Unikke besøgende siden 2015

  • 185,898 personer

Søg efter emneord her

Fortæller danske ADHD forskere sandheden?

Share

Fortæller danske ADHD forskere sandheden, når deres forskningsresultater siger et og deres udtalelser til pressen siger noget andet? Er det i orden at tilbageholde væsentlig information omkring ADHD medicin for offentligheden, samtidigt med at man sår tvivl hos en, i forvjen, sårbar gruppe af mennesker med en psykisk lidelse? Dan din egen mening, jeg har dannet min …

[fblike]

Fakta: I Danmark findes der ca. 75.000 børn med ADHD. Af dem er blot ca. 25% i medicinsk behandling for deres handicap. Dermed er ca. 50.000 børn med ADHD i Danmark, der tvinges til at leve et liv uden optimal behandling for deres handicap, i det medicinering og efterfølgende psykosocial adfærdstræning er det eneste der, rent videnskabeligt, er bevist virker på længere sigt.

Danmark forstår ikke ADHD

Sundhedsstyrelsen i Danmark har en klar holdning til at man skal forsøge med alle ikke-farmakologiske interventioner, såsom adfærdstræning af barn og forældre, specialpædagogiske tiltag og at man kun skal ty til medikamentel behandling i svære tilfælde af ADHD.

Denne holdning bygger på et antikveret syn på hvad ADHD i virkeligheden er, nemlig ikke en opmærksomhedsforstyrrelse, men en varig psykisk funktionsnedsættelse der skyldes neuro-biologiske udviklingsforstyrrelser i hjernen, der giver en manglende impuls –og selvkontrol, samt manglende Eksekutiv Funktioner, der tilsammen skaber en kronisk overstimulering af sanseapparatet og af barnets kognitive evner, som giver sig til udtryk i en øget fysisk og verbal aktivitet, der er på en langt højere niveau end alderssvarende børn og som er styret af en umoden og følelsestyret impuls –og selvkontrol.

ADHD handler derfor ikke om impulsivitet, hyperaktivitet og koncentrationsbesvær, som det forstås og beskrives i Danmark, da disse ting er symptomer på den konsekvens som en 30% forsinket udvikling af den fysiske hjerne, giver børn med ADHD.

Og som det er bevist af videnskaben, er det kun medicin der kan skabe de neurale forbindelser og den øgede mængde af neurotransmittere der kræves for at få skabt balance i hjernen dopamin niveau. Dette er kun muligt via ADHD medicin og kan ikke skabes via psykosociale virkemidler, da der er tale om ren kemi i hjernen.

På trods af at alt dette har været offentligt tilgængeligt på de videnskabelige fora, fastholder Sundhedsstyrelsen imod al fornuft og logik, deres retningslinjer og anbefalinger af terapi før medicin, hver gang!

Danske forskere siger et, men skriver noget andet!

Det undrede mig, så derfor har jeg brugt meget tid på at forsøge at finde en årsag til hvorfor dette er tilfældet. På trods af talrige henvendelser til uddannede fagfolk i Danmark, er det ikke lykkedes mig at få nogen form for forklaring på dette spørgsmål.

Den 27. november 2015, blev der i de danske medier kørt en række annoncer over temaet ”Forskere sår tvivl: ADHD medicin til børn og unge virker ikke”. MetroXpress skriver “Forskere: Tvivl om hvor godt ADHD medicin virker” og  DR Nyheder havde endda til føjet et ”cover my ass” nødvendigvis i slutningen af deres titel, men alle artikler referer til den samme undersøgelse, en såkaldt meta-analyse, foretaget af en lang række forskere fra forskellige lande, der under navnet The Cochrane Collaboration har udarbejdet en analyse af de videnskabelige resultater der findes på området for ADHD medicin, nærmere bestemt på indholdsstoffet Metylphenidate som findes i det markedsledende præparat, Ritalin.

