Unikke besøgende siden 2015

  • 186,689 personer

Hvordan virker ADHD-medicin, rent videnskabeligt?

Share

Det er sgu noget af et langhåret emne at forsøge at forklare, sådan i en PIXI-bog udgave som vi allesammen kan forstå og få noget ud af, men jeg har gjort et forsøg, og det finder du – med billeder, metaforer and al den pædagogiske sans denne autist kan mønstre …

Resumé

I denne artikel gennemgår vi den neurobiologiske forklaring på hvordan ADHD medicin virker, rent anatomisk, fysiologisk og psykologisk, og forklarer hvordan medicin hjælper dig med at få styr på om du prutter på de forkerte tidspunkter eller ej. (Så er niveauet lagt, ikke).

Definition af ADHD

For at du kan få det fulde udbytte af denne artikel, er det essentielt at du har den nyeste videnskabeligt evidente definition af hvad ADHD i virkeligheden er, gør og betyder.

Introduktion

Intet system i den menneskelige krop fungerer alene, alt er forbundet og alt taler sammen via vores nervesystem.

ADHD er en fysisk betinget, specifik udviklingsforstyrrelse, der skyldes en dysfunktion i VORES hjerne som gør at vores fysiske hjerne udvikles med en 30-40% forsinkelse, set i forhold til vores jævnaldrende.

ADHD gør at hjernen udvikles med en 30-40% forsinkelse (grafik viser NT udvikling)

Denne forsinkelse betyder at det system der skal styre vores verbale og non-verbale adfærd, kaldet hæmningskontrol, ikke udvikles lige så hurtigt som normalt, og det gør at det system som sørger for at vores verbale og non-verbale adfærd bliver ført ud i livet, kaldet motorkontrol, udvikler sig før hæmningskontrollen, og det er noget møg, for det gør at vores verbale og non-verbale adfærd er udenfor bevidst kognitiv kontrol.

Kort sagt:
ADHD gør, at det er mere
‘lort på styret,
end styr på lortet’

Peter ‘ADDspeaker’ Vang (2019)

Dette betyder at et barn med ADHD på fysisk, kronologisk 7 år, har en impuls- og selvkontrol svarende til et barn på 4-5 år.

Den hyperaktivitet, impulsivitet og letafledelighed som er de kernesymptomer som er synlige, er altså resultatet af at VORES hæmningskontrol er dysfuntionel og at VORES motorkontrol bare sender ‘hele lortet ufiltreret’ ud i verden.

Dét er forklaringen på hvorfor personer med ADHD taler uafladeligt, bevæger sig konstant og virker som om de altid er på ej fra en aktivitet til den næste, uden at stoppe op undervejs for at tænke i konsekvenser af deres adfærd.

85% af al aktivitet i hjernen, går på at hæmme uønsket adfærd, og denne del er udenfor viljes kontrol og foregår i underbevidstheden, helt automatisk.

Så som du nu bør forstå, så er den adfærd som du kan observere ved personer med ADHD altså ikke grundet deres bevidste valg, det er neurobiologisk og udenfor deres kognitive viljes kontrol.

Derfor virker pædagogik og adfærdsterapi Intet på et barn med ADHD, uden at det først er kommet på medicin, da medicin midlertidigt retter op på ubalancen i hjernens neurokemiske funktioner og der opnår man at få ‘styr på lortet’ for en tid.

Medicin kan ikke stå alene, da der ingen blivende effekt er, og derfor er pædagogisk og psykosocial støtte, sammen med medicin en tvingende nødvendighed, for at lære den ønskede adfærd.

Neurobiologi

Dette nervesystem er overordnet delt op i to dele, den centrale nervesystem (CNS) og det perifære nervesystem (PNS).

CNS og PNS

CNS (består af hjernen, hjernestammen og rygmarven) er der hvor signaler fra PNS bliver opsamlet for at blive sendt op til vores mest avancerede del af hjernen, den præfrontale cortex der sidder forrest i hjernen, lige over øjenbrynene.

Hvis du knytter højre hånd, og ser på den fra siden, så kan du bedre huske hvor hvad sidder i hjernen
Den præfrontale cortex er den nyeste del af hjernen
Her sidder sine sanser placeret i din hjerne
Det fulde overblik over hele vores nervesystem (CNS og PNS)

SNS og ANS

PNS består af det somatiske nervesystem (SNS) og det autonome nervesystem (ANS).

SNS tager sig af at modtage stimuli fra sanserne (kaldes Afferent) som den sender via PNS til CNS og videre op til det center i hjernen der skal tage sig dette.

Når hjernen har fundet en løsning på hvordan vi skal reagere på dette stimuli, så sender den en besked (motorisk adfærd) (kaldes Efferent) tilbage via CNS til PNS og videre til SNS, der så sørger for at vi klør os på næsen, eller holder os for øjnene mens vi ser en gyserfilm.

ANS regulerer alle vores organer automatisk og uden at vi behøver at tænke bevidst over det, vi trækker bare vejret, mærker tørst, sult og træthed osv.

ANS er delt op i to dele, det sympatiske nervesystem og det parasympatiske nervesystem. Det sympatiske er det der får os i gang og det parasympatiske er det der får os til at hvile. På engelsk siger man at det Sympatiske = fight or flight (kæmp eller flygt) og om det Parasympatiske = rest and digest (hvil og fordøj).

Det Sympatiske og det Parasympatiske nervesystem

Det sympatiske og det parasympatiske nervesystem forsøger konstant at holde en balance mellem disse fire tilstande (kæmpe, flygte, hvile, fordøje) for at sikre at vi ikke udsætter os selv for noget der kan blive vores liv og helbred i umiddelbar fare.

I vågen tilstand har det sympatiske mest magt og når vi hviler og sover så har det parasympatiske mest magt.

Hvordan fungerer et nervesystem?

Som du har set på billedet med menneskekroppen ovenfor, så går der en masse nervetråde fra hjernen og ud til dine sanser, muskler og organer. Disse nervetråde kaldes for neuroner og er enten forbundet med et sted i hjernen, eller med en samling af neuroner, et såkaldt neurale netværk.

Når en neuron modtager et signal fra en sans (det klør på din fod), så sendes dette signal via neuronerne fra din fod, via PNS til CNS for at ende oppe i hjernen, der så sammenligner det signal den har modtaget nede fra foden, med hvad den ellers har oplevet af lignende signaler (hukommelse og erfaringer).

Når hjernen har besluttet sig for hvad den vil gøre ved at det klør på foden, så sender hjernen et signal tilbage via CNS til PNS som så sender signalet ud til musklerne i din hånd, som så klør på din fod.

Hvordan kommunikerer neuroner med hinanden?

Neuronerne taler sammen ved at sende nogle små budbringere fra den ene neuron til den anden ved at bruge nogle kemiske budbringere der kaldes for neurotransmittere.

For enden af hver neuron sidder der en synaps, og den neuron der er afsender af signalet kaldes for den presynaptiske og den der modtager signalet kaldes for den postsynaptiske.

I mellem den presynaptiske og den postsynaptiske neuron, findes der et mellemrum som kaldes for den synaptiske kløft. Da neuronerne ikke fysisk rører ved hinanden, så er de nød til at sende signalerne via disse neurotransmittere fra den presynaptiske neuron, via den synaptiske kløft, til den postsynaptiske neuron.

Når hjernen fortæller den neuron som styrer din hånd at den skal foretage en handling, så modtager den presynaptiske neuron en besked fra ‘højere oppe i systemet’ og denne besked eller dette signal kaldes for et Action Potential.

Et Action Potential kan enten være hæmmende (Inhibitory eller IPSP) eller aktiverende (Excitatory eller EPSP).

Når hjernen sender et signal til din hånd om at den skal klø dig på næsen, så er det er Action Potential af typen EPSP hvorimod det signal som din hjerne sender til din tarm (som har fortalt din hjerne at du skal slå en ordentlig prut) med beskeden om at ‘du GØR det ikke!’, så er det af typen af Action Potential der kaldes for EPSP.

Det signal som den presynaptiske neuron (hjernen) så skal sende til den postsynaptiske neuron (hånden) skal altså være af den type der er EPSP således at neurotransmitteren kan få den postsynaptiske neuron til at sende et Action Potential af typen EPSP videre ud til musklerne i fingrene så de bevæger sig.

Tager vi eksemplet med at holde dine prutter tilbage, så modtager den presynaptiske neuron i det tilfælde et Action Potential af typen IPSP, der så sendes til den postsynaptiske neuron som så igen sender et Action Potential ned til dit anus og din ringmuskel, som så klemmer sig sammen og ‘hæmmer’ en skandale på din date med ham den lækre fyr fra Tinder …

Hvad har alt dette med ADHD-medicin at gøre?

ADHD er en fysisk, neurobiologisk specifik udviklingsforstyrrelse, hvilket betyder at nogle dele af hjernen udvikler sig med en 30-40% forsinkelse i forhold til en jævnaldrende uden ADHD.

En uheldig bivirkning ved denne forsinkelse er, at det system som skal styre og kontrollere VORES adfærd (Hæmningskontrollen), først udvikles EFTER det system som skal sørge for at gøre ‘tanke til handling’, Motorkontrollen.

Motorkontrollen er det system der sender signalerne fra hjernen ud til musklerne, som så bevæger en muskel, f.eks. dine læber og stemmebånd, hvilket så gør at du siger det du tænker, højt, og igen kommer galt afsted, rent socialt.

