Journalist fordrejer sandheden om ADHD

Set i lyset af den seneste tids, negative omtale om ADHD og den manglende behandling, eller for nogen “voldsomme” overbehandling, så har jeg besluttet at skrive en FAKTUEL artikel om vilkårerne, for voksne med ADHD, i Danmark som modspil til den underlødige mediedækning som Maria Cuculiza fra MetroXpress står bag.

Hvem er Maria Cuculiza?

[fblike]

Journalist og forfatter. Hun er uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole 1980 og har blandt andet arbejdet som reporter, redaktionssekretær og redaktør på Information, Det fri Aktuelt, DR og TV2. I dag arbejder hun på avisen 24timer med sundhed som særligt område.

Uvist af hvilken årsag, for mig ihvertfald, så har hun på det seneste skrevet flere artikler om ADHD som er grænsende til direkte usandfærdige, eller i det mindste “tvivlsomme” i sin kvalitet. Hun arbejder med at fordreje sandheden om ADHD medicin så det fremstår som værende et kæmpe problem i Danmark og præger dermed den offentlige debat med sit budskab. Det er i og for sig fint nok, hvis det ikke var fordi hun ikke har ret i de ting hun skriver og overhovedet ikke har skyggen af objektivitet i sine artikler.

Derfor har jeg udfordret hende til en offentlig debat om emnet, så befolkningen kan få en balanceret og saglig information omkring ADHD og særligt omkring ADHD medicin. Vi må se om hun er “mand nok” til at tage udfordringen op!

Du kan skrive din mening om hendes “arbejde” på e-mail: maria.cuculiza@mx.dk

Tilbage til fakta om ADHD …

Er ADHD ikke en børnesygdom?

Nej. 60% vil skulle leve med ADHD hele livet. De resterende 40% “vokser” fra de mest alvorlige, sociale handicap, som hyperaktivitet/impulsivitet og uopmærksomhed, er årsag til. Men alle der har ADHD, har det for hele livet og der findes ingen helbredende kur. Medicin kan afhjælpe 80-90% af symptomerne på ADHD, både for børn og voksne, og har ingen alvorlige bivirkninger og giver ingen skader ved langtidsbrug, det har adskillige videnskabelige undersøgelser bevist, mange gange.

I Danmark har man dog den holdning at fordi man ikke kan give et raskt barn, en nocebo pille, som giver dem ADHD symptomer, for derefter at give dem ADHD medicin, for at måle effekten over lang tid, så får alle undersøgelser på området tildelt kvaliteten “lav” i Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og da der samtidigt er en stor modstand mod ADHD medicin i praksissektoren og hos myndighederne generelt, så er det blot endnu et argument for at nægte personer med ADHD den nødvendige medicinske behandling, som deres medfødte lidelse afstedkommer. Du kan læse mere om dette emne, i min artikel om danske forskeres arbejde på ADHD området her:  Fortæller danske ADHD forskere sandheden?

Her er hvad Dr. Russell A. Barkley Ph.D. udtalte sig med, omkring denne måde at anskue den videnskabelige litteratur på.

Hvorfor er ADHD en psykisk lidelse?

Årsagen til at man udvikler ADHD er enten genetisk (70%) eller biologisk (30%). ADHD giver en udviklingsforstyrrelse (en forsinkelse i hjernens udvikling) på mellem 30-40%, set i forhold til ens jævnaldrende. Det betyder at man skal trække 30% fra den fysiske alder, for at finde den udviklingsmæssige mentale alder. Dette gælder både for børn og voksne, og gælder for hele livet, selvom vores forsinkede fysiske udvikling i hjernen “indhentes” omkring 30 års alderen, for det er blot udtryk for at hjernen er færdig med at udvikle sig, og ikke noget om hvordan den så rent faktisk virker.

Så kort kan man sige at:

ADHD skyldes en fysisk sygdom i hjernen, der giver en forsinket udvikling og denne forsinkelse betyder at man har en modenhed der er 30% lavere end det man ser hos jævnaldrende. En mand som jeg, på 44 år, har altså en modenhed på impuls -og selvkontrol, der svarer til det man kunne forvente af en person på 30 år, eller hvis vi taler om et barn på 7 år, så er det modent som en 4 årig. ADHD medicinen fjerner 80-90% af dette handicap, og er særligt virksomt i forbindelse med samtidigt terapi, i skolen, på jobbet, i hjemmet.

Læs mere her: Dit 10 årige barn med ADHD er moden som en 7 årig!

Er ADHD virkeligt et handicap!?!?

Nej. ADHD er ikke i sig selv et handicap, for man kan ikke VÆRE handicappet, man kan kun HAVE et handicap, når ens nedsatte funktionsevne (fysisk eller psykisk), giver en et handicap i mødet med samfundets normer og krav. I artiklen ADHD er en psykisk lidelse kan du læse meget mere om dette emne. Ydermere kan du finde info her ADHD er et handicap – kend dine rettigheder!

Så Ja, ADHD giver et alvorligt, særligt socialt, handicap og er derfor omfattet af reglerne for de udvidede mennskerettigheder som beskrevet i FN’s Handicapkonvention, og på trods af at vi, her i Danmark har tilsluttet os denne konvention helt tilbage i 2006, så er der intet lovmæssigt sket siden og mange anser (især i det kommunale system og i medierne) fortsat ADHD for være en dårlig undskyldning for ikke at kunne opføre sig ordentligt eller for at opnå nogle fordele, i forhold til andre. Læs mere om ADHD og handicaprettigheder i Danmark her: ADHD – “ud af min butik!”

I USA har ADHD været et anerkendt handicap i mere end 25 år og man har derfor stor erfaring i hvilke tipasninger der skal til på uddannelse, job og i sociale forhold, for at skabe de bedst mulige rammer for en værdig tilværelse. Dette er ikke tilfældet i Danmark, og det kan du læse alt om i min artikel Danmark er et ADHD u-land som går i dybden med dette emne.

Hvad betyder ADHD når man er voksen?

Når man er voksen og har ADHD, så er det oftest svært at se på personen, fordi de hyperaktive eksterne bevægelser, med tiden er blevet til interne hyperaktive tanker og uro istedet. Jeg har skrevet en historie på PIXI-bog niveau, for mediernes skyld, således at man kan få en forståelse af hvad ADHD i virkeligheden er og betyder for personen. Denne kan du læse her ADHD – Når Systemet fejler og selvom den er skrevet uden nogen dikkedare og fancyt sprogbrug, så er den 100% videnskabelig korrekt og dette kan jeg dokumentere for enhver der måtte ønske dette.

Der findes også en super god video som beskriver de problemer som man ser hos de af os, som først er blevet diagnosticeret og medicineret som voksne. Du kan læse min artikel 90% af voksne med ADHD er ubehandlede! og se videoen med verdens førende ADHD-forsker, Dr. Russell A. Barkley, Ph.D. der har arbejdet med ADHD forskning og behandling i mere end 40 år og har skrevet den seneste udgave af den amerikanske speciallægehåndbog på 900 sider, udelukkende om ADHD. I artiklen ADHD – Lær accept af din diagnose kan du læse om hvorfor det er så vigtigt at få en diagnose, uanset din alder!

Hvad betyder ADHD for ens livsvilkår?

I hverdagen betyder det rigtigt meget at have ADHD når man er voksen. Dels fordi man har en meget skadet opfattelse af andre mennesker og deres hensigter, da vi typisk er blevet mobbet, udnyttet eller misforstået i hele vores barndom og ungdom. Derfor er selvmord i teenage-årerne et massivt problem, som ingen taler om, men putter ind under andre diagnoser, såsom depression. Derudover giver det at have ADHD, en langt dårligere uddannelse, da blot 1 ud af 3 får en afgangseksamen fra folkeskolen, fordi de enten ikke har kunnet klare det rent fagligt eller fordi de ikke har kunnet klare det, rent socialt.

Læs mere her:  100.000 psykisk syge lever i angst

Det betyder at 76,4% af alle voksne med ADHD, lever på offentlig forsørgelse, 20% på sygedagpenge, 20% på kontanthjælp, 15% på førtidspension og 10% på fleksydelse, 6,4% på SU og 5% på dagpenge.

Af de 23,6% der er i arbejde, er der en ukendt, men formodentlig høj andel der lever med kronisk stress, for halvdelen af alle sygedagpenge der udbetales om året, går til personer med en psykisk lidelse hvor ADHD er den mest udbredte af alle!

Læs mere her:  Førtidspension – kvinderne tager skraldet!

Når 3 ud af 4 lever på samfundets absolut nederste trin, medfører det også at der her er en markant risiko for misbrug på hele 20%. Der er 3 gange større risiko for at dø inden man fylder 45 år, pga. misbrug (alkohol/stoffer), ulykker, trafikulykker og selvmord.

Psykiatrifonden

Hvert år dør 3.000 personer af deres psykiske lidelse i Danmark, hvilket er 10 gange så mange som der dør i trafikken, men ingen har fokus på dette. Generelt har man 50% overdødelighed, blot ved at have ADHD, og en 10-12 år kortere middellevealder, set i forhold til befolkningen bredt set.

13,8% af de 650 mia. kr. vi bruger hvert år på sociale udgifter i hele Danmark, går til de blot 5% af befolkningen der lever med ADHD, både til de der er i behandling og de som lever uden en diagnose, men alligevel har alle de sociale problemer, der følger med det at have, især ubehandlet, ADHD. Det svarer til ca. 90 mia. kr. – om året!

Regeringens Psykiatriudvalg’s Rapport 2013

Hvor mange egentligt ADHD?

