Danske kommuner skyld i racisme

On 8. December 2016 by Peter 'ADDSpeaker' Vang

Danske kommuners kassetænkning opfordrer til racisme

Som jeg vil redegøre for, i denne artikel, så er kassetænkning mellem Stat og Kommune, politisk ‘spin’, flygtningedebatten og ‘Narrativet’, alt sammen med til at udvikle den danske kultur og den danske befolkning, til at blive mere og mere uvidende og medvillige til at begå “med-menneskeligt folkemord” på en gruppe mennesker, som i forvejen ligger ned. Alt sammen for at fodre den indre politisk svinehund og egne ambitioner.

Flygtningestrømmen presser velfærdssystemet

Danmark har taget en alvorlig og skammelig højre-drejning de senest år.

Det er blevet moderne at bebrejde flygtninge for at komme til Danmark for at udnytte vores velfærdssamfund, på bekostning af etniske danskere.

Selvom det er et ubehageligt faktum, så er det korrekt at flygtninge belaster vores velfærdssystem, som indirekte betyder at flere og flere etniske danskere har fået urimeligt ringe vilkår, i de senere år.

Det har skabt en enorm uvilje til at leve op til vores forpligtelser i forhold til vores medlemsskab af FN.

Vi er fanget i et dilemma mellem medmenneskelighed og selvopretholdelse.

Og som sædvanlig, vælger politkerne og medierne blot at løbe med “pøblens dagsorden” og føder befolkningens angst med en usmagelig fordrejning af fakta, for at skaffe ‘kunder’.

I denne artikel vil jeg redegøre for hvordan politikerne og kommunerne udnytter situationen til at spare på de offentlige udgifter til forsørgelse, under falske forudsætninger og ved at bebrejde flygtningene for at tømme kassen.

Sandheden er dog en ganske anden, nemlig at Staten og Kommunerne har fundet et smuthul til at indføre besparelser i stor stil, og samtidigt har fundet en syndebuk som samler folket og  dermed sørger for deres politiske overlevelse.

Refusion

Midlet hedder Refusion og målet er at nedbringe de kommunale udgifter, og samtidigt motivere kommunerne til at få flere ud af offentlig forsørgelse og ud i ordinær beskæftigelse.

Med nye regler 1. januar 2016 har kommunerne fået et øget incitament til at fastholde etniske danskere i kontanthjælpssystemet, mens de så tildeler førtidspension og uddannelse til flygtninge i stor stil.

Siden reformen af førtidspension i 2013, er antallet af førtidspensionister faldet med -7% i alt. I samme periode er antallet af personer på kontanthjælp steget med +17%, SU modtagere er steget med +8% og ‘Nettoledige’ faldet med -14%.

På overfladen ser det jo ganske uskyldigt ud, men kigger vi under motorhjelmen, så begynder der at tegne sig et helt andet billede.

Staten belønner kommunerne for at ‘aktivere’ borgere på offentlig forsørgelse ved at give dem en refusion, typisk 20-35% af udgiften til ydelsen.

Da der er tale om en procentsats, har ydelsens størrelse en væsentlig betydning.

  • Førtidspension koster ca. 18.500 kr. om måneden
  • Kontanthjælp koster ca. 14.000 kr. om måneden
  • SU koster ca. 6.000 kr. om måneden

Det kræver ikke et regnskabsgeni at se hvilken ydelse kommunen helst vil have en borger over på, uanset statsborgerskab, vel?

Derfor er der sket meget store forskydninger i ydelsesmodtagere indenfor de forskellige typer af ydelser:

samlet-udvikling-i-sociale-udgifter-efter-ydelsestype

Samlet set, har besparelsen af denne lille ‘øvelse’ været, at der er ca. -15.000 færre personer på offentligt forsørgelse i 2015, hvilket har betydet en besparelse på ca. 1,75 mia. kr.

Men bemærk hvor store forskelle der er på de enkelte ydelser. Førtidspension og Efterløn er faldet ca. 2 mia. kr. hver, Dagpengemodtagere er faldet med ca. 1,5 mia. kr. og Nettoledige og Sygedagpengemodtagere er hver faldet med ca. 500 mio. kr.

Så besparelsen er samlet ca. 6,5 mia. kr. ved at ‘omplacere’ ca. 54.000 personer fra den gamle ordning, før 2013.

Samtidigt betyder det også at der er ca. -17.000 færre på Førtidspension i 2015, end dr var i 2013.

Nye ydelser – nye bedre refusioner

Denne lille øvelse i kommunal kassetænkning, har således flyttet tusindvis af mennesker fra mere permanente løsninger til nye og mere ‘borgerrettede serviceydelser’ (Læs: endeløse ressource -og og afklaringsforløb), som fastholder ca. 30.000 personer på Virksomhedspraktik, Nytteindsats, Jobrotation, Fleksjob, Kontanthjælp (aktivering), Kontanthjælp (udlændinge), Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb.

Alle disse ‘serviceydelser’ har et kendetegn, nemlig at de er billigere end de gamle, samt at refusionen fra Staten er højere.

Politisk ‘spin’ skaber kunstig forskelsbehandling

Når så politikerne skal (mis)brug medierne til at forklare disse forandringer, så lyder det enstemmigt fra majoriten af politikerne ‘at det er den voldsomme flygtningestrøm, der er skyld i forringelser, fordi vi ikke har råd til dem’ …

Det er ikke blot usmageligt, der er efter min mening, direkte magtmisbrug og manipulation af en hel befolkning, som nu har vendt deres afmagt og vrede mod en gruppe mennesker som flygter fra russiske og syriske Barrel Bombs og Missiler, eller fra ISIS’ sex-slave helvede i Mosul og Raqqa, samt fra Vestens håbløse krige i Irak og Afghanistan.

Når Lisbeth Zornig og hendes mand vælger at hjælpe en gruppe af syriske flygtninge (4 voksne og 2 børn) med at komme fra Rødbyhavn til deres familie i Sverige, så bliver de anmeldt af danske statsborgere for menneskesmugling (på trods af at de både havde spurgt politiet i Rødbyhavn, samt på telefon, om det var lovligt eller ej, med positivt svar fra begge) og idømt 45.000 kr. i bøde, for deres medmenneskelige og humanitære indsats!

Der bliver uddelt ‘asyl-spray’ til danske piger, ude i plovfuren i Nordjylland, fra en gruppe neo-nazistiske ignoranter, der ikke er i stand til at anerkende deres egen manglende evne til at realiserer deres personlige ambitioner, og derfor istedet, som ægte kujoner ‘slår på dem der ligger ned i forvejen og er ude af stand til at forsvare sig’, så er det at jeg siger;

Danmark for (empatiske, oplyste og medmenneskelige) Danskere, tak!

Nu må vanviddet høre op!

Jeg er flov over at være født i Danmark og skulle repræsentere dansk kultur og danske værdier, overfor personer fra udlandet, for jeg kan overhovedet ikke sympatisere med denne vanvittige folkeforførelse, som har fundet sted, med tiltagende styrke, siden 2010.

Det er som om hele nationen har lagt deres hjerne på hylden og blot sidder målløse foran TV’et og ‘fordyber’ sig i ‘Luksusfælden’ eller den endeløse ‘overskriftsjournalistik’ fra TV/2 News, og blot vælger at lytte til ‘sound bites’ fra diverse populistiske politikere, der skyder skylden på alt og alle og helst på flygtninge, frem for at stå ved deres massive forringelse af vores fællesskabte velfærdssystem.

Se bare her, hvordan de har udnyttet de statslige refusionsordninger, ude i kommunerne, til fordel for de nationale politikere, som så kan gå ud med ‘veldokumenterede fakta’ om den massive byrde som flygtningestrømmen har medført:

hyppighed-for-offentlig-forsorgelse-efter-statsborgerskab

Tabellen ovenfor, viser hvor hyppigt en person med ikke-dansk statsborgerskab, modtager en offentlig forsørgelsesydelse, i forhold til en person med dansk statsborgerskab.

Det er jo slående at f.eks. 4,2 gange så mange med udenlandsk statsborgerskab får kontanthjæp (andre ydelsesmodtagere) eller at 6,1 gange så mange med udenlandsk statsborgerskab modtager ‘Vejledning -og opkvalificering’ og ikke mindst at dobbelt så mange med udenlandsk statsborgerskab for tilkendt Førtidspension, end de der har dansk statsborgerskab!

Hvis det ikke er kilde til fremmedhad og racisme, så ved jeg ikke hvad skulle være det ..

Kræv forandringer – i det mindste i ‘Narrativet’

Personligt er jeg bare dødtræt af det nye mode-ord ‘Narrative’ som de danske politikere og medier har adopteret fra USA, hvor vi jo ved at ‘virkeligheden ikke findes, det er konstrueret af den der er bedst til at overbevise, de fleste’, (Trump, Bush med WMD, Cheney & Rumsfeld om Al Qaeda forbindelse mellem Bin Laden og Irak, osv. osv. osv.), samt ikke mindst Snowdens heroiske akt med at informere verden om den massive overvågning som alle verdens borgere er under, i dag.

Alene det at få bragt fakta ind i debatten i Danmark, er helt umuligt, ingen medier er interesseret i fakta, kun i hvad der sælger deres ‘produkt’ og de er blevet til villige idioter for politisk ‘spin’ og massehysteri med baggrund i massernes hysteriske uvidenhed!

Tak for din tid og opmærksomhed, jeg håber at du vil forholde dig kritisk til den information du modtager (inklusiv den jeg bidrager med), så vi sammen kan få bragt ‘Narrativet’ tilbage i nærheden af en fakta baseret sandhed og dermed forholde os til de virkelige og reelle problematikker, frem for de ’til formålet skabte’ af slagsen!

/Peter ‘ADDspeaker’ Vang

ADDspeaker er mit talerør for mine personlige holdninger, værdier og overbevisninger, og er ikke farvet af nogen økonomisk, religiøs eller politisk agenda, men derimod drevet på frivillig ulønnet basis, ene og alene for at rette uret, når jeg støder på den!