hvis din tilstand er stabil, anbefales det sædvanligvis, at kørekortet herefter udstedes uden særlig tidsbegrænsning.

Gruppe 2:    Første gang bliver kørekortet sædvanligvis udstedt med en tidsbegrænsning på to år. Hvis tilstanden er stabil, anbefales det sædvanligvis, at kørekortet herefter udstedes med individuelt fastsat tidsbegrænsning på maksimalt fem år. I forbindelse med kørekort til Gruppe 2 anbefales det, at der er en lægeudtalelse, normalt fra en speciallæge i psykiatri. Lægeudtalelsen skal indeholde oplysning om sværhedsgraden og stabiliteten af din ADHD, hvordan du efterlever behandlingen samt en vurdering af, om du er egnet til at køre bil.

Lægeligt kørselsforbud: Lægen kan udstede et lægeligt kørselsforbud, når han eller hun vurderer, at ADHD-medicin påvirker din evne til at køre bil. Kørselsforbuddet bør vare, til du efterlever behandlingen som foreskrevet, og indtil din ADHD er stabil.

Noget ADHD-medicin kan slå ud på en narkotest: Noget ADHD-medicin kan slå ud på politiets narkotikatest. Det er derfor vigtigt, at du får påført på dit kørekort, at du tager ADHD-medicin. Tal med din psykiater eller læge om, hvordan du får det gjort, så du undgår at få problemer på grund af det.

Kilde: ADHD-foreningens hjemmeside, april 2019


ADHD-foreningens ellers, ganske fine forklaring, kan jo kun efterlade en endnu mere forvirret, hvilket jeg på ingen måde tilskriver dem!, for hvad foregår der for dem der laver reglerne, når de der ikke får medicin, har frit spil, hvorimod dem der får medicin, skal ‘anal-probes’ regelmæssigt, for at beholde deres kørekort?

Jeg går helt i ODD når jeg læser ting som dette her: ‘Hvilken gruppe du tilhører er afhængig af sværhedsgraden af din ADHD, og i hvor høj grad du efterlever din behandling.

Det der sætter min ODD i fuld affekt, er ordet ‘sværhedsgraden af din ADHD’, dels fordi vi i EU bruger ICD-10, hvori der ingen sværhedsgrad er defineret og dels fordi selv Rådet for Dyr Sygehusmedicin (RADS), der har lavet den vejledning som ADHD-medicin skal reguleres efter, selv skriver følgende, i den gældende vejledning:

Sværhedsgrad af ADHD: […] Der findes ikke evidensbaserede redskaber til vurdering af sværhedsgraden af ADHD hos børn og unge. […] (og ej heller for voksne, i øvrigt) og […] Det er ikke muligt at fastsætte et specifikt antal af symptomer som udtryk for graden af funktionsnedsættelse. […] og […] En betydelig funktionsnedsættelse skal være gennemgribende og være tilstede i flere domæner og være varig. Den kræver specialistindsats og hvis den ikke behandles kan det udgøre en trussel mod patientens generelle udvikling og psykosociale tilpasning. […] – (RADS, 2016).

Det må jo så betyde, at min læge(?), skal vurdere min sværhedsgrad af ADHD, efter en definition som ikke findes i det diagnosesystem som jeg er udredt med ADHD efter, og samtidigt subjektivt kan afgøre hvorvidt jeg ‘efterlever min behandling’? Og samtidigt subjektivt, uden nogen form for regelsæt der har nogen retslig substans, subjektiv kan afgøre om jeg er ‘stabil nok’ til at måtte køre bil(?)

ADVARSEL – FØLELSESMÆSSIGT SELVSVING FORUDE, SPOL VIDERE HVIS DU IKKE MAGTER AL MIN PERSONLIGE HARME …


Se det med at min læge, af alle mennesker, skal bestemme over mit kørekort, det skræmmer mig til døde, for min læge er overbevist om at jeg er en hårdkogt Københavner-narkoman, fordi jeg både fik Elvanse, Intuniv OG … Imoclone (uhhhh …). Efter min reaktion at dømme, da hun besluttede sig for at nægte at forny min recept på den Imoclone jeg har fået, i laveste dosis og uden stigning i dosis, i 7 år, uden nogen bivirkninger, men til gengæld med en super god effekt på min komorbide søvnforstyrrelse, og som jeg fik udstedt i forbindelse med min udredning på UCLA i Los Angeles i 2011, blot fordi hun ‘altså havde arbejdet som overlæge på et hospital og havde set resultatet af misbrug af sovemedicin før’ og ikke helt så ud til at indse at Imoclone ikke er en benzodiazepin, men et benzodiazepin-lignende stof, der virker pissegodt på søvnforstyrrelse i forbindelse med ADHD (hvilket der i øvrigt også står i Lægemiddelsstyrelsen egen vejledning, specifikt for ADHD). Nå, men nok om det … don’t get me started …

Se selv her: […] I enkelte tilfælde, hvor en patient er i et stabilt, og lægeligt velbegrundet længerevarende behandlingsforløb, som fx ved vedligeholdelsesbehandling af stabile ADHD-patienter, kan det efter en individuel vurdering undtagelsesvist besluttes, at personligt fremmøde ikke er nødvendigt ved hver receptfornyelse. […] (Sundhedsstyrelsen, 2018)


Nå, men tilbage til sagen …

Sig mig lige, hvor er ligestillingen i samfundet blevet af, når en udvalgt gruppe borgere, bliver udvalgt og pålagt en betragtelig ekstraudgift, i form af en speciallægeerklæring, for egen regning (2.500kr), blot for at få konstateret at ‘ja, pudsigt nok så har jeg forsat den medfødte kroniske og livslange, psykiske funktionsnedsættelse som jeg er født og som jeg helt sikkert også kommer til at dø med, iøvrigt hele 12.7 år tidligere end alle andre i samfundet, der ikke har ADHD’, således at jeg kan få lov til at beholde mit kørekort, som jeg har haft i 17 år nu, uden ballade …

Og tjek lige den her passage: ‘Lægen kan udstede et lægeligt kørselsforbud, når han eller hun vurderer, at ADHD-medicin påvirker din evne til at køre bil.’ Øhhh … hmm … var det ikke det som netop var formålet med at tage ADHD-medicin når man skal køre bil? Altså at det påvirker min evne til at køre bil? Så hvad så nu, må jeg så ikke blive bedre til at køre bil, fordi jeg får medicin, måske endda fordi der er ‘uretfærdigt for de andre bilister, ja nærmest en slags doping’?

Morskaben fortsætter iøvrigt med: ‘Kørselsforbuddet bør vare, til du efterlever behandlingen som foreskrevet, og indtil din ADHD er stabil.’. Nu ved jeg ikke med dig og din afart af ADHD, men min er sgu aldrig stabil, uanset hvor meget medicin jeg propper mig med, hver dag er som en chokolade-julekalender, man ved godt at det nok er chokolade man kan forvente sig, men i hvilken form er den mon, i dag? Og hvordan defineres det og efter hvilke kriterier, at min ‘ADHD er stabil’?

Hvad siger videnskaben så om ADHD og bilkørsel?

Sjovt nok, så er det præcis det modsatte af alt det vi i Danmark tror på, der er den evidente videnskabelige sandhed!

Et studie fra 2017 skriver at: […] Hvis du har ADHD og kører bil, uden at have taget din medicin, så har du 36% flere ulykker de første 48 måneder efter at du har fået dit kørekort, uanset alder og køn. Derefter kan du se frem til at have en ulykke ca. hvert andet år og en nærved-ulykke om året. […] (Curry et al., 2017).

Og et andet studie siger: […] Ulykker med køretøjer er den hyppigste dødsårsag i USA, og med disproportional høj forekomst blandt personer med ADHD. Sammenkørte data, indikerer at bilister med ADHD har en højere grad af uønsket trafikal adfærd end kontrolgruppen, over en lang række parametre, inklusiv ikke-alvorlige trafikulykker, bøder, forsikringskrav, frakendelse af kørekort, alvorlige trafik-relaterede ulykker og trafikulykker med dødelig udgang. Disse fund har en alvorlig samfundsmæssig implikation, når den sidestilles med den høje prævalens af voksne med ADHD (4%). […] (Aduen et al., 2018).

Det største langtidsstudie af dette emne er svensk og er helt i tråd med de andre: […] Blandt 2.319.450 patienter diagnosticeret med ADHD var gennemsnitsalderen 32,5 år, og 51,7% var kvinder. Studiet påviste, at mænd med ADHD havde en 38% lavere risiko for trafikulykker i de måneder hvor de fik ADHD-medicin, sammenlignet med de måneder hvor de ingen ADHD-medicin fik. Kvindelige bilister med ADHD havde en 42% lavere risiko for trafikulykker i de måneder hvor de tog ADHD-medicin, sammenlignet med de måneder hvor de ikke fik ADHD-medicin. Samme lavere risiko for ulykker, blev fundet på tværs af alle aldersgrupper, over flere former for sensitivitetsanalyser, og medregnet tidsperiode for anvendelse af ADHD-medicin og erfaring som bilist. […] (Chang et al., 2017).

Og om dette studie har vores danske, epidemiologiske verdensstjerne, Prof. Søren Dalsgaard, Ph.D., Aarhus Universitet, der rejser verden rundt for at dele sin indgående viden om konsekvenser af medicinsk behandlet og medicinsk ubehandlet ADHD, sagt: […] er der for første gang nu evidens for at kontinuerligt brug af ADHD-medicin for personer med ADHD der kører bil, har en signifikant indvirkning på trafiksikkerheden, i hele samfundet. […] Særligt påpeger Dalsgaard (Bikic et al., 2018), at muligheden for at nedbringe antallet af dødsulykker ved at informere bilister med ADHD om den forhøjede risiko deres ikke-medicinerede kørsel medfører, ikke blot for dem selv, men for alle i trafikken.

Samme svenske studie skriver ydermere at; […] Statistisk analyse har påvist at 22,1% af alle ulykker hvor en person med ADHD er involveret, kunne have været undgået, hvis personen havde være korrekt medicineret. […] og at […] Konklusionen er således at personer med ADHD har færre ulykker når de får ADHD-medicin, end uden medicin. Taget i betragtning af den høje prævalens for ADHD blandt voksne, og den klare indikation af reduktion i ulykker der kan tilskrives ADHD-medicin. […] (Chang et al., 2017).

Samme svenske Chang et al. har lavet et studie i 2014, hvori de skriver, at: […] Sammenlignet set, havde mænd med ADHD og kvinder med ADHD en øget risiko for alvorlige trafikulykker. For mændenes vedkommende var ADHD-medicinering årsag ti en reduktion på 58%, hvorimod der ingen statistisk signifikant forskel var for kvinderne. Statistisk analyse påviser, at mellem 41% og 49% af alle ulykker, for mændenes vedkommende, kunne have været undgået, såfremt de havde været medicineret. […] (Chang et al., 2014).

Konklusion:

Så hvad gør vi Danmark? Vi sørger selvfølgeligt for at gøre helvedet hedt for de der vælger at følge hvad videnskabelig evidens foreskriver, og pålægger personer med ADHD der får ADHD-medicin, ekstra hård kontrol for at checke ‘om det nu også følger deres behandlingsplan, eller blot misbruger dét dér narko-noget, de påstår at de har brug for’ …

Når al evidensen siger at, hvis du er mand med ADHD og kører bil uden medicin, så er der en forhøjet risiko for ulykker på 38%,, og er du kvinde er risikoen forhøjet med 42%, sammenlignet med hvis du kørte bilen med medicin i blodet, så kan jeg ikke finde nogen som helst begrundelse for den måde hvorpå vi håndterer et ADHD-relateret, samfundskritisk problem, trafiksikkerhed for alle borgere, på en så lemfældig og helt igennem Molbo-agtig, ulogisk og helt igennem diskriminerende måde, som jeg her har beskrevet.

Som jeg ser det, så har vi en række modstridende argumenter i spil i forhold til ADHD og trafik, som jeg ser som værende grundet;

  1. At Sundhedsstyrelsens forståelse af ADHD-medicin er baseret for forældet viden.
  2. At Lægemiddelstyrelsen har sat al vores medicin på listen over euforiserende midler, selv Intuniv der ikke indeholder amfetamin!
  3. Kørekortbekendtgørelsen skelner ikke mellem receptpligtigt ADHD-medicin og andre euforiserende stoffer. (Se under referencer)
  4. Samfundet ser fortsat ud til ikke at have forstået, hvilken virkning ADHD-medicin har i en hjerne med ADHD, kontra hvordan ADHD-medicin virker euforiserende for personer uden ADHD.
  5. Hvordan politiet på nogen måde skal kunne håndhæve ‘lov om euforiserende stoffer’ og ‘færdselsloven’ m.v., på baggrund af dette morads, er mig en gåde …

Ville du give en 14 årig kørekort og din bil?

En person med medicinsk ubehandlet ADHD på fysisk kronologisk 18 år, har en modenhed på impuls- og selvkontrol der svarer til hvad kan forventes af en person der er fysisk, kronologisk 30% yngre (altså 14-15 år) kaldet deres Eksekutive alder (Barkley, 2010).

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=SuZkV4Ezbuw[/embedyt]

Dette betyder i  praksis, at nye bilister på 18 år, der ikke tager ADHD medicin, således kan få kørekort med en modenhed (og overblik) som 14-15 årige og det faktum kan tydeligt aflæses i skade statistikkerne, især for dødsulykker. ADHD i sig selv, medfører en 50% overdødelighed, set i forhold til baggrundsbefolkningen (Dalsgaard, 2015), og når […] 40% der har ADHD har haft færdselsuheld mod 6% i kontrolgruppen, 60% af disse uheld medførte personskade mod 17% i kontrolgruppen. […] (Thomsen og Damm, 2011).

Af særlig vigtighed kan det fremhæves, at risikoen er størst i de første 48 måneder som bilist, uanset alder for udstedelse af kørekortet (Aduen et al., 2018), og at der gennemsnitligt ses en ulykke hvert andet år og en nærved-ulykke årligt, for bilister med medicinsk ubehandlet ADHD. (Aduen et al., 2018).

HAR DU ADHD OG KØRER BIL? SÅ TAG DIN MEDICIN!

Min løsning er, at det skal være et ufravigeligt krav, at enhver der skal have et kørekort, skal tage ADHD-medicin, ellers kan de ikke få/beholde deres kørekort. Der gælder samme strenge regler for andre lidelser, diabetes f.eks., hvor personen skal have fornyet sit kørekort, hvert andet år (uden udgift, vel at mærke).

ADHD-MEDICIN ER IKKE EN OPTION!

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=jv0wS-isq08[/embedyt]

Det kan på ingen måde forsvares, at vi tillader personer med ADHD, der lever med en kronisk og livslang, nedsat funktionsevne på hyperaktivitet, impulsivitet og letafledelighed, samt emotionel dysregulering og kronisk Mind Wandering (tankeflugt), at få lov til at køre bil, som faktuelt modne som en 14-15 årig, i offentligheden, hvor de har mellem 30-50% flere ulykker og hvor 60% af disse indebærer personskade for andre!

Hvis du har ADHD og vil køre bil – så skal du tage din ADHD-medicin! Alt andet er både egoistisk, uforsvarligt og utilgiveligt – længere er den ikke!

Peter ‘ADDspeaker’ Vang (2019)

Men hvad mener du?

/ADDspeaker


Referencer:

Aduen, P. A., Kofler, M. J., Sarver, D. E., Wells, E. L., Soto, E. F., & Cox, D. J. (2018). ADHD, depression, and motor vehicle crashes: A prospective cohort study of continuously-monitored, real-world driving. Journal of Psychiatric Research, 101, 42–49. https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2018.02.026

Barkley RA., (2010), Differential diagnosis of adults with ADHD: the role of executive function and self-regulation. J Clin Psychiatry. 2010 Jul;71(7):e17. doi: https://dx.doi.org/10.4088/JCP.9066tx1c. PMID: 20667287

Bikic, A., & Dalsgaard, S. (2018). Pharmacological treatment reduces the risk of motor vehicle crashes among men and women with ADHD. Evidence Based Mental Health. https://doi.org/10.1136/eb-2017-102816

Chang, Z., Quinn, P. D., Hur, K., Gibbons, R. D., Sjölander, A., Larsson, H., & D’Onofrio, B. M. (2017). Association Between Medication Use for Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and Risk of Motor Vehicle Crashes. JAMA Psychiatry, 74(6), 597. https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2017.0659

Chang, Z., Lichtenstein, P., D’Onofrio, B. M., Sjölander, A., & Larsson, H. (2014). Serious Transport Accidents in Adults With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and the Effect of Medication. JAMA Psychiatry, 71(3), 319. https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2013.4174

Curry, A. E., Metzger, K. B., Pfeiffer, M. R., Elliott, M. R., Winston, F. K., & Power, T. J. (2017). Motor Vehicle Crash Risk Among Adolescents and Young Adults With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. JAMA Pediatrics, 171(8), 756. https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2017.0910

Dalsgaard S. et al., (2015), Mortality in children, adolescents, and adults with attention deficit hyperactivity disorder: a nationwide cohort study. Lancet. 2015 May 30;385(9983):2190-6. doi: https://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(14)61684-6. Epub 2015 Feb 26.

Andre relevante links:

ADHD-foreningens vejledning om ADHD og kørekort, (Internet, 05-04-2019)

Behandlingsvejledning for anvendelse af ADHD medicin, Rådet for Dyr Sygehusmedicin, (2016).

Tags: ADHD
Leave a Comment

Recent Posts

ADHD: Inklusion er en kæmpefiasko

NYT dansk studie: 6 ud af 10 børn med ADHD gennemfører IKKE folkeskolen. Vi har længe vidst, at skolegang og… Read More

2 weeks ago

ADHD: Jeg ER jo en god mor!

PDA er mere udbredt end de fleste ved, og i denne artikel beskriver hvordan vi sammen med direktør Camilla Skovgård… Read More

1 week ago

ADHtisme: Hvad er det?

ADHD med komorbid Autisme har vi valgt at betegne som ADHtisme her hos ADDspeaker. Årsagen er, at mellem 50-70% af… Read More

9 months ago

ADHD: Når ferietiden er lig med utryghed

Hver sommer så oplever mange forældre til børn med diagnoser, at hele familiens stressniveau stiger, og ferien kan hurtigt ende… Read More

3 weeks ago

ADHD er ikke mit valg, det er til gengæld mit livsvilkår!

ADHD er som vejret, alle taler om det, men kun få forstår hvor komplekst vejret i virkeligheden er. Lad os… Read More

2 weeks ago

ADHD medicin for begyndere

Der findes få emner der er så megen debat om, som ADHD medicin, særligt i forhold til børn. Desværre bygger… Read More

3 years ago

Opdateret anbefaling for valg af ADHD-medicin

Et af de spørgsmål som jeg oftest bliver bedt om at svare på, handler om medicin. Folk ønsker at vide… Read More

7 months ago

ADHD: Pigerne bliver overset pga uvidenhed og kønsbias

I mange år har megen forskning tydet på, at mellem 50-75% af piger med ADHD er udiagnosticerede, og at de… Read More

2 weeks ago

Elvanse gav mig et liv og Intuniv gav mig mulighed for at leve det

Det, at finde den rette medicinske kombinationsbehandling når man har ADHD med en eller flere ko-morbide lidelser, er uhyre svært… Read More

2 years ago

Emotions are constructions of the world, not reactions to it

The science of emotion has been using folk psychology categories derived from philosophy to search for the brain basis of… Read More

1 month ago

Søvnproblemer og ADHD

Det er velkendt, at ADHD og søvnproblemer er noget det tit går hånd i hånd. Den gængse forklaring, som de… Read More

3 weeks ago

ADHD: Hvorfor pædagogik og adfærdsterapi ikke virker … alene

Hvorfor pædagogik og adfærdsterapi ikke virker ... alene. ‘Kampen’ mellem dem der for medicin og dem der imod medicin, bygger… Read More

6 months ago

ADHD: Medicin hæmmer ikke væksten!

Når man kommer til BUC med sit barn og får barnet udredt og efterfølgende medicineret, så er protokollen meget striks… Read More

2 months ago

Barkley’s Adult ADHD Checklist

Barkley’s Adult ADHD Checklist is an evidence based and scientifically valid, short screening for symptoms of Adult ADHD. It can… Read More

5 months ago

ADD findes ikke … længere

Det emne der kan få flest folk med ADHD op af stolene, er når jeg siger at ADD ikke findes.… Read More

1 year ago

The controversy about ADHD and ASD in ICD-11

There is growing evidence that ASD and ADHD share common genetic variants, similar psychological deficits and neuroimaging differences. Perhaps it… Read More

5 months ago

ADHTISM: it’s real, and it’s here …

In recent years, there has been a move to diagnose some kids with both Autism Spectrum Disorder (ASD) and Attention… Read More

5 months ago

ADHD: Forstå VORES medicin

Myter og fordomme omkring ADHD-medicin er mere udbredt end viden og fakta. Derfor har vi lavet denne forklaring, som burde… Read More

1 year ago

ADHD: Dit barn med medicinsk ubehandlet ADHD er 30% “yngre” end du tror …

ADHD er en udviklingsforstyrrelse, altså noget man er født med og som er fysisk/anatomisk, ikke noget der har med vilje… Read More

10 months ago

ADHD: Komorbiditet dræber …

I et helt nyt svensk studie er det blevet påvist at blot det at have ADHD medfører en 4,4 gange… Read More

10 months ago

Slut med at forskelsbehandle personer med ADHD!

Siden Danmark ratificerede “FN’s Konvention om Rettigheder for Personer med Handicap” i juli 2009 har disse regler alene haft betydning… Read More

7 months ago

ADHD: Medicin er ikke en mirakelkur!

ADHD er ikke en sygdom, og netop derfor kan man ikke forvente at ADHD-medicin er en mirakelkur imod symptomerne på… Read More

10 months ago

ADHD: Melatonin er både sikkert, effektivt og anbefalet.

Jævnligt ser vi overskrifterne i aviserne om at 'danske børns forbrug af sovemedicin er eksploderet' og lignende. Men i sandhed… Read More

1 year ago

ADHD: Medicin fjerner ikke din ADHD, uanset hvor meget du tager af den!

Indimellem får jeg rodet mig ud i en debat om ADHD-medicin og dosis. Dette udvikler sig indimellem til nærmest religionskrig,… Read More

1 year ago

ADHD Parenting 101

Denne artikel indeholder gode råd til forståelse af dit barns ADHD, samt massevis af konkrete, brugbare og videnskabeligt evidente råd,… Read More

5 years ago

ADHD er et handicap – kend dine rettigheder!

At have ADHD er at leve med et handicap. I denne artikel forklarer jeg, hvad det betyder, samt hvilke rettigheder… Read More

5 years ago

ADHD og Arvelighed

Når der står at ‘ADHD har en arvelighed på 70-90%’, så tror mange fejlagtigt, at det betyder at har forældrene… Read More

1 year ago

PDA: Hvad er nu det for noget?

PDA (Pathological Demand Avoidance) er en tilstand, der er en del af autismespektret, og er præget af et overvældende behov… Read More

1 year ago

ADHD – Fakta

Fakta om ADHD, baseret på videnskabelig evidens. Read More

9 months ago

ADHtisme: Kan man få Autisme af ADHD medicin?

ADHtisme: ADHD med komorbid Autisme (eller omvendt) er et begreb som vi har skabt her hos ADDspeaker, da vi har… Read More

11 months ago

Tid til (endeligt) at medicinere Autisme?

I en meget stor og omfattende ny undersøgelse, et såkaldt meta-studie, har man nu identificeret 6 midler der alle har… Read More

7 months ago

ADHD: Atopisk Dermatitis inden 3 års-alderen giver 3x højere risiko for ADHD

Nyere forskning har påvist, at risikoen for at være født med ADHD er 3 gange højere, såfremt man har lidt… Read More

10 months ago

ADHD: Circadian Disruption – et nyt kernesymptom?

Cirkadisk Rytmeforstyrrelse (Circadian Disruption) er forstyrrelser i en persons cirkadiske rytme, den biologisk funktion der regulerer den (ca.) 24-timers cyklus.… Read More

1 year ago

ADHD: Er du en Ugle eller en Lærke?

Hvorvidt du er en ugle eller en lærke har særlig stor betydning for personer med ADHD, viser ny forskning. Den… Read More

1 year ago

Op imod hvert tredje selvmord kan skyldes ADHD

Nyt studie har påvist at personer med ADHD har en 6,69x højere risiko for at dø pga. selvmord, end baggrundsbefolkningen.… Read More

1 year ago

Hvordan virker ADHD-medicin, rent videnskabeligt?

Det er sgu noget af et langhåret emne at forsøge at forklare, sådan i en PIXI-bog udgave som vi allesammen… Read More

1 year ago

Neuroimaging påviser nye forskelle i udviklingen af den frontale cortex, hos børn med ADHD, men ikke hos unge og voksne

NYHED: Forskere fra bl.a. Holland har fundet bevis for at der kan ses subtile forskelle i kortikale overfladearealer (den yderste… Read More

1 year ago

Mindfulness viser lovende effekt på ADHD symptomer hos voksne med ADHD

NYHED: Forskere fra Université du Quebec à Montréal, Education and Pedagogy Department, Montréal, Quebec, Canada har lavet en stor meta-analyse… Read More

1 year ago

ADHD: Oversigt over de seneste 20 års research

Denne artikel er baseret på Cortese et al., (2018) og er en opdatering af forskningen om ADHD i de sidste… Read More

1 year ago

ADHD giver en 1,5x højere risiko for Astma

NYHED: Forskere fra Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige har i en omfattende meta-analyse af 42 dataset fra studier af sammenhængen mellem… Read More

1 year ago

ADHD giver en 6x højere risiko for selvmord

NYHED: En ny meta-analyse af risikoen for selvmord, associeret til ADHD fra Børne- og unge psykiatrien i Paris, Frankrig, viser… Read More

1 year ago

Kønsforskelle ved ADHD og Autisme skyldes genetiske, hormonelle og miljømæssige faktorer

NYHED: Forskere fra Deakin University, Victoria, Australien har oversøgt hvad mulige årsager til at flere drenge end piger bliver diagnosticeret… Read More

1 year ago

Moderat alkoholforbrug under graviditeten frikendt for at være årsag til afkoms ADHD

I en ny meta-analyse, har forskere fra University of Queensland, Australien undersøgt en lang række studier af om alkoholforbrug under… Read More

1 year ago

ADHD: 20 Years of research

This article is based on Cortese et al., (2018), and is an update on the research on ADHD for the… Read More

1 year ago

ADHD-tid fucker med … alt

Stort set alle med ADHD har problemer med tid, timing og tidsfornemmelse. Kronisk tidsoptimisme gør at man sætter for lidt… Read More

1 year ago

ADHD er hjernens Diabetes!

ADHD og Diabetes deler stort set samme type af årsagskompleksitet og alle ved at det er livsnødvendigt at symptombehandle Diabetes… Read More

1 year ago

ADHD: Adult ADHD is overlooked and causes 50% higher mortality!

Around 6% of the World's population suffers from ADHD, and as ADHD is a specific neurodevelopmental disorder, that we are… Read More

1 year ago

ADHD: Girls are 50% less likely of being diagnosed due to discrimination

Deliberately having excluded the more internalised symptoms of ADHD (Mind Wandering and Emotional Dysregulation) in modern diagnosis of ADHD, we’ve… Read More

1 year ago

ADHD: I told you so, it’s genetics, not bad parenting!

The world’s largest and most comprehensive study on the origins of ADHD concludes, that 12 different and distinct loci are… Read More

1 year ago

ADHD: Kan man vokse fra ADHD?

I mange år mente man, at ADHD var en børnesygdom, og at man voksede fra den. Selvom vi har vidst… Read More

1 year ago

ADHD: Minister diskriminerer bevidst unge med ADHD … igen …

Diskrimination imod personer med ADHD er desværre ikke et ukendt fænomen i Danmark. Eksempler på grov diskrimination har vi her… Read More

1 year ago

ADHD: Så tag dig dog sammen, mand!

Dit humør og din adfærd er på sin vis både under og ikke under, din viljes egenkontrol, og ved at… Read More

1 year ago

ADHD: Stigmatisering og diskrimination

I Danmark bliver, især børn, men også voksne med ADHD udsat for systematisk diskrimination. Børnene bliver socialt udstødt, de voksne… Read More

1 year ago

Elvanse hjælper kvinder med BED

BED (Binge Eating Disorder) eller spiseforstyrrelser på dansk, kan nu få hjælp af medicinsk vej, viser nyt studie. Studiet afslører… Read More

1 year ago

Storebø et al.: How’d you like them Apples?

Since 2015, Storebø et al. have tried to vilify Methylphenidate, by creating doubt around the validity of the scientific evidence… Read More

1 year ago

Ny forskning: ADHD gør dit liv 12 år kortere

Jeg har fået eksklusiv og tidlig adgang til det nyeste videnskabelige studie om ADHD, der inden længe vil blive publiceret… Read More

2 years ago

Hvad er ODD?

Mellem 65 og 84% af alle børn med medicinsk ubehandlet ADHD lider af ko-morbid Oppositionel Adfærdsforstyrrelse (ODD). ODD er en… Read More

3 years ago

ADHD – Lev stærkt, dø ung?

For første gang siden jeg begyndte at skrive blogindlæg på ADDspeaker.net, har jeg valgt at oversætte et helt videnskabeligt review/studie… Read More

2 years ago

ADHD: Forstå ADHD ifølge ICD-11

18. Juni 2018 var en milepæl i vores fælles kamp for at få udbredt den korrekte forståelse af hvad ADHD… Read More

2 years ago

Nocebo, ADHD and Cochrane

For the past few years now, I've been following the debate on the quality of the studies of ADHD medication,… Read More

1 year ago

ADHD: Storebø accused of false results and inadequate conclusions

In a thorough and evidence-based commentary on Storebø OJ. et al.'s 2015 Cochrane System Review, Dr. Dr. Tobias Banaschewski et… Read More

1 year ago

ADHD: Methylphenidate (Ritalin etc.) is safe and effective for 99% of all people

Great news! In a 2018 review by Storebø et al. it was proven that Methylphenidate was safe and effetive for… Read More

1 year ago

Hvorfor er ADHD ikke en psykisk sygdom?

ADHD er ikke en psykisk sygdom, da en sygdom er noget man kan "kurere", hvorimod en lidelse er noget man… Read More

3 years ago

ADHD er medfødt, acceptér det nu!

ADHD er en neuro-genetisk eller neuro-biologisk psykiske lidelse. Man kan ikke blive smittet med ADHD. Man er født med ADHD i sine… Read More

5 years ago

ADHD: Er du bare hysterisk?

Mange af vi der lever med ADHD kender til det med at ‘springe en sikring’. Nu har videnskaben endeligt anerkendt,… Read More

1 year ago

ADHD: Psykoser pga ADHD medicin skyldes komorbid Skizofreni eller Bipolar lidelse, ikke ADHD-medicin

Familiel højrisiko (FHR) af skizofreni (FHR-SZ) og bipolar lidelse (FHR-BP) er yderst signifikant i komorbiditet til ADHD. En ny undersøgelse… Read More

1 year ago

ADHD: The Jury Is In On Storebø – You’re Done!

After 4 years of bickering and with no useful results, Storebø OJ. and Simonsen E. et al. have just wasted… Read More

1 year ago

Very low risk of Psychosis due to ADHD medication

Great news! New study published on March 21, 2019 provides yet more evidence to safety and efficacy of psychostimulants like… Read More

1 year ago

WTF is Emotional Dysregulation?

Emotional Dysregulation has become the talk of the town, but what is it, and why should we with ADHD even… Read More

1 year ago

Fundamental Neurobiology of ADHD and ASD

“Everybody is talking about the weather, but nobody does anything about it!” - (Storm P.). It’s the same in regards… Read More

1 year ago

ADHD: Acceptance, WISC-IV and understanding what it all means.

As a part of the diagnostic process, it is required to make both observations (subjective measures) and testing (objective measures),… Read More

1 year ago

ICD-11 Ny ADHD Diagnose

Den 18. juni 2018 udkom version 11 af WHO's diagnosesystem ICD. Med denne version er der sket en hel del… Read More

2 years ago

ADD does not exist!

ADD is widely known as the type of ADHD were you don't bounce off the walls, some call it The… Read More

1 year ago

ADHD: Can Aphantasia supercharge your gut feeling?

Having no Mind’s Eye, also known as Aphantasia, I have to rely heavily on my intuition instead. According to the… Read More

1 year ago

ADHD: 5x højere risiko for fængselsstraf

At have en nedsat hæmningskontrol medfører ikke blot fysisk hyperaktiv/impulsiv adfærd og letafledelighed. Et overset symptom ved ADHD er den… Read More

1 year ago

ADHtism – New Diagnosis?

At ADDspeaker we have our own term: ADHtism, which refers to those of us who have both ADHD and ASD,… Read More

1 year ago

Kære Camilla …

I 2016 blev jeg, via vanligt brev mail og sågar underskrevet af selveste Jette Myglegaard, daværende formand for ADHD-foreningen, ekskluderet… Read More

2 years ago

ADHD: From Cradle to Grave

ADHD is known to be associated with a wide array of comorbid psychiatric disorders and somatic diseases, which greatly influences… Read More

2 years ago

Restless Legs Syndrome (RLS) and ADHD

Having chronic or periodic involuntary limb movements, also called Periodic Limb Movement Disorder (PLMD) or Restless Legs Syndrome (RLS) are… Read More

2 years ago

Børn med ADHD voldtages af voksnes ideologiske magtkamp?

Siden 2010 har vi observeret at debatten omkring hvilken behandling der er anbefalet til børn med ADHD, primært har haft… Read More

2 years ago

New EU Consensus on Adult ADHD

Research in the field of Adult ADHD is in rapid growth in Europe in these years, last fall Franke et… Read More

1 year ago

Is it ADHD or ASD or ODD?

Many of us have difficulties with telling these three distinct disorders apart, due to their overlapping symptomalogy on self-control and… Read More

1 year ago

ADHD: Why Don’t You ‘Recall’ anything?

That ADHD causes massive impairment of Executive Functioning particular in Working Memory is not news ... But did you know… Read More

2 years ago

ADHD: Infektioner i barndommen giver højere risiko for psykiske lidelser

Vi kigger her på et helt nyt studie fra den danske stjerneforsker, Søren Dalsgaard, Ph.D. (AU) påviser en sammenhæng mellem… Read More

2 years ago

ADHD – Når timing ikke virker

Allerede tilbage i 1997, beskrev Dr. Russell A. Barkley, Ph.D. at ADHD havde stor indflydelse på hvordan tid opleves, når… Read More

2 years ago

Maskering – et nødvendigt onde eller selvdestruktion?

For at være en del af samfundet er tilpasning nødvendigt, men for mange, hvis ikke de fleste, med autisme og/eller… Read More

2 years ago

Fortæller danske ADHD forskere sandheden?

Fortæller danske ADHD forskere sandheden, når deres forskningsresultater siger et og deres udtalelser til pressen siger noget andet? Er det… Read More

5 years ago

Har mit barn ADHD?

Har mit barn ADHD ? - Dette spørgsmål stiller mange forældre sig selv, særligt efter en ferie hvor man har… Read More

3 years ago

ADHD BASIS TEORI

ADHD er et emne der tales meget om i disse tider, med særligt fokus på inklusion, om for mange får… Read More

3 years ago

Dit 10 årige barn med ADHD er moden som en 7 årig!

Dit 10 årige barn med ADHD er moden som en 7 årig! Forstå hvorfor dit 10 årige barn med ADHD… Read More

5 years ago

New ADHD Diagnosis in ICD-11 gives people hope

In June, 2018, WHO announced it's new ICD-11, and with this ADHD got a facelift and was aligned with the… Read More

2 years ago

ADHD for Newbies

I den følgende artikel, kan du læse om hvad ADHD i virkeligheden er, betyder og medfører. Da mange af de… Read More

3 years ago

ADHD er helt misforstået i Danmark

Siden jeg selv fik min ADHD diagnose for mere end 6 år siden, har jeg kæmpet med alt jeg havde… Read More

2 years ago

ADHD og Inklusion

I Danmark har vi en lang og god tradition for at pædagogiske principper er fundament for vores Folkeskole. Problemet er… Read More

3 years ago

ADHD og seksualitet

Trods det at vi ved at den nedsatte eller helt manglende impuls -og selvkontrol som er et symptom på ubehandlet… Read More

3 years ago

Danmark er et ADHD u-land

I Danmark forstår man ikke ADHD. Det står fuldstændigt klart for mig, efter at jeg nu har researchet indgående i danske publikationer… Read More

5 years ago

Den første pille – starten på mit nye liv

I dette indlæg fortæller en 35-årige sen-diagnosticeret kvinde, om sin oplevelse af at tage medicin for sine ADHD symptomer, for… Read More

3 years ago

PTSD and CPTSD in ICD-11

On June 18th, 2018, WHO released their 11th version of their International Classification of Diseases (ICD-11). I have previously taken… Read More

2 years ago

Tryk på ANDERKENDELSES-knappen – hvorfor ‘pyt-knappen’ ikke virker!

Som forælder til et barn med en udviklingsforstyrrelse er man ofte på overarbejde. Det kræver ufatteligt meget energi at kæmpe… Read More

2 years ago

This website uses cookies.