Ifølge WHO så er det ca. 5% af en befolkning der har ADHD, statistisk set. Dette kaldes for Prævalens. I tabellen nedenfor har jeg beregnet hvor mange personer der er i de forskellige aldersgrupper, og sammenlagt taler vi her om knap 280.000 personer.

Hvorfor er der så mange på ADHD medicin?

På trods af hvad medierne (og andre interessegrupper) forsøger at give et billede af, så er der faktisk tale om en massiv underbehandling af ADHD i Danmark, særligt i gruppen fra 18 år og opefter. Som det kan læses af tabellen, så er der ca. 180.000 personer i alderen 18 – 64 år, som har ADHD.

Problemet er blot, at man ikke i det sundhedsfaglige miljø i Danmark helt forstår, at 80% af dem der bliver behandlet for angst og depression, rent faktisk har disse lidelser, pga. medicinsk ubehandlet ADHD. Så medicineringen foregår, men kun på symptomerne, ikke på kernelidelsen, nemlig ADHD.

Men ser man på hvor mange der så er i behandling (og dermed har en diagnose, da man ikke kan få ADHD medicin uden en sådan), så er realiteterne noget ganske andet, nemlig at blot 15,5% af dem som har ADHD, er i medicinsk behandling i alderen 18 –  64 år, hvilket jo så også betyder at hele 84,5% ikke får nogen behandling overhovedet!

Så når MetroXpress bringer en artikel som denne …

… så betyder det altså at offentligheden bliver givet det indtryk, at den er helt gal med misbruget af ADHD medicin i Danmark. Dette er et klassisk eksempel på hvordan medierne fordrejer sandheden, for at kunne skaffe sig læsere med svulstige overskrifter som disse.

I virkeligheden ser verden dog ganske anderledes ud, som du kan se af mine beregninger på de faktuelle tal fra pålidelige kilder, nemlig at der er tale om en stigning fra knap 1.700 personer i 2005 til ca. 26.600 personer i 2014, hvilket jo ser voldsomt ud, men ikke er det, da man undlader at nævne at man før 2005 knapt nok var begyndt med medicinsk behandling af voksne med ADHD, hvilket man har gjort i de seneste mere end 25 år i bl.a. USA.

Så reelt er der altså ikke tale om nogen eksplosion, men om en ganske normal udvikling for medicinsk behandling af en ny diagnose. Som en af mine gode “kolleger” Rikke fra JHOconsult.dk så smukt formulerede det:

Fantastisk!? Ja – hvad skal man så sige til det? Vi må anbefale en god latter, en god middag, og måske en hyggelig film… eller noget andet, der kan fjerne fokus lidt fra dette trælse indslag i nyhedsstrømmen… OG lige en opfølgende servicemeddelelse – det antages at antallet af mennesker i behandling for cancer er mere end tyvedoblet siden man opdagede eksistensen og behandlingsmulighederne for forskellige slags cancer… det er helt vildt. det er EKSPLOSION – Hvis det så kun var gratis aviserne der hoppede på den slags… suk… Husk nu – hvis I læser det, at tage den med ro – der er naturligvis sket en mangedobling: diagnosen til voksne er næsten ny – den har ikke tidligere været reelt anerkendt, og kun få fik den stillet… det er også derfor den er så “kontroversiel”…JHOconsult

Så de bedre spørgsmål at stille er måske nærmere…

HVORFOR ER KUN 15% AF VOKSNE I BEHANDLING FOR ADHD i DANMARK?

HVORFOR TILLADER VI AT LADE 3 UD AF 4 LEVE PÅ OFFENTLIG FORSØRGELSE?

HVORDAN KAN VI TILLADE AT 3.000 MENNESKER DØR AF DERES ADHD, HVERT ÅR?

HVORDAN KAN VI LEVE MED AT 40% AF DE INDSATTE I DANSKE FÆNGSLER – HAR UBEHANDLET ADHD?

Fordomme, stigmatisering og social udstødelse

Når man ikke allerede fra den tidlige barndom får børn med ADHD i medicinsk behandling, så øger man risikoen for komorbide lidelser, særligt de alvorlige personlighedsforstyrrelser der fører til at man udvikler psykopati, hvilket du kan læse mere om her How to Create the Psychopaths of the Future

Dette er en af de grunde der er til at 40% af de indsatte i de danske fængsler, har levet med ubehandlet ADHD i barndommen som har udviklet sig til decideret psykopati, i deres voksenliv. Mere om problemet her:  ODD skyldes oftest ubehandlet ADHD

Så kære Maria, hvad bygger du din viden om ADHD på?

Her er lidt videnskabelige fakta som du kan tygge på Maria Cuculiza (maria.cuculiza@mx.dk) til din næste usaglige, mediepopulistiske og underlødige “journalistik” …

Jeg udfordrer dig hermed til at tage en reel fakta-baseret debat om fordele og ulemper ved ADHD medicin, gerne i offentligt forum – så skriv til mig på peter.vang@addspeaker.net såfremt du har nogen integritet tilbage …

/ADDspeaker

[fblike]