I de interview som forskerne fra undersøgelsen har givet til pressen i forbindelse med offentliggørelsen af deres arbejde, fremgår det tydeligt at der er tale om en stor nyhed, i det seniorforsker og hovedforfatter, Ole J. Storebø der i dag er ansat som fuldtidsforsker i forskningsenheden samt i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling under Region Sjælland og derudover har en fortid som deltidsansat fagkonsulent i Sundhedsstyrelsen, udtaler følgende til MetroXpress:

» Opfattelsen har været, at der er rigtig god evidens og effekt af disse mediciner, så det har været meget overraskende at finde ud af, at evidensen er så usikker på grund af den dårlige kvalitet af de inkluderede studier, at man ikke kan sige noget om størrelsen af effekten. « Ole J. Storebø

Til DR Nyheder udtaler en anden af forskerteamets deltagere, læge Camilla Groth Jakobsen fra Herlev Hospital sig med følgende:

» Ud fra de studier vi har undersøgt, kan man ikke sige, om der er en positiv effekt af medicinen eller om bivirkningerne overskygger den positive effekt, siger hun. « Camilla Groth Jakobsen

I artiklen fra DR Nyheder fortsætter hun med:

» Af de 185 studier fandt vi kun seks studier med høj kvalitet. Det studie inkluderer 183 deltagere ud af de 12.245 deltagere, der var i det samlede studie, siger Camilla Groth Jakobsen, og fortæller, at medicinalindustrien i flere tilfælde har finansieret studierne: I 72 ud af de 185 studier var studierne finansieret af medicinalindustrien, siger hun. « Camilla Groth Jakobsen

» Hun påpeger, at der fremover er behov for bedre studier af længere varighed, som kan påvise, om der en effekt af ADHD-medicinen og størrelsen heraf. « DR Nyheder

Jeg spørger hovedforfatteren selv

Da jeg naturligvis har stor interesse i hvad det så betyder for mig og de 285.000 andre danskere med ADHD, læste jeg den videnskabelige dokumentation der lå til grund for deres udtalelser. Stor var min overraskelse, da jeg fandt ud af at der i dette studie, var blevet påvist at brugen af Metylphenidate ikke havde nogle alvorlige bivirkninger og at de mest almindelige bivirkninger var nedsat appetit og indslumringsproblemer, hvilket i min optik da var en noget større nyhed og af langt større interesse for offentligheden, end at kvaliteten af de undersøgelser som forskerteamet havde arbejdet med, ikke levede op til deres kvalitetskrav.

Derfor skrev jeg til Ole J. Storebø, med kopi til min amerikanske rådgiver, Dr. Russell A. Barkley, Ph.D. der er verdens førende forsker indenfor ADHD området og som har været internationalt anerkendt for sit arbejde gennem mere end 40 år, for at bede ham om en forklaring på de udtalelser som han og hans forskerteam var kommet med i pressen, og som jeg personligt mente ikke var repræsentativ for konklusionen af deres eget studie.

Jeg skriver derfor til ham …

Dear Ole J. Storebø,

I am currently writing af new book and ADHD, which I believe is going to the first or one of the first books in Danish, written by a person with an ADHD diagnosis himself. And to assist me, I have been so blessed to have Dr. Barkley assist me on numerous occasions regarding factual scientific evidence.

As I am going to debate the whole Danish approach on ADHD, as seen from Sundhedsstyrelsen and all the way down into the public opinion, I find it puzzling how your new scientific results in this paper saying in the Abstract

» At the moment, the quality of the available evidence means that we cannot say for sure whether taking methylphenidate will improve the lives of children and adolescents with ADHD.

» Methylphenidate is associated with a number of non-serious adverse events such as problems with sleeping and decreased appetite.

» Although we did not find evidence that there is an increased risk of serious adverse events, we need trials with longer follow-up to better assess the risk of serious adverse events in people who take methylphenidate over a long period of time.

This is really great news for the rest of the 75.000 children in Denmark with prevalence for ADHD, whereof just 22% are in medical treatment with ADHD medication, and since you cannot prove any side-effects of methylphenidate, how come that is not the overall message in your comment in the News article from MetroXpress, on November 27th, 2015, where you are quoted as saying.

» That the effect of the medicine is not better proven surprises Senior Researcher, psychologist Ole J. Storebø, lead author of the review of Metylfenidat, which is the active ingredient in ADHD drugs such as Ritalin and Concerta.

» The perception has been that there is pretty good evidence and efficacy of these drugs, so it has been very surprising to find out that the evidence is so uncertain, because of the poor quality of the included studies, that no one can say anything about the effect.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD009885.pub2/abstract

Question:

How come this discrepancy between what is written in the Abstract and the quotation in the newspapers in conjunction with the publication of this study?

Kind regards,
Peter Vang

ADDspeaker.net

Danske forskere udviser arrogance

Desværre har han ikke svaret mig, så jeg står stadig på bar bund i forhold til hans personlige udlægning af sagen. Men det er jeg efterhånden vant til, for ingen af de personer jeg har kontaktet i det danske sundhedsvæsen, udover Professor Poul Videbech, har følt det nødvendigt at besvare mine henvendelser.

Amerikansk stjerneforsker bakker derimod op om kritikken

Det har Dr. Barkley til gengæld og hans overordnede konklusion på studiet af Storebø et al. er, at deres forudsætninger for deres bedømmelse af kvaliteten af de undersøgelser der er kigget på, er præget af urealistiske forventninger, og at de mener at man ikke kan bruge forskningsresultaterne til noget, da de ikke er foretaget med brug af et såkaldt ”nocebo” præparat der skal administreres til kontrolgruppen med det formål at give dem lignende bivirkninger som man ser ved Metylphenidate (MPH).

Som Dr. Barkley udtaler, » selvom et sådan fantasi præparat skulle findes, så ville ingen IRB (red: Etisk Råd i USA) nogensinde tillade at noget sådan ville blive anvendt « og han fortsætter » forfatterene til dette studie, beder om det umulige, samtidigt med at de måler kvaliteten af de undersøgte studie på baggrund af en fantasi «.

Han nævner også at den GRADE metode som der er blevet anvendt i denne meta-analyse, er af tvivlsom videnskabelig kvalitet, da der er udtrykt alvorlig tvivl, fra andre forskere, om metodens evne til at bedømme kvaliteten af evidens fra medicinske ”drug trials”, samt at metoden ingen validitet har, og end ikke er pålidelig.

Dr. Barkley henleder efterfølgende opmærksomheden på at den enorme mængde af data fra den amerikanske lægemiddel database, som Storebø et al. selv omtaler i deres studie, men ikke er har anvendt til at give en større kontekst at bedømme de kortere forsøg i. Det undres han over.

Ydermere giver han udtryk for at han ikke mener at Storebø et al. har givet en fair vurdering af de overvældende positive resultater i de undersøgte studier.

Konklusion

Jeg havde en intuition om at der var noget der ikke stemte, da jeg læste det videnskabelige studie og dennes konklusion, og sammenholdte det med de udtalelser som Storebø og Groth har kommet med i danske medier, og denne fornemmelse kan jeg kun få forstærket af den tilbagemelding jeg ikke har fået fra Storebø selv, som jeg i øvrigt sendte til dem begge to, samt en 3. person med et velrenommeret omdømme i den internationale forskerverden, og hvoraf jeg blot har modtaget Dr. Barkley’s overvældende detaljerede besvarelse af mit spørgsmål, som det eneste.

Det der dog skuffer mig mest er, at Storebø vælger at gå ud i pressen og retfærdiggøre denne forfejlede politik, og bevidst undlader at bringe den gode nyhed, nemlig de få og ikke alvorlige bivirkninger, til fordel for endnu en sensationshungerende overskrift med de fire bogstaver A D H D inkluderet.

Jeg håber at andre i det danske ADHD miljø efterhånden vil begynde at få øjnene op for de mange, mange konkrete, veldokumenterede og sandfærdige historier jeg har bragt og derigennem hjælpe mig med at lægge pres på Sundhedsstyrelsen så vi kan få ændret denne uetiske politik, som efterlader 50.000 børn i en statistisk sandsynlig fremtid på samfundets bund, som del af de 80% af #ViMedADHD der lever på offentlig forsørgelse.

Det er sgu ikke fair over for de stakkels børn, Storebø og Groth et al.

/ADDspeaker


Her nedenfor kan du læse Dr. Barkley fulde kommentar til det spørgsmål jeg stillede ham.

» Dear Peter,

» These are my initial first impressions (and not a formal complete review) of the Cochrane study that you asked for my comments on:

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD009885.pub2/abstract

» First, the GRADE system employed to judge the quality of the evidence from the drug trials has itself been called into serious question by other scientists, has no evidence of validity, and is not reliable. See here:

http://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1000094

» Thus, judging the quality of evidence against a set of criteria that have no evidence for their validity no matter how many organizations have adopted them is itself very puzzling.

» Second, it is not so much what is said here but what goes unsaid.

Yes, the critique says that the studies were all short term, which is true. But that is because it is impossible, at least in this country where most of the research is done, to even do a trial of MPH or any other approved ADHD drug that lasts more than a few weeks in comparison to a placebo.

» No IRB, institutional review board, here would ever approve such a study as it is deemed unethical and harmful to withhold a proven effective treatment from research participants for any longer than this due to the risks or harms incurred from the disorder if left untreated.

» Consequently, longer term safety and efficacy must be judged from naturalistic follow up studies, which find no harms, and from adverse event reports to regulators.

» MPH has been used with millions of people in this country and worldwide and the results from reviews of large government and insurance datasets concerning adverse events are consistent with the results of the short term trials reviewed here. Some annoying side effects but none serious.

» Why weren’t the published results from these large prescription databases discussed in the review to provide a larger context for understanding the results of the shorter term trials?

» We have 58 years of such data in the US even if not from randomized trials. To ignore it while reaching conclusions about a drug is at best puzzling.

» Third, the requirement that studies must use a “nocebo” shows that the authors are not aware that such studies would also not be permitted by IRBs not only for the reasons given above but also because you cannot inflict suffering and harm on people, via inducing side effects, when there is no offsetting benefit to doing so.

» I am not aware that any such nocebo exists that can specifically create MPH side effects in the equivalent proportion of people and to the equivalent degree as MPH. And even if such a currently fantasy drug existed no IRB here would permit its use.

» So the authors are asking for the impossible while judging the existing database against a fantasy. That is not a very fair assessment of the prevailing evidence even if they are technically correct about the short term duration of most trials, done mostly of necessity.

Sincerely,

Dr. Russell A. Barkley, Ph.D.
Clinical Professor of Psychiatry
Medical University of South Carolina

Websites:
russellbarkley.org
ADHDLectures.com

Follow me on Facebook: https://www.facebook.com/DrRussellBarkley/

Tags: ADHD
Leave a Comment

View Comments

Recent Posts

ADHD: Inklusion er en kæmpefiasko

NYT dansk studie: 6 ud af 10 børn med ADHD gennemfører IKKE folkeskolen. Vi har længe vidst, at skolegang og… Read More

7 days ago

ADHtisme: Hvad er det?

ADHD med komorbid Autisme har vi valgt at betegne som ADHtisme her hos ADDspeaker. Årsagen er, at mellem 50-70% af… Read More

8 months ago

ADHD: Når ferietiden er lig med utryghed

Hver sommer så oplever mange forældre til børn med diagnoser, at hele familiens stressniveau stiger, og ferien kan hurtigt ende… Read More

2 weeks ago

ADHD er ikke mit valg, det er til gengæld mit livsvilkår!

ADHD er som vejret, alle taler om det, men kun få forstår hvor komplekst vejret i virkeligheden er. Lad os… Read More

6 days ago

ADHD medicin for begyndere

Der findes få emner der er så megen debat om, som ADHD medicin, særligt i forhold til børn. Desværre bygger… Read More

3 years ago

Opdateret anbefaling for valg af ADHD-medicin

Et af de spørgsmål som jeg oftest bliver bedt om at svare på, handler om medicin. Folk ønsker at vide… Read More

6 months ago

ADHD: Pigerne bliver overset pga uvidenhed og kønsbias

I mange år har megen forskning tydet på, at mellem 50-75% af piger med ADHD er udiagnosticerede, og at de… Read More

1 week ago

Elvanse gav mig et liv og Intuniv gav mig mulighed for at leve det

Det, at finde den rette medicinske kombinationsbehandling når man har ADHD med en eller flere ko-morbide lidelser, er uhyre svært… Read More

2 years ago

Emotions are constructions of the world, not reactions to it

The science of emotion has been using folk psychology categories derived from philosophy to search for the brain basis of… Read More

1 month ago

Søvnproblemer og ADHD

Det er velkendt, at ADHD og søvnproblemer er noget det tit går hånd i hånd. Den gængse forklaring, som de… Read More

2 weeks ago

ADHD: Hvorfor pædagogik og adfærdsterapi ikke virker … alene

Hvorfor pædagogik og adfærdsterapi ikke virker ... alene. ‘Kampen’ mellem dem der for medicin og dem der imod medicin, bygger… Read More

5 months ago

ADHD: Medicin hæmmer ikke væksten!

