Unikke besøgende siden 2015

  • 186,720 personer

ADHD: Oversigt over de seneste 20 års research

Share

Denne artikel er baseret på Cortese et al., (2018) og er en opdatering af forskningen om ADHD i de sidste to årtier, idet der tages hensyn til alt relateret til forståelse, diagnosticering og behandling af ADHD. En skal læses for alle, der har lyst til at kende en ting eller to om, hvad ADHD virkelig er, gør og forårsager.

Kilde: Cortese, S., & Coghill, D. (2018). Twenty years of research on attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD): looking back, looking forward. Evidence Based Mental Health21(4), 173–176. https://doi.org/10.1136/ebmental-2018-300050

BEMÆRK: Denne artikel er auto-oversat via Google Translate, så hvis noget virker lidt kludret formuleret, så er dette grunden til det, ikke min manglende evne til at formulere mig 😉

ABSTRAKT

I denne kliniske gennemgang opsummerer vi, hvad der efter vores mening har været nogle af de vigtigste fremskridt inden for de sidste to årtier med hensyn til diagnostisk definition, epidemiologi, genetik og miljømæssige årsager, neuroimaging / cognition og behandling af ADHD, herunder:

(1) De seneste ændringer til de diagnostiske kriterier i Diagnostisk og Statistisk Manual for Mental Disorders og International Classification of Diseases;

(2) Meta-analytiske beviser, der viser, at ADHD-frekvenserne er ret konsekvente i de vestlige lande efter regning af diagnostiske metoder.

(3) Den seneste undersøgelse af det første GWAS fandt betydelige risk-loci for ADHD;

(4) Paradigmeskiftet i den patofysiologiske konceptualisering af ADHD fra ændringer i individuelle hjerneområder til en kompleks dysfunktion i hjernenetværk;

(5) Beviser, der understøtter den kortvarige effekt af ADHD farmakologiske behandlinger, med en anden profil af effekt og tolerabilitet hos børn / unge mod voksne;

(6) En række meta-analyser, der viser, at selvom ikke-farmakologisk behandling muligvis ikke er effektiv til at målrette ADHD-kerne symptomer, adresserer nogle af dem effektivt ADHD-relaterede svækkelser (såsom modstandsdygtige adfærd for forældreuddannelse og arbejdshukommelsesunderskud for kognitive uddannelse).

Vi diskuterer også nøgleprioriteter for fremtidig forskning inden for hvert af disse undersøgelsesområder.

Alt i alt skal mange andre spørgsmål besvares, mens mange forskningsspørgsmål er blevet besvaret.

Styrkelse af tværfaglige samarbejder, der er baseret på store datasæt i åben videnskabs ånd og støtte forskning i ugunstigt stillede lande, vil være afgørende for at imødegå de udfordringer, der står i vejen.

INTRODUKTION

Attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD) er den mest almindelige neurodevelopmental lidelse hos børn, med en estimeret verdensomspændende prævalens omkring 5%.

Selv om det i lang tid er blevet betragtet som en barndomsforstyrrelse, er det nu fastslået, at forringelse af ADHD-symptomer vedvarer i en stor del af tilfælde (ca. 65%), selv om der er variabilitet i estimatet på grund af metodisk heterogenitet på tværs af undersøgelser.

Hvad angår andre psykiske lidelser har der i de sidste to årtier været en stigende undersøgelse af ADHD. Årsagerne til denne stigning er: øget anerkendelse af ADHD’s virkning på funktionen; fremskridt inden for forskningsmetodik og teknologi; og interesse fra farmaceutiske virksomheder.

Her giver vi et overblik over, hvad vi anser for at være nogle af de vigtigste fremskridt i de sidste to årtier i ADHD-forskning. Vi diskuterer også nøgleområder for fremtidig forskning.

METODER

Given the large body of literature and space constraints, this review is selective rather than systematic and comprehensive. We relied mostly on meta-analyses, retrieved with a search in PubMed using the following syntax/terms (update: 8 August 2018): (ADHD OR Attention Deficit OR Hyperkinetic Disorder) AND (meta-analy* OR metaanaly*).

DIAGNOSTISK DEFINITION

Den diagnostiske og statistiske manual for psykiske lidelser, femte udgave (DSM-5), offentliggjort i 2013, introducerede flere væsentlige ændringer i forhold til DSM fjerde udgave tekstrevision (DSM-IV-TR) 5 kriterierne.

For det første blev tærsklen i antallet af symptomer (kriterium A), der var nødvendige for diagnosen hos ældre unge og voksne, reduceret fra 6 til 5.

Denne ændring er i tråd med den opfattelse, at på trods af en reduktion af antallet af symptomer over udvikling kan voksne med ADHD i barndommen stadig frembyde forringelse.

Den krævede alder for begyndelsen blev øget fra ‘forud for 7’ til ‘før 12’.

Formålet med disse ændringer var velegnet og designet til at lette diagnosticeringsprocessen hos voksne, som ofte har problemer med at bestemme den nøjagtige alder for starten, især hvis de er tidlige i udviklingen.

Desværre var hverken forandring baseret på empiriske beviser, og metoder til diagnostisk opgørelse hos voksne er stadig under debat.

En anden pivotal ændring i DSM-5 er fjernelsen af ​​vetoet om den dobbelte diagnose af ADHD- og autismespektrumforstyrrelser (ASD), der var til stede i tidligere udgaver af DSM.

I modsætning til alder af udbrud og ændring af symptomnummer ændres denne ændring af en betydelig undersøgelse.

Endelig blev de (sub) typer af ADHD, der er defineret i DSM-IV- (TR), erstattet af forestillingen om forskellige præsentationer.

Dette anerkender ustabiliteten i den fænotypiske manifestation af uopmærksomhed eller hyperaktive / impulsive symptomer over tid i modsætning til den mere statiske opfattelse af en subtype.

Med hensyn til den internationale klassificering af sygdomme (ICD) ser det ud til, at vetoet til diagnosticering af ASD i tilstedeværelsen af ​​ADHD vil blive bevaret i den kommende ICD 11. Revision.

Alt i alt, mens disse ændringer til en vis grad afspejler de seneste empiriske beviser og / eller praktiske behov i diagnostikprocessen, er der stadig problemer, der skal løses.

For det første fokuserer de nuværende kriterier stadig på antallet af symptomer frem for en mere præcis definition af funktionssvigt. Dette bør være en prioritet for området og indsatsen, såsom udviklingen af ​​den internationale klassifikation af funktion, handicap og sundhed: Børne- og ungdomsversion, er allerede igangværende.

For det andet, mens i øjeblikket hver af de symptomer, der er anført i DSM-kriterium A, bærer samme vægt, er det blevet hævdet, at uopmærksomheden burde være mere vægtet end hyperaktivitet / impulsivitet. Støttende beviser, der kommer fra kliniske prøver, skal replikeres i befolkningsbaserede undersøgelser.

For det tredje er det uklart, hvordan man bedst kan integrere forskellige informationskilder (f.eks. Forældre, lærere osv.). At løse denne udfordring er afgørende.

For det fjerde, selv om det foreslås som en separat type ADHD eller endda en separat diagnostisk enhed, er det stadig uklart, hvorvidt konstruktionen af ​​træg kognitivt tempo (nedsat opmærksomhed hos hypoaktive udseende personer) overlapper ADHD uopmærksom præsentation.

Endelig er et af de mest kontroversielle emner på hele området for ADHD-forskning i øjeblikket omkring muligheden for, at ADHD kan opstå de novo i voksenalderen, i modsætning til dets konceptualisering som en neuro-udviklingsforstyrrelse.

Trods et stigende antal vigtige studier er kontroversen langt fra at blive løst, og vi regner med, at det vil være et stort fokus for forskning på området i de kommende år.

Vi forventer også, at de foreslåede radikale, selvom kontroversielle ændringer i den nosografiske tilgang til mentale sundhedsmæssige forhold, såsom forskningsdomæne kriterierne, vil påvirke den fremtidige forskning om ADHD væsentligt.

EPIDEMIOLOGI

Et af de mest kontroversielle spørgsmål i forbindelse med epidemiologi af ADHD har eksisteret om mulige forskelle i forekomsten af ​​lidelsen i forskellige lande.

I særdeleshed citeres differentieringsraten for klinisk diagnose i Nordamerika og Europa af adhærere af ADHD, som understøtter forestillingen om, at ADHD ikke er en “ægte” lidelse, men snarere en social konstruktion.

En meta-analyse, der blev offentliggjort i 2007, viste dog, at diagnostiske kriterier, informationskilde, krav til nedsættelse for diagnoser og geografisk oprindelse af undersøgelserne var signifikant påvirket af den estimerede poolede ADHD-værdi (5,29%).

En signifikant forskel i forekomsten opstod kun mellem Nordamerika og både Afrika og Mellemøsten, selv om bevis fra ikke-vestlige lande var begrænset.

Da der imidlertid kun var et begrænset antal undersøgelser til rådighed for Afrika og Mellemøsten, bør disse resultater tages i betragtning med forsigtighed.

Derimod opstod der ingen signifikante forskelle mellem Europa og Nordamerika, hvilket tyder på, at når der anvendes den samme diagnostiske tilgang, er sygdomsraten forholdsvis konsistente i de vestlige lande, hvor variabiliteten i forekomsten primært skyldes metoder til diagnosticering af ADHD.

En anden nyere meta-analyse fandt ingen beviser til støtte for en stigning i den epidemiologiske forekomst af ADHD i de sidste tre årtier, når standardiserede diagnostiske procedurer følges.

Dette indebærer, at tendensen for øgede diagnosetrin ikke regnes med reelle stigninger i prævalensen.

Derimod er misforholdet mellem de administrative og epidemiologiske sygdomsproblemer, der varierer mellem USA og Europa, sandsynligvis tegnet af kulturelle og sociale faktorer.

Da størstedelen af ​​de tilgængelige epidemiologiske undersøgelser fokuserer på børn i skolealder fra Nordamerika og Europa, bør der opfordres til yderligere befolkningsbaserede studier fra andre kontinenter såvel som i førskolebørn og voksne.

Derudover vil langsigtede epidemiologiske undersøgelser, der tager sigte på en bedre forståelse af udviklingssporerne og forudsigelserne for remission / persistens af ADHD i voksenalderen, være instrumental sammen med andre kliniske, neuropsykologiske, genetiske og neuroimaging-undersøgelser for at informere forebyggelsesprogrammer.

Udvikling af en standardiseret definition af caseness og remission vil være afgørende for, at denne forskningsgruppe er frugtbar.

GENETISKE ÅRSAGER AF ADHD

Studier af tvillinger og adopterede børn indikerer en høj arvelighed for ADHD (60% -90%).

Bestræbelser på at finde de gener, der understøtter denne arvelighed, har været mere udfordrende end oprindeligt forventet.

Hvad angår andre mentale sundhedsmæssige forhold, blev det klart, at ADHD ætiologi står for et komplekst samspil mellem mange gener hver med en relativt lille effekt og ved gen × miljøinteraktioner.

Den første tilgang til at finde generne involveret i ADHD var ‘kandidatgen’-tilgangen. Denne fremgangsmåde fokuserer på at identificere varianterne i gener kodende for proteiner hypotese, der tidligere er involveret i patofysiologien af ​​ADHD. Disse undersøgelser identificerede kun omkring 10 gener som en betydelig støtte, som sammen tegnede sig for kun en lille del af den samlede ADHD-arvelighed.

Den næste store tilgang, “genomsamlede associeringsundersøgelser” (GWAS), som gør det muligt at analysere et stort antal almindelige (dvs. til stede hos mere end 5% frekvens i befolkningen) enkeltnukleotidpolymorfier over hele genomet, var i første omgang mislykket i ADHD, da den tilgængelige prøve var for lille til at vise en meningsfuld virkning.

I et stort gennembrud er de første 12 uafhængige loci for nylig blevet identificeret gennem GWAS.

Foreninger blev beriget i intolerante intolerante gener og hjerneklarede regulatoriske mærker, der banede vejen for en række nye undersøgelseslinier om ADHD’s neurobiologi.

En yderligere nyligt udviklet tilgang fokuserer på sjældne (dvs. en frekvens i befolkningen under 1%) ‘copy number variants’ (CNV). Disse defineres som replikationer eller deletioner af DNA’et med en længde på mindst 1 kb. CNV’er, der er overrepræsenteret i ADHD, er blevet påvist, men deres bidrag kan hidtil kun forklare 0,2% af ADHD-arvelighed.

MILJØMÆSSIGE ÅRSAGER TIL ADHD

Hvad angår miljømæssige etiologiske faktorer har der i de seneste år været betydelige data, der tyder på, at prænatale og postnatalfaktorer, såsom rygning til mødre og alkohol, lav fødselsvægt, for tidlig fødsel og eksponering for miljømæssige toksiner, såsom organophosphatpesticider, polychlorerede biphenyler og zink, er forbundet med øget risiko for ADHD.

Med undtagelse af for tidlig fødsel har genetiske undersøgelser imidlertid impliceret uimodede familielle konfronterende faktorer, som ikke er i overensstemmelse med en årsagssammenhæng i miljøfaktorer.

Alvorlig modermangel har også været relateret til udviklingen af ​​ADHD-lignende symptomer.

Undersøgelsen af ​​årsagerne til ADHD har stadig mange ubesvarede spørgsmål. Vi har brug for en bedre forståelse af, hvordan gener interagerer med hinanden og om samspillet mellem miljøfaktorer og gener.

Genetik har potentialet til at tilbyde mange andre spændende fremtidige forskningsveje i ADHD.

Vi nævner kun kort her:

(1) anvendelsen af ​​induceret pluripotent stamcelle afledt fra perifert væv hos patienter med ADHD og bruges til at generere hjerneceller med det formål at model hjerne kredsløb og reaktioner på medicin eller andre stressorer;

(2) brugen af ​​zebrafisk og frugtflue-modeller for at udvide de nuværende dyremodeller af ADHD.

NEUROIMAGING

Første patofysiologiske modeller af ADHD, der blev offentliggjort for 20 år siden, var baseret på dysfunktioner i et begrænset antal hjerneområder, nemlig frontal cortex og basale ganglier.

I løbet af de sidste to årtier og lignende andre psykiske sygdomme er et stort paradigmeskift fra ændringer i de enkelte hjerneområder til dysfunktion i hjernenet blevet begyndt at omforme vores forståelse af patofysiologien af ​​ADHD.

Strukturelt viste meta-analyser og mega-analyser af de strukturelle MR-undersøgelser, der blev udført i løbet af de sidste to årtier, at konsekvent replikerede ændringer i basalganglierne og i en række andre subkortikale områder.

Funktionelt viste en omfattende meta-analyse, at størstedelen af ​​de ADHD-relaterede hypoaktiverede områder var relateret til ventral opmærksomhed og frontoparietale netværk.

I modsætning hertil faldt flertallet af ADHD-relaterede hyperaktiverede områder inden for standardmodusnetværket, og andre hyperaktiverede områder var inden for det visuelle netværk.

Dette er i tråd med den hypotese, at opmærksomheden bortfalder, der karakteriserer ADHD, skyldes et uhensigtsmæssigt indtrængen af ​​standardnetværket i aktiviteten af ​​opgaver-positive netværk, frontoparietale, ventrale eller dorsale opmærksomhedsnetværk, ifølge standardnetværkshypotesen af ​​ADHD, som har været uden tvivl et af de mest inspirerende forslag i neurovidenskaben i ADHD i løbet af de sidste to årtier.

Mens vi har fået indsigt i hjernenetværkene, der er dysfunktionelle i ADHD og i forsinkelsen i kortikal modning, ser vi frem til den næste generation af neuroimaging-undersøgelser, som vi håber, vil begynde at oversætte disse resultater til den kliniske praksis.

Indførelsen af ​​maskinindlæringsmetoder, som f.eks. Støttevektormaskine, er blevet hilst velkommen inden for klinisk neurovidenskab som en måde at oversætte neurovidenskabelige fund på det enkelte patientniveau til og dermed overvinde hovedbegrænsningen af ​​aktuelle undersøgelser, der kun kan give resultater, der er gyldige på gruppen, snarere end individuel, niveau.

Et stigende antal undersøgelser har brugt maskinindlæring baseret på MR data for at validere diagnosen ADHD med varierende grad af succes.

NEUROCOGNITION

Neurokognitive undersøgelser har ydet et betydeligt bidrag til vores forståelse af ADHD.

I de seneste år har feltet flyttet væk fra lineære single-cause modeller af ADHD mod multipathway modeller, der fremhæver heterogeniteten iboende til ADHD og tilvejebringer en sammenhæng mellem individuelle forskelle på hjerneniveau og klinisk præsentation.

Vi mener, at en interessant forskningspolitik for fremtiden vil være at kombinere genetik, klinisk, neurokognitiv og neuroimaging data for at definere, via maskinindlæringsmetoder, respons på behandling, tolerabilitetsprofiler og funktionel bane af sygdommen over tid.

Dette vil være et afgørende skridt i retning af personlige og præcise tilgange til behandling.

BEHANDLING

Farmakologiske

I løbet af de sidste to årtier har der været en markant stigning i antallet af randomiserede kontrollerede forsøg (RCT) med henblik på at teste den kortsigtede effekt og tolerabilitet af farmakologiske behandlinger for ADHD (både stimulerende og ikke-stimulerende medicin).

De fleste er sponsoreret af Big Pharma og blev designet til at understøtte licensen til medicinen.

Parallelt på grund af bekymringer omkring mulige bivirkninger af medicin og manglende klarhed omkring deres langsigtede virkninger, er der udviklet flere forskningslinjer vedrørende ikke-farmakologiske interventioner.

Nylige vigtige metodologisk lydmeta-analyser giver os mulighed for at sammenfatte og kritisk diskutere denne store beviser.

For de farmakologiske interventioner viste en omfattende netværksmeta-analyse af 133 dobbeltblindede RCT’er høje til moderate effektstørrelser (hvad angår effektivitet) for de forskellige lægemidler versus placebo.

Standardiserede gennemsnitlige forskelle (SMD) varierede fra -1,02 (95% CI -1,19 til -0,85) for amfetaminer til -0,56 (95% CI -0,66 til -0,45) for atomoxetin (methylphenidat: -0,78, 95% CI -0,93 til – 0,62).

Hos børn / unge var methylphenidat det eneste lægemiddel med bedre acceptabilitet end placebo; hos voksne var det kun tilfældet for amfetamin (uden forskel mellem placebo og andre aktive lægemidler).

Under hensyntagen til både effektivitet og sikkerhed understøttede beviser fra denne meta-analyse methylphenidat som foretrukket første valg medicin til kortvarig behandling af ADHD hos børn / unge og amfetamin til voksne.

Ikke-farmakologiske

Hvad angår ikke-farmakologiske muligheder, er en omfattende syntese om ikke-farmakologiske behandlinger for børn og unge med ADHD blevet fremlagt i en række meta-analyser af den europæiske ADHD Guidelines Group (EAGG).

I 2013 offentliggjorde de en første systematisk gennemgang / meta-analyse, der behandlede effekten af ​​adfærdsmæssige interventioner, diætinterventioner (begrænsede eliminationsdietter, udelukkelse af kunstig madfarve og fri fedtsyretilskud), kognitiv træning og neurofeedback på ADHD-kerne symptomer (dvs. uopmærksomhed , hyperaktivitet og impulsivitet).

Den systematiske gennemgang omfattede kun RCT’er og betragtede to kontrasterende resultater: dem, der blev vurderet af personer, der ikke var blindet til behandlingsbetingelsen (aktiv vs kontrol) og dem, der var vurderet af personer, der sandsynligvis var blindet til behandling (fx lærere i forsøg, der vurderede en adfærdsmæssig intervention implementeret med forældre).

Resultaterne var påfaldende forskellige afhængigt af typen rater. Når man ikke overvejede blindede vurderinger, resulterede alle interventioner signifikant mere effektivt end kontrolbetingelsen med hensyn til reduktion af ADHD-kerne symptomer.

Men når man overvejer de mere strenge sandsynligvis blinde vurderinger, var kun fri fedtsyretilskud og kunstig farvefjernelse udelukkende væsentlig mere effektiv end kontrolbetingelserne med små effektstørrelser (henholdsvis SMD = 0,16 og 0,42), hvilket tyder på, at den kliniske virkning af Disse behandlinger på ADHD-kerne symptomer er på gruppens niveau beskedne.

Efterfølgende EAGG-meta-analyser fokuserede på ADHD-kerne symptomer og på ADHD-relaterede problemer. En metaanalyse, der specifikt fokuserede på adfærdsmæssige indgreb viste, at selv om man overvejer sandsynligvis blinde ratings, var adfærdsmæssige interventioner effektive til forbedring af vigtige aspekter i forbindelse med ADHD, nemlig forældremyndighed (SMD for positiv forældre 0.63, SMD for negativ forældre 0.43) og problemer (SMD 0,31).

En anden opdateret meta-analyse om kognitiv træning, som blev fundet effektiv til forbedring af verbal og visuel arbejdshukommelse, som er svækket i en stor del af børn med ADHD og er blevet påvist at adskille fra ADHD symptomer.

Disse meta-analyser tyder også på, at uddannelse, der retter sig mod flere neuropsykologiske aspekter, kan være mere effektiv til at forbedre ADHD-symptomer end at træne målrettet kun på et aspekt af kognitiv funktion.

Den seneste meta-analyse af EAGG på neurofeedback gav ikke støtte til effekten af ​​neurofeedback på nogen af ​​de neuropsykologiske og akademiske resultater.

Samlet set giver denne forskningsform ikke tilstrækkelig dokumentation til rutinemæssigt at anbefale ikke-farmakologiske interventioner som yderst effektive behandlinger for ADHD-kerne symptomer, selvom nogle af dem (f.eks. Adfærdsmæssige interventioner eller kognitiv træning) kan være effektive for vigtige tilknyttede svækkelser (oppositionsmæssige adfærd henholdsvis hhv. hukommelsesunderskud).

Fedtsyre-tilskuddets rolle og udelukkelse af kunstig madfarve som mulige behandlingsstrategier bør overvejes forsigtigt i betragtning af den lille effektstørrelse, med CI tæt på ikke-signifikans.

Det mest sandsynlige område for fremtidig behandlingsforskning i ADHD vil sandsynligvis være at få indblik i de langsigtede positive og negative virkninger af behandlinger ved hjælp af randomiserede forsøg med tilbagetrukne designs samt yderligere populationbaserede undersøgelser med selvstyrede metoder og longitudinelle opfølgende undersøgelser.

Disse skal klarlægge konklusionerne fra de forskellige opfølgende bølger i multimodal behandling af ADHD (MTA) undersøgelse, hvilket viser, at hverken typen og intensiteten af ​​behandlingen modtaget i den første 15-måneders randomiserede fase af undersøgelsen (behandling som sædvanlig medicinering ( MED), adfærdsterapi (BEH), medicin plus adfærdsterapi (COMB)) eller udsættelse for medicin over de efterfølgende observationsperioder forudsagde det funktionelle resultat ved opfølgning, der nu er udvidet til 16 år.

Af hensyn til MTA blev behandlingerne modtaget i de tre forsøgsarme (MED, BEH, COMB) i den første 15-måneders randomiserede fase omhyggeligt udformet med henblik på at opnå optimale resultater.

Efter denne indledende fase var alle deltagere frit at vælge den type behandling, de modtog fra deres faste udbyder.

Da det er sandsynligt, at disse behandlinger ikke blev så omhyggeligt optimeret og overvåget som de tre eksperimentelle grupper i den randomiserede fase, er disse længerevarende fund af MTA ikke letfortolkelige og kan til en vis grad være vildledende.

KONKLUSION

Mange spørgsmål er blevet besvaret korrekt inden for ADHD. Mange andre bliver stadig behandlet. Yderligere tværfaglige samarbejder, brug af store datasæt i Open Science’ ånd og støtte til forsknings-aktiviteter i mindre fordelagtige lande er nøglen til at løse udfordringen.

REFERENCER TIL DE SENESTE 20 ÅRS FORSKNING

Patros, C. H. G., Tarle, S. J., Alderson, R. M., Lea, S. E., & Arrington, E. F. (2019). Planning deficits in children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD): A meta-analytic review of tower task performance. Neuropsychology, 33(3), 425–444. https://doi.org/10.1037/neu0000531

Weisz, J. R., Kuppens, S., Ng, M. Y., Vaughn-Coaxum, R. A., Ugueto, A. M., Eckshtain, D., & Corteselli, K. A. (2019). Are Psychotherapies for Young People Growing Stronger? Tracking Trends Over Time for Youth Anxiety, Depression, Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, and Conduct Problems. Perspectives on Psychological Science, 14(2), 216–237. https://doi.org/10.1177/1745691618805436

Effatpanah, M., Rezaei, M., Effatpanah, H., Effatpanah, Z., Varkaneh, H. K., Mousavi, S. M., … Hashemi, R. (2019). Magnesium status and attention deficit hyperactivity disorder (ADHD): A meta-analysis. Psychiatry Research, 274, 228–234. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2019.02.043

Ching, C., Eslick, G. D., & Poulton, A. S. (2019). Evaluation of Methylphenidate Safety and Maximum-Dose Titration Rationale in Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. JAMA Pediatrics, 10.1001/jamapediatrics.2019.0905. https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2019.0905

Catalá-López, F., Ridao, M., Núñez-Beltrán, A., Gènova-Maleras, R., Alonso-Arroyo, A., Aleixandre-Benavent, R., … Tabarés-Seisdedos, R. (2019). Prevalence and comorbidity of attention deficit hyperactivity disorder in Spain: Study protocol for extending a systematic review with updated meta-analysis of observational studies. Systematic Reviews, 8(1), 49. https://doi.org/10.1186/s13643-019-0967-y

Enriquez-Geppert, S., Smit, D., Pimenta, M. G., & Arns, M. (2019). Neurofeedback as a Treatment Intervention in ADHD: Current Evidence and Practice. Current Psychiatry Reports, 21(6), 46. https://doi.org/10.1007/s11920-019-1021-4

Van Doren, J., Arns, M., Heinrich, H., Vollebregt, M. A., Strehl, U., & K. Loo, S. (2019). Sustained effects of neurofeedback in ADHD: a systematic review and meta-analysis. European Child and Adolescent Psychiatry, 28(3), 293–305. https://doi.org/10.1007/s00787-018-1121-4

Franke, I., Vogel, T., Eher, R., & Dudeck, M. (2019). Prison mental healthcare. Current Opinion in Psychiatry, 1. https://doi.org/10.1097/yco.0000000000000504

Huang, Y. H., Zeng, B. Y., Li, D. J., Cheng, Y. S., Chen, T. Y., Liang, H. Y., … Lin, C. H. (2019). Significantly lower serum and hair magnesium levels in children with attention deficit hyperactivity disorder than controls: A systematic review and meta-analysis. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, 90, 134–141. https://doi.org/10.1016/j.pnpbp.2018.11.012

Faraone, S. V., Po, M. D., Komolova, M., & Cortese, S. (2019). Sleep-Associated Adverse Events During Methylphenidate Treatment of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. The Journal of Clinical Psychiatry, 80(3), 18r12210. https://doi.org/10.4088/jcp.18r12210

Villas-Boas, C. B., Chierrito, D., Fernandez-Llimos, F., Tonin, F. S., & Sanches, A. C. C. (2019). Pharmacological treatment of attention-deficit hyperactivity disorder comorbid with an anxiety disorder: A systematic review. International Clinical Psychopharmacology, 34(2), 57–64. https://doi.org/10.1097/YIC.0000000000000243

Sanchez-Roige, S., Palmer, A. A., Fontanillas, P., Elson, S. L., Adams, M. J., Howard, D. M., … Wilson, C. H. (2019). Genome-wide association study meta-analysis of the alcohol use disorders identification test (AUDIT) in two population-based cohorts. American Journal of Psychiatry, 176(2), 107–118. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2018.18040369

Sáez, B., Servera, M., Burns, G. L., & Becker, S. P. (2019). Advancing the Multi-Informant Assessment of Sluggish Cognitive Tempo: Child Self-Report in Relation to Parent and Teacher Ratings of SCT and Impairment. Journal of Abnormal Child Psychology, 47(1), 35–46. https://doi.org/10.1007/s10802-018-0436-4

Kirova, A. M., Kelberman, C., Storch, B., DiSalvo, M., Woodworth, K. Y., Faraone, S. V., & Biederman, J. (2019). Are subsyndromal manifestations of attention deficit hyperactivity disorder morbid in children? A systematic qualitative review of the literature with meta-analysis. Psychiatry Research, 274, 75–90. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2019.02.003

Halvorsen, A., Hesel, B., Østergaard, S. D., & Danielsen, A. A. (2019). In utero exposure to selective serotonin reuptake inhibitors and development of mental disorders: a systematic review and meta-analysis. Acta Psychiatrica Scandinavica, 139(6), 493–507. https://doi.org/10.1111/acps.13030

Gou, X., Wang, Y., Tang, Y., Qu, Y., Tang, J., Shi, J., … Mu, D. (2019). Association of maternal prenatal acetaminophen use with the risk of attention deficit/hyperactivity disorder in offspring: A meta-analysis. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 53(3), 195–206. https://doi.org/10.1177/0004867418823276

Zhang, M.-Q., Liu, Z., Ma, H.-T., & Zhang, D. (2019). The effects of physical activity on executive function in children with attention-deficit/hyperactivity disorder. Medicine, 98(14), e15097. https://doi.org/10.1097/md.0000000000015097

Salehinejad, M. A., Wischnewski, M., Nejati, V., Vicario, C. M., & Nitsche, M. A. (2019). Transcranial direct current stimulation in attention-deficit hyperactivity disorder: A meta-analysis of neuropsychological deficits. PLoS ONE, 14(4), e0215095–e0215095. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0215095

Irwin, L. N., Kofler, M. J., Soto, E. F., & Groves, N. B. (2019). Do children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) have set shifting deficits? Neuropsychology, 33(4), 470–481. https://doi.org/10.1037/neu0000546

Tseng, P. T., Yen, C. F., Chen, Y. W., Stubbs, B., Carvalho, A. F., Whiteley, P., … Lin, P. Y. (2019). Maternal breastfeeding and attention-deficit/hyperactivity disorder in children: a meta-analysis. European Child and Adolescent Psychiatry, 28(1), 19–30. https://doi.org/10.1007/s00787-018-1182-4

Castrellon, J. J., Seaman, K. L., Crawford, J. L., Young, J. S., Smith, C. T., Dang, L. C., … Samanez-Larkin, G. R. (2019). Individual Differences in Dopamine Are Associated with Reward Discounting in Clinical Groups But Not in Healthy Adults. The Journal of Neuroscience, 39(2), 321–332. https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.1984-18.2018

Hoch, E., Niemann, D., von Keller, R., Schneider, M., Friemel, C. M., Preuss, U. W., … Pogarell, O. (2019). How effective and safe is medical cannabis as a treatment of mental disorders? A systematic review. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, 269(1), 87–105. https://doi.org/10.1007/s00406-019-00984-4

Leffa, D. T., Panzenhagen, A. C., Salvi, A. A., Bau, C. H. D., Pires, G. N., Torres, I. L. S., … Grevet, E. H. (2019). Systematic review and meta-analysis of the behavioral effects of methylphenidate in the spontaneously hypertensive rat model of attention-deficit/hyperactivity disorder. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 100, 166–179. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2019.02.019

Clain, J. B., Vitale, M. A., Ahmad, C. S., & Ruchelsman, D. E. (2019). Ulnar Nerve Complications After Ulnar Collateral Ligament Reconstruction of the Elbow: A Systematic Review. American Journal of Sports Medicine, 47(5), 1263–1269. https://doi.org/10.1177/0363546518765139

Lonfeldt, N. N., Verhulst, F. C., Strandberg-Larsen, K., Plessen, K. J., & Lebowitz, E. R. (2019). Assessing risk of neurodevelopmental disorders after birth with oxytocin: A systematic review and meta-analysis. Psychological Medicine, 49(6), 881–890. https://doi.org/10.1017/S0033291718003021

Hoogman, M., Muetzel, R., Guimaraes, J. P., Shumskaya, E., Mennes, M., Zwiers, M. P., … Franke, B. (2019). Brain Imaging of the Cortex in ADHD: A Coordinated Analysis of Large-Scale Clinical and Population-Based Samples. American Journal of Psychiatry, appi.ajp.2019.1. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2019.18091033

Faltinsen, E. G., Storebø, O. J., & Gluud, C. (2019). Methodological concerns with network meta-analysis on drugs for attention deficit hyperactivity disorder. European Child and Adolescent Psychiatry, 28(1), 145–146. https://doi.org/10.1007/s00787-018-1164-6

Goodman, S. P. J., Moreland, A. T., & Marino, F. E. (2019). The effect of active hypohydration on cognitive function: A systematic review and meta-analysis. Physiology and Behavior, 204, 297–308. https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2019.03.008

Septier, M., Stordeur, C., Zhang, J., Delorme, R., & Cortese, S. (2019). Association between suicidal spectrum behaviors and Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A systematic review and meta-analysis. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, S0149-7634(18)30941-2. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2019.05.022

Cortese, S., Tomlinson, A., & Cipriani, A. (2019). Meta-Review: Network Meta-Analyses in Child and Adolescent Psychiatry. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 58(2), 167–179. https://doi.org/10.1016/j.jaac.2018.07.891

Ramos, A. A., Hamdan, A. C., & Machado, L. (2019). A meta-analysis on verbal working memory in children and adolescents with ADHD. The Clinical Neuropsychologist, 1–26. https://doi.org/10.1080/13854046.2019.1604998

Cortese, S., Angriman, M., Comencini, E., Vincenzi, B., & Maffeis, C. (2019). Association between inflammatory cytokines and ADHD symptoms in children and adolescents with obesity: A pilot study. Psychiatry Research, 278, 7–11. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2019.05.030

Sussman, T. J., & Posner, J. (2019). Editorial: Neural Correlates of Sluggish Cognitive Tempo: Biological Evidence of a Distinct Clinical Entity? Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 58(2), 164–166. https://doi.org/10.1016/j.jaac.2018.08.015

Jiang, H.-Y., Zhang, X., Jiang, C.-M., & Fu, H.-B. (2019). Maternal and neonatal outcomes after exposure to ADHD medication during pregnancy: A systematic review and meta-analysis. Pharmacoepidemiology and Drug Safety, 28(3), 288–295. https://doi.org/10.1002/pds.4716

Chierrito de Oliveira, D., Guerrero de Sousa, P., Borges Dos Reis, C., Tonin, F. S., Maria Steimbach, L., Virtuoso, S., … Cristina Conegero Sanches, A. (2019). Safety of Treatments for ADHD in Adults: Pairwise and Network Meta-Analyses. Journal of Attention Disorders, 23(2), 111–120. https://doi.org/10.1177/1087054717696773

Bora, E., Yalincetin, B., Akdede, B. B., & Alptekin, K. (2019). Neurocognitive and linguistic correlates of positive and negative formal thought disorder: A meta-analysis. Schizophrenia Research, S0920-9964(19)30186-0. https://doi.org/10.1016/j.schres.2019.05.025

Hetkamp, M., Bender, J., Rheindorf, N., Kowalski, A., Lindner, M., Knispel, S., … Teufel, M. (2019). A Systematic Review of the Effect of Neurofeedback in Cancer Patients. Integrative Cancer Therapies, 18, 1534735419832361–1534735419832361. https://doi.org/10.1177/1534735419832361

Perera, F., Ashrafi, A., Kinney, P., & Mills, D. (2019). Towards a fuller assessment of benefits to children’s health of reducing air pollution and mitigating climate change due to fossil fuel combustion. Environmental Research, 172, 55–72. https://doi.org/10.1016/j.envres.2018.12.016

Lee, Y.-C., Yang, H.-J., Lee, W.-T., & Teng, M.-J. (2019). Do parents and children agree on rating a child’s HRQOL? A systematic review and Meta-analysis of comparisons between children with attention deficit hyperactivity disorder and children with typical development using the PedsQL(TM). Disability and Rehabilitation, 41(3), 265–275. https://doi.org/10.1080/09638288.2017.1391338

Grünblatt, E., Werling, A. M., Roth, A., Romanos, M., & Walitza, S. (2019). Association study and a systematic meta-analysis of the VNTR polymorphism in the 3’-UTR of dopamine transporter gene and attention-deficit hyperactivity disorder. Journal of Neural Transmission (Vienna, Austria : 1996), 126(4), 517–529. https://doi.org/10.1007/s00702-019-01998-x

Kaur, P., & Sharma, M. (2019). Diagnosis of Human Psychological Disorders using Supervised Learning and Nature-Inspired Computing Techniques: A Meta-Analysis. Journal of Medical Systems, 43(7), 204. https://doi.org/10.1007/s10916-019-1341-2

Zepf, F. D., Bubenzer-Busch, S., Runions, K. C., Rao, P., Wong, J. W. Y., Mahfouda, S., … Langner, R. (2019). Functional connectivity of the vigilant-attention network in children and adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder. Brain and Cognition, 131, 56–65. https://doi.org/10.1016/j.bandc.2017.10.005

Robe, A., Dobrean, A., Cristea, I. A., Păsărelu, C. R., & Predescu, E. (2019). Attention-deficit/hyperactivity disorder and task-related heart rate variability: A systematic review and meta-analysis. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 99, 11–22. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2019.01.022

Whitely, M., Raven, M., Timimi, S., Jureidini, J., Phillimore, J., Leo, J., … Landman, P. (2019). Attention deficit hyperactivity disorder late birthdate effect common in both high and low prescribing international jurisdictions: a systematic review. Journal of Child Psychology and Psychiatry, and Allied Disciplines, 60(4), 380–391. https://doi.org/10.1111/jcpp.12991

Saghazadeh, A., Ataeinia, B., Keynejad, K., Abdolalizadeh, A., Hirbod-Mobarakeh, A., & Rezaei, N. (2019). A meta-analysis of pro-inflammatory cytokines in autism spectrum disorders: Effects of age, gender, and latitude. Journal of Psychiatric Research, 115, 90–102. https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2019.05.019

Samea, F., Soluki, S., Nejati, V., Zarei, M., Cortese, S., Eickhoff, S. B., … Eickhoff, C. R. (2019). Brain alterations in children/adolescents with ADHD revisited: A neuroimaging meta-analysis of 96 structural and functional studies. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 100, 1–8. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2019.02.011

Soler Artigas, M., Sánchez-Mora, C., Rovira, P., Richarte, V., Garcia-Martínez, I., Pagerols, M., … Ribasés, M. (2019). Attention-deficit/hyperactivity disorder and lifetime cannabis use: genetic overlap and causality. Molecular Psychiatry, 10.1038/s41380-018-0339–3. https://doi.org/10.1038/s41380-018-0339-3

Zhao, L., Li, X., Liu, G., Han, B., Wang, J., & Jiang, X. (2019). The association of maternal diabetes with attention deficit and hyperactivity disorder in offspring: a meta-analysis. Neuropsychiatric Disease and Treatment, 15, 675–684. https://doi.org/10.2147/NDT.S189200

van der Schans, J., Cao, Q., Bos, E. H., Rours, G. I. J. G., Hoekstra, P. J., Hak, E., & de Vries, T. W. (2019). The temporal order of fluctuations in atopic disease symptoms and attention-deficit/hyperactivity disorder symptoms: a time-series study in ADHD patients. European Child & Adolescent Psychiatry, 10.1007/s00787-019-01336–2. https://doi.org/10.1007/s00787-019-01336-2

Krogh, H. B., Storebø, O. J., Faltinsen, E., Todorovac, A., Ydedahl-Jensen, E., Magnusson, F. L., … Simonsen, E. (2019). Methodological advantages and disadvantages of parallel and crossover randomised clinical trials on methylphenidate for attention deficit hyperactivity disorder: a systematic review and meta-analyses. BMJ Open, 9(3), e026478–e026478. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2018-026478

Nielsen, T. M., Pedersen, M. V., Milidou, I., Glavind, J., & Henriksen, T. B. (2019). Long-term cognition and behavior in children born at early term gestation: a systematic review. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 10.1111/aogs.13644. https://doi.org/10.1111/aogs.13644

Poissant, H., Mendrek, A., Talbot, N., Khoury, B., & Nolan, J. (2019). Behavioral and Cognitive Impacts of Mindfulness-Based Interventions on Adults with Attention-Deficit Hyperactivity Disorder: A Systematic Review. Behavioural Neurology, 2019, 5682050. https://doi.org/10.1155/2019/5682050

Stuhec, M., Lukić, P., & Locatelli, I. (2019). Efficacy, Acceptability, and Tolerability of Lisdexamfetamine, Mixed Amphetamine Salts, Methylphenidate, and Modafinil in the Treatment of Attention-Deficit Hyperactivity Disorder in Adults: A Systematic Review and Meta-analysis. The Annals of Pharmacotherapy, 53(2), 121–133. https://doi.org/10.1177/1060028018795703

Riesco-Matías, P., Yela-Bernabé, J. R., Crego, A., & Sánchez-Zaballos, E. (2019). What Do Meta-Analyses Have to Say About the Efficacy of Neurofeedback Applied to Children With ADHD? Review of Previous Meta-Analyses and a New Meta-Analysis. Journal of Attention Disorders, 1087054718821731–1087054718821731. https://doi.org/10.1177/1087054718821731

Lax-Pericall, M. T., Bird, V., & Taylor, E. (2019). Gender and psychiatric disorders in children with epilepsy. A meta-analysis. Epilepsy & Behavior : E&B, 94, 144–150. https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2019.02.014

Wallace, E. R., Garcia-Willingham, N. E., Walls, B. D., Bosch, C. M., Balthrop, K. C., & Berry, D. T. R. (2019). A meta-analysis of malingering detection measures for attention-deficit/hyperactivity disorder. Psychological Assessment, 31(2), 265–270. https://doi.org/10.1037/pas0000659

Görtz-Dorten, A., Hanisch, C., Hautmann, C., & Döpfner, M. (2019). The prevention of externalizing disturbances TT  – Prävention externaler Störungen – zum Stand der Forschung. Zeitschrift fur Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, 1–10. https://doi.org/10.1024/1422-4917/a000650

Bussalb, A., Congedo, M., Barthélemy, Q., Ojeda, D., Acquaviva, E., Delorme, R., & Mayaud, L. (2019). Clinical and Experimental Factors Influencing the Efficacy of Neurofeedback in ADHD: A Meta-Analysis. Frontiers in Psychiatry, 10, 35. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2019.00035

Demontis, D., Walters, R. K., Martin, J., Mattheisen, M., Als, T. D., Agerbo, E., … Neale, B. M. (2019). Discovery of the first genome-wide significant risk loci for attention deficit/hyperactivity disorder. Nature Genetics, 51(1), 63–75. https://doi.org/10.1038/s41588-018-0269-7

Duncan, L., Comeau, J., Wang, L., Vitoroulis, I., Boyle, M. H., & Bennett, K. (2019). Research Review: Test-retest reliability of standardized diagnostic interviews to assess child and adolescent psychiatric disorders: a systematic review and meta-analysis. Journal of Child Psychology and Psychiatry, and Allied Disciplines, 60(1), 16–29. https://doi.org/10.1111/jcpp.12876

Vaudreuil, C. A. H., Faraone, S. V, Di Salvo, M., Wozniak, J. R., Wolenski, R. A., Carrellas, N. W., & Biederman, J. (2019). The morbidity of subthreshold pediatric bipolar disorder: A systematic literature review and meta-analysis. Bipolar Disorders, 21(1), 16–27. https://doi.org/10.1111/bdi.12734

May, T., Adesina, I., McGillivray, J., & Rinehart, N. J. (2019). Sex differences in neurodevelopmental disorders. Current Opinion in Neurology, 10.1097/WCO.0000000000000714. https://doi.org/10.1097/WCO.0000000000000714

Kortekaas-Rijlaarsdam, A. F., Luman, M., Sonuga-Barke, E., & Oosterlaan, J. (2019). Does methylphenidate improve academic performance? A systematic review and meta-analysis. European Child & Adolescent Psychiatry, 28(2), 155–164. https://doi.org/10.1007/s00787-018-1106-3

Patra, S., Nebhinani, N., Viswanathan, A., & Kirubakaran, R. (2019). Atomoxetine for attention deficit hyperactivity disorder in children and adolescents with autism: A systematic review and meta-analysis. Autism Research : Official Journal of the International Society for Autism Research, 12(4), 542–552. https://doi.org/10.1002/aur.2059

van Dongen, J., Zilhão, N. R., Sugden, K., Consortium, B., Hannon, E. J., Mill, J., … Boomsma, D. I. (2019). Epigenome-wide Association Study of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Symptoms in Adults. Biological Psychiatry, S0006-3223(19)30125-8. https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2019.02.016

Rimestad, M. L., Lambek, R., Zacher Christiansen, H., & Hougaard, E. (2019). Short- and Long-Term Effects of Parent Training for Preschool Children With or at Risk of ADHD: A Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of Attention Disorders, 23(5), 423–434. https://doi.org/10.1177/1087054716648775

Lee, M.-S., Anumagalla, P., Talluri, P., & Pavuluri, M. N. (2019). Attentional engagement increases inferior frontal gyrus activity and mutes limbic activity in pediatric bipolar disorder: Meta-analyses of fMRI studies. Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry, 91, 14–19. https://doi.org/10.1016/j.pnpbp.2018.05.011

García-Serna, A. M., & Morales, E. (2019). Neurodevelopmental effects of prenatal vitamin D in humans: systematic review and meta-analysis. Molecular Psychiatry, 10.1038/s41380-019-0357–0359. https://doi.org/10.1038/s41380-019-0357-9

Jiang, Y., Guo, Z., Xing, G., He, L., Peng, H., Du, F., … Mu, Q. (2019). Effects of High-Frequency Transcranial Magnetic Stimulation for Cognitive Deficit in Schizophrenia: A Meta-Analysis. Frontiers in Psychiatry, 10, 135. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2019.00135

Del-Ponte, B., Quinte, G. C., Cruz, S., Grellert, M., & Santos, I. S. (2019). Dietary patterns and attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD): A systematic review and meta-analysis. Journal of Affective Disorders, 252, 160–173. https://doi.org/10.1016/j.jad.2019.04.061

Arias-Vásquez, A., Groffen, A. J., Spijker, S., Ouwens, K. G., Klein, M., Vojinovic, D., … Boomsma, D. I. (2019). A Potential Role for the STXBP5-AS1 Gene in Adult ADHD Symptoms. Behavior Genetics, 49(3), 270–285. https://doi.org/10.1007/s10519-018-09947-2

Willoughby, M. T., Wylie, A. C., & Blair, C. B. (2019). Using Repeated-Measures Data to Make Stronger Tests of the Association between Executive Function Skills and Attention Deficit/Hyperactivity Disorder Symptomatology in Early Childhood. Journal of Abnormal Child Psychology, 10.1007/s10802-019-00559-w. https://doi.org/10.1007/s10802-019-00559-w

Klein, M., Walters, R. K., Demontis, D., Stein, J. L., Hibar, D. P., Adams, H. H., … Franke, B. (2019). Genetic Markers of ADHD-Related Variations in Intracranial Volume. The American Journal of Psychiatry, 176(3), 228–238. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2018.18020149

Mocanu, V., Tavakoli, I., MacDonald, A., Dang, J. T., Switzer, N., Birch, D. W., & Karmali, S. (2019). The Impact of ADHD on Outcomes Following Bariatric Surgery: a Systematic Review and Meta-analysis. Obesity Surgery, 29(4), 1403–1409. https://doi.org/10.1007/s11695-019-03735-5

Chen, S.-C., Yu, B. Y.-M., Suen, L. K.-P., Yu, J., Ho, F. Y.-Y., Yang, J.-J., & Yeung, W.-F. (2019). Massage therapy for the treatment of attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD) in children and adolescents: A systematic review and meta-analysis. Complementary Therapies in Medicine, 42, 389–399. https://doi.org/10.1016/j.ctim.2018.12.011

Haberstroh, S., & Schulte-Körne, G. (2019). The Diagnosis and Treatment of Dyscalculia. Deutsches Arzteblatt International, 116(7), 107–114. https://doi.org/10.3238/arztebl.2019.0107

Li, S. M., Feng, W., Fang, F., Dong, X. H., Zhang, Z. J., & Yang, Q. Q. (2018). Prevalence of attention deficit and hyperactivity disorder in children in China: a systematic review and Meta-analysis. Zhonghua liu xing bing xue za zhi = Zhonghua liuxingbingxue zazhi, 39(7), 993–998. https://doi.org/10.3760/cma.j.issn.0254-6450.2018.07.024

Jiang, H.-Y., Peng, C.-T., Zhang, X., & Ruan, B. (2018). Antidepressant use during pregnancy and the risk of attention-deficit/hyperactivity disorder in the children: a meta-analysis of cohort studies. BJOG : An International Journal of Obstetrics and Gynaecology, 125(9), 1077–1084. https://doi.org/10.1111/1471-0528.15059

López-Pinar, C., Martínez-Sanchís, S., Carbonell-Vayá, E., Fenollar-Cortés, J., & Sánchez-Meca, J. (2018). Long-Term Efficacy of Psychosocial Treatments for Adults With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Meta-Analytic Review. Frontiers in Psychology, 9, 638. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.00638

Simoons, M., Seldenrijk, A., Mulder, H., Birkenhäger, T., Groothedde-Kuyvenhoven, M., Kok, R., … Ruhé, H. (2018). Limited Evidence for Risk Factors for Proarrhythmia and Sudden Cardiac Death in Patients Using Antidepressants: Dutch Consensus on ECG Monitoring. Drug Safety, 41(7), 655–664. https://doi.org/10.1007/s40264-018-0649-z

Sáez, B., Servera, M., Becker, S. P., & Leonard Burns, G. (2018). Optimal Items for Assessing Sluggish Cognitive Tempo in Children Across Mother, Father, and Teacher Ratings. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology : The Official Journal for the Society of Clinical Child and Adolescent Psychology, American Psychological Association, Division 53, 1–15. https://doi.org/10.1080/15374416.2017.1416619

Cortese, S., & Coghill, D. (2018). Twenty years of research on attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD): looking back, looking forward. Evidence-Based Mental Health, 21(4), 173–176. https://doi.org/10.1136/ebmental-2018-300050

Taylor, S. (2018). Association between COMT Val158Met and psychiatric disorders: A comprehensive meta-analysis. American Journal of Medical Genetics. Part B, Neuropsychiatric Genetics : The Official Publication of the International Society of Psychiatric Genetics, 177(2), 199–210. https://doi.org/10.1002/ajmg.b.32556

Are ADHD medications under or over prescribed worldwide?: Protocol for a systematic review and meta-analysis: Erratum. (2018). Medicine, 97(27), e11472–e11472. https://doi.org/10.1097/MD.0000000000011472

Doidge, J. L., Flora, D. B., & Toplak, M. E. (2018). A Meta-Analytic Review of Sex Differences on Delay of Gratification and Temporal Discounting Tasks in ADHD and Typically Developing Samples. Journal of Attention Disorders, 1087054718815588–1087054718815588. https://doi.org/10.1177/1087054718815588

Leijten, P., Gardner, F., Landau, S., Harris, V., Mann, J., Hutchings, J., … Scott, S. (2018). Research Review: Harnessing the power of individual participant data in a meta-analysis of the benefits and harms of the Incredible Years parenting program. Journal of Child Psychology and Psychiatry, and Allied Disciplines, 59(2), 99–109. https://doi.org/10.1111/jcpp.12781

Hou, Y.-W., Xiong, P., Gu, X., Huang, X., Wang, M., & Wu, J. (2018). Association of Serotonin Receptors with Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A Systematic Review and Meta-analysis. Current Medical Science, 38(3), 538–551. https://doi.org/10.1007/s11596-018-1912-3

Rubia, K. (2018). Cognitive Neuroscience of Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) and Its Clinical Translation. Frontiers in Human Neuroscience, 12, 100. https://doi.org/10.3389/fnhum.2018.00100

Chen, Q., Hartman, C. A., Kuja-Halkola, R., Faraone, S. V, Almqvist, C., & Larsson, H. (2018). Attention-deficit/hyperactivity disorder and clinically diagnosed obesity in adolescence and young adulthood: a register-based study in Sweden. Psychological Medicine, 1–9. https://doi.org/10.1017/S0033291718002532

Dekkers, T. J., Agelink van Rentergem, J. A., Huizenga, H. M., Raber, H., Shoham, R., Popma, A., & Pollak, Y. (2018). Decision-Making Deficits in ADHD Are Not Related to Risk Seeking But to Suboptimal Decision-Making: Meta-Analytical and Novel Experimental Evidence. Journal of Attention Disorders, 1087054718815572–1087054718815572. https://doi.org/10.1177/1087054718815572

Ogundele, M. O. (2018). Behavioural and emotional disorders in childhood: A brief overview for paediatricians. World Journal of Clinical Pediatrics, 7(1), 9–26. https://doi.org/10.5409/wjcp.v7.i1.9

Yan, L., Zhang, J., Yuan, Y., & Cortese, S. (2018). Effects of neurofeedback versus methylphenidate for the treatment of attention-deficit/hyperactivity disorder protocol for a systematic review and meta-analysis of head-to-head trials. Medicine, 97(39), e12623–e12623. https://doi.org/10.1097/MD.0000000000012623

Holland, J., & Sayal, K. (2018). Relative age and ADHD symptoms, diagnosis and medication: a systematic review. European Child & Adolescent Psychiatry, 10.1007/s00787-018-1229–6. https://doi.org/10.1007/s00787-018-1229-6

Myer, N. M., Boland, J. R., & Faraone, S. V. (2018). Pharmacogenetics predictors of methylphenidate efficacy in childhood ADHD. Molecular Psychiatry, 23(9), 1929–1936. https://doi.org/10.1038/mp.2017.234

Ruiz-Goikoetxea, M., Cortese, S., Aznarez-Sanado, M., Magallón, S., Alvarez Zallo, N., Luis, E. O., … Arrondo, G. (2018). Risk of unintentional injuries in children and adolescents with ADHD and the impact of ADHD medications: A systematic review and meta-analysis. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 84, 63–71. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2017.11.007

Baggio, S., Fructuoso, A., Guimaraes, M., Fois, E., Golay, D., Heller, P., … Wolff, H. (2018). Prevalence of Attention Deficit Hyperactivity Disorder in Detention Settings: A Systematic Review and Meta-Analysis. Frontiers in Psychiatry, 9, 331. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2018.00331

Masarwa, R., Levine, H., Gorelik, E., Reif, S., Perlman, A., & Matok, I. (2018). Prenatal Exposure to Acetaminophen and Risk for Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Autistic Spectrum Disorder: A Systematic Review, Meta-Analysis, and Meta-Regression Analysis of Cohort Studies. American Journal of Epidemiology, 187(8), 1817–1827. https://doi.org/10.1093/aje/kwy086

Cortese, S., Adamo, N., Del Giovane, C., Mohr-Jensen, C., Hayes, A. J., Carucci, S., … Cipriani, A. (2018). Comparative efficacy and tolerability of medications for attention-deficit hyperactivity disorder in children, adolescents, and adults: a systematic review and network meta-analysis. The Lancet. Psychiatry, 5(9), 727–738. https://doi.org/10.1016/S2215-0366(18)30269-4

Tseng, P.-T., Cheng, Y.-S., Yen, C.-F., Chen, Y.-W., Stubbs, B., Whiteley, P., … Lin, P.-Y. (2018). Peripheral iron levels in children with attention-deficit hyperactivity disorder: a systematic review and meta-analysis. Scientific Reports, 8(1), 788. https://doi.org/10.1038/s41598-017-19096-x

Cornu, C., Mercier, C., Ginhoux, T., Masson, S., Mouchet, J., Nony, P., … Revol, O. (2018). A double-blind placebo-controlled randomised trial of omega-3 supplementation in children with moderate ADHD symptoms. European Child & Adolescent Psychiatry, 27(3), 377–384. https://doi.org/10.1007/s00787-017-1058-z

Padilha, S. C. O. S., Virtuoso, S., Tonin, F. S., Borba, H. H. L., & Pontarolo, R. (2018). Efficacy and safety of drugs for attention deficit hyperactivity disorder in children and adolescents: a network meta-analysis. European Child & Adolescent Psychiatry, 27(10), 1335–1345. https://doi.org/10.1007/s00787-018-1125-0

Ruiz-Goikoetxea, M., Cortese, S., Magallón, S., Aznárez-Sanado, M., Álvarez Zallo, N., Luis, E. O., … Arrondo, G. (2018). Risk of poisoning in children and adolescents with ADHD: a systematic review and meta-analysis. Scientific Reports, 8(1), 7584. https://doi.org/10.1038/s41598-018-25893-9

Kemper, A. R., Maslow, G. R., Hill, S., Namdari, B., Allen LaPointe, N. M., Goode, A. P., … Sanders, G. D. (2018). Attention Deficit Hyperactivity Disorder: Diagnosis and Treatment in Children and Adolescents. Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality (US). Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29558081

Auvin, S., Wirrell, E., Donald, K. A., Berl, M., Hartmann, H., Valente, K. D., … Wilmshurst, J. M. (2018). Systematic review of the screening, diagnosis, and management of ADHD in children with epilepsy. Consensus paper of the Task Force on Comorbidities of the ILAE Pediatric Commission. Epilepsia, 59(10), 1867–1880. https://doi.org/10.1111/epi.14549

Zhang, J., Díaz-Román, A., & Cortese, S. (2018). Meditation-based therapies for attention-deficit/hyperactivity disorder in children, adolescents and adults: a systematic review and meta-analysis. Evidence-Based Mental Health, 21(3), 87–94. https://doi.org/10.1136/ebmental-2018-300015

Khoury, J. E., Jamieson, B., & Milligan, K. (2018). Risk for Childhood Internalizing and Externalizing Behavior Problems in the Context of Prenatal Alcohol Exposure: A Meta-Analysis and Comprehensive Examination of Moderators. Alcoholism, Clinical and Experimental Research, 10.1111/acer.13805. https://doi.org/10.1111/acer.13805

Sultan, M. A., Pastrana, C. S., & Pajer, K. A. (2018). Shared Care Models in the Treatment of Pediatric Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD): Are They Effective? Health Services Research and Managerial Epidemiology, 5, 2333392818762886–2333392818762886. https://doi.org/10.1177/2333392818762886

Cook, N. E., Braaten, E. B., & Surman, C. B. H. (2018). Clinical and functional correlates of processing speed in pediatric Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: a systematic review and meta-analysis. Child Neuropsychology : A Journal on Normal and Abnormal Development in Childhood and Adolescence, 24(5), 598–616. https://doi.org/10.1080/09297049.2017.1307952

Man, K. K. C., Chan, E. W., Ip, P., Coghill, D., Simonoff, E., Chan, P. K. L., … Wong, I. C. K. (2018). Prenatal antidepressant exposure and the risk of attention-deficit hyperactivity disorder in children: A systematic review and meta-analysis. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 86, 1–11. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2017.12.007

Hess, J. L., Akutagava-Martins, G. C., Patak, J. D., Glatt, S. J., & Faraone, S. V. (2018). Why is there selective subcortical vulnerability in ADHD? Clues from postmortem brain gene expression data. Molecular Psychiatry, 23(8), 1787–1793. https://doi.org/10.1038/mp.2017.242

Becker, S. P., Burns, G. L., Garner, A. A., Jarrett, M. A., Luebbe, A. M., Epstein, J. N., & Willcutt, E. G. (2018). Sluggish cognitive tempo in adults: Psychometric validation of the Adult Concentration Inventory. Psychological Assessment, 30(3), 296–310. https://doi.org/10.1037/pas0000476

Shih, J.-H., Zeng, B.-Y., Lin, P.-Y., Chen, T.-Y., Chen, Y.-W., Wu, C.-K., … Wu, M.-K. (2018). Association between peripheral manganese levels and attention-deficit/hyperactivity disorder: a preliminary meta-analysis. Neuropsychiatric Disease and Treatment, 14, 1831–1842. https://doi.org/10.2147/NDT.S165378

Soleimani, R., Salehi, Z., Soltanipour, S., Hasandokht, T., & Jalali, M. M. (2018). SLC6A3 polymorphism and response to methylphenidate in children with ADHD: A systematic review and meta-analysis. American Journal of Medical Genetics. Part B, Neuropsychiatric Genetics : The Official Publication of the International Society of Psychiatric Genetics, 177(3), 287–300. https://doi.org/10.1002/ajmg.b.32613

Maher, G. M., O’Keeffe, G. W., Kearney, P. M., Kenny, L. C., Dinan, T. G., Mattsson, M., & Khashan, A. S. (2018). Association of Hypertensive Disorders of Pregnancy With Risk of Neurodevelopmental Disorders in Offspring: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Psychiatry, 75(8), 809–819. https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2018.0854

Ameis, S. H., Kassee, C., Corbett-Dick, P., Cole, L., Dadhwal, S., Lai, M.-C., … Correll, C. U. (2018). Systematic review and guide to management of core and psychiatric symptoms in youth with autism. Acta Psychiatrica Scandinavica, 138(5), 379–400. https://doi.org/10.1111/acps.12918

Lenzi, F., Cortese, S., Harris, J., & Masi, G. (2018). Pharmacotherapy of emotional dysregulation in adults with ADHD: A systematic review and meta-analysis. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 84, 359–367. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2017.08.010

Szekely, E., Schwantes-An, T.-H. L., Justice, C. M., Sabourin, J. A., Jansen, P. R., Muetzel, R. L., … Shaw, P. (2018). Genetic associations with childhood brain growth, defined in two longitudinal cohorts. Genetic Epidemiology, 42(4), 405–414. https://doi.org/10.1002/gepi.22122

Zeng, Y., Tang, Y., Tang, J., Shi, J., Zhang, L., Zhu, T., … Mu, D. (2018). Association between the different duration of breastfeeding and attention deficit/hyperactivity disorder in children: a systematic review and meta-analysis. Nutritional Neuroscience, 1–13. https://doi.org/10.1080/1028415X.2018.1560905

Ottenhof, K. W., Sild, M., Lévesque, M. L., Ruhé, H. G., & Booij, L. (2018). TPH2 polymorphisms across the spectrum of psychiatric morbidity: A systematic review and meta-analysis. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 92, 29–42. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2018.05.018

Lau, P., Hawes, D. J., Hunt, C., Frankland, A., Roberts, G., & Mitchell, P. B. (2018). Prevalence of psychopathology in bipolar high-risk offspring and siblings: a meta-analysis. European Child & Adolescent Psychiatry, 27(7), 823–837. https://doi.org/10.1007/s00787-017-1050-7

Allotey, J., Zamora, J., Cheong-See, F., Kalidindi, M., Arroyo-Manzano, D., Asztalos, E., … Thangaratinam, S. (2018). Cognitive, motor, behavioural and academic performances of children born preterm: a meta-analysis and systematic review involving 64 061 children. BJOG : An International Journal of Obstetrics and Gynaecology, 125(1), 16–25. https://doi.org/10.1111/1471-0528.14832

Aoki, Y., Cortese, S., & Castellanos, F. X. (2018). Research Review: Diffusion tensor imaging studies of attention-deficit/hyperactivity disorder: meta-analyses and reflections on head motion. Journal of Child Psychology and Psychiatry, and Allied Disciplines, 59(3), 193–202. https://doi.org/10.1111/jcpp.12778

Goode, A. P., Coeytaux, R. R., Maslow, G. R., Davis, N., Hill, S., Namdari, B., … Kemper, A. R. (2018). Nonpharmacologic Treatments for Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Systematic Review. Pediatrics, 141(6), e20180094. https://doi.org/10.1542/peds.2018-0094

Ros, R., & Graziano, P. A. (2018). Social Functioning in Children With or At Risk for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder: A Meta-Analytic Review. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology : The Official Journal for the Society of Clinical Child and Adolescent Psychology, American Psychological Association, Division 53, 47(2), 213–235. https://doi.org/10.1080/15374416.2016.1266644

Studerus, E., Corbisiero, S., Mazzariello, N., Ittig, S., Leanza, L., Egloff, L., … Riecher-Rössler, A. (2018). Can neuropsychological testing facilitate differential diagnosis between at-risk mental state (ARMS) for psychosis and adult attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD)? European Psychiatry : The Journal of the Association of European Psychiatrists, 52, 38–44. https://doi.org/10.1016/j.eurpsy.2018.02.006

Tarrant, N., Roy, M., Deb, S., Odedra, S., Retzer, A., & Roy, A. (2018). The effectiveness of methylphenidate in the management of Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) in people with intellectual disabilities: A systematic review. Research in Developmental Disabilities, 83, 217–232. https://doi.org/10.1016/j.ridd.2018.08.017

Huang, L., Wang, Y., Zhang, L., Zheng, Z., Zhu, T., Qu, Y., & Mu, D. (2018). Maternal Smoking and Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Offspring: A Meta-analysis. Pediatrics, 141(1), e20172465. https://doi.org/10.1542/peds.2017-2465

Savage, J. E., Jansen, P. R., Stringer, S., Watanabe, K., Bryois, J., de Leeuw, C. A., … Posthuma, D. (2018). Genome-wide association meta-analysis in 269,867 individuals identifies new genetic and functional links to intelligence. Nature Genetics, 50(7), 912–919. https://doi.org/10.1038/s41588-018-0152-6

Daley, D., Van Der Oord, S., Ferrin, M., Cortese, S., Danckaerts, M., Doepfner, M., … Sonuga-Barke, E. J. (2018). Practitioner Review: Current best practice in the use of parent training and other behavioural interventions in the treatment of children and adolescents with attention deficit hyperactivity disorder. Journal of Child Psychology and Psychiatry, and Allied Disciplines, 59(9), 932–947. https://doi.org/10.1111/jcpp.12825

Fielenbach, S., Donkers, F. C. L., Spreen, M., Visser, H. A., & Bogaerts, S. (2018). Neurofeedback Training for Psychiatric Disorders Associated with Criminal Offending: A Review. Frontiers in Psychiatry, 8, 313. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2017.00313

Franz, A. P., Bolat, G. U., Bolat, H., Matijasevich, A., Santos, I. S., Silveira, R. C., … Moreira-Maia, C. R. (2018). Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and Very Preterm/Very Low Birth Weight: A Meta-analysis. Pediatrics, 141(1), e20171645. https://doi.org/10.1542/peds.2017-1645

Thompson, W., Russell, G., Baragwanath, G., Matthews, J., Vaidya, B., & Thompson-Coon, J. (2018). Maternal thyroid hormone insufficiency during pregnancy and risk of neurodevelopmental disorders in offspring: A systematic review and meta-analysis. Clinical Endocrinology, 88(4), 575–584. https://doi.org/10.1111/cen.13550

“Sluggish cognitive tempo in adults: Psychometric validation of the Adult Concentration Inventory”: Correction to Becker et al. (2017). (2018). Psychological Assessment, 30(3), 422. https://doi.org/10.1037/pas0000517

Pievsky, M. A., & McGrath, R. E. (2018). Neurocognitive effects of methylphenidate in adults with attention-deficit/hyperactivity disorder: A meta-analysis. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 90, 447–455. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2018.05.012

Moreira-Maia, C. R., Massuti, R., Tessari, L., Campani, F., Akutagava-Martins, G. C., Cortese, S., & Rohde, L. A. (2018). Are ADHD medications under or over prescribed worldwide?: Protocol for a systematic review and meta-analysis. Medicine, 97(24), e10923–e10923. https://doi.org/10.1097/MD.0000000000010923

Momany, A. M., Kamradt, J. M., & Nikolas, M. A. (2018). A Meta-Analysis of the Association Between Birth Weight and Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Journal of Abnormal Child Psychology, 46(7), 1409–1426. https://doi.org/10.1007/s10802-017-0371-9

Beaussart, M.-L., Barbarot, S., Mauger, C., & Roy, A. (2018). Systematic Review and Meta-analysis of Executive Functions in Preschool and School-Age Children With Neurofibromatosis Type 1. Journal of the International Neuropsychological Society : JINS, 24(9), 977–994. https://doi.org/10.1017/S1355617718000383

Angyal, N., Horvath, E. Z., Tarnok, Z., Richman, M. J., Bognar, E., Lakatos, K., … Nemoda, Z. (2018). Association analysis of norepinephrine transporter polymorphisms and methylphenidate response in ADHD patients. Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry, 84(Pt A), 122–128. https://doi.org/10.1016/j.pnpbp.2018.01.013

Cortese, S. (2018). Are the effects of methylphenidate uncertain? Irish Journal of Psychological Medicine, 35(3), 163–167. https://doi.org/10.1017/ipm.2018.16

Hanć, T., & Cortese, S. (2018). Attention deficit/hyperactivity-disorder and obesity: A review and model of current hypotheses explaining their comorbidity. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 92, 16–28. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2018.05.017

Liang, E. F., Lim, S. Z., Tam, W. W., Ho, C. S., Zhang, M. W., McIntyre, R. S., & Ho, R. C. (2018). The Effect of Methylphenidate and Atomoxetine on Heart Rate and Systolic Blood Pressure in Young People and Adults with Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD): Systematic Review, Meta-Analysis, and Meta-Regression. International Journal of Environmental Research and Public Health, 15(8), 1789. https://doi.org/10.3390/ijerph15081789

Morales, D. R., Slattery, J., Evans, S., & Kurz, X. (2018). Antidepressant use during pregnancy and risk of autism spectrum disorder and attention deficit hyperactivity disorder: systematic review of observational studies and methodological considerations. BMC Medicine, 16(1), 6. https://doi.org/10.1186/s12916-017-0993-3

Veenman, B., Luman, M., & Oosterlaan, J. (2018). Efficacy of behavioral classroom programs in primary school. A meta-analysis focusing on randomized controlled trials. PloS One, 13(10), e0201779–e0201779. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0201779

Marx, I., Hacker, T., Yu, X., Cortese, S., & Sonuga-Barke, E. (2018). ADHD and the Choice of Small Immediate Over Larger Delayed Rewards: A Comparative Meta-Analysis of Performance on Simple Choice-Delay and Temporal Discounting Paradigms. Journal of Attention Disorders, 1087054718772138–1087054718772138. https://doi.org/10.1177/1087054718772138

Grünblatt, E., Nemoda, Z., Werling, A. M., Roth, A., Angyal, N., Tarnok, Z., … Walitza, S. (2018). The involvement of the canonical Wnt-signaling receptor LRP5 and LRP6 gene variants with ADHD and sexual dimorphism: Association study and meta-analysis. American Journal of Medical Genetics. Part B, Neuropsychiatric Genetics : The Official Publication of the International Society of Psychiatric Genetics, 10.1002/ajmg.b.32695. https://doi.org/10.1002/ajmg.b.32695

Kotsi, E., Kotsi, E., & Perrea, D. N. (2018). Vitamin D levels in children and adolescents with attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD): a meta-analysis. Attention Deficit and Hyperactivity Disorders, 10.1007/s12402-018-0276–0277. https://doi.org/10.1007/s12402-018-0276-7

Bleker, L. S., van Dammen, L., Leeflang, M. M. G., Limpens, J., Roseboom, T. J., & de Rooij, S. R. (2018). Hypothalamic-pituitary-adrenal axis and autonomic nervous system reactivity in children prenatally exposed to maternal depression: A systematic review of prospective studies. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, S0149-7634(17)30750-9. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2018.05.033

Chisholm, A. K., Anderson, V. A., Pride, N. A., Malarbi, S., North, K. N., & Payne, J. M. (2018). Social Function and Autism Spectrum Disorder in Children and Adults with Neurofibromatosis Type 1: a Systematic Review and Meta-Analysis. Neuropsychology Review, 28(3), 317–340. https://doi.org/10.1007/s11065-018-9380-x

Saletin, J. M., Jackvony, S., Rodriguez, K. A., & Dickstein, D. P. (2018). A coordinate-based meta-analysis comparing brain activation between ADHD and total sleep deprivation. Sleep, 10.1093/sleep/zsy251. https://doi.org/10.1093/sleep/zsy251

Dong, T., Hu, W., Zhou, X., Lin, H., Lan, L., Hang, B., … Xia, Y. (2018). Prenatal exposure to maternal smoking during pregnancy and attention-deficit/hyperactivity disorder in offspring: A meta-analysis. Reproductive Toxicology (Elmsford, N.Y.), 76, 63–70. https://doi.org/10.1016/j.reprotox.2017.12.010

Maric, M., Bexkens, A., & Bögels, S. M. (2018). Is Clinical Anxiety a Risk or a Protective Factor for Executive Functioning in Youth with ADHD? A Meta-regression Analysis. Clinical Child and Family Psychology Review, 21(3), 340–353. https://doi.org/10.1007/s10567-018-0255-8

Hsu, C.-W., Wang, L.-J., & Lin, P.-Y. (2018). Efficacy of repetitive transcranial magnetic stimulation for Tourette syndrome: A systematic review and meta-analysis. Brain Stimulation, 11(5), 1110–1118. https://doi.org/10.1016/j.brs.2018.06.002

Rochester, J. R., Bolden, A. L., & Kwiatkowski, C. F. (2018). Prenatal exposure to bisphenol A and hyperactivity in children: a systematic review and meta-analysis. Environment International, 114, 343–356. https://doi.org/10.1016/j.envint.2017.12.028

Sanchez, C. E., Barry, C., Sabhlok, A., Russell, K., Majors, A., Kollins, S. H., & Fuemmeler, B. F. (2018). Maternal pre-pregnancy obesity and child neurodevelopmental outcomes: a meta-analysis. Obesity Reviews : An Official Journal of the International Association for the Study of Obesity, 19(4), 464–484. https://doi.org/10.1111/obr.12643

Cortese, S., Sun, S., Zhang, J., Sharma, E., Chang, Z., Kuja-Halkola, R., … Faraone, S. V. (2018). Association between attention deficit hyperactivity disorder and asthma: a systematic review and meta-analysis and a Swedish population-based study. The Lancet. Psychiatry, 5(9), 717–726. https://doi.org/10.1016/S2215-0366(18)30224-4

Pineda-Alhucema, W., Aristizabal, E., Escudero-Cabarcas, J., Acosta-López, J. E., & Vélez, J. I. (2018). Executive Function and Theory of Mind in Children with ADHD: a Systematic Review. Neuropsychology Review, 28(3), 341–358. https://doi.org/10.1007/s11065-018-9381-9

D’Iorio, A., Maggi, G., Vitale, C., Trojano, L., & Santangelo, G. (2018). “Pure apathy” and cognitive dysfunctions in Parkinson’s disease: A meta-analytic study. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 94, 1–10. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2018.08.004

Marchetti, I., Everaert, J., Dainer-Best, J., Loeys, T., Beevers, C. G., & Koster, E. H. W. (2018). Specificity and overlap of attention and memory biases in depression. Journal of Affective Disorders, 225, 404–412. https://doi.org/10.1016/j.jad.2017.08.037

Chang, J. P.-C., Su, K.-P., Mondelli, V., & Pariante, C. M. (2018). Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids in Youths with Attention Deficit Hyperactivity Disorder: a Systematic Review and Meta-Analysis of Clinical Trials and Biological Studies. Neuropsychopharmacology : Official Publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 43(3), 534–545. https://doi.org/10.1038/npp.2017.160

Brikell, I., Larsson, H., Lu, Y., Pettersson, E., Chen, Q., Kuja-Halkola, R., … Martin, J. (2018). The contribution of common genetic risk variants for ADHD to a general factor of childhood psychopathology. Molecular Psychiatry, 10.1038/s41380-018-0109–2. https://doi.org/10.1038/s41380-018-0109-2

de Lacy, N., Kodish, I., Rachakonda, S., & Calhoun, V. D. (2018). Novel in silico multivariate mapping of intrinsic and anticorrelated connectivity to neurocognitive functional maps supports the maturational hypothesis of ADHD. Human Brain Mapping, 39(8), 3449–3467. https://doi.org/10.1002/hbm.24187

Walters, R. K., Polimanti, R., Johnson, E. C., McClintick, J. N., Adams, M. J., Adkins, A. E., … Agrawal, A. (2018). Transancestral GWAS of alcohol dependence reveals common genetic underpinnings with psychiatric disorders. Nature Neuroscience, 21(12), 1656–1669. https://doi.org/10.1038/s41593-018-0275-1

Wetherill, L., Foroud, T., & Goodlett, C. (2018). Meta-Analyses of Externalizing Disorders: Genetics or Prenatal Alcohol Exposure? Alcoholism, Clinical and Experimental Research, 42(1), 162–172. https://doi.org/10.1111/acer.13535

Shaw, P., Ishii-Takahashi, A., Park, M. T., Devenyi, G. A., Zibman, C., Kasparek, S., … White, T. (2018). A multicohort, longitudinal study of cerebellar development in attention deficit hyperactivity disorder. Journal of Child Psychology and Psychiatry, and Allied Disciplines, 59(10), 1114–1123. https://doi.org/10.1111/jcpp.12920

Lange, S., Rehm, J., Anagnostou, E., & Popova, S. (2018). Prevalence of externalizing disorders and Autism Spectrum Disorders among children with Fetal Alcohol Spectrum Disorder: systematic review and meta-analysis. Biochemistry and Cell Biology = Biochimie et Biologie Cellulaire, 96(2), 241–251. https://doi.org/10.1139/bcb-2017-0014

Storebø, O. J., Pedersen, N., Ramstad, E., Kielsholm, M. L., Nielsen, S. S., Krogh, H. B., … Gluud, C. (2018). Methylphenidate for attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in children and adolescents – assessment of adverse events in non-randomised studies. The Cochrane Database of Systematic Reviews, 5(5), CD012069–CD012069. https://doi.org/10.1002/14651858.CD012069.pub2

Ogundele, M. O., & Ayyash, H. F. (2018). Review of the evidence for the management of co-morbid Tic disorders in children and adolescents with attention deficit hyperactivity disorder. World Journal of Clinical Pediatrics, 7(1), 36–42. https://doi.org/10.5409/wjcp.v7.i1.36

Ruisch, I. H., Dietrich, A., Glennon, J. C., Buitelaar, J. K., & Hoekstra, P. J. (2018). Maternal substance use during pregnancy and offspring conduct problems: A meta-analysis. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 84, 325–336. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2017.08.014

Lee, Y. H., & Song, G. G. (2018). Meta-Analysis of Case-Control and Family-Based Associations Between the 5-HTTLPR L/S Polymorphism and Susceptibility to ADHD. Journal of Attention Disorders, 22(9), 901–908. https://doi.org/10.1177/1087054715587940

Duffy, A., Heffer, N., Goodday, S. M., Weir, A., Patten, S., Malhi, G. S., & Cipriani, A. (2018). Efficacy and tolerability of lithium for the treatment of acute mania in children with bipolar disorder: A systematic review: A report from the ISBD-IGSLi joint task force on lithium treatment. Bipolar Disorders, 20(7), 583–593. https://doi.org/10.1111/bdi.12690

Salem, H., Vivas, D., Cao, F., Kazimi, I. F., Teixeira, A. L., & Zeni, C. P. (2018). ADHD is associated with migraine: a systematic review and meta-analysis. European Child & Adolescent Psychiatry, 27(3), 267–277. https://doi.org/10.1007/s00787-017-1045-4

Miguelez-Fernandez, C., de Leon, S. J., Baltasar-Tello, I., Peñuelas-Calvo, I., Barrigon, M. L., Capdevila, A. S., … Carballo, J. J. (2018). Evaluating attention-deficit/hyperactivity disorder using ecological momentary assessment: a systematic review. Attention Deficit and Hyperactivity Disorders, 10(4), 247–265. https://doi.org/10.1007/s12402-018-0261-1

Osland, S. T., Steeves, T. D., & Pringsheim, T. (2018). Pharmacological treatment for attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in children with comorbid tic disorders. The Cochrane Database of Systematic Reviews, 6(6), CD007990–CD007990. https://doi.org/10.1002/14651858.CD007990.pub3

Coulombe, M.-A., Elkaim, L. M., Alotaibi, N. M., Gorman, D. A., Weil, A. G., Fallah, A., … Ibrahim, G. M. (2018). Deep brain stimulation for Gilles de la Tourette syndrome in children and youth: a meta-analysis with individual participant data. Journal of Neurosurgery. Pediatrics, 23(2), 236–246. https://doi.org/10.3171/2018.7.PEDS18300

Geier, D. A., Kern, J. K., & Geier, M. R. (2018). A cross-sectional study of the relationship between blood lead levels and reported attention deficit disorder: an assessment of the economic impact on the United States. Metabolic Brain Disease, 33(1), 201–208. https://doi.org/10.1007/s11011-017-0146-6

Díaz-Román, A., Mitchell, R., & Cortese, S. (2018). Sleep in adults with ADHD: Systematic review and meta-analysis of subjective and objective studies. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 89, 61–71. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2018.02.014

Pearce, A. L., Leonhardt, C. A., & Vaidya, C. J. (2018). Executive and Reward-Related Function in Pediatric Obesity: A Meta-Analysis. Childhood Obesity (Print), 14(5), 265–279. https://doi.org/10.1089/chi.2017.0351

