Diskrimination – ikke forstået i DK

On 17. November 2015 by Peter 'ADDSpeaker' Vang

Diskrimination – ikke forstået i DK

Hvad har Justitsminister Søren Pind, tidligere formand for Børnerådet, Lisbeth Zornig, og Professor i Psykologi, Svend Brinkmann til fælles? De forstår ikke hvad diskrimination betyder (i praksis) og forstår heller ikke at det de udtaler, rent faktisk er diskriminerende.

LÆS OGSÅ:

Diskrimination - ikke forstået i DK

Hvad betyder det at have et handicap?

Alt for mange mennesker tror fejlagtigt at blot det at man har diagnosen ADHD, er et handicap i sig selv – men det er ikke korrekt!

Man kan altså ikke være handicappet fordi man har ADHD (og nogen anden fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse for den sags skyld), man har et handicap på grund af resultatet af de personlige og sociale konsekvenser af symptomerne, ved at have ADHD man måtte opleve ved mødet med samfundets uskrevne regler, normer og krav.

Definitionen af hvorfor der er en vigtig forskel mellem forståelsen af “at være handicappet” og hvad det vil sige “at have et handicap”, er defineret således;

» Handicap er et begreb under udvikling, og at handicap er et resultat af samspillet mellem personer med funktionsnedsættelse og holdningsbestemte og omgivelsesmæssige barrierer, som hindrer dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre […]
– FN’s Konvention om rettigheder for personer med handicap

» I Standardreglerne og i serviceloven handler handicap altså om konsekvenserne af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, mens vi andre steder bruger betegnelsen handicap. Det er ofte fremhævet, at handicap ikke handler om sygdom: En person, der har en funktionsnedsættelse, er ikke nødvendigvis syg. Personer med funktionsnedsættelser bliver syge og raske på samme måde som andre mennesker.
– Det Centrale Handicapråd

Hvad betyder diskrimination?

Diskrimination - ikke forstået i DK

» Diskrimination kan defineres som en usaglig forskelsbehandling, som medfører, at en person får en ringere behandling end andre, det vil sige, at årsagen til forskelsbehandlingen ikke kan retfærdiggøres på et lovligt grundlag. Diskrimination kan have flere grunde – eksempelvis køn, race, hudfarve, religion, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse.
Institut for Menneskerettigheder
Diskrimination - ikke forstået i DK

Hvad er problemet med Søren, Lisbeth og Svend?

At det lige præcis overtræder Artikel 5, stk. 2, med deres udtalelser om diagnoser som ikke er i en reel kontekst, men for at fremme et andet og personligt budskab. Det er ikke i orden, selvom det desværre heller ikke er ulovligt.

Jeg har meget svært ved at forklarer dette for mine amerikanske venner (især dem med ADHD), fordi man for mere end 25 år siden har indført disse regler, og sågar udvidet dem at gælde endnu videre end FN’s krav, via Americans with Disabilities Act (ADA) fra 1990, hvilket tydeligt kan mærkes i den opbakning jeg har fået fra både Dr. Barkley personligt, men også direkte fra CHADD.org som er verdens største ADHD foreningen der repræsenterer 15 mio. amerikanere (og deres familier) med ADHD.

Problemer er, at deres “harmløse” udtalelser skaber præcedens for at alle andre i samfundet så også begynder at bruge samme retorik omkring ADHD, især når det er landets Justitsminister der gør, så er det jo helt hen i vejret og jeg kan ikke forvente at “Kjeld og Bjarne nede på havne i Korsør” vil kunne tøjle deres “mulige indre svinehund” og udvise forståelse, anerkendelse og respekt for personer med ADHD, når han ikke engang selv kan gøre det.

Medierne præger retorikken og stigmatiseringen

» Studies have shown that negative attitudes and discrimination are worse towards people with mental health conditions and learning disabilities. This may be due to a generally poor level of understanding about these disabilities and how they a ect people’s social participation or it may be an indication of the prevalence of negative stereotypes concerning these conditions.
Scope UK

Det problem som de alle tre bidrager til at gøre større ved deres brug af referencer til diagnoser, som f.eks ADHD og lignende, er at de som offentlighedspersoner er med til at skabe den offentlige mening og dermed påvirker den offentlige debat om emnet, negativt.

For os med ADDH er det største problem, at ADHD er en af de usynlige psykiske diagnoser, som bliver opfattet som værende social negative i deres udtryk, hvilket gør os til et let mål når man leder efter at skabe en “dem og os” følelse i forhold til sit budskab. Se bare eksemplet her:

Diskrimination - ikke forstået i DK

Hendes udtalelser er et citat fra en artikel i Politiken med overskriften Skal besværlige børn æde jern og skide kæder for at undgå en diagnose? som handler om udgivelse af hendes nye bog, Underdanmarks Jægersoldater. Altså fuldstændigt ude af kontekst i forhold til det hun har som hendes reelle budskab, nemlig se mig og se min nye bog. Hun “bruger” diagnoser i overskriften på en provokerende måde, for at få opmærksomhed i mediebilledet.

Det samme gør sig gældende i forbindelse med Professor i Psykologi, Svend Brinkmann i forbindelse med udgivelsen af hans nye bog, Diagnoser – perspektiver, kritik og diskussion, ikke pga. af bogen, men i forbindelse med markedsføringen af den, hvor DR P1 Debat interviewede bl.a. ham under titlen “Er vi i Danmark gået diagnose amok?”.