Når man kommer til BUC med sit barn og får barnet udredt og efterfølgende medicineret, så er protokollen meget striks… Read More

2 months ago

Barkley’s Adult ADHD Checklist

Barkley’s Adult ADHD Checklist is an evidence based and scientifically valid, short screening for symptoms of Adult ADHD. It can… Read More

5 months ago

ADD findes ikke … længere

Det emne der kan få flest folk med ADHD op af stolene, er når jeg siger at ADD ikke findes.… Read More

1 year ago

The controversy about ADHD and ASD in ICD-11

There is growing evidence that ASD and ADHD share common genetic variants, similar psychological deficits and neuroimaging differences. Perhaps it… Read More

5 months ago

ADHTISM: it’s real, and it’s here …

In recent years, there has been a move to diagnose some kids with both Autism Spectrum Disorder (ASD) and Attention… Read More

5 months ago

ADHD: Forstå VORES medicin

Myter og fordomme omkring ADHD-medicin er mere udbredt end viden og fakta. Derfor har vi lavet denne forklaring, som burde… Read More

1 year ago

ADHD: Dit barn med medicinsk ubehandlet ADHD er 30% “yngre” end du tror …

ADHD er en udviklingsforstyrrelse, altså noget man er født med og som er fysisk/anatomisk, ikke noget der har med vilje… Read More

9 months ago

ADHD: Komorbiditet dræber …

I et helt nyt svensk studie er det blevet påvist at blot det at have ADHD medfører en 4,4 gange… Read More

10 months ago

Slut med at forskelsbehandle personer med ADHD!

Siden Danmark ratificerede “FN’s Konvention om Rettigheder for Personer med Handicap” i juli 2009 har disse regler alene haft betydning… Read More

6 months ago

ADHD: Medicin er ikke en mirakelkur!

ADHD er ikke en sygdom, og netop derfor kan man ikke forvente at ADHD-medicin er en mirakelkur imod symptomerne på… Read More

10 months ago

ADHD: Melatonin er både sikkert, effektivt og anbefalet.

Jævnligt ser vi overskrifterne i aviserne om at 'danske børns forbrug af sovemedicin er eksploderet' og lignende. Men i sandhed… Read More

1 year ago

ADHD: Medicin fjerner ikke din ADHD, uanset hvor meget du tager af den!

Indimellem får jeg rodet mig ud i en debat om ADHD-medicin og dosis. Dette udvikler sig indimellem til nærmest religionskrig,… Read More

1 year ago

ADHD Parenting 101

Denne artikel indeholder gode råd til forståelse af dit barns ADHD, samt massevis af konkrete, brugbare og videnskabeligt evidente råd,… Read More

5 years ago

ADHD er et handicap – kend dine rettigheder!

At have ADHD er at leve med et handicap. I denne artikel forklarer jeg, hvad det betyder, samt hvilke rettigheder… Read More

5 years ago

ADHD og Arvelighed

Når der står at ‘ADHD har en arvelighed på 70-90%’, så tror mange fejlagtigt, at det betyder at har forældrene… Read More

1 year ago

PDA: Hvad er nu det for noget?

PDA (Pathological Demand Avoidance) er en tilstand, der er en del af autismespektret, og er præget af et overvældende behov… Read More

12 months ago

ADHD – Fakta

Fakta om ADHD, baseret på videnskabelig evidens. Read More

8 months ago

ADHtisme: Kan man få Autisme af ADHD medicin?

ADHtisme: ADHD med komorbid Autisme (eller omvendt) er et begreb som vi har skabt her hos ADDspeaker, da vi har… Read More

11 months ago

Tid til (endeligt) at medicinere Autisme?

I en meget stor og omfattende ny undersøgelse, et såkaldt meta-studie, har man nu identificeret 6 midler der alle har… Read More

7 months ago

ADHD: Atopisk Dermatitis inden 3 års-alderen giver 3x højere risiko for ADHD

Nyere forskning har påvist, at risikoen for at være født med ADHD er 3 gange højere, såfremt man har lidt… Read More

10 months ago

ADHD: Circadian Disruption – et nyt kernesymptom?

Cirkadisk Rytmeforstyrrelse (Circadian Disruption) er forstyrrelser i en persons cirkadiske rytme, den biologisk funktion der regulerer den (ca.) 24-timers cyklus.… Read More

12 months ago

ADHD: Er du en Ugle eller en Lærke?

Hvorvidt du er en ugle eller en lærke har særlig stor betydning for personer med ADHD, viser ny forskning. Den… Read More

12 months ago

Op imod hvert tredje selvmord kan skyldes ADHD

Nyt studie har påvist at personer med ADHD har en 6,69x højere risiko for at dø pga. selvmord, end baggrundsbefolkningen.… Read More

1 year ago

Hvordan virker ADHD-medicin, rent videnskabeligt?

Det er sgu noget af et langhåret emne at forsøge at forklare, sådan i en PIXI-bog udgave som vi allesammen… Read More

1 year ago

Neuroimaging påviser nye forskelle i udviklingen af den frontale cortex, hos børn med ADHD, men ikke hos unge og voksne

NYHED: Forskere fra bl.a. Holland har fundet bevis for at der kan ses subtile forskelle i kortikale overfladearealer (den yderste… Read More

1 year ago

Mindfulness viser lovende effekt på ADHD symptomer hos voksne med ADHD

NYHED: Forskere fra Université du Quebec à Montréal, Education and Pedagogy Department, Montréal, Quebec, Canada har lavet en stor meta-analyse… Read More

1 year ago

ADHD: Oversigt over de seneste 20 års research

Denne artikel er baseret på Cortese et al., (2018) og er en opdatering af forskningen om ADHD i de sidste… Read More

1 year ago

ADHD giver en 1,5x højere risiko for Astma

NYHED: Forskere fra Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige har i en omfattende meta-analyse af 42 dataset fra studier af sammenhængen mellem… Read More

1 year ago

ADHD giver en 6x højere risiko for selvmord

NYHED: En ny meta-analyse af risikoen for selvmord, associeret til ADHD fra Børne- og unge psykiatrien i Paris, Frankrig, viser… Read More

1 year ago

Kønsforskelle ved ADHD og Autisme skyldes genetiske, hormonelle og miljømæssige faktorer

NYHED: Forskere fra Deakin University, Victoria, Australien har oversøgt hvad mulige årsager til at flere drenge end piger bliver diagnosticeret… Read More

1 year ago

Moderat alkoholforbrug under graviditeten frikendt for at være årsag til afkoms ADHD

I en ny meta-analyse, har forskere fra University of Queensland, Australien undersøgt en lang række studier af om alkoholforbrug under… Read More

1 year ago

ADHD: 20 Years of research

This article is based on Cortese et al., (2018), and is an update on the research on ADHD for the… Read More

1 year ago

ADHD-tid fucker med … alt

Stort set alle med ADHD har problemer med tid, timing og tidsfornemmelse. Kronisk tidsoptimisme gør at man sætter for lidt… Read More

1 year ago

ADHD er hjernens Diabetes!

ADHD og Diabetes deler stort set samme type af årsagskompleksitet og alle ved at det er livsnødvendigt at symptombehandle Diabetes… Read More

1 year ago

ADHD: Adult ADHD is overlooked and causes 50% higher mortality!

Around 6% of the World's population suffers from ADHD, and as ADHD is a specific neurodevelopmental disorder, that we are… Read More

1 year ago

ADHD: Girls are 50% less likely of being diagnosed due to discrimination

Deliberately having excluded the more internalised symptoms of ADHD (Mind Wandering and Emotional Dysregulation) in modern diagnosis of ADHD, we’ve… Read More

1 year ago

ADHD: I told you so, it’s genetics, not bad parenting!

The world’s largest and most comprehensive study on the origins of ADHD concludes, that 12 different and distinct loci are… Read More

1 year ago

ADHD: Kan man vokse fra ADHD?

I mange år mente man, at ADHD var en børnesygdom, og at man voksede fra den. Selvom vi har vidst… Read More

1 year ago

ADHD: Minister diskriminerer bevidst unge med ADHD … igen …

Diskrimination imod personer med ADHD er desværre ikke et ukendt fænomen i Danmark. Eksempler på grov diskrimination har vi her… Read More

1 year ago

ADHD: Så tag dig dog sammen, mand!

Dit humør og din adfærd er på sin vis både under og ikke under, din viljes egenkontrol, og ved at… Read More

1 year ago

ADHD: Stigmatisering og diskrimination

I Danmark bliver, især børn, men også voksne med ADHD udsat for systematisk diskrimination. Børnene bliver socialt udstødt, de voksne… Read More

1 year ago

Elvanse hjælper kvinder med BED

BED (Binge Eating Disorder) eller spiseforstyrrelser på dansk, kan nu få hjælp af medicinsk vej, viser nyt studie. Studiet afslører… Read More

1 year ago

Storebø et al.: How’d you like them Apples?

Since 2015, Storebø et al. have tried to vilify Methylphenidate, by creating doubt around the validity of the scientific evidence… Read More

1 year ago

Ny forskning: ADHD gør dit liv 12 år kortere

Jeg har fået eksklusiv og tidlig adgang til det nyeste videnskabelige studie om ADHD, der inden længe vil blive publiceret… Read More

2 years ago

Hvad er ODD?