Lee, Y. H., & Song, G. G. (2018). BDNF 196 G/A and COMT Val158Met Polymorphisms and Susceptibility to ADHD: A Meta-Analysis. Journal of Attention Disorders, 22(9), 872–877. https://doi.org/10.1177/1087054715570389

Cordier, R., Vilaysack, B., Doma, K., Wilkes-Gillan, S., & Speyer, R. (2018). Peer Inclusion in Interventions for Children with ADHD: A Systematic Review and Meta-Analysis. BioMed Research International, 2018, 7693479. https://doi.org/10.1155/2018/7693479

Reale, L., & Bonati, M. (2018). ADHD prevalence estimates in Italian children and adolescents: a methodological issue. Italian Journal of Pediatrics, 44(1), 108. https://doi.org/10.1186/s13052-018-0545-2

Bitta, M., Kariuki, S. M., Abubakar, A., & Newton, C. R. J. C. (2018). Burden of neurodevelopmental disorders in low and middle-income countries: A systematic review and meta-analysis. Wellcome Open Research, 2, 121. https://doi.org/10.12688/wellcomeopenres.13540.3

Khoshbakht, Y., Bidaki, R., & Salehi-Abargouei, A. (2018). Vitamin D Status and Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A Systematic Review and Meta-Analysis of Observational Studies. Advances in Nutrition (Bethesda, Md.), 9(1), 9–20. https://doi.org/10.1093/advances/nmx002

Forns, J., Sunyer, J., Garcia-Esteban, R., Porta, D., Ghassabian, A., Giorgis-Allemand, L., … Guxens, M. (2018). Air Pollution Exposure During Pregnancy and Symptoms of Attention Deficit and Hyperactivity Disorder in Children in Europe. Epidemiology (Cambridge, Mass.), 29(5), 618–626. https://doi.org/10.1097/EDE.0000000000000874

Rey-Mermet, A., & Gade, M. (2018). Inhibition in aging: What is preserved? What declines? A meta-analysis. Psychonomic Bulletin & Review, 25(5), 1695–1716. https://doi.org/10.3758/s13423-017-1384-7

Pozzi, M., Carnovale, C., Peeters, G. G. A. M., Gentili, M., Antoniazzi, S., Radice, S., … Nobile, M. (2018). Adverse drug events related to mood and emotion in paediatric patients treated for ADHD: A meta-analysis. Journal of Affective Disorders, 238, 161–178. https://doi.org/10.1016/j.jad.2018.05.021

Hiser, J., & Koenigs, M. (2018). The Multifaceted Role of the Ventromedial Prefrontal Cortex in Emotion, Decision Making, Social Cognition, and Psychopathology. Biological Psychiatry, 83(8), 638–647. https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2017.10.030

Pievsky, M. A., & McGrath, R. E. (2018). The Neurocognitive Profile of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Review of Meta-Analyses. Archives of Clinical Neuropsychology : The Official Journal of the National Academy of Neuropsychologists, 33(2), 143–157. https://doi.org/10.1093/arclin/acx055

Bezdicek, O., Ballarini, T., Růžička, F., Roth, J., Mueller, K., Jech, R., & Schroeter, M. L. (2018). Mild cognitive impairment disrupts attention network connectivity in Parkinson’s disease: A combined multimodal MRI and meta-analytical study. Neuropsychologia, 112, 105–115. https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2018.03.011

Powell, L., Parker, J., & Harpin, V. (2018). What is the level of evidence for the use of currently available technologies in facilitating the self-management of difficulties associated with ADHD in children and young people? A systematic review. European Child & Adolescent Psychiatry, 27(11), 1391–1412. https://doi.org/10.1007/s00787-017-1092-x

Dey, M., Paz Castro, R., Haug, S., & Schaub, M. P. (2018). Quality of life of parents of mentally-ill children: a systematic review and meta-analysis. Epidemiology and Psychiatric Sciences, 1–15. https://doi.org/10.1017/S2045796018000409

Kamradt, J. M., Momany, A. M., & Nikolas, M. A. (2018). A meta-analytic review of the association between cortisol reactivity in response to a stressor and attention-deficit hyperactivity disorder. Attention Deficit and Hyperactivity Disorders, 10(2), 99–111. https://doi.org/10.1007/s12402-017-0238-5

Huybrechts, K. F., Bröms, G., Christensen, L. B., Einarsdóttir, K., Engeland, A., Furu, K., … Bateman, B. T. (2018). Association Between Methylphenidate and Amphetamine Use in Pregnancy and Risk of Congenital Malformations: A Cohort Study From the International Pregnancy Safety Study Consortium. JAMA Psychiatry, 75(2), 167–175. https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2017.3644

Raskin, S. A., Williams, J., & Aiken, E. M. (2018). A review of prospective memory in individuals with acquired brain injury. The Clinical Neuropsychologist, 32(5), 891–921. https://doi.org/10.1080/13854046.2018.1455898

Liu, H., Feng, W., & Zhang, D. (2018). Association of ADHD medications with the risk of cardiovascular diseases: a meta-analysis. European Child & Adolescent Psychiatry, 10.1007/s00787-018-1217–x. https://doi.org/10.1007/s00787-018-1217-x

Avissar, M., Xie, S., Vail, B., Lopez-Calderon, J., Wang, Y., & Javitt, D. C. (2018). Meta-analysis of mismatch negativity to simple versus complex deviants in schizophrenia. Schizophrenia Research, 191, 25–34. https://doi.org/10.1016/j.schres.2017.07.009

Pagerols, M., Richarte, V., Sánchez-Mora, C., Rovira, P., Soler Artigas, M., Garcia-Martínez, I., … Ribasés, M. (2018). Integrative genomic analysis of methylphenidate response in attention-deficit/hyperactivity disorder. Scientific Reports, 8(1), 1881. https://doi.org/10.1038/s41598-018-20194-7

Damkier, P. (2018). RE: “PRENATAL EXPOSURE TO ACETAMINOPHEN AND RISK FOR ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER AND AUTISTIC SPECTRUM DISORDER: A SYSTEMATIC REVIEW, META-ANALYSIS, AND META-REGRESSION ANALYSIS OF COHORT STUDIES.” American Journal of Epidemiology, 187(12), 2717–2718. https://doi.org/10.1093/aje/kwy202

Edgcomb, J. B., & Zima, B. (2018). Medication Adherence Among Children and Adolescents with Severe Mental Illness: A Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology, 28(8), 508–520. https://doi.org/10.1089/cap.2018.0040

Minder, F., Zuberer, A., Brandeis, D., & Drechsler, R. (2018). Informant-related effects of neurofeedback and cognitive training in children with ADHD including a waiting control phase: a randomized-controlled trial. European Child & Adolescent Psychiatry, 27(8), 1055–1066. https://doi.org/10.1007/s00787-018-1116-1

Zhang, J., Luo, W., Li, Q., Xu, R., Wang, Q., & Huang, Q. (2018). Peripheral brain-derived neurotrophic factor in attention-deficit/hyperactivity disorder: A comprehensive systematic review and meta-analysis. Journal of Affective Disorders, 227, 298–304. https://doi.org/10.1016/j.jad.2017.11.012

Rodrigues-Tartari, R., Swardfager, W., Salum, G. A., Rohde, L. A., & Cogo-Moreira, H. (2018). Assessing risk of bias in randomized controlled trials of methylphenidate for children and adolescents with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). International Journal of Methods in Psychiatric Research, 27(1), 10.1002/mpr.1586. https://doi.org/10.1002/mpr.1586

Cortese, S., & Coghill, D. (2018). Twenty years of research on attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD): looking back, looking forward. Evidence Based Mental Health, 21(4), 173–176. https://doi.org/10.1136/ebmental-2018-300050

Zaki, N. F. W., Spence, D. W., BaHammam, A. S., Pandi-Perumal, S. R., Cardinali, D. P., & Brown, G. M. (2018, March 1). Chronobiological theories of mood disorder. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience. Dr. Dietrich Steinkopff Verlag GmbH and Co. KG. https://doi.org/10.1007/s00406-017-0835-5

Strauß, M., Ulke, C., Paucke, M., Huang, J., Mauche, N., Sander, C., … Hegerl, U. (2018). Brain arousal regulation in adults with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD). Psychiatry Research, 261, 102–108. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2017.12.043

Fetene, D. M., Betts, K. S., & Alati, R. (2017). MECHANISMS IN ENDOCRINOLOGY: Maternal thyroid dysfunction during pregnancy and behavioural and psychiatric disorders of children: a systematic review. European Journal of Endocrinology, 177(5), R261–R273. https://doi.org/10.1530/EJE-16-0860

Tielbeek, J. J., Johansson, A., Polderman, T. J. C., Rautiainen, M.-R., Jansen, P., Taylor, M., … collaborators, B. A. B. C. (2017). Genome-Wide Association Studies of a Broad Spectrum of Antisocial Behavior. JAMA Psychiatry, 74(12), 1242–1250. https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2017.3069

Park, J. L., Hudec, K. L., & Johnston, C. (2017). Parental ADHD symptoms and parenting behaviors: A meta-analytic review. Clinical Psychology Review, 56, 25–39. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2017.05.003

Joseph, A., Ayyagari, R., Xie, M., Cai, S., Xie, J., Huss, M., & Sikirica, V. (2017). Comparative efficacy and safety of attention-deficit/hyperactivity disorder pharmacotherapies, including guanfacine extended release: a mixed treatment comparison. European Child & Adolescent Psychiatry, 26(8), 875–897. https://doi.org/10.1007/s00787-017-0962-6

Amiri, S., Sadeghi-Bazargani, H., Nazari, S., Ranjbar, F., & Abdi, S. (2017). Attention deficit/hyperactivity disorder and risk of injuries: A systematic review and meta-analysis. Journal of Injury & Violence Research, 9(2), 95–105. https://doi.org/10.5249/jivr.v9i2.858

Polyanska, L., Critchley, H. D., & Rae, C. L. (2017). Centrality of prefrontal and motor preparation cortices to Tourette Syndrome revealed by meta-analysis of task-based neuroimaging studies. NeuroImage. Clinical, 16, 257–267. https://doi.org/10.1016/j.nicl.2017.08.004

Cortese, S., Adamo, N., Mohr-Jensen, C., Hayes, A. J., Bhatti, S., Carucci, S., … (EAGG), E. A. G. G. (2017). Comparative efficacy and tolerability of pharmacological interventions for attention-deficit/hyperactivity disorder in children, adolescents and adults: protocol for a systematic review and network meta-analysis. BMJ Open, 7(1), e013967–e013967. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2016-013967

Hoogman, M., Bralten, J., Hibar, D. P., Mennes, M., Zwiers, M. P., Schweren, L. S. J., … Franke, B. (2017). Subcortical brain volume differences in participants with attention deficit hyperactivity disorder in children and adults: a cross-sectional mega-analysis. The Lancet. Psychiatry, 4(4), 310–319. https://doi.org/10.1016/S2215-0366(17)30049-4

Knouse, L. E., Teller, J., & Brooks, M. A. (2017). Meta-analysis of cognitive-behavioral treatments for adult ADHD. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 85(7), 737–750. https://doi.org/10.1037/ccp0000216

Wise, T., Radua, J., Via, E., Cardoner, N., Abe, O., Adams, T. M., … Arnone, D. (2017). Common and distinct patterns of grey-matter volume alteration in major depression and bipolar disorder: evidence from voxel-based meta-analysis. Molecular Psychiatry, 22(10), 1455–1463. https://doi.org/10.1038/mp.2016.72

Siddi, S., Petretto, D. R., & Preti, A. (2017). Neuropsychological correlates of schizotypy: a systematic review and meta-analysis of cross-sectional studies. Cognitive Neuropsychiatry, 22(3), 186–212. https://doi.org/10.1080/13546805.2017.1299702

Holmskov, M., Storebø, O. J., Moreira-Maia, C. R., Ramstad, E., Magnusson, F. L., Krogh, H. B., … Simonsen, E. (2017). Gastrointestinal adverse events during methylphenidate treatment of children and adolescents with attention deficit hyperactivity disorder: A systematic review with meta-analysis and Trial Sequential Analysis of randomised clinical trials. PloS One, 12(6), e0178187–e0178187. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0178187

Iznardo, M., Rogers, M. A., Volpe, R. J., Labelle, P. R., & Robaey, P. (2017). The Effectiveness of Daily Behavior Report Cards for Children With ADHD: A Meta-Analysis. Journal of Attention Disorders, 1087054717734646–1087054717734646. https://doi.org/10.1177/1087054717734646

Lai, C. L. E., Lau, Z., Lui, S. S. Y., Lok, E., Tam, V., Chan, Q., … Cheung, E. F. C. (2017). Meta-analysis of neuropsychological measures of executive functioning in children and adolescents with high-functioning autism spectrum disorder. Autism Research : Official Journal of the International Society for Autism Research, 10(5), 911–939. https://doi.org/10.1002/aur.1723

Sentís, A., Sunyer, J., Dalmau-Bueno, A., Andiarena, A., Ballester, F., Cirach, M., … Project, I. (2017). Prenatal and postnatal exposure to NO(2) and child attentional function at 4-5years of age. Environment International, 106, 170–177. https://doi.org/10.1016/j.envint.2017.05.021

Gruner, P., & Pittenger, C. (2017). Cognitive inflexibility in Obsessive-Compulsive Disorder. Neuroscience, 345, 243–255. https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2016.07.030

Hollis, C., Falconer, C. J., Martin, J. L., Whittington, C., Stockton, S., Glazebrook, C., & Davies, E. B. (2017). Annual Research Review: Digital health interventions for children and young people with mental health problems – a systematic and meta-review. Journal of Child Psychology and Psychiatry, and Allied Disciplines, 58(4), 474–503. https://doi.org/10.1111/jcpp.12663

Meijers, J., Harte, J. M., Meynen, G., & Cuijpers, P. (2017). Differences in executive functioning between violent and non-violent offenders. Psychological Medicine, 47(10), 1784–1793. https://doi.org/10.1017/S0033291717000241

Gardner, F., Leijten, P., Mann, J., Landau, S., Harris, V., Beecham, J., … Scott, S. (2017). Could scale-up of parenting programmes improve child disruptive behaviour and reduce social inequalities? Using individual participant data meta-analysis to establish for whom programmes are effective and cost-effective. Southampton (UK): NIHR Journals Library. https://doi.org/10.3310/phr05100

Birks, L., Guxens, M., Papadopoulou, E., Alexander, J., Ballester, F., Estarlich, M., … Vrijheid, M. (2017). Maternal cell phone use during pregnancy and child behavioral problems in five birth cohorts. Environment International, 104, 122–131. https://doi.org/10.1016/j.envint.2017.03.024

Jansen, S., Geuer, S., Pfundt, R., Brough, R., Ghongane, P., Herkert, J. C., … de Vries, B. B. A. (2017). De Novo Truncating Mutations in the Last and Penultimate Exons of PPM1D Cause an Intellectual Disability Syndrome. American Journal of Human Genetics, 100(4), 650–658. https://doi.org/10.1016/j.ajhg.2017.02.005

Luan, R., Mu, Z., Yue, F., & He, S. (2017). Efficacy and Tolerability of Different Interventions in Children and Adolescents with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Frontiers in Psychiatry, 8, 229. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2017.00229

Liu, Q., Zhang, H., Fang, Q., & Qin, L. (2017). Comparative efficacy and safety of methylphenidate and atomoxetine for attention-deficit hyperactivity disorder in children and adolescents: Meta-analysis based on head-to-head trials. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 39(9), 854–865. https://doi.org/10.1080/13803395.2016.1273320

Ruiz-Goikoetxea, M., Cortese, S., Aznarez-Sanado, M., Magallon, S., Luis, E. O., Álvarez Zallo, N., … Arrondo, G. (2017). Risk of unintentional injuries in children and adolescents with ADHD and the impact of ADHD medications: protocol for a systematic review and meta-analysis. BMJ Open, 7(9), e018027–e018027. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2017-018027

Riera, M., Castells, X., Tobias, A., Cunill, R., Blanco, L., & Capellà, D. (2017). Discontinuation of pharmacological treatment of children and adolescents with attention deficit hyperactivity disorder: meta-analysis of 63 studies enrolling 11,788 patients. Psychopharmacology, 234(17), 2657–2671. https://doi.org/10.1007/s00213-017-4662-1

Carey, C. E., Knodt, A. R., Conley, E. D., Hariri, A. R., & Bogdan, R. (2017). Reward-related ventral striatum activity links polygenic risk for attention-deficit/hyperactivity disorder to problematic alcohol use in young adulthood. Biological Psychiatry. Cognitive Neuroscience and Neuroimaging, 2(2), 180–187. https://doi.org/10.1016/j.bpsc.2016.10.003

Sfelinioti, S., & Livaditis, M. (2017). Association of maternal depression with children’s attention deficit hyperactivity disorder. Psychiatrike = Psychiatriki, 28(3), 251–258. https://doi.org/10.22365/jpsych.2017.283.251

Demmer, D. H., Hooley, M., Sheen, J., McGillivray, J. A., & Lum, J. A. G. (2017). Sex Differences in the Prevalence of Oppositional Defiant Disorder During Middle Childhood: a Meta-Analysis. Journal of Abnormal Child Psychology, 45(2), 313–325. https://doi.org/10.1007/s10802-016-0170-8

Moukhtarian, T. R., Cooper, R. E., Vassos, E., Moran, P., & Asherson, P. (2017). Effects of stimulants and atomoxetine on emotional lability in adults: A systematic review and meta-analysis. European Psychiatry : The Journal of the Association of European Psychiatrists, 44, 198–207. https://doi.org/10.1016/j.eurpsy.2017.05.021

He, J., Ning, H., & Huang, R. (2017). Low blood lead levels and attention-deficit hyperactivity disorder in children: a systematic review and meta-analysis. Environmental Science and Pollution Research International, 10.1007/s11356-017-9799–2. https://doi.org/10.1007/s11356-017-9799-2

Lau, H. M., Smit, J. H., Fleming, T. M., & Riper, H. (2017). Serious Games for Mental Health: Are They Accessible, Feasible, and Effective? A Systematic Review and Meta-analysis. Frontiers in Psychiatry, 7, 209. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2016.00209

Bikic, A., Reichow, B., McCauley, S. A., Ibrahim, K., & Sukhodolsky, D. G. (2017). Meta-analysis of organizational skills interventions for children and adolescents with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. Clinical Psychology Review, 52, 108–123. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2016.12.004

Kirkham, F. J. (2017). Neurocognitive outcomes for acute global acquired brain injury in children. Current Opinion in Neurology, 30(2), 148–155. https://doi.org/10.1097/WCO.0000000000000427

Wang, T., Liu, K., Li, Z., Xu, Y., Liu, Y., Shi, W., & Chen, L. (2017). Prevalence of attention deficit/hyperactivity disorder among children and adolescents in China: a systematic review and meta-analysis. BMC Psychiatry, 17(1), 32. https://doi.org/10.1186/s12888-016-1187-9

Weisz, J. R., Kuppens, S., Ng, M. Y., Eckshtain, D., Ugueto, A. M., Vaughn-Coaxum, R., … Fordwood, S. R. (2017). What five decades of research tells us about the effects of youth psychological therapy: A multilevel meta-analysis and implications for science and practice. The American Psychologist, 72(2), 79–117. https://doi.org/10.1037/a0040360

Olde Dubbelink, L. M. E., & Geurts, H. M. (2017). Planning Skills in Autism Spectrum Disorder Across the Lifespan: A Meta-analysis and Meta-regression. Journal of Autism and Developmental Disorders, 47(4), 1148–1165. https://doi.org/10.1007/s10803-016-3013-0

Cupertino, R. B., Schuch, J. B., Bandeira, C. E., da Silva, B. S., Rovaris, D. L., Kappel, D. B., … Mota, N. R. (2017). Replicated association of Synaptotagmin (SYT1) with ADHD and its broader influence in externalizing behaviors. European Neuropsychopharmacology : The Journal of the European College of Neuropsychopharmacology, 27(3), 239–247. https://doi.org/10.1016/j.euroneuro.2017.01.007

Maher, G. M., O’Keeffe, G. W., Kenny, L. C., Kearney, P. M., Dinan, T. G., & Khashan, A. S. (2017). Hypertensive disorders of pregnancy and risk of neurodevelopmental disorders in the offspring: a systematic review and meta-analysis protocol. BMJ Open, 7(10), e018313–e018313. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2017-018313

Geissler, J. M., members, I. P. D. G. C., Romanos, M., Gerlach, M., Berg, D., & Schulte, C. (2017). No genetic association between attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and Parkinson’s disease in nine ADHD candidate SNPs. Attention Deficit and Hyperactivity Disorders, 9(2), 121–127. https://doi.org/10.1007/s12402-017-0219-8

Coghill, D. R., Banaschewski, T., Soutullo, C., Cottingham, M. G., & Zuddas, A. (2017). Systematic review of quality of life and functional outcomes in randomized placebo-controlled studies of medications for attention-deficit/hyperactivity disorder. European Child & Adolescent Psychiatry, 26(11), 1283–1307. https://doi.org/10.1007/s00787-017-0986-y

Lo, M.-T., Hinds, D. A., Tung, J. Y., Franz, C., Fan, C.-C., Wang, Y., … Chen, C.-H. (2017). Genome-wide analyses for personality traits identify six genomic loci and show correlations with psychiatric disorders. Nature Genetics, 49(1), 152–156. https://doi.org/10.1038/ng.3736

Groenman, A. P., Janssen, T. W. P., & Oosterlaan, J. (2017). Childhood Psychiatric Disorders as Risk Factor for Subsequent Substance Abuse: A Meta-Analysis. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 56(7), 556–569. https://doi.org/10.1016/j.jaac.2017.05.004

Koenig, J., Rash, J. A., Kemp, A. H., Buchhorn, R., Thayer, J. F., & Kaess, M. (2017). Resting state vagal tone in attention deficit (hyperactivity) disorder: A meta-analysis. The World Journal of Biological Psychiatry : The Official Journal of the World Federation of Societies of Biological Psychiatry, 18(4), 256–267. https://doi.org/10.3109/15622975.2016.1174300

Beaudry-Bellefeuille, I., Booth, D., & Lane, S. J. (2017). Defecation-Specific Behavior in Children with Functional Defecation Issues: A Systematic Review. The Permanente Journal, 21, 17–47. https://doi.org/10.7812/TPP/17-047

Schans, J. van der, Çiçek, R., de Vries, T. W., Hak, E., & Hoekstra, P. J. (2017). Association of atopic diseases and attention-deficit/hyperactivity disorder: A systematic review and meta-analyses. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 74(Pt A), 139–148. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2017.01.011

Boland, M. R., Parhi, P., Li, L., Miotto, R., Carroll, R., Iqbal, U., … Tatonetti, N. P. (2017). Uncovering exposures responsible for birth season – disease effects: a global study. Journal of the American Medical Informatics Association : JAMIA, 10.1093/jamia/ocx105. https://doi.org/10.1093/jamia/ocx105

Nivard, M. G., Gage, S. H., Hottenga, J. J., van Beijsterveldt, C. E. M., Abdellaoui, A., Bartels, M., … Middeldorp, C. M. (2017). Genetic Overlap Between Schizophrenia and Developmental Psychopathology: Longitudinal and Multivariate Polygenic Risk Prediction of Common Psychiatric Traits During Development. Schizophrenia Bulletin, 43(6), 1197–1207. https://doi.org/10.1093/schbul/sbx031

Gaudet, C. E., & Weyandt, L. L. (2017). Immediate Post-Concussion and Cognitive Testing (ImPACT): a systematic review of the prevalence and assessment of invalid performance. The Clinical Neuropsychologist, 31(1), 43–58. https://doi.org/10.1080/13854046.2016.1220622

Jager-Wittenaar, H., & Ottery, F. D. (2017). Assessing nutritional status in cancer: role of the Patient-Generated Subjective Global Assessment. Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care, 20(5), 322–329. https://doi.org/10.1097/MCO.0000000000000389

Bidwell, L. C., Gray, J. C., Weafer, J., Palmer, A. A., de Wit, H., & MacKillop, J. (2017). Genetic influences on ADHD symptom dimensions: Examination of a priori candidates, gene-based tests, genome-wide variation, and SNP heritability. American Journal of Medical Genetics. Part B, Neuropsychiatric Genetics : The Official Publication of the International Society of Psychiatric Genetics, 174(4), 458–466. https://doi.org/10.1002/ajmg.b.32535

Lam, J., Lanphear, B. P., Bellinger, D., Axelrad, D. A., McPartland, J., Sutton, P., … Woodruff, T. J. (2017). Developmental PBDE Exposure and IQ/ADHD in Childhood: A Systematic Review and Meta-analysis. Environmental Health Perspectives, 125(8), 86001. https://doi.org/10.1289/EHP1632

Santangelo, G., Raimo, S., & Barone, P. (2017). The relationship between Impulse Control Disorders and cognitive dysfunctions in Parkinson’s Disease: A meta-analysis. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 77, 129–147. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2017.02.018

Wang, S.-M., Han, C., Lee, S.-J., Jun, T.-Y., Patkar, A. A., Masand, P. S., & Pae, C.-U. (2017). Modafinil for the treatment of attention-deficit/hyperactivity disorder: A meta-analysis. Journal of Psychiatric Research, 84, 292–300. https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2016.09.034

Merker, S., Reif, A., Ziegler, G. C., Weber, H., Mayer, U., Ehlis, A.-C., … Lesch, K.-P. (2017). SLC2A3 single-nucleotide polymorphism and duplication influence cognitive processing and population-specific risk for attention-deficit/hyperactivity disorder. Journal of Child Psychology and Psychiatry, and Allied Disciplines, 58(7), 798–809. https://doi.org/10.1111/jcpp.12702

Chau, Y. C. Y., Peng, S.-M., McGrath, C. P. J., & Yiu, C. K. Y. (2017). Oral Health of Children With Attention Deficit Hyperactivity Disorder: Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of Attention Disorders, 1087054717743331–1087054717743331. https://doi.org/10.1177/1087054717743331

Cortese, S., & Rosello-Miranda, R. (2017). Treatments for children and adolescents with attention deficit hyperactivity disorder: what is the evidence base to date? TT  – Tratamientos para niños y adolescentes con trastorno por deficit de atencion/hiperactividad: cual es la base de la evidencia ha. Revista de neurologia, 64(s01), S3–S7. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28256680

Wang, B.-Q., Yao, N.-Q., Zhou, X., Liu, J., & Lv, Z.-T. (2017). The association between attention deficit/hyperactivity disorder and internet addiction: a systematic review and meta-analysis. BMC Psychiatry, 17(1), 260. https://doi.org/10.1186/s12888-017-1408-x

Li, Y., Gao, J., He, S., Zhang, Y., & Wang, Q. (2017). An Evaluation on the Efficacy and Safety of Treatments for Attention Deficit Hyperactivity Disorder in Children and Adolescents: a Comparison of Multiple Treatments. Molecular Neurobiology, 54(9), 6655–6669. https://doi.org/10.1007/s12035-016-0179-6

Veroniki, A. A., Rios, P., Cogo, E., Straus, S. E., Finkelstein, Y., Kealey, R., … Tricco, A. C. (2017). Comparative safety of antiepileptic drugs for neurological development in children exposed during pregnancy and breast feeding: a systematic review and network meta-analysis. BMJ Open, 7(7), e017248–e017248. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2017-017248

Riglin, L., Eyre, O., Cooper, M., Collishaw, S., Martin, J., Langley, K., … Thapar, A. (2017). Investigating the genetic underpinnings of early-life irritability. Translational Psychiatry, 7(9), e1241–e1241. https://doi.org/10.1038/tp.2017.212

Ogle, R. R., Frazier, S. L., Helseth, S. A., Cromer, K., & Lesperance, N. (2017). Does Poverty Moderate Psychosocial Treatment Efficacy for ADHD? A Systematic Review. Journal of Attention Disorders, 1087054717707044–1087054717707044. https://doi.org/10.1177/1087054717707044

Glessner, J. T., Li, J., Wang, D., March, M., Lima, L., Desai, A., … Group, J.-C. N. G. W. (2017). Copy number variation meta-analysis reveals a novel duplication at 9p24 associated with multiple neurodevelopmental disorders. Genome Medicine, 9(1), 106. https://doi.org/10.1186/s13073-017-0494-1

Chen, N., Bao, Y., Xue, Y., Sun, Y., Hu, D., Meng, S., … Shi, J. (2017). Meta-analyses of RELN variants in neuropsychiatric disorders. Behavioural Brain Research, 332, 110–119. https://doi.org/10.1016/j.bbr.2017.05.028

Cortese, S., & Tessari, L. (2017). Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) and Obesity: Update 2016. Current Psychiatry Reports, 19(1), 4. https://doi.org/10.1007/s11920-017-0754-1

Ritter, M. L., Guo, W., Samuels, J. F., Wang, Y., Nestadt, P. S., Krasnow, J., … Shugart, Y. Y. (2017). Genome Wide Association Study (GWAS) between Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) and Obsessive Compulsive Disorder (OCD). Frontiers in Molecular Neuroscience, 10, 83. https://doi.org/10.3389/fnmol.2017.00083

Maia, C. R. M., Cortese, S., Caye, A., Deakin, T. K., Polanczyk, G. V., Polanczyk, C. A., & Rohde, L. A. P. (2017). Long-Term Efficacy of Methylphenidate Immediate-Release for the Treatment of Childhood ADHD. Journal of Attention Disorders, 21(1), 3–13. https://doi.org/10.1177/1087054714559643

Becker, S. P., Burns, G. L., Schmitt, A. P., Epstein, J. N., & Tamm, L. (2017). Toward Establishing a Standard Symptom Set for Assessing Sluggish Cognitive Tempo in Children: Evidence From Teacher Ratings in a Community Sample. Assessment, 1073191117715732–1073191117715732. https://doi.org/10.1177/1073191117715732

Mollayeva, T., Pacheco, N., D’Souza, A., & Colantonio, A. (2017). The course and prognostic factors of cognitive status after central nervous system trauma: a systematic review protocol. BMJ Open, 7(9), e017165–e017165. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2017-017165

Charlesworth, J. E. G., Petkovic, G., Kelley, J. M., Hunter, M., Onakpoya, I., Roberts, N., … Howick, J. (2017). Effects of placebos without deception compared with no treatment: A systematic review and meta-analysis. Journal of Evidence-Based Medicine, 10(2), 97–107. https://doi.org/10.1111/jebm.12251

Guadalupe, T., Mathias, S. R., vanErp, T. G. M., Whelan, C. D., Zwiers, M. P., Abe, Y., … Francks, C. (2017). Human subcortical brain asymmetries in 15,847 people worldwide reveal effects of age and sex. Brain Imaging and Behavior, 11(5), 1497–1514. https://doi.org/10.1007/s11682-016-9629-z

Stuckelman, Z. D., Mulqueen, J. M., Ferracioli-Oda, E., Cohen, S. C., Coughlin, C. G., Leckman, J. F., & Bloch, M. H. (2017). Risk of Irritability With Psychostimulant Treatment in Children With ADHD: A Meta-Analysis. The Journal of Clinical Psychiatry, 78(6), e648–e655. https://doi.org/10.4088/JCP.15r10601

Skodzik, T., Holling, H., & Pedersen, A. (2017). Long-Term Memory Performance in Adult ADHD. Journal of Attention Disorders, 21(4), 267–283. https://doi.org/10.1177/1087054713510561

Hennissen, L., Bakker, M. J., Banaschewski, T., Carucci, S., Coghill, D., Danckaerts, M., … consortium, A. (2017). Cardiovascular Effects of Stimulant and Non-Stimulant Medication for Children and Adolescents with ADHD: A Systematic Review and Meta-Analysis of Trials of Methylphenidate, Amphetamines and Atomoxetine. CNS Drugs, 31(3), 199–215. https://doi.org/10.1007/s40263-017-0410-7

Morand-Beaulieu, S., Grot, S., Lavoie, J., Leclerc, J. B., Luck, D., & Lavoie, M. E. (2017). The puzzling question of inhibitory control in Tourette syndrome: A meta-analysis. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 80, 240–262. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2017.05.006

Zhu, T., & Mu, D. (2017). Response to the letter regarding the article: Association Between Perinatal Hypoxic-Ischemic Conditions and Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD): A Meta-analysis. Journal of Child Neurology, 32(7), 686–687. https://doi.org/10.1177/0883073817700494

Chen, Q., Kuja-Halkola, R., Sjölander, A., Serlachius, E., Cortese, S., Faraone, S. V, … Larsson, H. (2017). Shared familial risk factors between attention-deficit/hyperactivity disorder and overweight/obesity – a population-based familial coaggregation study in Sweden. Journal of Child Psychology and Psychiatry, and Allied Disciplines, 58(6), 711–718. https://doi.org/10.1111/jcpp.12686

Weiergräber, M., Ehninger, D., & Broich, K. (2017). Neuroenhancement and mood enhancement – Physiological and pharmacodynamical background TT  – Hirndoping – Neuroenhancement Pharmakodynamik des Neuroenhancement und physiologische Grundlagen. Medizinische Monatsschrift Fur Pharmazeuten, 40(4), 154–164. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29952165

Zilverstand, A., Parvaz, M. A., & Goldstein, R. Z. (2017). Neuroimaging cognitive reappraisal in clinical populations to define neural targets for enhancing emotion regulation. A systematic review. NeuroImage, 151, 105–116. https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2016.06.009

van Hulzen, K. J. E., Scholz, C. J., Franke, B., Ripke, S., Klein, M., McQuillin, A., … Reif, A. (2017). Genetic Overlap Between Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and Bipolar Disorder: Evidence From Genome-wide Association Study Meta-analysis. Biological Psychiatry, 82(9), 634–641. https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2016.08.040

He, Y., Chen, J., Zhu, L.-H., Hua, L.-L., & Ke, F.-F. (2017). Maternal Smoking During Pregnancy and ADHD: Results From a Systematic Review and Meta-Analysis of Prospective Cohort Studies. Journal of Attention Disorders, 1087054717696766–1087054717696766. https://doi.org/10.1177/1087054717696766

“Meta-analysis of cognitive-behavioral treatments for adult ADHD”: Correction to Knouse, Teller, and Brooks (2017). (2017). Journal of Consulting and Clinical Psychology, 85(9), 882. https://doi.org/10.1037/ccp0000240

Wang, Y., Huang, L., Zhang, L., Qu, Y., & Mu, D. (2017). Iron Status in Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Systematic Review and Meta-Analysis. PloS One, 12(1), e0169145–e0169145. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0169145

Man, K. K. C., Ip, P., Chan, E. W., Law, S.-L., Leung, M. T. Y., Ma, E. X. Y., … Wong, I. C. K. (2017). Effectiveness of Pharmacological Treatment for Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder on Physical Injuries: A Systematic Review and Meta-Analysis of Observational Studies. CNS Drugs, 31(12), 1043–1055. https://doi.org/10.1007/s40263-017-0485-1

Catalá-López, F., Hutton, B., Page, M. J., Ridao, M., Driver, J. A., Alonso-Arroyo, A., … Tabarés-Seisdedos, R. (2017). Risk of mortality among children, adolescents, and adults with autism spectrum disorder or attention deficit hyperactivity disorder and their first-degree relatives: a protocol for a systematic review and meta-analysis of observational studies. Systematic Reviews, 6(1), 189. https://doi.org/10.1186/s13643-017-0581-9

Lowe, C. J., Safati, A., & Hall, P. A. (2017). The neurocognitive consequences of sleep restriction: A meta-analytic review. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 80, 586–604. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2017.07.010

Gayleard, J. L., & Mychailyszyn, M. P. (2017). Atomoxetine treatment for children and adolescents with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD): a comprehensive meta-analysis of outcomes on parent-rated core symptomatology. Attention Deficit and Hyperactivity Disorders, 9(3), 149–160. https://doi.org/10.1007/s12402-017-0216-y

Loy, J. H., Merry, S. N., Hetrick, S. E., & Stasiak, K. (2017). Atypical antipsychotics for disruptive behaviour disorders in children and youths. The Cochrane Database of Systematic Reviews, 8(8), CD008559–CD008559. https://doi.org/10.1002/14651858.CD008559.pub3

Pelsser, L. M., Frankena, K., Toorman, J., & Rodrigues Pereira, R. (2017). Diet and ADHD, Reviewing the Evidence: A Systematic Review of Meta-Analyses of Double-Blind Placebo-Controlled Trials Evaluating the Efficacy of Diet Interventions on the Behavior of Children with ADHD. PloS One, 12(1), e0169277–e0169277. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0169277

Elias, L. R., Miskowiak, K. W., Vale, A. M. O., Köhler, C. A., Kjærstad, H. L., Stubbs, B., … Carvalho, A. F. (2017). Cognitive Impairment in Euthymic Pediatric Bipolar Disorder: A Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 56(4), 286–296. https://doi.org/10.1016/j.jaac.2017.01.008

Korrel, H., Mueller, K. L., Silk, T., Anderson, V., & Sciberras, E. (2017). Research Review: Language problems in children with Attention-Deficit Hyperactivity Disorder – a systematic meta-analytic review. Journal of Child Psychology and Psychiatry, and Allied Disciplines, 58(6), 640–654. https://doi.org/10.1111/jcpp.12688

Pillay, J., Boylan, K., Carrey, N., Newton, A., Vandermeer, B., Nuspl, M., … Hartling, L. (2017). First- and Second-Generation Antipsychotics in Children and Young Adults: Systematic Review Update. Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality (US). Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28749632

Miyazaki, C., Koyama, M., Ota, E., Swa, T., Mlunde, L. B., Amiya, R. M., … Mori, R. (2017). Allergic diseases in children with attention deficit hyperactivity disorder: a systematic review and meta-analysis. BMC Psychiatry, 17(1), 120. https://doi.org/10.1186/s12888-017-1281-7

Borenstein, M., Higgins, J. P. T., Hedges, L. V, & Rothstein, H. R. (2017). Basics of meta-analysis: I(2) is not an absolute measure of heterogeneity. Research Synthesis Methods, 8(1), 5–18. https://doi.org/10.1002/jrsm.1230

Gayleard, J. L., & Mychailyszyn, M. P. (2017, September 1). Atomoxetine treatment for children and adolescents with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD): a comprehensive meta-analysis of outcomes on parent-rated core symptomatology. ADHD Attention Deficit and Hyperactivity Disorders. Springer-Verlag Wien. https://doi.org/10.1007/s12402-017-0216-y

Angerer, P., Schmook, R., Elfantel, I., & Li, J. (2017, October 6). Nachtschichtarbeit und Risiko für Depressionen. Deutsches Arzteblatt International. Deutscher Arzte-Verlag GmbH. https://doi.org/10.3238/arztebl.2017.0680a

Normansell, K. M., & Wisco, B. E. (2017). Negative interpretation bias as a mechanism of the relationship between rejection sensitivity and depressive symptoms. Cognition and Emotion, 31(5), 950–962. https://doi.org/10.1080/02699931.2016.1185395

Reed, V. A., Buitelaar, J. K., Anand, E., Day, K. A., Treuer, T., Upadhyaya, H. P., … Savill, N. C. (2016). The Safety of Atomoxetine for the Treatment of Children and Adolescents with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Comprehensive Review of Over a Decade of Research. CNS Drugs, 30(7), 603–628. https://doi.org/10.1007/s40263-016-0349-0

Huang, C.-H., Huang, C.-C., Sun, C.-K., Lin, G.-H., & Hou, W.-H. (2016). Methylphenidate on Cognitive Improvement in Patients with Traumatic Brain Injury: A Meta-Analysis. Current Neuropharmacology, 14(3), 272–281. https://doi.org/10.2174/1570159X13666150514233033

Fluegge, K. (2016). Do Toxic Synergies of Underlying Etiologies Predispose the Positive Association Between Traumatic Brain Injury and ADHD? Journal of Attention Disorders, 1087054716633858. https://doi.org/10.1177/1087054716633858

Tan, B. W. Z., Pooley, J. A., & Speelman, C. P. (2016). A Meta-Analytic Review of the Efficacy of Physical Exercise Interventions on Cognition in Individuals with Autism Spectrum Disorder and ADHD. Journal of Autism and Developmental Disorders, 46(9), 3126–3143. https://doi.org/10.1007/s10803-016-2854-x

Chang, L.-Y., Wang, M.-Y., & Tsai, P.-S. (2016). Diagnostic Accuracy of Rating Scales for Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Meta-analysis. Pediatrics, 137(3), e20152749–e20152749. https://doi.org/10.1542/peds.2015-2749

Goorden, M., Schawo, S. J., Bouwmans-Frijters, C. A. M., van der Schee, E., Hendriks, V. M., & Hakkaart-van Roijen, L. (2016). The cost-effectiveness of family/family-based therapy for treatment of externalizing disorders, substance use disorders and delinquency: a systematic review. BMC Psychiatry, 16, 237. https://doi.org/10.1186/s12888-016-0949-8

Spencer, A. E., Faraone, S. V, Bogucki, O. E., Pope, A. L., Uchida, M., Milad, M. R., … Biederman, J. (2016). Examining the association between posttraumatic stress disorder and attention-deficit/hyperactivity disorder: a systematic review and meta-analysis. The Journal of Clinical Psychiatry, 77(1), 72–83. https://doi.org/10.4088/JCP.14r09479

Earle, J. F. (2016). An Introduction to the Psychopharmacology of Children and Adolescents With Autism Spectrum Disorder. Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing : Official Publication of the Association of Child and Adolescent Psychiatric Nurses, Inc, 29(2), 62–71. https://doi.org/10.1111/jcap.12144

Banaschewski, T., Gerlach, M., Becker, K., Holtmann, M., Döpfner, M., & Romanos, M. (2016). Trust, but verify. The errors and misinterpretations in the Cochrane analysis by O. J. Storebo and colleagues on the efficacy and safety of methylphenidate for the treatment of children and adolescents with ADHD. Zeitschrift Fur Kinder- Und Jugendpsychiatrie Und Psychotherapie, 44(4), 307–314. https://doi.org/10.1024/1422-4917/a000433

Becker, S. P., Leopold, D. R., Burns, G. L., Jarrett, M. A., Langberg, J. M., Marshall, S. A., … Willcutt, E. G. (2016). The Internal, External, and Diagnostic Validity of Sluggish Cognitive Tempo: A Meta-Analysis and Critical Review. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 55(3), 163–178. https://doi.org/10.1016/j.jaac.2015.12.006

Balogh, L., & Czobor, P. (2016). Post-Error Slowing in Patients With ADHD: A Meta-Analysis. Journal of Attention Disorders, 20(12), 1004–1016. https://doi.org/10.1177/1087054714528043

Cortese, S., Ferrin, M., Brandeis, D., Holtmann, M., Aggensteiner, P., Daley, D., … (EAGG), E. A. G. G. (2016). Neurofeedback for Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: Meta-Analysis of Clinical and Neuropsychological Outcomes From Randomized Controlled Trials. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 55(6), 444–455. https://doi.org/10.1016/j.jaac.2016.03.007

Tsai, M.-H., Hsu, J.-F., & Huang, Y.-S. (2016). Sleep Problems in Children with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder: Current Status of Knowledge and Appropriate Management. Current Psychiatry Reports, 18(8), 76. https://doi.org/10.1007/s11920-016-0711-4

Punja, S., Xu, D., Schmid, C. H., Hartling, L., Urichuk, L., Nikles, C. J., & Vohra, S. (2016). N-of-1 trials can be aggregated to generate group mean treatment effects: a systematic review and meta-analysis. Journal of Clinical Epidemiology, 76, 65–75. https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2016.03.026

Ettinger, U., Merten, N., & Kambeitz, J. (2016). Meta-analysis of the association of the SLC6A3 3’-UTR VNTR with cognition. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 60, 72–81. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2015.09.021

Peijnenborgh, J. C. A. W., Hurks, P. M., Aldenkamp, A. P., Vles, J. S. H., & Hendriksen, J. G. M. (2016). Efficacy of working memory training in children and adolescents with learning disabilities: A review study and meta-analysis. Neuropsychological Rehabilitation, 26(5–6), 645–672. https://doi.org/10.1080/09602011.2015.1026356

Baglioni, C., Nanovska, S., Regen, W., Spiegelhalder, K., Feige, B., Nissen, C., … Riemann, D. (2016). Sleep and mental disorders: A meta-analysis of polysomnographic research. Psychological Bulletin, 142(9), 969–990. https://doi.org/10.1037/bul0000053

Schür, R. R., Draisma, L. W. R., Wijnen, J. P., Boks, M. P., Koevoets, M. G. J. C., Joëls, M., … Vinkers, C. H. (2016). Brain GABA levels across psychiatric disorders: A systematic literature review and meta-analysis of (1) H-MRS studies. Human Brain Mapping, 37(9), 3337–3352. https://doi.org/10.1002/hbm.23244

Tamminga, H. G. H., Reneman, L., Huizenga, H. M., & Geurts, H. M. (2016). Effects of methylphenidate on executive functioning in attention-deficit/hyperactivity disorder across the lifespan: a meta-regression analysis. Psychological Medicine, 46(9), 1791–1807. https://doi.org/10.1017/S0033291716000350

Juckel, G. (2016). Editorial to Child and Adolescence Psychopharmacology. Pharmacopsychiatry, 49(6), 217–218. https://doi.org/10.1055/s-0042-117913

Kofler, M. J., Raiker, J. S., Sarver, D. E., Wells, E. L., & Soto, E. F. (2016). Is hyperactivity ubiquitous in ADHD or dependent on environmental demands? Evidence from meta-analysis. Clinical Psychology Review, 46, 12–24. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2016.04.004

Young, Z., Moghaddam, N., & Tickle, A. (2016). The Efficacy of Cognitive Behavioral Therapy for Adults With ADHD: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Journal of Attention Disorders, 1087054716664413. https://doi.org/10.1177/1087054716664413

Murza, K. A., Schwartz, J. B., Hahs-Vaughn, D. L., & Nye, C. (2016). Joint attention interventions for children with autism spectrum disorder: a systematic review and meta-analysis. International Journal of Language & Communication Disorders, 51(3), 236–251. https://doi.org/10.1111/1460-6984.12212

Nazar, B. P., Bernardes, C., Peachey, G., Sergeant, J., Mattos, P., & Treasure, J. (2016). The risk of eating disorders comorbid with attention-deficit/hyperactivity disorder: A systematic review and meta-analysis. The International Journal of Eating Disorders, 49(12), 1045–1057. https://doi.org/10.1002/eat.22643

Cortese, S., Castellanos, F. X., Eickhoff, C. R., D’Acunto, G., Masi, G., Fox, P. T., … Eickhoff, S. B. (2016). Functional Decoding and Meta-analytic Connectivity Modeling in Adult Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. Biological Psychiatry, 80(12), 896–904. https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2016.06.014

Bertelsen, B., Stefánsson, H., Riff Jensen, L., Melchior, L., Mol Debes, N., Groth, C., … Tümer, Z. (2016). Association of AADAC Deletion and Gilles de la Tourette Syndrome in a Large European Cohort. Biological Psychiatry, 79(5), 383–391. https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2015.08.027

Paclt, I., Pribilová, N., Kollárová, P., Kohoutová, M., Dezortová, M., Hájek, M., & Csemy, L. (2016). Reverse asymmetry and changes in brain structural volume of the basal ganglia in ADHD, developmental changes and the impact of stimulant medications. Neuro Endocrinology Letters, 37(1), 29–32. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26994382

Auclair, V., Harvey, P.-O., & Lepage, M. (2016). Cognitive Behavioral Therapy and the Treatment of ADHD in Adults TT  – La thérapie cognitive-comportementale dans le traitement du TDAH chez l’adulte. Sante mentale au Quebec, 41(1), 291–311. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27570962

Caye, A., Spadini, A. V, Karam, R. G., Grevet, E. H., Rovaris, D. L., Bau, C. H. D., … Kieling, C. (2016). Predictors of persistence of ADHD into adulthood: a systematic review of the literature and meta-analysis. European Child & Adolescent Psychiatry, 25(11), 1151–1159. https://doi.org/10.1007/s00787-016-0831-8

Fuertes, E., Standl, M., Forns, J., Berdel, D., Garcia-Aymerich, J., Markevych, I., … Heinrich, J. (2016). Traffic-related air pollution and hyperactivity/inattention, dyslexia and dyscalculia in adolescents of the German GINIplus and LISAplus birth cohorts. Environment International, 97, 85–92. https://doi.org/10.1016/j.envint.2016.10.017

Bora, E., & Pantelis, C. (2016). Meta-analysis of social cognition in attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD): comparison with healthy controls and autistic spectrum disorder. Psychological Medicine, 46(4), 699–716. https://doi.org/10.1017/S0033291715002573

Mohr-Jensen, C., & Steinhausen, H.-C. (2016). A meta-analysis and systematic review of the risks associated with childhood attention-deficit hyperactivity disorder on long-term outcome of arrests, convictions, and incarcerations. Clinical Psychology Review, 48, 32–42. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2016.05.002

Leffa, D. T., de Souza, A., Scarabelot, V. L., Medeiros, L. F., de Oliveira, C., Grevet, E. H., … Torres, I. L. S. (2016). Transcranial direct current stimulation improves short-term memory in an animal model of attention-deficit/hyperactivity disorder. European Neuropsychopharmacology : The Journal of the European College of Neuropsychopharmacology, 26(2), 368–377. https://doi.org/10.1016/j.euroneuro.2015.11.012

Tung, I., Li, J. J., Meza, J. I., Jezior, K. L., Kianmahd, J. S. V, Hentschel, P. G., … Lee, S. S. (2016). Patterns of Comorbidity Among Girls With ADHD: A Meta-analysis. Pediatrics, 138(4), e20160430. https://doi.org/10.1542/peds.2016-0430

Garvey, W. T., Mechanick, J. I., Brett, E. M., Garber, A. J., Hurley, D. L., Jastreboff, A. M., … Guidelines, R. of the A. O. C. P. (2016). AMERICAN ASSOCIATION OF CLINICAL ENDOCRINOLOGISTS AND AMERICAN COLLEGE OF ENDOCRINOLOGY COMPREHENSIVE CLINICAL PRACTICE GUIDELINES FOR MEDICAL CARE OF PATIENTS WITH OBESITY. Endocrine Practice : Official Journal of the American College of Endocrinology and the American Association of Clinical Endocrinologists, 22 Suppl 3, 1–203. https://doi.org/10.4158/EP161365.GL

Jensen, C. M., Amdisen, B. L., Jørgensen, K. J., & Arnfred, S. M. H. (2016). Cognitive behavioural therapy for ADHD in adults: systematic review and meta-analyses. Attention Deficit and Hyperactivity Disorders, 8(1), 3–11. https://doi.org/10.1007/s12402-016-0188-3

van Ginkel, J. R., Juffer, F., Bakermans-Kranenburg, M. J., & van IJzendoorn, M. H. (2016). Do internationally adopted children in the Netherlands use more medication than their non-adopted peers? European Journal of Pediatrics, 175(5), 715–725. https://doi.org/10.1007/s00431-016-2697-7

Ravishankar, V., Chowdappa, S. V., Benegal, V., & Muralidharan, K. (2016). The efficacy of atomoxetine in treating adult attention deficit hyperactivity disorder (ADHD): A meta-analysis of controlled trials. Asian Journal of Psychiatry, 24, 53–58. https://doi.org/10.1016/j.ajp.2016.08.017

Tsetsos, F., Padmanabhuni, S. S., Alexander, J., Karagiannidis, I., Tsifintaris, M., Topaloudi, A., … Paschou, P. (2016). Meta-Analysis of Tourette Syndrome and Attention Deficit Hyperactivity Disorder Provides Support for a Shared Genetic Basis. Frontiers in Neuroscience, 10, 340. https://doi.org/10.3389/fnins.2016.00340

Fluegge, K. (2016). A reply to Wang T, Shan L, Du L, Feng J, Xu Z, Staal WG, Jia F. Serum concentration of 25-hydroxyvitamin D in autism spectrum disorder: a systematic review and meta-analysis. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2015; doi: 10.1007/s00787-015-0786-1. European Child & Adolescent Psychiatry, 25(4), 453–454. https://doi.org/10.1007/s00787-015-0803-4

Spataro, P., Saraulli, D., Cestari, V., Costanzi, M., Sciarretta, A., & Rossi-Arnaud, C. (2016). Implicit memory in schizophrenia: a meta-analysis. Comprehensive Psychiatry, 69, 136–144. https://doi.org/10.1016/j.comppsych.2016.05.013

Carey, C. E., Agrawal, A., Bucholz, K. K., Hartz, S. M., Lynskey, M. T., Nelson, E. C., … Bogdan, R. (2016). Associations between Polygenic Risk for Psychiatric Disorders and Substance Involvement. Frontiers in Genetics, 7, 149. https://doi.org/10.3389/fgene.2016.00149

Norman, L. J., Carlisi, C., Lukito, S., Hart, H., Mataix-Cols, D., Radua, J., & Rubia, K. (2016). Structural and Functional Brain Abnormalities in Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and Obsessive-Compulsive Disorder: A Comparative Meta-analysis. JAMA Psychiatry, 73(8), 815–825. https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2016.0700

Nigg, J. T., Johnstone, J. M., Musser, E. D., Long, H. G., Willoughby, M. T., & Shannon, J. (2016). Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and being overweight/obesity: New data and meta-analysis. Clinical Psychology Review, 43, 67–79. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2015.11.005

Cortese, S., Moreira-Maia, C. R., St Fleur, D., Morcillo-Peñalver, C., Rohde, L. A., & Faraone, S. V. (2016). Association Between ADHD and Obesity: A Systematic Review and Meta-Analysis. The American Journal of Psychiatry, 173(1), 34–43. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2015.15020266

Kingdon, D., Cardoso, C., & McGrath, J. J. (2016). Research Review: Executive function deficits in fetal alcohol spectrum disorders and attention-deficit/hyperactivity disorder – a meta-analysis. Journal of Child Psychology and Psychiatry, and Allied Disciplines, 57(2), 116–131. https://doi.org/10.1111/jcpp.12451

Rezaei, G., Hosseini, S. A., Akbari Sari, A., Olyaeemanesh, A., Lotfi, M. H., Yassini, M., … Nouri, B. (2016). Comparative efficacy of methylphenidate and atomoxetine in the treatment of attention deficit hyperactivity disorder in children and adolescents: A systematic review and meta-analysis. Medical Journal of the Islamic Republic of Iran, 30, 325. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27390695

Galuschka, K., & Schulte-Körne, G. (2016). The Diagnosis and Treatment of Reading and/or Spelling Disorders in Children and Adolescents. Deutsches Arzteblatt International, 113(16), 279–286. https://doi.org/10.3238/arztebl.2016.0279

Solmi, M., Zaninotto, L., Toffanin, T., Veronese, N., Lin, K., Stubbs, B., … Correll, C. U. (2016). A comparative meta-analysis of TEMPS scores across mood disorder patients, their first-degree relatives, healthy controls, and other psychiatric disorders. Journal of Affective Disorders, 196, 32–46. https://doi.org/10.1016/j.jad.2016.02.013

Rogers, J. C., & De Brito, S. A. (2016). Cortical and Subcortical Gray Matter Volume in Youths With Conduct Problems: A Meta-analysis. JAMA Psychiatry, 73(1), 64–72. https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2015.2423

Zhu, T., Gan, J., Huang, J., Li, Y., Qu, Y., & Mu, D. (2016). Association Between Perinatal Hypoxic-Ischemic Conditions and Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Meta-Analysis. Journal of Child Neurology, 31(10), 1235–1244. https://doi.org/10.1177/0883073816650039

Rubia, K. (2016). Can Functional Decoding Elucidate Meta-analytic Brain Dysfunctions in Adult Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder? Biological Psychiatry, 80(12), 890–892. https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2016.10.003

Schulte-Körne, G. (2016). Mental Health Problems in a School Setting in Children and Adolescents. Deutsches Arzteblatt International, 113(11), 183–190. https://doi.org/10.3238/arztebl.2016.0183

Erskine, H. E., Norman, R. E., Ferrari, A. J., Chan, G. C. K., Copeland, W. E., Whiteford, H. A., & Scott, J. G. (2016). Long-Term Outcomes of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and Conduct Disorder: A Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 55(10), 841–850. https://doi.org/10.1016/j.jaac.2016.06.016

Bronsard, G., Alessandrini, M., Fond, G., Loundou, A., Auquier, P., Tordjman, S., & Boyer, L. (2016). The Prevalence of Mental Disorders Among Children and Adolescents in the Child Welfare System: A Systematic Review and Meta-Analysis. Medicine, 95(7), e2622–e2622. https://doi.org/10.1097/MD.0000000000002622

Dekkers, T. J., Popma, A., Agelink van Rentergem, J. A., Bexkens, A., & Huizenga, H. M. (2016). Risky decision making in Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A meta-regression analysis. Clinical Psychology Review, 45, 1–16. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2016.03.001

Vysniauske, R., Verburgh, L., Oosterlaan, J., & Molendijk, M. L. (2016). The Effects of Physical Exercise on Functional Outcomes in the Treatment of ADHD: A Meta-Analysis. Journal of Attention Disorders, 1087054715627489. https://doi.org/10.1177/1087054715627489

Ma, I., van Duijvenvoorde, A., & Scheres, A. (2016). The interaction between reinforcement and inhibitory control in ADHD: A review and research guidelines. Clinical Psychology Review, 44, 94–111. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2016.01.001

Arnone, D., Job, D., Selvaraj, S., Abe, O., Amico, F., Cheng, Y., … McIntosh, A. M. (2016). Computational meta-analysis of statistical parametric maps in major depression. Human Brain Mapping, 37(4), 1393–1404. https://doi.org/10.1002/hbm.23108

Graziano, P. A., & Garcia, A. (2016). Attention-deficit hyperactivity disorder and children’s emotion dysregulation: A meta-analysis. Clinical Psychology Review, 46, 106–123. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2016.04.011

Gaastra, G. F., Groen, Y., Tucha, L., & Tucha, O. (2016). The Effects of Classroom Interventions on Off-Task and Disruptive Classroom Behavior in Children with Symptoms of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Meta-Analytic Review. PloS One, 11(2), e0148841–e0148841. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0148841

Thapar, A., & Cooper, M. (2016). Attention deficit hyperactivity disorder. Lancet (London, England), 387(10024), 1240–1250. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)00238-X

Klein, M., Berger, S., Hoogman, M., Dammers, J., Makkinje, R., Heister, A. J. G. A. M., … Franke, B. (2016). Meta-analysis of the DRD5 VNTR in persistent ADHD. European Neuropsychopharmacology : The Journal of the European College of Neuropsychopharmacology, 26(9), 1527–1532. https://doi.org/10.1016/j.euroneuro.2016.06.012

Lee, Y., Yang, H.-J., Chen, V. C.-H., Lee, W.-T., Teng, M.-J., Lin, C.-H., & Gossop, M. (2016). Meta-analysis of quality of life in children and adolescents with ADHD: By both parent proxy-report and child self-report using PedsQLTM. Research in Developmental Disabilities, 5152, 160–172. https://doi.org/10.1016/j.ridd.2015.11.009

Cheng, C.-H., Chan, P.-Y. S., Hsieh, Y.-W., & Chen, K.-F. (2016). A meta-analysis of mismatch negativity in children with attention deficit-hyperactivity disorders. Neuroscience Letters, 612, 132–137. https://doi.org/10.1016/j.neulet.2015.11.033

Khoury, J. E., & Milligan, K. (2016). Comparing Executive Functioning in Children and Adolescents With Fetal Alcohol Spectrum Disorders and ADHD: A Meta-Analysis. Journal of Attention Disorders, 1087054715622016. https://doi.org/10.1177/1087054715622016

Zayats, T., Jacobsen, K. K., Kleppe, R., Jacob, C. P., Kittel-Schneider, S., Ribasés, M., … Johansson, S. (2016). Exome chip analyses in adult attention deficit hyperactivity disorder. Translational Psychiatry, 6(10), e923–e923. https://doi.org/10.1038/tp.2016.196

Matsui, Y., Matsunaga, S., Matsuda, Y., Kishi, T., & Iwata, N. (2016). Azapirones for Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A Systematic Review. Pharmacopsychiatry, 49(3), 97–106. https://doi.org/10.1055/s-0042-102457

Lima, L. de A., Feio-dos-Santos, A. C., Belangero, S. I., Gadelha, A., Bressan, R. A., Salum, G. A., … Brentani, H. (2016). An integrative approach to investigate the respective roles of single-nucleotide variants and copy-number variants in Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. Scientific Reports, 6, 22851. https://doi.org/10.1038/srep22851

Cunill, R., Castells, X., Tobias, A., & Capellà, D. (2016). Efficacy, safety and variability in pharmacotherapy for adults with attention deficit hyperactivity disorder: a meta-analysis and meta-regression in over 9000 patients. Psychopharmacology, 233(2), 187–197. https://doi.org/10.1007/s00213-015-4099-3

Patros, C. H. G., Alderson, R. M., Kasper, L. J., Tarle, S. J., Lea, S. E., & Hudec, K. L. (2016). Choice-impulsivity in children and adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD): A meta-analytic review. Clinical Psychology Review, 43, 162–174. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2015.11.001

De Crescenzo, F., Licchelli, S., Ciabattini, M., Menghini, D., Armando, M., Alfieri, P., … Vicari, S. (2016). The use of actigraphy in the monitoring of sleep and activity in ADHD: A meta-analysis. Sleep Medicine Reviews, 26, 9–20. https://doi.org/10.1016/j.smrv.2015.04.002

Díaz-Román, A., Hita-Yáñez, E., & Buela-Casal, G. (2016). Sleep Characteristics in Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder: Systematic Review and Meta-Analyses. Journal of Clinical Sleep Medicine : JCSM : Official Publication of the American Academy of Sleep Medicine, 12(5), 747–756. https://doi.org/10.5664/jcsm.5810

Gialluisi, A., Visconti, A., Willcutt, E. G., Smith, S. D., Pennington, B. F., Falchi, M., … Fisher, S. E. (2016). Investigating the effects of copy number variants on reading and language performance. Journal of Neurodevelopmental Disorders, 8, 17. https://doi.org/10.1186/s11689-016-9147-8

Dutra, T. G., Baltar, A., & Monte-Silva, K. K. (2016). Motor cortex excitability in attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD): A systematic review and meta-analysis. Research in Developmental Disabilities, 56, 1–9. https://doi.org/10.1016/j.ridd.2016.01.022

Ye, C., Hu, Z., Wu, E., Yang, X., Buford, U. J., Guo, Z., & Saveanu, R. V. (2016). Two SNAP-25 genetic variants in the binding site of multiple microRNAs and susceptibility of ADHD: A meta-analysis. Journal of Psychiatric Research, 81, 56–62. https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2016.06.007

Bloch, M. H. (2016). Commentary: Are alpha-2 agonist really effective in children with tics with comorbid ADHD? A commentary on Whittington et al. (2016). Journal of Child Psychology and Psychiatry, and Allied Disciplines, 57(9), 1005–1007. https://doi.org/10.1111/jcpp.12592

Jackson, J. N. S., & MacKillop, J. (2016). Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and Monetary Delay Discounting: A Meta-Analysis of Case-Control Studies. Biological Psychiatry. Cognitive Neuroscience and Neuroimaging, 1(4), 316–325. https://doi.org/10.1016/j.bpsc.2016.01.007

Demily, C., & Franck, N. (2016). Cognitive behavioral therapy in 22q11.2 microdeletion with psychotic symptoms: What do we learn from schizophrenia? European Journal of Medical Genetics, 59(11), 596–603. https://doi.org/10.1016/j.ejmg.2016.09.007

Alegria, A. A., Radua, J., & Rubia, K. (2016). Meta-Analysis of fMRI Studies of Disruptive Behavior Disorders. The American Journal of Psychiatry, 173(11), 1119–1130. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2016.15081089

Arns, M., Loo, S. K., Sterman, M. B., Heinrich, H., Kuntsi, J., Asherson, P., … Brandeis, D. (2016). Editorial Perspective: How should child psychologists and psychiatrists interpret FDA device approval? Caveat emptor. Journal of Child Psychology and Psychiatry, and Allied Disciplines, 57(5), 656–658. https://doi.org/10.1111/jcpp.12524

Theule, J., Hurl, K. E., Cheung, K., Ward, M., & Henrikson, B. (2016). Exploring the Relationships Between Problem Gambling and ADHD: A Meta-Analysis. Journal of Attention Disorders, 1087054715626512. https://doi.org/10.1177/1087054715626512

Cooper, R. E., Tye, C., Kuntsi, J., Vassos, E., & Asherson, P. (2016). The effect of omega-3 polyunsaturated fatty acid supplementation on emotional dysregulation, oppositional behaviour and conduct problems in ADHD: A systematic review and meta-analysis. Journal of Affective Disorders, 190, 474–482. https://doi.org/10.1016/j.jad.2015.09.053

Fluegge, K. (2016). A Reply to Sleep Characteristics in Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder: Systematic Review and Meta-Analyses by Díaz-Román et al. Journal of Clinical Sleep Medicine : JCSM : Official Publication of the American Academy of Sleep Medicine, 12(6), 933. https://doi.org/10.5664/jcsm.5912

Chen, L., Hu, X., Ouyang, L., He, N., Liao, Y., Liu, Q., … Gong, Q. (2016). A systematic review and meta-analysis of tract-based spatial statistics studies regarding attention-deficit/hyperactivity disorder. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 68, 838–847. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2016.07.022

Russell, A. E., Ford, T., Williams, R., & Russell, G. (2016). The Association Between Socioeconomic Disadvantage and Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD): A Systematic Review. Child Psychiatry and Human Development, 47(3), 440–458. https://doi.org/10.1007/s10578-015-0578-3

Vrijheid, M., Casas, M., Gascon, M., Valvi, D., & Nieuwenhuijsen, M. (2016). Environmental pollutants and child health-A review of recent concerns. International Journal of Hygiene and Environmental Health, 219(4–5), 331–342. https://doi.org/10.1016/j.ijheh.2016.05.001

Hegvik, T.-A., Jacobsen, K. K., Fredriksen, M., Zayats, T., & Haavik, J. (2016). A candidate gene investigation of methylphenidate response in adult attention-deficit/hyperactivity disorder patients: results from a naturalistic study. Journal of Neural Transmission (Vienna, Austria : 1996), 123(8), 859–865. https://doi.org/10.1007/s00702-016-1540-7

Tan, M. L., Ho, J. J., & Teh, K. H. (2016). Polyunsaturated fatty acids (PUFAs) for children with specific learning disorders. The Cochrane Database of Systematic Reviews, 9(9), CD009398–CD009398. https://doi.org/10.1002/14651858.CD009398.pub3

Young, J. L., & Goodman, D. W. (2016). Adult Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Diagnosis, Management, and Treatment in the DSM-5 Era. The Primary Care Companion for CNS Disorders, 18(6), 10.4088/PCC.16r02000. https://doi.org/10.4088/PCC.16r02000

Banaschewski, T., Buitelaar, J., Chui, C. S. L., Coghill, D., Cortese, S., Simonoff, E., & Wong, I. C. K. (2016). Methylphenidate for ADHD in children and adolescents: throwing the baby out with the bathwater. Evidence-Based Mental Health, 19(4), 97–99. https://doi.org/10.1136/eb-2016-102461

LaChance, L., McKenzie, K., Taylor, V. H., & Vigod, S. N. (2016). Omega-6 to Omega-3 Fatty Acid Ratio in Patients with ADHD: A Meta-Analysis. Journal of the Canadian Academy of Child and Adolescent Psychiatry = Journal de l’Academie Canadienne de Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, 25(2), 87–96. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27274744

Noordermeer, S. D. S., Luman, M., & Oosterlaan, J. (2016). A Systematic Review and Meta-analysis of Neuroimaging in Oppositional Defiant Disorder (ODD) and Conduct Disorder (CD) Taking Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) Into Account. Neuropsychology Review, 26(1), 44–72. https://doi.org/10.1007/s11065-015-9315-8

Aoki, Y., & Cortese, S. (2016). Mitochondrial Aspartate/Glutamate Carrier SLC25A12 and Autism Spectrum Disorder: a Meta-Analysis. Molecular Neurobiology, 53(3), 1579–1588. https://doi.org/10.1007/s12035-015-9116-3

Cairncross, M., & Miller, C. J. (2016). The Effectiveness of Mindfulness-Based Therapies for ADHD: A Meta-Analytic Review. Journal of Attention Disorders, 1087054715625301. https://doi.org/10.1177/1087054715625301

Middeldorp, C. M., Hammerschlag, A. R., Ouwens, K. G., Groen-Blokhuis, M. M., Pourcain, B. S., Greven, C. U., … Boomsma, D. I. (2016). A Genome-Wide Association Meta-Analysis of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Symptoms in Population-Based Pediatric Cohorts. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 55(10), 896-905.e6. https://doi.org/10.1016/j.jaac.2016.05.025

Yu, G., Li, G.-F., & Markowitz, J. S. (2016). Atomoxetine: A Review of Its Pharmacokinetics and Pharmacogenomics Relative to Drug Disposition. Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology, 26(4), 314. https://doi.org/10.1089/CAP.2015.0137

Bonvicini, C., Faraone, S. V., & Scassellati, C. (2016). Attention-deficit hyperactivity disorder in adults: A systematic review and meta-analysis of genetic, pharmacogenetic and biochemical studies. Molecular Psychiatry. https://doi.org/10.1038/mp.2016.74

Coughlin, C. G., Cohen, S. C., Mulqueen, J. M., Ferracioli-Oda, E., Stuckelman, Z. D., & Bloch, M. H. (2015). Meta-Analysis: Reduced Risk of Anxiety with Psychostimulant Treatment in Children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology, 25(8), 611–617. https://doi.org/10.1089/cap.2015.0075

Schweren, L. J. S., Hartman, C. A., Zwiers, M. P., Heslenfeld, D. J., van der Meer, D., Franke, B., … Hoekstra, P. J. (2015). Combined stimulant and antipsychotic treatment in adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder: a cross-sectional observational structural MRI study. European Child & Adolescent Psychiatry, 24(8), 959–968. https://doi.org/10.1007/s00787-014-0645-5

Burkey, M. D., Hosein, M., Purgato, M., Adi, A., Morton, I., Kohrt, B. A., & Tol, W. A. (2015). Psychosocial interventions for disruptive behavioural problems in children living in low- and middle-income countries: study protocol of a systematic review. BMJ Open, 5(5), e007377–e007377. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2014-007377

Cooper, R. E., Tye, C., Kuntsi, J., Vassos, E., & Asherson, P. (2015). Omega-3 polyunsaturated fatty acid supplementation and cognition: A systematic review and meta-analysis. Journal of Psychopharmacology (Oxford, England), 29(7), 753–763. https://doi.org/10.1177/0269881115587958

Millichap, J. G. (2015). Risk of Tics with Psychostimulants for ADHD. Pediatric Neurology Briefs, 29(12), 95. https://doi.org/10.15844/pedneurbriefs-29-12-6

Ferguson, C. J. (2015). Do Angry Birds Make for Angry Children? A Meta-Analysis of Video Game Influences on Children’s and Adolescents’ Aggression, Mental Health, Prosocial Behavior, and Academic Performance. Perspectives on Psychological Science : A Journal of the Association for Psychological Science, 10(5), 646–666. https://doi.org/10.1177/1745691615592234

Epstein, R., Fonnesbeck, C., Williamson, E., Kuhn, T., Lindegren, M. Lou, Rizzone, K., … McPheeters, M. (2015). Psychosocial and Pharmacologic Interventions for Disruptive Behavior in Children and Adolescents. Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality (US). Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26598779

Skotarczak, L., & Lee, G. K. (2015). Effects of parent management training programs on disruptive behavior for children with a developmental disability: a meta-analysis. Research in Developmental Disabilities, 38, 272–287. https://doi.org/10.1016/j.ridd.2014.12.004

Joseph, N., Zhang-James, Y., Perl, A., & Faraone, S. V. (2015). Oxidative Stress and ADHD: A Meta-Analysis. Journal of Attention Disorders, 19(11), 915–924. https://doi.org/10.1177/1087054713510354

Mihandoost, Z. (2015). Treatment Programs for Students With Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A Meta-Analysis Study. Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences, 9(3), e1840–e1840. https://doi.org/10.17795/ijpbs-1840

Mowinckel, A. M., Pedersen, M. L., Eilertsen, E., & Biele, G. (2015). A meta-analysis of decision-making and attention in adults with ADHD. Journal of Attention Disorders, 19(5), 355–367. https://doi.org/10.1177/1087054714558872

Mulqueen, J. M., Bartley, C. A., & Bloch, M. H. (2015). Meta-analysis: parental interventions for preschool ADHD. Journal of Attention Disorders, 19(2), 118–124. https://doi.org/10.1177/1087054713504135

Rudo-Hutt, A. S. (2015). Electroencephalography and externalizing behavior: a meta-analysis. Biological Psychology, 105, 1–19. https://doi.org/10.1016/j.biopsycho.2014.12.005

Catalá-López, F., Hutton, B., Núñez-Beltrán, A., Mayhew, A. D., Page, M. J., Ridao, M., … Moher, D. (2015). The pharmacological and non-pharmacological treatment of attention deficit hyperactivity disorder in children and adolescents: protocol for a systematic review and network meta-analysis of randomized controlled trials. Systematic Reviews, 4, 19. https://doi.org/10.1186/s13643-015-0005-7

Curran, E. A., O’Neill, S. M., Cryan, J. F., Kenny, L. C., Dinan, T. G., Khashan, A. S., & Kearney, P. M. (2015). Research review: Birth by caesarean section and development of autism spectrum disorder and attention-deficit/hyperactivity disorder: a systematic review and meta-analysis. Journal of Child Psychology and Psychiatry, and Allied Disciplines, 56(5), 500–508. https://doi.org/10.1111/jcpp.12351

Kidwell, K. M., Van Dyk, T. R., Lundahl, A., & Nelson, T. D. (2015). Stimulant Medications and Sleep for Youth With ADHD: A Meta-analysis. Pediatrics, 136(6), 1144–1153. https://doi.org/10.1542/peds.2015-1708

Mota, N. R., Rovaris, D. L., Kappel, D. B., Picon, F. A., Vitola, E. S., Salgado, C. A. I., … Bau, C. H. D. (2015). NCAM1-TTC12-ANKK1-DRD2 gene cluster and the clinical and genetic heterogeneity of adults with ADHD. American Journal of Medical Genetics. Part B, Neuropsychiatric Genetics : The Official Publication of the International Society of Psychiatric Genetics, 168(6), 433–444. https://doi.org/10.1002/ajmg.b.32317

García Murillo, L., Cortese, S., Anderson, D., Di Martino, A., & Castellanos, F. X. (2015). Locomotor activity measures in the diagnosis of attention deficit hyperactivity disorder: Meta-analyses and new findings. Journal of Neuroscience Methods, 252, 14–26. https://doi.org/10.1016/j.jneumeth.2015.03.001

Barron, D. S., Eickhoff, S. B., Clos, M., & Fox, P. T. (2015). Human pulvinar functional organization and connectivity. Human Brain Mapping, 36(7), 2417–2431. https://doi.org/10.1002/hbm.22781

Pauli-Pott, U., & Becker, K. (2015). Time windows matter in ADHD-related developing neuropsychological basic deficits: A comprehensive review and meta-regression analysis. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 55, 165–172. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2015.04.011

Young, S., Sedgwick, O., Fridman, M., Gudjonsson, G., Hodgkins, P., Lantigua, M., & González, R. A. (2015). Co-morbid psychiatric disorders among incarcerated ADHD populations: a meta-analysis. Psychological Medicine, 45(12), 2499–2510. https://doi.org/10.1017/S0033291715000598

Broome, M. R., He, Z., Iftikhar, M., Eyden, J., & Marwaha, S. (2015). Neurobiological and behavioural studies of affective instability in clinical populations: a systematic review. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 51, 243–254. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2015.01.021

Soeiro-DE-Souza, M. G., Dias, V. V., Missio, G., Balanzá-Martinez, V., Valiengo, L., Carvalho, A. F., & Moreno, R. A. (2015). Role of quetiapine beyond its clinical efficacy in bipolar disorder: From neuroprotection to the treatment of psychiatric disorders (Review). Experimental and Therapeutic Medicine, 9(3), 643–652. https://doi.org/10.3892/etm.2015.2213

Biederman, J., Feinberg, L., Chan, J., Adeyemo, B. O., Woodworth, K. Y., Panis, W., … Faraone, S. V. (2015). Mild Traumatic Brain Injury and Attention-Deficit Hyperactivity Disorder in Young Student Athletes. The Journal of Nervous and Mental Disease, 203(11), 813–819. https://doi.org/10.1097/NMD.0000000000000375

Lundahl, A., Kidwell, K. M., Van Dyk, T. R., & Nelson, T. D. (2015). A Meta-Analysis of the Effect of Experimental Sleep Restriction on Youth’s Attention and Hyperactivity. Developmental Neuropsychology, 40(3), 104–121. https://doi.org/10.1080/87565641.2014.939183

Rueda, J.-R., Guillén, V., Ballesteros, J., Tejada, M.-I., & Solà, I. (2015). L-acetylcarnitine for treating fragile X syndrome. The Cochrane Database of Systematic Reviews, (5), CD010012–CD010012. https://doi.org/10.1002/14651858.CD010012.pub2

Pan, Y.-Q., Qiao, L., Xue, X.-D., & Fu, J.-H. (2015). Association between ANKK1 (rs1800497) polymorphism of DRD2 gene and attention deficit hyperactivity disorder: a meta-analysis. Neuroscience Letters, 590, 101–105. https://doi.org/10.1016/j.neulet.2015.01.076

Klein, M., van der Voet, M., Harich, B., van Hulzen, K. J. E., Onnink, A. M. H., Hoogman, M., … Group, P. G. C. A. W. (2015). Converging evidence does not support GIT1 as an ADHD risk gene. American Journal of Medical Genetics. Part B, Neuropsychiatric Genetics : The Official Publication of the International Society of Psychiatric Genetics, 168(6), 492–507. https://doi.org/10.1002/ajmg.b.32327

Benson, K., Flory, K., Humphreys, K. L., & Lee, S. S. (2015). Misuse of stimulant medication among college students: a comprehensive review and meta-analysis. Clinical Child and Family Psychology Review, 18(1), 50–76. https://doi.org/10.1007/s10567-014-0177-z

Valkenburg, P. M. (2015). The Limited Informativeness of Meta-Analyses of Media Effects. Perspectives on Psychological Science : A Journal of the Association for Psychological Science, 10(5), 680–682. https://doi.org/10.1177/1745691615592237

Battagliese, G., Caccetta, M., Luppino, O. I., Baglioni, C., Cardi, V., Mancini, F., & Buonanno, C. (2015). Cognitive-behavioral therapy for externalizing disorders: A meta-analysis of treatment effectiveness. Behaviour Research and Therapy, 75, 60–71. https://doi.org/10.1016/j.brat.2015.10.008

Citrome, L. (2015). A primer on binge eating disorder diagnosis and management. CNS Spectrums, 20 Suppl 1, 44–51. https://doi.org/10.1017/S1092852915000772

Porter, R. J., Robinson, L. J., Malhi, G. S., & Gallagher, P. (2015). The neurocognitive profile of mood disorders – a review of the evidence and methodological issues. Bipolar Disorders, 17 Suppl 2, 21–40. https://doi.org/10.1111/bdi.12342

Storebø, O. J., Krogh, H. B., Ramstad, E., Moreira-Maia, C. R., Holmskov, M., Skoog, M., … Gluud, C. (2015). Methylphenidate for attention-deficit/hyperactivity disorder in children and adolescents: Cochrane systematic review with meta-analyses and trial sequential analyses of randomised clinical trials. BMJ (Clinical Research Ed.), 351, h5203–h5203. https://doi.org/10.1136/bmj.h5203

Cunill, R., Castells, X., Tobias, A., & Capellà, D. (2015). Pharmacological treatment of attention deficit hyperactivity disorder with co-morbid drug dependence. Journal of Psychopharmacology (Oxford, England), 29(1), 15–23. https://doi.org/10.1177/0269881114544777

Storebø, O. J., Ramstad, E., Krogh, H. B., Nilausen, T. D., Skoog, M., Holmskov, M., … Gluud, C. (2015). Methylphenidate for children and adolescents with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). The Cochrane Database of Systematic Reviews, (11), CD009885–CD009885. https://doi.org/10.1002/14651858.CD009885.pub2

Weber, H., Kittel-Schneider, S., Heupel, J., Weißflog, L., Kent, L., Freudenberg, F., … Reif, A. (2015). On the role of NOS1 ex1f-VNTR in ADHD-allelic, subgroup, and meta-analysis. American Journal of Medical Genetics. Part B, Neuropsychiatric Genetics : The Official Publication of the International Society of Psychiatric Genetics, 168(6), 445–458. https://doi.org/10.1002/ajmg.b.32326

Spies, M., Knudsen, G. M., Lanzenberger, R., & Kasper, S. (2015). The serotonin transporter in psychiatric disorders: insights from PET imaging. The Lancet. Psychiatry, 2(8), 743–755. https://doi.org/10.1016/S2215-0366(15)00232-1

Ni, X., Zhang, J. Y., Han, X., & Yin, D. (2015). A Meta-analysis on Acupuncture Treatment of Attention Deficit/Hyperactivity Disorder. Zhen ci yan jiu = Acupuncture research, 40(4), 319–325. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26502548

Weimer, K., Colloca, L., & Enck, P. (2015). Placebo eff ects in psychiatry: mediators and moderators. The Lancet. Psychiatry, 2(3), 246–257. https://doi.org/10.1016/S2215-0366(14)00092-3

Cerrillo-Urbina, A. J., García-Hermoso, A., Sánchez-López, M., Pardo-Guijarro, M. J., Santos Gómez, J. L., & Martínez-Vizcaíno, V. (2015). The effects of physical exercise in children with attention deficit hyperactivity disorder: a systematic review and meta-analysis of randomized control trials. Child: Care, Health and Development, 41(6), 779–788. https://doi.org/10.1111/cch.12255

Stuhec, M., Munda, B., Svab, V., & Locatelli, I. (2015). Comparative efficacy and acceptability of atomoxetine, lisdexamfetamine, bupropion and methylphenidate in treatment of attention deficit hyperactivity disorder in children and adolescents: a meta-analysis with focus on bupropion. Journal of Affective Disorders, 178, 149–159. https://doi.org/10.1016/j.jad.2015.03.006

Maneeton, B., Maneeton, N., Likhitsathian, S., Suttajit, S., Narkpongphun, A., Srisurapanont, M., & Woottiluk, P. (2015). Comparative efficacy, acceptability, and tolerability of lisdexamfetamine in child and adolescent ADHD: a meta-analysis of randomized, controlled trials. Drug Design, Development and Therapy, 9, 1927–1936. https://doi.org/10.2147/DDDT.S79071

Coates, J., Taylor, J. A., & Sayal, K. (2015). Parenting Interventions for ADHD: A Systematic Literature Review and Meta-Analysis. Journal of Attention Disorders, 19(10), 831–843. https://doi.org/10.1177/1087054714535952

Cohen, S. C., Mulqueen, J. M., Ferracioli-Oda, E., Stuckelman, Z. D., Coughlin, C. G., Leckman, J. F., & Bloch, M. H. (2015). Meta-Analysis: Risk of Tics Associated With Psychostimulant Use in Randomized, Placebo-Controlled Trials. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 54(9), 728–736. https://doi.org/10.1016/j.jaac.2015.06.011

Watson, S. M. R., Richels, C., Michalek, A. P., & Raymer, A. (2015). Psychosocial treatments for ADHD: a systematic appraisal of the evidence. Journal of Attention Disorders, 19(1), 3–10. https://doi.org/10.1177/1087054712447857

Young, S., Moss, D., Sedgwick, O., Fridman, M., & Hodgkins, P. (2015). A meta-analysis of the prevalence of attention deficit hyperactivity disorder in incarcerated populations. Psychological Medicine, 45(2), 247–258. https://doi.org/10.1017/S0033291714000762

Gatt, J. M., Burton, K. L. O., Williams, L. M., & Schofield, P. R. (2015). Specific and common genes implicated across major mental disorders: a review of meta-analysis studies. Journal of Psychiatric Research, 60, 1–13. https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2014.09.014

Asherson, P., Stes, S., Nilsson Markhed, M., Berggren, L., Svanborg, P., Kutzelnigg, A., & Deberdt, W. (2015). The effects of atomoxetine on emotional control in adults with ADHD: An integrated analysis of multicenter studies. European Psychiatry : The Journal of the Association of European Psychiatrists, 30(4), 511–520. https://doi.org/10.1016/j.eurpsy.2014.12.002

Park, W.-J., Park, S.-J., & Hwang, S.-D. (2015). Effects of Cognitive Behavioral Therapy on Attention Deficit Hyperactivity Disorder among School-aged Children in Korea: A Meta-Analysis. Journal of Korean Academy of Nursing, 45(2), 169–182. https://doi.org/10.4040/jkan.2015.45.2.169

Thomas, R., Sanders, S., Doust, J., Beller, E., & Glasziou, P. (2015). Prevalence of attention-deficit/hyperactivity disorder: a systematic review and meta-analysis. Pediatrics, 135(4), e994–e1001. https://doi.org/10.1542/peds.2014-3482

Polanczyk, G. V, Salum, G. A., Sugaya, L. S., Caye, A., & Rohde, L. A. (2015). Annual research review: A meta-analysis of the worldwide prevalence of mental disorders in children and adolescents. Journal of Child Psychology and Psychiatry, and Allied Disciplines, 56(3), 345–365. https://doi.org/10.1111/jcpp.12381

Spencer-Smith, M., & Klingberg, T. (2015). Benefits of a working memory training program for inattention in daily life: a systematic review and meta-analysis. PloS One, 10(3), e0119522–e0119522. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0119522

Gow, R. V, Hibbeln, J. R., & Parletta, N. (2015). Current evidence and future directions for research with omega-3 fatty acids and attention deficit hyperactivity disorder. Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care, 18(2), 133–138. https://doi.org/10.1097/MCO.0000000000000140

Nunes, E. V. (2015). Commentary on Zhou et al. (2015): Treating psychiatric comorbidity in adolescents–an important problem. Addiction (Abingdon, England), 110(1), 49–50. https://doi.org/10.1111/add.12786

Richardson, M., Moore, D. A., Gwernan-Jones, R., Thompson-Coon, J., Ukoumunne, O., Rogers, M., … Ford, T. J. (2015). Non-pharmacological interventions for attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) delivered in school settings: systematic reviews of quantitative and qualitative research. Health Technology Assessment (Winchester, England), 19(45), 1–470. https://doi.org/10.3310/hta19450

Cortese, S., Ferrin, M., Brandeis, D., Buitelaar, J., Daley, D., Dittmann, R. W., … (EAGG), E. A. G. G. (2015). Cognitive training for attention-deficit/hyperactivity disorder: meta-analysis of clinical and neuropsychological outcomes from randomized controlled trials. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 54(3), 164–174. https://doi.org/10.1016/j.jaac.2014.12.010

Scott, J. C., Matt, G. E., Wrocklage, K. M., Crnich, C., Jordan, J., Southwick, S. M., … Schweinsburg, B. C. (2015). A quantitative meta-analysis of neurocognitive functioning in posttraumatic stress disorder. Psychological Bulletin, 141(1), 105–140. https://doi.org/10.1037/a0038039

Lei, D., Du, M., Wu, M., Chen, T., Huang, X., Du, X., … Gong, Q. (2015). Functional MRI reveals different response inhibition between adults and children with ADHD. Neuropsychology, 29(6), 874–881. https://doi.org/10.1037/neu0000200

Dowling, N. A., Cowlishaw, S., Jackson, A. C., Merkouris, S. S., Francis, K. L., & Christensen, D. R. (2015). Prevalence of psychiatric co-morbidity in treatment-seeking problem gamblers: A systematic review and meta-analysis. The Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 49(6), 519–539. https://doi.org/10.1177/0004867415575774

Pringsheim, T., Hirsch, L., Gardner, D., & Gorman, D. A. (2015). The pharmacological management of oppositional behaviour, conduct problems, and aggression in children and adolescents with attention-deficit hyperactivity disorder, oppositional defiant disorder, and conduct disorder: a systematic review and meta-analysi. Canadian Journal of Psychiatry. Revue Canadienne de Psychiatrie, 60(2), 52–61. https://doi.org/10.1177/070674371506000203

Sun, Y., Hu, D., Liang, J., Bao, Y.-P., Meng, S.-Q., Lu, L., & Shi, J. (2015). Association between variants of zinc finger genes and psychiatric disorders: systematic review and meta-analysis. Schizophrenia Research, 162(1–3), 124–137. https://doi.org/10.1016/j.schres.2015.01.036

Pringsheim, T., Hirsch, L., Gardner, D., & Gorman, D. A. (2015). The pharmacological management of oppositional behaviour, conduct problems, and aggression in children and adolescents with attention-deficit hyperactivity disorder, oppositional defiant disorder, and conduct disorder: a systematic review and meta-analysi. Canadian Journal of Psychiatry. Revue Canadienne de Psychiatrie, 60(2), 42–51. https://doi.org/10.1177/070674371506000202

Wang, Q., Wang, Y., Ji, W., Zhou, G., He, K., Li, Z., … Wang, Y. (2015). SNAP25 is associated with schizophrenia and major depressive disorder in the Han Chinese population. The Journal of Clinical Psychiatry, 76(1), e76–e82. https://doi.org/10.4088/JCP.13m08962

Fabiano, G. A., Schatz, N. K., Aloe, A. M., Chacko, A., & Chronis-Tuscano, A. (2015). A systematic review of meta-analyses of psychosocial treatment for attention-deficit/hyperactivity disorder. Clinical Child and Family Psychology Review, 18(1), 77–97. https://doi.org/10.1007/s10567-015-0178-6

Holtmann, M., Pniewski, B., Wachtlin, D., Wörz, S., & Strehl, U. (2014). Neurofeedback in children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD)–a controlled multicenter study of a non-pharmacological treatment approach. BMC Pediatrics, 14, 202. https://doi.org/10.1186/1471-2431-14-202

McDonagh, M. S., Matthews, A., Phillipi, C., Romm, J., Peterson, K., Thakurta, S., & Guise, J.-M. (2014). Depression drug treatment outcomes in pregnancy and the postpartum period: a systematic review and meta-analysis. Obstetrics and Gynecology, 124(3), 526–534. https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000000410

Vaa, T. (2014). ADHD and relative risk of accidents in road traffic: a meta-analysis. Accident; Analysis and Prevention, 62, 415–425. https://doi.org/10.1016/j.aap.2013.10.003

Pearlman, D. M., Vora, H. S., Marquis, B. G., Najjar, S., & Dudley, L. A. (2014). Anti-basal ganglia antibodies in primary obsessive-compulsive disorder: systematic review and meta-analysis. The British Journal of Psychiatry : The Journal of Mental Science, 205(1), 8–16. https://doi.org/10.1192/bjp.bp.113.137018

Pfiffner, L. J., & Haack, L. M. (2014). Behavior management for school-aged children with ADHD. Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America, 23(4), 731–746. https://doi.org/10.1016/j.chc.2014.05.014

de Zeeuw, E. L., van Beijsterveldt, C. E. M., Glasner, T. J., Bartels, M., Ehli, E. A., Davies, G. E., … Boomsma, D. I. (2014). Polygenic scores associated with educational attainment in adults predict educational achievement and ADHD symptoms in children. American Journal of Medical Genetics. Part B, Neuropsychiatric Genetics : The Official Publication of the International Society of Psychiatric Genetics, 165B(6), 510–520. https://doi.org/10.1002/ajmg.b.32254

Maneeton, N., Maneeton, B., Suttajit, S., Reungyos, J., Srisurapanont, M., & Martin, S. D. (2014). Exploratory meta-analysis on lisdexamfetamine versus placebo in adult ADHD. Drug Design, Development and Therapy, 8, 1685–1693. https://doi.org/10.2147/DDDT.S68393

Sørensen, L., Plessen, K. J., Adolfsdottir, S., & Lundervold, A. J. (2014). The specificity of the Stroop interference score of errors to ADHD in boys. Child Neuropsychology : A Journal on Normal and Abnormal Development in Childhood and Adolescence, 20(6), 677–691. https://doi.org/10.1080/09297049.2013.855716

Gomez, R., & Corr, P. J. (2014). ADHD and personality: a meta-analytic review. Clinical Psychology Review, 34(5), 376–388. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2014.05.002

Hu, F. K., He, S., Fan, Z., & Lupiáñez, J. (2014). Beyond the inhibition of return of attention: reduced habituation to threatening faces in schizophrenia. Frontiers in Psychiatry, 5, 7. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2014.00007

Hur, Y.-M. (2014). Increasing phenotypic and genetic variations in hyperactivity/inattention problems from age 3 to 13 years: a cross-sectional twin study. Twin Research and Human Genetics : The Official Journal of the International Society for Twin Studies, 17(6), 545–552. https://doi.org/10.1017/thg.2014.61

Holtmann, M., Sonuga-Barke, E., Cortese, S., & Brandeis, D. (2014). Neurofeedback for ADHD: a review of current evidence. Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America, 23(4), 789–806. https://doi.org/10.1016/j.chc.2014.05.006

Cortese, S., Moreira Maia, C. R., Rohde, L. A., Morcillo-Peñalver, C., & Faraone, S. V. (2014). Prevalence of obesity in attention-deficit/hyperactivity disorder: study protocol for a systematic review and meta-analysis. BMJ Open, 4(3), e004541–e004541. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2013-004541

Stevenson, J., Buitelaar, J., Cortese, S., Ferrin, M., Konofal, E., Lecendreux, M., … Sonuga-Barke, E. (2014). Research review: the role of diet in the treatment of attention-deficit/hyperactivity disorder–an appraisal of the evidence on efficacy and recommendations on the design of future studies. Journal of Child Psychology and Psychiatry, and Allied Disciplines, 55(5), 416–427. https://doi.org/10.1111/jcpp.12215

Schwartz, S., & Correll, C. U. (2014). Efficacy and safety of atomoxetine in children and adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder: results from a comprehensive meta-analysis and metaregression. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 53(2), 174–187. https://doi.org/10.1016/j.jaac.2013.11.005

Hibbeln, J. R., & Gow, R. V. (2014). The potential for military diets to reduce depression, suicide, and impulsive aggression: a review of current evidence for omega-3 and omega-6 fatty acids. Military Medicine, 179(11 Suppl), 117–128. https://doi.org/10.7205/MILMED-D-14-00153

Sun, H., Yuan, F., Shen, X., Xiong, G., & Wu, J. (2014). Role of COMT in ADHD: a systematic meta-analysis. Molecular Neurobiology, 49(1), 251–261. https://doi.org/10.1007/s12035-013-8516-5

Hamedi, M., Mohammdi, M., Ghaleiha, A., Keshavarzi, Z., Jafarnia, M., Keramatfar, R., … Akhondzadeh, S. (2014). Bupropion in adults with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: a randomized, double-blind study. Acta Medica Iranica, 52(9), 675–680. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25325205

Mitchell, R. H. B., & Goldstein, B. I. (2014). Inflammation in children and adolescents with neuropsychiatric disorders: a systematic review. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 53(3), 274–296. https://doi.org/10.1016/j.jaac.2013.11.013

Micoulaud-Franchi, J.-A., Geoffroy, P. A., Fond, G., Lopez, R., Bioulac, S., & Philip, P. (2014). EEG neurofeedback treatments in children with ADHD: an updated meta-analysis of randomized controlled trials. Frontiers in Human Neuroscience, 8, 906. https://doi.org/10.3389/fnhum.2014.00906

Fond, G., Loundou, A., Guillaume, S., Quantin, X., Macgregor, A., Lopez, R., … Boyer, L. (2014). Smoking behavior characteristics of non-selected smokers with childhood attention-deficit/hyperactivity disorder (AD/HD) history: a systematic review and meta-analysis. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, 264(5), 379–389. https://doi.org/10.1007/s00406-014-0497-5

Nikkelen, S. W. C., Valkenburg, P. M., Huizinga, M., & Bushman, B. J. (2014). Media use and ADHD-related behaviors in children and adolescents: A meta-analysis. Developmental Psychology, 50(9), 2228–2241. https://doi.org/10.1037/a0037318

Sonuga-Barke, E., Brandeis, D., Holtmann, M., & Cortese, S. (2014). Computer-based cognitive training for ADHD: a review of current evidence. Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America, 23(4), 807–824. https://doi.org/10.1016/j.chc.2014.05.009

Sundermann, B., Herr, D., Schwindt, W., & Pfleiderer, B. (2014). Multivariate classification of blood oxygen level-dependent FMRI data with diagnostic intention: a clinical perspective. AJNR. American Journal of Neuroradiology, 35(5), 848–855. https://doi.org/10.3174/ajnr.A3713

Groen-Blokhuis, M. M., Middeldorp, C. M., Kan, K.-J., Abdellaoui, A., van Beijsterveldt, C. E. M., Ehli, E. A., … Boomsma, D. I. (2014). Attention-deficit/hyperactivity disorder polygenic risk scores predict attention problems in a population-based sample of children. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 53(10), 1123-9.e6. https://doi.org/10.1016/j.jaac.2014.06.014

Geurts, H. M., van den Bergh, S. F. W. M., & Ruzzano, L. (2014). Prepotent response inhibition and interference control in autism spectrum disorders: two meta-analyses. Autism Research : Official Journal of the International Society for Autism Research, 7(4), 407–420. https://doi.org/10.1002/aur.1369

Wright, L., Lipszyc, J., Dupuis, A., Thayapararajah, S. W., & Schachar, R. (2014). Response inhibition and psychopathology: a meta-analysis of go/no-go task performance. Journal of Abnormal Psychology, 123(2), 429–439. https://doi.org/10.1037/a0036295

Taylor, E. (2014). Uses and misuses of treatments for ADHD. The second Birgit Olsson lecture. Nordic Journal of Psychiatry, 68(4), 236–242. https://doi.org/10.3109/08039488.2013.804118

Karalunas, S. L., Geurts, H. M., Konrad, K., Bender, S., & Nigg, J. T. (2014). Annual research review: Reaction time variability in ADHD and autism spectrum disorders: measurement and mechanisms of a proposed trans-diagnostic phenotype. Journal of Child Psychology and Psychiatry, and Allied Disciplines, 55(6), 685–710. https://doi.org/10.1111/jcpp.12217

Kongkeaw, C., Dilokthornsakul, P., Thanarangsarit, P., Limpeanchob, N., & Norman Scholfield, C. (2014). Meta-analysis of randomized controlled trials on cognitive effects of Bacopa monnieri extract. Journal of Ethnopharmacology, 151(1), 528–535. https://doi.org/10.1016/j.jep.2013.11.008

Pfiffner, L. J. (2014). Meta-analysis supports efficacy of behavioral interventions for attention-deficit/hyperactivity disorder-related problems. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 53(8), 830–832. https://doi.org/10.1016/j.jaac.2014.03.006

Smith, J. L., Mattick, R. P., Jamadar, S. D., & Iredale, J. M. (2014). Deficits in behavioural inhibition in substance abuse and addiction: a meta-analysis. Drug and Alcohol Dependence, 145, 1–33. https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2014.08.009

Burmeister, K., Höschel, K., von Auer, A. K., Reiske, S., Schweiger, U., Sipos, V., … Bohus, M. (2014). Dialectical Behavior Therapy (DBT)–developments and empirical evidence TT  – Dialektisch Behaviorale Therapie–Weiterentwicklungen und empirische Evidenz. Psychiatrische Praxis, 41(5), 242–249. https://doi.org/10.1055/s-0034-1369905

Ho, R. C., Zhang, M. W. B., Tsang, T. Y., Toh, A. H., Pan, F., Lu, Y., … Mak, K.-K. (2014). The association between internet addiction and psychiatric co-morbidity: a meta-analysis. BMC Psychiatry, 14, 183. https://doi.org/10.1186/1471-244X-14-183

Sharma, A., & Couture, J. (2014). A review of the pathophysiology, etiology, and treatment of attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD). The Annals of Pharmacotherapy, 48(2), 209–225. https://doi.org/10.1177/1060028013510699

Roskell, N. S., Setyawan, J., Zimovetz, E. A., & Hodgkins, P. (2014). Systematic evidence synthesis of treatments for ADHD in children and adolescents: indirect treatment comparisons of lisdexamfetamine with methylphenidate and atomoxetine. Current Medical Research and Opinion, 30(8), 1673–1685. https://doi.org/10.1185/03007995.2014.904772

Yoshimasu, K., Kiyohara, C., Takemura, S., & Nakai, K. (2014). A meta-analysis of the evidence on the impact of prenatal and early infancy exposures to mercury on autism and attention deficit/hyperactivity disorder in the childhood. Neurotoxicology, 44, 121–131. https://doi.org/10.1016/j.neuro.2014.06.007

Hawkey, E., & Nigg, J. T. (2014). Omega-3 fatty acid and ADHD: blood level analysis and meta-analytic extension of supplementation trials. Clinical Psychology Review, 34(6), 496–505. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2014.05.005

Shinaver  3rd, C. S., Entwistle, P. C., & Söderqvist, S. (2014). Cogmed WM training: reviewing the reviews. Applied Neuropsychology. Child, 3(3), 163–172. https://doi.org/10.1080/21622965.2013.875314

Coghill, D. R., Seth, S., Pedroso, S., Usala, T., Currie, J., & Gagliano, A. (2014). Effects of methylphenidate on cognitive functions in children and adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder: evidence from a systematic review and a meta-analysis. Biological Psychiatry, 76(8), 603–615. https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2013.10.005

Proietti, R., Manzoni, G. M., Cravello, L., Castelnuovo, G., Bernier, M. L., & Essebag, V. (2014). Can cardiac resynchronization therapy improve cognitive function? A systematic review. Pacing and Clinical Electrophysiology : PACE, 37(4), 520–530. https://doi.org/10.1111/pace.12328

Hodgson, K., Hutchinson, A. D., & Denson, L. (2014). Nonpharmacological treatments for ADHD: a meta-analytic review. Journal of Attention Disorders, 18(4), 275–282. https://doi.org/10.1177/1087054712444732

Kambeitz, J., Romanos, M., & Ettinger, U. (2014). Meta-analysis of the association between dopamine transporter genotype and response to methylphenidate treatment in ADHD. The Pharmacogenomics Journal, 14(1), 77–84. https://doi.org/10.1038/tpj.2013.9

Bangs, M. E., Wietecha, L. A., Wang, S., Buchanan, A. S., & Kelsey, D. K. (2014). Meta-analysis of suicide-related behavior or ideation in child, adolescent, and adult patients treated with atomoxetine. Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology, 24(8), 426–434. https://doi.org/10.1089/cap.2014.0005

De Crescenzo, F., Armando, M., Mazzone, L., Ciliberto, M., Sciannamea, M., Figueroa, C., … Vicari, S. (2014). The use of actigraphy in the monitoring of methylphenidate versus placebo in ADHD: a meta-analysis. Attention Deficit and Hyperactivity Disorders, 6(1), 49–58. https://doi.org/10.1007/s12402-013-0122-x

Lindhiem, O., Higa, J., Trentacosta, C. J., Herschell, A. D., & Kolko, D. J. (2014). Skill acquisition and utilization during evidence-based psychosocial treatments for childhood disruptive behavior problems: a review and meta-analysis. Clinical Child and Family Psychology Review, 17(1), 41–66. https://doi.org/10.1007/s10567-013-0136-0

McCarthy, H., Skokauskas, N., & Frodl, T. (2014). Identifying a consistent pattern of neural function in attention deficit hyperactivity disorder: a meta-analysis. Psychological Medicine, 44(4), 869–880. https://doi.org/10.1017/S0033291713001037

Thompson, P. M., Stein, J. L., Medland, S. E., Hibar, D. P., Vasquez, A. A., Renteria, M. E., … Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative  IMAGEN Consortium, Saguenay Youth Study (SYS) Group, E. C. (2014). The ENIGMA Consortium: large-scale collaborative analyses of neuroimaging and genetic data. Brain Imaging and Behavior, 8(2), 153–182. https://doi.org/10.1007/s11682-013-9269-5

Vollebregt, M. A., van Dongen-Boomsma, M., Slaats-Willemse, D., & Buitelaar, J. K. (2014). What future research should bring to help resolving the debate about the efficacy of EEG-neurofeedback in children with ADHD. Frontiers in Human Neuroscience, 8, 321. https://doi.org/10.3389/fnhum.2014.00321

Shehzad, Z., Kelly, C., Reiss, P. T., Cameron Craddock, R., Emerson, J. W., McMahon, K., … Milham, M. P. (2014). A multivariate distance-based analytic framework for connectome-wide association studies. NeuroImage, 93 Pt 1(0 1), 74–94. https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2014.02.024

Stoodley, C. J. (2014). Distinct regions of the cerebellum show gray matter decreases in autism, ADHD, and developmental dyslexia. Frontiers in Systems Neuroscience, 8, 92. https://doi.org/10.3389/fnsys.2014.00092

Plichta, M. M., & Scheres, A. (2014). Ventral-striatal responsiveness during reward anticipation in ADHD and its relation to trait impulsivity in the healthy population: a meta-analytic review of the fMRI literature. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 38, 125–134. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2013.07.012

Rubia, K., Alegría, A. A., & Brinson, H. (2014). Brain abnormalities in attention-deficit hyperactivity disorder: a review. Revista de Neurologia, 58 Suppl 1, S3–S16. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25252664

Rubia, K., Alegria, A. A., Cubillo, A. I., Smith, A. B., Brammer, M. J., & Radua, J. (2014). Effects of stimulants on brain function in attention-deficit/hyperactivity disorder: a systematic review and meta-analysis. Biological Psychiatry, 76(8), 616–628. https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2013.10.016

Sedky, K., Bennett, D. S., & Carvalho, K. S. (2014). Attention deficit hyperactivity disorder and sleep disordered breathing in pediatric populations: a meta-analysis. Sleep Medicine Reviews, 18(4), 349–356. https://doi.org/10.1016/j.smrv.2013.12.003

Daley, D., van der Oord, S., Ferrin, M., Danckaerts, M., Doepfner, M., Cortese, S., … Group, E. A. G. (2014). Behavioral interventions in attention-deficit/hyperactivity disorder: a meta-analysis of randomized controlled trials across multiple outcome domains. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 53(8), 835-847.e8475. https://doi.org/10.1016/j.jaac.2014.05.013

Hirota, T., Schwartz, S., & Correll, C. U. (2014). Alpha-2 agonists for attention-deficit/hyperactivity disorder in youth: a systematic review and meta-analysis of monotherapy and add-on trials to stimulant therapy. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 53(2), 153–173. https://doi.org/10.1016/j.jaac.2013.11.009

Arns, M., Heinrich, H., & Strehl, U. (2014). Evaluation of neurofeedback in ADHD: the long and winding road. Biological Psychology, 95, 108–115. https://doi.org/10.1016/j.biopsycho.2013.11.013

Gow, R. V, & Hibbeln, J. R. (2014). Omega-3 fatty acid and nutrient deficits in adverse neurodevelopment and childhood behaviors. Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America, 23(3), 555–590. https://doi.org/10.1016/j.chc.2014.02.002

Lee, R. S. C., Hermens, D. F., Scott, J., Redoblado-Hodge, M. A., Naismith, S. L., Lagopoulos, J., … Hickie, I. B. (2014). A meta-analysis of neuropsychological functioning in first-episode bipolar disorders. Journal of Psychiatric Research, 57, 1–11. https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2014.06.019

Faedda, G. L., Serra, G., Marangoni, C., Salvatore, P., Sani, G., Vázquez, G. H., … Koukopoulos, A. (2014). Clinical risk factors for bipolar disorders: a systematic review of prospective studies. Journal of Affective Disorders, 168, 314–321. https://doi.org/10.1016/j.jad.2014.07.013

Adeyemo, B. O., Biederman, J., Zafonte, R., Kagan, E., Spencer, T. J., Uchida, M., … Faraone, S. V. (2014). Mild traumatic brain injury and ADHD: a systematic review of the literature and meta-analysis. Journal of Attention Disorders, 18(7), 576–584. https://doi.org/10.1177/1087054714543371

Bushe, C. J., & Savill, N. C. (2014). Systematic review of atomoxetine data in childhood and adolescent attention-deficit hyperactivity disorder 2009-2011: focus on clinical efficacy and safety. Journal of Psychopharmacology (Oxford, England), 28(3), 204–211. https://doi.org/10.1177/0269881113478475

Meinzer, M. C., Pettit, J. W., & Viswesvaran, C. (2014). The co-occurrence of attention-deficit/hyperactivity disorder and unipolar depression in children and adolescents: a meta-analytic review. Clinical Psychology Review, 34(8), 595–607. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2014.10.002

Schoenfelder, E. N., Faraone, S. V, & Kollins, S. H. (2014). Stimulant treatment of ADHD and cigarette smoking: a meta-analysis. Pediatrics, 133(6), 1070–1080. https://doi.org/10.1542/peds.2014-0179

Nikitopoulos, J., Zohsel, K., Blomeyer, D., Buchmann, A. F., Schmid, B., Jennen-Steinmetz, C., … Laucht, M. (2014). Are infants differentially sensitive to parenting? Early maternal care, DRD4 genotype and externalizing behavior during adolescence. Journal of Psychiatric Research, 59, 53–59. https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2014.08.012

Ruggiero, S., Clavenna, A., Reale, L., Capuano, A., Rossi, F., & Bonati, M. (2014). Guanfacine for attention deficit and hyperactivity disorder in pediatrics: a systematic review and meta-analysis. European Neuropsychopharmacology : The Journal of the European College of Neuropsychopharmacology, 24(10), 1578–1590. https://doi.org/10.1016/j.euroneuro.2014.08.001

McGuire, J. F., Piacentini, J., Brennan, E. A., Lewin, A. B., Murphy, T. K., Small, B. J., & Storch, E. A. (2014). A meta-analysis of behavior therapy for Tourette Syndrome. Journal of Psychiatric Research, 50, 106–112. https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2013.12.009

Loughman, A., Bowden, S. C., & D’Souza, W. (2014). Cognitive functioning in idiopathic generalised epilepsies: a systematic review and meta-analysis. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 43, 20–34. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2014.02.012

Puri, B. K., & Martins, J. G. (2014). Which polyunsaturated fatty acids are active in children with attention-deficit hyperactivity disorder receiving PUFA supplementation? A fatty acid validated meta-regression analysis of randomized controlled trials. Prostaglandins, Leukotrienes, and Essential Fatty Acids, 90(5), 179–189. https://doi.org/10.1016/j.plefa.2014.01.004

Bagot, K. S., & Kaminer, Y. (2014). Efficacy of stimulants for cognitive enhancement in non-attention deficit hyperactivity disorder youth: a systematic review. Addiction (Abingdon, England), 109(4), 547–557. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24749160

Bloch, M. H. (2014). Meta-analysis and moderator analysis: can the field develop further? Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 53(2), 135–137. https://doi.org/10.1016/j.jaac.2013.12.001

Paulesu, E., Danelli, L., & Berlingeri, M. (2014). Reading the dyslexic brain: multiple dysfunctional routes revealed by a new meta-analysis of PET and fMRI activation studies. Frontiers in Human Neuroscience, 8, 830. https://doi.org/10.3389/fnhum.2014.00830

Otasowie, J., Castells, X., Ehimare, U. P., & Smith, C. H. (2014). Tricyclic antidepressants for attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in children and adolescents. The Cochrane Database of Systematic Reviews, (9), CD006997–CD006997. https://doi.org/10.1002/14651858.CD006997.pub2

Arns, M., & Olbrich, S. (2014). Personalized medicine in ADHD and depression: Use of pharmaco-EEG. Current Topics in Behavioral Neurosciences, 21, 345–370. https://doi.org/10.1007/7854_2014_295

Hegerl, U., & Hensch, T. (2014). The vigilance regulation model of affective disorders and ADHD. Neuroscience and Biobehavioral Reviews. Elsevier Ltd. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2012.10.008

Westerhausen, R., Kompus, K., & Hugdahl, K. (2013). Unaffected control of distractor interference in schizophrenia: a meta-analysis of incompatibility slowing in flanker tasks. Journal of Psychiatric Research, 47(2), 246–251. https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2012.10.012

Kinnen, C., & Döpfner, M. (2013). The relationship of therapeutic alliance with a symptom reduction and treatment satisfaction in the therapeutic treatment of children and adolescents with ADHD and/or conduct disorder TT  – Zusammenhang von therapeutischer beziehung mit symptomminderung u. Zeitschrift fur Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, 41(2), 133–144. https://doi.org/10.1024/1422-4917/a000220

Melby-Lervåg, M., & Hulme, C. (2013). Is working memory training effective? A meta-analytic review. Developmental Psychology, 49(2), 270–291. https://doi.org/10.1037/a0028228

Jacobsen, K. K., Halmøy, A., Sánchez-Mora, C., Ramos-Quiroga, J. A., Cormand, B., Haavik, J., & Johansson, S. (2013). DISC1 in adult ADHD patients: an association study in two European samples. American Journal of Medical Genetics. Part B, Neuropsychiatric Genetics : The Official Publication of the International Society of Psychiatric Genetics, 162B(3), 227–234. https://doi.org/10.1002/ajmg.b.32136

Arns, M., Conners, C. K., & Kraemer, H. C. (2013). A decade of EEG Theta/Beta Ratio Research in ADHD: a meta-analysis. Journal of Attention Disorders, 17(5), 374–383. https://doi.org/10.1177/1087054712460087

Mazza, M., D’Ascenzo, F., Davico, C., Biondi-Zoccai, G., Frati, G., Romagnoli, E., … Gaita, F. (2013). Drugs for attention deficit-hyperactivity disorder do not increase the mid-term risk of sudden death in children: a meta-analysis of observational studies. International Journal of Cardiology, 168(4), 4320–4321. https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2013.04.169

Shiffrin, N. D., Gruber, J., Glatt, S. J., & Faraone, S. V. (2013). No association between MspI allele of the ADRA2A polymorphism and ADHD: meta-analysis of family-based studies. Psychiatric Genetics, 23(4), 174–175. https://doi.org/10.1097/YPG.0b013e3283631509

Humphreys, K. L., Eng, T., & Lee, S. S. (2013). Stimulant medication and substance use outcomes: a meta-analysis. JAMA Psychiatry, 70(7), 740–749. https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2013.1273

Castells, X., Cunill, R., & Capellà, D. (2013). Treatment discontinuation with methylphenidate in adults with attention deficit hyperactivity disorder: a meta-analysis of randomized clinical trials. European Journal of Clinical Pharmacology, 69(3), 347–356. https://doi.org/10.1007/s00228-012-1390-7

Alderson, R. M., Kasper, L. J., Hudec, K. L., & Patros, C. H. G. (2013). Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and working memory in adults: a meta-analytic review. Neuropsychology, 27(3), 287–302. https://doi.org/10.1037/a0032371

Sallee, F., Connor, D. F., & Newcorn, J. H. (2013). A review of the rationale and clinical utilization of α2-adrenoceptor agonists for the treatment of attention-deficit/hyperactivity and related disorders. Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology, 23(5), 308–319. https://doi.org/10.1089/cap.2013.0028

Hawton, K., Saunders, K., Topiwala, A., & Haw, C. (2013). Psychiatric disorders in patients presenting to hospital following self-harm: a systematic review. Journal of Affective Disorders, 151(3), 821–830. https://doi.org/10.1016/j.jad.2013.08.020

Geburek, A. J., Rist, F., Gediga, G., Stroux, D., & Pedersen, A. (2013). Electrophysiological indices of error monitoring in juvenile and adult attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)–a meta-analytic appraisal. International Journal of Psychophysiology : Official Journal of the International Organization of Psychophysiology, 87(3), 349–362. https://doi.org/10.1016/j.ijpsycho.2012.08.006

Bushe, C. J., & Savill, N. C. (2013). Suicide related events and attention deficit hyperactivity disorder treatments in children and adolescents: a meta-analysis of atomoxetine and methylphenidate comparator clinical trials. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 7, 19. https://doi.org/10.1186/1753-2000-7-19

Lawrance-Owen, A. J., Bargary, G., Bosten, J. M., Goodbourn, P. T., Hogg, R. E., & Mollon, J. D. (2013). Genetic association suggests that SMOC1 mediates between prenatal sex hormones and digit ratio. Human Genetics, 132(4), 415–421. https://doi.org/10.1007/s00439-012-1259-y

Albayrak, Ö., Pütter, C., Volckmar, A.-L., Cichon, S., Hoffmann, P., Nöthen, M. M., … Subgroup, P. G. C. A. (2013). Common obesity risk alleles in childhood attention-deficit/hyperactivity disorder. American Journal of Medical Genetics. Part B, Neuropsychiatric Genetics : The Official Publication of the International Society of Psychiatric Genetics, 162B(4), 295–305. https://doi.org/10.1002/ajmg.b.32144

van Emmerik-van Oortmerssen, K., Crunelle, C. L., & Carpentier, P. J. (2013). Substance use disorders and ADHD: an overview of recent Dutch research TT  – Verslaving en ADHD: een overzicht van recent Nederlands onderzoek. Tijdschrift voor psychiatrie, 55(11), 861–866. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24242145

Smithson, E. F., Phillips, R., Harvey, D. W., & Morrall, M. C. H. J. (2013). The use of stimulant medication to improve neurocognitive and learning outcomes in children diagnosed with brain tumours: a systematic review. European Journal of Cancer (Oxford, England : 1990), 49(14), 3029–3040. https://doi.org/10.1016/j.ejca.2013.05.023

Aoki, Y., Inokuchi, R., Suwa, H., & Aoki, A. (2013). Age-related change of neurochemical abnormality in attention-deficit hyperactivity disorder: a meta-analysis. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 37(8), 1692–1701. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2013.04.019

Hibar, D. P., Stein, J. L., Ryles, A. B., Kohannim, O., Jahanshad, N., Medland, S. E., … Initiative, A. D. N. (2013). Genome-wide association identifies genetic variants associated with lentiform nucleus volume in N = 1345 young and elderly subjects. Brain Imaging and Behavior, 7(2), 102–115. https://doi.org/10.1007/s11682-012-9199-7

Cunill, R., Castells, X., Tobias, A., & Capellà, D. (2013). Atomoxetine for attention deficit hyperactivity disorder in the adulthood: a meta-analysis and meta-regression. Pharmacoepidemiology and Drug Safety, 22(9), 961–969. https://doi.org/10.1002/pds.3473

Hamshere, M. L., Langley, K., Martin, J., Agha, S. S., Stergiakouli, E., Anney, R. J. L., … Thapar, A. (2013). High loading of polygenic risk for ADHD in children with comorbid aggression. The American Journal of Psychiatry, 170(8), 909–916. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2013.12081129

Kollndorfer, K., Krajnik, J., Woitek, R., Freiherr, J., Prayer, D., & Schöpf, V. (2013). Altered likelihood of brain activation in attention and working memory networks in patients with multiple sclerosis: an ALE meta-analysis. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 37(10 Pt 2), 2699–2708. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2013.09.005

Reichow, B., Volkmar, F. R., & Bloch, M. H. (2013). Systematic review and meta-analysis of pharmacological treatment of the symptoms of attention-deficit/hyperactivity disorder in children with pervasive developmental disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, 43(10), 2435–2441. https://doi.org/10.1007/s10803-013-1793-z

Brondino, N., De Silvestri, A., Re, S., Lanati, N., Thiemann, P., Verna, A., … Politi, P. (2013). A Systematic Review and Meta-Analysis of Ginkgo biloba in Neuropsychiatric Disorders: From Ancient Tradition to Modern-Day Medicine. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine : ECAM, 2013, 915691. https://doi.org/10.1155/2013/915691

Rapport, M. D., Orban, S. A., Kofler, M. J., & Friedman, L. M. (2013). Do programs designed to train working memory, other executive functions, and attention benefit children with ADHD? A meta-analytic review of cognitive, academic, and behavioral outcomes. Clinical Psychology Review, 33(8), 1237–1252. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2013.08.005

Schmitt, J., Apfelbacher, C., Heinrich, J., Weidinger, S., & Romanos, M. (2013). Association of atopic eczema and attention-deficit/hyperactivity disorder – meta-analysis of epidemiologic studies TT  – Assoziation von Neurodermitis und Aufmerksamkeits-Defizit/Hyperaktivitäts-Syndrom. Meta-Analyse aktueller epidemiologischer Studien. Zeitschrift fur Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, 41(1), 35–44. https://doi.org/10.1024/1422-4917/a000208

Hart, H., Radua, J., Nakao, T., Mataix-Cols, D., & Rubia, K. (2013). Meta-analysis of functional magnetic resonance imaging studies of inhibition and attention in attention-deficit/hyperactivity disorder: exploring task-specific, stimulant medication, and age effects. JAMA Psychiatry, 70(2), 185–198. https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2013.277

Kofler, M. J., Rapport, M. D., Sarver, D. E., Raiker, J. S., Orban, S. A., Friedman, L. M., & Kolomeyer, E. G. (2013). Reaction time variability in ADHD: a meta-analytic review of 319 studies. Clinical Psychology Review, 33(6), 795–811. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2013.06.001

Prasad, V., Brogan, E., Mulvaney, C., Grainge, M., Stanton, W., & Sayal, K. (2013). How effective are drug treatments for children with ADHD at improving on-task behaviour and academic achievement in the school classroom? A systematic review and meta-analysis. European Child & Adolescent Psychiatry, 22(4), 203–216. https://doi.org/10.1007/s00787-012-0346-x

