Hvorfor kommer jeg altid for sent?

On 25. October 2015 by Peter 'ADDSpeaker' Vang

Hvorfor kommer jeg altid for sent? – Forklaringen kommer her: “ADHD is, to summarise it … Time Blindness. You cannot look back, to look ahead, to prepare you for the future, and for what’s coming at you – It’s always now!”.

Sådan siger Dr. Barkley om det at vi ingen evne har til at “se tilbage, for at se fremad, for at forberede os på, hvad fremtiden måtte bringe”. Så derfor kommer vi ofte for sent, begynder 20 forskellige små-projekter, skifter emne midt i en samtale osv osv.

Se hele hans forklaring i denne humoristiske udlægning af en sand historie fra hans klinik …

Årsagen skal findes i den manglende evne til at “se fortiden i billeder” som skyldes en fejl i vores visuelle cortex. For at kunne “se” fortiden er man nød til at kunne hente billder frem fra “arkivet” og se på situationen igen, for at kunne forholde sig til det som værende en erfaring. Samme evne bruges til at “se” fremtiden, altså at kunne “forestille” sig en tænkt situation i fremtiden, f.eks. “se sig selv have opnået at tabe 10 kg og stå og kigge på sit spejlbillede”. Når man ikke kan “se” sin fortid og heller ikke “se” sin fremtid, så mister man evnen til at kunne “visualisere” mulige fremtidige løsninger på et aktuelt problem. Denne evne til “visuel” problemløsning er den vigtigste evne, der adskiller mennesker fra dyr, da dyr heller ikke har evne til at “se” mulige fremtidige løsninger, andet end bare “at skynde sig at æde den dér hundekiks, lige nu!”.

Så vores ADHD er derfor stærkt handicappende i forhold til at træffe de bedste langsigtede beslutning, hvilket kun yderligere forværre at vores impuls -og selvkontrol ligeledes er beskadiget.

Dér har du forklaringen, forhåbentligt helt enkelt og forståeligt, hvorfor vi “altid” kommer for sent. På den positive front, kan man så sige at vi altid lever i en perfekt tilstand af “mindfulness” i det vi kun kender til en tilstand, nemlig nuet!

Hvorfor kommer jeg altid for sent?

Lær mere om alle de andre ting, der forårsager vores symptomer i denne artikel: http://addspeaker.net/foraeldre-forsta-dit-barns-adhd/

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: