Danske krigsveteraner er en overset gruppe

On 1. August 2016 by Peter 'ADDSpeaker' Vang

Danske krigsveteraner er en overset gruppe

Den største gruppe af personer der får førtidspension i Danmark, får det tilkendt pga. af PTSD. Siden 2007 er antallet af førtidspensionister med dansk oprindelse faldet med 16%, hvorimod antallet af førtidspensionister, der kommer fra ikke-vestlige lande, er steget med 35%. 

Hvad er årsagen til at vi i Danmark ikke anser krigsveteraner som “ofre for krigstraumer” på lige fod med de flygtninge som kommer hertil, fra de områder hvor danske soldater, har været udsendt?

FØP Citat Danmarks Statisik 2015

Danmarks Statistik (2015)

Ofrene får førtidspension, men ikke krigsveteranerne!

27% af alle der får førtidspension i Danmark, kommer fra ikke-vestlige lande. Samtidigt kæmper danske krigsveteraner for at få anerkendt deres PTSD og gå tilkendt førtidspension.

Siden 2007 er antallet af førtidspensionister faldet med -9% heraf er gruppen med dansk oprindelse faldet med -16%, hvorimod antallet af førtidspensionister fra ikke-vestlige lande, er steget med 35%.

Førtidspension i Danmark i perioden 2007 til 2015

Danske krigsveteraner står derfor helt utroligt dårligt stillet, set i forhold til de flygtninge som kommer fra de områder, hvor danske krigsveteraner har været på missioner. Danske krigsveteraner kæmper for at få førtidspension pga. PTSD.

PTSD v Prof Videbech

PTSD ved Prof. Poul Videbech, dr. med.

PTSD er den hyppigste årsag til nytilkendelse af førtidspension og udgør ca. 10% af samtlige afgørelser om tilkendelse af førtidspension for hele gruppen og hele 24% for gruppen af tilkendte førtidspension pga. Psykiske lidelser.

Forskelsbehandling i tilkendelse af førtidspension

Førtidspension

Alligevel er antallet af førtidspensionister med dansk oprindelse (krigsveteraner og alle andre grupper) faldet med fra 208.544 i 2007 til 215.590 i 2015, et fald på 16%. Til gengæld er antallet af førtidspensionister fra ikke-vestlige lande steget fra 20.154 i 2007 til 31.077 i 2015, en stigning på 35%.

Hvad skyldes denne forskel?

Jeg har forsøgt at finde en oversigt der statistisk viser den konkrete tilkendelse af førtidspension, efter oprindelsesland, men den findes ikke, hverken hos Danmarks Statistik eller hos Ankestyrelsen, som normalt er meget informative omkring data for offentlig forsørgelse, blot ikke lige på dette specifikke punkt.

Min personlige vurdering er, at det skyldes at man ikke ønsker at skabe opmærksomhed omkring det faktum at vi svigter vores danske krigsveteraner, som har risikeret (og mistet) både liv og lemmer, i udførelse af deres arbejde, udsendt af det danske folketing, idet man frygter at puste til debatten om Danmarks involvering i krigene på Balkan, i Iraq og i Afghanistan.

Desværre er faktum, at “de der blev sendt ud for at hjælpe dem der var i nød“, nu sidder tilbage i Danmark, med alle de fysiske og psykiske ar, hvor imod “dem som de blev sendt ud for at redde” får al den hjælp som systemet kan give.

Dette handler ikke om flygtninge, men om danske veteraners vilkår!

To soldater fa Afghansistan Hold 13 modtager forsvarets medalje på Rådhuspladsen. Her er en såret soldat der har modtaget medalje for såret i tjeneste på vej ind i gelledet igen og bliver tilklappet af sine soldaterkollegaer. Flagdag for tidligere udsendte soldater/politifolk 5 Sep 2012. Kastellet. København Ø - reportage og parade på Rådhuspladsen for hjemvendte soldater der har været i Afghanistan hold 13. og Parade på Christiansborg slotsplads

To soldater fa Afghansistan Hold 13 modtager forsvarets medalje på Rådhuspladsen.
Her er en såret soldat der har modtaget medalje for såret i tjeneste på vej ind i gelledet igen og bliver tilklappet af sine soldaterkollegaer.
Flagdag for tidligere udsendte soldater/politifolk 5 Sep 2012.
Kastellet. København Ø
– reportage og parade på Rådhuspladsen for hjemvendte soldater der har været i Afghanistan hold 13.
og Parade på Christiansborg slotsplads

amputerede

Jeg ved godt at nogle “danske patrioter” vil kunne bruge disse oplysninger til at puste til “den indre racistiske svinehund”, men det er ikke det der er mit erinde her.

Jeg ønsker udelukkende at kaste lys over at vi svigter vores veteraner, og det må vi få lavet op på – det skylder vi dem fandme!

/Peter