For som du lige har lært, så har hjernen to muligheder for at styre din adfærd, den kan hæmme den (ikke prutte nu) eller fremme den (klø så på den fod), og dette styres af de Action Potentials som sendes mellem neuronerne, via neurotransmittere og over den synaptiske kløft.

Når du har ADHD så har du en fejl mere der gør at udover at der ikke er styr på en skid ‘oppe på broen’ så har du ovenikøbet heller ikke fået nok med af dé dér neurotransmittere fra naturen side af.

De røde er neurotransmittere

Det betyder så, at de (få) signaler som kommer igennem fra hjernen, de så kommer til at stå i kø i den presynaptiske neuron, fordi der ikke er nok neurotransmittere i den presynaptiske neuron, til at sende alle de signaler over den synaptiske kløft til den postsynaptiske neuron, som det normalt ville kræve at have en neurotypisk (normal) funktionsevne.

Den vigtigste af disse hedder Dopamin

Dopamin er hjernens mest udbredte neurotransmitter og deltager i stort set alle processer der foregår i din krop, f.eks. bliver du belønnet med noget dopamin (som giver en rar fornemmelse i kroppen) når du har gjort som dit ANS har bedt dig om, du drak noget vand fordi ANS fortalte dig at dine organer efterspurgte det.

Dopamin er blot en ‘beholder’ for det Action Potential (EPSP eller IPSP) som skal sendes fra den presynaptiske til den postsynaptiske neuron, og da dopamin er ligeglad med hvad den ‘sejler rundt med i lasten’ så kan mere dopamin både have en fremmende eller en hæmmende effekt, alt efter hvad ‘skiber er ladet med’.

Når du har ADHD og derfor er født med et kronisk lavt normalt niveau af dopamin i kroppen, så er det nødvendigt at få noget hjælpe udefra, for at få mere dopamin, så du kan få mere ‘styr på lortet end lort på styret’ over din verbale og non-verbale adfærd.

ADHD-medicin regulere mængden af Dopamin

Al ADHD-medicin virker på de samme 70% af det der går galt i hjernen, nemlig den manglende kommunikation mellem hjernen og den verbale og non-verbale adfærd.

Dette gøres ved at manipulere med den måde hvorpå ‘sejladsen’ mellem synapserne foregår, bl.a. ved at lægge en blokade foran den presynaptiske neuron, således at Dopamin neurotransmitterne ikke kan komme ‘i havn’ og ‘aflaste’ det de Action Potential som de er lastet med.

Når der er flere Dopamin neurotransmittere i den synaptiske kløft, der er fyldt med en last af EPSP, og de ikke kan komme tilbage til den presynaptiske neuron og aflaste denne EPSP, så vælger de at søge havn i den postsynaptiske neuron … igen … og dermed bliver der sendt flere og flere EPSP Action Potentials fra den postsynaptiske neuron og ud i kroppen, hvilket så regulere resten af din adfærd, enten som fremmende eller hæmmende (da det af mystiske og meget komplekse neurokemiske årsager, som jeg ikke vil komme ind på her) for den adfærd som du nu har, og hvor styringen jo oprindeligt kommer oppe fra din hjerne, hvor hæmningskontrollen og motorkontrollen bor.

De 5 typer af ADHD-medicin

Der er 5 typer af ADHD-medicin der er godkendt til behandling af ADHD i EU:

  • Methylphenidat
  • Dexamfetamin
  • Lisdexamfetamin
  • Atomoxetin
  • Guanfacin

Methylphenidat

Centralstimulerende middel. Hæmmer genoptaget af dopamin og noradrenalin ved allosterisk blokering af henholdsvis dopamins transportprotein (DAT) og noradrenalins transportprotein (NET).

Mængden af dopamin og noradrenalin uden for nervecellen øges derved.Effekten ved ADHD skyldes formentlig en regulering af dopamin og noradrenalin i det præfrontale cortex og dermed henholdsvis en reduktion af uønskede signaler (via dopamins stimulering af D1-receptorer) og en øgning af signalstyrken (via noradrenalins stimulering af α2A-receptorer) i nervebanerne.

Hastigheden og graden af blokering af transportproteinerne har betydning for misbrugsrisikoen – en langsom og kun delvis blokering er ønskelig ved terapeutisk anvendelse.

Methylphenidat er en racemisk blanding af en dex- og levoisomer, hvor dexmethylphenidat er den mest aktive.

Virkningsvarighed 3-4 timer (tabletter), ca. 8 timer (kapsler med modificeret udløsning) og ca. 12 timer (depottabletter).

Dexamfetamin

Blokerer reabsorptionen af dopamin (og i mindre grad noradrenalin) fra synapserne og frigør desuden dopamin og noradrenalin fra vesikler i neuronerne, men har tillige en direkte virkning på dopaminreceptoren.

Lisdexamfetamin

Lisdexamfetamin er en prodrug, der efter indtagelse gradvis omdannes til dexamfetamin, primært gennem hydrolysering via de røde blodlegemer.

Dexamfetamin blokerer reabsorptionen af dopamin (og i mindre grad noradrenalin) fra synapserne, og frigør desuden dopamin og noradrenalin fra vesikler i neuronerne, men har tillige en direkte virkning på dopaminreceptoren.

Atomoxetin

Noradrenalingenoptagshæmmer (NARI). Atomoxetin hæmmer selektivt genoptaget af neurotransmitteren noradrenalin ved at blokere noradrenalins transportprotein (NET).

Mængden af noradrenalin uden for nervecellen øges derved.Pga. hæmningen af NET øges desuden mængden af dopamin i det præfrontale cortex.

Effekten ved ADHD skyldes formentlig en regulering af dopamin og noradrenalin i det præfrontale cortex og dermed henholdsvis en reduktion af uønskede signaler (via dopamins stimulering af D1-receptorer) og en øgning af signalstyrken (via noradrenalins stimulering af α2A-receptorer) i nervebanerne.

Guanfacin

Virkningsmekanismen ved ADHD er ikke fuldt klarlagt. Guanfacin modulerer signaleringen i den præfrontale cortex via påvirkning af postsynaptiske α2A-receptorer.

Midler imod ADHD

Methylphenidate (Ritalin, Concerta, Medikinet m. fl.)

Dexamfetamin (Attentin)

Lisdexamfetamin (Aduvanz, Elvanse)

Atomoxetin (Strattera)

Guanfacin (Intuniv)

Sådan virker ADHD-medicin

Jeg håber at dette har givet dig en dybere forståelse af hvorfor det ikke er uden betydning om man behandler ADHD med medicin eller ej, for selvom der er nogen der tror at man kan have ADHD i mild, middel og svær grad, så er det altså helt ude i hampen, for der er tale om præcis den samme årsag, manglende hæmningskontrol og manglende dopamin, uanset hvilken ‘præsentation’ psykiateren nu er i stand til at observere ved udredningen.

Problemet er, at psykiateren hverken kan se eller måle på den dysfunktion du har i dit nervesystem og dermed ej heller kan se om du har ADHD i en eller anden grad, da han/hun jo kun kan se din verbale og non-verbale adfærd, men ikke kan se hvordan tankerne, følelserne og emotionerne farer rundt indeni knolden på personer med ADHD, typisk dem med subtypen ADHD-PI (tidligere kaldet ADD).

Jeg håber at dette har givet dig et solidt fundament at arbejde med din forståelse på, og hvis du følger linkene nedenfor, så vil du kunne finde flere af VORES artikler om hvad fanden ADHD i virkeligheden er og gør 😉

/ADDspeaker


Links til mere viden om dette emne

Tags: ADHD
Leave a Comment

Recent Posts

ADHD: Inklusion er en kæmpefiasko

NYT dansk studie: 6 ud af 10 børn med ADHD gennemfører IKKE folkeskolen. Vi har længe vidst, at skolegang og… Read More

2 weeks ago

ADHD: Jeg ER jo en god mor!

PDA er mere udbredt end de fleste ved, og i denne artikel beskriver hvordan vi sammen med direktør Camilla Skovgård… Read More

1 week ago

ADHtisme: Hvad er det?

ADHD med komorbid Autisme har vi valgt at betegne som ADHtisme her hos ADDspeaker. Årsagen er, at mellem 50-70% af… Read More

9 months ago

ADHD: Når ferietiden er lig med utryghed

Hver sommer så oplever mange forældre til børn med diagnoser, at hele familiens stressniveau stiger, og ferien kan hurtigt ende… Read More

3 weeks ago

ADHD er ikke mit valg, det er til gengæld mit livsvilkår!

ADHD er som vejret, alle taler om det, men kun få forstår hvor komplekst vejret i virkeligheden er. Lad os… Read More

2 weeks ago

ADHD medicin for begyndere

Der findes få emner der er så megen debat om, som ADHD medicin, særligt i forhold til børn. Desværre bygger… Read More

3 years ago

Opdateret anbefaling for valg af ADHD-medicin

Et af de spørgsmål som jeg oftest bliver bedt om at svare på, handler om medicin. Folk ønsker at vide… Read More

7 months ago

ADHD: Pigerne bliver overset pga uvidenhed og kønsbias

I mange år har megen forskning tydet på, at mellem 50-75% af piger med ADHD er udiagnosticerede, og at de… Read More

2 weeks ago

Elvanse gav mig et liv og Intuniv gav mig mulighed for at leve det

Det, at finde den rette medicinske kombinationsbehandling når man har ADHD med en eller flere ko-morbide lidelser, er uhyre svært… Read More

2 years ago

Emotions are constructions of the world, not reactions to it

The science of emotion has been using folk psychology categories derived from philosophy to search for the brain basis of… Read More

1 month ago

Søvnproblemer og ADHD

Det er velkendt, at ADHD og søvnproblemer er noget det tit går hånd i hånd. Den gængse forklaring, som de… Read More

3 weeks ago

ADHD: Hvorfor pædagogik og adfærdsterapi ikke virker … alene

Hvorfor pædagogik og adfærdsterapi ikke virker ... alene. ‘Kampen’ mellem dem der for medicin og dem der imod medicin, bygger… Read More

6 months ago

ADHD: Medicin hæmmer ikke væksten!

Når man kommer til BUC med sit barn og får barnet udredt og efterfølgende medicineret, så er protokollen meget striks… Read More

2 months ago

Barkley’s Adult ADHD Checklist

Barkley’s Adult ADHD Checklist is an evidence based and scientifically valid, short screening for symptoms of Adult ADHD. It can… Read More

5 months ago

ADD findes ikke … længere

Det emne der kan få flest folk med ADHD op af stolene, er når jeg siger at ADD ikke findes.… Read More

1 year ago

The controversy about ADHD and ASD in ICD-11

There is growing evidence that ASD and ADHD share common genetic variants, similar psychological deficits and neuroimaging differences. Perhaps it… Read More

5 months ago

ADHTISM: it’s real, and it’s here …

In recent years, there has been a move to diagnose some kids with both Autism Spectrum Disorder (ASD) and Attention… Read More

5 months ago

ADHD: Forstå VORES medicin

Myter og fordomme omkring ADHD-medicin er mere udbredt end viden og fakta. Derfor har vi lavet denne forklaring, som burde… Read More

1 year ago

ADHD: Dit barn med medicinsk ubehandlet ADHD er 30% “yngre” end du tror …

ADHD er en udviklingsforstyrrelse, altså noget man er født med og som er fysisk/anatomisk, ikke noget der har med vilje… Read More

10 months ago

ADHD: Komorbiditet dræber …

I et helt nyt svensk studie er det blevet påvist at blot det at have ADHD medfører en 4,4 gange… Read More

10 months ago

Slut med at forskelsbehandle personer med ADHD!

Siden Danmark ratificerede “FN’s Konvention om Rettigheder for Personer med Handicap” i juli 2009 har disse regler alene haft betydning… Read More

7 months ago

ADHD: Medicin er ikke en mirakelkur!

ADHD er ikke en sygdom, og netop derfor kan man ikke forvente at ADHD-medicin er en mirakelkur imod symptomerne på… Read More

10 months ago

ADHD: Melatonin er både sikkert, effektivt og anbefalet.

Jævnligt ser vi overskrifterne i aviserne om at 'danske børns forbrug af sovemedicin er eksploderet' og lignende. Men i sandhed… Read More

1 year ago

ADHD: Medicin fjerner ikke din ADHD, uanset hvor meget du tager af den!

Indimellem får jeg rodet mig ud i en debat om ADHD-medicin og dosis. Dette udvikler sig indimellem til nærmest religionskrig,… Read More

1 year ago

ADHD Parenting 101

Denne artikel indeholder gode råd til forståelse af dit barns ADHD, samt massevis af konkrete, brugbare og videnskabeligt evidente råd,… Read More

5 years ago

ADHD er et handicap – kend dine rettigheder!

At have ADHD er at leve med et handicap. I denne artikel forklarer jeg, hvad det betyder, samt hvilke rettigheder… Read More

5 years ago

ADHD og Arvelighed

Når der står at ‘ADHD har en arvelighed på 70-90%’, så tror mange fejlagtigt, at det betyder at har forældrene… Read More

1 year ago

PDA: Hvad er nu det for noget?

PDA (Pathological Demand Avoidance) er en tilstand, der er en del af autismespektret, og er præget af et overvældende behov… Read More

1 year ago

ADHD – Fakta

Fakta om ADHD, baseret på videnskabelig evidens. Read More

9 months ago

ADHtisme: Kan man få Autisme af ADHD medicin?

ADHtisme: ADHD med komorbid Autisme (eller omvendt) er et begreb som vi har skabt her hos ADDspeaker, da vi har… Read More

11 months ago

Tid til (endeligt) at medicinere Autisme?

I en meget stor og omfattende ny undersøgelse, et såkaldt meta-studie, har man nu identificeret 6 midler der alle har… Read More

7 months ago

ADHD: Atopisk Dermatitis inden 3 års-alderen giver 3x højere risiko for ADHD

Nyere forskning har påvist, at risikoen for at være født med ADHD er 3 gange højere, såfremt man har lidt… Read More

10 months ago

ADHD: Circadian Disruption – et nyt kernesymptom?

Cirkadisk Rytmeforstyrrelse (Circadian Disruption) er forstyrrelser i en persons cirkadiske rytme, den biologisk funktion der regulerer den (ca.) 24-timers cyklus.… Read More

1 year ago

ADHD: Er du en Ugle eller en Lærke?

Hvorvidt du er en ugle eller en lærke har særlig stor betydning for personer med ADHD, viser ny forskning. Den… Read More

1 year ago

Op imod hvert tredje selvmord kan skyldes ADHD

Nyt studie har påvist at personer med ADHD har en 6,69x højere risiko for at dø pga. selvmord, end baggrundsbefolkningen.… Read More

1 year ago

Neuroimaging påviser nye forskelle i udviklingen af den frontale cortex, hos børn med ADHD, men ikke hos unge og voksne

NYHED: Forskere fra bl.a. Holland har fundet bevis for at der kan ses subtile forskelle i kortikale overfladearealer (den yderste… Read More

1 year ago

Mindfulness viser lovende effekt på ADHD symptomer hos voksne med ADHD

NYHED: Forskere fra Université du Quebec à Montréal, Education and Pedagogy Department, Montréal, Quebec, Canada har lavet en stor meta-analyse… Read More

1 year ago

ADHD: Oversigt over de seneste 20 års research

Denne artikel er baseret på Cortese et al., (2018) og er en opdatering af forskningen om ADHD i de sidste… Read More

1 year ago

ADHD giver en 1,5x højere risiko for Astma

NYHED: Forskere fra Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige har i en omfattende meta-analyse af 42 dataset fra studier af sammenhængen mellem… Read More

1 year ago

ADHD giver en 6x højere risiko for selvmord

NYHED: En ny meta-analyse af risikoen for selvmord, associeret til ADHD fra Børne- og unge psykiatrien i Paris, Frankrig, viser… Read More

1 year ago

Kønsforskelle ved ADHD og Autisme skyldes genetiske, hormonelle og miljømæssige faktorer

NYHED: Forskere fra Deakin University, Victoria, Australien har oversøgt hvad mulige årsager til at flere drenge end piger bliver diagnosticeret… Read More

1 year ago

Moderat alkoholforbrug under graviditeten frikendt for at være årsag til afkoms ADHD

I en ny meta-analyse, har forskere fra University of Queensland, Australien undersøgt en lang række studier af om alkoholforbrug under… Read More

1 year ago

ADHD: 20 Years of research

This article is based on Cortese et al., (2018), and is an update on the research on ADHD for the… Read More

1 year ago

ADHD-tid fucker med … alt

Stort set alle med ADHD har problemer med tid, timing og tidsfornemmelse. Kronisk tidsoptimisme gør at man sætter for lidt… Read More

1 year ago

ADHD er hjernens Diabetes!

ADHD og Diabetes deler stort set samme type af årsagskompleksitet og alle ved at det er livsnødvendigt at symptombehandle Diabetes… Read More

1 year ago

ADHD: Adult ADHD is overlooked and causes 50% higher mortality!

Around 6% of the World's population suffers from ADHD, and as ADHD is a specific neurodevelopmental disorder, that we are… Read More

1 year ago

ADHD: Girls are 50% less likely of being diagnosed due to discrimination

Deliberately having excluded the more internalised symptoms of ADHD (Mind Wandering and Emotional Dysregulation) in modern diagnosis of ADHD, we’ve… Read More

1 year ago

ADHD: I told you so, it’s genetics, not bad parenting!

The world’s largest and most comprehensive study on the origins of ADHD concludes, that 12 different and distinct loci are… Read More

1 year ago

ADHD: Kan man vokse fra ADHD?

I mange år mente man, at ADHD var en børnesygdom, og at man voksede fra den. Selvom vi har vidst… Read More

1 year ago

ADHD: Minister diskriminerer bevidst unge med ADHD … igen …

Diskrimination imod personer med ADHD er desværre ikke et ukendt fænomen i Danmark. Eksempler på grov diskrimination har vi her… Read More

1 year ago

ADHD: Så tag dig dog sammen, mand!

Dit humør og din adfærd er på sin vis både under og ikke under, din viljes egenkontrol, og ved at… Read More

1 year ago

ADHD: Stigmatisering og diskrimination

I Danmark bliver, især børn, men også voksne med ADHD udsat for systematisk diskrimination. Børnene bliver socialt udstødt, de voksne… Read More

1 year ago

Elvanse hjælper kvinder med BED

BED (Binge Eating Disorder) eller spiseforstyrrelser på dansk, kan nu få hjælp af medicinsk vej, viser nyt studie. Studiet afslører… Read More

1 year ago

Storebø et al.: How’d you like them Apples?

