Unikke besøgende siden 2015

  • 185,901 personer

Søg efter emneord her

Førtidspension – kvinderne tager skraldet!

Share

Er det rimeligt at kvinder mellem 30-39 år har fået 300% mindre mulighed for at få førtidspension? Siden 2013 har vi haft en ny lov omkring førtidspension. I denne artikel ser jeg på hvad det har betydet, med særlig fokus på ny-tilkendelser på baggrund af diagnosen ADHD.

[fblike]

“Psykiske lidelser årsag til 8.700 nye førtidspensionister i 2009”

Sådan skrev Ankestyrelsen i 2010, efter at have gennemgået statistikkerne fra 2009, med særligt fokus på ny-tilkendelser pga. psykiske lidelser. Dengang var den hyppigste årsag til at man fik bevilget førtidspension angivet som være PTSD (Posttraumatisk Stresssyndrom) med hele 18% af alle nye tilkendelser.

Der var ingen særlig opgørelse af andelen for diagnosen ADHD, men 10% havde fået tilkendt førtidspension med begrundelsen “Andre psykiske lidelser mv.”, og da ingen af de andre kategorier i deres opgørelse, specifikt nævner ADHD, må jeg formode at ADHD ligger i denne gruppe.

Nye førtidspensionister med psykiske lidelser kom oftest fra kontanthjælp

Nye pensionister, der fik tilkendt førtidspension på baggrund af psykiske lidelser modtog hyppigere kontanthjælp på ansøgningstidspunktet sammenlignet med ansøgere med øvrige diagnoser. 60 pct. af ansøgerne med psykiske lidelser modtog på ansøgningstidspunktet kontanthjælp.

Dengang var det hele 60% der fik førtidspension, pga. en psykisk lidelse og yderligere 22% kom fra sygedagpenge.

Færre med psykiske lidelser har været i beskæftigelse

Kun en tredjedel af de nye førtidspensionister med diagnosen psykiske lidelser har været i beskæftigelse inden for de seneste fem år.

For de der var registreret under gruppen “Andre psykiske lidelser mv.”, var det 67% der ikke havde været i arbejde inden for de seneste 5 år.

Hvordan er det så gået siden da?

Der kom en ny lov om førtidspension der trådte i kraft pr. 1. januar 2013, og jeg tænkte at det kunne være interessant at se hvilken effekt den så har haft og hvilke forandringer den har medført.

I de følgende afsnit og tabeller, har jeg brugt “Tal fra Anketstyrelsen” som jeg har foretaget mine egne beregninger på, med særlig fokus på ny-tilkendelser pga. psykiske lidelser og helt specifikt på, hvor stor en andel der har fået tilkendt førtidspension, med ADHD som begrundelse.

Så blev bremsen klodset – helt i bund!

Man behøver ikke være statistikker for at kunne regne ud, at effekten af den nye 2013 reform på førtidspension, har haft store konsekvenser, hvilket tydeligt fremgår af nedenstående resultater for ny-tilkendelser af førtidspension med begrundelse i psykiske lidelser.

Som det kan ses, er der sket en voldsom opbremsning (nærmest direkte til bakgear) i forbindelse med den nye 2013 reform. Værst ser det ud for de 20-49 årige, men der er store fald over alle aldersgrupper.

Hvad så med førtidspension pga. ADHD?

Som tidligere nævnt, var der i 2009 ikke en særlig gruppe for ADHD, men der er der kommet nu (de kalder det godt nok stadigvæk for DAMP hos Ankestyrelsen, men tallene er gode nok)

15-19 årige får langt lettere tilkendt førtidspension efter den nye reform. Antallet er steget med op imod +50% flere tilkendelser set i forhold til før 2013. Det betyder at man åbenbart har forstået at det at have ADHD, rent faktisk er et legitimt handicap, hvilket for nogle er så dominerende, at det helt forhindre dem i at arbejde.

De 20-29 årige har derimod fået kniven. Siden reformen er antallet faldet med -70% for denne gruppe. Det betyder at en stor del af denne aldersgruppe nu er fanget i endeløse ressourceforløb og arbejdsprøvninger, fastholdt på kontanthjælp, og uden nogen reel chance for at få et job.

De 30-39 årige har ikke blot fået kniven, det har fået dødsstødet. Med et fald på -137% alene fra 2013 til 2014, er denne gruppe efterladt fuldstændigt uden nogen chance for at skabe en bare nogenlunde værdig tilværelse.

