Er vi i Danmark gået diagnose amok?

On 1. October 2015 by Peter 'ADDSpeaker' Vang

Er vi i Danmark gået diagnose amok?

Er vi i Danmark gået diagnose amok?

Ifølge ny udsendelse på P1 Debat i dag, stilles spørgsmålet, “Er vi i Danmark gået diagnose amok?” og det undrede mig en del, da jeg ved at man i Danmark kun mener (statistisk set) at 2 – 4% af befolkningen har ADHD ifølge ADHD-foreningen, hvorimod man i USA siger at tallet (igen statistisk set) er 9,8% for børn og 4,4% for voksne ifølge Centers for Disease Control (CDC).

Alene den forskel burde være årsag til vi netop ikke er gået diagnose amok, men nærmere det modsatte.

Så blev jeg jo nød til at gå på jagt i data, man har jo ikke ADD for ingenting, vel?

Er det ADHD diagnoser der er gået amok?

MedStat.dk, som er Statens Serum Instituts hjemmeside for medicin statistik, har jeg lavet et udtræk over antallet af personer der er i behandling for ADHD, set over en periode fra 2009 til 2013.

Til min store overraskelse, viser tallene at antallet af personer der får ADHD medicin rent faktisk har været svagt stigende til stagnerende siden 2010, hvor der var en voldsom stigning fra 2009 til 2010 på hele 28,36%.

Dog har der været en minimal stigning på <2% fra 2012 til 2013, så noget tyder på, at vi enten er ved at finde et passende niveau eller at færre bliver medicineret, hvis det altså forudsættes at antallet af diagnosticerede, som det udtales i programmet, er voldsomt stigende.

Er vi i Danmark gået diagnose amok?

Så det kan ikke være der forklaringen på “diagnose amok” så ligger, idet antallet jo så burde være steget, voldsomt de seneste år og det er de ikke med en stigning på blot 1,90%.

Er det så diagnoser på depression der er gået amok?

Så prøvede jeg at kigge på samme tal, men for diagnosen depression i stedet. Her ligger tallet rimeligt stabilt over samme periode med en mikroskopisk stigning på 0,73% i perioden 2009 til 2013.

Er vi i Danmark gået diagnose amok?

Så her finder vi heller ikke en forklaring.

Er der så andre diagnoser der er gået amok?

Ifølge “Vidensråd for Forebyggelse” skulle der i Danmark […] mere end 200.000 danskere er i dag i behandling for bipolar sygdom, skizofreni eller depression […] hvilket jo lyder af mange, men igen er det meget forvirrende i det der i 2013 er 438.911 personer der er i medicinsk behandling for depression alene, så det giver jo ingen mening overhovedet, vel? Hvor er alle de bipolare og skizofrene så henne i statistikken?

Så gik jeg ind på Sundhedsprofil2010.dk og trak en statistik over antallet at personer med en psykisk lidelse på mere end 6 måneders varighed og her vist tallet at 149.500 personer. Nu blev jeg først for alvor forvirret. Hvordan kan der kun være 149.500 der har en diagnose med psykisk lidelse, når […] mere end 200.000 danskere er i dag i behandling for bipolar sygdom, skizofreni eller depression […] ifølge “Vidensråd for Forebyggelse” ? Det giver da ingen mening heller, vel?

Så tænkte jeg, hmm … måske er det fordi der er tale om kortvarige psykiske lidelse? Jeg trak endnu et statisik på dem der havde en psykisk lidelse på under 6 måneders varighed og det tal var så 148.010 personer. Så begynder det jo at ligne noget, for 149.500 + 148.010 = 297.510 personer der altså lider af en kort -eller langvarig psykisk lidelse.

Men der er jo stadigvæk langt fra 297.510 til de 438.911 personer der i dag er i medicinsk behandling for depression alene, så her finder vi altså heller ikke svaret.

Konklusion

Er vi i Danmark gået diagnose amok?

Når man hører at “vi er gået diagnose amok” i Danmark, så bliver jeg lidt forundret, for ingen af de offentlige tilgængelige statistikker underbygger denne tese, whatsoever!

Er der tale om politiske, lægefaglige, eller andre interesser på spil her så?

Jeg må desværre være dig svar skyldig denne gang, for jeg kan ikke finde hoved eller hale i noget af det der bliver sagt, men en ting er helt sikkert, ingen aner præcist om der er et problem og hvor stort det eventuelt er, så husk det næste gang du hører nogen slynge om sig med tal, statistik er ikke en eksakt videnskab og kan manipuleres efter forgodtbefindende.

Og som et lille kuriosum kan jeg oplyse at der i 2013 er 157.620 personer der føler sig “uønsket alene” så måske vi skulle begynde at kigge på det problem istedet, og ikke bruge tiden på at skabe et problem som jeg ikke kan se er der!

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: