Uniquely serviced since 2015

  • 189,254 persons

No BS, Just Science?

Correct. Since the Internet is filled up with garbage about ADHD, I’ve spent 8 years now on reading the scientific evidence on PubMed to ensure that what you find on my blog is – NO BS, Just Science …

Giver ADHD mig et handicap?

Hver dag taler jeg med folk der bruger begreberne funktionsevne, arbejdsevne og handicap, forkert. Det retter jeg hermed op på,…

Share

Hver dag taler jeg med folk der bruger begreberne funktionsevne, arbejdsevne og handicap, forkert. Det retter jeg hermed op på, én gang for alle!

[fblike]

Hvad er sværhedsgraden ved min lidelse?

Der er ofte en meget betydelig forskel i hvordan begreberne funktionsevne, arbejdsevne og handicap, fortolkes, vurderes og anvendes, her i Danmark.

Forstå konceptet handicap …

Der er vild forvirring omkring begrebet handicap i Danmark. Derfor har jeg lavet denne lille guide du kan bruge til at forstå hvad der er hvad og hvilken betydning de har, for dine muligheder for at opnå den offentlige støtte, som du har krav på, jvf. FN’s Handicapkonvention og Serviceloven, samt Ligestillingsloven.

Hvad siger Serviceloven?

Serviceloven foreskriver, at det er graden af din varigt, nedsatte funktionsevne, der bestemmer den støtte som du er berettiget.

Din diagnose er irrelevant!

Det er uvæsentligt om du har en diagnose på din lidelse eller ej, da en diagnose i sig selv, ikke giver alle den samme funktionsevne.

Det væsentlige er derimod, det handicap som din lidelse medfører, i dit møde med samfundets normer og krav.

Man kan ikke være handicappet!

“Man kan ikke VÆRE handicappet, man kan kun HAVE et handicap, og dette SKABES først, når du ikke er i stand til at imødegå den forventning som er anset for at være “normalt”, i dit møde med samfundets normer og krav”.

Det betyder at dit manglende syn IKKE er dit handicap, men derimod er dit handicap, at du ikke kan færdes i samfundet, på lige god med det der anses for at være “normalt”, nemlig seende.

Same shit, different smell!

Samme logik gælder for alle former for fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne og der skelnes ikke imellem disse, rent juridisk.

Hvor hårdt er jeg så ramt?

Så hvordan finder jeg sværhedsgraden af min lidelse?

Den samlede definition er:

Det er det samlede billede af din målbare og objektivt observerede og dokumenterede grad af; en betydelig og varig nedsat funktionsevne, en betydelig og varig nedsat arbejdsevne, samt det handicap som du oplever, i mødet med samfundets normer og krav – der er lig med sværhedsgraden af din lidelse.

Hvad er min funktionsevne så?

Hvordan defineres begrebet “betydelig og varig nedsat funktionsevne”?

“Med udgangspunkt i WHOs handicapbegreb, beskriver Schultz i deres lovguide, at begrebet “varig nedsat funktionsevne”, angiver relationen mellem en persons nedsatte funktionsevne og mulighederne i det omliggende samfund.” – citat fra DUHK

Hvad er min arbejdsevne så?

Det samme gælder for din arbejdsevne, blot i en arbejdsrelateret kontekst, hvorimod din funktionsevne er set i forhold til din overordnede livskvalitet.

Hvad betyder min ADHD så?

ADHD er en psykisk lidelse … ikke et handicap … så ikke en skid!

Derfor fortæller din diagnose os intet om det handicap som du oplever, ved at du lider af ADHD!

Det er sværhedsgraden af det samlede billede af konsekvensen af din psykiske lidelse, der definere det handicap, som du oplever, ved din ADHD, der er det eneste der er af væsentlig betydning.

Hvis din funktionsevne, hæmmer din arbejdsevne og hvis samfundet ikke er i stand til at tilpasse sig til dine behov, så er det at dine symptomer på ADHD (+ko-morbide lidelser), giver dig ‘et handicap, i mødet med samfundets normer og krav’

Derned opfylder du alle krav for at opnå støtte via Servicelovens bestemmelser, uanset om du er formelt diagnosticeret eller ej!

Så skulle det forhåbenligt være sat på plads, ikke?

[fblike]

/ADDspeaker

Leave a Comment

Recent Posts

ADHD: Medication for Dummies

When you say ADHD, most people automatically turn to the subject of ... meds ... Most people believe that they… Read More

6 days ago

Borderline … or not!?

Borderline Personality Disorder is a diagnosis which is often misdiagnosed due to its broad spectrum of symptoms. The symptoms are… Read More

3 days ago

ADHD: Inklusion er en kæmpefiasko

NYT dansk studie: 6 ud af 10 børn med ADHD gennemfører IKKE folkeskolen. Vi har længe vidst, at skolegang og… Read More

1 year ago

ADHD i tal – 2020

Da der ikke findes nogle officielle statistikker for hvordan situationen for ADHD ser ud i dagens Danmark anno 2020, så… Read More

24 hours ago

ADHtisme: Hvad er det?

ADHD med komorbid Autisme har vi valgt at betegne som ADHtisme her hos ADDspeaker. Årsagen er, at mellem 50-70% af… Read More

9 months ago

ADHD as a Risk Factor for Infection With Covid-19

New study shows that people infected with COVID-19 have a higher risk of having ADHD, ASD, or Schizophrenia. If you… Read More

2 weeks ago

ADHD: More than half of women with ADHD have experienced Sexual Victimization

ADHD and Sexual Victimization: Adults with ADHD histories were more likely to report any form of sexual victimization (53.6%) than… Read More

2 weeks ago

ADHD Parenting 101

In this presentation, renowned and respected ADHD researcher, Dr. Barkley, Ph.D. distills from his 40 years of research and clinical… Read More

5 years ago

Hvorfor er mænd bare så …

Stort set hver dag taler jeg med kvinder, mødre mest, som søger sparring omkring det at leve i en familie… Read More

3 weeks ago

This website uses cookies.