De 40-49 årige og 50-59 årige har derimod fået en +20% stigning, set i forhold til før 2013. Det skyldes ganske sikkert at man på landets jobcentre har indset at denne gruppe ikke har nogen særlig stor mulighed for at få et job, alene fordi alderen er imod dem, og da diagnosen med ADHD gør det helt umuligt at finde beskæftigelse. Så nu har jobcentrene så valgt at kaste håndklædet i ringen og give dem førtidspension i stedet.

Er der forskel på mænd og kvinder?

Ja, udover den “lille forskel” så er der faktisk markant forskel på ens mulighed for at få tilkendt en førtidspension, alt efter alder og køn!

Kvinderne mellem 20-39 år er dem der har taget det største drag over nakken, med et svimlende fald på knap -300% siden 2013! Det virker nærmest som en fejl i statistikken, men jeg har dobbeltchecket det og den er god nok, desværre.

Årsagen kan jeg simpelthen ikke regne ud, altså bortset fra de ting som jeg nævner omkring beskæftigelse lidt senere i denne artikel.

Det virker nærmest som om man i kommunerne har besluttet sig for at kvinder i denne aldersgruppe (som i øvrigt også er dem der er forældre til børn med ADHD), bare skal ud og arbejde, no matter what. Der er jo ikke engang nogen voldsom stigning før 2013, som kan begrunde den voldsomme kursændring, så jeg er noget blank og helt åben for forslag!

Fra 40 år og opefter ser det ud til at der er blevet lempet lidt på kravene og vi ser en +20% udvikling siden 2013. Dog fik de lige en hård opbremsning i 2013 med -15%, men der er korrigeret i 2014 med +35%.

Mændene er sluppet lidt “lettere” fra det, hvis vi ser på samme aldersgruppe fra 20 – 39 år. Her er tallet “kun” faldet med -170% siden 2013.

De 40 – 49 årige mænd, begyndte med et fald i 2013 på -47%, men sært nok, så er det blevet udlignet i 2014 med en stigning på +49%, så netto har der altså været en lille stigning for denne gruppe.

For de 50 – 59 årige ser vi stort set samme tendens, et fald på -15% i 2013 og en stigning på +24% i 2014.

Så hvad har 2013 reformen betydet for #ViMedADHD?

Overordnet set har reformen været en god løsning for de helt unge med ADHD. De har fået lov til at få fred og forsøge at skabe en værdig tilværelse, uden at skulle være underlagt det kæmpe præstationspres, som vi har set så mange bukke under for tidligere.

Den tabte generation

Men for gruppen mellem 20-39 år, har reformen været en katastrofe. Husk på at denne generation er fra før ADHD blev “stuerent” og fra før man blev opmærksom på hvor vigtigt det var med både medicin og terapi, for at behandle ADHD.

Derfor er mange i denne gruppe særligt symptomplagede, primært af angst og depression, har en dårligere uddannelse end deres jævnaldrende, har fået børn tidligere end deres jævnaldrende og lever oftest af kontanthjælp og med et eller flere børn med ADHD oveni.

Der er ikke store muligheder for at denne gruppe får en mulighed for beskæftigelse, idet de er fra generationen før man begyndte at komme igang med medicinering af børn med ADHD og da de derfor ikke har fået deres sociale kompetencer “ind med modersmælken”, som vi arbejder på med børnene i dag, hvilket kun gør det endnu sværere at finde et job.

De er derfor vokset op med alle “chancer” for at udvikle ODD, CD, misbrug, angst og depression, hvilket forskningen også har påvist, idet der er 3 gange større risiko for at dø inden man fylder 45 år, hvis man ikke er blevet behandlet for sin ADHD i barndommen.

Denne gruppe består også af de personer, der gør at ADHD er så overrepræsenteret i alle de negative sociale statistikker for skilsmisse, misbrug, vold, ulykker og selvmord. Altså aldersgruppen generelt, ikke kvinderne alene!

De har simpelthen ikke fået en ordentlig start på livet, ingen anerkendelse, forståelse eller respekt for deres handicap, ingen hjælp til at overkomme det og nu får de så lige endnu et gok i nødden, ved at blive “holdt under vandet” og tvunget til et liv på samfundets bund, på kontanthjælp og uden nogen fremtidsperspektiver hvori der indgår bare en smule mulighed for at få “fred” og finde sig selv en tålelig tilværelse.

Den “billigeste” løsning er den dyreste, økonomisk og menneskeligt!

