Fundamental Neurobiology of ADHD and ASD

“Everybody is talking about the weather, but nobody does anything about it!” – (Storm P.). It’s the same in regards to ADHD and ASD. Everyone thinks that they know all about it, but they really don’t! Let me guide you into the fascinating world of the Fundamental Biology of ADHD and ASD.

Continue Reading →

ADHD: Accept, Understanding and WISC-IV

My child’s WISC IV report has lots of other scores besides an IQ. What do they mean? It is a well-established good practice to perform a WISC-IV test on children suspected of having been born with ADHD. But what does the test actual say, and what does that mean for my child? In this article I explain how you interpret and understand the WISC-IV test scores, as well as how that relate to everyday functioning of your child.

Continue Reading →

ADHD Medication Facts

ADHD Medication is one of the most myth-ti-fied topics and lots of different people with their own agenda is polluting the debate – on purpose. We don’t care if you’re for or against ADHD medication, but we care about providing scientific and evidence-based knowledge, so here what we know so far …

Continue Reading →

Nocebo, ADHD and Cochrane

For the past few years now, I’ve been following the debate on the quality of the studies of ADHD medication,…

Continue Reading →

Is it ADHD or ASD or ODD?

Many of us have difficulties with telling these three distinct disorders apart, due to their overlapping symptomatology on self-control and…

Continue Reading →

Høringssvar til NKR 2018

Høringssvar til NKR for udredning og behandling af børn med ADHD fra ADDspeaker til Sundhedsstyrelsen. Vi kommenterer og argumenterer for en opdatering af God Praksis på baggrund af seneste videnskabelige evidens på ADHD-området.

Continue Reading →

ADHD – Lev stærkt, dø ung?

For første gang siden jeg begyndte at skrive blogindlæg på ADDspeaker.net, har jeg valgt at oversætte et helt videnskabeligt review/studie om ADHD, fra engelsk til dansk, idet jeg mener at netop denne nye viden er af så vigtig karakter for alle med ADHD i Danmark, at jeg gerne ville sikre mig at det nåede ud til så mange som muligt, også de der har udfordringer med engelsk.

Continue Reading →

Elvanse gav mig et liv og Intuniv gav mig mulighed for at leve det

Det, at finde den rette medicinske kombinationsbehandling når man har ADHD med en eller flere ko-morbide lidelser, er uhyre svært…

Continue Reading →