Catalá-López, F., Ridao, M., Sanfélix-Gimeno, G., & Peiró, S. (2013). Cost-effectiveness of pharmacological treatment of attention deficit hyperactivity disorder in children and adolescents: qualitative synthesis of scientific evidence. Revista de Psiquiatria y Salud Mental, 6(4), 168–177. https://doi.org/10.1016/j.rpsm.2012.12.002

Scharf, J. M., Yu, D., Mathews, C. A., Neale, B. M., Stewart, S. E., Fagerness, J. A., … Pauls, D. L. (2013). Genome-wide association study of Tourette’s syndrome. Molecular Psychiatry, 18(6), 721–728. https://doi.org/10.1038/mp.2012.69

Peruzzolo, T. L., Tramontina, S., Rohde, L. A., & Zeni, C. P. (2013). Pharmacotherapy of bipolar disorder in children and adolescents: an update. Revista Brasileira de Psiquiatria (Sao Paulo, Brazil : 1999), 35(4), 393–405. https://doi.org/10.1590/1516-4446-2012-0999

Rodríguez-Barranco, M., Lacasaña, M., Aguilar-Garduño, C., Alguacil, J., Gil, F., González-Alzaga, B., & Rojas-García, A. (2013). Association of arsenic, cadmium and manganese exposure with neurodevelopment and behavioural disorders in children: a systematic review and meta-analysis. The Science of the Total Environment, 454455, 562–577. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2013.03.047

Mick, E., McManus, D. D., & Goldberg, R. J. (2013). Meta-analysis of increased heart rate and blood pressure associated with CNS stimulant treatment of ADHD in adults. European Neuropsychopharmacology : The Journal of the European College of Neuropsychopharmacology, 23(6), 534–541. https://doi.org/10.1016/j.euroneuro.2012.06.011

Serra-Pinheiro, M. A., Coutinho, E. S. F., Souza, I. S., Pinna, C., Fortes, D., Araújo, C., … Mattos, P. (2013). Is ADHD a risk factor independent of conduct disorder for illicit substance use? A meta-analysis and metaregression investigation. Journal of Attention Disorders, 17(6), 459–469. https://doi.org/10.1177/1087054711435362

Murray, J., Anselmi, L., Gallo, E. A. G., Fleitlich-Bilyk, B., & Bordin, I. A. (2013). Epidemiology of childhood conduct problems in Brazil: systematic review and meta-analysis. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 48(10), 1527–1538. https://doi.org/10.1007/s00127-013-0695-x

Charach, A., Carson, P., Fox, S., Ali, M. U., Beckett, J., & Lim, C. G. (2013). Interventions for preschool children at high risk for ADHD: a comparative effectiveness review. Pediatrics, 131(5), e1584–e1604. https://doi.org/10.1542/peds.2012-0974

Proal, E., González-Olvera, J., Blancas, Á. S., Chalita, P. J., & Castellanos, F. X. (2013). Neurobiology of autism and attention deficit hyperactivity disorder by means of neuroimaging techniques: convergences and divergences TT  – Neurobiología del autismo y del trastorno por déficit de atención/hiperactividad mediante técnicas de neuroimagen: . Revista de neurologia, 57 Suppl 1(0 1), S163–S175. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23897144

Monahan, K. C., Hawkins, J. D., & Abbott, R. D. (2013). The application of meta-analysis within a matched-pair randomized control trial: an illustration testing the effects of communities that care on delinquent behavior. Prevention Science : The Official Journal of the Society for Prevention Research, 14(1), 1–12. https://doi.org/10.1007/s11121-012-0298-x

Puopolo, C., Martelli, M., & Zoccolotti, P. (2013). Role of sensory modality and motor planning in the slowing of patients with traumatic brain injury: a meta-analysis. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 37(10 Pt 2), 2638–2648. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2013.08.013

Punja, S., Zorzela, L., Hartling, L., Urichuk, L., & Vohra, S. (2013). Long-acting versus short-acting methylphenidate for paediatric ADHD: a systematic review and meta-analysis of comparative efficacy. BMJ Open, 3(3), e002312. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2012-002312

Weisman, H., Qureshi, I. A., Leckman, J. F., Scahill, L., & Bloch, M. H. (2013). Systematic review: pharmacological treatment of tic disorders–efficacy of antipsychotic and alpha-2 adrenergic agonist agents. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 37(6), 1162–1171. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2012.09.008

Tanaka, Y., Rohde, L. A., Jin, L., Feldman, P. D., & Upadhyaya, H. P. (2013). A meta-analysis of the consistency of atomoxetine treatment effects in pediatric patients with attention-deficit/hyperactivity disorder from 15 clinical trials across four geographic regions. Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology, 23(4), 262–270. https://doi.org/10.1089/cap.2012.0049

Goodlad, J. K., Marcus, D. K., & Fulton, J. J. (2013). Lead and Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) symptoms: a meta-analysis. Clinical Psychology Review, 33(3), 417–425. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2013.01.009

Moriyama, T. S., Polanczyk, G. V, Terzi, F. S., Faria, K. M., & Rohde, L. A. (2013). Psychopharmacology and psychotherapy for the treatment of adults with ADHD-a systematic review of available meta-analyses. CNS Spectrums, 18(6), 296–306. https://doi.org/10.1017/S109285291300031X

Sonuga-Barke, E. J. S., Brandeis, D., Cortese, S., Daley, D., Ferrin, M., Holtmann, M., … Group, E. A. G. (2013). Nonpharmacological interventions for ADHD: systematic review and meta-analyses of randomized controlled trials of dietary and psychological treatments. The American Journal of Psychiatry, 170(3), 275–289. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2012.12070991

Cortese, S., Holtmann, M., Banaschewski, T., Buitelaar, J., Coghill, D., Danckaerts, M., … Group, E. A. G. (2013). Practitioner review: current best practice in the management of adverse events during treatment with ADHD medications in children and adolescents. Journal of Child Psychology and Psychiatry, and Allied Disciplines, 54(3), 227–246. https://doi.org/10.1111/jcpp.12036

Ebejer, J. L., Duffy, D. L., van der Werf, J., Wright, M. J., Montgomery, G., Gillespie, N. A., … Medland, S. E. (2013). Genome-wide association study of inattention and hyperactivity-impulsivity measured as quantitative traits. Twin Research and Human Genetics : The Official Journal of the International Society for Twin Studies, 16(2), 560–574. https://doi.org/10.1017/thg.2013.12

Yew, S. G. K., & O’Kearney, R. (2013). Emotional and behavioural outcomes later in childhood and adolescence for children with specific language impairments: meta-analyses of controlled prospective studies. Journal of Child Psychology and Psychiatry, and Allied Disciplines, 54(5), 516–524. https://doi.org/10.1111/jcpp.12009

Comer, J. S., Chow, C., Chan, P. T., Cooper-Vince, C., & Wilson, L. A. S. (2013). Psychosocial treatment efficacy for disruptive behavior problems in very young children: a meta-analytic examination. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 52(1), 26–36. https://doi.org/10.1016/j.jaac.2012.10.001

Kasper, L. J., Alderson, R. M., & Hudec, K. L. (2012). Moderators of working memory deficits in children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD): a meta-analytic review. Clinical Psychology Review, 32(7), 605–617. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2012.07.001

Lee, P., Niew, W., Yang, H., Chen, V. C., & Lin, K. (2012). A meta-analysis of behavioral parent training for children with attention deficit hyperactivity disorder. Research in Developmental Disabilities, 33(6), 2040–2049. https://doi.org/10.1016/j.ridd.2012.05.011

Burt, S. A., Larsson, H., Lichtenstein, P., & Klump, K. L. (2012). Additional evidence against shared environmental contributions to attention-deficit/hyperactivity problems. Behavior Genetics, 42(5), 711–721. https://doi.org/10.1007/s10519-012-9545-y

Cortese, S., Kelly, C., Chabernaud, C., Proal, E., Di Martino, A., Milham, M. P., & Castellanos, F. X. (2012). Toward systems neuroscience of ADHD: a meta-analysis of 55 fMRI studies. The American Journal of Psychiatry, 169(10), 1038–1055. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2012.11101521

Willcutt, E. G. (2012). The prevalence of DSM-IV attention-deficit/hyperactivity disorder: a meta-analytic review. Neurotherapeutics : The Journal of the American Society for Experimental NeuroTherapeutics, 9(3), 490–499. https://doi.org/10.1007/s13311-012-0135-8

Faraone, S. V. (2012). Understanding the effect size of lisdexamfetamine dimesylate for treating ADHD in children and adults. Journal of Attention Disorders, 16(2), 128–137. https://doi.org/10.1177/1087054710379738

Biederman, J., Petty, C. R., Woodworth, K. Y., Lomedico, A., O’Connor, K. B., Wozniak, J., & Faraone, S. V. (2012). How informative are open-label studies for youth with bipolar disorder? A meta-analysis comparing open-label versus randomized, placebo-controlled clinical trials. The Journal of Clinical Psychiatry, 73(3), 358–365. https://doi.org/10.4088/JCP.10m06490

Bitter, I., Angyalosi, A., & Czobor, P. (2012). Pharmacological treatment of adult ADHD. Current Opinion in Psychiatry, 25(6), 529–534. https://doi.org/10.1097/YCO.0b013e328356f87f

Frölich, J., Banaschewski, T., Spanagel, R., Döpfner, M., & Lehmkuhl, G. (2012). The medical treatment of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) with amphetamines in children and adolescents TT  – Die medikamentöse Behandlung der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung im Kindes- und Jugendalter mit Amphetaminpräparaten. Zeitschrift fur Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, 40(5), 287–300. https://doi.org/10.1024/1422-4917/a000185

Wasserman, T., & Wasserman, L. D. (2012). The sensitivity and specificity of neuropsychological tests in the diagnosis of attention deficit hyperactivity disorder. Applied Neuropsychology. Child, 1(2), 90–99. https://doi.org/10.1080/21622965.2012.702025

Seida, J. C., Schouten, J. R., Mousavi, S. S., Hamm, M., Beaith, A., Vandermeer, B., … Carrey, N. (2012). First- and Second-Generation Antipsychotics for Children and Young Adults. Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality (US). Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22439156

Wu, J., Xiao, H., Sun, H., Zou, L., & Zhu, L.-Q. (2012). Role of dopamine receptors in ADHD: a systematic meta-analysis. Molecular Neurobiology, 45(3), 605–620. https://doi.org/10.1007/s12035-012-8278-5

Brown, J. A., Rudie, J. D., Bandrowski, A., Van Horn, J. D., & Bookheimer, S. Y. (2012). The UCLA multimodal connectivity database: a web-based platform for brain connectivity matrix sharing and analysis. Frontiers in Neuroinformatics, 6, 28. https://doi.org/10.3389/fninf.2012.00028

Faraone, S. V, Biederman, J., & Wozniak, J. (2012). Examining the comorbidity between attention deficit hyperactivity disorder and bipolar I disorder: a meta-analysis of family genetic studies. The American Journal of Psychiatry, 169(12), 1256–1266. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2012.12010087

Wu, Y. P., Aylward, B. S., Roberts, M. C., & Evans, S. C. (2012). Searching the scientific literature: implications for quantitative and qualitative reviews. Clinical Psychology Review, 32(6), 553–557. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2012.06.007

Willcutt, E. G., Nigg, J. T., Pennington, B. F., Solanto, M. V, Rohde, L. A., Tannock, R., … Lahey, B. B. (2012). Validity of DSM-IV attention deficit/hyperactivity disorder symptom dimensions and subtypes. Journal of Abnormal Psychology, 121(4), 991–1010. https://doi.org/10.1037/a0027347

Kimko, H., Gibiansky, E., Gibiansky, L., Starr, H. L., Berwaerts, J., Massarella, J., & Wiegand, F. (2012). Population pharmacodynamic modeling of various extended-release formulations of methylphenidate in children with attention deficit hyperactivity disorder via meta-analysis. Journal of Pharmacokinetics and Pharmacodynamics, 39(2), 161–176. https://doi.org/10.1007/s10928-011-9238-9

van Ewijk, H., Heslenfeld, D. J., Zwiers, M. P., Buitelaar, J. K., & Oosterlaan, J. (2012). Diffusion tensor imaging in attention deficit/hyperactivity disorder: a systematic review and meta-analysis. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 36(4), 1093–1106. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2012.01.003

Hodgkins, P., Shaw, M., McCarthy, S., & Sallee, F. R. (2012). The pharmacology and clinical outcomes of amphetamines to treat ADHD: does composition matter? CNS Drugs, 26(3), 245–268. https://doi.org/10.2165/11599630-000000000-00000

Wozniak, J., Faraone, S. V, Martelon, M., McKillop, H. N., & Biederman, J. (2012). Further evidence for robust familiality of pediatric bipolar I disorder: results from a very large controlled family study of pediatric bipolar I disorder and a meta-analysis. The Journal of Clinical Psychiatry, 73(10), 1328–1334. https://doi.org/10.4088/JCP.12m07770

Sanchez-Mora, C., Ribases, M., Mulas, F., Soutullo, C., Sans, A., Pamias, M., … Ramos-Quiroga, J. A. (2012). Genetic bases of attention deficit hyperactivity disorder TT  – Bases geneticas del trastorno por deficit de atencion/hiperactividad. Revista de neurologia, 55(10), 609–618. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23143962

Fusar-Poli, P., Rubia, K., Rossi, G., Sartori, G., & Balottin, U. (2012). Striatal dopamine transporter alterations in ADHD: pathophysiology or adaptation to psychostimulants? A meta-analysis. The American Journal of Psychiatry, 169(3), 264–272. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2011.11060940

Bellinger, D. C. (2012). Comparing the population neurodevelopmental burdens associated with children’s exposures to environmental chemicals and other risk factors. Neurotoxicology, 33(4), 641–643. https://doi.org/10.1016/j.neuro.2012.04.003

Impey, M., & Heun, R. (2012). Completed suicide, ideation and attempt in attention deficit hyperactivity disorder. Acta Psychiatrica Scandinavica, 125(2), 93–102. https://doi.org/10.1111/j.1600-0447.2011.01798.x

Catalá-López, F., Peiró, S., Ridao, M., Sanfélix-Gimeno, G., Gènova-Maleras, R., & Catalá, M. A. (2012). Prevalence of attention deficit hyperactivity disorder among children and adolescents in Spain: a systematic review and meta-analysis of epidemiological studies. BMC Psychiatry, 12, 168. https://doi.org/10.1186/1471-244X-12-168

Nigg, J. T., Lewis, K., Edinger, T., & Falk, M. (2012). Meta-analysis of attention-deficit/hyperactivity disorder or attention-deficit/hyperactivity disorder symptoms, restriction diet, and synthetic food color additives. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 51(1), 86-97.e8. https://doi.org/10.1016/j.jaac.2011.10.015

Scassellati, C., Bonvicini, C., Faraone, S. V, & Gennarelli, M. (2012). Biomarkers and attention-deficit/hyperactivity disorder: a systematic review and meta-analyses. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 51(10), 1003-1019.e20. https://doi.org/10.1016/j.jaac.2012.08.015

Loy, J. H., Merry, S. N., Hetrick, S. E., & Stasiak, K. (2012). Atypical antipsychotics for disruptive behaviour disorders in children and youths. The Cochrane Database of Systematic Reviews, (9), CD008559–CD008559. https://doi.org/10.1002/14651858.CD008559.pub2

Frodl, T., & Skokauskas, N. (2012). Meta-analysis of structural MRI studies in children and adults with attention deficit hyperactivity disorder indicates treatment effects. Acta Psychiatrica Scandinavica, 125(2), 114–126. https://doi.org/10.1111/j.1600-0447.2011.01786.x

Snyder, J., & Brown, P. (2012). Complementary and alternative medicine in children: an analysis of the recent literature. Current Opinion in Pediatrics, 24(4), 539–546. https://doi.org/10.1097/MOP.0b013e328355a214

Mushquash, A. R., Fawcett, J. M., & Klein, R. M. (2012). Inhibition of return and schizophrenia: a meta-analysis. Schizophrenia Research, 135(1–3), 55–61. https://doi.org/10.1016/j.schres.2011.11.034

Seida, J. C., Schouten, J. R., Boylan, K., Newton, A. S., Mousavi, S. S., Beaith, A., … Carrey, N. (2012). Antipsychotics for children and young adults: a comparative effectiveness review. Pediatrics, 129(3), e771–e784. https://doi.org/10.1542/peds.2011-2158

van Emmerik-van Oortmerssen, K., van de Glind, G., van den Brink, W., Smit, F., Crunelle, C. L., Swets, M., & Schoevers, R. A. (2012). Prevalence of attention-deficit hyperactivity disorder in substance use disorder patients: a meta-analysis and meta-regression analysis. Drug and Alcohol Dependence, 122(1–2), 11–19. https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2011.12.007

Hart, H., Radua, J., Mataix-Cols, D., & Rubia, K. (2012). Meta-analysis of fMRI studies of timing in attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD). Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 36(10), 2248–2256. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2012.08.003

van Wyk, G. W., Hazell, P. L., Kohn, M. R., Granger, R. E., & Walton, R. J. (2012). How oppositionality, inattention, and hyperactivity affect response to atomoxetine versus methylphenidate: a pooled meta-analysis. Journal of Attention Disorders, 16(4), 314–324. https://doi.org/10.1177/1087054710389989

Donoghue, K., & Doody, G. A. (2012). Effect of illegal substance use on cognitive function in individuals with a psychotic disorder: a review and meta-analysis. Neuropsychology, 26(6), 785–801. https://doi.org/10.1037/a0029685

Metin, B., Roeyers, H., Wiersema, J. R., van der Meere, J., & Sonuga-Barke, E. (2012). A meta-analytic study of event rate effects on Go/No-Go performance in attention-deficit/hyperactivity disorder. Biological Psychiatry, 72(12), 990–996. https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2012.08.023

Steeves, T. D., Day, L., Dykeman, J., Jette, N., & Pringsheim, T. (2012). The prevalence of primary dystonia: a systematic review and meta-analysis. Movement Disorders : Official Journal of the Movement Disorder Society, 27(14), 1789–1796. https://doi.org/10.1002/mds.25244

Hasson, R., & Fine, J. G. (2012). Gender differences among children with ADHD on continuous performance tests: a meta-analytic review. Journal of Attention Disorders, 16(3), 190–198. https://doi.org/10.1177/1087054711427398

Cortese, S. (2012). The neurobiology and genetics of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD): what every clinician should know. European Journal of Paediatric Neurology : EJPN : Official Journal of the European Paediatric Neurology Society, 16(5), 422–433. https://doi.org/10.1016/j.ejpn.2012.01.009

Piotrowska, P. J., Stride, C. B., & Rowe, R. (2012). Social gradients in child and adolescent antisocial behavior: a systematic review protocol. Systematic Reviews, 1, 38. https://doi.org/10.1186/2046-4053-1-38

Huang-Pollock, C. L., Karalunas, S. L., Tam, H., & Moore, A. N. (2012). Evaluating vigilance deficits in ADHD: a meta-analysis of CPT performance. Journal of Abnormal Psychology, 121(2), 360–371. https://doi.org/10.1037/a0027205

O’Donnell, J., Zeppenfeld, D., McConnell, E., Pena, S., & Nedergaard, M. (2012). Norepinephrine: A Neuromodulator That Boosts the Function of Multiple Cell Types to Optimize CNS Performance. Neurochemical Research, 37(11), 2496. https://doi.org/10.1007/s11064-012-0818-x

Liu, H. Y., Potter, M. P., Woodworth, K. Y., Yorks, D. M., Petty, C. R., Wozniak, J. R., … Biederman, J. (2011). Pharmacologic treatments for pediatric bipolar disorder: a review and meta-analysis. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 50(8), 749-62.e39. https://doi.org/10.1016/j.jaac.2011.05.011

Weisler, R. H., & Childress, A. C. (2011). Treating attention-deficit/hyperactivity disorder in adults: focus on once-daily medications. The Primary Care Companion for CNS Disorders, 13(6), PCC.11r01168. https://doi.org/10.4088/PCC.11r01168

List, B. A., & Barzman, D. H. (2011). Evidence-based recommendations for the treatment of aggression in pediatric patients with attention deficit hyperactivity disorder. The Psychiatric Quarterly, 82(1), 33–42. https://doi.org/10.1007/s11126-010-9145-z

Castells, X., Ramos-Quiroga, J. A., Rigau, D., Bosch, R., Nogueira, M., Vidal, X., & Casas, M. (2011). Efficacy of methylphenidate for adults with attention-deficit hyperactivity disorder: a meta-regression analysis. CNS Drugs, 25(2), 157–169. https://doi.org/10.2165/11539440-000000000-00000

Basner, M., & Dinges, D. F. (2011). Maximizing sensitivity of the psychomotor vigilance test (PVT) to sleep loss. Sleep, 34(5), 581–591. https://doi.org/10.1093/sleep/34.5.581

Reif, A., Nguyen, T. T., Weissflog, L., Jacob, C. P., Romanos, M., Renner, T. J., … Lesch, K.-P. (2011). DIRAS2 is associated with adult ADHD, related traits, and co-morbid disorders. Neuropsychopharmacology : Official Publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 36(11), 2318–2327. https://doi.org/10.1038/npp.2011.120

Tan, L.-N., Wei, H.-Y., Zhang, Y.-D., Lu, A.-L., & Li, Y. (2011). Relationship between serum ferritin levels and susceptibility to attention deficit hyperactivity disorder in children: a Meta analysis. Zhongguo dang dai er ke za zhi = Chinese journal of contemporary pediatrics, 13(9), 722–724. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21924020

Hinney, A., Scherag, A., Jarick, I., Albayrak, Ö., Pütter, C., Pechlivanis, S., … subgroup, P. G. C. A. (2011). Genome-wide association study in German patients with attention deficit/hyperactivity disorder. American Journal of Medical Genetics. Part B, Neuropsychiatric Genetics : The Official Publication of the International Society of Psychiatric Genetics, 156B(8), 888–897. https://doi.org/10.1002/ajmg.b.31246

Arime, Y., Kubo, Y., & Sora, I. (2011). Animal models of attention-deficit/hyperactivity disorder. Biological & Pharmaceutical Bulletin, 34(9), 1373–1376. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21881220

Nemoda, Z., Szekely, A., & Sasvari-Szekely, M. (2011). Psychopathological aspects of dopaminergic gene polymorphisms in adolescence and young adulthood. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 35(8), 1665–1686. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2011.04.002

Hanwella, R., Senanayake, M., & de Silva, V. (2011). Comparative efficacy and acceptability of methylphenidate and atomoxetine in treatment of attention deficit hyperactivity disorder in children and adolescents: a meta-analysis. BMC Psychiatry, 11, 176. https://doi.org/10.1186/1471-244X-11-176

Costa, A., Riedel, M., Müller, U., Möller, H.-J., & Ettinger, U. (2011). Relationship between SLC6A3 genotype and striatal dopamine transporter availability: a meta-analysis of human single photon emission computed tomography studies. Synapse (New York, N.Y.), 65(10), 998–1005. https://doi.org/10.1002/syn.20927

Bushe, C. J., & Savill, N. (2011). Atomoxetine in children and adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder. Systematic review of review papers 2009-2011. An update for clinicians. Journal of Central Nervous System Disease, 3, 209–217. https://doi.org/10.4137/JCNSD.S4391

Dimoska-Di Marco, A., McDonald, S., Kelly, M., Tate, R., & Johnstone, S. (2011). A meta-analysis of response inhibition and Stroop interference control deficits in adults with traumatic brain injury (TBI). Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 33(4), 471–485. https://doi.org/10.1080/13803395.2010.533158

Scheifes, A., Stolker, J. J., Egberts, A. C. G., Nijman, H. L. I., & Heerdink, E. R. (2011). Representation of people with intellectual disabilities in randomised controlled trials on antipsychotic treatment for behavioural problems. Journal of Intellectual Disability Research : JIDR, 55(7), 650–664. https://doi.org/10.1111/j.1365-2788.2010.01353.x

de Cerqueira, C. C. S., Polina, E. R., Contini, V., Marques, F. Z. C., Grevet, E. H., Salgado, C. A. I., … Bau, C. H. D. (2011). ADRA2A polymorphisms and ADHD in adults: possible mediating effect of personality. Psychiatry Research, 186(2–3), 345–350. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2010.08.032

Sánchez-Mora, C., Ribasés, M., Casas, M., Bayés, M., Bosch, R., Fernàndez-Castillo, N., … Cormand, B. (2011). Exploring DRD4 and its interaction with SLC6A3 as possible risk factors for adult ADHD: a meta-analysis in four European populations. American Journal of Medical Genetics. Part B, Neuropsychiatric Genetics : The Official Publication of the International Society of Psychiatric Genetics, 156B(5), 600–612. https://doi.org/10.1002/ajmg.b.31202

Wasylyshyn, C., Verhaeghen, P., & Sliwinski, M. J. (2011). Aging and task switching: a meta-analysis. Psychology and Aging, 26(1), 15–20. https://doi.org/10.1037/a0020912

Lee, S. S., Humphreys, K. L., Flory, K., Liu, R., & Glass, K. (2011). Prospective association of childhood attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and substance use and abuse/dependence: a meta-analytic review. Clinical Psychology Review, 31(3), 328–341. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2011.01.006

Charach, A., Yeung, E., Climans, T., & Lillie, E. (2011). Childhood attention-deficit/hyperactivity disorder and future substance use disorders: comparative meta-analyses. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 50(1), 9–21. https://doi.org/10.1016/j.jaac.2010.09.019

Chamberlain, S. R., Robbins, T. W., Winder-Rhodes, S., Müller, U., Sahakian, B. J., Blackwell, A. D., & Barnett, J. H. (2011). Translational approaches to frontostriatal dysfunction in attention-deficit/hyperactivity disorder using a computerized neuropsychological battery. Biological Psychiatry, 69(12), 1192–1203. https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2010.08.019

Arias-Vásquez, A., Altink, M. E., Rommelse, N. N. J., Slaats-Willemse, D. I. E., Buschgens, C. J. M., Fliers, E. A., … Buitelaar, J. K. (2011). CDH13 is associated with working memory performance in attention deficit/hyperactivity disorder. Genes, Brain, and Behavior, 10(8), 844–851. https://doi.org/10.1111/j.1601-183X.2011.00724.x

Hemmi, M. H., Wolke, D., & Schneider, S. (2011). Associations between problems with crying, sleeping and/or feeding in infancy and long-term behavioural outcomes in childhood: a meta-analysis. Archives of Disease in Childhood, 96(7), 622–629. https://doi.org/10.1136/adc.2010.191312

Hazell, P. L., Kohn, M. R., Dickson, R., Walton, R. J., Granger, R. E., & Wyk, G. W. van. (2011). Core ADHD symptom improvement with atomoxetine versus methylphenidate: a direct comparison meta-analysis. Journal of Attention Disorders, 15(8), 674–683. https://doi.org/10.1177/1087054710379737

Lee, M. S., Choi, T.-Y., Kim, J.-I., Kim, L., & Ernst, E. (2011). Acupuncture for treating attention deficit hyperactivity disorder: a systematic review and meta-analysis. Chinese Journal of Integrative Medicine, 17(4), 257–260. https://doi.org/10.1007/s11655-011-0701-7

Park, W. J., Seo, J. Y., & Kim, M. Y. (2011). Meta analysis of variables related to attention deficit hyperactivity disorder in school-age children. Journal of Korean Academy of Nursing, 41(2), 256–268. https://doi.org/10.4040/jkan.2011.41.2.256

Carabin, H., Ndimubanzi, P. C., Budke, C. M., Nguyen, H., Qian, Y., Cowan, L. D., … Dickey, M. (2011). Clinical manifestations associated with neurocysticercosis: a systematic review. PLoS Neglected Tropical Diseases, 5(5), e1152–e1152. https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0001152

Ebert, K. D., & Kohnert, K. (2011). Sustained attention in children with primary language impairment: a meta-analysis. Journal of Speech, Language, and Hearing Research : JSLHR, 54(5), 1372–1384. https://doi.org/10.1044/1092-4388(2011/10-0231)

Nakao, T., Radua, J., Rubia, K., & Mataix-Cols, D. (2011). Gray matter volume abnormalities in ADHD: voxel-based meta-analysis exploring the effects of age and stimulant medication. The American Journal of Psychiatry, 168(11), 1154–1163. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2011.11020281

Szuromi, B., Czobor, P., Komlósi, S., & Bitter, I. (2011). P300 deficits in adults with attention deficit hyperactivity disorder: a meta-analysis. Psychological Medicine, 41(7), 1529–1538. https://doi.org/10.1017/S0033291710001996

Pringsheim, T., & Steeves, T. (2011). Pharmacological treatment for Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) in children with comorbid tic disorders. The Cochrane Database of Systematic Reviews, (4), CD007990–CD007990. https://doi.org/10.1002/14651858.CD007990.pub2

Retz, W., Retz-Junginger, P., Thome, J., & Rösler, M. (2011). Pharmacological treatment of adult ADHD in Europe. The World Journal of Biological Psychiatry : The Official Journal of the World Federation of Societies of Biological Psychiatry, 12 Suppl 1, 89–94. https://doi.org/10.3109/15622975.2011.603229

Pauli-Pott, U., & Becker, K. (2011). Neuropsychological basic deficits in preschoolers at risk for ADHD: a meta-analysis. Clinical Psychology Review, 31(4), 626–637. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2011.02.005

Storebø, O. J., Skoog, M., Damm, D., Thomsen, P. H., Simonsen, E., & Gluud, C. (2011). Social skills training for Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) in children aged 5 to 18 years. The Cochrane Database of Systematic Reviews, (12), CD008223–CD008223. https://doi.org/10.1002/14651858.CD008223.pub2

Zwi, M., Jones, H., Thorgaard, C., York, A., & Dennis, J. A. (2011). Parent training interventions for Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) in children aged 5 to 18 years. The Cochrane Database of Systematic Reviews, (12), CD003018–CD003018. https://doi.org/10.1002/14651858.CD003018.pub3

Bloch, M. H., & Qawasmi, A. (2011). Omega-3 fatty acid supplementation for the treatment of children with attention-deficit/hyperactivity disorder symptomatology: systematic review and meta-analysis. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 50(10), 991–1000. https://doi.org/10.1016/j.jaac.2011.06.008

Maneeton, N., Maneeton, B., Srisurapanont, M., & Martin, S. D. (2011). Bupropion for adults with attention-deficit hyperactivity disorder: meta-analysis of randomized, placebo-controlled trials. Psychiatry and Clinical Neurosciences, 65(7), 611–617. https://doi.org/10.1111/j.1440-1819.2011.02264.x

Dolan, G. P., Stone, D. H., & Briggs, A. H. (2010). A systematic review of continuous performance task research in children prenatally exposed to alcohol. Alcohol and Alcoholism (Oxford, Oxfordshire), 45(1), 30–38. https://doi.org/10.1093/alcalc/agp062

Schmitt, J., Buske-Kirschbaum, A., & Roessner, V. (2010). Is atopic disease a risk factor for attention-deficit/hyperactivity disorder? A systematic review. Allergy, 65(12), 1506–1524. https://doi.org/10.1111/j.1398-9995.2010.02449.x

Mana, S., Paillère Martinot, M.-L., & Martinot, J.-L. (2010). Brain imaging findings in children and adolescents with mental disorders: a cross-sectional review. European Psychiatry : The Journal of the Association of European Psychiatrists, 25(6), 345–354. https://doi.org/10.1016/j.eurpsy.2010.04.010

Harrison, A. G., & Rosenblum, Y. (2010). ADHD documentation for students requesting accommodations at the postsecondary level: Update on standards and diagnostic concerns. Canadian Family Physician Medecin de Famille Canadien, 56(8), 761–765. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20705880

Durell, T., Adler, L., Wilens, T., Paczkowski, M., & Schuh, K. (2010). Atomoxetine treatment for ADHD: younger adults compared with older adults. Journal of Attention Disorders, 13(4), 401–406. https://doi.org/10.1177/1087054709342203

Chen, Y. I., Choi, J.-K., Xu, H., Ren, J., Andersen, S. L., & Jenkins, B. G. (2010). Pharmacologic neuroimaging of the ontogeny of dopamine receptor function. Developmental Neuroscience, 32(2), 125–138. https://doi.org/10.1159/000286215

Sánchez-Mora, C., Ribasés, M., Ramos-Quiroga, J. A., Casas, M., Bosch, R., Boreatti-Hümmer, A., … Cormand, B. (2010). Meta-analysis of brain-derived neurotrophic factor p.Val66Met in adult ADHD in four European populations. American Journal of Medical Genetics. Part B, Neuropsychiatric Genetics : The Official Publication of the International Society of Psychiatric Genetics, 153B(2), 512–523. https://doi.org/10.1002/ajmg.b.31008

Wang, K.-S., Liu, X.-F., & Aragam, N. (2010). A genome-wide meta-analysis identifies novel loci associated with schizophrenia and bipolar disorder. Schizophrenia Research, 124(1–3), 192–199. https://doi.org/10.1016/j.schres.2010.09.002

Nikolas, M. A., & Burt, S. A. (2010). Genetic and environmental influences on ADHD symptom dimensions of inattention and hyperactivity: a meta-analysis. Journal of Abnormal Psychology, 119(1), 1–17. https://doi.org/10.1037/a0018010

Landaas, E. T., Johansson, S., Jacobsen, K. K., Ribasés, M., Bosch, R., Sánchez-Mora, C., … Haavik, J. (2010). An international multicenter association study of the serotonin transporter gene in persistent ADHD. Genes, Brain, and Behavior, 9(5), 449–458. https://doi.org/10.1111/j.1601-183X.2010.00567.x

Neale, B. M., Medland, S., Ripke, S., Anney, R. J. L., Asherson, P., Buitelaar, J., … Group, I. I. I. C. (2010). Case-control genome-wide association study of attention-deficit/hyperactivity disorder. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 49(9), 906–920. https://doi.org/10.1016/j.jaac.2010.06.007

Benkert, D., Krause, K.-H., Wasem, J., & Aidelsburger, P. (2010). Effectiveness of pharmaceutical therapy of ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) in adults – health technology assessment. GMS Health Technology Assessment, 6, Doc13–Doc13. https://doi.org/10.3205/hta000091

Atomoxetine. Attention-deficit/hyperactivity disorder: no better than methylphenidate. (2010). Prescrire International, 19(105), 5–8. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20455329

Ernst, E. (2010). Homeopathy: what does the “best” evidence tell us? The Medical Journal of Australia, 192(8), 458–460. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20402610

Wehmeier, P. M., Schacht, A., Escobar, R., Savill, N., & Harpin, V. (2010). Differences between children and adolescents in treatment response to atomoxetine and the correlation between health-related quality of life and Attention Deficit/Hyperactivity Disorder core symptoms: Meta-analysis of five atomoxetine trials. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 4, 30. https://doi.org/10.1186/1753-2000-4-30

Cohen, A. S., Brown, L. A., & Minor, K. S. (2010). The psychiatric symptomatology of deficit schizophrenia: a meta-analysis. Schizophrenia Research, 118(1–3), 122–127. https://doi.org/10.1016/j.schres.2009.10.010

Neale, B. M., Medland, S. E., Ripke, S., Asherson, P., Franke, B., Lesch, K.-P., … Subgroup, P. G. C. A. (2010). Meta-analysis of genome-wide association studies of attention-deficit/hyperactivity disorder. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 49(9), 884–897. https://doi.org/10.1016/j.jaac.2010.06.008

Lipszyc, J., & Schachar, R. (2010). Inhibitory control and psychopathology: a meta-analysis of studies using the stop signal task. Journal of the International Neuropsychological Society : JINS, 16(6), 1064–1076. https://doi.org/10.1017/S1355617710000895

Aguiar, A., Eubig, P. A., & Schantz, S. L. (2010). Attention deficit/hyperactivity disorder: a focused overview for children’s environmental health researchers. Environmental Health Perspectives, 118(12), 1646–1653. https://doi.org/10.1289/ehp.1002326

Reichenberg, A. (2010). The assessment of neuropsychological functioning in schizophrenia. Dialogues in Clinical Neuroscience, 12(3), 383–392. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20954432

Wermter, A.-K., Laucht, M., Schimmelmann, B. G., Banaschewski, T., Sonuga-Barke, E. J. S., Rietschel, M., & Becker, K. (2010). From nature versus nurture, via nature and nurture, to gene x environment interaction in mental disorders. European Child & Adolescent Psychiatry, 19(3), 199–210. https://doi.org/10.1007/s00787-009-0082-z

Heyvaert, M., Maes, B., & Onghena, P. (2010). A meta-analysis of intervention effects on challenging behaviour among persons with intellectual disabilities. Journal of Intellectual Disability Research : JIDR, 54(7), 634–649. https://doi.org/10.1111/j.1365-2788.2010.01291.x

Nikolaidis, A., & Gray, J. R. (2010). ADHD and the DRD4 exon III 7-repeat polymorphism: an international meta-analysis. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 5(2–3), 188–193. https://doi.org/10.1093/scan/nsp049

Thurber, S., & Walker, C. E. (2010). Medication and Hyperactivity: A Meta-Analysis. The Journal of General Psychology, 108(1), 79–86. https://doi.org/10.1080/00221309.1983.9711481

Sullivan, P. F. (2010). The psychiatric GWAS consortium: big science comes to psychiatry. Neuron, 68(2), 182–186. https://doi.org/10.1016/j.neuron.2010.10.003

Frodl, T. (2010). Comorbidity of ADHD and Substance Use Disorder (SUD): a neuroimaging perspective. Journal of Attention Disorders, 14(2), 109–120. https://doi.org/10.1177/1087054710365054

Wood, A. C., Buitelaar, J., Rijsdijk, F., Asherson, P., & Kuntsi, J. (2010). Rethinking shared environment as a source of variance underlying attention-deficit/hyperactivity disorder symptoms: comment on Burt (2009). Psychological Bulletin, 136(3), 331–340. https://doi.org/10.1037/a0019048

Ribeiz, S. R. I., Bassitt, D. P., Arrais, J. A., Avila, R., Steffens, D. C., & Bottino, C. M. C. (2010). Cholinesterase inhibitors as adjunctive therapy in patients with schizophrenia and schizoaffective disorder: a review and meta-analysis of the literature. CNS Drugs, 24(4), 303–317. https://doi.org/10.2165/11530260-000000000-00000

Faraone, S. V, & Buitelaar, J. (2010). Comparing the efficacy of stimulants for ADHD in children and adolescents using meta-analysis. European Child & Adolescent Psychiatry, 19(4), 353–364. https://doi.org/10.1007/s00787-009-0054-3

Slotema, C. W., Blom, J. D., Hoek, H. W., & Sommer, I. E. C. (2010). Should we expand the toolbox of psychiatric treatment methods to include Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (rTMS)? A meta-analysis of the efficacy of rTMS in psychiatric disorders. The Journal of Clinical Psychiatry, 71(7), 873–884. https://doi.org/10.4088/JCP.08m04872gre

Faraone, S. V, & Mick, E. (2010). Molecular genetics of attention deficit hyperactivity disorder. The Psychiatric Clinics of North America, 33(1), 159–180. https://doi.org/10.1016/j.psc.2009.12.004

Brown, A. B., Biederman, J., Valera, E. M., Doyle, A. E., Bush, G., Spencer, T., … Seidman, L. J. (2010). Effect of dopamine transporter gene (SLC6A3) variation on dorsal anterior cingulate function in attention-deficit/hyperactivity disorder. American Journal of Medical Genetics. Part B, Neuropsychiatric Genetics : The Official Publication of the International Society of Psychiatric Genetics, 153B(2), 365–375. https://doi.org/10.1002/ajmg.b.31022

Faraone, S. V, & Glatt, S. J. (2010). A comparison of the efficacy of medications for adult attention-deficit/hyperactivity disorder using meta-analysis of effect sizes. The Journal of Clinical Psychiatry, 71(6), 754–763. https://doi.org/10.4088/JCP.08m04902pur

Franke, B., Vasquez, A. A., Johansson, S., Hoogman, M., Romanos, J., Boreatti-Hümmer, A., … Reif, A. (2010). Multicenter analysis of the SLC6A3/DAT1 VNTR haplotype in persistent ADHD suggests differential involvement of the gene in childhood and persistent ADHD. Neuropsychopharmacology : Official Publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 35(3), 656–664. https://doi.org/10.1038/npp.2009.170

