Unique visitors since 2015:

  • 231,679 people

Giver ADHD mig et handicap?

Hver dag taler jeg med folk der bruger begreberne funktionsevne, arbejdsevne og handicap, forkert. Det retter jeg hermed op på, én gang for alle!

Share

Hver dag taler jeg med folk der bruger begreberne funktionsevne, arbejdsevne og handicap, forkert. Det retter jeg hermed op på, én gang for alle!

[fblike]

Hvad er sværhedsgraden ved min lidelse?

Der er ofte en meget betydelig forskel i hvordan begreberne funktionsevne, arbejdsevne og handicap, fortolkes, vurderes og anvendes, her i Danmark.

Forstå konceptet handicap …

Der er vild forvirring omkring begrebet handicap i Danmark. Derfor har jeg lavet denne lille guide du kan bruge til at forstå hvad der er hvad og hvilken betydning de har, for dine muligheder for at opnå den offentlige støtte, som du har krav på, jvf. FN’s Handicapkonvention og Serviceloven, samt Ligestillingsloven.

Hvad siger Serviceloven?

Serviceloven foreskriver, at det er graden af din varigt, nedsatte funktionsevne, der bestemmer den støtte som du er berettiget.

Din diagnose er irrelevant!

Det er uvæsentligt om du har en diagnose på din lidelse eller ej, da en diagnose i sig selv, ikke giver alle den samme funktionsevne.

Det væsentlige er derimod, det handicap som din lidelse medfører, i dit møde med samfundets normer og krav.

Man kan ikke være handicappet!

“Man kan ikke VÆRE handicappet, man kan kun HAVE et handicap, og dette SKABES først, når du ikke er i stand til at imødegå den forventning som er anset for at være “normalt”, i dit møde med samfundets normer og krav”.

Det betyder at dit manglende syn IKKE er dit handicap, men derimod er dit handicap, at du ikke kan færdes i samfundet, på lige god med det der anses for at være “normalt”, nemlig seende.

Same shit, different smell!

Samme logik gælder for alle former for fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne og der skelnes ikke imellem disse, rent juridisk.

Hvor hårdt er jeg så ramt?

Så hvordan finder jeg sværhedsgraden af min lidelse?

Den samlede definition er:

Det er det samlede billede af din målbare og objektivt observerede og dokumenterede grad af; en betydelig og varig nedsat funktionsevne, en betydelig og varig nedsat arbejdsevne, samt det handicap som du oplever, i mødet med samfundets normer og krav – der er lig med sværhedsgraden af din lidelse.

Hvad er min funktionsevne så?

Hvordan defineres begrebet “betydelig og varig nedsat funktionsevne”?

“Med udgangspunkt i WHOs handicapbegreb, beskriver Schultz i deres lovguide, at begrebet “varig nedsat funktionsevne”, angiver relationen mellem en persons nedsatte funktionsevne og mulighederne i det omliggende samfund.” – citat fra DUHK

Hvad er min arbejdsevne så?

Det samme gælder for din arbejdsevne, blot i en arbejdsrelateret kontekst, hvorimod din funktionsevne er set i forhold til din overordnede livskvalitet.

Hvad betyder min ADHD så?

ADHD er en psykisk lidelse … ikke et handicap … så ikke en skid!

Derfor fortæller din diagnose os intet om det handicap som du oplever, ved at du lider af ADHD!

Det er sværhedsgraden af det samlede billede af konsekvensen af din psykiske lidelse, der definere det handicap, som du oplever, ved din ADHD, der er det eneste der er af væsentlig betydning.

Hvis din funktionsevne, hæmmer din arbejdsevne og hvis samfundet ikke er i stand til at tilpasse sig til dine behov, så er det at dine symptomer på ADHD (+ko-morbide lidelser), giver dig ‘et handicap, i mødet med samfundets normer og krav’

Derned opfylder du alle krav for at opnå støtte via Servicelovens bestemmelser, uanset om du er formelt diagnosticeret eller ej!

Så skulle det forhåbenligt være sat på plads, ikke?

[fblike]

/ADDspeaker

Leave a Comment

Recent Posts

Autisme: Er du også en grubler?

Ny forskning viser, at personer med Autisme og PTSD samtidigt oftest kan forværre sine PTSD symptomer, fordi grubleri fører til… Read More

2 months ago

ADHD: Medicin er ikke en mirakelkur!

ADHD-medicin er en mirakelkur imod symptomerne, men ikke på dét at leve med ADHD! Fordi ADHD ikke er en sygdom,… Read More

3 months ago

ADHD: PILLER OP, PILLER NED …

Fantastisk beskrivelse af hvordan en hjerne med ADHD + Autisme “ser ud - følt indefra” - beskrevet af en kvinde… Read More

5 months ago

Sådan ser en typisk ADHD + ASF profil ud!

Efter at have foretaget en analyse af mere end 220 unikke personers videnskabelige og evidensbaserede test-resultater, kan jeg hermed afsløre,… Read More

5 months ago

Forstå din OCEAN personlighedstest

Som led i vores research arbejde anvender vi den anerkendte Big 5 Personality Traits (OCEAN) test, da den er meget… Read More

5 months ago

Theory of Mind, ASF og Kognitiv Fleksibilitet

Theory of Mind og Kognitiv Fleksibilitet er det der skaber en korrekt forståelse af andre. ToM er essentielt for succesfuld… Read More

5 months ago

ADHD, ASF, angst og skolegang

ADHD+ASF: Nyt svensk tvillingestudie påviser, at 89% af de faktorer der bestemmer din uddannelsespræstation skyldes genetik og internaliseringsproblemer (angst) og… Read More

6 months ago

ADHD: ICD-11 Dansk Version

ADDspeaker præsenterer her den første DANSKE oversættelse af den nye ADHD diagnose fra ICD-11, der bliver indført 1- januar 2022.​ Read More

6 months ago

ADHD: Nyeste fakta 2021

I et nyligt publicerede meta-studie om ADHD har mere end 70 topforskere fra hele verden der påviser, faktuelt, hvilke 208… Read More

7 months ago

Fakta

This website uses cookies.

%%footer%%