Since 2015, Storebø et al. have tried to vilify Methylphenidate, by creating doubt around the validity of the scientific evidence… Read More

1 year ago

Ny forskning: ADHD gør dit liv 12 år kortere

Jeg har fået eksklusiv og tidlig adgang til det nyeste videnskabelige studie om ADHD, der inden længe vil blive publiceret… Read More

2 years ago

Hvad er ODD?

Mellem 65 og 84% af alle børn med medicinsk ubehandlet ADHD lider af ko-morbid Oppositionel Adfærdsforstyrrelse (ODD). ODD er en… Read More

3 years ago

ADHD – Lev stærkt, dø ung?

For første gang siden jeg begyndte at skrive blogindlæg på ADDspeaker.net, har jeg valgt at oversætte et helt videnskabeligt review/studie… Read More

2 years ago

ADHD: Forstå ADHD ifølge ICD-11

18. Juni 2018 var en milepæl i vores fælles kamp for at få udbredt den korrekte forståelse af hvad ADHD… Read More

2 years ago

Nocebo, ADHD and Cochrane

For the past few years now, I've been following the debate on the quality of the studies of ADHD medication,… Read More

1 year ago

ADHD: Storebø accused of false results and inadequate conclusions

In a thorough and evidence-based commentary on Storebø OJ. et al.'s 2015 Cochrane System Review, Dr. Dr. Tobias Banaschewski et… Read More

1 year ago

ADHD: Methylphenidate (Ritalin etc.) is safe and effective for 99% of all people

Great news! In a 2018 review by Storebø et al. it was proven that Methylphenidate was safe and effetive for… Read More

1 year ago

Hvorfor er ADHD ikke en psykisk sygdom?

ADHD er ikke en psykisk sygdom, da en sygdom er noget man kan "kurere", hvorimod en lidelse er noget man… Read More

3 years ago

ADHD er medfødt, acceptér det nu!

ADHD er en neuro-genetisk eller neuro-biologisk psykiske lidelse. Man kan ikke blive smittet med ADHD. Man er født med ADHD i sine… Read More

5 years ago

ADHD: Er du bare hysterisk?

Mange af vi der lever med ADHD kender til det med at ‘springe en sikring’. Nu har videnskaben endeligt anerkendt,… Read More

1 year ago

ADHD: Medicin og kørekort

I Danmark foretrækker vi altid ingenting og alting, andet end ADHD-medicin. Sådan er det bare, selvom det er gumpetungt og… Read More

1 year ago

ADHD: Psykoser pga ADHD medicin skyldes komorbid Skizofreni eller Bipolar lidelse, ikke ADHD-medicin

Familiel højrisiko (FHR) af skizofreni (FHR-SZ) og bipolar lidelse (FHR-BP) er yderst signifikant i komorbiditet til ADHD. En ny undersøgelse… Read More

1 year ago

ADHD: The Jury Is In On Storebø – You’re Done!

After 4 years of bickering and with no useful results, Storebø OJ. and Simonsen E. et al. have just wasted… Read More

1 year ago

Very low risk of Psychosis due to ADHD medication

Great news! New study published on March 21, 2019 provides yet more evidence to safety and efficacy of psychostimulants like… Read More

1 year ago

WTF is Emotional Dysregulation?

Emotional Dysregulation has become the talk of the town, but what is it, and why should we with ADHD even… Read More

1 year ago

Fundamental Neurobiology of ADHD and ASD

“Everybody is talking about the weather, but nobody does anything about it!” - (Storm P.). It’s the same in regards… Read More

1 year ago

ADHD: Acceptance, WISC-IV and understanding what it all means.

As a part of the diagnostic process, it is required to make both observations (subjective measures) and testing (objective measures),… Read More

1 year ago

ICD-11 Ny ADHD Diagnose

Den 18. juni 2018 udkom version 11 af WHO's diagnosesystem ICD. Med denne version er der sket en hel del… Read More

2 years ago

ADD does not exist!

ADD is widely known as the type of ADHD were you don't bounce off the walls, some call it The… Read More

1 year ago

ADHD: Can Aphantasia supercharge your gut feeling?

Having no Mind’s Eye, also known as Aphantasia, I have to rely heavily on my intuition instead. According to the… Read More

1 year ago

ADHD: 5x højere risiko for fængselsstraf

At have en nedsat hæmningskontrol medfører ikke blot fysisk hyperaktiv/impulsiv adfærd og letafledelighed. Et overset symptom ved ADHD er den… Read More

1 year ago

ADHtism – New Diagnosis?