Husk på at i 2009 var det 67% af dem der fik førtidspension, som kom direkte fra kontanthjælp, og i dag er tallet så steget yderligere, idet 80% af alle voksne med ADHD (ca. 180.000) lever på offentlige forsørgelse, kontanthjælp og førtidspension, ifølge min egne beregninger, så der er ingen tvivl om at denne gruppe er kommet slemt i klemme.

50% af alle på sygedagpenge har en psykisk lidelse!

13,8% af alle sociale udgifter i Danmark, går til gruppen med psykiske lidelser (hvoraf ADHD, angst og depression er langt den største), hvilket koster samfundet ca. 80 mia. kr. om året.

Men det hele ender i fine rapporter, velmenende råd og anbefalinger fra både Regeringens Psykiatriudvalg og National ADHD Handleplan 2012, da kommunerne og Staten spiller et spil der kaldes for “Refusion”, hvor brikkerne er mennesker og målet er at “skubbe problemet og skylden” over på hinanden, frem for at samarbejde om at implementere alle de fremragende løsninger som styrelser og ministerier har udarbejdet, men har parkeret ansvaret for at realisere, hos kommunerne, der tænker kortsigtet og udelukkende på næste års budget-besparelser, og ikke på at skabe et samfund der værdsætter menneskeliv og trivsel.

Paradokset der bekræfter det hele …

Ser vi så på de 40 – 59 årige, så vender bøtten endnu engang. Nu er det som om man ude i kommunerne har erkendt at “de dér med ADHD” får vi aldrig i job, så vi må hellere få dem ud af vores “kø-system”. Her giver man op og sender +30% flere på førtidspension efter reformen, men det paradoksale er blot, at de har nøjagtigt de samme problemer med livet, som de 20 – 39 årige, deres “psykiske ar” er blot flere og dybere, da de har levet dét længere, uden en diagnose, medicin og behandling.

Hør blot her, hvad Dr. Barkley fortæller om konsekvenser af at været sen-diagnosticeret med ADHD i dette, mit yndlingsklip, fra 2009.

video_id=_GZx65d_HsI

The anger and resentment over the years they’ve lost, the failed marriages and the education they never attained, sends them into a state of dysthymia (depression) – Dr. Barkley

Min egen historie bekræfter dette …

For mig personligt, er det da glædeligt at jeg som 44 årig om 3 uger, har en langt bedre chance for at få førtidspension pga. min ADHD, end jeg havde hvis jeg var født bare nogle få år senere.

Men faktum er jo, at jeg har i dag har været ledig og på kontanthjælp, siden jeg var 40 år gammel og har været i ét langt ressourceforløb siden da, søgt hundredvis af jobs og været til en håndfuld samtaler, men trods et ganske imponerende CV og OK evner over hele linjen, så har “arbejdsmarkedet” altså ikke brug for en mand som mig, der er 40+ og har haft en stress-relateret depression fra jeg var 40 til 42 år gammel.

Er du over 40 år og har en psykisk lidelse som ADHD der, som i mit tilfælde, først er blevet opdaget og behandlet, efter at alle skaderne er sket pga. et liv i en kronisk stresstilstand i 40 år, der så får kroppen til at lukke helt ned pga. af udmattelse, så er du i risikogruppen for at måtte indse, at dit arbejdsliv er forbi og du hellere må se at finde noget andet at gå op i, i stedet.

De “gamle” kan godt endnu – de skal bare lige “støves lidt af”

Det sørgelige ved det hele er sgu, at vi er mange der som jeg, har fået en depression omkring de 40 år, alene fordi vores symptomer på vores ubehandlede ADHD, til sidst fik “ramt på os” og det gør at vi er nød til at få en time-out på et par år, alt imens vi lige bliver udredt, medicineret og får den nødvendige terapi, samt når til en accept af, at vi rent faktisk er født med en alvorlig psykisk lidelse som giver et handicap i vores muligheder for at klare os i mødet med samfundets normer og krav.

Men jeg tror ikke at førtidspension for resten af livet, nødvendigvis er den bedste løsning. Hvis vi blot kunne få en periode på f.eks. 5 år, til at komme til hægterne og få den rigtige behandling i gang, lære at leve med vores handicap og indse at vi ikke er “gået i stykker”, men blot har “været til service”, så tror jeg at vi med lidt efteruddannelse, forståelse, anerkendelse og ikke mindst respekt for vores udfordringer på arbejdsmarkedet, rent faktisk kan være et seriøst aktiv for det danske samfund.

Der var i hvert fald ingen der havde nogen klager over min performance eller resultater, dengang jeg var ansvarlig for et af verdens 10 største globale intranet med over 100.000+ brugere eller dengang jeg var teknisk projektchef for det system der gør at vi i dag kan gå til lægen og får vores “recept langt ud på serveren” og hente vores medicin på et hvilket som helst apotek, med det samme.

Ser jeg tilbage på min tid som forandringskonsulent i erhvervslivet, så ved jeg positivt, at jeg har været med til at sikre at flere hundrede medarbejdere har fået en langt bedre mulighed for at udvikle sig sammen med deres job, og derfor ved jeg af personlig erfaring, hvor lidt der skal til for at skabe rammerne for det gode samarbejde og den positive personlige glæde ved at føle sig som en vigtig del af noget der er større end én selv.

Jeg støtter OECD når de foreslår at vi i Danmark gør førtidspension til en tidsbegrænset løsning, og dermed giver flere en mulighed for at “komme til hægterne” igen, for så at være klar til at komme tilbage på arbejdsmarkedet med fornyet viden, engagement og energi.

Alt det kræver er at vi sammen “overbeviser” os selv om at vi godt kan endnu og at samfundet så også forstår at “psykiske lidelser ikke smitter” og at man med enkle midler kan få en af de hårdt-arbejdene ildsjæle som virkeligt brænder for at gøre en indsats, måske på en lidt anderledes facon end de fleste nuvel, men med de bedste intentioner og det største hjerte.

ADDspeaker

[fblike]

Tags: ADHD
Leave a Comment

Recent Posts

ADHD: Inklusion er en kæmpefiasko

NYT dansk studie: 6 ud af 10 børn med ADHD gennemfører IKKE folkeskolen. Vi har længe vidst, at skolegang og… Read More

7 days ago

ADHtisme: Hvad er det?

ADHD med komorbid Autisme har vi valgt at betegne som ADHtisme her hos ADDspeaker. Årsagen er, at mellem 50-70% af… Read More

8 months ago

ADHD: Når ferietiden er lig med utryghed

Hver sommer så oplever mange forældre til børn med diagnoser, at hele familiens stressniveau stiger, og ferien kan hurtigt ende… Read More

2 weeks ago

ADHD er ikke mit valg, det er til gengæld mit livsvilkår!

ADHD er som vejret, alle taler om det, men kun få forstår hvor komplekst vejret i virkeligheden er. Lad os… Read More

6 days ago

ADHD medicin for begyndere

Der findes få emner der er så megen debat om, som ADHD medicin, særligt i forhold til børn. Desværre bygger… Read More

3 years ago

Opdateret anbefaling for valg af ADHD-medicin

Et af de spørgsmål som jeg oftest bliver bedt om at svare på, handler om medicin. Folk ønsker at vide… Read More

6 months ago

ADHD: Pigerne bliver overset pga uvidenhed og kønsbias

I mange år har megen forskning tydet på, at mellem 50-75% af piger med ADHD er udiagnosticerede, og at de… Read More

1 week ago

Elvanse gav mig et liv og Intuniv gav mig mulighed for at leve det

Det, at finde den rette medicinske kombinationsbehandling når man har ADHD med en eller flere ko-morbide lidelser, er uhyre svært… Read More

2 years ago

Emotions are constructions of the world, not reactions to it

The science of emotion has been using folk psychology categories derived from philosophy to search for the brain basis of… Read More

1 month ago

Søvnproblemer og ADHD

Det er velkendt, at ADHD og søvnproblemer er noget det tit går hånd i hånd. Den gængse forklaring, som de… Read More

2 weeks ago

ADHD: Hvorfor pædagogik og adfærdsterapi ikke virker … alene

Hvorfor pædagogik og adfærdsterapi ikke virker ... alene. ‘Kampen’ mellem dem der for medicin og dem der imod medicin, bygger… Read More

5 months ago

ADHD: Medicin hæmmer ikke væksten!

Når man kommer til BUC med sit barn og får barnet udredt og efterfølgende medicineret, så er protokollen meget striks… Read More

2 months ago

Barkley’s Adult ADHD Checklist

Barkley’s Adult ADHD Checklist is an evidence based and scientifically valid, short screening for symptoms of Adult ADHD. It can… Read More

5 months ago

ADD findes ikke … længere

Det emne der kan få flest folk med ADHD op af stolene, er når jeg siger at ADD ikke findes.… Read More

1 year ago

The controversy about ADHD and ASD in ICD-11

There is growing evidence that ASD and ADHD share common genetic variants, similar psychological deficits and neuroimaging differences. Perhaps it… Read More

5 months ago

ADHTISM: it’s real, and it’s here …

In recent years, there has been a move to diagnose some kids with both Autism Spectrum Disorder (ASD) and Attention… Read More

5 months ago

ADHD: Forstå VORES medicin

Myter og fordomme omkring ADHD-medicin er mere udbredt end viden og fakta. Derfor har vi lavet denne forklaring, som burde… Read More

1 year ago

ADHD: Dit barn med medicinsk ubehandlet ADHD er 30% “yngre” end du tror …

ADHD er en udviklingsforstyrrelse, altså noget man er født med og som er fysisk/anatomisk, ikke noget der har med vilje… Read More

9 months ago

ADHD: Komorbiditet dræber …

I et helt nyt svensk studie er det blevet påvist at blot det at have ADHD medfører en 4,4 gange… Read More

10 months ago

Slut med at forskelsbehandle personer med ADHD!

Siden Danmark ratificerede “FN’s Konvention om Rettigheder for Personer med Handicap” i juli 2009 har disse regler alene haft betydning… Read More

6 months ago

ADHD: Medicin er ikke en mirakelkur!

ADHD er ikke en sygdom, og netop derfor kan man ikke forvente at ADHD-medicin er en mirakelkur imod symptomerne på… Read More

10 months ago

ADHD: Melatonin er både sikkert, effektivt og anbefalet.

Jævnligt ser vi overskrifterne i aviserne om at 'danske børns forbrug af sovemedicin er eksploderet' og lignende. Men i sandhed… Read More

1 year ago

ADHD: Medicin fjerner ikke din ADHD, uanset hvor meget du tager af den!

Indimellem får jeg rodet mig ud i en debat om ADHD-medicin og dosis. Dette udvikler sig indimellem til nærmest religionskrig,… Read More

1 year ago

ADHD Parenting 101

Denne artikel indeholder gode råd til forståelse af dit barns ADHD, samt massevis af konkrete, brugbare og videnskabeligt evidente råd,… Read More

5 years ago

ADHD er et handicap – kend dine rettigheder!

At have ADHD er at leve med et handicap. I denne artikel forklarer jeg, hvad det betyder, samt hvilke rettigheder… Read More

5 years ago

ADHD og Arvelighed

Når der står at ‘ADHD har en arvelighed på 70-90%’, så tror mange fejlagtigt, at det betyder at har forældrene… Read More

1 year ago

PDA: Hvad er nu det for noget?

PDA (Pathological Demand Avoidance) er en tilstand, der er en del af autismespektret, og er præget af et overvældende behov… Read More

12 months ago

ADHD – Fakta

Fakta om ADHD, baseret på videnskabelig evidens. Read More

8 months ago

ADHtisme: Kan man få Autisme af ADHD medicin?

ADHtisme: ADHD med komorbid Autisme (eller omvendt) er et begreb som vi har skabt her hos ADDspeaker, da vi har… Read More

11 months ago

Tid til (endeligt) at medicinere Autisme?

I en meget stor og omfattende ny undersøgelse, et såkaldt meta-studie, har man nu identificeret 6 midler der alle har… Read More

7 months ago

ADHD: Atopisk Dermatitis inden 3 års-alderen giver 3x højere risiko for ADHD

Nyere forskning har påvist, at risikoen for at være født med ADHD er 3 gange højere, såfremt man har lidt… Read More

10 months ago

ADHD: Circadian Disruption – et nyt kernesymptom?

Cirkadisk Rytmeforstyrrelse (Circadian Disruption) er forstyrrelser i en persons cirkadiske rytme, den biologisk funktion der regulerer den (ca.) 24-timers cyklus.… Read More

12 months ago

ADHD: Er du en Ugle eller en Lærke?

Hvorvidt du er en ugle eller en lærke har særlig stor betydning for personer med ADHD, viser ny forskning. Den… Read More

12 months ago

Op imod hvert tredje selvmord kan skyldes ADHD

Nyt studie har påvist at personer med ADHD har en 6,69x højere risiko for at dø pga. selvmord, end baggrundsbefolkningen.… Read More

1 year ago

Hvordan virker ADHD-medicin, rent videnskabeligt?

