Hvorfor er ADHD ikke en psykisk sygdom?

ADHD er ikke en psykisk sygdom, da en sygdom er noget man kan “kurere”, hvorimod en lidelse er noget man er “født” med og noget man dør med, som kun kan symptombehandles, ikke kureres. Præcis som ved diabetes …

[fblike]

Der hersker stor forvirring om hvorvidt ADHD er en psykisk sygdom eller en psykisk lidelse, selv blandt fagfolk, læger og psykiatere.

På WikiPedia har man lagt ICB-10 koderne F90-98 (ADHD) ind under ‘Psykiske sygdomme‘, ligesom man har gjort det hos Sundhedsstyrelsen i Danmark, hvorimod man i USA har lagt ADHD ind under ‘Mental Disorders’, altså ‘Psykiske lidelser’.

Her får du forklaring på misforståelsen

Problemet opstår fordi man på engelsk har 4 forskellige ord til at beskrive en lidelse, nemlig

  • Disease (sygdom)
  • Disorder (lidelse)
  • Illness (sygdom)
  • Sickness (sygdom)

På dansk har vi kun sygdom og lidelse, og vi oversætter alle 4 engelske ord, til ‘sygdom’ på dansk.

Men det er ikke korrekt. I Danmark følger vi WHO’s ICD-10 standard for kategorisering af sygdomme og lidelser, og disse kategorier’s navne er derfor oversat fra engelsk til dansk, da man indførte brugen af dem.

Se her – definition fra mediLexicon.com :

Som det kan ses, så er Illness og Sickness synonymer på Disease.

Som det kan ses af Disorder, så er der tale om ‘a genetic or embryonic failure in development ...’, hvilket på dansk betyder ‘en genetisk eller fosterstadie manglende udvikling i …

Altså er der tale om noget medfødt, når man har en Disorder, enten genetisk eller biologisk i sin årsag.

Hvis vi ser på hvad Sundhedsstyrelsen skriver:

og søger man på ‘Psykisk lidelser’ så henviser det til ‘Psykisk sygdom’.

Men besøger man den amerikanske sundhedsstyrelse, NIHM, så bruger de betegnelsen ‘Mental Disorder’ og giver følgende beskrivelse:

Her kategoriseres ADHD altså som en ‘Mental Disorder’ og IKKE en ‘Mental Illness’.

Hvis vi sammenligner hvad Sundhedstyrelsen kalder for ‘Psykisk sygdom’ og hvad man på engelsk mener med ‘Mental Disorder’, så er forskellen altså at en Disorder er genetisk eller biologisk i sin oprindelse, mens en sygdom er defineret som en forstyrrelse af ‘body, system, organ structure or function’ – altså ikke noget der er genetisk, men kun noget der er biologisk.

Konklusion:

En lidelse er noget man er født med, enten pga. genetik eller biologisk forurening i fosterstadiet, hvorimod en sygdom er en forstyrrelse i kroppens systemer, structure eller funktionalitet.

Eksempler:

  • Diabetes er en lidelse. Man er født med en genetisk arvelig fejl i et fysisk organ, der kræver insulin for at symptom behandle diabetes. Man kan ikke kurere diabetes, man bliver født med det og man dør med det.
  • ADHD er en lidelse. Man er født med en genetisk arvelig fejl i et fysisk organ (hjernen), der enten er genetisk eller biologisk i sin årsag. Derfor kræver ADHD dopamin for at symptom behandle de symptomer der på ADHD, der skyldes manglende neurotransmittere’s forbindelse mellem de dele af hjernen, der er (fysisk) udvikler sig langtsommere, end man ser hos børn uden ADHD. Man kan ikke kurere ADHD, man bliver født med det og man dør med det.
  • Kræft er en sygdom. Kræft kan enten være genetisk eller biologisk i sin årsag. Man kan behandle kræftcellerne med forskellige behandlinger, som slår dem ihjel. Man kan derfor godt blive kureret for sin kræft, også selvom man er født med kræft generne. Kræft er derfor en sygdom, ikke en lidelse, da man kan kurere kræft med behandling.

Så hvis man sammenligner diabetes, ADHD og kræft, så ser man tydeligt hvori forskellen mellem sygdom og lidelse ligger.

Den korte definition er altså: En sygdom kan kureres, det kan en lidelse ikke. ADHD er en psykisk lidelse.

Dette er forklaringen på hvorforADHD er en psykisk lidelse, og ikke en psykisk sygdom 🙂

[fblike]

/ADDspeaker

Og skulle du mene fortsat mene at jeg er fuld af BS, så kan du jo se hvad der står i ‘ADHD Handbook’ som er speciallæge-håndbogen for ADHD:

“From time to time, media flare-ups have centered on ADHD, sometimes challenging its very existence. Taken in its totality, this book is a complete refutation of such assertions. It continues to show, as did previous editions, that ADHD is as valid a mental disorder as we are likely to find, with massive evidence from more than 10,000 studies dating back to medical descriptions in 1775. It clearly represents a serious deficiency in one or more psychological adaptations that harm the individuals so afflicted, which is the very definition of a mental disorder.”

Excerpt From: Russel A. Barkley: “Attention-Deficit Hyperactivity Disorder, Fourth Edition: A Handbook for Diagnosis and Treatment.” iBooks.

Leave a Reply