Unikke besøgende siden 2015

  • 185,878 personer

Søg efter emneord her

ODD skyldes oftest ubehandlet ADHD

Share

Ny forskning viser at medicinsk ubehandlet ADHD helt ned til 4 års alderen, forøger risikoen for at udvikle ODD. 2/3 af alle der har ODD, har fået det med baggrund i medicinsk ubehandlet ADHD.

[fblike]

I dag ved vi, at mellem 35 – 50% af alle forældre til et barn med ADHD, selv har ADHD, og da 90% af alle voksne i Danmark, ikke er i medicinsk behandling, enten fordi deres ADHD er uopdaget eller fordi man tror på mediernes negative holdninger om ADHD medicin, samt måske og fordi mange psykiatere og læger, følger Sundhedsstyrelsens vejledning om, at behandle ADHD hos voksne med psykosocial adfærdstræning først. Resultatet af denne politik er, at 2 ud af 3 af alle børn med ADHD, nu også har en langt højere risiko for at få ODD!

Du kan vælge enten at læse videre, eller se Dr. Barkley’s sidste foredrag, inden han gik på pension, som er fra Lynn University (2014), hvor han i et af de i alt 3 foredrag fra den dag, her fortæller om hvorfor Emotion skal tilbage i diagnosekriterierne for ADHD, således at vi kan blive bedre til at behandle de komorbide diagnoser, langt tidligere. Som altid er han værd at “spilde” en times tid på.

Dansk modvilje mod medicinering, især af børn

Sundhedsstyrelsens modvilje mod medicinering af ADHD, især børn, skaber fremtidens mulige sociopater.

Der er et direkte link fra ADHD til ODD og fra ODD til CD, som når barnet bliver 18-20 år og ikke er blevet behandlet medicinsk for sine lidelser i barndommen, og samtidigt opvokset i et psykosocialt ustabilt miljø, kan resultere i at diagnosen med CD senere i livet bliver forværret og ender ud med den langt mere alvorlige diagnose, Antisocial Personality Disorder, eller Dyssocial Personlighedsstruktur som man i lægefaglige kredse kalder det vi i hverdagssprog kalder for en Sociopat. Prævalenstallet for sociopater er på ca. 3% mænd og 1% kvinder, af hele den danske befolkning. Det svarer nogenlunde til 1/3 af alle der har prævalens for ADHD.

I UK har man lavet et stort studie af de indsatte og her viser det sig at mere end 60% har CD, og det gælder for både mænd og kvinder, hvilket forstærker argumentet for at ODD ikke kun skyldes genetik, men i høj grad inkonsekvent og impulsiv børneopdragelse, ikke af ond vilje nødvendigvis, fra forældrenes side, men fordi deres ubehandlede ADHD selv giver dem store vanskeligheder med at klare dagligdagen.

Vi ved ikke hvor mange der har ADHD

I Danmark er antallet af personer med ADHD ukendt, da idet der ikke findes nogen præcis opgørelse over antallet af personer med diagnosen ADHD, så de fleste researchere bruger tal omkring medicinforbruget af ADHD medicin fra Statens Serum Institut som reference.

Jeg har spurgt en af Danmarks førende forskere i angst og depression, Professor Poul Videbech, om hvordan det kan være at vi ikke ved det nøjagtige antal, og han svarede mig med denne udtalelse;

Kære Peter Vang

Der er masser af sygdomme vi ikke ved præcist hvor mange der er af. Fx cancersygdomme, de psykiske sygdomme osv. Vi ved fx kun at ca 3-4% af befolkningen har en depression, men ikke mere nøjagtigt end det. Det hænger bl.a. sammen med, at psykisk syge og andre behandles mange forskellige steder i forskellige regier og der findes en del udiagnosticerede tilfælde. Så fx ADHD kan tænkes at blive behandlet af praktiserende læger, børnepsykiatere, neurologer, pædiatere, hospitalambulatorier osv osv. Professor Poul Videbech, Psykiatrisk Center Glostrup

Faldende medicinsk behandling

Jeg har prøvet at lægge tallene for forbrug af medicin til behandling af angst, depression og ADHD sammen, for at se om der var en trend på alle tre områder og det må man sige at der var. Typisk har en person 2,5 diagnoser i snit, og de hyppigste er angst og depression, altså indtil vi begynder at se på ODD og CD om lidt. Tabellen her viser den samlede udvikling over 3, 5 og 10 år og er udtrykt som en samlet procent for det totale fald over disse perioder.

Nedenstående tabel viser den faldende udvikling i forbruget af  medicin til behandling af ADHD, depression og angst, hvor gruppen med børn er mest dramatisk. I forhold til for 10 år siden, er antallet af nye tilfældet faldet med et gennemsnit på næsten 20%, hvilket medfører at 20% af de børn der burde være medicinerede, ikke er det.

Som det tydeligt fremgår af tallene, så har Sundhedsstyrelsen virkligt sat proppen i når det kommer til medicinering af ADHD og ADHD relaterede diagnoser. Hvorfor? Ingen anelse, for der er ikke nogen officiel forklaring at finde nogen steder, men brugerne på ADHD-foreningens Facebook gruppe har foreslået at det kunne skyldes en ændring i praksis om at de praktiserende læger ikke længere havde så vide beføjelser til at udskrive medicin af denne art.

En anden teori er, at det skyldes mediernes generelle modvilje mod ADHD og især mod ADHD medicin, som gør at den medieskabte negative offentlige forståelse af vores medicin, gør at lægerne og patienterne, begge har haft en manglende lyst til at bruge den medicin vores lidelse kræver, præcis diabetes kræver insulin. Dr. Barkley kalder ADHD medicin for “The Insuline of ADHD”, og det giver god mening, da begge har en fysisk komponent, der gør at man ikke producere nok af et stof, som kroppen mangler og derfor er nødt til at få det tilført via medicin.

Medierne skræmmer danskerne

Hvad end årsagen er, så er udviklingen alarmerende, da vi risikerer at tabe en eller to generationer på gulvet, pga. en uvidende og anti-medicinsk forståelse af ADHD medicin. Jeg ved godt at de fleste danskere slår korsets tegn, når jeg foreslår at børn ned til 4 års alderen skal i medicinsk behandling og afviser det som værende “typisk amerikansk”, hvilket der er, men ikke fordi de bare propper børn med piller, men fordi de ved, efter at have ført statistikker i 58 år nu, at medicinen virker, er sikker og giver den bedste mulighed for at undgå yderligere komorbide tilstande, senere i livet.

Det hjælper heller ikke debatten at Ole J. Storebø og Camilla Groth et al. går ud til pressen og skaber fantastiske overskrifter såsom “Forskere sår tvivl: ADHD medicin virker ikke” som vi så for en uges tid siden. Dels fordi deres konklusion er bygget på forudsætninger om at man ikke kan bruge de “Drug Trials” der er på ADHD medicin, med henvisning til “at man jo ikke har taget nogle rask, normale børn, og givet dem en nocebo pille der giver dem ADHD lignende symptomer og DEREFTER givet dem f.eks. Ritalin, for at måle på bivirkningerne”, samt at “alt for mange af de “Drug Trials” der er lavet, går over for kort tid til at kunne bevise noget som helt.

Jeg talte med Dr. Barkley om dette og han blev ganske oprørt over at de havde truffet denne konklusion, bl.a. med henvisning til de mangle beviser over lang tid, hvor han gjorde opmærksom på at han havde amerikanske data der gik 58 år tilbage i tiden, som de kunne bruge i deres studier, samt at den nocebo pille de efterspørger, ikke findes og at et sådan forsøg bygger på ren fantasi da ingen i et etisk råd for forsøg ville tillade at udsætte raske børn for denne behandling. Selvfølgeligt blev Storbø et al. gode nyhed, nemlig at de havde påvist at der ingen alvorlige bivirkninger var ved Methylphenidate og at de mest almindelige bivirkninger var nedsat appetit og indslumringsproblemer.

Alligevel bragte medierne fra MetroXpress, DR Nyheder, og Dagens Medicin m.fl., artikler med den “saftige overskrift”. I går fandt jeg en amerikansk læge der havde fået den lille overskrift kørt helt ud på et sidespor og her ser man så resultatet af den misinformation som den danske undersøgelse som Storebø et al gav i deres kommentarer til deres studie. Her kan du læse Dr. Mercola’s artikel “Research Raises Questions over ADHD Drugs“.

Hmm, måske er medierne i virkeligheden, det største handicap ved at have ADHD?

Indsatte i fængsler, lider oftest af CD

Der er massevis af videnskabeligt evidens for dette, og I går læste jeg en undersøgelse fra UK, hvor dr. Young et al. påviste at over 60% af indsatte i engelske fængsler lider af CD.

“The differences between the effect estimates for youths and adults found in the present study suggest an incremental effect (in both frequency and severity) for the devel- opment of co-morbidities. It is likely that a cumulative effect of psychiatric morbidity takes its toll on the young person’s social and personal development, lead- ing them to become emotionally less resilient and in- creasing the risk for the development of clinical and personality co-morbid pathology as they mature.” – Dr. S. Young.

Tabel 2 her nedenfor, viser hvor stor en procent (f.eks. 0.61 = 61%) af indsatte i engelske fængsler, der har komorbide lidelser, udover deres ADHD. Bemærk at der ikke er forskel på mænd og kvinder, hvilket indikerer at de psykosociale forhold er mere fremtrædende end de genetisk arvelige, hvilket er modsat ADHD.

Dr Susan Young er Clinical Senior Lecturer in Forensic Clinical Psychology in the Centre for Mental Health, Imperial College London og har i mange år behandlet indsatte i fængsler og har stor både klinisk og forskningsmæssige viden, på netop dette område.

Dette underbygger teorien om, at ubehandlet ADHD i barndommen, i høj grad har risiko for at udvikle ODD til CD, når barnet bliver voksent!

ADDspeaker beregner at 280.000 danskere har ADHD

Derfor har jeg måttet beregne tallet selv, på baggrund af statistiske oplysninger fra Danmark Statistik og Statens Serum Institut, samt Danske Regioner. Ved at bruge det nyeste internationale prævalenstal, som den statistiske sandsynlighed for at få en sygdom kaldes, der siger at det er ca. 7,7% af børn mellem 0 – 19 år der har ADHD. I Danmark er der ca. 1,2 mio. børn i den aldersgruppe og jeg har derfor beregnet at prævalens af ADHD i Danmark ligger på ca. 90.000 børn.

Da Sundhedsstyrelsen i Danmark, ikke følger nyeste internationale anbefalinger for udredning og behandling af ADHD, er det blot 22,2% der får medicin mod ADHD, hvilket betyder at 1 ud af 4 børn, der burde være i medicinsk behandling for ADHD, i realiteten er det. I følge Danske Regioner er ca. 3.000 børn i behandling hos en psykolog og 25.000 børn i behandling i Psykiatrien. Så vi ved altså at 28.000 børn får psykologisk eller psykiatrisk behandling og at 20.000 børn får medicinsk behandling for deres ADHD. Da tallene fra Danske Regioner ikke er udspecificeret på diagnoser, kan jeg ikke sige præcis hvor mange af de 28.000 der har ADHD, men mit kvalificerede bud er 80% af dem, er i behandling for ADHD.

Mindst 50.000 børn har ubehandlet ADHD

Uanset hvordan jeg vender og drejer tallene, så kan jeg ikke finde de resterende mere end 50.000 børn, som prævalens diktere der burde være diagnosticeret, i nogen former for statistikker og jeg må derfor antage at de ikke modtager nogen behandling for deres ADHD.

Siden 2004 er antallet af nye medicinerede børn faldet fra et stabilt leje på omkring 25% nye diagnosticerede om året, helt frem til 2010, hvor tallet af nye diagnosticerede pludseligt begynder at falde til 17,9% (2010), til 7,3% (2011), til 3,1% (2012) og seneste tal fra 2013 viser at nye tilfælde næsten er helt gået i stå, med blot 1,3% nye medicinerede børn. Som det kan ses i tabellen nedenfor, så er denne trend generel for alle aldersgrupper.

I Danmark er der ca. 60.000 drenge og 30.000 piger der burde have en diagnose og få behandling medicinsk, men tallet er dog langt anderledes i virkeligheden, da Sundhedsstyrelsen stadigvæk anbefaler at behandle ADHD med psykosociale tiltag (adfærdstræning, forældretræning og pædagogik), på trods af at al nyere forskning viser at det ingen langsigtet effekt har, hvis barnet ikke er medicineret, før man påbegynder den psykosociale adfærdstræning.

Manglende behandling af ADHD leder til ODD

Samtidigt viser nyeste forskning at risikoen for at et barn med ubehandlet ADHD udviklet den komorbide diagnose, Oppositional Defiant Disorder (ODD) er helt oppe på mellem 30-80% (alt efter om blot en eller begge forældre selv har ADHD), hvis barnet ikke bliver medicineret allerede fra 4 års alderen.

I følge ADHD Institute har 67% af børn med ADHD også ODD og 46% har ADHD og CD, så nu begynder vi at se et billede af ADHD hvor de mest almindelige komorbide diagnoser før var angst (44%) og depression (32%) nu ikke længere er i top!

ADHD Institute referere til denne undersøgelse fra 2009 fra University of Zurich, hvor en dansk forsker har været med til at lave undersøgelsen. ADHD Institute er sponseret af medicinfirmaet Shire, men jeg har grundigt tjekket alle oplysninger på dette site og har tillid til at det er videnskabeligt underbygget, hvilket jeg har kunnet konstatere i alle mine kilde check på de data jeg har anvendt fra dette site.

Sen diagnosticering øger risikoen for en tidlig død

Hvis man, som Sundhedsstyrelsen anbefaler, venter med at begynder diagnosticeringen til barnet er omkring 7 år og derefter insistere på at prøve med psykosociale foranstaltninger først, altså indirekte forøger risikoen for at danske børn udvikler ODD i forholdsmæssig høj grad, set i forhold til udlandet. Derudover har studier vist, at får man først en diagnose som voksen, så er risikoen for at dø inden man bliver 45 år, 3 gange større end for befolkningen bredt set. Årsagen er depression, misbrug, selvmord og ulykker (særligt i trafikken). En ny dansk undersøgelse har vist at børn der er medicinsk behandlet for deres ADHD, har 43% færre ulykker og 45% færre besøg på skadestuen, end de der ikke er medicinsk behandlet for deres ADHD. For hele gruppen af personer med ADHD af alle aldre, er det en overdødelighed på 50% i forhold til befolkningen bredt set. Så ubehandlet ADHD er ikke blot med til at skabe alle de negative sociale statistikker om ADHD, men er direkte med til at give os en alt for tidlig død.

Tidlig indsats kan redde dit barn

Undersøgelser fra USA har vist, at det er muligt at behandle 2/3 af disse tilfælde med ADHD medicin, da ODD er skabt af følgerne af medicinsk ubehandlet ADHD og sociale faktorer, f.eks. inkonsekvent forældreopdragelse. Årsagen til at de sociale faktorer spiller en så stor rolle i forbindelse til ODD, hvorimod det ingen betydning har for udvikling af ADHD der er en neuro-genetisk (70%) og neuro-biologisk (30%) sygdom alene, er at mellem 35 – 50% af forældre til børn med ADHD, selv har ADHD. Da 90% af alle voksne der burde have en ADHD diagnose og være i medicinsk behandling, ikke er det, så spiller manglende evne til impuls -og selvkontrol, samt konsekvens i børneopdragelse, hos forældrene en så stor rolle.

Hvis et barn ikke får medicinsk behandling for sin ADHD, og dermed begynder at udvikle ODD allerede fra 4 års alderen og ikke kommer i medicinsk behandling inden puberteten, så øges risikoen for at barnets ODD udviklet sig til den langt mere alvorlige lidelse, kaldet Conduct Disorder (CD) eller Adfærdsforstyrrelser på dansk, som man så risikerer udvikler sig til egentlig Antisocial Personality Disorder eller på dansk Dyssocial personlighedsstruktur (Sociopat).

USA diagnosticerer flere og flere børn med ADHD

55% flere piger og 83% flere latinamerikanere, bliver nu diagnosticeret med ADHD, siger ny amerikansk undersøgelse!

I 2011 viste en undersøgelse fra Centres for Disease Control (CDC) i USA, at omkring 12% af alle amerikanske børn mellem 5 og 17 år, havde ADHD.

Som sagt ligger det nyeste internationale prævalenstal for ADHD, på 7,7% for børn, hvilket er noget over de 5% som Sundhedsstyrelsen siger at prævalens er i Danmark.

Det tal er dog ikke særligt brugbart, da man ikke har korrigeret for at vi i Danmark har en befolkning bestående af primært samme genetiske race, den hvide, hvorimod man i andre lande, der er langt mere multi-kulturelle, som f.eks UK og USA, ser en større diversifikation mellem de forskellige etniske grupper, end i Danmark. Jeg har valgt at følge den seneste internationale prævalens, af ovenstående begrundelse.

I tirsdags kom så en mere dybdegående analyse af samme data fra den store nationale amerikanske undersøgelse fra 2011, der blev offentliggjort i Journal of Clinical Psychiatry, d. 8. december 2015.

Bag undersøgelsen står hovedforfatter, Sean D. Cleary, Ph.D., der er Associate Professor of Epidemiology and Biostatistics ved Milken Institute School of Public Health at George Washington University.

I denne nye undersøgelse, har Cleary brudt dataene fra 2011, ned i race og etnicitet.

Som forventet, så man en stigning i ADHD prævalens over alle racemæssige og etniske undergrupper, og forekomsten var stadig højest blandt hvide, mens stigningstakten var størst blandt latinamerikanere med 83%. Piger viste også en større stigningstakt på 55% end drenge (40%).

Cleary gætter på, at stigningerne primært skyldes generelt bedre adgang til sundhedspleje (som i USA jo ikke er gratis som i Danmark) og at uddannelse om ADHD når ud til andre end blot hvide amerikanere, den gruppe, hvor de fleste forekomster af personer med ADHD diagnosen, forekommer.

Min største bekymring er underdiagnosticering

“Uanset om det skyldes øget bevidsthed og forståelse omkring tegn og symptomer på ADHD, skyldes større åbenhed omkring ADHD, bedre adgang til sundhedspleje, eller om det skyldes at der er kommet flere tosprogede læger og sundhedspersonale, der kan hjælpe med til bedre at diagnosticerer ADHD, kan Cleary ikke sige noget med sikkerhed om – alle disse muligheder kan spille en rolle,” siger Cleary.

“Min største bekymring omkring ADHD er dog den fortsat manglende diagnosticering, siger Cleary.

“Hovedbudskabet af undersøgelsen er, at vi nu er blevet bedre informeret omkring ADHD blandt piger, samt blandt racemæssige og etniske grupper, således at forældre, lærere, pædagoger eller hvem det nu måtte være, i højere grad er blevet uddannet om tegn og symptomer på ADHD, således at de nu føler sig i stand til at anbefale en udredning af barnet, såfremt barnet skulle udvise symptomer på ADHD.” siger Cleary.

Konklusion

Endnu engang må jeg konstatere at Sundhedsstyrelsens politik på ADHD området lider af alvorlige misforståelser af hvad ADHD vides at være af forskningen i dag, og fortsætter med at gentage deres mantra om ikke-farmakologiske interventioner som sammen med den offentlige forståelse og negative medieomtale af ADHD, nu betyder at stort set ingen børn bliver diagnosticeret med ADHD og dermed ikke får den medicin deres handicap kræver, alene baseret på forældet viden og sejlivede myter om ADHD medicin.

Kære forældre, jeg ved at I elsker jeres børn og vil dem det bedste. Alt jeg beder jer om er, at tage kvalificeret stilling til medicinering af jeres børn med ADHD og samtidigt sørge for selv at blive udredt og medicineret, så vi sammen kan bryde den negative sociale arv og den stigmatiserende offentlige holdning til ADHD, i håb om at næste generation ikke ender som vi, på offentlig forsørgelse som 80% af denne generation lever af, på bunden af samfundet.

/ADDspeaker

[fblike]

Tags: ADHD
Leave a Comment

Recent Posts

ADHD: Inklusion er en kæmpefiasko

NYT dansk studie: 6 ud af 10 børn med ADHD gennemfører IKKE folkeskolen. Vi har længe vidst, at skolegang og… Read More

6 days ago

ADHtisme: Hvad er det?

ADHD med komorbid Autisme har vi valgt at betegne som ADHtisme her hos ADDspeaker. Årsagen er, at mellem 50-70% af… Read More

8 months ago

ADHD: Når ferietiden er lig med utryghed

Hver sommer så oplever mange forældre til børn med diagnoser, at hele familiens stressniveau stiger, og ferien kan hurtigt ende… Read More

2 weeks ago

ADHD er ikke mit valg, det er til gengæld mit livsvilkår!

ADHD er som vejret, alle taler om det, men kun få forstår hvor komplekst vejret i virkeligheden er. Lad os… Read More

5 days ago

ADHD medicin for begyndere

Der findes få emner der er så megen debat om, som ADHD medicin, særligt i forhold til børn. Desværre bygger… Read More

3 years ago

Opdateret anbefaling for valg af ADHD-medicin

Et af de spørgsmål som jeg oftest bliver bedt om at svare på, handler om medicin. Folk ønsker at vide… Read More

6 months ago

ADHD: Pigerne bliver overset pga uvidenhed og kønsbias

I mange år har megen forskning tydet på, at mellem 50-75% af piger med ADHD er udiagnosticerede, og at de… Read More

1 week ago

Elvanse gav mig et liv og Intuniv gav mig mulighed for at leve det

Det, at finde den rette medicinske kombinationsbehandling når man har ADHD med en eller flere ko-morbide lidelser, er uhyre svært… Read More

2 years ago

Emotions are constructions of the world, not reactions to it

The science of emotion has been using folk psychology categories derived from philosophy to search for the brain basis of… Read More

1 month ago

Søvnproblemer og ADHD

Det er velkendt, at ADHD og søvnproblemer er noget det tit går hånd i hånd. Den gængse forklaring, som de… Read More

2 weeks ago

ADHD: Hvorfor pædagogik og adfærdsterapi ikke virker … alene

Hvorfor pædagogik og adfærdsterapi ikke virker ... alene. ‘Kampen’ mellem dem der for medicin og dem der imod medicin, bygger… Read More

5 months ago

ADHD: Medicin hæmmer ikke væksten!

Når man kommer til BUC med sit barn og får barnet udredt og efterfølgende medicineret, så er protokollen meget striks… Read More

2 months ago

Barkley’s Adult ADHD Checklist

Barkley’s Adult ADHD Checklist is an evidence based and scientifically valid, short screening for symptoms of Adult ADHD. It can… Read More

5 months ago

ADD findes ikke … længere

Det emne der kan få flest folk med ADHD op af stolene, er når jeg siger at ADD ikke findes.… Read More

1 year ago

The controversy about ADHD and ASD in ICD-11

There is growing evidence that ASD and ADHD share common genetic variants, similar psychological deficits and neuroimaging differences. Perhaps it… Read More

5 months ago

ADHTISM: it’s real, and it’s here …

In recent years, there has been a move to diagnose some kids with both Autism Spectrum Disorder (ASD) and Attention… Read More

5 months ago

ADHD: Forstå VORES medicin

Myter og fordomme omkring ADHD-medicin er mere udbredt end viden og fakta. Derfor har vi lavet denne forklaring, som burde… Read More

1 year ago

ADHD: Dit barn med medicinsk ubehandlet ADHD er 30% “yngre” end du tror …

ADHD er en udviklingsforstyrrelse, altså noget man er født med og som er fysisk/anatomisk, ikke noget der har med vilje… Read More

9 months ago

ADHD: Komorbiditet dræber …

I et helt nyt svensk studie er det blevet påvist at blot det at have ADHD medfører en 4,4 gange… Read More

10 months ago

Slut med at forskelsbehandle personer med ADHD!

Siden Danmark ratificerede “FN’s Konvention om Rettigheder for Personer med Handicap” i juli 2009 har disse regler alene haft betydning… Read More

6 months ago

ADHD: Medicin er ikke en mirakelkur!

ADHD er ikke en sygdom, og netop derfor kan man ikke forvente at ADHD-medicin er en mirakelkur imod symptomerne på… Read More

10 months ago

ADHD: Melatonin er både sikkert, effektivt og anbefalet.

Jævnligt ser vi overskrifterne i aviserne om at 'danske børns forbrug af sovemedicin er eksploderet' og lignende. Men i sandhed… Read More

1 year ago

ADHD: Medicin fjerner ikke din ADHD, uanset hvor meget du tager af den!

Indimellem får jeg rodet mig ud i en debat om ADHD-medicin og dosis. Dette udvikler sig indimellem til nærmest religionskrig,… Read More

1 year ago

ADHD Parenting 101

Denne artikel indeholder gode råd til forståelse af dit barns ADHD, samt massevis af konkrete, brugbare og videnskabeligt evidente råd,… Read More

5 years ago

ADHD er et handicap – kend dine rettigheder!

At have ADHD er at leve med et handicap. I denne artikel forklarer jeg, hvad det betyder, samt hvilke rettigheder… Read More

5 years ago

ADHD og Arvelighed

Når der står at ‘ADHD har en arvelighed på 70-90%’, så tror mange fejlagtigt, at det betyder at har forældrene… Read More

1 year ago

PDA: Hvad er nu det for noget?

PDA (Pathological Demand Avoidance) er en tilstand, der er en del af autismespektret, og er præget af et overvældende behov… Read More

12 months ago

ADHD – Fakta

Fakta om ADHD, baseret på videnskabelig evidens. Read More

8 months ago

ADHtisme: Kan man få Autisme af ADHD medicin?

ADHtisme: ADHD med komorbid Autisme (eller omvendt) er et begreb som vi har skabt her hos ADDspeaker, da vi har… Read More

11 months ago

Tid til (endeligt) at medicinere Autisme?

I en meget stor og omfattende ny undersøgelse, et såkaldt meta-studie, har man nu identificeret 6 midler der alle har… Read More

7 months ago

ADHD: Atopisk Dermatitis inden 3 års-alderen giver 3x højere risiko for ADHD

Nyere forskning har påvist, at risikoen for at være født med ADHD er 3 gange højere, såfremt man har lidt… Read More

10 months ago

ADHD: Circadian Disruption – et nyt kernesymptom?

Cirkadisk Rytmeforstyrrelse (Circadian Disruption) er forstyrrelser i en persons cirkadiske rytme, den biologisk funktion der regulerer den (ca.) 24-timers cyklus.… Read More

12 months ago

ADHD: Er du en Ugle eller en Lærke?

Hvorvidt du er en ugle eller en lærke har særlig stor betydning for personer med ADHD, viser ny forskning. Den… Read More

12 months ago

Op imod hvert tredje selvmord kan skyldes ADHD

Nyt studie har påvist at personer med ADHD har en 6,69x højere risiko for at dø pga. selvmord, end baggrundsbefolkningen.… Read More

1 year ago

Hvordan virker ADHD-medicin, rent videnskabeligt?

Det er sgu noget af et langhåret emne at forsøge at forklare, sådan i en PIXI-bog udgave som vi allesammen… Read More

1 year ago

Neuroimaging påviser nye forskelle i udviklingen af den frontale cortex, hos børn med ADHD, men ikke hos unge og voksne

NYHED: Forskere fra bl.a. Holland har fundet bevis for at der kan ses subtile forskelle i kortikale overfladearealer (den yderste… Read More

1 year ago

Mindfulness viser lovende effekt på ADHD symptomer hos voksne med ADHD

NYHED: Forskere fra Université du Quebec à Montréal, Education and Pedagogy Department, Montréal, Quebec, Canada har lavet en stor meta-analyse… Read More

1 year ago

ADHD: Oversigt over de seneste 20 års research

Denne artikel er baseret på Cortese et al., (2018) og er en opdatering af forskningen om ADHD i de sidste… Read More

1 year ago

ADHD giver en 1,5x højere risiko for Astma

NYHED: Forskere fra Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige har i en omfattende meta-analyse af 42 dataset fra studier af sammenhængen mellem… Read More

1 year ago

ADHD giver en 6x højere risiko for selvmord

NYHED: En ny meta-analyse af risikoen for selvmord, associeret til ADHD fra Børne- og unge psykiatrien i Paris, Frankrig, viser… Read More

1 year ago

Kønsforskelle ved ADHD og Autisme skyldes genetiske, hormonelle og miljømæssige faktorer

NYHED: Forskere fra Deakin University, Victoria, Australien har oversøgt hvad mulige årsager til at flere drenge end piger bliver diagnosticeret… Read More

1 year ago

Moderat alkoholforbrug under graviditeten frikendt for at være årsag til afkoms ADHD

I en ny meta-analyse, har forskere fra University of Queensland, Australien undersøgt en lang række studier af om alkoholforbrug under… Read More

1 year ago

ADHD: 20 Years of research

This article is based on Cortese et al., (2018), and is an update on the research on ADHD for the… Read More

1 year ago

ADHD-tid fucker med … alt

Stort set alle med ADHD har problemer med tid, timing og tidsfornemmelse. Kronisk tidsoptimisme gør at man sætter for lidt… Read More

1 year ago

ADHD er hjernens Diabetes!

ADHD og Diabetes deler stort set samme type af årsagskompleksitet og alle ved at det er livsnødvendigt at symptombehandle Diabetes… Read More

1 year ago

ADHD: Adult ADHD is overlooked and causes 50% higher mortality!

Around 6% of the World's population suffers from ADHD, and as ADHD is a specific neurodevelopmental disorder, that we are… Read More

1 year ago

ADHD: Girls are 50% less likely of being diagnosed due to discrimination

Deliberately having excluded the more internalised symptoms of ADHD (Mind Wandering and Emotional Dysregulation) in modern diagnosis of ADHD, we’ve… Read More

1 year ago

ADHD: I told you so, it’s genetics, not bad parenting!

The world’s largest and most comprehensive study on the origins of ADHD concludes, that 12 different and distinct loci are… Read More

1 year ago

ADHD: Kan man vokse fra ADHD?

I mange år mente man, at ADHD var en børnesygdom, og at man voksede fra den. Selvom vi har vidst… Read More

1 year ago

ADHD: Minister diskriminerer bevidst unge med ADHD … igen …

Diskrimination imod personer med ADHD er desværre ikke et ukendt fænomen i Danmark. Eksempler på grov diskrimination har vi her… Read More

1 year ago

ADHD: Så tag dig dog sammen, mand!

Dit humør og din adfærd er på sin vis både under og ikke under, din viljes egenkontrol, og ved at… Read More

1 year ago

ADHD: Stigmatisering og diskrimination

I Danmark bliver, især børn, men også voksne med ADHD udsat for systematisk diskrimination. Børnene bliver socialt udstødt, de voksne… Read More

1 year ago

Elvanse hjælper kvinder med BED

BED (Binge Eating Disorder) eller spiseforstyrrelser på dansk, kan nu få hjælp af medicinsk vej, viser nyt studie. Studiet afslører… Read More

1 year ago

Storebø et al.: How’d you like them Apples?

Since 2015, Storebø et al. have tried to vilify Methylphenidate, by creating doubt around the validity of the scientific evidence… Read More

1 year ago

Ny forskning: ADHD gør dit liv 12 år kortere

Jeg har fået eksklusiv og tidlig adgang til det nyeste videnskabelige studie om ADHD, der inden længe vil blive publiceret… Read More

2 years ago

Hvad er ODD?

Mellem 65 og 84% af alle børn med medicinsk ubehandlet ADHD lider af ko-morbid Oppositionel Adfærdsforstyrrelse (ODD). ODD er en… Read More

3 years ago

ADHD – Lev stærkt, dø ung?

For første gang siden jeg begyndte at skrive blogindlæg på ADDspeaker.net, har jeg valgt at oversætte et helt videnskabeligt review/studie… Read More

2 years ago

ADHD: Forstå ADHD ifølge ICD-11

18. Juni 2018 var en milepæl i vores fælles kamp for at få udbredt den korrekte forståelse af hvad ADHD… Read More

2 years ago

Nocebo, ADHD and Cochrane

For the past few years now, I've been following the debate on the quality of the studies of ADHD medication,… Read More

1 year ago

ADHD: Storebø accused of false results and inadequate conclusions

In a thorough and evidence-based commentary on Storebø OJ. et al.'s 2015 Cochrane System Review, Dr. Dr. Tobias Banaschewski et… Read More

1 year ago

ADHD: Methylphenidate (Ritalin etc.) is safe and effective for 99% of all people

Great news! In a 2018 review by Storebø et al. it was proven that Methylphenidate was safe and effetive for… Read More

1 year ago

Hvorfor er ADHD ikke en psykisk sygdom?

ADHD er ikke en psykisk sygdom, da en sygdom er noget man kan "kurere", hvorimod en lidelse er noget man… Read More

3 years ago

ADHD er medfødt, acceptér det nu!

ADHD er en neuro-genetisk eller neuro-biologisk psykiske lidelse. Man kan ikke blive smittet med ADHD. Man er født med ADHD i sine… Read More

5 years ago

ADHD: Er du bare hysterisk?

Mange af vi der lever med ADHD kender til det med at ‘springe en sikring’. Nu har videnskaben endeligt anerkendt,… Read More

1 year ago

ADHD: Medicin og kørekort

I Danmark foretrækker vi altid ingenting og alting, andet end ADHD-medicin. Sådan er det bare, selvom det er gumpetungt og… Read More

1 year ago

ADHD: Psykoser pga ADHD medicin skyldes komorbid Skizofreni eller Bipolar lidelse, ikke ADHD-medicin

Familiel højrisiko (FHR) af skizofreni (FHR-SZ) og bipolar lidelse (FHR-BP) er yderst signifikant i komorbiditet til ADHD. En ny undersøgelse… Read More

1 year ago

ADHD: The Jury Is In On Storebø – You’re Done!

After 4 years of bickering and with no useful results, Storebø OJ. and Simonsen E. et al. have just wasted… Read More

1 year ago

Very low risk of Psychosis due to ADHD medication

Great news! New study published on March 21, 2019 provides yet more evidence to safety and efficacy of psychostimulants like… Read More

1 year ago

WTF is Emotional Dysregulation?

Emotional Dysregulation has become the talk of the town, but what is it, and why should we with ADHD even… Read More

1 year ago

Fundamental Neurobiology of ADHD and ASD

“Everybody is talking about the weather, but nobody does anything about it!” - (Storm P.). It’s the same in regards… Read More

1 year ago

ADHD: Acceptance, WISC-IV and understanding what it all means.

As a part of the diagnostic process, it is required to make both observations (subjective measures) and testing (objective measures),… Read More

1 year ago

ICD-11 Ny ADHD Diagnose

Den 18. juni 2018 udkom version 11 af WHO's diagnosesystem ICD. Med denne version er der sket en hel del… Read More

2 years ago

ADD does not exist!

ADD is widely known as the type of ADHD were you don't bounce off the walls, some call it The… Read More

1 year ago

ADHD: Can Aphantasia supercharge your gut feeling?

Having no Mind’s Eye, also known as Aphantasia, I have to rely heavily on my intuition instead. According to the… Read More

1 year ago

ADHD: 5x højere risiko for fængselsstraf

At have en nedsat hæmningskontrol medfører ikke blot fysisk hyperaktiv/impulsiv adfærd og letafledelighed. Et overset symptom ved ADHD er den… Read More

1 year ago

ADHtism – New Diagnosis?

At ADDspeaker we have our own term: ADHtism, which refers to those of us who have both ADHD and ASD,… Read More

1 year ago

Kære Camilla …

I 2016 blev jeg, via vanligt brev mail og sågar underskrevet af selveste Jette Myglegaard, daværende formand for ADHD-foreningen, ekskluderet… Read More

2 years ago

ADHD: From Cradle to Grave

ADHD is known to be associated with a wide array of comorbid psychiatric disorders and somatic diseases, which greatly influences… Read More

1 year ago

Restless Legs Syndrome (RLS) and ADHD

Having chronic or periodic involuntary limb movements, also called Periodic Limb Movement Disorder (PLMD) or Restless Legs Syndrome (RLS) are… Read More

1 year ago

Børn med ADHD voldtages af voksnes ideologiske magtkamp?

Siden 2010 har vi observeret at debatten omkring hvilken behandling der er anbefalet til børn med ADHD, primært har haft… Read More

2 years ago

New EU Consensus on Adult ADHD

Research in the field of Adult ADHD is in rapid growth in Europe in these years, last fall Franke et… Read More

1 year ago

Is it ADHD or ASD or ODD?

Many of us have difficulties with telling these three distinct disorders apart, due to their overlapping symptomalogy on self-control and… Read More

1 year ago

ADHD: Why Don’t You ‘Recall’ anything?

That ADHD causes massive impairment of Executive Functioning particular in Working Memory is not news ... But did you know… Read More

2 years ago

ADHD: Infektioner i barndommen giver højere risiko for psykiske lidelser

Vi kigger her på et helt nyt studie fra den danske stjerneforsker, Søren Dalsgaard, Ph.D. (AU) påviser en sammenhæng mellem… Read More

2 years ago

ADHD – Når timing ikke virker

Allerede tilbage i 1997, beskrev Dr. Russell A. Barkley, Ph.D. at ADHD havde stor indflydelse på hvordan tid opleves, når… Read More

2 years ago

Maskering – et nødvendigt onde eller selvdestruktion?

For at være en del af samfundet er tilpasning nødvendigt, men for mange, hvis ikke de fleste, med autisme og/eller… Read More

2 years ago

Fortæller danske ADHD forskere sandheden?

Fortæller danske ADHD forskere sandheden, når deres forskningsresultater siger et og deres udtalelser til pressen siger noget andet? Er det… Read More

5 years ago

Har mit barn ADHD?

Har mit barn ADHD ? - Dette spørgsmål stiller mange forældre sig selv, særligt efter en ferie hvor man har… Read More

3 years ago

ADHD BASIS TEORI

ADHD er et emne der tales meget om i disse tider, med særligt fokus på inklusion, om for mange får… Read More

3 years ago

Dit 10 årige barn med ADHD er moden som en 7 årig!

Dit 10 årige barn med ADHD er moden som en 7 årig! Forstå hvorfor dit 10 årige barn med ADHD… Read More

5 years ago

New ADHD Diagnosis in ICD-11 gives people hope

In June, 2018, WHO announced it's new ICD-11, and with this ADHD got a facelift and was aligned with the… Read More

2 years ago

ADHD for Newbies

I den følgende artikel, kan du læse om hvad ADHD i virkeligheden er, betyder og medfører. Da mange af de… Read More

3 years ago

ADHD er helt misforstået i Danmark

Siden jeg selv fik min ADHD diagnose for mere end 6 år siden, har jeg kæmpet med alt jeg havde… Read More

2 years ago

ADHD og Inklusion

I Danmark har vi en lang og god tradition for at pædagogiske principper er fundament for vores Folkeskole. Problemet er… Read More

3 years ago

ADHD og seksualitet

Trods det at vi ved at den nedsatte eller helt manglende impuls -og selvkontrol som er et symptom på ubehandlet… Read More

3 years ago

Danmark er et ADHD u-land

I Danmark forstår man ikke ADHD. Det står fuldstændigt klart for mig, efter at jeg nu har researchet indgående i danske publikationer… Read More

5 years ago

Den første pille – starten på mit nye liv

I dette indlæg fortæller en 35-årige sen-diagnosticeret kvinde, om sin oplevelse af at tage medicin for sine ADHD symptomer, for… Read More

3 years ago

PTSD and CPTSD in ICD-11

On June 18th, 2018, WHO released their 11th version of their International Classification of Diseases (ICD-11). I have previously taken… Read More

2 years ago

Tryk på ANDERKENDELSES-knappen – hvorfor ‘pyt-knappen’ ikke virker!

Som forælder til et barn med en udviklingsforstyrrelse er man ofte på overarbejde. Det kræver ufatteligt meget energi at kæmpe… Read More

2 years ago

This website uses cookies.