Det er sgu noget af et langhåret emne at forsøge at forklare, sådan i en PIXI-bog udgave som vi allesammen… Read More

1 year ago

Neuroimaging påviser nye forskelle i udviklingen af den frontale cortex, hos børn med ADHD, men ikke hos unge og voksne

NYHED: Forskere fra bl.a. Holland har fundet bevis for at der kan ses subtile forskelle i kortikale overfladearealer (den yderste… Read More

1 year ago

Mindfulness viser lovende effekt på ADHD symptomer hos voksne med ADHD

NYHED: Forskere fra Université du Quebec à Montréal, Education and Pedagogy Department, Montréal, Quebec, Canada har lavet en stor meta-analyse… Read More

1 year ago

ADHD: Oversigt over de seneste 20 års research

Denne artikel er baseret på Cortese et al., (2018) og er en opdatering af forskningen om ADHD i de sidste… Read More

1 year ago

ADHD giver en 1,5x højere risiko for Astma

NYHED: Forskere fra Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige har i en omfattende meta-analyse af 42 dataset fra studier af sammenhængen mellem… Read More

1 year ago

ADHD giver en 6x højere risiko for selvmord

NYHED: En ny meta-analyse af risikoen for selvmord, associeret til ADHD fra Børne- og unge psykiatrien i Paris, Frankrig, viser… Read More

1 year ago

Kønsforskelle ved ADHD og Autisme skyldes genetiske, hormonelle og miljømæssige faktorer

NYHED: Forskere fra Deakin University, Victoria, Australien har oversøgt hvad mulige årsager til at flere drenge end piger bliver diagnosticeret… Read More

1 year ago

Moderat alkoholforbrug under graviditeten frikendt for at være årsag til afkoms ADHD

I en ny meta-analyse, har forskere fra University of Queensland, Australien undersøgt en lang række studier af om alkoholforbrug under… Read More

1 year ago

ADHD: 20 Years of research

This article is based on Cortese et al., (2018), and is an update on the research on ADHD for the… Read More

1 year ago

ADHD-tid fucker med … alt

Stort set alle med ADHD har problemer med tid, timing og tidsfornemmelse. Kronisk tidsoptimisme gør at man sætter for lidt… Read More

1 year ago

ADHD er hjernens Diabetes!

ADHD og Diabetes deler stort set samme type af årsagskompleksitet og alle ved at det er livsnødvendigt at symptombehandle Diabetes… Read More

1 year ago

ADHD: Adult ADHD is overlooked and causes 50% higher mortality!

Around 6% of the World's population suffers from ADHD, and as ADHD is a specific neurodevelopmental disorder, that we are… Read More

1 year ago

ADHD: Girls are 50% less likely of being diagnosed due to discrimination

Deliberately having excluded the more internalised symptoms of ADHD (Mind Wandering and Emotional Dysregulation) in modern diagnosis of ADHD, we’ve… Read More

1 year ago

ADHD: I told you so, it’s genetics, not bad parenting!

The world’s largest and most comprehensive study on the origins of ADHD concludes, that 12 different and distinct loci are… Read More

1 year ago

ADHD: Kan man vokse fra ADHD?

I mange år mente man, at ADHD var en børnesygdom, og at man voksede fra den. Selvom vi har vidst… Read More

1 year ago

ADHD: Minister diskriminerer bevidst unge med ADHD … igen …

Diskrimination imod personer med ADHD er desværre ikke et ukendt fænomen i Danmark. Eksempler på grov diskrimination har vi her… Read More

1 year ago

ADHD: Så tag dig dog sammen, mand!

Dit humør og din adfærd er på sin vis både under og ikke under, din viljes egenkontrol, og ved at… Read More

1 year ago

ADHD: Stigmatisering og diskrimination

I Danmark bliver, især børn, men også voksne med ADHD udsat for systematisk diskrimination. Børnene bliver socialt udstødt, de voksne… Read More

1 year ago

Elvanse hjælper kvinder med BED

BED (Binge Eating Disorder) eller spiseforstyrrelser på dansk, kan nu få hjælp af medicinsk vej, viser nyt studie. Studiet afslører… Read More

1 year ago

Storebø et al.: How’d you like them Apples?

Since 2015, Storebø et al. have tried to vilify Methylphenidate, by creating doubt around the validity of the scientific evidence… Read More

1 year ago

Ny forskning: ADHD gør dit liv 12 år kortere

Jeg har fået eksklusiv og tidlig adgang til det nyeste videnskabelige studie om ADHD, der inden længe vil blive publiceret… Read More

2 years ago

Hvad er ODD?

Mellem 65 og 84% af alle børn med medicinsk ubehandlet ADHD lider af ko-morbid Oppositionel Adfærdsforstyrrelse (ODD). ODD er en… Read More

3 years ago

ADHD – Lev stærkt, dø ung?

For første gang siden jeg begyndte at skrive blogindlæg på ADDspeaker.net, har jeg valgt at oversætte et helt videnskabeligt review/studie… Read More

2 years ago

ADHD: Forstå ADHD ifølge ICD-11

18. Juni 2018 var en milepæl i vores fælles kamp for at få udbredt den korrekte forståelse af hvad ADHD… Read More

2 years ago

Nocebo, ADHD and Cochrane

For the past few years now, I've been following the debate on the quality of the studies of ADHD medication,… Read More

1 year ago

ADHD: Storebø accused of false results and inadequate conclusions

In a thorough and evidence-based commentary on Storebø OJ. et al.'s 2015 Cochrane System Review, Dr. Dr. Tobias Banaschewski et… Read More

1 year ago

ADHD: Methylphenidate (Ritalin etc.) is safe and effective for 99% of all people

Great news! In a 2018 review by Storebø et al. it was proven that Methylphenidate was safe and effetive for… Read More

1 year ago

Hvorfor er ADHD ikke en psykisk sygdom?

ADHD er ikke en psykisk sygdom, da en sygdom er noget man kan "kurere", hvorimod en lidelse er noget man… Read More

3 years ago

ADHD er medfødt, acceptér det nu!

ADHD er en neuro-genetisk eller neuro-biologisk psykiske lidelse. Man kan ikke blive smittet med ADHD. Man er født med ADHD i sine… Read More

5 years ago

ADHD: Er du bare hysterisk?

Mange af vi der lever med ADHD kender til det med at ‘springe en sikring’. Nu har videnskaben endeligt anerkendt,… Read More

1 year ago

ADHD: Medicin og kørekort

I Danmark foretrækker vi altid ingenting og alting, andet end ADHD-medicin. Sådan er det bare, selvom det er gumpetungt og… Read More

1 year ago

ADHD: Psykoser pga ADHD medicin skyldes komorbid Skizofreni eller Bipolar lidelse, ikke ADHD-medicin

Familiel højrisiko (FHR) af skizofreni (FHR-SZ) og bipolar lidelse (FHR-BP) er yderst signifikant i komorbiditet til ADHD. En ny undersøgelse… Read More

1 year ago

ADHD: The Jury Is In On Storebø – You’re Done!

After 4 years of bickering and with no useful results, Storebø OJ. and Simonsen E. et al. have just wasted… Read More

1 year ago

Very low risk of Psychosis due to ADHD medication

Great news! New study published on March 21, 2019 provides yet more evidence to safety and efficacy of psychostimulants like… Read More

1 year ago

WTF is Emotional Dysregulation?

Emotional Dysregulation has become the talk of the town, but what is it, and why should we with ADHD even… Read More

1 year ago

Fundamental Neurobiology of ADHD and ASD

“Everybody is talking about the weather, but nobody does anything about it!” - (Storm P.). It’s the same in regards… Read More

1 year ago

ADHD: Acceptance, WISC-IV and understanding what it all means.

As a part of the diagnostic process, it is required to make both observations (subjective measures) and testing (objective measures),… Read More

1 year ago

ICD-11 Ny ADHD Diagnose

Den 18. juni 2018 udkom version 11 af WHO's diagnosesystem ICD. Med denne version er der sket en hel del… Read More

2 years ago

ADD does not exist!

ADD is widely known as the type of ADHD were you don't bounce off the walls, some call it The… Read More

1 year ago

ADHD: Can Aphantasia supercharge your gut feeling?

Having no Mind’s Eye, also known as Aphantasia, I have to rely heavily on my intuition instead. According to the… Read More

1 year ago

ADHD: 5x højere risiko for fængselsstraf

At have en nedsat hæmningskontrol medfører ikke blot fysisk hyperaktiv/impulsiv adfærd og letafledelighed. Et overset symptom ved ADHD er den… Read More

1 year ago

ADHtism – New Diagnosis?

