ADHD: Psykoser pga ADHD medicin skyldes komorbid Skizofreni eller Bipolar lidelse, ikke ADHD-medicin

Familiel højrisiko (FHR) af skizofreni (FHR-SZ) og bipolar lidelse (FHR-BP) er yderst signifikant i komorbiditet til ADHD. En ny undersøgelse af 522 – 7-årige – viser, at 20,9% af afkom med FHR-SZ og 9,3% af afkom med FHR-BP, også lider af ADHD. Dette har vigtige konsekvenser for lægebehandling med ADHD medicin på grund af den øgede risiko for at udvikle psykose som følge af ADHD-medicinering.

Resumé

Det har længe været kendt, at nogle børn med ADHD risikerer at udvikle psykose på grund af ADHD-medicinering. Årsagen til denne forhøjede risiko er dog ikke fuldt ud forstået. To nye studier, et fra National Institute of Mental Helath (NIMH) Moran et al. (2019) og fra et dansk longitudinalt kohortstudie Ellersgaard et al. (2018) af 7-årige med en familiær høj risiko for skizofreni eller bipolar lidelse kaster nu lys på den underliggende årsagssammenhæng på grund af det neurodevelopmentale aspekt af både skizofreni, bipolar Disorder og ADHD Owen et al. (2017).

NIMH-undersøgelsen viser, at risikoen for at udvikle en psykotisk episode er 1 ud af 660 personer, med en risiko på 0,10% (methylphenidat) og 0,21% (amfetamin). Den danske undersøgelse viser, at risikoen for at have skizofreni med komorbid ADHD er 20,9%, og risikoen for at få bipolar lidelse er 9,3%.

Kombineret fortæller dette os, at risikoen for at udvikle psykose på grund af ADHD-medicin ikke er relateret til ADHD-medicin, men at det faktisk er forbundet med risikoen for komorbid skizofreni eller bipolar lidelse.

Dette har store konsekvenser af klinisk betydning, da diagnosticeringen skal indeholde en særlig opmærksomhed på familiemæssig høj risiko for skizofreni og bipolar lidelse ved bestemmelse af de rigtige medicinske behandlingsregimer, da underliggende betingelser som disse skal behandles forud for ordination af ADHD-medicin for at undgå alvorlige bivirkninger, såsom psykose.

Du kan læse mere om dette her:

Leave a Reply