At ADDspeaker we have our own term: ADHtism, which refers to those of us who have both ADHD and ASD,… Read More

1 year ago

Kære Camilla …

I 2016 blev jeg, via vanligt brev mail og sågar underskrevet af selveste Jette Myglegaard, daværende formand for ADHD-foreningen, ekskluderet… Read More

2 years ago

ADHD: From Cradle to Grave

ADHD is known to be associated with a wide array of comorbid psychiatric disorders and somatic diseases, which greatly influences… Read More

2 years ago

Restless Legs Syndrome (RLS) and ADHD

Having chronic or periodic involuntary limb movements, also called Periodic Limb Movement Disorder (PLMD) or Restless Legs Syndrome (RLS) are… Read More

2 years ago

Børn med ADHD voldtages af voksnes ideologiske magtkamp?

Siden 2010 har vi observeret at debatten omkring hvilken behandling der er anbefalet til børn med ADHD, primært har haft… Read More

2 years ago

New EU Consensus on Adult ADHD

Research in the field of Adult ADHD is in rapid growth in Europe in these years, last fall Franke et… Read More

1 year ago

Is it ADHD or ASD or ODD?

Many of us have difficulties with telling these three distinct disorders apart, due to their overlapping symptomalogy on self-control and… Read More

1 year ago

ADHD: Why Don’t You ‘Recall’ anything?

That ADHD causes massive impairment of Executive Functioning particular in Working Memory is not news ... But did you know… Read More

2 years ago

ADHD: Infektioner i barndommen giver højere risiko for psykiske lidelser

Vi kigger her på et helt nyt studie fra den danske stjerneforsker, Søren Dalsgaard, Ph.D. (AU) påviser en sammenhæng mellem… Read More

2 years ago

ADHD – Når timing ikke virker

Allerede tilbage i 1997, beskrev Dr. Russell A. Barkley, Ph.D. at ADHD havde stor indflydelse på hvordan tid opleves, når… Read More

2 years ago

Maskering – et nødvendigt onde eller selvdestruktion?

For at være en del af samfundet er tilpasning nødvendigt, men for mange, hvis ikke de fleste, med autisme og/eller… Read More

2 years ago

Fortæller danske ADHD forskere sandheden?

Fortæller danske ADHD forskere sandheden, når deres forskningsresultater siger et og deres udtalelser til pressen siger noget andet? Er det… Read More

5 years ago

Har mit barn ADHD?

Har mit barn ADHD ? - Dette spørgsmål stiller mange forældre sig selv, særligt efter en ferie hvor man har… Read More

3 years ago

ADHD BASIS TEORI

ADHD er et emne der tales meget om i disse tider, med særligt fokus på inklusion, om for mange får… Read More

3 years ago

Dit 10 årige barn med ADHD er moden som en 7 årig!

Dit 10 årige barn med ADHD er moden som en 7 årig! Forstå hvorfor dit 10 årige barn med ADHD… Read More

5 years ago

New ADHD Diagnosis in ICD-11 gives people hope

In June, 2018, WHO announced it's new ICD-11, and with this ADHD got a facelift and was aligned with the… Read More

2 years ago

ADHD for Newbies

I den følgende artikel, kan du læse om hvad ADHD i virkeligheden er, betyder og medfører. Da mange af de… Read More

3 years ago

ADHD er helt misforstået i Danmark

Siden jeg selv fik min ADHD diagnose for mere end 6 år siden, har jeg kæmpet med alt jeg havde… Read More

2 years ago

ADHD og Inklusion

I Danmark har vi en lang og god tradition for at pædagogiske principper er fundament for vores Folkeskole. Problemet er… Read More

3 years ago

ADHD og seksualitet

Trods det at vi ved at den nedsatte eller helt manglende impuls -og selvkontrol som er et symptom på ubehandlet… Read More

3 years ago

Danmark er et ADHD u-land

I Danmark forstår man ikke ADHD. Det står fuldstændigt klart for mig, efter at jeg nu har researchet indgående i danske publikationer… Read More

5 years ago

Den første pille – starten på mit nye liv

I dette indlæg fortæller en 35-årige sen-diagnosticeret kvinde, om sin oplevelse af at tage medicin for sine ADHD symptomer, for… Read More

3 years ago

PTSD and CPTSD in ICD-11

On June 18th, 2018, WHO released their 11th version of their International Classification of Diseases (ICD-11). I have previously taken… Read More

2 years ago

Tryk på ANDERKENDELSES-knappen – hvorfor ‘pyt-knappen’ ikke virker!

Som forælder til et barn med en udviklingsforstyrrelse er man ofte på overarbejde. Det kræver ufatteligt meget energi at kæmpe… Read More

2 years ago

This website uses cookies.