Burt, S. A. (2010). Are there shared environmental influences on attention-deficit/hyperactivity disorder? Reply to Wood, Buitelaar, Rijsdijk, Asherson, and Kuntsi [corrected] (2010). Psychological Bulletin, 136(3), 341–343. https://doi.org/10.1037/a0019116

Bendz, L. M., & Scates, A. C. (2010). Melatonin treatment for insomnia in pediatric patients with attention-deficit/hyperactivity disorder. The Annals of Pharmacotherapy, 44(1), 185–191. https://doi.org/10.1345/aph.1M365

Johansson, S., Halmøy, A., Mavroconstanti, T., Jacobsen, K. K., Landaas, E. T., Reif, A., … Haavik, J. (2010). Common variants in the TPH1 and TPH2 regions are not associated with persistent ADHD in a combined sample of 1,636 adult cases and 1,923 controls from four European populations. American Journal of Medical Genetics. Part B, Neuropsychiatric Genetics : The Official Publication of the International Society of Psychiatric Genetics, 153B(5), 1008–1015. https://doi.org/10.1002/ajmg.b.31067

Smith, T. F. (2010). Meta-analysis of the heterogeneity in association of DRD4 7-repeat allele and AD/HD: stronger association with AD/HD combined type. American Journal of Medical Genetics. Part B, Neuropsychiatric Genetics : The Official Publication of the International Society of Psychiatric Genetics, 153B(6), 1189–1199. https://doi.org/10.1002/ajmg.b.31090

Smilek, D., Carriere, J. S. A., & Cheyne, J. A. (2010). Failures of sustained attention in life, lab, and brain: ecological validity of the SART. Neuropsychologia, 48(9), 2564–2570. https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2010.05.002

Bora, E., Yucel, M., & Pantelis, C. (2009). Cognitive endophenotypes of bipolar disorder: a meta-analysis of neuropsychological deficits in euthymic patients and their first-degree relatives. Journal of Affective Disorders, 113(1–2), 1–20. https://doi.org/10.1016/j.jad.2008.06.009

Committee, P. G. C. C., Cichon, S., Craddock, N., Daly, M., Faraone, S. V, Gejman, P. V, … Sullivan, P. F. (2009). Genomewide association studies: history, rationale, and prospects for psychiatric disorders. The American Journal of Psychiatry, 166(5), 540–556. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2008.08091354

Shaw, P., & Rabin, C. (2009). New insights into attention-deficit/hyperactivity disorder using structural neuroimaging. Current Psychiatry Reports, 11(5), 393–398. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19785981

Faraone, S. V. (2009). Using Meta-analysis to Compare the Efficacy of Medications for Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Youths. P & T : A Peer-Reviewed Journal for Formulary Management, 34(12), 678–694. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20140141

Peadon, E., Rhys-Jones, B., Bower, C., & Elliott, E. J. (2009). Systematic review of interventions for children with Fetal Alcohol Spectrum Disorders. BMC Pediatrics, 9, 35. https://doi.org/10.1186/1471-2431-9-35

Robeva, R., & Penberthy, J. K. (2009). Bayesian probability approach to ADHD appraisal. Methods in Enzymology, 467, 357–380. https://doi.org/10.1016/S0076-6879(09)67014-2

Burt, S. A. (2009). Rethinking environmental contributions to child and adolescent psychopathology: a meta-analysis of shared environmental influences. Psychological Bulletin, 135(4), 608–637. https://doi.org/10.1037/a0015702

Bloch, M. H., Panza, K. E., Landeros-Weisenberger, A., & Leckman, J. F. (2009). Meta-analysis: treatment of attention-deficit/hyperactivity disorder in children with comorbid tic disorders. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 48(9), 884–893. https://doi.org/10.1097/CHI.0b013e3181b26e9f

Gizer, I. R., Ficks, C., & Waldman, I. D. (2009). Candidate gene studies of ADHD: a meta-analytic review. Human Genetics, 126(1), 51–90. https://doi.org/10.1007/s00439-009-0694-x

Forero, D. A., Arboleda, G. H., Vasquez, R., & Arboleda, H. (2009). Candidate genes involved in neural plasticity and the risk for attention-deficit hyperactivity disorder: a meta-analysis of 8 common variants. Journal of Psychiatry & Neuroscience : JPN, 34(5), 361–366. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19721846

Simon, V., Czobor, P., Bálint, S., Mészáros, A., & Bitter, I. (2009). Prevalence and correlates of adult attention-deficit hyperactivity disorder: meta-analysis. The British Journal of Psychiatry : The Journal of Mental Science, 194(3), 204–211. https://doi.org/10.1192/bjp.bp.107.048827

Gronimus, R., Ridout, D., Sandberg, S., & Santosh, P. (2009). Maternal alcohol consumption. London Journal of Primary Care, 2(1), 28–35. https://doi.org/10.1080/17571472.2009.11493239

Parsons, L. M., Petacchi, A., Schmahmann, J. D., & Bower, J. M. (2009). Pitch discrimination in cerebellar patients: evidence for a sensory deficit. Brain Research, 1303, 84–96. https://doi.org/10.1016/j.brainres.2009.09.052

Artificial food colouring and hyperactivity symptoms in children. (2009). Prescrire International, 18(103), 215. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19882794

Buitelaar, J. K., Wilens, T. E., Zhang, S., Ning, Y., & Feldman, P. D. (2009). Comparison of symptomatic versus functional changes in children and adolescents with ADHD during randomized, double-blind treatment with psychostimulants, atomoxetine, or placebo. Journal of Child Psychology and Psychiatry, and Allied Disciplines, 50(3), 335–342. https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2008.01960.x

Halpern, C. H., Rick, J. H., Danish, S. F., Grossman, M., & Baltuch, G. H. (2009). Cognition following bilateral deep brain stimulation surgery of the subthalamic nucleus for Parkinson’s disease. International Journal of Geriatric Psychiatry, 24(5), 443–451. https://doi.org/10.1002/gps.2149

Miller, T. W., Nigg, J. T., & Miller, R. L. (2009). Attention deficit hyperactivity disorder in African American children: what can be concluded from the past ten years? Clinical Psychology Review, 29(1), 77–86. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2008.10.001

Langley, K., Fowler, T. A., Grady, D. L., Moyzis, R. K., Holmans, P. A., van den Bree, M. B. M., … Thapar, A. (2009). Molecular genetic contribution to the developmental course of attention-deficit hyperactivity disorder. European Child & Adolescent Psychiatry, 18(1), 26–32. https://doi.org/10.1007/s00787-008-0698-4

Kebir, O., Tabbane, K., Sengupta, S., & Joober, R. (2009). Candidate genes and neuropsychological phenotypes in children with ADHD: review of association studies. Journal of Psychiatry & Neuroscience : JPN, 34(2), 88–101. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19270759

Cortese, S., Faraone, S. V, Konofal, E., & Lecendreux, M. (2009). Sleep in children with attention-deficit/hyperactivity disorder: meta-analysis of subjective and objective studies. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 48(9), 894–908. https://doi.org/10.1097/CHI.0b013e3181ac09c9

Verbeeck, W., Tuinier, S., & Bekkering, G. E. (2009). Antidepressants in the treatment of adult attention-deficit hyperactivity disorder: a systematic review. Advances in Therapy, 26(2), 170–184. https://doi.org/10.1007/s12325-009-0008-7

Fabiano, G. A., Pelham  Jr, W. E., Coles, E. K., Gnagy, E. M., Chronis-Tuscano, A., & O’Connor, B. C. (2009). A meta-analysis of behavioral treatments for attention-deficit/hyperactivity disorder. Clinical Psychology Review, 29(2), 129–140. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2008.11.001

Committee, P. G. C. S. (2009). A framework for interpreting genome-wide association studies of psychiatric disorders. Molecular Psychiatry, 14(1), 10–17. https://doi.org/10.1038/mp.2008.126

Smith, A. K., Mick, E., & Faraone, S. V. (2009). Advances in genetic studies of attention-deficit/hyperactivity disorder. Current Psychiatry Reports, 11(2), 143–148. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19302768

Garnock-Jones, K. P., & Keating, G. M. (2009). Atomoxetine: a review of its use in attention-deficit hyperactivity disorder in children and adolescents. Paediatric Drugs, 11(3), 203–226. https://doi.org/10.2165/00148581-200911030-00005

Jepsen, J. R. M., Fagerlund, B., & Mortensen, E. L. (2009). Do attention deficits influence IQ assessment in children and adolescents with ADHD? Journal of Attention Disorders, 12(6), 551–562. https://doi.org/10.1177/1087054708322996

Mészáros, A., Czobor, P., Bálint, S., Komlósi, S., Simon, V., & Bitter, I. (2009). Pharmacotherapy of adult attention deficit hyperactivity disorder (ADHD): a meta-analysis. The International Journal of Neuropsychopharmacology, 12(8), 1137–1147. https://doi.org/10.1017/S1461145709990198

Nemoda, Z., Angyal, N., Tarnok, Z., Gadoros, J., & Sasvari-Szekely, M. (2009). Carboxylesterase 1 gene polymorphism and methylphenidate response in ADHD. Neuropharmacology, 57(7–8), 731–733. https://doi.org/10.1016/j.neuropharm.2009.08.014

Coghill, D., & Banaschewski, T. (2009). The genetics of attention-deficit/hyperactivity disorder. Expert Review of Neurotherapeutics, 9(10), 1547–1565. https://doi.org/10.1586/ern.09.78

Koesters, M., Becker, T., Kilian, R., Fegert, J. M., & Weinmann, S. (2009). Limits of meta-analysis: methylphenidate in the treatment of adult attention-deficit hyperactivity disorder. Journal of Psychopharmacology (Oxford, England), 23(7), 733–744. https://doi.org/10.1177/0269881108092338

Aarnoudse-Moens, C. S. H., Weisglas-Kuperus, N., van Goudoever, J. B., & Oosterlaan, J. (2009). Meta-analysis of neurobehavioral outcomes in very preterm and/or very low birth weight children. Pediatrics, 124(2), 717–728. https://doi.org/10.1542/peds.2008-2816

Swanson, H. L., Zheng, X., & Jerman, O. (2009). Working memory, short-term memory, and reading disabilities: a selective meta-analysis of the literature. Journal of Learning Disabilities, 42(3), 260–287. https://doi.org/10.1177/0022219409331958

Arns, M., de Ridder, S., Strehl, U., Breteler, M., & Coenen, A. (2009). Efficacy of neurofeedback treatment in ADHD: the effects on inattention, impulsivity and hyperactivity: a meta-analysis. Clinical EEG and Neuroscience, 40(3), 180–189. https://doi.org/10.1177/155005940904000311

Perlov, E., Philipsen, A., Matthies, S., Drieling, T., Maier, S., Bubl, E., … Tebartz Van Elst, L. (2009). Spectroscopic findings in attention-deficit/hyperactivity disorder: review and meta-analysis. The World Journal of Biological Psychiatry : The Official Journal of the World Federation of Societies of Biological Psychiatry, 10(4 Pt 2), 355–365. https://doi.org/10.1080/15622970802176032

Thomson, A., Maltezos, S., Paliokosta, E., & Xenitidis, K. (2009). Amfetamine for attention deficit hyperactivity disorder in people with intellectual disabilities. The Cochrane Database of Systematic Reviews, (1), CD007009–CD007009. https://doi.org/10.1002/14651858.CD007009.pub2

Bálint, S., Czobor, P., Komlósi, S., Mészáros, A., Simon, V., & Bitter, I. (2009). Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD): gender- and age-related differences in neurocognition. Psychological Medicine, 39(8), 1337–1345. https://doi.org/10.1017/S0033291708004236

Kofler, M. J., Rapport, M. D., & Alderson, R. M. (2008). Quantifying ADHD classroom inattentiveness, its moderators, and variability: a meta-analytic review. Journal of Child Psychology and Psychiatry, and Allied Disciplines, 49(1), 59–69. https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2007.01809.x

Kavale, K. A., & Forness, S. R. (2008). Hyperactivity and Diet Treatment. Journal of Learning Disabilities, 16(6), 324–330. https://doi.org/10.1177/002221948301600604

Ellison-Wright, I., Ellison-Wright, Z., & Bullmore, E. (2008). Structural brain change in Attention Deficit Hyperactivity Disorder identified by meta-analysis. BMC Psychiatry, 8, 51. https://doi.org/10.1186/1471-244X-8-51

Purper-Ouakil, D., Wohl, M., Orejarena, S., Cortese, S., Boni, C., Asch, M., … Gorwood, P. (2008). Pharmacogenetics of methylphenidate response in attention deficit/hyperactivity disorder: association with the dopamine transporter gene (SLC6A3). American Journal of Medical Genetics. Part B, Neuropsychiatric Genetics : The Official Publication of the International Society of Psychiatric Genetics, 147B(8), 1425–1430. https://doi.org/10.1002/ajmg.b.30809

Brookes, K. J., Xu, X., Anney, R., Franke, B., Zhou, K., Chen, W., … Asherson, P. (2008). Association of ADHD with genetic variants in the 5’-region of the dopamine transporter gene: evidence for allelic heterogeneity. American Journal of Medical Genetics. Part B, Neuropsychiatric Genetics : The Official Publication of the International Society of Psychiatric Genetics, 147B(8), 1519–1523. https://doi.org/10.1002/ajmg.b.30782

Zhou, K., Dempfle, A., Arcos-Burgos, M., Bakker, S. C., Banaschewski, T., Biederman, J., … Asherson, P. (2008). Meta-analysis of genome-wide linkage scans of attention deficit hyperactivity disorder. American Journal of Medical Genetics. Part B, Neuropsychiatric Genetics : The Official Publication of the International Society of Psychiatric Genetics, 147B(8), 1392–1398. https://doi.org/10.1002/ajmg.b.30878

Hutchinson, A. D., Mathias, J. L., & Banich, M. T. (2008). Corpus callosum morphology in children and adolescents with attention deficit hyperactivity disorder: a meta-analytic review. Neuropsychology, 22(3), 341–349. https://doi.org/10.1037/0894-4105.22.3.341

Skelley, S. L., Goldberg, T. E., Egan, M. F., Weinberger, D. R., & Gold, J. M. (2008). Verbal and visual memory: characterizing the clinical and intermediate phenotype in schizophrenia. Schizophrenia Research, 105(1–3), 78–85. https://doi.org/10.1016/j.schres.2008.05.027

Lesch, K.-P., Timmesfeld, N., Renner, T. J., Halperin, R., Röser, C., Nguyen, T. T., … Jacob, C. (2008). Molecular genetics of adult ADHD: converging evidence from genome-wide association and extended pedigree linkage studies. Journal of Neural Transmission (Vienna, Austria : 1996), 115(11), 1573–1585. https://doi.org/10.1007/s00702-008-0119-3

Johansson, S., Halleland, H., Halmøy, A., Jacobsen, K. K., Landaas, E. T., Dramsdahl, M., … Haavik, J. (2008). Genetic analyses of dopamine related genes in adult ADHD patients suggest an association with the DRD5-microsatellite repeat, but not with DRD4 or SLC6A3 VNTRs. American Journal of Medical Genetics. Part B, Neuropsychiatric Genetics : The Official Publication of the International Society of Psychiatric Genetics, 147B(8), 1470–1475. https://doi.org/10.1002/ajmg.b.30662

Fossum, S., Handegård, B. H., Martinussen, M., & Mørch, W. T. (2008). Psychosocial interventions for disruptive and aggressive behaviour in children and adolescents: a meta-analysis. European Child & Adolescent Psychiatry, 17(7), 438–451. https://doi.org/10.1007/s00787-008-0686-8

Muñoz-Solomando, A., Kendall, T., & Whittington, C. J. (2008). Cognitive behavioural therapy for children and adolescents. Current Opinion in Psychiatry, 21(4), 332–337. https://doi.org/10.1097/YCO.0b013e328305097c

Rapport, M. D., Alderson, R. M., Kofler, M. J., Sarver, D. E., Bolden, J., & Sims, V. (2008). Working memory deficits in boys with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD): the contribution of central executive and subsystem processes. Journal of Abnormal Child Psychology, 36(6), 825–837. https://doi.org/10.1007/s10802-008-9215-y

Old, S. R., & Naveh-Benjamin, M. (2008). Differential effects of age on item and associative measures of memory: a meta-analysis. Psychology and Aging, 23(1), 104–118. https://doi.org/10.1037/0882-7974.23.1.104

Asherson, P., Zhou, K., Anney, R. J. L., Franke, B., Buitelaar, J., Ebstein, R., … Faraone, S. V. (2008). A high-density SNP linkage scan with 142 combined subtype ADHD sib pairs identifies linkage regions on chromosomes 9 and 16. Molecular Psychiatry, 13(5), 514–521. https://doi.org/10.1038/sj.mp.4002140

Bachmann, M., Bachmann, C., Rief, W., & Mattejat, F. (2008). Efficacy of psychiatric and psychotherapeutic interventions in children and adolescents with psychiatric disorders–a systematic evaluation of meta-analyses and reviews. Part II: ADHD and conduct disorders TT  – Wirksamkeit psychiatrischer und psychothera. Zeitschrift fur Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, 36(5), 321–333. https://doi.org/10.1024/1422-4917.36.5.321

Bangs, M. E., Tauscher-Wisniewski, S., Polzer, J., Zhang, S., Acharya, N., Desaiah, D., … Allen, A. J. (2008). Meta-analysis of suicide-related behavior events in patients treated with atomoxetine. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 47(2), 209–218. https://doi.org/10.1097/chi.0b013e31815d88b2

Moreland, A. D., & Dumas, J. E. (2008). Categorical and dimensional approaches to the measurement of disruptive behavior in the preschool years: a meta-analysis. Clinical Psychology Review, 28(6), 1059–1070. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2008.03.001

Fazel, S., Doll, H., & Långström, N. (2008). Mental disorders among adolescents in juvenile detention and correctional facilities: a systematic review and metaregression analysis of 25 surveys. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 47(9), 1010–1019. https://doi.org/10.1097/CHI.ObO13e31817eecf3

Kavale, K. (2008). The Efficacy of Stimulant Drug Treatment for Hyperactivity. Journal of Learning Disabilities, 15(5), 280–289. https://doi.org/10.1177/002221948201500508

Van der Oord, S., Prins, P. J. M., Oosterlaan, J., & Emmelkamp, P. M. G. (2008). Efficacy of methylphenidate, psychosocial treatments and their combination in school-aged children with ADHD: a meta-analysis. Clinical Psychology Review, 28(5), 783–800. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2007.10.007

Rommelse, N. N. J., Altink, M. E., Arias-Vásquez, A., Buschgens, C. J. M., Fliers, E., Faraone, S. V, … Oosterlaan, J. (2008). A review and analysis of the relationship between neuropsychological measures and DAT1 in ADHD. American Journal of Medical Genetics. Part B, Neuropsychiatric Genetics : The Official Publication of the International Society of Psychiatric Genetics, 147B(8), 1536–1546. https://doi.org/10.1002/ajmg.b.30848

Renner, T. J., Walitza, S., Dempfle, A., Eckert, L., Romanos, M., Gerlach, M., … Jacob, C. (2008). Allelic variants of SNAP25 in a family-based sample of ADHD. Journal of Neural Transmission (Vienna, Austria : 1996), 115(2), 317–321. https://doi.org/10.1007/s00702-007-0840-3

Bachmann, M., Bachmann, C., Rief, W., & Mattejat, F. (2008). Efficacy of psychiatric and psychotherapeutic interventions in children and adolescents with psychiatric disorders–a systematic evaluation of meta-analyses and reviews. Part I: Anxiety disorders and depressive disorders TT  – Wirksamkeit psychiatrischer . Zeitschrift fur Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, 36(5), 309–320. https://doi.org/10.1024/1422-4917.36.5.309

Mehler-Wex, C., & Kölch, M. (2008). Depression in children and adolescents. Deutsches Arzteblatt International, 105(9), 149–155. https://doi.org/10.3238/arztebl.2008.0149

Joseph, M. F., Frazier, T. W., Youngstrom, E. A., & Soares, J. C. (2008). A quantitative and qualitative review of neurocognitive performance in pediatric bipolar disorder. Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology, 18(6), 595–605. https://doi.org/10.1089/cap.2008.064

Alderson, R. M., Rapport, M. D., Sarver, D. E., & Kofler, M. J. (2008). ADHD and behavioral inhibition: a re-examination of the stop-signal task. Journal of Abnormal Child Psychology, 36(7), 989–998. https://doi.org/10.1007/s10802-008-9230-z

Schlander, M. (2008). The NICE ADHD health technology assessment: a review and critique. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 2(1), 1. https://doi.org/10.1186/1753-2000-2-1

Schwartz, K., & Verhaeghen, P. (2008). ADHD and Stroop interference from age 9 to age 41 years: a meta-analysis of developmental effects. Psychological Medicine, 38(11), 1607–1616. https://doi.org/10.1017/S003329170700267X

Thapar, A., & Stergiakouli, E. (2008). An Overview on the Genetics of ADHD. Xin Li Xue Bao. Acta Psychologica Sinica, 40(10), 1088–1098. https://doi.org/10.3724/SP.J.1041.2008.01088

Rostain, A. L. (2008). Attention-deficit/hyperactivity disorder in adults: evidence-based recommendations for management. Postgraduate Medicine, 120(3), 27–38. https://doi.org/10.3810/pgm.2008.09.1905

Miller, S., Wampold, B., & Varhely, K. (2008). Direct comparisons of treatment modalities for youth disorders: a meta-analysis. Psychotherapy Research : Journal of the Society for Psychotherapy Research, 18(1), 5–14. https://doi.org/10.1080/10503300701472131

Kratochvil, C. J., Milton, D. R., Vaughan, B. S., & Greenhill, L. L. (2008). Acute atomoxetine treatment of younger and older children with ADHD: a meta-analysis of tolerability and efficacy. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 2(1), 25. https://doi.org/10.1186/1753-2000-2-25

Huey  Jr, S. J., & Polo, A. J. (2008). Evidence-based psychosocial treatments for ethnic minority youth. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology : The Official Journal for the Society of Clinical Child and Adolescent Psychology, American Psychological Association, Division 53, 37(1), 262–301. https://doi.org/10.1080/15374410701820174

Beydoun, H., & Saftlas, A. F. (2008). Physical and mental health outcomes of prenatal maternal stress in human and animal studies: a review of recent evidence. Paediatric and Perinatal Epidemiology, 22(5), 438–466. https://doi.org/10.1111/j.1365-3016.2008.00951.x

Peterson, K., McDonagh, M. S., & Fu, R. (2008). Comparative benefits and harms of competing medications for adults with attention-deficit hyperactivity disorder: a systematic review and indirect comparison meta-analysis. Psychopharmacology, 197(1), 1–11. https://doi.org/10.1007/s00213-007-0996-4

Bergen, S. E., Gardner, C. O., & Kendler, K. S. (2007). Age-related changes in heritability of behavioral phenotypes over adolescence and young adulthood: a meta-analysis. Twin Research and Human Genetics : The Official Journal of the International Society for Twin Studies, 10(3), 423–433. https://doi.org/10.1375/twin.10.3.423

Asherson, P., Brookes, K., Franke, B., Chen, W., Gill, M., Ebstein, R. P., … Faraone, S. V. (2007). Confirmation that a specific haplotype of the dopamine transporter gene is associated with combined-type ADHD. The American Journal of Psychiatry, 164(4), 674–677. https://doi.org/10.1176/ajp.2007.164.4.674

Thapar, A., Langley, K., Owen, M. J., & O’Donovan, M. C. (2007). Advances in genetic findings on attention deficit hyperactivity disorder. Psychological Medicine, 37(12), 1681–1692. https://doi.org/10.1017/S0033291707000773

Yang, B., Chan, R. C. K., Jing, J., Li, T., Sham, P., & Chen, R. Y. L. (2007). A meta-analysis of association studies between the 10-repeat allele of a VNTR polymorphism in the 3’-UTR of dopamine transporter gene and attention deficit hyperactivity disorder. American Journal of Medical Genetics. Part B, Neuropsychiatric Genetics : The Official Publication of the International Society of Psychiatric Genetics, 144B(4), 541–550. https://doi.org/10.1002/ajmg.b.30453

Torres, I. J., Boudreau, V. G., & Yatham, L. N. (2007). Neuropsychological functioning in euthymic bipolar disorder: a meta-analysis. Acta Psychiatrica Scandinavica. Supplementum, (434), 17–26. https://doi.org/10.1111/j.1600-0447.2007.01055.x

Biederman, J., Spencer, T. J., Newcorn, J. H., Gao, H., Milton, D. R., Feldman, P. D., & Witte, M. M. (2007). Effect of comorbid symptoms of oppositional defiant disorder on responses to atomoxetine in children with ADHD: a meta-analysis of controlled clinical trial data. Psychopharmacology, 190(1), 31–41. https://doi.org/10.1007/s00213-006-0565-2

Lansbergen, M. M., Kenemans, J. L., & van Engeland, H. (2007). Stroop interference and attention-deficit/hyperactivity disorder: a review and meta-analysis. Neuropsychology, 21(2), 251–262. https://doi.org/10.1037/0894-4105.21.2.251

Polzer, J., Bangs, M. E., Zhang, S., Dellva, M. A., Tauscher-Wisniewski, S., Acharya, N., … Wilens, T. E. (2007). Meta-analysis of aggression or hostility events in randomized, controlled clinical trials of atomoxetine for ADHD. Biological Psychiatry, 61(5), 713–719. https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2006.05.044

Wilson, S. J., & Lipsey, M. W. (2007). School-based interventions for aggressive and disruptive behavior: update of a meta-analysis. American Journal of Preventive Medicine, 33(2 Suppl), S130–S143. https://doi.org/10.1016/j.amepre.2007.04.011

Oakley-Browne, M. A., Adams, P., & Mobberley, P. M. (2007). WITHDRAWN: Interventions for pathological gambling. The Cochrane Database of Systematic Reviews, (1), CD001521–CD001521. https://doi.org/10.1002/14651858.CD001521.pub2

Consoli, A., Bouzamondo, A., Guilé, J.-M., Lechat, P., & Cohen, D. (2007). Comorbidity with ADHD decreases response to pharmacotherapy in children and adolescents with acute mania: evidence from a metaanalysis. Canadian Journal of Psychiatry. Revue Canadienne de Psychiatrie, 52(5), 323–328. https://doi.org/10.1177/070674370705200507

Valera, E. M., Faraone, S. V, Murray, K. E., & Seidman, L. J. (2007). Meta-analysis of structural imaging findings in attention-deficit/hyperactivity disorder. Biological Psychiatry, 61(12), 1361–1369. https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2006.06.011

Frazier, T. W., Youngstrom, E. A., Glutting, J. J., & Watkins, M. W. (2007). ADHD and achievement: meta-analysis of the child, adolescent, and adult literatures and a concomitant study with college students. Journal of Learning Disabilities, 40(1), 49–65. https://doi.org/10.1177/00222194070400010401

Dickinson, D., Ramsey, M. E., & Gold, J. M. (2007). Overlooking the obvious: a meta-analytic comparison of digit symbol coding tasks and other cognitive measures in schizophrenia. Archives of General Psychiatry, 64(5), 532–542. https://doi.org/10.1001/archpsyc.64.5.532

Alderson, R. M., Rapport, M. D., & Kofler, M. J. (2007). Attention-deficit/hyperactivity disorder and behavioral inhibition: a meta-analytic review of the stop-signal paradigm. Journal of Abnormal Child Psychology, 35(5), 745–758. https://doi.org/10.1007/s10802-007-9131-6

Ipser, J., & Stein, D. J. (2007). Systematic review of pharmacotherapy of disruptive behavior disorders in children and adolescents. Psychopharmacology, 191(1), 127–140. https://doi.org/10.1007/s00213-006-0537-6

Levaux, M.-N., Potvin, S., Sepehry, A. A., Sablier, J., Mendrek, A., & Stip, E. (2007). Computerized assessment of cognition in schizophrenia: promises and pitfalls of CANTAB. European Psychiatry : The Journal of the Association of European Psychiatrists, 22(2), 104–115. https://doi.org/10.1016/j.eurpsy.2006.11.004

Prasad, S., Furr, A. J., Zhang, S., Ball, S., & Allen, A. J. (2007). Baseline values from the electrocardiograms of children and adolescents with ADHD. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 1(1), 11. https://doi.org/10.1186/1753-2000-1-11

Majewicz-Hefley, A., & Carlson, J. S. (2007). A meta-analysis of combined treatments for children diagnosed with ADHD. Journal of Attention Disorders, 10(3), 239–250. https://doi.org/10.1177/1087054706289934

Ross, B. M., Seguin, J., & Sieswerda, L. E. (2007). Omega-3 fatty acids as treatments for mental illness: which disorder and which fatty acid? Lipids in Health and Disease, 6, 21. https://doi.org/10.1186/1476-511X-6-21

Kidd, P. M. (2007). Omega-3 DHA and EPA for cognition, behavior, and mood: clinical findings and structural-functional synergies with cell membrane phospholipids. Alternative Medicine Review : A Journal of Clinical Therapeutic, 12(3), 207–227. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18072818

Gonzalez de Dios, J., Cardó, E., & Servera, M. (2006). Methylphenidate in the treatment of attention-deficit/hyperactivity disorder: are we achieving an adequate clinical practice? TT  – Metilfenidato en el tratamiento del trastorno por déficit de atención e hiperactividad: realizamos una práctica clínica ade. Revista de neurologia, 43(12), 705–714. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17160919

Dickstein, S. G., Bannon, K., Castellanos, F. X., & Milham, M. P. (2006). The neural correlates of attention deficit hyperactivity disorder: an ALE meta-analysis. Journal of Child Psychology and Psychiatry, and Allied Disciplines, 47(10), 1051–1062. https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2006.01671.x

Lundahl, B., Risser, H. J., & Lovejoy, M. C. (2006). A meta-analysis of parent training: moderators and follow-up effects. Clinical Psychology Review, 26(1), 86–104. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2005.07.004

Wilens, T. E., Newcorn, J. H., Kratochvil, C. J., Gao, H., Thomason, C. K., Rogers, A. K., … Levine, L. R. (2006). Long-term atomoxetine treatment in adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder. The Journal of Pediatrics, 149(1), 112–119. https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2006.01.052

Li, D., Sham, P. C., Owen, M. J., & He, L. (2006). Meta-analysis shows significant association between dopamine system genes and attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). Human Molecular Genetics, 15(14), 2276–2284. https://doi.org/10.1093/hmg/ddl152

Faraone, S. V, Biederman, J., Spencer, T. J., & Aleardi, M. (2006). Comparing the efficacy of medications for ADHD using meta-analysis. MedGenMed : Medscape General Medicine, 8(4), 4. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17415287

Cheuk, D. K. L., Li, S. Y. H., & Wong, V. (2006). No association between VNTR polymorphisms of dopamine transporter gene and attention deficit hyperactivity disorder in Chinese children. American Journal of Medical Genetics. Part B, Neuropsychiatric Genetics : The Official Publication of the International Society of Psychiatric Genetics, 141B(2), 123–125. https://doi.org/10.1002/ajmg.b.30280

Rochelle, K. S. H., & Talcott, J. B. (2006). Impaired balance in developmental dyslexia? A meta-analysis of the contending evidence. Journal of Child Psychology and Psychiatry, and Allied Disciplines, 47(11), 1159–1166. https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2006.01641.x

Stawicki, J. A., Nigg, J. T., & von Eye, A. (2006). Family psychiatric history evidence on the nosological relations of DSM-IV ADHD combined and inattentive subtypes: new data and meta-analysis. Journal of Child Psychology and Psychiatry, and Allied Disciplines, 47(9), 935–945. https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2006.01628.x

Faraone, S. V, Biederman, J., & Mick, E. (2006). The age-dependent decline of attention deficit hyperactivity disorder: a meta-analysis of follow-up studies. Psychological Medicine, 36(2), 159–165. https://doi.org/10.1017/S003329170500471X

Freeman, M. P., Hibbeln, J. R., Wisner, K. L., Davis, J. M., Mischoulon, D., Peet, M., … Stoll, A. L. (2006). Omega-3 fatty acids: evidence basis for treatment and future research in psychiatry. The Journal of Clinical Psychiatry, 67(12), 1954–1967. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17194275

Huang-Pollock, C. L., Nigg, J. T., & Halperin, J. M. (2006). Single dissociation findings of ADHD deficits in vigilance but not anterior or posterior attention systems. Neuropsychology, 20(4), 420–429. https://doi.org/10.1037/0894-4105.20.4.420

Kim-Cohen, J., Caspi, A., Taylor, A., Williams, B., Newcombe, R., Craig, I. W., & Moffitt, T. E. (2006). MAOA, maltreatment, and gene-environment interaction predicting children’s mental health: new evidence and a meta-analysis. Molecular Psychiatry, 11(10), 903–913. https://doi.org/10.1038/sj.mp.4001851

Jerome, L., Segal, A., & Habinski, L. (2006). What we know about ADHD and driving risk: a literature review, meta-analysis and critique. Journal of the Canadian Academy of Child and Adolescent Psychiatry = Journal de l’Academie Canadienne de Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, 15(3), 105–125. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18392181

Sadeh, A., Pergamin, L., & Bar-Haim, Y. (2006). Sleep in children with attention-deficit hyperactivity disorder: a meta-analysis of polysomnographic studies. Sleep Medicine Reviews, 10(6), 381–398. https://doi.org/10.1016/j.smrv.2006.03.004

Fletcher, J. M. (2006). The effect of sugar on behavior or cognition in children: A meta-analysis. The Journal of Pediatrics, 128(5), 715. https://doi.org/10.1016/s0022-3476(96)80144-2

Gibson, A. P., Bettinger, T. L., Patel, N. C., & Crismon, M. L. (2006). Atomoxetine versus stimulants for treatment of attention deficit/hyperactivity disorder. The Annals of Pharmacotherapy, 40(6), 1134–1142. https://doi.org/10.1345/aph.1G582

Reyno, S. M., & McGrath, P. J. (2006). Predictors of parent training efficacy for child externalizing behavior problems–a meta-analytic review. Journal of Child Psychology and Psychiatry, and Allied Disciplines, 47(1), 99–111. https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2005.01544.x

Hammad, T. A., Laughren, T., & Racoosin, J. (2006). Suicidality in pediatric patients treated with antidepressant drugs. Archives of General Psychiatry, 63(3), 332–339. https://doi.org/10.1001/archpsyc.63.3.332

Jerome, L., Habinski, L., & Segal, A. (2006). Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and driving risk: a review of the literature and a methodological critique. Current Psychiatry Reports, 8(5), 416–426. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16968625

Schimmelmann, B. G., Friedel, S., Christiansen, H., Dempfle, A., Hinney, A., & Hebebrand, J. (2006). Genetic findings in Attention-Deficit and Hyperactivity Disorder (ADHD) TT  – Genetische Befunde bei der Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung (ADHS). Zeitschrift fur Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, 34(6), 425–433. https://doi.org/10.1024/1422-4917.34.6.425

Ozdemir, V., Aklillu, E., Mee, S., Bertilsson, L., Albers, L. J., Graham, J. E., … Reist, C. (2006). Pharmacogenetics for off-patent antipsychotics: reframing the risk for tardive dyskinesia and access to essential medicines. Expert Opinion on Pharmacotherapy, 7(2), 119–133. https://doi.org/10.1517/14656566.7.2.119

Gilbert, D. L., Ridel, K. R., Sallee, F. R., Zhang, J., Lipps, T. D., & Wassermann, E. M. (2006). Comparison of the inhibitory and excitatory effects of ADHD medications methylphenidate and atomoxetine on motor cortex. Neuropsychopharmacology : Official Publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 31(2), 442–449. https://doi.org/10.1038/sj.npp.1300806

Bridgett, D. J., & Walker, M. E. (2006). Intellectual functioning in adults with ADHD: a meta-analytic examination of full scale IQ differences between adults with and without ADHD. Psychological Assessment, 18(1), 1–14. https://doi.org/10.1037/1040-3590.18.1.1

Cheuk, D. K. L., & Wong, V. (2006). Meta-analysis of association between a catechol-O-methyltransferase gene polymorphism and attention deficit hyperactivity disorder. Behavior Genetics, 36(5), 651–659. https://doi.org/10.1007/s10519-006-9076-5

Cortese, S., Konofal, E., Yateman, N., Mouren, M.-C., & Lecendreux, M. (2006). Sleep and alertness in children with attention-deficit/hyperactivity disorder: a systematic review of the literature. Sleep, 29(4), 504–511. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16676784

DeYoung, C. G., Peterson, J. B., Séguin, J. R., Mejia, J. M., Pihl, R. O., Beitchman, J. H., … Palmour, R. M. (2006). The dopamine D4 receptor gene and moderation of the association between externalizing behavior and IQ. Archives of General Psychiatry, 63(12), 1410–1416. https://doi.org/10.1001/archpsyc.63.12.1410

Connor, D. F., Carlson, G. A., Chang, K. D., Daniolos, P. T., Ferziger, R., Findling, R. L., … Aggression, S. W. on J. I. and. (2006). Juvenile maladaptive aggression: a review of prevention, treatment, and service configuration and a proposed research agenda. The Journal of Clinical Psychiatry, 67(5), 808–820. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16841631

Kratochvil, C. J., Wilens, T. E., Greenhill, L. L., Gao, H., Baker, K. D., Feldman, P. D., & Gelowitz, D. L. (2006). Effects of long-term atomoxetine treatment for young children with attention-deficit/hyperactivity disorder. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 45(8), 919–927. https://doi.org/10.1097/01.chi.0000222788.34229.68

Doyle, A. E. (2006). Executive functions in attention-deficit/hyperactivity disorder. The Journal of Clinical Psychiatry, 67 Suppl 8, 21–26. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16961426

Snyder, S. M., & Hall, J. R. (2006). A meta-analysis of quantitative EEG power associated with attention-deficit hyperactivity disorder. Journal of Clinical Neurophysiology : Official Publication of the American Electroencephalographic Society, 23(5), 440–455. https://doi.org/10.1097/01.wnp.0000221363.12503.78

Spencer, T. J., Newcorn, J. H., Kratochvil, C. J., Ruff, D., Michelson, D., & Biederman, J. (2005). Effects of atomoxetine on growth after 2-year treatment among pediatric patients with attention-deficit/hyperactivity disorder. Pediatrics, 116(1), e74–e80. https://doi.org/10.1542/peds.2004-0624

Boonstra, A. M., Oosterlaan, J., Sergeant, J. A., & Buitelaar, J. K. (2005). Executive functioning in adult ADHD: a meta-analytic review. Psychological Medicine, 35(8), 1097–1108. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16116936

Wohl, M., Purper-Ouakil, D., Mouren, M. C., Adès, J., & Gorwood, P. (2005). Meta-analysis of candidate genes in attention-deficit hyperactivity disorder TT  – Meta-analyse des gènes candidats dans le trouble déficit attentionnel avec hyperactivité (TDAH). L’Encephale, 31(4 Pt 1), 437–447. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16389711

Wernicke, J. F., Faries, D., Breitung, R., & Girod, D. (2005). QT correction methods in children and adolescents. Journal of Cardiovascular Electrophysiology, 16(1), 76–81. https://doi.org/10.1046/j.1540-8167.2005.03520.x

Martinussen, R., Hayden, J., Hogg-Johnson, S., & Tannock, R. (2005). A meta-analysis of working memory impairments in children with attention-deficit/hyperactivity disorder. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 44(4), 377–384. https://doi.org/10.1097/01.chi.0000153228.72591.73

Whyte, M.-C., McIntosh, A. M., Johnstone, E. C., & Lawrie, S. M. (2005). Declarative memory in unaffected adult relatives of patients with schizophrenia: a systematic review and meta-analysis. Schizophrenia Research, 78(1), 13–26. https://doi.org/10.1016/j.schres.2005.05.018

Purper-Ouakil, D., Wohl, M., Mouren, M. C., Verpillat, P., Adès, J., & Gorwood, P. (2005). Meta-analysis of family-based association studies between the dopamine transporter gene and attention deficit hyperactivity disorder. Psychiatric Genetics, 15(1), 53–59. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15722958

Bäckman, L., Jones, S., Berger, A.-K., Laukka, E. J., & Small, B. J. (2005). Cognitive impairment in preclinical Alzheimer’s disease: a meta-analysis. Neuropsychology, 19(4), 520–531. https://doi.org/10.1037/0894-4105.19.4.520

Boutros, N., Fraenkel, L., & Feingold, A. (2005). A four-step approach for developing diagnostic tests in psychiatry: EEG in ADHD as a test case. The Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences, 17(4), 455–464. https://doi.org/10.1176/jnp.17.4.455

Nigg, J. T. (2005). Neuropsychologic theory and findings in attention-deficit/hyperactivity disorder: the state of the field and salient challenges for the coming decade. Biological Psychiatry, 57(11), 1424–1435. https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2004.11.011

Schoechlin, C., & Engel, R. R. (2005). Neuropsychological performance in adult attention-deficit hyperactivity disorder: meta-analysis of empirical data. Archives of Clinical Neuropsychology : The Official Journal of the National Academy of Neuropsychologists, 20(6), 727–744. https://doi.org/10.1016/j.acn.2005.04.005

Wilens, T. E., Monuteaux, M. C., Snyder, L. E., Moore, H., Whitley, J., & Gignac, M. (2005). The clinical dilemma of using medications in substance-abusing adolescents and adults with attention-deficit/hyperactivity disorder: what does the literature tell us? Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology, 15(5), 787–798. https://doi.org/10.1089/cap.2005.15.787

Weisz, J. R., Doss, A. J., & Hawley, K. M. (2005). Youth psychotherapy outcome research: a review and critique of the evidence base. Annual Review of Psychology, 56, 337–363. https://doi.org/10.1146/annurev.psych.55.090902.141449

Brookes, K.-J., Xu, X., Chen, C.-K., Huang, Y.-S., Wu, Y.-Y., & Asherson, P. (2005). No evidence for the association of DRD4 with ADHD in a Taiwanese population within-family study. BMC Medical Genetics, 6, 31. https://doi.org/10.1186/1471-2350-6-31

Bakker, S. C., van der Meulen, E. M., Oteman, N., Schelleman, H., Pearson, P. L., Buitelaar, J. K., & Sinke, R. J. (2005). DAT1, DRD4, and DRD5 polymorphisms are not associated with ADHD in Dutch families. American Journal of Medical Genetics. Part B, Neuropsychiatric Genetics : The Official Publication of the International Society of Psychiatric Genetics, 132B(1), 50–52. https://doi.org/10.1002/ajmg.b.30089

Levinson, D. F. (2005). Meta-analysis in psychiatric genetics. Current Psychiatry Reports, 7(2), 143–151. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15802092

van Mourik, R., Oosterlaan, J., & Sergeant, J. A. (2005). The Stroop revisited: a meta-analysis of interference control in AD/HD. Journal of Child Psychology and Psychiatry, and Allied Disciplines, 46(2), 150–165. https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2004.00345.x

Lijffijt, M., Kenemans, J. L., Verbaten, M. N., & van Engeland, H. (2005). A meta-analytic review of stopping performance in attention-deficit/hyperactivity disorder: deficient inhibitory motor control? Journal of Abnormal Psychology, 114(2), 216–222. https://doi.org/10.1037/0021-843X.114.2.216

Thapar, A., O’Donovan, M., & Owen, M. J. (2005). The genetics of attention deficit hyperactivity disorder. Human Molecular Genetics, 14 Spec No, R275–R282. https://doi.org/10.1093/hmg/ddi263

Willcutt, E. G., Doyle, A. E., Nigg, J. T., Faraone, S. V, & Pennington, B. F. (2005). Validity of the executive function theory of attention-deficit/hyperactivity disorder: a meta-analytic review. Biological Psychiatry, 57(11), 1336–1346. https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2005.02.006

Penberthy, J. K., Cox, D., Breton, M., Robeva, R., Kalbfleisch, M. L., Loboschefski, T., & Kovatchev, B. (2005). Calibration of ADHD assessments across studies: a meta-analysis tool. Applied Psychophysiology and Biofeedback, 30(1), 31–51. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15889584

Faraone, S. V, Spencer, T., Aleardi, M., Pagano, C., & Biederman, J. (2004). Meta-analysis of the efficacy of methylphenidate for treating adult attention-deficit/hyperactivity disorder. Journal of Clinical Psychopharmacology, 24(1), 24–29. https://doi.org/10.1097/01.jcp.0000108984.11879.95

Donnelly, M., Haby, M. M., Carter, R., Andrews, G., & Vos, T. (2004). Cost-effectiveness of dexamphetamine and methylphenidate for the treatment of childhood attention deficit hyperactivity disorder. The Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 38(8), 592–601. https://doi.org/10.1080/j.1440-1614.2004.01422.x

Taylor, E., Döpfner, M., Sergeant, J., Asherson, P., Banaschewski, T., Buitelaar, J., … Zuddas, A. (2004). European clinical guidelines for hyperkinetic disorder — first upgrade. European Child & Adolescent Psychiatry, 13 Suppl 1, I7–I30. https://doi.org/10.1007/s00787-004-1002-x

Schab, D. W., & Trinh, N.-H. T. (2004). Do artificial food colors promote hyperactivity in children with hyperactive syndromes? A meta-analysis of double-blind placebo-controlled trials. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics : JDBP, 25(6), 423–434. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15613992

Bass, J. L., Corwin, M., Gozal, D., Moore, C., Nishida, H., Parker, S., … Kinane, T. B. (2004). The effect of chronic or intermittent hypoxia on cognition in childhood: a review of the evidence. Pediatrics, 114(3), 805–816. https://doi.org/10.1542/peds.2004-0227

Sintzel, F., Mallaret, M., & Bougerol, T. (2004). Potentializing of tricyclics and serotoninergics by thyroid hormones in resistant depressive disorders TT  – Potentialisation par les hormones thyroïdiennes des traitements tricycliques et sérotoninergiques dans les dépressions résistantes. L’Encephale, 30(3), 267–275. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15235525

Frazier, T. W., Demaree, H. A., & Youngstrom, E. A. (2004). Meta-analysis of intellectual and neuropsychological test performance in attention-deficit/hyperactivity disorder. Neuropsychology, 18(3), 543–555. https://doi.org/10.1037/0894-4105.18.3.543

Jin, C., & Schachar, R. (2004). Methylphenidate treatment of attention-deficit/hyperactivity disorder secondary to traumatic brain injury: a critical appraisal of treatment studies. CNS Spectrums, 9(3), 217–226. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14999162

Weisz, J. R., Hawley, K. M., & Doss, A. J. (2004). Empirically tested psychotherapies for youth internalizing and externalizing problems and disorders. Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America, 13(4), 729–vi. https://doi.org/10.1016/j.chc.2004.05.006

Langley, K., Marshall, L., van den Bree, M., Thomas, H., Owen, M., O’Donovan, M., & Thapar, A. (2004). Association of the dopamine D4 receptor gene 7-repeat allele with neuropsychological test performance of children with ADHD. The American Journal of Psychiatry, 161(1), 133–138. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.161.1.133

Hervey, A. S., Epstein, J. N., & Curry, J. F. (2004). Neuropsychology of adults with attention-deficit/hyperactivity disorder: a meta-analytic review. Neuropsychology, 18(3), 485–503. https://doi.org/10.1037/0894-4105.18.3.485

Homack, S., & Riccio, C. A. (2004). A meta-analysis of the sensitivity and specificity of the Stroop Color and Word Test with children. Archives of Clinical Neuropsychology : The Official Journal of the National Academy of Neuropsychologists, 19(6), 725–743. https://doi.org/10.1016/j.acn.2003.09.003

Romine, C. B., Lee, D., Wolfe, M. E., Homack, S., George, C., & Riccio, C. A. (2004). Wisconsin Card Sorting Test with children: a meta-analytic study of sensitivity and specificity. Archives of Clinical Neuropsychology : The Official Journal of the National Academy of Neuropsychologists, 19(8), 1027–1041. https://doi.org/10.1016/j.acn.2003.12.009

Mezulis, A. H., Abramson, L. Y., Hyde, J. S., & Hankin, B. L. (2004). Is there a universal positivity bias in attributions? A meta-analytic review of individual, developmental, and cultural differences in the self-serving attributional bias. Psychological Bulletin, 130(5), 711–747. https://doi.org/10.1037/0033-2909.130.5.711

Lijffijt, M., Bekker, E. M., Quik, E. H., Bakker, J., Kenemans, J. L., & Verbaten, M. N. (2004). Differences between low and high trait impulsivity are not associated with differences in inhibitory motor control. Journal of Attention Disorders, 8(1), 25–32. https://doi.org/10.1177/108705470400800104

Faraone, S. V., & Wilens, T. (2003). Does stimulant treatment lead to substance use disorders? Journal of Clinical Psychiatry, 64(SUPPL. 11), 9–13. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14529324

DiMaio, S., Grizenko, N., & Joober, R. (2003). Dopamine genes and attention-deficit hyperactivity disorder: A review. Journal of Psychiatry and Neuroscience, 28(1), 27–38. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12587848

Linnet, K. M., Dalsgaard, S., Obel, G., Wisborg, K., Henriksen, T. B., Rodriguez, A., … Jarvelin, M. R. (2003). Maternal lifestyle factors in pregnancy risk of attention deficit hyperactivity disorder and associated behaviors: Review of the current evidence. American Journal of Psychiatry, 160(6), 1028–1040. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.160.6.1028

Wilens, T. E., Faraone, S. V, Biederman, J., & Gunawardene, S. (2003). Does stimulant therapy of attention-deficit/hyperactivity disorder beget later substance abuse? A meta-analytic review of the literature. Pediatrics, 111(1), 179–185. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12509574

E., M., J., B., G., P., & S.V., F. (2003). A preliminary meta-analysis of the child behavior checklist in pediatric bipolar disorder. Biological Psychiatry, 53(11), 1021–1027. https://doi.org/10.1016/S0006-3223(03)00234-8

Mill, J., Fisher, N., Curran, S., Richards, S., Taylor, E., & Asherson, P. (2003). Polymorphisms in the dopamine D4 receptor gene and attention-deficit hyperactivity disorder. NeuroReport, 14(11), 1463–1466. https://doi.org/10.1097/00001756-200308060-00011

Huang-Pollock, C. L., & Nigg, J. T. (2003). Searching for the attention deficit in attention deficit hyperactivity disorder: The case of visuospatial orienting. Clinical Psychology Review, 23(6), 801–830. https://doi.org/10.1016/S0272-7358(03)00073-4

Oakley-Browne, M., Adams, P., & Mobberley, P. (2003). Interventions for pathological gambling. Cochrane Database of Systematic Reviews, (2), CD001521–CD001521. https://doi.org/10.1002/14651858.cd001521

Kondo, D. G., Chrisman, A. K., & March, J. S. (2003). An evidence-based medicine approach to combined treatment for ADHD in children and adolescents. Psychopharmacology Bulletin, 37(3), 7–23. Retrieved from http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&CSC=Y&NEWS=N&PAGE=fulltext&D=med4&AN=14608237%5Cnhttp://www.tdnet.com/nmcport/resolver/default.asp?sid=OVID:medline&id=pmid:14608237&id=doi:&issn=0048-5764&isbn=&volume=37&issue=3&spage=7&pages=7-23&date=2003&title=

Pittelli, S. J., Faraone, S. V., & Biederman, J. (2002). Meta-analysis and psychiatric genetics [8] (multiple letters). American Journal of Psychiatry, 159(3), 496–497. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.159.3.496

Conners, C. K. (2002). Forty years of methylphenidate treatment in Attention-Deficit/ Hyperactivity Disorder. Journal of Attention Disorders, 6 Suppl 1, S17-30. Retrieved from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12685516

Maher, B. S., Marazita, M. L., Ferrell, R. E., & Vanyukov, M. M. (2002). Dopamine system genes and attention deficit hyperactivity disorder: A meta-analysis. Psychiatric Genetics, 12(4), 207–215. https://doi.org/10.1097/00041444-200212000-00003

Faraone, S. V. (2002). Meeting report: Report from the third international meeting of the attention-deficit hyperactivity disorder molecular genetics network. American Journal of Medical Genetics – Neuropsychiatric Genetics, 114(3), 272–276. https://doi.org/10.1002/ajmg.10039

S.V., F., J., B., & C., R. (2002). Comparative efficacy of Adderall and methylphenidate in attention-deficit/hyperactivity disorder: A meta-analysis. Journal of Clinical Psychopharmacology, 22(5), 468–473. https://doi.org/10.1097/00004714-200210000-00005 LK  – http://rug.on.worldcat.org/atoztitles/link/?sid=EMBASE&issn=02710749&id=doi:10.1097%2F00004714-200210000-00005&atitle=Comparative+efficacy+of+Adderall+and+methylphenidate+in+attention-deficit%2Fhyperactivity+disorder%3A+A+meta-analysis&stitle=J.+Clin.+Psychopharmacol.&title=Journal+of+Clinical+Psychopharmacology&volume=22&issue=5&spage=468&epage=473&aulast=Faraone&aufirst=Stephen+V.&auinit=S.V.&aufull=Faraone+S.V.&coden=JCPYD&isbn=&pages=468-473&date=2002&a

Faraone, S. V., & Biederman, J. (2002). Efficacy of adderall® for attention-deficit/hyperactivity disorder: A meta-analysis. Journal of Attention Disorders, 6(2), 69–75. https://doi.org/10.1177/108705470200600203

Waschbusch, D. A. (2002). A meta-analytic examination of comorbid hyperactive-impulsive-attention problems and conduct problems. Psychological Bulletin, 128(1), 118–149. https://doi.org/10.1037//0033-2909.128.1.118

Manor, I., Tyano, S., Eisenberg, J., Bachner-Melman, R., Kotler, M., & Ebstein, R. P. (2002). The short DRD4 repeats confer risk to attention deficit hyperactivity disorder in a family-based design and impair performance on a continuous performance test (TOVA). Molecular Psychiatry, 7(7), 790–794. https://doi.org/10.1038/sj.mp.4001078

Schachar, R., Jadad, A. R., Gauld, M., Boyle, M., Booker, L., Snider, A., … Cunningham, C. (2002). Attention-deficit hyperactivity disorder: Critical appraisal of extended treatment studies. Canadian Journal of Psychiatry, 47(4), 337–348. https://doi.org/10.1177/070674370204700404

Gershon, J. (2002). A meta-analytic review of gender differences in ADHD. Journal of Attention Disorders, 5(3), 143–154. https://doi.org/10.1177/108705470200500302

Bhutta, A., Casey, P., Cradock, M., Anand, K., & Cleves, M. (2002). Cognitive and Behavioral Outcomes of School-Aged Children Who Were Born Preterm. Jama, 288(6), 728–737. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12169077

Connor, D. F., Glatt, S. J., Lopez, I. D., Jackson, D., & Melloni, R. H. (2002). Psychopharmacology and Aggression. I: A Meta-Analysis of Stimulant Effects on Overt/Covert Aggression-Related Behaviors in ADHD. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 41(3), 253–261. https://doi.org/10.1097/00004583-200203000-00004

Marchetti, A., Magar, R., Lau, H., Murphy, E. L., Jensen, P. S., Conners, C. K., … Iskedjian, M. (2001). Pharmacotherapies for attention-deficit/hyperactivity disorder: expected-cost analysis. Clinical Therapeutics, 23(11), 1904–1921. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11768842

Diamond, G., & Siqueland, L. (2001). Current status of family intervention science. Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America, 10(3), 641–661. Retrieved from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11449817

Faraone, S. V., Doyle, A. E., Mick, E., & Biederman, J. (2001). Meta-analysis of the association between the 7-repeat allele of the dopamine D4 receptor gene and attention deficit hyperactivity disorder. American Journal of Psychiatry, 158(7), 1052–1057. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.158.7.1052

H.M., S., B., P., J., K., S., L., & D., M. (2001). How efficacious and safe is short-acting methylphenidate for the treatment of attention-deficit disorder in children and adolescents? A meta-analysis. Cmaj, 165(11), 1475–1488. Retrieved from http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&PAGE=reference&D=emed5&NEWS=N&AN=2002025975

Kurtz, M. M., Moberg, P. J., Gur, R. C., & Gur, R. E. (2001). Approaches to cognitive remediation of neuropsychological deficits in schizophrenia: A review and meta-analysis. Neuropsychology Review, 11(4), 197–210. https://doi.org/10.1023/A:1012953108158

Engleman, H. M., Kingshott, R. N., Martin, S. E., & Douglas, N. J. (2000). Cognitive function in the sleep apnea/hypopnea syndrome (SAHS). Sleep, 23 Suppl 4, S102-8. Retrieved from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10893080

Jadad, A. R., Booker, L., Gauld, M., Kakuma, R., Boyle, M., Cunningham, C. E., … Schachar, R. (1999). The treatment of attention-deficit hyperactivity disorder: An annotated bibliography and critical appraisal of published systematic reviews and metaanalyses. Canadian Journal of Psychiatry, 44(10), 1025–1035. https://doi.org/10.1177/070674379904401009

Angold, A., Costello, E. J., & Erkanli, A. (1999). Comorbidity. Journal of Child Psychology and Psychiatry, and Allied Disciplines, 40(1), 57–87. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10102726

Connor, D. F., Fletcher, K. E., & Swanson, J. M. (1999). A meta-analysis of clonidine for symptoms of attention-deficit hyperactivity disorder. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 38(12), 1551–1559. https://doi.org/10.1097/00004583-199912000-00017

Zakzanis, K. K. (1998). Neurocognitive deficit in fronto-temporal dementia. Neuropsychiatry Neuropsychology & Behavioral Neurology, 11(3), 127–135. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9742511

Oosterlaan, J., Logan, G. D., & Sergeant, J. A. (1998). Response inhibition in ADHD, CD, comorbid ADHD + CD, anxious, Unique and shared pathways in the psychopathophysiology of ADHD and control children: a meta-analysis of studies with the stop task. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 39(3), 411–425. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9670096

Gaub, M., & Carlson, C. L. (1997). Gender differences in ADHD: A meta-analysis and critical review. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 36(8), 1036–1045. https://doi.org/10.1097/00004583-199708000-00011

Christensen, H., Griffiths, K., Mackinnon, A., & Jacomb, P. (1997). A quantitative review of cognitive deficits in depression and Alzheimer-type dementia. Journal of the International Neuropsychological Society : JINS, 3(6), 631–651. Retrieved from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9448376

Veiel, H. O. F. (1997). A preliminary profile of neuropsychological deficits associated with major depression. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 19(4), 587–603. https://doi.org/10.1080/01688639708403745

Shevell, M., & Schreiber, R. (1997). Pemoline-associated hepatic failure: A critical analysis of the literature. Pediatric Neurology, 16(1), 14–16. https://doi.org/10.1016/S0887-8994(96)00266-4

Binder, L. M., Rohling, M. L., & Larrabee, G. J. (1997). A review of mild head trauma. Part I: Meta-analytic review of neuropsychological studies. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 19(3), 421–431. https://doi.org/10.1080/01688639708403870

Härting, C., & Markowitsch, H. J. (1997). Neuropsychologische Befunde der Zwangsstorung. Fortschritte der Neurologie Psychiatrie, 65(11), 509–515. https://doi.org/10.1055/s-2007-996357

G., W., & U., K. (1997). Neurobehavioral aspects of lead neurotoxicity in children. Central European Journal of Public Health, 5(2), 65–69. Retrieved from http://www.embase.com/search/results?subaction=viewrecord&from=export&id=L27283555

Silva, R. R., Munoz, D. M., & Alpert, M. (1996). Carbamazepine Use in Children and Adolescents with Features of Attention-Deficit Hyperactivity Disorder: A Meta-Analysis. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 35(3), 352–358. https://doi.org/10.1097/00004583-199603000-00017

Losier, B., McGrath, P., & Klein, R. (1996). Error patterns on the continuous performance test in non-medicated and medicated samples of children {…}. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 37(8), 971–987. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9119944

Diamond, G. S., Serrano, A. C., Dickey, M., & Sonis, W. A. (1996). Current status of family-based outcome and process research. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 35(1), 6–16. https://doi.org/10.1097/00004583-199601000-00007

Stein, M. A., Krasowski, M., Leventhal, B. L., Phillips, W., & Bender, B. G. (1996). Behavioral and cognitive effects of methylxanthines: A meta-analysis of theophylline and caffeine. Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, 150(3), 284–288. https://doi.org/10.1001/archpedi.1996.02170280054010

Priest, R. G., Gimbrett, R., Roberts, M., & Steinert, J. (1995). Reversible and selective inhibitors of monoamine oxidase A in mental and other disorders. Acta Psychiatrica Scandinavica, 91, 40–43. https://doi.org/10.1111/j.1600-0447.1995.tb05923.x

Spencer, W., & Raz, N. (1995). Differentia lEffects Of Aging On Memory For Content And Context. Psychology and Aging, 10(4), 527–539. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8749580

Blum, K., Sheridan, P. J., Wood, R. C., Braverman, E. R., Chen, T. J. H., & Comings, D. E. (1995). Dopamine D2 receptor gene variants: Association and linkage studies in impulsive-addictive-compulsive behaviour. Pharmacogenetics, 5(3), 121–141. https://doi.org/10.1097/00008571-199506000-00001

Tags: ADHD
Leave a Comment

Recent Posts

ADHD: Inklusion er en kæmpefiasko

NYT dansk studie: 6 ud af 10 børn med ADHD gennemfører IKKE folkeskolen. Vi har længe vidst, at skolegang og… Read More

2 weeks ago

ADHD: Jeg ER jo en god mor!

PDA er mere udbredt end de fleste ved, og i denne artikel beskriver hvordan vi sammen med direktør Camilla Skovgård… Read More

1 week ago

ADHtisme: Hvad er det?

ADHD med komorbid Autisme har vi valgt at betegne som ADHtisme her hos ADDspeaker. Årsagen er, at mellem 50-70% af… Read More

9 months ago

ADHD: Når ferietiden er lig med utryghed

Hver sommer så oplever mange forældre til børn med diagnoser, at hele familiens stressniveau stiger, og ferien kan hurtigt ende… Read More

3 weeks ago

ADHD er ikke mit valg, det er til gengæld mit livsvilkår!

ADHD er som vejret, alle taler om det, men kun få forstår hvor komplekst vejret i virkeligheden er. Lad os… Read More

2 weeks ago

ADHD medicin for begyndere

Der findes få emner der er så megen debat om, som ADHD medicin, særligt i forhold til børn. Desværre bygger… Read More

3 years ago

Opdateret anbefaling for valg af ADHD-medicin

Et af de spørgsmål som jeg oftest bliver bedt om at svare på, handler om medicin. Folk ønsker at vide… Read More

7 months ago

ADHD: Pigerne bliver overset pga uvidenhed og kønsbias

I mange år har megen forskning tydet på, at mellem 50-75% af piger med ADHD er udiagnosticerede, og at de… Read More

2 weeks ago

Elvanse gav mig et liv og Intuniv gav mig mulighed for at leve det

Det, at finde den rette medicinske kombinationsbehandling når man har ADHD med en eller flere ko-morbide lidelser, er uhyre svært… Read More

2 years ago

Emotions are constructions of the world, not reactions to it

The science of emotion has been using folk psychology categories derived from philosophy to search for the brain basis of… Read More

1 month ago

Søvnproblemer og ADHD

Det er velkendt, at ADHD og søvnproblemer er noget det tit går hånd i hånd. Den gængse forklaring, som de… Read More

3 weeks ago

ADHD: Hvorfor pædagogik og adfærdsterapi ikke virker … alene

Hvorfor pædagogik og adfærdsterapi ikke virker ... alene. ‘Kampen’ mellem dem der for medicin og dem der imod medicin, bygger… Read More

6 months ago

ADHD: Medicin hæmmer ikke væksten!

Når man kommer til BUC med sit barn og får barnet udredt og efterfølgende medicineret, så er protokollen meget striks… Read More

2 months ago

Barkley’s Adult ADHD Checklist

Barkley’s Adult ADHD Checklist is an evidence based and scientifically valid, short screening for symptoms of Adult ADHD. It can… Read More

5 months ago

ADD findes ikke … længere

Det emne der kan få flest folk med ADHD op af stolene, er når jeg siger at ADD ikke findes.… Read More

1 year ago

The controversy about ADHD and ASD in ICD-11

There is growing evidence that ASD and ADHD share common genetic variants, similar psychological deficits and neuroimaging differences. Perhaps it… Read More

5 months ago

ADHTISM: it’s real, and it’s here …

In recent years, there has been a move to diagnose some kids with both Autism Spectrum Disorder (ASD) and Attention… Read More

5 months ago

ADHD: Forstå VORES medicin

Myter og fordomme omkring ADHD-medicin er mere udbredt end viden og fakta. Derfor har vi lavet denne forklaring, som burde… Read More

1 year ago

ADHD: Dit barn med medicinsk ubehandlet ADHD er 30% “yngre” end du tror …

ADHD er en udviklingsforstyrrelse, altså noget man er født med og som er fysisk/anatomisk, ikke noget der har med vilje… Read More

10 months ago

ADHD: Komorbiditet dræber …

I et helt nyt svensk studie er det blevet påvist at blot det at have ADHD medfører en 4,4 gange… Read More

10 months ago

Slut med at forskelsbehandle personer med ADHD!

Siden Danmark ratificerede “FN’s Konvention om Rettigheder for Personer med Handicap” i juli 2009 har disse regler alene haft betydning… Read More

7 months ago

ADHD: Medicin er ikke en mirakelkur!

ADHD er ikke en sygdom, og netop derfor kan man ikke forvente at ADHD-medicin er en mirakelkur imod symptomerne på… Read More

10 months ago

ADHD: Melatonin er både sikkert, effektivt og anbefalet.

Jævnligt ser vi overskrifterne i aviserne om at 'danske børns forbrug af sovemedicin er eksploderet' og lignende. Men i sandhed… Read More

1 year ago

ADHD: Medicin fjerner ikke din ADHD, uanset hvor meget du tager af den!

Indimellem får jeg rodet mig ud i en debat om ADHD-medicin og dosis. Dette udvikler sig indimellem til nærmest religionskrig,… Read More

1 year ago

ADHD Parenting 101

Denne artikel indeholder gode råd til forståelse af dit barns ADHD, samt massevis af konkrete, brugbare og videnskabeligt evidente råd,… Read More

5 years ago

ADHD er et handicap – kend dine rettigheder!

At have ADHD er at leve med et handicap. I denne artikel forklarer jeg, hvad det betyder, samt hvilke rettigheder… Read More

5 years ago

ADHD og Arvelighed

Når der står at ‘ADHD har en arvelighed på 70-90%’, så tror mange fejlagtigt, at det betyder at har forældrene… Read More

1 year ago

PDA: Hvad er nu det for noget?

PDA (Pathological Demand Avoidance) er en tilstand, der er en del af autismespektret, og er præget af et overvældende behov… Read More

1 year ago

ADHD – Fakta

Fakta om ADHD, baseret på videnskabelig evidens. Read More

9 months ago

ADHtisme: Kan man få Autisme af ADHD medicin?

ADHtisme: ADHD med komorbid Autisme (eller omvendt) er et begreb som vi har skabt her hos ADDspeaker, da vi har… Read More

11 months ago

Tid til (endeligt) at medicinere Autisme?

I en meget stor og omfattende ny undersøgelse, et såkaldt meta-studie, har man nu identificeret 6 midler der alle har… Read More

7 months ago

ADHD: Atopisk Dermatitis inden 3 års-alderen giver 3x højere risiko for ADHD

Nyere forskning har påvist, at risikoen for at være født med ADHD er 3 gange højere, såfremt man har lidt… Read More

10 months ago

ADHD: Circadian Disruption – et nyt kernesymptom?

Cirkadisk Rytmeforstyrrelse (Circadian Disruption) er forstyrrelser i en persons cirkadiske rytme, den biologisk funktion der regulerer den (ca.) 24-timers cyklus.… Read More

1 year ago

ADHD: Er du en Ugle eller en Lærke?

Hvorvidt du er en ugle eller en lærke har særlig stor betydning for personer med ADHD, viser ny forskning. Den… Read More

1 year ago

Op imod hvert tredje selvmord kan skyldes ADHD

Nyt studie har påvist at personer med ADHD har en 6,69x højere risiko for at dø pga. selvmord, end baggrundsbefolkningen.… Read More

1 year ago

Hvordan virker ADHD-medicin, rent videnskabeligt?

Det er sgu noget af et langhåret emne at forsøge at forklare, sådan i en PIXI-bog udgave som vi allesammen… Read More

1 year ago

Neuroimaging påviser nye forskelle i udviklingen af den frontale cortex, hos børn med ADHD, men ikke hos unge og voksne

NYHED: Forskere fra bl.a. Holland har fundet bevis for at der kan ses subtile forskelle i kortikale overfladearealer (den yderste… Read More

1 year ago

Mindfulness viser lovende effekt på ADHD symptomer hos voksne med ADHD

NYHED: Forskere fra Université du Quebec à Montréal, Education and Pedagogy Department, Montréal, Quebec, Canada har lavet en stor meta-analyse… Read More

1 year ago

ADHD giver en 1,5x højere risiko for Astma

NYHED: Forskere fra Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige har i en omfattende meta-analyse af 42 dataset fra studier af sammenhængen mellem… Read More

1 year ago

ADHD giver en 6x højere risiko for selvmord

NYHED: En ny meta-analyse af risikoen for selvmord, associeret til ADHD fra Børne- og unge psykiatrien i Paris, Frankrig, viser… Read More

1 year ago

Kønsforskelle ved ADHD og Autisme skyldes genetiske, hormonelle og miljømæssige faktorer

NYHED: Forskere fra Deakin University, Victoria, Australien har oversøgt hvad mulige årsager til at flere drenge end piger bliver diagnosticeret… Read More

1 year ago

Moderat alkoholforbrug under graviditeten frikendt for at være årsag til afkoms ADHD

I en ny meta-analyse, har forskere fra University of Queensland, Australien undersøgt en lang række studier af om alkoholforbrug under… Read More

1 year ago

ADHD: 20 Years of research

This article is based on Cortese et al., (2018), and is an update on the research on ADHD for the… Read More

1 year ago

ADHD-tid fucker med … alt

Stort set alle med ADHD har problemer med tid, timing og tidsfornemmelse. Kronisk tidsoptimisme gør at man sætter for lidt… Read More

1 year ago

ADHD er hjernens Diabetes!

ADHD og Diabetes deler stort set samme type af årsagskompleksitet og alle ved at det er livsnødvendigt at symptombehandle Diabetes… Read More

1 year ago

ADHD: Adult ADHD is overlooked and causes 50% higher mortality!

Around 6% of the World's population suffers from ADHD, and as ADHD is a specific neurodevelopmental disorder, that we are… Read More

1 year ago

ADHD: Girls are 50% less likely of being diagnosed due to discrimination

Deliberately having excluded the more internalised symptoms of ADHD (Mind Wandering and Emotional Dysregulation) in modern diagnosis of ADHD, we’ve… Read More

1 year ago

ADHD: I told you so, it’s genetics, not bad parenting!

The world’s largest and most comprehensive study on the origins of ADHD concludes, that 12 different and distinct loci are… Read More

1 year ago

ADHD: Kan man vokse fra ADHD?

I mange år mente man, at ADHD var en børnesygdom, og at man voksede fra den. Selvom vi har vidst… Read More

1 year ago

ADHD: Minister diskriminerer bevidst unge med ADHD … igen …

Diskrimination imod personer med ADHD er desværre ikke et ukendt fænomen i Danmark. Eksempler på grov diskrimination har vi her… Read More

1 year ago

ADHD: Så tag dig dog sammen, mand!

Dit humør og din adfærd er på sin vis både under og ikke under, din viljes egenkontrol, og ved at… Read More

1 year ago

ADHD: Stigmatisering og diskrimination

I Danmark bliver, især børn, men også voksne med ADHD udsat for systematisk diskrimination. Børnene bliver socialt udstødt, de voksne… Read More

1 year ago

Elvanse hjælper kvinder med BED

BED (Binge Eating Disorder) eller spiseforstyrrelser på dansk, kan nu få hjælp af medicinsk vej, viser nyt studie. Studiet afslører… Read More

1 year ago

Storebø et al.: How’d you like them Apples?

Since 2015, Storebø et al. have tried to vilify Methylphenidate, by creating doubt around the validity of the scientific evidence… Read More

1 year ago

Ny forskning: ADHD gør dit liv 12 år kortere

Jeg har fået eksklusiv og tidlig adgang til det nyeste videnskabelige studie om ADHD, der inden længe vil blive publiceret… Read More

2 years ago

Hvad er ODD?

Mellem 65 og 84% af alle børn med medicinsk ubehandlet ADHD lider af ko-morbid Oppositionel Adfærdsforstyrrelse (ODD). ODD er en… Read More

3 years ago

ADHD – Lev stærkt, dø ung?

For første gang siden jeg begyndte at skrive blogindlæg på ADDspeaker.net, har jeg valgt at oversætte et helt videnskabeligt review/studie… Read More

2 years ago

ADHD: Forstå ADHD ifølge ICD-11

18. Juni 2018 var en milepæl i vores fælles kamp for at få udbredt den korrekte forståelse af hvad ADHD… Read More

2 years ago

Nocebo, ADHD and Cochrane

For the past few years now, I've been following the debate on the quality of the studies of ADHD medication,… Read More

1 year ago

ADHD: Storebø accused of false results and inadequate conclusions

In a thorough and evidence-based commentary on Storebø OJ. et al.'s 2015 Cochrane System Review, Dr. Dr. Tobias Banaschewski et… Read More

1 year ago

ADHD: Methylphenidate (Ritalin etc.) is safe and effective for 99% of all people

Great news! In a 2018 review by Storebø et al. it was proven that Methylphenidate was safe and effetive for… Read More

1 year ago

Hvorfor er ADHD ikke en psykisk sygdom?

ADHD er ikke en psykisk sygdom, da en sygdom er noget man kan "kurere", hvorimod en lidelse er noget man… Read More

3 years ago

ADHD er medfødt, acceptér det nu!

ADHD er en neuro-genetisk eller neuro-biologisk psykiske lidelse. Man kan ikke blive smittet med ADHD. Man er født med ADHD i sine… Read More

5 years ago

ADHD: Er du bare hysterisk?

Mange af vi der lever med ADHD kender til det med at ‘springe en sikring’. Nu har videnskaben endeligt anerkendt,… Read More

1 year ago

ADHD: Medicin og kørekort

I Danmark foretrækker vi altid ingenting og alting, andet end ADHD-medicin. Sådan er det bare, selvom det er gumpetungt og… Read More

1 year ago

ADHD: Psykoser pga ADHD medicin skyldes komorbid Skizofreni eller Bipolar lidelse, ikke ADHD-medicin

Familiel højrisiko (FHR) af skizofreni (FHR-SZ) og bipolar lidelse (FHR-BP) er yderst signifikant i komorbiditet til ADHD. En ny undersøgelse… Read More

1 year ago

ADHD: The Jury Is In On Storebø – You’re Done!

After 4 years of bickering and with no useful results, Storebø OJ. and Simonsen E. et al. have just wasted… Read More

1 year ago

Very low risk of Psychosis due to ADHD medication

Great news! New study published on March 21, 2019 provides yet more evidence to safety and efficacy of psychostimulants like… Read More

1 year ago

WTF is Emotional Dysregulation?

Emotional Dysregulation has become the talk of the town, but what is it, and why should we with ADHD even… Read More

1 year ago

Fundamental Neurobiology of ADHD and ASD

“Everybody is talking about the weather, but nobody does anything about it!” - (Storm P.). It’s the same in regards… Read More

1 year ago

ADHD: Acceptance, WISC-IV and understanding what it all means.

As a part of the diagnostic process, it is required to make both observations (subjective measures) and testing (objective measures),… Read More

1 year ago

ICD-11 Ny ADHD Diagnose

Den 18. juni 2018 udkom version 11 af WHO's diagnosesystem ICD. Med denne version er der sket en hel del… Read More

2 years ago

ADD does not exist!

ADD is widely known as the type of ADHD were you don't bounce off the walls, some call it The… Read More

1 year ago

ADHD: Can Aphantasia supercharge your gut feeling?

Having no Mind’s Eye, also known as Aphantasia, I have to rely heavily on my intuition instead. According to the… Read More

1 year ago

ADHD: 5x højere risiko for fængselsstraf

At have en nedsat hæmningskontrol medfører ikke blot fysisk hyperaktiv/impulsiv adfærd og letafledelighed. Et overset symptom ved ADHD er den… Read More

1 year ago

ADHtism – New Diagnosis?

At ADDspeaker we have our own term: ADHtism, which refers to those of us who have both ADHD and ASD,… Read More

1 year ago

Kære Camilla …

I 2016 blev jeg, via vanligt brev mail og sågar underskrevet af selveste Jette Myglegaard, daværende formand for ADHD-foreningen, ekskluderet… Read More

2 years ago

ADHD: From Cradle to Grave

ADHD is known to be associated with a wide array of comorbid psychiatric disorders and somatic diseases, which greatly influences… Read More

2 years ago

Restless Legs Syndrome (RLS) and ADHD

Having chronic or periodic involuntary limb movements, also called Periodic Limb Movement Disorder (PLMD) or Restless Legs Syndrome (RLS) are… Read More

2 years ago

Børn med ADHD voldtages af voksnes ideologiske magtkamp?

Siden 2010 har vi observeret at debatten omkring hvilken behandling der er anbefalet til børn med ADHD, primært har haft… Read More

2 years ago

New EU Consensus on Adult ADHD

Research in the field of Adult ADHD is in rapid growth in Europe in these years, last fall Franke et… Read More

1 year ago

Is it ADHD or ASD or ODD?

Many of us have difficulties with telling these three distinct disorders apart, due to their overlapping symptomalogy on self-control and… Read More

1 year ago

ADHD: Why Don’t You ‘Recall’ anything?

That ADHD causes massive impairment of Executive Functioning particular in Working Memory is not news ... But did you know… Read More

2 years ago

ADHD: Infektioner i barndommen giver højere risiko for psykiske lidelser

Vi kigger her på et helt nyt studie fra den danske stjerneforsker, Søren Dalsgaard, Ph.D. (AU) påviser en sammenhæng mellem… Read More

2 years ago

ADHD – Når timing ikke virker

Allerede tilbage i 1997, beskrev Dr. Russell A. Barkley, Ph.D. at ADHD havde stor indflydelse på hvordan tid opleves, når… Read More

2 years ago

Maskering – et nødvendigt onde eller selvdestruktion?

For at være en del af samfundet er tilpasning nødvendigt, men for mange, hvis ikke de fleste, med autisme og/eller… Read More

2 years ago

Fortæller danske ADHD forskere sandheden?

Fortæller danske ADHD forskere sandheden, når deres forskningsresultater siger et og deres udtalelser til pressen siger noget andet? Er det… Read More

5 years ago

Har mit barn ADHD?

Har mit barn ADHD ? - Dette spørgsmål stiller mange forældre sig selv, særligt efter en ferie hvor man har… Read More

3 years ago

ADHD BASIS TEORI

ADHD er et emne der tales meget om i disse tider, med særligt fokus på inklusion, om for mange får… Read More

3 years ago

Dit 10 årige barn med ADHD er moden som en 7 årig!

Dit 10 årige barn med ADHD er moden som en 7 årig! Forstå hvorfor dit 10 årige barn med ADHD… Read More

5 years ago

New ADHD Diagnosis in ICD-11 gives people hope

In June, 2018, WHO announced it's new ICD-11, and with this ADHD got a facelift and was aligned with the… Read More

2 years ago

ADHD for Newbies

I den følgende artikel, kan du læse om hvad ADHD i virkeligheden er, betyder og medfører. Da mange af de… Read More

3 years ago

ADHD er helt misforstået i Danmark

Siden jeg selv fik min ADHD diagnose for mere end 6 år siden, har jeg kæmpet med alt jeg havde… Read More

2 years ago

ADHD og Inklusion

I Danmark har vi en lang og god tradition for at pædagogiske principper er fundament for vores Folkeskole. Problemet er… Read More

3 years ago

ADHD og seksualitet

Trods det at vi ved at den nedsatte eller helt manglende impuls -og selvkontrol som er et symptom på ubehandlet… Read More

3 years ago

Danmark er et ADHD u-land

I Danmark forstår man ikke ADHD. Det står fuldstændigt klart for mig, efter at jeg nu har researchet indgående i danske publikationer… Read More

5 years ago

Den første pille – starten på mit nye liv

I dette indlæg fortæller en 35-årige sen-diagnosticeret kvinde, om sin oplevelse af at tage medicin for sine ADHD symptomer, for… Read More

3 years ago

PTSD and CPTSD in ICD-11

On June 18th, 2018, WHO released their 11th version of their International Classification of Diseases (ICD-11). I have previously taken… Read More

2 years ago

Tryk på ANDERKENDELSES-knappen – hvorfor ‘pyt-knappen’ ikke virker!

Som forælder til et barn med en udviklingsforstyrrelse er man ofte på overarbejde. Det kræver ufatteligt meget energi at kæmpe… Read More

2 years ago

This website uses cookies.