Mellem 65 og 84% af alle børn med medicinsk ubehandlet ADHD lider af ko-morbid Oppositionel Adfærdsforstyrrelse (ODD). ODD er en… Read More

3 years ago

ADHD – Lev stærkt, dø ung?

For første gang siden jeg begyndte at skrive blogindlæg på ADDspeaker.net, har jeg valgt at oversætte et helt videnskabeligt review/studie… Read More

2 years ago

ADHD: Forstå ADHD ifølge ICD-11

18. Juni 2018 var en milepæl i vores fælles kamp for at få udbredt den korrekte forståelse af hvad ADHD… Read More

2 years ago

Nocebo, ADHD and Cochrane

For the past few years now, I've been following the debate on the quality of the studies of ADHD medication,… Read More

1 year ago

ADHD: Storebø accused of false results and inadequate conclusions

In a thorough and evidence-based commentary on Storebø OJ. et al.'s 2015 Cochrane System Review, Dr. Dr. Tobias Banaschewski et… Read More

1 year ago

ADHD: Methylphenidate (Ritalin etc.) is safe and effective for 99% of all people

Great news! In a 2018 review by Storebø et al. it was proven that Methylphenidate was safe and effetive for… Read More

1 year ago

Hvorfor er ADHD ikke en psykisk sygdom?

ADHD er ikke en psykisk sygdom, da en sygdom er noget man kan "kurere", hvorimod en lidelse er noget man… Read More

3 years ago

ADHD er medfødt, acceptér det nu!

ADHD er en neuro-genetisk eller neuro-biologisk psykiske lidelse. Man kan ikke blive smittet med ADHD. Man er født med ADHD i sine… Read More

5 years ago

ADHD: Er du bare hysterisk?

Mange af vi der lever med ADHD kender til det med at ‘springe en sikring’. Nu har videnskaben endeligt anerkendt,… Read More

1 year ago

ADHD: Medicin og kørekort

I Danmark foretrækker vi altid ingenting og alting, andet end ADHD-medicin. Sådan er det bare, selvom det er gumpetungt og… Read More

1 year ago

ADHD: Psykoser pga ADHD medicin skyldes komorbid Skizofreni eller Bipolar lidelse, ikke ADHD-medicin

Familiel højrisiko (FHR) af skizofreni (FHR-SZ) og bipolar lidelse (FHR-BP) er yderst signifikant i komorbiditet til ADHD. En ny undersøgelse… Read More

1 year ago

ADHD: The Jury Is In On Storebø – You’re Done!

After 4 years of bickering and with no useful results, Storebø OJ. and Simonsen E. et al. have just wasted… Read More

1 year ago

Very low risk of Psychosis due to ADHD medication

Great news! New study published on March 21, 2019 provides yet more evidence to safety and efficacy of psychostimulants like… Read More

1 year ago

WTF is Emotional Dysregulation?

Emotional Dysregulation has become the talk of the town, but what is it, and why should we with ADHD even… Read More

1 year ago

Fundamental Neurobiology of ADHD and ASD

“Everybody is talking about the weather, but nobody does anything about it!” - (Storm P.). It’s the same in regards… Read More

1 year ago

ADHD: Acceptance, WISC-IV and understanding what it all means.

As a part of the diagnostic process, it is required to make both observations (subjective measures) and testing (objective measures),… Read More

1 year ago

ICD-11 Ny ADHD Diagnose

Den 18. juni 2018 udkom version 11 af WHO's diagnosesystem ICD. Med denne version er der sket en hel del… Read More

2 years ago

ADD does not exist!

ADD is widely known as the type of ADHD were you don't bounce off the walls, some call it The… Read More

1 year ago

ADHD: Can Aphantasia supercharge your gut feeling?

Having no Mind’s Eye, also known as Aphantasia, I have to rely heavily on my intuition instead. According to the… Read More

1 year ago

ADHD: 5x højere risiko for fængselsstraf

At have en nedsat hæmningskontrol medfører ikke blot fysisk hyperaktiv/impulsiv adfærd og letafledelighed. Et overset symptom ved ADHD er den… Read More

1 year ago

ADHtism – New Diagnosis?

