How to Create the Psychopaths of the Future

[fblike] According to the latest scientific data, 63.8% of all those who suffer from ADHD, also suffer from another (comorbid)…

Continue Reading →

Medierne fortæller ikke sandheden

[fblike] Den offentlige debat i medierne er stærkt præget af en stor modstand imod medicinering af børn med ADHD. Årsagen?…

Continue Reading →

Mere end 40.000 ældre har uopdaget ADHD

[fblike] “Mormor, mormor, har du osse ADHD?”. Overraskende mange kvinder over 65 år kan rent faktisk svare ja til dette…

Continue Reading →

PPR fiasko: Umodne børn halser efter i Folkeskolen

[fblike] På forsiden af Berlingske, kunne man i dag læse at “Umodne børn i skole »får utroligt mange hug«. I denne…

Continue Reading →

New Adult ADHD Diagnosis

[fblike] The suggested new diagnostic criteria for Adult ADHD makes a lot more sense to me, than the current ones.…

Continue Reading →

ADHD er en psykisk lidelse

[fblike] ADHD er en psykisk lidelse. Dette er et faktum. Jeg bliver ofte mødt med voldsom modstand, når jeg nævner…

Continue Reading →

Førtidspension – kvinderne tager skraldet!

[fblike] Er det rimeligt at kvinder mellem 30-39 år har fået 300% mindre mulighed for at få førtidspension? Siden 2013…

Continue Reading →

ADHD medicin – du har ikke noget valg!

[fblike] I Danmark har man reelt blot valget mellem ADHD medicin med Methylphenidat eller Lisdexamfetamin. Men det er langt fra…

Continue Reading →

ODD skyldes oftest ubehandlet ADHD

[fblike] Ny forskning viser at medicinsk ubehandlet ADHD helt ned til 4 års alderen, forøger risikoen for at udvikle ODD.…

Continue Reading →

Fortæller danske ADHD forskere sandheden?

[fblike] Fortæller danske ADHD forskere sandheden, når deres forskningsresultater siger et og deres udtalelser til pressen siger noget andet? Er…

Continue Reading →

Danmark er et ADHD u-land

[fblike] I Danmark forstår man ikke ADHD. Det står fuldstændigt klart for mig, efter at jeg nu har researchet indgående i…

Continue Reading →

ADHD medicin har ingen farlige bivirkninger

[fblike] Ny forskning viser at man ikke kan påvise at methylphenidat har en gavnlig virkning på ADHD (hvilket jo ingen…

Continue Reading →

Kontanthjælpsreformen 2013 er en fiasko!

[fblike] Kontanthjælpsreformen 2013 er en fiasko! Det at have ADHD er ikke blot en stor byrde for en selv, ens…

Continue Reading →

Diskrimination – ikke forstået i DK

[fblike] Diskrimination – ikke forstået i DK Hvad har Justitsminister Søren Pind, tidligere formand for Børnerådet, Lisbeth Zornig, og Professor…

Continue Reading →