At ADDspeaker we have our own term: ADHtism, which refers to those of us who have both ADHD and ASD,… Read More

1 year ago

Kære Camilla …

I 2016 blev jeg, via vanligt brev mail og sågar underskrevet af selveste Jette Myglegaard, daværende formand for ADHD-foreningen, ekskluderet… Read More

2 years ago

ADHD: From Cradle to Grave

ADHD is known to be associated with a wide array of comorbid psychiatric disorders and somatic diseases, which greatly influences… Read More

1 year ago

Restless Legs Syndrome (RLS) and ADHD

Having chronic or periodic involuntary limb movements, also called Periodic Limb Movement Disorder (PLMD) or Restless Legs Syndrome (RLS) are… Read More

1 year ago

Børn med ADHD voldtages af voksnes ideologiske magtkamp?

Siden 2010 har vi observeret at debatten omkring hvilken behandling der er anbefalet til børn med ADHD, primært har haft… Read More

2 years ago

New EU Consensus on Adult ADHD

Research in the field of Adult ADHD is in rapid growth in Europe in these years, last fall Franke et… Read More

1 year ago

Is it ADHD or ASD or ODD?

Many of us have difficulties with telling these three distinct disorders apart, due to their overlapping symptomalogy on self-control and… Read More

1 year ago

ADHD: Why Don’t You ‘Recall’ anything?

That ADHD causes massive impairment of Executive Functioning particular in Working Memory is not news ... But did you know… Read More

2 years ago

ADHD: Infektioner i barndommen giver højere risiko for psykiske lidelser

Vi kigger her på et helt nyt studie fra den danske stjerneforsker, Søren Dalsgaard, Ph.D. (AU) påviser en sammenhæng mellem… Read More

2 years ago

ADHD – Når timing ikke virker

Allerede tilbage i 1997, beskrev Dr. Russell A. Barkley, Ph.D. at ADHD havde stor indflydelse på hvordan tid opleves, når… Read More

2 years ago

Maskering – et nødvendigt onde eller selvdestruktion?

For at være en del af samfundet er tilpasning nødvendigt, men for mange, hvis ikke de fleste, med autisme og/eller… Read More

2 years ago

Fortæller danske ADHD forskere sandheden?

Fortæller danske ADHD forskere sandheden, når deres forskningsresultater siger et og deres udtalelser til pressen siger noget andet? Er det… Read More

5 years ago

Har mit barn ADHD?

Har mit barn ADHD ? - Dette spørgsmål stiller mange forældre sig selv, særligt efter en ferie hvor man har… Read More

3 years ago

ADHD BASIS TEORI

ADHD er et emne der tales meget om i disse tider, med særligt fokus på inklusion, om for mange får… Read More

3 years ago

Dit 10 årige barn med ADHD er moden som en 7 årig!

Dit 10 årige barn med ADHD er moden som en 7 årig! Forstå hvorfor dit 10 årige barn med ADHD… Read More

5 years ago

New ADHD Diagnosis in ICD-11 gives people hope

In June, 2018, WHO announced it's new ICD-11, and with this ADHD got a facelift and was aligned with the… Read More

2 years ago

ADHD for Newbies

I den følgende artikel, kan du læse om hvad ADHD i virkeligheden er, betyder og medfører. Da mange af de… Read More

3 years ago

ADHD er helt misforstået i Danmark

Siden jeg selv fik min ADHD diagnose for mere end 6 år siden, har jeg kæmpet med alt jeg havde… Read More

2 years ago

ADHD og Inklusion

I Danmark har vi en lang og god tradition for at pædagogiske principper er fundament for vores Folkeskole. Problemet er… Read More

3 years ago

ADHD og seksualitet

Trods det at vi ved at den nedsatte eller helt manglende impuls -og selvkontrol som er et symptom på ubehandlet… Read More

3 years ago

Danmark er et ADHD u-land

I Danmark forstår man ikke ADHD. Det står fuldstændigt klart for mig, efter at jeg nu har researchet indgående i danske publikationer… Read More

5 years ago

Den første pille – starten på mit nye liv

I dette indlæg fortæller en 35-årige sen-diagnosticeret kvinde, om sin oplevelse af at tage medicin for sine ADHD symptomer, for… Read More

3 years ago

PTSD and CPTSD in ICD-11

On June 18th, 2018, WHO released their 11th version of their International Classification of Diseases (ICD-11). I have previously taken… Read More

2 years ago

Tryk på ANDERKENDELSES-knappen – hvorfor ‘pyt-knappen’ ikke virker!

Som forælder til et barn med en udviklingsforstyrrelse er man ofte på overarbejde. Det kræver ufatteligt meget energi at kæmpe… Read More

2 years ago

This website uses cookies.