At ADDspeaker we have our own term: ADHtism, which refers to those of us who have both ADHD and ASD,… Read More

1 year ago

Kære Camilla …

I 2016 blev jeg, via vanligt brev mail og sågar underskrevet af selveste Jette Myglegaard, daværende formand for ADHD-foreningen, ekskluderet… Read More

2 years ago

ADHD: From Cradle to Grave

ADHD is known to be associated with a wide array of comorbid psychiatric disorders and somatic diseases, which greatly influences… Read More

1 year ago

Restless Legs Syndrome (RLS) and ADHD

Having chronic or periodic involuntary limb movements, also called Periodic Limb Movement Disorder (PLMD) or Restless Legs Syndrome (RLS) are… Read More

1 year ago

Børn med ADHD voldtages af voksnes ideologiske magtkamp?

Siden 2010 har vi observeret at debatten omkring hvilken behandling der er anbefalet til børn med ADHD, primært har haft… Read More

2 years ago

New EU Consensus on Adult ADHD

Research in the field of Adult ADHD is in rapid growth in Europe in these years, last fall Franke et… Read More

1 year ago

Is it ADHD or ASD or ODD?

Many of us have difficulties with telling these three distinct disorders apart, due to their overlapping symptomalogy on self-control and… Read More

1 year ago

ADHD: Why Don’t You ‘Recall’ anything?

That ADHD causes massive impairment of Executive Functioning particular in Working Memory is not news ... But did you know… Read More

2 years ago

ADHD: Infektioner i barndommen giver højere risiko for psykiske lidelser

Vi kigger her på et helt nyt studie fra den danske stjerneforsker, Søren Dalsgaard, Ph.D. (AU) påviser en sammenhæng mellem… Read More

2 years ago

ADHD – Når timing ikke virker

Allerede tilbage i 1997, beskrev Dr. Russell A. Barkley, Ph.D. at ADHD havde stor indflydelse på hvordan tid opleves, når… Read More

2 years ago

Maskering – et nødvendigt onde eller selvdestruktion?

For at være en del af samfundet er tilpasning nødvendigt, men for mange, hvis ikke de fleste, med autisme og/eller… Read More

2 years ago

Har mit barn ADHD?

Har mit barn ADHD ? - Dette spørgsmål stiller mange forældre sig selv, særligt efter en ferie hvor man har… Read More

3 years ago

ADHD BASIS TEORI

ADHD er et emne der tales meget om i disse tider, med særligt fokus på inklusion, om for mange får… Read More

3 years ago

Dit 10 årige barn med ADHD er moden som en 7 årig!

Dit 10 årige barn med ADHD er moden som en 7 årig! Forstå hvorfor dit 10 årige barn med ADHD… Read More

5 years ago

New ADHD Diagnosis in ICD-11 gives people hope

In June, 2018, WHO announced it's new ICD-11, and with this ADHD got a facelift and was aligned with the… Read More

2 years ago

ADHD for Newbies

I den følgende artikel, kan du læse om hvad ADHD i virkeligheden er, betyder og medfører. Da mange af de… Read More

3 years ago

ADHD er helt misforstået i Danmark

Siden jeg selv fik min ADHD diagnose for mere end 6 år siden, har jeg kæmpet med alt jeg havde… Read More

2 years ago

ADHD og Inklusion

I Danmark har vi en lang og god tradition for at pædagogiske principper er fundament for vores Folkeskole. Problemet er… Read More

3 years ago

ADHD og seksualitet

Trods det at vi ved at den nedsatte eller helt manglende impuls -og selvkontrol som er et symptom på ubehandlet… Read More

3 years ago

Danmark er et ADHD u-land

I Danmark forstår man ikke ADHD. Det står fuldstændigt klart for mig, efter at jeg nu har researchet indgående i danske publikationer… Read More

5 years ago

Den første pille – starten på mit nye liv

I dette indlæg fortæller en 35-årige sen-diagnosticeret kvinde, om sin oplevelse af at tage medicin for sine ADHD symptomer, for… Read More

3 years ago

PTSD and CPTSD in ICD-11

On June 18th, 2018, WHO released their 11th version of their International Classification of Diseases (ICD-11). I have previously taken… Read More

2 years ago

Tryk på ANDERKENDELSES-knappen – hvorfor ‘pyt-knappen’ ikke virker!

Som forælder til et barn med en udviklingsforstyrrelse er man ofte på overarbejde. Det kræver ufatteligt meget energi at kæmpe… Read More

2 years ago

90% af voksne med ADHD er ubehandlede!

I Danmark er blot 12% af voksne med ADHD i medicinsk behandling! Der er 3 gange så mange børn der… Read More

5 years ago

This website uses cookies.