Unikke besøgende siden 2015

 • 186,672 personer

ADHD og seksualitet

Share

Trods det at vi ved at den nedsatte eller helt manglende impuls -og selvkontrol som er et symptom på ubehandlet ADHD, har stor indflydelse på vores seksualitet, så findes der ikke så meget viden på området, så derfor har jeg, sammen med seksualvejleder Marlene Qvist Simoni lavet noget research, som skulle komme os alle til gavn.[fblike]

ADHD og seksualitet

At have en diagnose på ADHD medfører ikke automatisk at man har en stereotyp seksuel adfærd, den er ligeså forskellig, som vi ser i samfundet, bredt set. I følge Dr. Barkley, Ph.D., så er der ingen overrepræsentation af personer med ADHD i grupper med seksuelt afvigende adfærd, med andre ord, ADHD giver ikke en øget risiko for at udvikle en afvigende seksualitet!

ADHD medfører dog en masse særligt problematiske adfærdsmønstre i måden hvorpå sex bliver anskuet og praktiseret, særligt i forhold til valg af partnere, antal af seksuelle partnere og brug af kondom og anden beskyttelse imod graviditet.

At tale om seksualitet i familien

Det kan være meget svært for mange forældre at tale om seksualitet med deres børn og unge, men særligt for de af os der er forældre til et barn med ADHD, er det endnu mere vigtigt end hvis barnet ikke havde haft ADHD.

Det at have, medicinsk ubehandlet ADHD, medfører en 30% nedsat modenhed i den fysiske udvikling i et barns hjerne, og det påvirker i høj grad impuls -og selvkontrol, idet vi skal trække 30% fra barnets fysiske kronologiske alder, f.eks. 15 år, for at finde den såkaldte ‘Executive Age’, som er den modenhedsalder som man kan forvente og kræve, for et barn med medicinsk ubehandlet ADHD.

Så en ung pige på 15 år har altså en modenhed på det man kan forvente af et barn på 10-11 år, men en seksualitet der er styret af den fysiske kronologiske alder.

Så med andre ord så har vi altså en pige der har en impuls -og selvkontrol som en 10-11 årig, men en seksualitet som en 15 årig, hvilket jo nærmest siger sig selv, kun kan medfører en øget risiko for seksual adfærd der er præget af impulsivitet, hormoner, drifter og almindelig nysgerrighed for deres seksualitet.

Få hjælp til den svære samtale med dit barn om deres seksualitet

Sexolog og foredragsholder, Marlene Qvist Simoni, har netop udgivet nogle bøger som italesætter netop dette emne om at tale om seksualitet med sit barn, i en tidlig alder. Ligesom med al anden forebyggende behandling, så er det vigtigt at komme ind og påvirke adfærden, så tidligt som muligt.

Marlene Qvist Simoni lægger stor vægt på at det skal være naturligt at tale med sit barn om seksualitet, ikke sex, idet forskellen går på ens egne behov og ens egen adfærd (seksualitet), hvorpå den andet går på hvordan man så får tilfredsstillet disse individuelle behov (sex).Fra siden citeres …

Her er bøgerne til børnene om netop børnenes seksualitet og ikke de voksnes, som de fleste andre børnebøger indenfor emnet seksualitet.

Børn har brug for at få sat ord på de ting der sker med deres krop og deres egen seksualitet, som primært handler om nysgerrighed, kilderen og fornemmelser i kroppen.

Jeg kan kun varmt anbefale dig at besøge hendes website og læse om disse meget spændende og letlæste bøger og du finder dem her: Børnebøger om børns seksualitet

Du kan i øvrigt se denne video, hvori Marlene Qvist Simoni forklarer om de grundlæggende principper i det at tale med sine børn om seksualitet her.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=mhEnL4_2MgM[/embedyt]

De væsentligste risici ved seksualitet

Den største udfordring går på at få barnet til at genvinde sin impuls -og selvkontrol. Dette kan gøres bedst via medicinering med ADHD medicin der netop er designet til at give en hæmning af denne løbske funktion (pga af den fysiske udviklingsforsinkelse i barnets hjerne), og samtidigt anbefales det at man indgår i samtale eller terapi med barnet/den unge, om deres seksualitet, adfærd, behov og selvværd.

Det er væsentligt at man får talt om disse ting med sit barn, inden de bliver seksuelt aktive, idet man således kan forebygge at de kommer i situationer hvor de enten udsætter sig selv for risici, f.eks. voldtægt eller med at deltage i seksuelle aktiviteter, som de senere fortryder.

Et stort problem i dag er, at de unge er meget åbne om deres sexliv og deler deres erfaring via de sociale medier, både i skrift, billeder og video.

Derfor ser man et stigende antal af mobningssager hvor, især piger, har haft sex med en person der så har videofilmet dette og derpå har delt det i deres sociale netværk.

Det kan have forfærdelige konsekvenser for den unges sociale liv, idet en ‘online image’ er meget betydende for de unge i dag og vi har oplevet en stigende tendens til at unge begår selvmord pga. skam, mobning og skyldfølelse.

Det er især drenge der vælger denne udvej, hvilket måske kommer bag på mange forældre, forholdet er at for hver pige der begår selvmord, dør der 4 drenge. Piger har langt flere selvmordsforsøg, men drengene har en langt højere grad af det at gennemføre et selvmord med døden til følge.

Ydermere har de unge en anden seksualitet end deres forældres generation, da man i dag er meget mere eksperimenterende og vidende om seksuelle behov og hvordan disse tilfredsstilles, kva internettet og dets enorme ressourcer om emnet sex.

De unge er også langt mere villige til at have flere partnere end deres forældres generation og adgang til ‘party drugs’ såsom Ecstacy og Kokain er nu så udbredt at det findes i alle miljøer.

Hash har desuden fået et comeback i gruppen fra 14-18 år, da man nu også kan få hash som e-væske til dampcigaretter, hvilket har fjernet det dårlige image ved at ryge hashen, og gjort det socialt acceptabelt at ‘dampe en fed’ i stedet.

Alkohol er fortsat et stort problem, pga af vores alkoholkultur, og derfor spiller alkohol også ind, når der vælges sex partnere og hvilken form for sex der dyrkes.

Tilfælles for alle disse ting er, at de virker hæmmende på impuls -og selvkontrol, giver en euforisk følelse af at kunne klare alt og ville alt, samt øger seksualdriften, hvilket tilsammen med den manglende alderssvarende udvikling vi ser ved medicinsk ubehandlet ADHD, giver en sprængfarlig cocktail, der kan have både alvorlige og langsigtede konsekvenser.

Teenage graviditet og ADHD

I et helt nyt studie af den verdensanerkendte ADHD forsker, Prof. Søren Dalsgaard (AU), så er risikoen for at piger med ADHD, i alderen 12-16 år, bliver gravide , ca. 3-4x så høj som for de jævnaldrende uden ADHD, og for drengene er det ca. 2x så hyppigt at de gør en i gravide, når de selv blot er mellem 12-16 år …

Hvad kan du som forælder så gøre?

De bedste råd er at tale med dit barn, fra en tidlig alder, omkring seksualitet, og dermed få skabt en naturlig, åben og ærlig debat om emnet.

Dernæst er det vigtigt at du som forælder er særligt opmærksom på at lade dit barn eller unge, udvikler deres egen seksualitet.

Særligt omkring de 14-16 år er det vigtigt at tale om brug af prævention, grænser ift til hvilke seksuelle aktiviteter som den unge vil anse for at være ‘normale’ for dem, samt at advare imod brug af de sociale medier til at udstille sit eget eller andres sexliv, da dette er et meget alvorligt risikomoment, med langsigtede konsekvenser.

Der er dog nogle væsentlige forskellige, som gør at vi som forældre til børn og unge med ADHD, skal være særligt opmærksomme på, særligt den nedsatte impuls -og selvkontrol og den forsinkede udvikling af denne væsentlige kognitive funktion.

Der findes to variationer af symptomer på ADHD som jeg vil forholde mig til i denne artikel og til dette formål vil jeg dele dem op i hyperaktive og hypoaktive gruppe, for at belyse forskelle mellem disse to grupper, idet der kræves to forskellige tilgange til at håndtere de udfordringer som disse symptomer medfører, når man er barn eller ung med ADHD.

Den hyperaktive gruppe har en forøget appetit for sex, hvorimod den hypoaktive gruppe har en nedsat appetit på sex. Begge dele medfører at de unges seksualitet udvikler sig anderledes end set hos unge, uden ADHD.

Hyperaktiv og Hypoaktiv

Definitioner på hyper -og hypoaktiv

Hyperaktiv
“Uhyre eller overdrevent aktiv og energisk”

Hypoaktiv
“Øget hæmning af adfærds -og motorisk aktivitet”

I denne artikels kontekst betyder hyperaktiv at man har en meget aktiv libido og hypoaktiv at man har en nedsat libido.

Der er altså tale om to modsatrettede adfærdsmønstre, enten er man helt vild med sex eller også er man nærmest ligeglad, begge dele medfører betydelige problemer i personer med ADHD og deres interpersonelle relationer i et parforhold.

Enten vil man have sex hele tiden eller også ønsker de helst at være fri. Det ses ofte at man enten tilhører den ene gruppe eller den anden, med en mindre andel der ligger imellem de to yderpunkter.

Der findes ingen videnskabelig dokumentation for årsagen til denne forskel, men vi ved at det forholde sig således, både gennem vores kendskab til voksne med ADHD og deres historik, samt via de statistikker som findes på området for unge og deres adfærd i forhold til seksualitet.

Hyperaktive

Den hyperaktive gruppe er kendetegnet ved at have en lav tolerancegrænse for inaktivitet, altid at være i gang med noget og have en stor fysisk uro i kroppen.

Der er ikke langt fra tanke til handling og det er svært at reagere på stimuli med en rationel og langsigtet strategi.

Der er tale om såkaldt “instant gratification” altså øjeblikkelig tilfredsstillelse af behov, inklusiv de seksuelle behov.

Denne gruppe er meget styret af deres behov og følelser og har ofte udfordringer med at undertrykke deres behov og søger hurtig tilfredsstillelse, hvilket medfører følgende risikofaktorer:

 • Tidlig debutalder (ca 20% er seksuelt aktive, før de er fyldt 15 år)
 • Risikofyldt seksuel adfærd (eksperimenterende seksuel adfærd, f.eks. BDSm, oral -og analsex, optage deres seksuelle aktiviteter på video)
 • Nedsat evne til at sørge for at anvende kondom under sex
 • Op til 3 eller flere forskellige seksuelle partnere indenfor de seneste 12 måneder
 • Øget risiko for at få en kønssygdom
 • Manglende eller nedsat evne til at få deres parforhold til at fungere over tid
 • Øget risiko for skilsmisse og separation
 • Blive forælder i en tidlig alder
 • Misbrug af alkohol og/eller stoffer
 • Angst, depression og nedsat selvværd kan medfører øget risiko for selvskade og selvmord
 • 32% af drenge med ubehandlet ADHD bliver fædre, inden de fylder 19 år
 • Over halvdelen af alle piger med ubehandlet ADHD, har fået foretaget mindst én abort, inden de fyldte 19 år

Ovenstående liste viser både bredden og dybden af problemets omfang, og viser med al tydelighed hvorfor vi som forældre må foretage en præventiv og tidlig indsats for at bryde denne onde cirkel, da de børn der fødes af disse unge forældre, jo af rent genetiske årsager, selv ofte bliver født med ADHD, og kombinationen af en ung, ikke-medicineret forælder, der selv har en forældestil der er præget af impulsiv, inkonsistent og inkonsekvent opdragelse er årsagen til at op imod 60% af børn med ADHD også udvikler den ko-morbide lidelse, Oppositionel Adfærdsforstyrrelse (ODD).

Denne lidelse skyldes, modsat ADHD der er rent biologisk, et samspil mellem barnet ADHD adfærd og forælderens manglende overskud, indsigt og energi, til at have en konsistent og konsekvent opdragelsesstil, som er betingelsen for at barnet ikke udvikler ODD.

Vi ved fra videnskabelige studier at barnets symptomer på ADHD og forælderen adfærd, tilsammen er årsagen til at barnet udvikler ODD (og forælderen depression, angst og misbrug).

Hypoaktive

Den hypoaktive variant får en lang række andre symptomer, der medfører en udvikling af seksualitet der ikke er alderssvarende.

Mange af de der er hypoaktive, føler ikke lyst til sex, de prioriterer det ikke og det interesser dem ikke synderligt. De har et nedsat fysisk behov for sex, og de har ofte svært ved at komme i en seksuel stemning, hvilket medfører en nedsat seksuel aktivitet, der igen medfører en ikke-alderssvarende seksuel erfaring og kunnen.

Disse symptomer giver sammenlagt en øget risiko for at udvikle en selvbebrejdende seksuel adfærd, der blot gør deres manglende lyst til sex endnu mere markant.

Mange mænd har især store problemer med deres selvværd, da samfundet jo opstiller et image af den stærke, seksuelt aggressive og jagtende mand, der gennemsøger nattelivet efter endnu et hak til deres bælte over erobringer.

Pigerne bliver ofte endnu mere socialt usikre, føler sig anderledes og udvikler selvskadende adfærd, både fysisk og psykisk, bl.a. ved at indgå i seksuelle aktiviteter med fyrene, ikke af lyst, men pga gruppepres hvilket kan give alvorlige psykiske mén, angst og depression, samt ødelægger deres naturlige udvikling af en sund seksualitet.

Konklusion

Det er vigtigt at tale med sit barn om seksualitet, gerne så tidligt som muligt for at sikre at de følger den mest naturlige udvikling af deres alderssvarende seksualitet.

Dernæst er det vigtigt at få barnet medicineret så tidligt som muligt, af mange indlysende grunde, udover deres almindelige anvendelsesområder, men især for at få styr på den manglende alderssvarende impuls -og selvkontrol, idet der det der nøglen til succes her.

Hvis vi forstår at vores pige på 15 år, rent faktisk ikke er mere moden til at håndterer deres seksualitet end en pige på 10-11 år, men at hun samtidigt har et fysisk, hormonelt betinget seksuelt behov som hun naturligvis skal have dækket, så kan vi indsætte en hjælpeforanstaltning, f.eks. terapi, samtaler, undervisning og uddelingen af kondomer, allerede fra 14 års alderen, pga. den lavere debutalder.

Jo tidligere vi begynder at tale om seksualitet med vores børn, jo mindre pinligt og akavet bliver det, når de fylder 14-15 år, hvor de i forvejen jo mener at vide alt selv og at forældrene blot er nogle uvidende ‘ringvrag’ som intet aner om noget som helst, slet ikke om sex i 2017.

Igen vil jeg opfordre jer til at se på Marlene’s nye bøger, jeg synes at de dækker et vigtigt behov, både på den korte bane og på den lange bane, for en hel generation af unge med ADHD … Børnebøger om børns seksualitet

Lad os støtte hinanden i at få vores børn og unge med ADHD til at udvikle et dejligt, naturligt og givende sexliv, i overensstemmelse med deres individuelle seksualitet.

[fblike]

/ADDspeaker

Informationskilder til denne artikel:

Videnskabeligt studie om unge piger seksuelle adfærd

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3321673/

Teenage Parenthood and Birth Rates for Individuals With and Without Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Nationwide Cohort Study. (2017) Søren Dalsgaard et al.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28647009

Dr. Barkley’s video foredrag, bøger og videnskabelige studier.

Erfaringsudveksling med andre voksne med seksualitet, både fra hyperaktive og hypoaktive gruppe.

Tags: ADHD
Leave a Comment

Recent Posts

ADHD: Inklusion er en kæmpefiasko

NYT dansk studie: 6 ud af 10 børn med ADHD gennemfører IKKE folkeskolen. Vi har længe vidst, at skolegang og… Read More

2 weeks ago

ADHD: Jeg ER jo en god mor!

PDA er mere udbredt end de fleste ved, og i denne artikel beskriver hvordan vi sammen med direktør Camilla Skovgård… Read More

1 week ago

ADHtisme: Hvad er det?

ADHD med komorbid Autisme har vi valgt at betegne som ADHtisme her hos ADDspeaker. Årsagen er, at mellem 50-70% af… Read More

9 months ago

ADHD: Når ferietiden er lig med utryghed

Hver sommer så oplever mange forældre til børn med diagnoser, at hele familiens stressniveau stiger, og ferien kan hurtigt ende… Read More

3 weeks ago

ADHD er ikke mit valg, det er til gengæld mit livsvilkår!

ADHD er som vejret, alle taler om det, men kun få forstår hvor komplekst vejret i virkeligheden er. Lad os… Read More

2 weeks ago

ADHD medicin for begyndere

Der findes få emner der er så megen debat om, som ADHD medicin, særligt i forhold til børn. Desværre bygger… Read More

3 years ago

Opdateret anbefaling for valg af ADHD-medicin

Et af de spørgsmål som jeg oftest bliver bedt om at svare på, handler om medicin. Folk ønsker at vide… Read More

7 months ago

ADHD: Pigerne bliver overset pga uvidenhed og kønsbias

I mange år har megen forskning tydet på, at mellem 50-75% af piger med ADHD er udiagnosticerede, og at de… Read More

2 weeks ago

Elvanse gav mig et liv og Intuniv gav mig mulighed for at leve det

Det, at finde den rette medicinske kombinationsbehandling når man har ADHD med en eller flere ko-morbide lidelser, er uhyre svært… Read More

2 years ago

Emotions are constructions of the world, not reactions to it

The science of emotion has been using folk psychology categories derived from philosophy to search for the brain basis of… Read More

1 month ago

Søvnproblemer og ADHD

Det er velkendt, at ADHD og søvnproblemer er noget det tit går hånd i hånd. Den gængse forklaring, som de… Read More

3 weeks ago

ADHD: Hvorfor pædagogik og adfærdsterapi ikke virker … alene

Hvorfor pædagogik og adfærdsterapi ikke virker ... alene. ‘Kampen’ mellem dem der for medicin og dem der imod medicin, bygger… Read More

6 months ago

ADHD: Medicin hæmmer ikke væksten!

Når man kommer til BUC med sit barn og får barnet udredt og efterfølgende medicineret, så er protokollen meget striks… Read More

2 months ago

Barkley’s Adult ADHD Checklist

Barkley’s Adult ADHD Checklist is an evidence based and scientifically valid, short screening for symptoms of Adult ADHD. It can… Read More

5 months ago

ADD findes ikke … længere

Det emne der kan få flest folk med ADHD op af stolene, er når jeg siger at ADD ikke findes.… Read More

1 year ago

The controversy about ADHD and ASD in ICD-11

There is growing evidence that ASD and ADHD share common genetic variants, similar psychological deficits and neuroimaging differences. Perhaps it… Read More

5 months ago

ADHTISM: it’s real, and it’s here …

In recent years, there has been a move to diagnose some kids with both Autism Spectrum Disorder (ASD) and Attention… Read More

5 months ago

ADHD: Forstå VORES medicin

Myter og fordomme omkring ADHD-medicin er mere udbredt end viden og fakta. Derfor har vi lavet denne forklaring, som burde… Read More

1 year ago

ADHD: Dit barn med medicinsk ubehandlet ADHD er 30% “yngre” end du tror …

ADHD er en udviklingsforstyrrelse, altså noget man er født med og som er fysisk/anatomisk, ikke noget der har med vilje… Read More

10 months ago

ADHD: Komorbiditet dræber …

I et helt nyt svensk studie er det blevet påvist at blot det at have ADHD medfører en 4,4 gange… Read More

10 months ago

Slut med at forskelsbehandle personer med ADHD!

Siden Danmark ratificerede “FN’s Konvention om Rettigheder for Personer med Handicap” i juli 2009 har disse regler alene haft betydning… Read More

7 months ago

ADHD: Medicin er ikke en mirakelkur!

ADHD er ikke en sygdom, og netop derfor kan man ikke forvente at ADHD-medicin er en mirakelkur imod symptomerne på… Read More

10 months ago

ADHD: Melatonin er både sikkert, effektivt og anbefalet.

Jævnligt ser vi overskrifterne i aviserne om at 'danske børns forbrug af sovemedicin er eksploderet' og lignende. Men i sandhed… Read More

1 year ago

ADHD: Medicin fjerner ikke din ADHD, uanset hvor meget du tager af den!

Indimellem får jeg rodet mig ud i en debat om ADHD-medicin og dosis. Dette udvikler sig indimellem til nærmest religionskrig,… Read More

1 year ago

ADHD Parenting 101

Denne artikel indeholder gode råd til forståelse af dit barns ADHD, samt massevis af konkrete, brugbare og videnskabeligt evidente råd,… Read More

5 years ago

ADHD er et handicap – kend dine rettigheder!

At have ADHD er at leve med et handicap. I denne artikel forklarer jeg, hvad det betyder, samt hvilke rettigheder… Read More

5 years ago

ADHD og Arvelighed

Når der står at ‘ADHD har en arvelighed på 70-90%’, så tror mange fejlagtigt, at det betyder at har forældrene… Read More

1 year ago

PDA: Hvad er nu det for noget?

PDA (Pathological Demand Avoidance) er en tilstand, der er en del af autismespektret, og er præget af et overvældende behov… Read More

1 year ago

ADHD – Fakta

Fakta om ADHD, baseret på videnskabelig evidens. Read More

9 months ago

ADHtisme: Kan man få Autisme af ADHD medicin?

ADHtisme: ADHD med komorbid Autisme (eller omvendt) er et begreb som vi har skabt her hos ADDspeaker, da vi har… Read More

11 months ago

Tid til (endeligt) at medicinere Autisme?

I en meget stor og omfattende ny undersøgelse, et såkaldt meta-studie, har man nu identificeret 6 midler der alle har… Read More

7 months ago

ADHD: Atopisk Dermatitis inden 3 års-alderen giver 3x højere risiko for ADHD

Nyere forskning har påvist, at risikoen for at være født med ADHD er 3 gange højere, såfremt man har lidt… Read More

10 months ago

ADHD: Circadian Disruption – et nyt kernesymptom?

Cirkadisk Rytmeforstyrrelse (Circadian Disruption) er forstyrrelser i en persons cirkadiske rytme, den biologisk funktion der regulerer den (ca.) 24-timers cyklus.… Read More

1 year ago

ADHD: Er du en Ugle eller en Lærke?

Hvorvidt du er en ugle eller en lærke har særlig stor betydning for personer med ADHD, viser ny forskning. Den… Read More

1 year ago

Op imod hvert tredje selvmord kan skyldes ADHD

Nyt studie har påvist at personer med ADHD har en 6,69x højere risiko for at dø pga. selvmord, end baggrundsbefolkningen.… Read More

1 year ago

Hvordan virker ADHD-medicin, rent videnskabeligt?

Det er sgu noget af et langhåret emne at forsøge at forklare, sådan i en PIXI-bog udgave som vi allesammen… Read More

1 year ago

Neuroimaging påviser nye forskelle i udviklingen af den frontale cortex, hos børn med ADHD, men ikke hos unge og voksne

NYHED: Forskere fra bl.a. Holland har fundet bevis for at der kan ses subtile forskelle i kortikale overfladearealer (den yderste… Read More

1 year ago

Mindfulness viser lovende effekt på ADHD symptomer hos voksne med ADHD

NYHED: Forskere fra Université du Quebec à Montréal, Education and Pedagogy Department, Montréal, Quebec, Canada har lavet en stor meta-analyse… Read More

1 year ago

ADHD: Oversigt over de seneste 20 års research

Denne artikel er baseret på Cortese et al., (2018) og er en opdatering af forskningen om ADHD i de sidste… Read More

1 year ago

ADHD giver en 1,5x højere risiko for Astma

NYHED: Forskere fra Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige har i en omfattende meta-analyse af 42 dataset fra studier af sammenhængen mellem… Read More

1 year ago

ADHD giver en 6x højere risiko for selvmord

NYHED: En ny meta-analyse af risikoen for selvmord, associeret til ADHD fra Børne- og unge psykiatrien i Paris, Frankrig, viser… Read More

1 year ago

Kønsforskelle ved ADHD og Autisme skyldes genetiske, hormonelle og miljømæssige faktorer

NYHED: Forskere fra Deakin University, Victoria, Australien har oversøgt hvad mulige årsager til at flere drenge end piger bliver diagnosticeret… Read More

1 year ago

Moderat alkoholforbrug under graviditeten frikendt for at være årsag til afkoms ADHD

I en ny meta-analyse, har forskere fra University of Queensland, Australien undersøgt en lang række studier af om alkoholforbrug under… Read More

1 year ago

ADHD: 20 Years of research

This article is based on Cortese et al., (2018), and is an update on the research on ADHD for the… Read More

1 year ago

ADHD-tid fucker med … alt

Stort set alle med ADHD har problemer med tid, timing og tidsfornemmelse. Kronisk tidsoptimisme gør at man sætter for lidt… Read More

1 year ago

ADHD er hjernens Diabetes!

ADHD og Diabetes deler stort set samme type af årsagskompleksitet og alle ved at det er livsnødvendigt at symptombehandle Diabetes… Read More

1 year ago

ADHD: Adult ADHD is overlooked and causes 50% higher mortality!

Around 6% of the World's population suffers from ADHD, and as ADHD is a specific neurodevelopmental disorder, that we are… Read More

1 year ago

ADHD: Girls are 50% less likely of being diagnosed due to discrimination

Deliberately having excluded the more internalised symptoms of ADHD (Mind Wandering and Emotional Dysregulation) in modern diagnosis of ADHD, we’ve… Read More

1 year ago

ADHD: I told you so, it’s genetics, not bad parenting!

The world’s largest and most comprehensive study on the origins of ADHD concludes, that 12 different and distinct loci are… Read More

1 year ago

ADHD: Kan man vokse fra ADHD?

I mange år mente man, at ADHD var en børnesygdom, og at man voksede fra den. Selvom vi har vidst… Read More

1 year ago

ADHD: Minister diskriminerer bevidst unge med ADHD … igen …

Diskrimination imod personer med ADHD er desværre ikke et ukendt fænomen i Danmark. Eksempler på grov diskrimination har vi her… Read More

1 year ago

ADHD: Så tag dig dog sammen, mand!

Dit humør og din adfærd er på sin vis både under og ikke under, din viljes egenkontrol, og ved at… Read More

1 year ago

ADHD: Stigmatisering og diskrimination

I Danmark bliver, især børn, men også voksne med ADHD udsat for systematisk diskrimination. Børnene bliver socialt udstødt, de voksne… Read More

1 year ago

Elvanse hjælper kvinder med BED

BED (Binge Eating Disorder) eller spiseforstyrrelser på dansk, kan nu få hjælp af medicinsk vej, viser nyt studie. Studiet afslører… Read More

1 year ago

Storebø et al.: How’d you like them Apples?

Since 2015, Storebø et al. have tried to vilify Methylphenidate, by creating doubt around the validity of the scientific evidence… Read More

1 year ago

Ny forskning: ADHD gør dit liv 12 år kortere

Jeg har fået eksklusiv og tidlig adgang til det nyeste videnskabelige studie om ADHD, der inden længe vil blive publiceret… Read More

2 years ago

Hvad er ODD?

Mellem 65 og 84% af alle børn med medicinsk ubehandlet ADHD lider af ko-morbid Oppositionel Adfærdsforstyrrelse (ODD). ODD er en… Read More

3 years ago

ADHD – Lev stærkt, dø ung?

For første gang siden jeg begyndte at skrive blogindlæg på ADDspeaker.net, har jeg valgt at oversætte et helt videnskabeligt review/studie… Read More

2 years ago

ADHD: Forstå ADHD ifølge ICD-11

18. Juni 2018 var en milepæl i vores fælles kamp for at få udbredt den korrekte forståelse af hvad ADHD… Read More

2 years ago

Nocebo, ADHD and Cochrane

For the past few years now, I've been following the debate on the quality of the studies of ADHD medication,… Read More

1 year ago

ADHD: Storebø accused of false results and inadequate conclusions

In a thorough and evidence-based commentary on Storebø OJ. et al.'s 2015 Cochrane System Review, Dr. Dr. Tobias Banaschewski et… Read More

1 year ago

ADHD: Methylphenidate (Ritalin etc.) is safe and effective for 99% of all people

Great news! In a 2018 review by Storebø et al. it was proven that Methylphenidate was safe and effetive for… Read More

1 year ago

Hvorfor er ADHD ikke en psykisk sygdom?

ADHD er ikke en psykisk sygdom, da en sygdom er noget man kan "kurere", hvorimod en lidelse er noget man… Read More

3 years ago

ADHD er medfødt, acceptér det nu!

ADHD er en neuro-genetisk eller neuro-biologisk psykiske lidelse. Man kan ikke blive smittet med ADHD. Man er født med ADHD i sine… Read More

5 years ago

ADHD: Er du bare hysterisk?

Mange af vi der lever med ADHD kender til det med at ‘springe en sikring’. Nu har videnskaben endeligt anerkendt,… Read More

1 year ago

ADHD: Medicin og kørekort

I Danmark foretrækker vi altid ingenting og alting, andet end ADHD-medicin. Sådan er det bare, selvom det er gumpetungt og… Read More

1 year ago

ADHD: Psykoser pga ADHD medicin skyldes komorbid Skizofreni eller Bipolar lidelse, ikke ADHD-medicin

Familiel højrisiko (FHR) af skizofreni (FHR-SZ) og bipolar lidelse (FHR-BP) er yderst signifikant i komorbiditet til ADHD. En ny undersøgelse… Read More

1 year ago

ADHD: The Jury Is In On Storebø – You’re Done!

After 4 years of bickering and with no useful results, Storebø OJ. and Simonsen E. et al. have just wasted… Read More

1 year ago

Very low risk of Psychosis due to ADHD medication

Great news! New study published on March 21, 2019 provides yet more evidence to safety and efficacy of psychostimulants like… Read More

1 year ago

WTF is Emotional Dysregulation?

Emotional Dysregulation has become the talk of the town, but what is it, and why should we with ADHD even… Read More

1 year ago

Fundamental Neurobiology of ADHD and ASD

“Everybody is talking about the weather, but nobody does anything about it!” - (Storm P.). It’s the same in regards… Read More

1 year ago

ADHD: Acceptance, WISC-IV and understanding what it all means.

As a part of the diagnostic process, it is required to make both observations (subjective measures) and testing (objective measures),… Read More

1 year ago

ICD-11 Ny ADHD Diagnose

Den 18. juni 2018 udkom version 11 af WHO's diagnosesystem ICD. Med denne version er der sket en hel del… Read More

2 years ago

ADD does not exist!

ADD is widely known as the type of ADHD were you don't bounce off the walls, some call it The… Read More

1 year ago

ADHD: Can Aphantasia supercharge your gut feeling?

Having no Mind’s Eye, also known as Aphantasia, I have to rely heavily on my intuition instead. According to the… Read More

1 year ago

ADHD: 5x højere risiko for fængselsstraf

At have en nedsat hæmningskontrol medfører ikke blot fysisk hyperaktiv/impulsiv adfærd og letafledelighed. Et overset symptom ved ADHD er den… Read More

1 year ago

ADHtism – New Diagnosis?

At ADDspeaker we have our own term: ADHtism, which refers to those of us who have both ADHD and ASD,… Read More

1 year ago

Kære Camilla …

I 2016 blev jeg, via vanligt brev mail og sågar underskrevet af selveste Jette Myglegaard, daværende formand for ADHD-foreningen, ekskluderet… Read More

2 years ago

ADHD: From Cradle to Grave

ADHD is known to be associated with a wide array of comorbid psychiatric disorders and somatic diseases, which greatly influences… Read More

2 years ago

Restless Legs Syndrome (RLS) and ADHD

Having chronic or periodic involuntary limb movements, also called Periodic Limb Movement Disorder (PLMD) or Restless Legs Syndrome (RLS) are… Read More

2 years ago

Børn med ADHD voldtages af voksnes ideologiske magtkamp?

Siden 2010 har vi observeret at debatten omkring hvilken behandling der er anbefalet til børn med ADHD, primært har haft… Read More

2 years ago

New EU Consensus on Adult ADHD

Research in the field of Adult ADHD is in rapid growth in Europe in these years, last fall Franke et… Read More

1 year ago

Is it ADHD or ASD or ODD?

Many of us have difficulties with telling these three distinct disorders apart, due to their overlapping symptomalogy on self-control and… Read More

1 year ago

ADHD: Why Don’t You ‘Recall’ anything?

That ADHD causes massive impairment of Executive Functioning particular in Working Memory is not news ... But did you know… Read More

2 years ago

ADHD: Infektioner i barndommen giver højere risiko for psykiske lidelser

Vi kigger her på et helt nyt studie fra den danske stjerneforsker, Søren Dalsgaard, Ph.D. (AU) påviser en sammenhæng mellem… Read More

2 years ago

ADHD – Når timing ikke virker

Allerede tilbage i 1997, beskrev Dr. Russell A. Barkley, Ph.D. at ADHD havde stor indflydelse på hvordan tid opleves, når… Read More

2 years ago

Maskering – et nødvendigt onde eller selvdestruktion?

For at være en del af samfundet er tilpasning nødvendigt, men for mange, hvis ikke de fleste, med autisme og/eller… Read More

2 years ago

Fortæller danske ADHD forskere sandheden?

Fortæller danske ADHD forskere sandheden, når deres forskningsresultater siger et og deres udtalelser til pressen siger noget andet? Er det… Read More

5 years ago

Har mit barn ADHD?

Har mit barn ADHD ? - Dette spørgsmål stiller mange forældre sig selv, særligt efter en ferie hvor man har… Read More

3 years ago

ADHD BASIS TEORI

ADHD er et emne der tales meget om i disse tider, med særligt fokus på inklusion, om for mange får… Read More

3 years ago

Dit 10 årige barn med ADHD er moden som en 7 årig!

Dit 10 årige barn med ADHD er moden som en 7 årig! Forstå hvorfor dit 10 årige barn med ADHD… Read More

5 years ago

New ADHD Diagnosis in ICD-11 gives people hope

In June, 2018, WHO announced it's new ICD-11, and with this ADHD got a facelift and was aligned with the… Read More

2 years ago

ADHD for Newbies

I den følgende artikel, kan du læse om hvad ADHD i virkeligheden er, betyder og medfører. Da mange af de… Read More

3 years ago

ADHD er helt misforstået i Danmark

Siden jeg selv fik min ADHD diagnose for mere end 6 år siden, har jeg kæmpet med alt jeg havde… Read More

2 years ago

ADHD og Inklusion

I Danmark har vi en lang og god tradition for at pædagogiske principper er fundament for vores Folkeskole. Problemet er… Read More

3 years ago

Danmark er et ADHD u-land

I Danmark forstår man ikke ADHD. Det står fuldstændigt klart for mig, efter at jeg nu har researchet indgående i danske publikationer… Read More

5 years ago

Den første pille – starten på mit nye liv

I dette indlæg fortæller en 35-årige sen-diagnosticeret kvinde, om sin oplevelse af at tage medicin for sine ADHD symptomer, for… Read More

3 years ago

PTSD and CPTSD in ICD-11

On June 18th, 2018, WHO released their 11th version of their International Classification of Diseases (ICD-11). I have previously taken… Read More

2 years ago

Tryk på ANDERKENDELSES-knappen – hvorfor ‘pyt-knappen’ ikke virker!

Som forælder til et barn med en udviklingsforstyrrelse er man ofte på overarbejde. Det kræver ufatteligt meget energi at kæmpe… Read More

2 years ago

This website uses cookies.