Unikke besøgende siden 2015

 • 186,009 personer

Søg efter emneord her

Journalist fordrejer sandheden om ADHD

Share

Set i lyset af den seneste tids, negative omtale om ADHD og den manglende behandling, eller for nogen “voldsomme” overbehandling, så har jeg besluttet at skrive en FAKTUEL artikel om vilkårerne, for voksne med ADHD, i Danmark som modspil til den underlødige mediedækning som Maria Cuculiza fra MetroXpress står bag.

Hvem er Maria Cuculiza?

[fblike]

Journalist og forfatter. Hun er uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole 1980 og har blandt andet arbejdet som reporter, redaktionssekretær og redaktør på Information, Det fri Aktuelt, DR og TV2. I dag arbejder hun på avisen 24timer med sundhed som særligt område.

Uvist af hvilken årsag, for mig ihvertfald, så har hun på det seneste skrevet flere artikler om ADHD som er grænsende til direkte usandfærdige, eller i det mindste “tvivlsomme” i sin kvalitet. Hun arbejder med at fordreje sandheden om ADHD medicin så det fremstår som værende et kæmpe problem i Danmark og præger dermed den offentlige debat med sit budskab. Det er i og for sig fint nok, hvis det ikke var fordi hun ikke har ret i de ting hun skriver og overhovedet ikke har skyggen af objektivitet i sine artikler.

Derfor har jeg udfordret hende til en offentlig debat om emnet, så befolkningen kan få en balanceret og saglig information omkring ADHD og særligt omkring ADHD medicin. Vi må se om hun er “mand nok” til at tage udfordringen op!

Du kan skrive din mening om hendes “arbejde” på e-mail: maria.cuculiza@mx.dk

Tilbage til fakta om ADHD …

Er ADHD ikke en børnesygdom?

Nej. 60% vil skulle leve med ADHD hele livet. De resterende 40% “vokser” fra de mest alvorlige, sociale handicap, som hyperaktivitet/impulsivitet og uopmærksomhed, er årsag til. Men alle der har ADHD, har det for hele livet og der findes ingen helbredende kur. Medicin kan afhjælpe 80-90% af symptomerne på ADHD, både for børn og voksne, og har ingen alvorlige bivirkninger og giver ingen skader ved langtidsbrug, det har adskillige videnskabelige undersøgelser bevist, mange gange.

I Danmark har man dog den holdning at fordi man ikke kan give et raskt barn, en nocebo pille, som giver dem ADHD symptomer, for derefter at give dem ADHD medicin, for at måle effekten over lang tid, så får alle undersøgelser på området tildelt kvaliteten “lav” i Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og da der samtidigt er en stor modstand mod ADHD medicin i praksissektoren og hos myndighederne generelt, så er det blot endnu et argument for at nægte personer med ADHD den nødvendige medicinske behandling, som deres medfødte lidelse afstedkommer. Du kan læse mere om dette emne, i min artikel om danske forskeres arbejde på ADHD området her:  Fortæller danske ADHD forskere sandheden?

Her er hvad Dr. Russell A. Barkley Ph.D. udtalte sig med, omkring denne måde at anskue den videnskabelige litteratur på.

Hvorfor er ADHD en psykisk lidelse?

Årsagen til at man udvikler ADHD er enten genetisk (70%) eller biologisk (30%). ADHD giver en udviklingsforstyrrelse (en forsinkelse i hjernens udvikling) på mellem 30-40%, set i forhold til ens jævnaldrende. Det betyder at man skal trække 30% fra den fysiske alder, for at finde den udviklingsmæssige mentale alder. Dette gælder både for børn og voksne, og gælder for hele livet, selvom vores forsinkede fysiske udvikling i hjernen “indhentes” omkring 30 års alderen, for det er blot udtryk for at hjernen er færdig med at udvikle sig, og ikke noget om hvordan den så rent faktisk virker.

Så kort kan man sige at:

ADHD skyldes en fysisk sygdom i hjernen, der giver en forsinket udvikling og denne forsinkelse betyder at man har en modenhed der er 30% lavere end det man ser hos jævnaldrende. En mand som jeg, på 44 år, har altså en modenhed på impuls -og selvkontrol, der svarer til det man kunne forvente af en person på 30 år, eller hvis vi taler om et barn på 7 år, så er det modent som en 4 årig. ADHD medicinen fjerner 80-90% af dette handicap, og er særligt virksomt i forbindelse med samtidigt terapi, i skolen, på jobbet, i hjemmet.

Læs mere her: Dit 10 årige barn med ADHD er moden som en 7 årig!

Er ADHD virkeligt et handicap!?!?

Nej. ADHD er ikke i sig selv et handicap, for man kan ikke VÆRE handicappet, man kan kun HAVE et handicap, når ens nedsatte funktionsevne (fysisk eller psykisk), giver en et handicap i mødet med samfundets normer og krav. I artiklen ADHD er en psykisk lidelse kan du læse meget mere om dette emne. Ydermere kan du finde info her ADHD er et handicap – kend dine rettigheder!

Så Ja, ADHD giver et alvorligt, særligt socialt, handicap og er derfor omfattet af reglerne for de udvidede mennskerettigheder som beskrevet i FN’s Handicapkonvention, og på trods af at vi, her i Danmark har tilsluttet os denne konvention helt tilbage i 2006, så er der intet lovmæssigt sket siden og mange anser (især i det kommunale system og i medierne) fortsat ADHD for være en dårlig undskyldning for ikke at kunne opføre sig ordentligt eller for at opnå nogle fordele, i forhold til andre. Læs mere om ADHD og handicaprettigheder i Danmark her: ADHD – “ud af min butik!”

I USA har ADHD været et anerkendt handicap i mere end 25 år og man har derfor stor erfaring i hvilke tipasninger der skal til på uddannelse, job og i sociale forhold, for at skabe de bedst mulige rammer for en værdig tilværelse. Dette er ikke tilfældet i Danmark, og det kan du læse alt om i min artikel Danmark er et ADHD u-land som går i dybden med dette emne.

Hvad betyder ADHD når man er voksen?

Når man er voksen og har ADHD, så er det oftest svært at se på personen, fordi de hyperaktive eksterne bevægelser, med tiden er blevet til interne hyperaktive tanker og uro istedet. Jeg har skrevet en historie på PIXI-bog niveau, for mediernes skyld, således at man kan få en forståelse af hvad ADHD i virkeligheden er og betyder for personen. Denne kan du læse her ADHD – Når Systemet fejler og selvom den er skrevet uden nogen dikkedare og fancyt sprogbrug, så er den 100% videnskabelig korrekt og dette kan jeg dokumentere for enhver der måtte ønske dette.

Der findes også en super god video som beskriver de problemer som man ser hos de af os, som først er blevet diagnosticeret og medicineret som voksne. Du kan læse min artikel 90% af voksne med ADHD er ubehandlede! og se videoen med verdens førende ADHD-forsker, Dr. Russell A. Barkley, Ph.D. der har arbejdet med ADHD forskning og behandling i mere end 40 år og har skrevet den seneste udgave af den amerikanske speciallægehåndbog på 900 sider, udelukkende om ADHD. I artiklen ADHD – Lær accept af din diagnose kan du læse om hvorfor det er så vigtigt at få en diagnose, uanset din alder!

Hvad betyder ADHD for ens livsvilkår?

I hverdagen betyder det rigtigt meget at have ADHD når man er voksen. Dels fordi man har en meget skadet opfattelse af andre mennesker og deres hensigter, da vi typisk er blevet mobbet, udnyttet eller misforstået i hele vores barndom og ungdom. Derfor er selvmord i teenage-årerne et massivt problem, som ingen taler om, men putter ind under andre diagnoser, såsom depression. Derudover giver det at have ADHD, en langt dårligere uddannelse, da blot 1 ud af 3 får en afgangseksamen fra folkeskolen, fordi de enten ikke har kunnet klare det rent fagligt eller fordi de ikke har kunnet klare det, rent socialt.

Læs mere her:  100.000 psykisk syge lever i angst

Det betyder at 76,4% af alle voksne med ADHD, lever på offentlig forsørgelse, 20% på sygedagpenge, 20% på kontanthjælp, 15% på førtidspension og 10% på fleksydelse, 6,4% på SU og 5% på dagpenge.

Af de 23,6% der er i arbejde, er der en ukendt, men formodentlig høj andel der lever med kronisk stress, for halvdelen af alle sygedagpenge der udbetales om året, går til personer med en psykisk lidelse hvor ADHD er den mest udbredte af alle!

Læs mere her:  Førtidspension – kvinderne tager skraldet!

Når 3 ud af 4 lever på samfundets absolut nederste trin, medfører det også at der her er en markant risiko for misbrug på hele 20%. Der er 3 gange større risiko for at dø inden man fylder 45 år, pga. misbrug (alkohol/stoffer), ulykker, trafikulykker og selvmord.

Psykiatrifonden

Hvert år dør 3.000 personer af deres psykiske lidelse i Danmark, hvilket er 10 gange så mange som der dør i trafikken, men ingen har fokus på dette. Generelt har man 50% overdødelighed, blot ved at have ADHD, og en 10-12 år kortere middellevealder, set i forhold til befolkningen bredt set.

13,8% af de 650 mia. kr. vi bruger hvert år på sociale udgifter i hele Danmark, går til de blot 5% af befolkningen der lever med ADHD, både til de der er i behandling og de som lever uden en diagnose, men alligevel har alle de sociale problemer, der følger med det at have, især ubehandlet, ADHD. Det svarer til ca. 90 mia. kr. – om året!

Regeringens Psykiatriudvalg’s Rapport 2013

Hvor mange egentligt ADHD?

Ifølge WHO så er det ca. 5% af en befolkning der har ADHD, statistisk set. Dette kaldes for Prævalens. I tabellen nedenfor har jeg beregnet hvor mange personer der er i de forskellige aldersgrupper, og sammenlagt taler vi her om knap 280.000 personer.

Hvorfor er der så mange på ADHD medicin?

På trods af hvad medierne (og andre interessegrupper) forsøger at give et billede af, så er der faktisk tale om en massiv underbehandling af ADHD i Danmark, særligt i gruppen fra 18 år og opefter. Som det kan læses af tabellen, så er der ca. 180.000 personer i alderen 18 – 64 år, som har ADHD.

Problemet er blot, at man ikke i det sundhedsfaglige miljø i Danmark helt forstår, at 80% af dem der bliver behandlet for angst og depression, rent faktisk har disse lidelser, pga. medicinsk ubehandlet ADHD. Så medicineringen foregår, men kun på symptomerne, ikke på kernelidelsen, nemlig ADHD.

Men ser man på hvor mange der så er i behandling (og dermed har en diagnose, da man ikke kan få ADHD medicin uden en sådan), så er realiteterne noget ganske andet, nemlig at blot 15,5% af dem som har ADHD, er i medicinsk behandling i alderen 18 –  64 år, hvilket jo så også betyder at hele 84,5% ikke får nogen behandling overhovedet!

Så når MetroXpress bringer en artikel som denne …

… så betyder det altså at offentligheden bliver givet det indtryk, at den er helt gal med misbruget af ADHD medicin i Danmark. Dette er et klassisk eksempel på hvordan medierne fordrejer sandheden, for at kunne skaffe sig læsere med svulstige overskrifter som disse.

I virkeligheden ser verden dog ganske anderledes ud, som du kan se af mine beregninger på de faktuelle tal fra pålidelige kilder, nemlig at der er tale om en stigning fra knap 1.700 personer i 2005 til ca. 26.600 personer i 2014, hvilket jo ser voldsomt ud, men ikke er det, da man undlader at nævne at man før 2005 knapt nok var begyndt med medicinsk behandling af voksne med ADHD, hvilket man har gjort i de seneste mere end 25 år i bl.a. USA.

Så reelt er der altså ikke tale om nogen eksplosion, men om en ganske normal udvikling for medicinsk behandling af en ny diagnose. Som en af mine gode “kolleger” Rikke fra JHOconsult.dk så smukt formulerede det:

Fantastisk!? Ja – hvad skal man så sige til det? Vi må anbefale en god latter, en god middag, og måske en hyggelig film… eller noget andet, der kan fjerne fokus lidt fra dette trælse indslag i nyhedsstrømmen… OG lige en opfølgende servicemeddelelse – det antages at antallet af mennesker i behandling for cancer er mere end tyvedoblet siden man opdagede eksistensen og behandlingsmulighederne for forskellige slags cancer… det er helt vildt. det er EKSPLOSION – Hvis det så kun var gratis aviserne der hoppede på den slags… suk… Husk nu – hvis I læser det, at tage den med ro – der er naturligvis sket en mangedobling: diagnosen til voksne er næsten ny – den har ikke tidligere været reelt anerkendt, og kun få fik den stillet… det er også derfor den er så “kontroversiel”…JHOconsult

Så de bedre spørgsmål at stille er måske nærmere…

HVORFOR ER KUN 15% AF VOKSNE I BEHANDLING FOR ADHD i DANMARK?

HVORFOR TILLADER VI AT LADE 3 UD AF 4 LEVE PÅ OFFENTLIG FORSØRGELSE?

HVORDAN KAN VI TILLADE AT 3.000 MENNESKER DØR AF DERES ADHD, HVERT ÅR?

HVORDAN KAN VI LEVE MED AT 40% AF DE INDSATTE I DANSKE FÆNGSLER – HAR UBEHANDLET ADHD?

Fordomme, stigmatisering og social udstødelse

Når man ikke allerede fra den tidlige barndom får børn med ADHD i medicinsk behandling, så øger man risikoen for komorbide lidelser, særligt de alvorlige personlighedsforstyrrelser der fører til at man udvikler psykopati, hvilket du kan læse mere om her How to Create the Psychopaths of the Future

Dette er en af de grunde der er til at 40% af de indsatte i de danske fængsler, har levet med ubehandlet ADHD i barndommen som har udviklet sig til decideret psykopati, i deres voksenliv. Mere om problemet her:  ODD skyldes oftest ubehandlet ADHD

Så kære Maria, hvad bygger du din viden om ADHD på?

Her er lidt videnskabelige fakta som du kan tygge på Maria Cuculiza (maria.cuculiza@mx.dk) til din næste usaglige, mediepopulistiske og underlødige “journalistik” …

Jeg udfordrer dig hermed til at tage en reel fakta-baseret debat om fordele og ulemper ved ADHD medicin, gerne i offentligt forum – så skriv til mig på peter.vang@addspeaker.net såfremt du har nogen integritet tilbage …

/ADDspeaker

[fblike]

Tags: ADHD
Leave a Comment

View Comments

 • Hej Dorthe, tak for dit spørgsmål.

  Tallet kommer fra den amerikanske speciallægehåndbog for ADHD der udkom i 2015, og er redigeret af Dr. Russell A. Barkley, Ph.D., hvor de 50 førende forskere og behandlere inden for ADHD i USA, alle har bidraget med viden fra deres specialer og studier.

  Den er på 900 sider og handler udelukkende om ADHD, og er skrevet til brug for læger, psykologer og psykiatere, og er svarende til vores Lægehåndbogen på Sundhed.dk.

  Grunden til at du ikke har hørt tallet skyldes sikkert at man i Danmark i 85% af alle behandlinger kun prøver med Methylphenidate (Ritalin, Concerta etc.), og hvis det ikke virker, så enten opgiver man eller prøver med Atomoxetine (Strattera), og typisk kun i nødstilfælde anviser Lisdexamfetamin (Elvanse) og stort set kun hvis man explicit beder om det - Dexamfetamin.

  Jeg blev udredt på UCLA i Los Angeles, og der fik jeg afprøvet 6 forskellige præparaters virkning, indtil vi fandt ud af at Methamphetamine (Desoxyn) var det der virkede allerbedst og havde den mest behagelige måde at levere virkning på, for mig.

  Da jeg kom tilbage til Danmark, kunne jeg ikke fortsætte med Desoxyn, da Methamphetamine ikke er tilladt til medicinsk brug, så jeg er skiftet til Dexamfetamin, som er OK, men ikke har nær den samme effekt, på mig.

  De 80 - 90% de har en god effekt af medicinen skal ses over hele spektret at ADHD medicin varianterne, som vi har 4 af i DK, men hvor der er 7-8 varianter i USA, idet man har indset at alle mennesker reagerer forskelligt på medicinen og at der derfor skal være et udvalg at afprøve, så man kan finde det korrekte.

  Sådan er det ikke i Danmark, fordi Sundhedsstyrelsen har monopoliseret market på vegne af Novartis, og har tilmed skrevet i Lægehåndbogen, som alle læger skal følge, at "Methylphenidate er førstevalgspræparat", hvilket er en skandale, ikke kun for os med ADHD som får en ringere behandling, men også for samfundet, rent økonomisk. Jeg har flere gange vist sammenligningen mellem USA og DK i forhold til hvad der anvendes af medicin, og i USA er det faktisk 35% der får Dexamfetamin, hvorimod vi i DK blot er 420 personer (ud af 280.000) der får det og ca. 40.000 der får Ritalin og lign.

  Her er citatet fra bogen:
  (MPH = Methylphenidate) (AMP = Dexamfetamin)

  “Studies indicate that between 65 and 75% of children with ADHD initially treated with a stimulant are described as improved. Between 25 and 30% of such children do not respond or do not tolerate initial stimulant medication. If a second stimulant is clinically tried, response rates may increase to 80–90% (Greenhill et al., 2002; Pliszka, 2007). Thus, the clinician should consider use of both MPH and AMP formulations before other classes of agents are considered. Research has identified one group of children with ADHD that responds preferentially to MPH, another that responds to AMP, and still another that responds to both types of stimulant (Greenhill et al., 1996). ”

  Excerpt From: Russell A. Barkley. “Attention-Deficit Hyperactivity Disorder, Fourth Edition: A Handbook for Diagnosis and Treatment.” iBooks.

  Håber at det giver både svar på dit spørgsmål og mening :-)

  /Peter

 • Der findes ikke noget menneskeskabt eller brug af ting der kan fjerne eller skabe/genskabe, eller avle nyt i et menneske. Men det kan begrænse symptomer optil 80-90 procent. Men kun så længe det medicin tages.

 • Hej,
  Hvor finder jeg evidens for, at medicinen kan fjerne 80-90 pct. af symptomerne på ADHD?
  Det er ikke et tal, jeg har hørt før.

  • Hej Kristian, tak for dine erfaringer og råd, de er meget velkomne!

   Mht. Maria Cuculiza så er det helt bevist at jeg går efter "spilleren" idet hendes personlige "kamp mod medicinen" er på baggrund af hendes oplevelser på en sygdom, som er somatisk og ikke psykiatrisk, og det er ikke i orden at skræmme de mange ubehandlede voksne med ADHD, ved at stigmatisere vores medicin, som er vores insulin, blot for at få sin harme over systemet ud. Dertil bruger vi der har erkendt og accepteret vores psykiske lidelse, psykosocialterapi, ikke passiv aggressiv adfærd, men selverkendelse!

   Mht. BT så har jeg dialog med Line der har skrevet forsiden fra for nylig og har tilbudt et samarbejde allerede :-)

   Tusind tak for feedback!

 • Hej ADDspeaker.
  Du støtter fint mange af mine tanker og erfaringer med livet med adhd/add, men vil anbefale nogen gode råd, jeg selv tit får, og mener er relevant i kommunikation ned andre, og i debat, selv om det er svært, ja for mig selv som adhd ramt.
  Respekter altid, personen, uanset om du møder personen irl eller bag skærmen/medie, i dette tilfælde journalisten på metroexpress.
  Gå efter bolden og ikke efter personen.
  Nedgør ikke andre eller deres kommunikation, eller arbejde, ex. Diskrimere, mobbe, beskylde personer for ting eller hænge personen ud.
  Og tal til andre som du selv ønsker at blive talt til.

  Gerne prøv at lytte, acceptere, og prøve at forstå personen, grundlag for det skrevne og valg vinkel, eller endnu bedre giv plads til at personen får læst, og mulighed for at blive hørt eller endda at bringe svar, på eller uddybning i forlængelse af dit indlæg.
  At give begge parter mulighed for dementi eller rettelse, ændre på tekst og holdning, og mening, eller at fastholde sin mening.

  Vil samtidig anbefale at der på bloggen/sitet her, i artiklen redigeres så fakta / link fra anden part menneske rettigheder, lov tekster, metroartikler, sættes i en "fakta box" og der forsat hentydes til private artikler / arbejder og diagrammet, seperat, og helst at der med tiden ændres artikel/ link farve fra rød/ Stor/ speciel markering, til anden mere neutral farve, speciel markering, da rød for mange er ensbetydende med fare for liv.
  Vh kristian

Recent Posts

ADHD: Inklusion er en kæmpefiasko

NYT dansk studie: 6 ud af 10 børn med ADHD gennemfører IKKE folkeskolen. Vi har længe vidst, at skolegang og… Read More

1 week ago

ADHtisme: Hvad er det?

ADHD med komorbid Autisme har vi valgt at betegne som ADHtisme her hos ADDspeaker. Årsagen er, at mellem 50-70% af… Read More

8 months ago

ADHD: Når ferietiden er lig med utryghed

Hver sommer så oplever mange forældre til børn med diagnoser, at hele familiens stressniveau stiger, og ferien kan hurtigt ende… Read More

2 weeks ago

ADHD er ikke mit valg, det er til gengæld mit livsvilkår!

ADHD er som vejret, alle taler om det, men kun få forstår hvor komplekst vejret i virkeligheden er. Lad os… Read More

7 days ago

ADHD medicin for begyndere

Der findes få emner der er så megen debat om, som ADHD medicin, særligt i forhold til børn. Desværre bygger… Read More

3 years ago

Opdateret anbefaling for valg af ADHD-medicin

Et af de spørgsmål som jeg oftest bliver bedt om at svare på, handler om medicin. Folk ønsker at vide… Read More

6 months ago

ADHD: Pigerne bliver overset pga uvidenhed og kønsbias

I mange år har megen forskning tydet på, at mellem 50-75% af piger med ADHD er udiagnosticerede, og at de… Read More

1 week ago

Elvanse gav mig et liv og Intuniv gav mig mulighed for at leve det

Det, at finde den rette medicinske kombinationsbehandling når man har ADHD med en eller flere ko-morbide lidelser, er uhyre svært… Read More

2 years ago

Emotions are constructions of the world, not reactions to it

The science of emotion has been using folk psychology categories derived from philosophy to search for the brain basis of… Read More

1 month ago

Søvnproblemer og ADHD

Det er velkendt, at ADHD og søvnproblemer er noget det tit går hånd i hånd. Den gængse forklaring, som de… Read More

2 weeks ago

ADHD: Hvorfor pædagogik og adfærdsterapi ikke virker … alene

Hvorfor pædagogik og adfærdsterapi ikke virker ... alene. ‘Kampen’ mellem dem der for medicin og dem der imod medicin, bygger… Read More

5 months ago

ADHD: Medicin hæmmer ikke væksten!

Når man kommer til BUC med sit barn og får barnet udredt og efterfølgende medicineret, så er protokollen meget striks… Read More

2 months ago

Barkley’s Adult ADHD Checklist

Barkley’s Adult ADHD Checklist is an evidence based and scientifically valid, short screening for symptoms of Adult ADHD. It can… Read More

5 months ago

ADD findes ikke … længere

Det emne der kan få flest folk med ADHD op af stolene, er når jeg siger at ADD ikke findes.… Read More

1 year ago

The controversy about ADHD and ASD in ICD-11

There is growing evidence that ASD and ADHD share common genetic variants, similar psychological deficits and neuroimaging differences. Perhaps it… Read More

5 months ago

ADHTISM: it’s real, and it’s here …

In recent years, there has been a move to diagnose some kids with both Autism Spectrum Disorder (ASD) and Attention… Read More

5 months ago

ADHD: Forstå VORES medicin

Myter og fordomme omkring ADHD-medicin er mere udbredt end viden og fakta. Derfor har vi lavet denne forklaring, som burde… Read More

1 year ago

ADHD: Dit barn med medicinsk ubehandlet ADHD er 30% “yngre” end du tror …

ADHD er en udviklingsforstyrrelse, altså noget man er født med og som er fysisk/anatomisk, ikke noget der har med vilje… Read More

9 months ago

ADHD: Komorbiditet dræber …

I et helt nyt svensk studie er det blevet påvist at blot det at have ADHD medfører en 4,4 gange… Read More

10 months ago

Slut med at forskelsbehandle personer med ADHD!

Siden Danmark ratificerede “FN’s Konvention om Rettigheder for Personer med Handicap” i juli 2009 har disse regler alene haft betydning… Read More

6 months ago

ADHD: Medicin er ikke en mirakelkur!

ADHD er ikke en sygdom, og netop derfor kan man ikke forvente at ADHD-medicin er en mirakelkur imod symptomerne på… Read More

10 months ago

ADHD: Melatonin er både sikkert, effektivt og anbefalet.

Jævnligt ser vi overskrifterne i aviserne om at 'danske børns forbrug af sovemedicin er eksploderet' og lignende. Men i sandhed… Read More

1 year ago

ADHD: Medicin fjerner ikke din ADHD, uanset hvor meget du tager af den!

Indimellem får jeg rodet mig ud i en debat om ADHD-medicin og dosis. Dette udvikler sig indimellem til nærmest religionskrig,… Read More

1 year ago

ADHD Parenting 101

Denne artikel indeholder gode råd til forståelse af dit barns ADHD, samt massevis af konkrete, brugbare og videnskabeligt evidente råd,… Read More

5 years ago

ADHD er et handicap – kend dine rettigheder!

At have ADHD er at leve med et handicap. I denne artikel forklarer jeg, hvad det betyder, samt hvilke rettigheder… Read More

5 years ago

ADHD og Arvelighed

Når der står at ‘ADHD har en arvelighed på 70-90%’, så tror mange fejlagtigt, at det betyder at har forældrene… Read More

1 year ago

PDA: Hvad er nu det for noget?

PDA (Pathological Demand Avoidance) er en tilstand, der er en del af autismespektret, og er præget af et overvældende behov… Read More

12 months ago

ADHD – Fakta

Fakta om ADHD, baseret på videnskabelig evidens. Read More

8 months ago

ADHtisme: Kan man få Autisme af ADHD medicin?

ADHtisme: ADHD med komorbid Autisme (eller omvendt) er et begreb som vi har skabt her hos ADDspeaker, da vi har… Read More

11 months ago

Tid til (endeligt) at medicinere Autisme?

I en meget stor og omfattende ny undersøgelse, et såkaldt meta-studie, har man nu identificeret 6 midler der alle har… Read More

7 months ago

ADHD: Atopisk Dermatitis inden 3 års-alderen giver 3x højere risiko for ADHD

Nyere forskning har påvist, at risikoen for at være født med ADHD er 3 gange højere, såfremt man har lidt… Read More

10 months ago

ADHD: Circadian Disruption – et nyt kernesymptom?

Cirkadisk Rytmeforstyrrelse (Circadian Disruption) er forstyrrelser i en persons cirkadiske rytme, den biologisk funktion der regulerer den (ca.) 24-timers cyklus.… Read More

12 months ago

ADHD: Er du en Ugle eller en Lærke?

Hvorvidt du er en ugle eller en lærke har særlig stor betydning for personer med ADHD, viser ny forskning. Den… Read More

12 months ago

Op imod hvert tredje selvmord kan skyldes ADHD

Nyt studie har påvist at personer med ADHD har en 6,69x højere risiko for at dø pga. selvmord, end baggrundsbefolkningen.… Read More

1 year ago

Hvordan virker ADHD-medicin, rent videnskabeligt?

Det er sgu noget af et langhåret emne at forsøge at forklare, sådan i en PIXI-bog udgave som vi allesammen… Read More

1 year ago

Neuroimaging påviser nye forskelle i udviklingen af den frontale cortex, hos børn med ADHD, men ikke hos unge og voksne

NYHED: Forskere fra bl.a. Holland har fundet bevis for at der kan ses subtile forskelle i kortikale overfladearealer (den yderste… Read More

1 year ago

Mindfulness viser lovende effekt på ADHD symptomer hos voksne med ADHD

NYHED: Forskere fra Université du Quebec à Montréal, Education and Pedagogy Department, Montréal, Quebec, Canada har lavet en stor meta-analyse… Read More

1 year ago

ADHD: Oversigt over de seneste 20 års research

Denne artikel er baseret på Cortese et al., (2018) og er en opdatering af forskningen om ADHD i de sidste… Read More

1 year ago

ADHD giver en 1,5x højere risiko for Astma

NYHED: Forskere fra Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige har i en omfattende meta-analyse af 42 dataset fra studier af sammenhængen mellem… Read More

1 year ago

ADHD giver en 6x højere risiko for selvmord

NYHED: En ny meta-analyse af risikoen for selvmord, associeret til ADHD fra Børne- og unge psykiatrien i Paris, Frankrig, viser… Read More

1 year ago

Kønsforskelle ved ADHD og Autisme skyldes genetiske, hormonelle og miljømæssige faktorer

NYHED: Forskere fra Deakin University, Victoria, Australien har oversøgt hvad mulige årsager til at flere drenge end piger bliver diagnosticeret… Read More

1 year ago

Moderat alkoholforbrug under graviditeten frikendt for at være årsag til afkoms ADHD

I en ny meta-analyse, har forskere fra University of Queensland, Australien undersøgt en lang række studier af om alkoholforbrug under… Read More

1 year ago

ADHD: 20 Years of research

This article is based on Cortese et al., (2018), and is an update on the research on ADHD for the… Read More

1 year ago

ADHD-tid fucker med … alt

Stort set alle med ADHD har problemer med tid, timing og tidsfornemmelse. Kronisk tidsoptimisme gør at man sætter for lidt… Read More

1 year ago

ADHD er hjernens Diabetes!

ADHD og Diabetes deler stort set samme type af årsagskompleksitet og alle ved at det er livsnødvendigt at symptombehandle Diabetes… Read More

1 year ago

ADHD: Adult ADHD is overlooked and causes 50% higher mortality!

Around 6% of the World's population suffers from ADHD, and as ADHD is a specific neurodevelopmental disorder, that we are… Read More

1 year ago

ADHD: Girls are 50% less likely of being diagnosed due to discrimination

Deliberately having excluded the more internalised symptoms of ADHD (Mind Wandering and Emotional Dysregulation) in modern diagnosis of ADHD, we’ve… Read More

1 year ago

ADHD: I told you so, it’s genetics, not bad parenting!

The world’s largest and most comprehensive study on the origins of ADHD concludes, that 12 different and distinct loci are… Read More

1 year ago

ADHD: Kan man vokse fra ADHD?

I mange år mente man, at ADHD var en børnesygdom, og at man voksede fra den. Selvom vi har vidst… Read More

1 year ago

ADHD: Minister diskriminerer bevidst unge med ADHD … igen …

Diskrimination imod personer med ADHD er desværre ikke et ukendt fænomen i Danmark. Eksempler på grov diskrimination har vi her… Read More

1 year ago

ADHD: Så tag dig dog sammen, mand!

Dit humør og din adfærd er på sin vis både under og ikke under, din viljes egenkontrol, og ved at… Read More

1 year ago

ADHD: Stigmatisering og diskrimination

I Danmark bliver, især børn, men også voksne med ADHD udsat for systematisk diskrimination. Børnene bliver socialt udstødt, de voksne… Read More

1 year ago

Elvanse hjælper kvinder med BED

BED (Binge Eating Disorder) eller spiseforstyrrelser på dansk, kan nu få hjælp af medicinsk vej, viser nyt studie. Studiet afslører… Read More

1 year ago

Storebø et al.: How’d you like them Apples?

Since 2015, Storebø et al. have tried to vilify Methylphenidate, by creating doubt around the validity of the scientific evidence… Read More

1 year ago

Ny forskning: ADHD gør dit liv 12 år kortere

Jeg har fået eksklusiv og tidlig adgang til det nyeste videnskabelige studie om ADHD, der inden længe vil blive publiceret… Read More

2 years ago

Hvad er ODD?

Mellem 65 og 84% af alle børn med medicinsk ubehandlet ADHD lider af ko-morbid Oppositionel Adfærdsforstyrrelse (ODD). ODD er en… Read More

3 years ago

ADHD – Lev stærkt, dø ung?

For første gang siden jeg begyndte at skrive blogindlæg på ADDspeaker.net, har jeg valgt at oversætte et helt videnskabeligt review/studie… Read More

2 years ago

ADHD: Forstå ADHD ifølge ICD-11

18. Juni 2018 var en milepæl i vores fælles kamp for at få udbredt den korrekte forståelse af hvad ADHD… Read More

2 years ago

Nocebo, ADHD and Cochrane

For the past few years now, I've been following the debate on the quality of the studies of ADHD medication,… Read More

1 year ago

ADHD: Storebø accused of false results and inadequate conclusions

In a thorough and evidence-based commentary on Storebø OJ. et al.'s 2015 Cochrane System Review, Dr. Dr. Tobias Banaschewski et… Read More

1 year ago

ADHD: Methylphenidate (Ritalin etc.) is safe and effective for 99% of all people

Great news! In a 2018 review by Storebø et al. it was proven that Methylphenidate was safe and effetive for… Read More

1 year ago

Hvorfor er ADHD ikke en psykisk sygdom?

ADHD er ikke en psykisk sygdom, da en sygdom er noget man kan "kurere", hvorimod en lidelse er noget man… Read More

3 years ago

ADHD er medfødt, acceptér det nu!

ADHD er en neuro-genetisk eller neuro-biologisk psykiske lidelse. Man kan ikke blive smittet med ADHD. Man er født med ADHD i sine… Read More

5 years ago

ADHD: Er du bare hysterisk?

Mange af vi der lever med ADHD kender til det med at ‘springe en sikring’. Nu har videnskaben endeligt anerkendt,… Read More

1 year ago

ADHD: Medicin og kørekort

I Danmark foretrækker vi altid ingenting og alting, andet end ADHD-medicin. Sådan er det bare, selvom det er gumpetungt og… Read More

1 year ago

ADHD: Psykoser pga ADHD medicin skyldes komorbid Skizofreni eller Bipolar lidelse, ikke ADHD-medicin

Familiel højrisiko (FHR) af skizofreni (FHR-SZ) og bipolar lidelse (FHR-BP) er yderst signifikant i komorbiditet til ADHD. En ny undersøgelse… Read More

1 year ago

ADHD: The Jury Is In On Storebø – You’re Done!

After 4 years of bickering and with no useful results, Storebø OJ. and Simonsen E. et al. have just wasted… Read More

1 year ago

Very low risk of Psychosis due to ADHD medication

Great news! New study published on March 21, 2019 provides yet more evidence to safety and efficacy of psychostimulants like… Read More

1 year ago

WTF is Emotional Dysregulation?

Emotional Dysregulation has become the talk of the town, but what is it, and why should we with ADHD even… Read More

1 year ago

Fundamental Neurobiology of ADHD and ASD

“Everybody is talking about the weather, but nobody does anything about it!” - (Storm P.). It’s the same in regards… Read More

1 year ago

ADHD: Acceptance, WISC-IV and understanding what it all means.

As a part of the diagnostic process, it is required to make both observations (subjective measures) and testing (objective measures),… Read More

1 year ago

ICD-11 Ny ADHD Diagnose

Den 18. juni 2018 udkom version 11 af WHO's diagnosesystem ICD. Med denne version er der sket en hel del… Read More

2 years ago

ADD does not exist!

ADD is widely known as the type of ADHD were you don't bounce off the walls, some call it The… Read More

1 year ago

ADHD: Can Aphantasia supercharge your gut feeling?

Having no Mind’s Eye, also known as Aphantasia, I have to rely heavily on my intuition instead. According to the… Read More

1 year ago

ADHD: 5x højere risiko for fængselsstraf

At have en nedsat hæmningskontrol medfører ikke blot fysisk hyperaktiv/impulsiv adfærd og letafledelighed. Et overset symptom ved ADHD er den… Read More

1 year ago

ADHtism – New Diagnosis?

At ADDspeaker we have our own term: ADHtism, which refers to those of us who have both ADHD and ASD,… Read More

1 year ago

Kære Camilla …

I 2016 blev jeg, via vanligt brev mail og sågar underskrevet af selveste Jette Myglegaard, daværende formand for ADHD-foreningen, ekskluderet… Read More

2 years ago

ADHD: From Cradle to Grave

ADHD is known to be associated with a wide array of comorbid psychiatric disorders and somatic diseases, which greatly influences… Read More

1 year ago

Restless Legs Syndrome (RLS) and ADHD

Having chronic or periodic involuntary limb movements, also called Periodic Limb Movement Disorder (PLMD) or Restless Legs Syndrome (RLS) are… Read More

1 year ago

Børn med ADHD voldtages af voksnes ideologiske magtkamp?

Siden 2010 har vi observeret at debatten omkring hvilken behandling der er anbefalet til børn med ADHD, primært har haft… Read More

2 years ago

New EU Consensus on Adult ADHD

Research in the field of Adult ADHD is in rapid growth in Europe in these years, last fall Franke et… Read More

1 year ago

Is it ADHD or ASD or ODD?

Many of us have difficulties with telling these three distinct disorders apart, due to their overlapping symptomalogy on self-control and… Read More

1 year ago

ADHD: Why Don’t You ‘Recall’ anything?

That ADHD causes massive impairment of Executive Functioning particular in Working Memory is not news ... But did you know… Read More

2 years ago

ADHD: Infektioner i barndommen giver højere risiko for psykiske lidelser

Vi kigger her på et helt nyt studie fra den danske stjerneforsker, Søren Dalsgaard, Ph.D. (AU) påviser en sammenhæng mellem… Read More

2 years ago

ADHD – Når timing ikke virker

Allerede tilbage i 1997, beskrev Dr. Russell A. Barkley, Ph.D. at ADHD havde stor indflydelse på hvordan tid opleves, når… Read More

2 years ago

Maskering – et nødvendigt onde eller selvdestruktion?

For at være en del af samfundet er tilpasning nødvendigt, men for mange, hvis ikke de fleste, med autisme og/eller… Read More

2 years ago

Fortæller danske ADHD forskere sandheden?

Fortæller danske ADHD forskere sandheden, når deres forskningsresultater siger et og deres udtalelser til pressen siger noget andet? Er det… Read More

5 years ago

Har mit barn ADHD?

Har mit barn ADHD ? - Dette spørgsmål stiller mange forældre sig selv, særligt efter en ferie hvor man har… Read More

3 years ago

ADHD BASIS TEORI

ADHD er et emne der tales meget om i disse tider, med særligt fokus på inklusion, om for mange får… Read More

3 years ago

Dit 10 årige barn med ADHD er moden som en 7 årig!

Dit 10 årige barn med ADHD er moden som en 7 årig! Forstå hvorfor dit 10 årige barn med ADHD… Read More

5 years ago

New ADHD Diagnosis in ICD-11 gives people hope

In June, 2018, WHO announced it's new ICD-11, and with this ADHD got a facelift and was aligned with the… Read More

2 years ago

ADHD for Newbies

I den følgende artikel, kan du læse om hvad ADHD i virkeligheden er, betyder og medfører. Da mange af de… Read More

3 years ago

ADHD er helt misforstået i Danmark

Siden jeg selv fik min ADHD diagnose for mere end 6 år siden, har jeg kæmpet med alt jeg havde… Read More

2 years ago

ADHD og Inklusion

I Danmark har vi en lang og god tradition for at pædagogiske principper er fundament for vores Folkeskole. Problemet er… Read More

3 years ago

ADHD og seksualitet

Trods det at vi ved at den nedsatte eller helt manglende impuls -og selvkontrol som er et symptom på ubehandlet… Read More

3 years ago

Danmark er et ADHD u-land

I Danmark forstår man ikke ADHD. Det står fuldstændigt klart for mig, efter at jeg nu har researchet indgående i danske publikationer… Read More

5 years ago

Den første pille – starten på mit nye liv

I dette indlæg fortæller en 35-årige sen-diagnosticeret kvinde, om sin oplevelse af at tage medicin for sine ADHD symptomer, for… Read More

3 years ago

PTSD and CPTSD in ICD-11

On June 18th, 2018, WHO released their 11th version of their International Classification of Diseases (ICD-11). I have previously taken… Read More

2 years ago

Tryk på ANDERKENDELSES-knappen – hvorfor ‘pyt-knappen’ ikke virker!

Som forælder til et barn med en udviklingsforstyrrelse er man ofte på overarbejde. Det kræver ufatteligt meget energi at kæmpe… Read More

2 years ago

This website uses cookies.