ADHD: Accept, Understanding and WISC-IV

My child’s WISC IV report has lots of other scores besides an IQ. What do they mean? It is a well-established good practice to perform a WISC-IV test on children suspected of having been born with ADHD. But what does the test actual say, and what does that mean for my child? In this article I explain how you interpret and understand the WISC-IV test scores, as well as how that relate to everyday functioning of your child.

Continue Reading →

ADHD Medication Facts

ADHD Medication is one of the most myth-ti-fied topics and lots of different people with their own agenda is polluting the debate – on purpose. We don’t care if you’re for or against ADHD medication, but we care about providing scientific and evidence-based knowledge, so here what we know so far …

Continue Reading →

Is it ADHD or ASD or ODD?

Many of us have difficulties with telling these three distinct disorders apart, due to their overlapping symptomatology on self-control and…

Continue Reading →

Borderline?!?! Eller blot misforstået Autist med ADHD

Kvinder med ADHD og/eller autisme bliver desværre ofte, alt for ofte, fejldiagnosticeret med Borderline, fordi man i DK ikke forstår…

Continue Reading →

Elvanse gav mig et liv og Intuniv gav mig mulighed for at leve det

Det, at finde den rette medicinske kombinationsbehandling når man har ADHD med en eller flere ko-morbide lidelser, er uhyre svært…

Continue Reading →

Har mit barn ADHD?

Har mit barn ADHD ? – Dette spørgsmål stiller mange forældre sig selv, særligt efter en ferie hvor man har…

Continue Reading →

Stiv pik og håret tilbage

32% af unge drenge med ubehandlet ADHD, har fået et barn, inden de er fyldt 19 år og 68% af…

Continue Reading →

Rockere, bander og ADHD

Unge med ubehandlet ADHD der kommer fra svage sociale kår, er oplagte kandidater til et liv på kanten af samfundet.…

Continue Reading →

Børn med psykiske lidelser bliver fejlbehandlet

Psykiske lidelser: Børn og unge får mindre medicin hos egen læge. Sådan lyder overskriften på DR Nyheder 28. juni 2017.…

Continue Reading →

ADHD – Når Systemet fejler

[fblike] At ADHD er en kompleks psykisk lidelse er alment kendt efterhånden. Men hvad er det egentligt der går galt?…

Continue Reading →

Hvorfor er ADHD ikke en psykisk sygdom?

ADHD er ikke en psykisk sygdom, da en sygdom er noget man kan “kurere”, hvorimod en lidelse er noget man…

Continue Reading →

Voksen ADHD – Hvad er nu det?

Hvad er ADHD? ADHD er en diagnose som gives til personer der udviser et samlet symptombillede, hvor manglende impuls -og…

Continue Reading →

Danske kommuner skyld i racisme

[fblike] Danske kommuners kassetænkning opfordrer til racisme Som jeg vil redegøre for, i denne artikel, så er kassetænkning mellem Stat…

Continue Reading →

Flygtninge koster Danmark 6 mia. kr. om året

Efter tre års kamp fik stofmisbrugeren Michael ’Krølle’ Hansen i oktober endelig tilkendt førtidspension. Men han nåede ikke at få den…

Continue Reading →