I den udsendelse bliver der flere gange refereret til at vi stiller alt for mange diagnoser i Danmark, hvilket er direkte usandt, da der i Danmark burde være ca. 283.000 med diagnosen ADHD ifølge både WHO og Sundhedsstyrelsen, men hvor jeg kan bevise via tal fra Statens Serum Institut, at blot 45.030 personer får medicin imod ADHD i Danmark (hvilket kræver en diagnose), mod at 84,3% ikke har en diagnose og derfor lever med udiagnosticeret og ubehandlet ADHD i det danske samfund.

Diskrimination - ikke forstået i DK

Så selvom Svend Brinkmann ikke lige så direkte diskriminere som i Lisbeth Zornig’s tilfælde, så er han alligevel med til at bringe myter og fordomme til torvs, for at markere sin egen position, og sælge sin bog. Det indirekte diskriminination kaldes for Media Stereotyping (Tropes) og er ligeså skadende for debatten som den direkte diskrimination. Pudsigt nok, så har Svend Brinkmann tidligere udtalt om netop dette emne i Politiken under overskriften Kan Politikere Annullere Deres Citater? hvor han iøvrigt udtaler følgende …

» Det er jo helt irrationelt i forhold til, hvordan sproget fungerer«, siger psykologen Svend Brinkmann fra Aarhus Universitet, der forsker i moral og psykologien i, hvordan mennesker forpligter sig i forhold til hinanden.

Hmmmm …

Men værst er dog landets Justitsminister!

Diskrimination - ikke forstået i DK

» Er det så svært at forstå at hvis man er en yngre mand med en ADHD diagnose hvor ens mor ikke rigtig har styr på tingene, faren gennemtæsker en, at man render rundt uden at få passet sin skole, ikke lærer noget, og så i sidste ende så det eneste sted man møder struktur, det er i et bandemiljø hvor der er regler, penge, konkrete aktiviteter, vold og hvor man så bliver lokket ind i et krydsfelt hvor så religion spiller en rolle. Er det virkelig så svært for os at forstå at det er noget som har en atraktion på nogle bestemte mennesker og hvor vi så skal gå ind og bryde den mekanisme? Det synes jeg faktisk ikke, jeg synes der er nogle ting hvor vi bliver nød til at tænke os om istedet for bare at stemple folk som idioter, og det har der jo nok været en tendens til.
Søren Pind, Go’ Morgen, TV/2 Danmark

Søren Pind’s tilfælde er særligt slemt …

… Fordi det han gør er direkte i modstrid med de FN konventioner om beskyttelse af menneskerrettigheder for personer med handicap, som Danmarks Folketing selv har underskrevet helt tilbage i 2006, og som han som landets Justitsminister er – ansat – til at sikre ikke bliver overtrådt, så simpelt er det.

Helt præcist er det Artikel 5, stk. 2. der lyder sådan her:
» Deltagerstaterne skal forbyde enhver diskrimination på grund af handicap og skal sikre personer med handicap lige og effektiv retlig beskyttelse imod diskrimination af enhver grund.
– Bekendtgørelse af FN-konvention af 13. december 2006 om rettigheder for personer med handicap

Det hele bygger på fordomme og myter!

Jeg spurgte verdens førende forsker i ADHD gennem de seneste 40 år, om hans mening om Søren Pind’s udtalelser og her er hans svar:

ADDspeaker:
»  Dear Dr. Barkley,

I am so sad to inform you, that this morning the Justice Minister of Denmark, went on public national television and stated that the recent terrorist attacks in France, was probably due to young people with ADHD.

Listen to this:
“Is it really so difficult to understand, that if you’re a young man with an ADHD diagnosis, where your mother doesn’t really have a grip on things, your father beats on you, and you run around, not taking care of your studying, not learning anything, and then in the end meets a structured environment, like in a gang, where there are strict rules, money and tangible tasks, and violence, that you are being drawn into a danger zone where religion plays a major part?” – Søren Pind – Justice Minister of Denmark

I have written and article on my blog, and if you wish to show your support, I would be very grateful indeed, as you are known world-wide as the foremost expert on ADHD and it would really help “putting him straight”. The Chairman of the ADHD Association have already issued a public statement on the topic, and I am trying to get CHADD, CADDAC and ADHD_Europe to do the same.

You can see the articles here:
http://addspeaker.net/terrorists-are-probably-people-with-…/

Be well, Dr. Barkley
/Peter

Dr. Barkley replies:
» Such a statement is absolutely ludicrous if not insane and has no basis in any facts. What an atrocious statement to make.
Russ Barkley, Ph.D.

ADDspeaker:
»  Dear Dr. Barkley,
Can I quote you on that?

Dr. Barkley replies:
» Yes, quote me.
Russ Barkley, Ph.D.

Se iøvrigt hvad man mener om at have et samfund hvor man ikke påskønner tidlig diagnose og behandling af ADHD …

» Dr. Russell Barkley Ph.D., is a world renowned expert in the field of ADHD, a Clinical Professor of Psychiatry and Pediatrics at the Medical University of South Carolina and a Diplomate (board certified) in three specialties: Clinical Psychology (ABPP), Clinical Child and Adolescent Psychology, and Clinical Neuropsychology (ABCN, ABPP). Dr. Barkley is a clinical scientist, educator, and practitioner who has published 21 books, rating scales, and clinical manuals numbering 28 editions. He has also published more than 250 scientific articles and book chapters related to the nature, assessment, and treatment of ADHD and related disorders.  – CADDAC

Du kan læse hele forklaring på hvad ADHD egentligt er her: ADHD Basisviden (DK)

Diskrimination - ikke forstået i DK

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: