Unikke besøgende siden 2015

  • 186,689 personer

Hader dit barn med ADHD også at lave lektier?

Share

Hader dit barn med ADHD også at lave lektier?

De fleste børn synes ikke at det er særligt fedt at lave lektier. Det kræver både tålmodighed, orden, viden og koncentration. Børn med ADHD i særdeles trives ikke godt med lektierne og det er en daglig kilde til konflikt i hverdagen hos mange familier. Derfor tænkte jeg at jeg ville forsøge mig med at give en håndsrækning som jeg håber at du/I vil tage imod i den ånd den er tiltænkt, nemlig som et alternativ til den måde du/I normalt anvender.

ADVARSEL

Jeg har INGEN pædagogisk uddannelse og INGEN praktisk erfaring med at undervise børn. Jeg har til gengæld en meget stor og dyb erfaring med at arbejde med voksne, bl.a. fra stillinger i store danske virksomheder som personaleleder, projektleder og management konsulent, og da vi voksne jo blot er “store børn” 🙂 og da der er tale om mange af de samme mekanismer for positiv indlæring og forandring, tænker jeg at det må kunne anvendes til børn også.

Hummmmmmmmm … NLP er mere end blot endnu en langhåret form for alternativ behandling, men det ikke en anerkendt videnskab, som f.eks. psykologi og psykiatri. (Og til dig YOGA_GIRLLL så ved jeg godt at yoga ikke er tradtionelt betegnet som alternativ behandling og at det styrer for vildt, jeg har jo boet i LA og selv dyrket det). Desuden valgte jeg billedet fordi jeg syntes at bamsen var sjov og sød …

Selv er jeg uddannet Master Practitioner in Neuro-Lingustic Programming (NLP) som kort kan beskrives som værende en praktisk form for adfærdspsykologi. Idet jeg blev uddannet FØR jeg vidste at jeg havde ADD, ved jeg fra egen personlig erfaring at NLP og dets strukturelle og procesorienterede tilgang til indlæring, terapi og forankring af forandringer, virker særdeles godt for de af os der er glade for meget strukturerede og konkrete instruktioner, hvilket jeg i denne artikel vil forsøge på at forklare hvordan vi kan anvende til at “kortslutte” den manglende Eksekutiv Funktion som er den dominerende faktor i mange af vores ADHD symptomer.

 

 

Ca. 40% af alle børn med ADHD lider også af en komorbid følgesvend kaldet ODD. Disse børn har udover de mange andre ADHD symptomer endnu flere udfordringer at håndtere, idet de samtidigt kæmper en indre kamp imod angst og depression, der kan komme til udtryk via en trodsig adfærd. Dit barn med ADHD kan således have endnu sværere ved det med lektierne end andre børn med ADHD og du kan med fordel overveje at få en udredning, såfremt du kan nikke genkende til nedenstående beskrivelse, I OVERVEJENDE OG VEDVARENDE GRAD. (Jeg skriver det med stort for at være helt sikker på at INGEN opfatter dette som et forsøg på at yderligere sygeliggøre dit barn med ADHD, men blot er til information og for at hjælpe de børn der kæmper med uopdaget ODD oveni deres i forvejen krævende ADHD.

Kort om ODD

Definition
Oppositional Defiant Disorder (ODD) (Oppositionel adfærdsforstyrrelse)

  • Det er ikke usædvanligt for børn, specielt i to-års alderen eller i de tidlige teenage-år, at være trodsige imod autoritative personer (red.: forældre, lærere, trænere m.v.), ind imellem. De typiske udtryksformer er trods ved at skændes med, være ulydig overfor eller svare igen overfor, deres forældre, lærere eller andre voksne. Når denne adfærd varer længere end 6 måneder og er overdreven i forhold til jævnaldrende, kan det skyldes at barnet har en adfærdsforstyrrelse kaldet ODD
  • ODD er en lidelse hvor barnet viser et vedvarende billede af at være usamarbejdsvillig, trodsig, fjendtlig samt udviser en bevidst irriterende adfærd mod mennesker med autoritet. Barnets adfærd forstyrrer ofte barnets normale daglige aktiviteter, inklusiv aktiviteter indenfor familien og i skolen
  • Mange børn og unge med ODD har ofte andre adfærdsforstyrrelser, såsom ADHD, indlæringsvanskeligheder, humørsvingninger (såsom depression og angst). Nogle børn med ODD vil fortsætte med at udvikle en mere alvorlig adfærdsforstyrrelse kaldet Conduct Disorder

ODD vs. ADHD

I følge ADDitude  […] har 40% af børn med ADHD også ODD. Nogle eksperter foreslår at ODD måske er relateret til ADHDs impulsivitetsproblemer. “Mange børn med ADHD der er blevet diagnosticeret med ODD udviser oppositionelle egenskaber som standard. De er uartige, ikke fordi de med vilje er oppositionelle, men fordi de ikke kan kontrollere deres impulser.” – Carol Brady, Ph.D. […]

ADDitude anbefaler følgende 3 ting i behandlingen af ODD:

  1. Sørg for, at dit barns ADHD er under kontrol. Typisk vil en læge sætte et barn i medicinsk behandling for ADHD, hvilket i nogle tilfælde også kan reducere ODD’ens symptomer.
  2. Sørg for at dit barn bliver sat i B-MOD træning. (red.: B-MOD betyder behavior modification eller adfærdstræning).
  3. I svære tilfælde kan et barn også have brug for at se en familieterapeut med specialuddannelse indenfor barndommens adfærdsmæssige problemer. Det er en god idé at terapeuten også screener dit barn for angst, depression og bipolar lidelse, som alle kan forårsage ODD.

Tips til forældre omkring praktisk anvendelse af positiv adfærdspsykologi

I det følgende vil jeg redegøre lidt for baggrunden for mine anbefalinger, således at du (forhåbentligt) kan se at det ikke blot er grebet ud af den blå luft, men rent faktisk bygger på anerkendt forskning, krydret med egne praktiske erfaringer i mit eget liv og som leder og management konsulent gennem mange år.

Lidt historie om adfærdspsykologi

Ivan Pavlov

I de kendte studier i adfærdsregulering som Pavlov foretog omkring år 1900, beviste han, at man hos dyr (og senere mennesker) kunne frembringe det der kaldes for “betinget refleks”, ved at gentage en ønsket adfærd om og om igen, for langsomt at forankre denne adfærd så den blev det dominerende førstevalg når man skulle træffe et valg. De fleste af os kender nok til de forsøg Pavlov lavede med at ringe med en klokke for at lære hunden at reagere på at lyden af klokken betyder at “nu kommer der noget mad”, for langsomt at fjerne maden fra forsøget og træne hunden til at reagere på lyden af klokken ved at øge sin spyt-produktion.

Pavlov, der var russer, gik tilmed et skridt længere end hvad vi nok ikke videnskabsetisk ville godkende i dag, ved at replikere sine forsøg på børn, for at bevise at man kunne bruge samme teknikker på mennesker og dyr, med samme ønskede resultat. Der findes en del video på YouTube med hans forsøg, men personligt må jeg indrømme at jeg ikke bryder mig om billederne af hunde og børn med indopererede tuber og rør i kinderne, så Pavlov kunne måle spyt-produktionen nøjagtigt, så jeg vil lade det op til den enkelte selv at søge på YouTube, hvis det skulle have interesse.

B. F. Skinner

Senere hen kom B. F. Skinner til i perioden 1958 – 1974, hvor han arbejdede på Oxford University. Skinner betragtede “menneskets frie vilje” som en illusion og mente at menneskets adfærd primært byggede på gode og dårlige erfaringer med konsekvensen af den tidligere adfærd.

Han konkluderede at gode erfaringer med positive konsekvenser inddirekte førte til adfærdsændringer hos personen, og at dårlige erfaringer med negative konsekvenser ligeledes førte til et naturligt fravalg i den fremtidige adfærd. Dette kaldes for “Princippet om forstærkning” og er i dag grundlaget for stort set alle andre former for adfærdsregulerende terapi, såsom B-Mod.

 

 

 

John Grinder

I 1970’erne skabte Richard Bandler og John Grinder en ny variant af ovenstående adfærdspsykologi, som de døbte “Neuro-lingustic Programming” der nok er mest kendt med forkortelsen, NLP.

NLP bygger på et grundlæggende princip der går ud på at forstærke den ønskede adfærd ved at udvide den måde vi som mennesker “sanser”  vores adfærd på. Dette gøres ved at bruge en række visualiseringsteknikker, en række terapi værktøjer, samt en række sproglige værktøjer, hvilke alle har til formål at ændre, forstærke og forankre den nye ønskede adfærd med så mange “ankre” som muligt. Et anker er en visual, auditiv eller kinæstetisk “huskeseddel”, som anvendes til at “programmere” hjernen til at genkende en følelse, en forståelse, en handling eller lignende, således at man på et senere tidspunkt kan frembringe dette anker, når det er ønsket.

 

ADHD og NLP – AMatch Made In Heaven?

Før jeg vidste at jeg havde ADD, befandt jeg mig i en situation hvor jeg netop var blevet skilt og jeg tænkte at jeg nok hellere måtte se lidt på mig selv og “prøve dét der selvudvikling”. Det blev startskuddet til min interesse for NLP og efter jeg havde taget Practitioner delen, var jeg så glad for den måde hvorpå undervisning foregik på, samt hvor utroligt brugbart NLP var for mig, med mine haltende sociale kompetencer, så jeg tog overbygningen også. Dernæst skiftede jeg job fra at arbejde med IT og maskiner til at bruge min 20 årige erfaring fra procesoptimering af computersystemer og kombinerer den med min nyfundne kompetence i adfærdspsykologi.

Jeg startede firmaet, MindMoverz, og begyndte at arbejde som forandringskonsulent i virksomheder der var i forandring. Det blev en stor succes og jeg var med til at udvikle en masse mennesker i at se forandring som en mulighed, fremfor en trussel. Og tillige var det forretningsmæssige potentiale for virksomhederne ganske betydeligt, jeg husker at jeg et sted fik hævet deres produktion med 60%, blot ved at hjælpe dem med at få fjernet den herskende “Dem og Os” kultur der var mellem afdelingerne og få dem alle til at arbejde sammen henimod et fælles mål og med en fælles målsætning, hvor fokus var på at træne i hvilken adfærd de havde i virksomheden som understøttede deres værdi om at “være servicemindede”. Så NLP har for mig bevist sit værd og bestået min kvalitetstest. Så derfor tænkte jeg at vi måske skulle give NLP en chance til at hjælpe os med ADHD børn (og voksne) når nu jeg selv har haft så stor gavn af det.

Et eksempel på hvordan NLP kan anvendes ved træning af børn med ADHD er, at altid spille den samme melodi lige inden man instruere barnet omkring reglerne (som beskrevet ovenfor) for dermed at skabe en endnu stærkere reference i barnets underbevidsthed om at “nu skal jeg til at koncentrere mig”.

Dette kan med fordel anvendes inden man sætter sig til lektielæsningen, således at man skaber “den rette stemning” før man aftaler reglerne for lektielæsningen. Et andet godt eksempel på samme kunne være at man samtidigt med at man spiller melodien, også danser rundt til melodien og laver noget sjovt og fysisk sammen med barnet.

Må jeg i den sammenhæng anbefaler Mek Pek’s “Åh Abe” kombineret med en fjolledans, barn og forældre sammen, efterfulgt af en kort “nedkølingspause” inden man gennemgår reglerne for opgaven. For barnet betyder det at det nu bevidst forbinder lektielæsning med noget der er sjovt og ubevidst “klargører” barnets hjerne til det der kommer om lidt, nemlig lektielæsning, såfremt man gør det hver dag inden lektielæsning og aldrig afviger fra at gøre det. Det er videnskabligt bevist at man skal foretage en ny adfærd 37 gange, før den forankres i hjernen og bliver til det vi kalder for en “vane”. Derfor er gentagelse yderst vigtigt.

B-Mod er en anden udbredt og  anerkendte metode til indlæring for børn med ADHD

B-Mod (Behavioral Modification) er meget udbredt, anvendt og anerkendt i USA. B-Mod er en proces, hvor individer lærer specifikke færdigheder og teknikker til ændre vaner/problemområder i deres adfærd og erstatter dem med en mere adaptiv, funktionel og ikke mindst ønsket adfærd.

Grundidéen bag B-Mod er at bruge den samme “formular” hver gang vi beder vores ADHD barn om at løse en opgave. Man sørger for at have barnets udelte opmærksomhed, Dr. Russell A. Barkley foreslår at man lægge en hånd på barnets arm, skulder eller holder nænsomt om dem, ser dem i øjnene og (med dét der Clint Eastwood blik, der ikke efterlader nogen tvivl), konkret forklarer på en sød og imødekommende måde følgende:

a) Hvad opgaven går ud på,
b) Hvordan barnets skal løse opgaven,
c) Hvornår barnet skal påbegynde opgaven,
d) Hvornår barnet skal være færdig med at løse opgaven,
e) Hvad det ønskede resultat er.

Dernæst forklare man hvad de positive konsekvenser af at løse opgaven er og hvad de negative konsekvenser er, af ikke at løse opgaven.

Da vores ADHD hjerne ikke i samme grad som ikke-ADHD’ere, får den tilsvarende dosis af stoffet dopamin, har ADHD’ere brug for en ekstern gulerod, f.eks. i form af mere tid til computerspil eller lignende aktiviteter som barnets sætter pris på. De negative konsekvenser kan ligeledes være en reduktion i den tid man har dagligt til sine yndlingsaktiviteter. Hvad der belønnes og straffes med er for så vidt irrelevant, sålænge det er noget der betyder noget for barnet.

Ved at anvende den samme metode, hver evig eneste gang, kan man langsomt ændre på barnets vaner således at barnet mere og mere ubevidst selv bruger metoden, uden voksen supervision. Derfor er B-Mod en meget effektiv metode til at sikre langsigtede forandringer i børns (og voksnes, for den skyld) adfærd.

Adfærdspsykologi – Det virker sgu!

Min profesionelle erfaring med forandringsledelse af voksne, uden nogen kendte diagnoser og på et normalt fungerende arbejdsmarked er, at disse enkle retningslinier er de samme som vi anvender til at hjælpe mennesker med at bryde fastlåste vaner og adfærd, for derved nænsomt at introducere nye vaner og ny ønsket adfærd, f.eks. når to afdelinger skal slås sammen.

Overbevis dig selv! af Peter Vang (MindMoverz, 2011)

Jeg har skrevet en bog om det at forandre sin adfærd, når man står overfor udefrakommende (og oftest uønskede) krav, f.eks. på arbejdspladsen. Bogen hedder “Overbevis dig selv!” og du kan “smug-kigge” i den på Amazon.com hvis du skulle være nysgerrig. Bogen er rettet mod lederen der ønsker at sikre sine medarbejderes opbakning til forandring i virksomheden. Den kan også købes som eBook på saxo.com

Sjovt nok, har bogen faktisk vundet stor anerkendelse for sin brugbarhed blandt teenagere (til min store overraskelse, da de slet ikke er målgruppen) da den tilsyneladende forklarer hvorfor vi tænker, føler og gør, det vi gør, på en måde som giver mening for den aldersgruppe. Ydermere indeholder bogen en meget enkel og konkret beskrevet samling af metoder som via min egen udviklede model, MindMoverz Modellen, tager viden fra både adfærdspsykologi, sorg-terapi, samt fra NLP og samler dem i en integreret og holistisk proces.

MindMoverz Modellen sikrer at man som den person der skal forandre sig, ved hvad målet er, ved hvordan man kommer til måletved hvornår målet er nået,  og ikke mindst, hvilke understøttende overbevisninger man skal have, for at tro på at man kan nå målet. Alt dette (og meget mere) kan findes i bogen, som er på ca. 100 letlæste sider og skrevet i samme stil som alle mine artikler her på ADDSpeaker.net.

Til slut vil jeg bare ønske jer god fornøjelse med at prøve jer frem til det der virker for jeres familie og håbe på at I har lyst til at give feedback på om min teori nu også virker i praksis.

Tags: ADHD
Leave a Comment

Recent Posts

ADHD: Inklusion er en kæmpefiasko

NYT dansk studie: 6 ud af 10 børn med ADHD gennemfører IKKE folkeskolen. Vi har længe vidst, at skolegang og… Read More

2 weeks ago

ADHD: Jeg ER jo en god mor!

PDA er mere udbredt end de fleste ved, og i denne artikel beskriver hvordan vi sammen med direktør Camilla Skovgård… Read More

1 week ago

ADHtisme: Hvad er det?

ADHD med komorbid Autisme har vi valgt at betegne som ADHtisme her hos ADDspeaker. Årsagen er, at mellem 50-70% af… Read More

9 months ago

ADHD: Når ferietiden er lig med utryghed

Hver sommer så oplever mange forældre til børn med diagnoser, at hele familiens stressniveau stiger, og ferien kan hurtigt ende… Read More

3 weeks ago

ADHD er ikke mit valg, det er til gengæld mit livsvilkår!

ADHD er som vejret, alle taler om det, men kun få forstår hvor komplekst vejret i virkeligheden er. Lad os… Read More

2 weeks ago

ADHD medicin for begyndere

Der findes få emner der er så megen debat om, som ADHD medicin, særligt i forhold til børn. Desværre bygger… Read More

3 years ago

Opdateret anbefaling for valg af ADHD-medicin

Et af de spørgsmål som jeg oftest bliver bedt om at svare på, handler om medicin. Folk ønsker at vide… Read More

7 months ago

ADHD: Pigerne bliver overset pga uvidenhed og kønsbias

I mange år har megen forskning tydet på, at mellem 50-75% af piger med ADHD er udiagnosticerede, og at de… Read More

2 weeks ago

Elvanse gav mig et liv og Intuniv gav mig mulighed for at leve det

Det, at finde den rette medicinske kombinationsbehandling når man har ADHD med en eller flere ko-morbide lidelser, er uhyre svært… Read More

2 years ago

Emotions are constructions of the world, not reactions to it

The science of emotion has been using folk psychology categories derived from philosophy to search for the brain basis of… Read More

1 month ago

Søvnproblemer og ADHD

Det er velkendt, at ADHD og søvnproblemer er noget det tit går hånd i hånd. Den gængse forklaring, som de… Read More

3 weeks ago

ADHD: Hvorfor pædagogik og adfærdsterapi ikke virker … alene

Hvorfor pædagogik og adfærdsterapi ikke virker ... alene. ‘Kampen’ mellem dem der for medicin og dem der imod medicin, bygger… Read More

6 months ago

ADHD: Medicin hæmmer ikke væksten!

Når man kommer til BUC med sit barn og får barnet udredt og efterfølgende medicineret, så er protokollen meget striks… Read More

2 months ago

Barkley’s Adult ADHD Checklist

Barkley’s Adult ADHD Checklist is an evidence based and scientifically valid, short screening for symptoms of Adult ADHD. It can… Read More

5 months ago

ADD findes ikke … længere

Det emne der kan få flest folk med ADHD op af stolene, er når jeg siger at ADD ikke findes.… Read More

1 year ago

The controversy about ADHD and ASD in ICD-11

There is growing evidence that ASD and ADHD share common genetic variants, similar psychological deficits and neuroimaging differences. Perhaps it… Read More

5 months ago

ADHTISM: it’s real, and it’s here …

In recent years, there has been a move to diagnose some kids with both Autism Spectrum Disorder (ASD) and Attention… Read More

5 months ago

ADHD: Forstå VORES medicin

Myter og fordomme omkring ADHD-medicin er mere udbredt end viden og fakta. Derfor har vi lavet denne forklaring, som burde… Read More

1 year ago

ADHD: Dit barn med medicinsk ubehandlet ADHD er 30% “yngre” end du tror …

ADHD er en udviklingsforstyrrelse, altså noget man er født med og som er fysisk/anatomisk, ikke noget der har med vilje… Read More

10 months ago

ADHD: Komorbiditet dræber …

I et helt nyt svensk studie er det blevet påvist at blot det at have ADHD medfører en 4,4 gange… Read More

10 months ago

Slut med at forskelsbehandle personer med ADHD!

Siden Danmark ratificerede “FN’s Konvention om Rettigheder for Personer med Handicap” i juli 2009 har disse regler alene haft betydning… Read More

7 months ago

ADHD: Medicin er ikke en mirakelkur!

ADHD er ikke en sygdom, og netop derfor kan man ikke forvente at ADHD-medicin er en mirakelkur imod symptomerne på… Read More

10 months ago

ADHD: Melatonin er både sikkert, effektivt og anbefalet.

Jævnligt ser vi overskrifterne i aviserne om at 'danske børns forbrug af sovemedicin er eksploderet' og lignende. Men i sandhed… Read More

1 year ago

ADHD: Medicin fjerner ikke din ADHD, uanset hvor meget du tager af den!

Indimellem får jeg rodet mig ud i en debat om ADHD-medicin og dosis. Dette udvikler sig indimellem til nærmest religionskrig,… Read More

1 year ago

ADHD Parenting 101

Denne artikel indeholder gode råd til forståelse af dit barns ADHD, samt massevis af konkrete, brugbare og videnskabeligt evidente råd,… Read More

5 years ago

ADHD er et handicap – kend dine rettigheder!

At have ADHD er at leve med et handicap. I denne artikel forklarer jeg, hvad det betyder, samt hvilke rettigheder… Read More

5 years ago

ADHD og Arvelighed

Når der står at ‘ADHD har en arvelighed på 70-90%’, så tror mange fejlagtigt, at det betyder at har forældrene… Read More

1 year ago

PDA: Hvad er nu det for noget?

PDA (Pathological Demand Avoidance) er en tilstand, der er en del af autismespektret, og er præget af et overvældende behov… Read More

1 year ago

ADHD – Fakta

Fakta om ADHD, baseret på videnskabelig evidens. Read More

9 months ago

ADHtisme: Kan man få Autisme af ADHD medicin?

ADHtisme: ADHD med komorbid Autisme (eller omvendt) er et begreb som vi har skabt her hos ADDspeaker, da vi har… Read More

11 months ago

Tid til (endeligt) at medicinere Autisme?

I en meget stor og omfattende ny undersøgelse, et såkaldt meta-studie, har man nu identificeret 6 midler der alle har… Read More

7 months ago

ADHD: Atopisk Dermatitis inden 3 års-alderen giver 3x højere risiko for ADHD

Nyere forskning har påvist, at risikoen for at være født med ADHD er 3 gange højere, såfremt man har lidt… Read More

10 months ago

ADHD: Circadian Disruption – et nyt kernesymptom?

Cirkadisk Rytmeforstyrrelse (Circadian Disruption) er forstyrrelser i en persons cirkadiske rytme, den biologisk funktion der regulerer den (ca.) 24-timers cyklus.… Read More

1 year ago

ADHD: Er du en Ugle eller en Lærke?

Hvorvidt du er en ugle eller en lærke har særlig stor betydning for personer med ADHD, viser ny forskning. Den… Read More

1 year ago

Op imod hvert tredje selvmord kan skyldes ADHD

Nyt studie har påvist at personer med ADHD har en 6,69x højere risiko for at dø pga. selvmord, end baggrundsbefolkningen.… Read More

1 year ago

Hvordan virker ADHD-medicin, rent videnskabeligt?

Det er sgu noget af et langhåret emne at forsøge at forklare, sådan i en PIXI-bog udgave som vi allesammen… Read More

1 year ago

Neuroimaging påviser nye forskelle i udviklingen af den frontale cortex, hos børn med ADHD, men ikke hos unge og voksne

NYHED: Forskere fra bl.a. Holland har fundet bevis for at der kan ses subtile forskelle i kortikale overfladearealer (den yderste… Read More

1 year ago

Mindfulness viser lovende effekt på ADHD symptomer hos voksne med ADHD

NYHED: Forskere fra Université du Quebec à Montréal, Education and Pedagogy Department, Montréal, Quebec, Canada har lavet en stor meta-analyse… Read More

1 year ago

ADHD: Oversigt over de seneste 20 års research

Denne artikel er baseret på Cortese et al., (2018) og er en opdatering af forskningen om ADHD i de sidste… Read More

1 year ago

ADHD giver en 1,5x højere risiko for Astma

NYHED: Forskere fra Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige har i en omfattende meta-analyse af 42 dataset fra studier af sammenhængen mellem… Read More

1 year ago

ADHD giver en 6x højere risiko for selvmord

NYHED: En ny meta-analyse af risikoen for selvmord, associeret til ADHD fra Børne- og unge psykiatrien i Paris, Frankrig, viser… Read More

1 year ago

Kønsforskelle ved ADHD og Autisme skyldes genetiske, hormonelle og miljømæssige faktorer

NYHED: Forskere fra Deakin University, Victoria, Australien har oversøgt hvad mulige årsager til at flere drenge end piger bliver diagnosticeret… Read More

1 year ago

Moderat alkoholforbrug under graviditeten frikendt for at være årsag til afkoms ADHD

I en ny meta-analyse, har forskere fra University of Queensland, Australien undersøgt en lang række studier af om alkoholforbrug under… Read More

1 year ago

ADHD: 20 Years of research

This article is based on Cortese et al., (2018), and is an update on the research on ADHD for the… Read More

1 year ago

ADHD-tid fucker med … alt

Stort set alle med ADHD har problemer med tid, timing og tidsfornemmelse. Kronisk tidsoptimisme gør at man sætter for lidt… Read More

1 year ago

ADHD er hjernens Diabetes!

ADHD og Diabetes deler stort set samme type af årsagskompleksitet og alle ved at det er livsnødvendigt at symptombehandle Diabetes… Read More

1 year ago

ADHD: Adult ADHD is overlooked and causes 50% higher mortality!

Around 6% of the World's population suffers from ADHD, and as ADHD is a specific neurodevelopmental disorder, that we are… Read More

1 year ago

ADHD: Girls are 50% less likely of being diagnosed due to discrimination

Deliberately having excluded the more internalised symptoms of ADHD (Mind Wandering and Emotional Dysregulation) in modern diagnosis of ADHD, we’ve… Read More

1 year ago

ADHD: I told you so, it’s genetics, not bad parenting!

The world’s largest and most comprehensive study on the origins of ADHD concludes, that 12 different and distinct loci are… Read More

1 year ago

ADHD: Kan man vokse fra ADHD?

I mange år mente man, at ADHD var en børnesygdom, og at man voksede fra den. Selvom vi har vidst… Read More

1 year ago

ADHD: Minister diskriminerer bevidst unge med ADHD … igen …

Diskrimination imod personer med ADHD er desværre ikke et ukendt fænomen i Danmark. Eksempler på grov diskrimination har vi her… Read More

1 year ago

ADHD: Så tag dig dog sammen, mand!

Dit humør og din adfærd er på sin vis både under og ikke under, din viljes egenkontrol, og ved at… Read More

1 year ago

ADHD: Stigmatisering og diskrimination

I Danmark bliver, især børn, men også voksne med ADHD udsat for systematisk diskrimination. Børnene bliver socialt udstødt, de voksne… Read More

1 year ago

Elvanse hjælper kvinder med BED

BED (Binge Eating Disorder) eller spiseforstyrrelser på dansk, kan nu få hjælp af medicinsk vej, viser nyt studie. Studiet afslører… Read More

1 year ago

Storebø et al.: How’d you like them Apples?

Since 2015, Storebø et al. have tried to vilify Methylphenidate, by creating doubt around the validity of the scientific evidence… Read More

1 year ago

Ny forskning: ADHD gør dit liv 12 år kortere

Jeg har fået eksklusiv og tidlig adgang til det nyeste videnskabelige studie om ADHD, der inden længe vil blive publiceret… Read More

2 years ago

Hvad er ODD?

Mellem 65 og 84% af alle børn med medicinsk ubehandlet ADHD lider af ko-morbid Oppositionel Adfærdsforstyrrelse (ODD). ODD er en… Read More

3 years ago

ADHD – Lev stærkt, dø ung?

For første gang siden jeg begyndte at skrive blogindlæg på ADDspeaker.net, har jeg valgt at oversætte et helt videnskabeligt review/studie… Read More

2 years ago

ADHD: Forstå ADHD ifølge ICD-11

18. Juni 2018 var en milepæl i vores fælles kamp for at få udbredt den korrekte forståelse af hvad ADHD… Read More

2 years ago

Nocebo, ADHD and Cochrane

For the past few years now, I've been following the debate on the quality of the studies of ADHD medication,… Read More

1 year ago

ADHD: Storebø accused of false results and inadequate conclusions

In a thorough and evidence-based commentary on Storebø OJ. et al.'s 2015 Cochrane System Review, Dr. Dr. Tobias Banaschewski et… Read More

1 year ago

ADHD: Methylphenidate (Ritalin etc.) is safe and effective for 99% of all people

Great news! In a 2018 review by Storebø et al. it was proven that Methylphenidate was safe and effetive for… Read More

1 year ago

Hvorfor er ADHD ikke en psykisk sygdom?

ADHD er ikke en psykisk sygdom, da en sygdom er noget man kan "kurere", hvorimod en lidelse er noget man… Read More

3 years ago

ADHD er medfødt, acceptér det nu!

ADHD er en neuro-genetisk eller neuro-biologisk psykiske lidelse. Man kan ikke blive smittet med ADHD. Man er født med ADHD i sine… Read More

5 years ago

ADHD: Er du bare hysterisk?

Mange af vi der lever med ADHD kender til det med at ‘springe en sikring’. Nu har videnskaben endeligt anerkendt,… Read More

1 year ago

ADHD: Medicin og kørekort

I Danmark foretrækker vi altid ingenting og alting, andet end ADHD-medicin. Sådan er det bare, selvom det er gumpetungt og… Read More

1 year ago

ADHD: Psykoser pga ADHD medicin skyldes komorbid Skizofreni eller Bipolar lidelse, ikke ADHD-medicin

Familiel højrisiko (FHR) af skizofreni (FHR-SZ) og bipolar lidelse (FHR-BP) er yderst signifikant i komorbiditet til ADHD. En ny undersøgelse… Read More

1 year ago

ADHD: The Jury Is In On Storebø – You’re Done!

After 4 years of bickering and with no useful results, Storebø OJ. and Simonsen E. et al. have just wasted… Read More

1 year ago

Very low risk of Psychosis due to ADHD medication

Great news! New study published on March 21, 2019 provides yet more evidence to safety and efficacy of psychostimulants like… Read More

1 year ago

WTF is Emotional Dysregulation?

Emotional Dysregulation has become the talk of the town, but what is it, and why should we with ADHD even… Read More

1 year ago

Fundamental Neurobiology of ADHD and ASD

“Everybody is talking about the weather, but nobody does anything about it!” - (Storm P.). It’s the same in regards… Read More

1 year ago

ADHD: Acceptance, WISC-IV and understanding what it all means.

As a part of the diagnostic process, it is required to make both observations (subjective measures) and testing (objective measures),… Read More

1 year ago

ICD-11 Ny ADHD Diagnose

Den 18. juni 2018 udkom version 11 af WHO's diagnosesystem ICD. Med denne version er der sket en hel del… Read More

2 years ago

ADD does not exist!

ADD is widely known as the type of ADHD were you don't bounce off the walls, some call it The… Read More

1 year ago

ADHD: Can Aphantasia supercharge your gut feeling?

Having no Mind’s Eye, also known as Aphantasia, I have to rely heavily on my intuition instead. According to the… Read More

1 year ago

ADHD: 5x højere risiko for fængselsstraf

At have en nedsat hæmningskontrol medfører ikke blot fysisk hyperaktiv/impulsiv adfærd og letafledelighed. Et overset symptom ved ADHD er den… Read More

1 year ago

ADHtism – New Diagnosis?

At ADDspeaker we have our own term: ADHtism, which refers to those of us who have both ADHD and ASD,… Read More

1 year ago

Kære Camilla …

I 2016 blev jeg, via vanligt brev mail og sågar underskrevet af selveste Jette Myglegaard, daværende formand for ADHD-foreningen, ekskluderet… Read More

2 years ago

ADHD: From Cradle to Grave

ADHD is known to be associated with a wide array of comorbid psychiatric disorders and somatic diseases, which greatly influences… Read More

2 years ago

Restless Legs Syndrome (RLS) and ADHD

Having chronic or periodic involuntary limb movements, also called Periodic Limb Movement Disorder (PLMD) or Restless Legs Syndrome (RLS) are… Read More

2 years ago

Børn med ADHD voldtages af voksnes ideologiske magtkamp?

Siden 2010 har vi observeret at debatten omkring hvilken behandling der er anbefalet til børn med ADHD, primært har haft… Read More

2 years ago

New EU Consensus on Adult ADHD

Research in the field of Adult ADHD is in rapid growth in Europe in these years, last fall Franke et… Read More

1 year ago

Is it ADHD or ASD or ODD?

Many of us have difficulties with telling these three distinct disorders apart, due to their overlapping symptomalogy on self-control and… Read More

1 year ago

ADHD: Why Don’t You ‘Recall’ anything?

That ADHD causes massive impairment of Executive Functioning particular in Working Memory is not news ... But did you know… Read More

2 years ago

ADHD: Infektioner i barndommen giver højere risiko for psykiske lidelser

Vi kigger her på et helt nyt studie fra den danske stjerneforsker, Søren Dalsgaard, Ph.D. (AU) påviser en sammenhæng mellem… Read More

2 years ago

ADHD – Når timing ikke virker

Allerede tilbage i 1997, beskrev Dr. Russell A. Barkley, Ph.D. at ADHD havde stor indflydelse på hvordan tid opleves, når… Read More

2 years ago

Maskering – et nødvendigt onde eller selvdestruktion?

For at være en del af samfundet er tilpasning nødvendigt, men for mange, hvis ikke de fleste, med autisme og/eller… Read More

2 years ago

Fortæller danske ADHD forskere sandheden?

Fortæller danske ADHD forskere sandheden, når deres forskningsresultater siger et og deres udtalelser til pressen siger noget andet? Er det… Read More

5 years ago

Har mit barn ADHD?

Har mit barn ADHD ? - Dette spørgsmål stiller mange forældre sig selv, særligt efter en ferie hvor man har… Read More

3 years ago

ADHD BASIS TEORI

ADHD er et emne der tales meget om i disse tider, med særligt fokus på inklusion, om for mange får… Read More

3 years ago

Dit 10 årige barn med ADHD er moden som en 7 årig!

Dit 10 årige barn med ADHD er moden som en 7 årig! Forstå hvorfor dit 10 årige barn med ADHD… Read More

5 years ago

New ADHD Diagnosis in ICD-11 gives people hope

In June, 2018, WHO announced it's new ICD-11, and with this ADHD got a facelift and was aligned with the… Read More

2 years ago

ADHD for Newbies

I den følgende artikel, kan du læse om hvad ADHD i virkeligheden er, betyder og medfører. Da mange af de… Read More

3 years ago

ADHD er helt misforstået i Danmark

Siden jeg selv fik min ADHD diagnose for mere end 6 år siden, har jeg kæmpet med alt jeg havde… Read More

2 years ago

ADHD og Inklusion

I Danmark har vi en lang og god tradition for at pædagogiske principper er fundament for vores Folkeskole. Problemet er… Read More

3 years ago

ADHD og seksualitet

Trods det at vi ved at den nedsatte eller helt manglende impuls -og selvkontrol som er et symptom på ubehandlet… Read More

3 years ago

Danmark er et ADHD u-land

I Danmark forstår man ikke ADHD. Det står fuldstændigt klart for mig, efter at jeg nu har researchet indgående i danske publikationer… Read More

5 years ago

Den første pille – starten på mit nye liv

I dette indlæg fortæller en 35-årige sen-diagnosticeret kvinde, om sin oplevelse af at tage medicin for sine ADHD symptomer, for… Read More

3 years ago

PTSD and CPTSD in ICD-11

On June 18th, 2018, WHO released their 11th version of their International Classification of Diseases (ICD-11). I have previously taken… Read More

2 years ago

This website uses cookies.