Voksen ADHD – Hvad er nu det?

On 10. January 2017

Hvad er ADHD?

ADHD er en diagnose som gives til personer der udviser et samlet symptombillede, hvor manglende impuls -og selvkontrol, manglende evne til at forudse fremtidige konsekvenser af nutidige handlinger, samt manglende evne til at udskyde en belønning.

Disse faktorer gør at personer med ADHD ofte udviser en hyperaktiv adfærd, med svingende energi -og humørniveau, samt manglende vedholdenhed i opgaveløsninger.

Årsagen til disse symptomer skal findes i en manglende alderssvarende udvikling i den fysiske hjerne, der gør at personer med ADHD er ca. 30% længere tid om at udvikle alderssvarende kompetencer og dermed har en manglende alderssvarende adfærd, inklusiv manglende evne til at moderere følelser, samt verbal og nonverbal kommunikation.

Forskning viser at et barn på 10 år, med ADHD, har en impuls -og selvkontrol der er på niveau med et barn på 7 år, uden ADHD. Denne diskrepans fortsætter gennem hele livet, men udlignes markant omkring 30 års alderen for personer med ADHD, idet deres fysiske hjerne er færdigudviklet, mod omkring 25 års alderen for personer uden ADHD.

Efterhånden som ens hjerne modnes, vil man se at nogle symptomer vil blive minimeret, hvorimod andre til forblive. Det har i mange år, fejlagtigt, ført til at man har antaget at ADHD er en børnesygdom, som man vokser fra.

Dette er imidlertid ikke korrekt, da man kan se at 2 ud af 3 personer med ADHD i barndommen, fortsat har væsentlige symptomer i voksenlivet, af en sådan karakter at de medfører handicap i mødet med samfundets normer og krav.

Kort sagt kan man sige at: “Man fødes med ADHD og man dør med ADHD”.

Hvad er Voksen ADHD?

Der findes ingen officielle beskrivelser af hvad Voksen ADHD er, men der findes nogle gode forklaringer på hvilke symptomer, der er mest dominerende og dermed kan bruges til at analysere symptombilledet og se om det samlet set viser tegn på Voksen ADHD.

Jeg har forsøgt at formulere en kort forklaring, der belyser hvad Voksen ADHD omhandler:

Voksen ADHD er et samlet symptombilleder, der giver svære interpersonelle og intrapersonelle vanskeligheder i forhold til at indgå i sociale fællesskaber med andre. Oftest viser ADHD sig ved at en person kan være overstimuleret, verbalt eller nonverbalt, kan springe fra emne til emne, samt have en manglende evne til alderssvarende impuls -og selvkontrol.

Ydermere er Voksen ADHD kompliceret ved en lang række tillærte symptomer af psykosocial karakter, såsom følelser af at være udenfor, være forkort, være forfulgt af bebrejdelser, være underlagt andres begrænsninger, samt manglende indsigt i egen adfærd og resultatet af sine handlinger på sit miljø.

Mange personer med Voksen ADHD lider af depression, angst, misbrug og manglende selvtillid, hvilket gør at der er en overrepræsentation af ledighed, skilsmisser, kriminalitet, misbrug, ulykker og selvmord, set i forhold til befolkningen generelt set.

Hvad siger videnskaben?

“Adult ADHD is conceptualized as a disorder of age-inappropriate behavior that occurs because of maldevelopment of 2 related neuropsychological domains. The neuropsychological symptoms seen in adults with ADHD may be explained by deficits in executive function, which can be broadly defined as a set of neurocognitive processes that allow for the organization of behavior across time so as to attain future goals. Executive function is comprised of 2 broad domains: inhibition and metacognition. Inhibition encompasses the ability to inhibit motor, verbal, cognitive, and emotional activities. In turn, deficits in inhibition contribute to deficits in the development of 4 aspects of executive function in the domain of metacognition, which include nonverbal working memory, verbal working memory, planning and problem-solving, and emotional self-regulation. Understanding the ways in which deficits in executive function contribute to the symptoms of ADHD can help in differentiating ADHD from disorders that share similar characteristics.”
Dr. Russell A. Barkley, Ph.d.

Dr. Barkley beskriver her, hvordan en person med Voksen ADHD har en manglende alderssvarende udvikling indenfor både neurologiske, neuropsykiatriske og psykosociale områder, der tilsammen gør sig gældende i mindst 2 livsområder (hjemme, arbejde eller hjemme, studiet), samt at personen har svært ved at regulere sine følelser (positive og negative), samt har en manglende evne til at sætte sig fremtidige mål og samtidigt holde fast i de delmål der skal til for at nå hovedmålet.

Et klassisk eksempel på dette kunne være: Slankekur.

En slankekur består af flere dele, først en beslutning om at sætte sig et konkret fremtidigt mål, f.eks. en vægt. Dernæst skal der formuleres en lang række delmål, f.eks. kost, motion, motivation etc. For at nå hovedmålet er det nødvendigt at nå delmål undervejs, f.eks. i forbindelse med kost. Ved at spise en valgt type af kost, kan man positivt påvirke muligheden for at nå sit hovedmål. Et resultat af Voksen ADHD er dog imidlertid, at man ikke producerer nok af neurotransmitteren, Dopamin, som er hjernens belønningsstof, og som resultat af dette, har man tendens til at tage beslutninger der gavner personen i nuet, men ikke nødvendigvis tjener til at man kan nå sit fremtidige hovedmål.

Kort sagt, man spiser en Mars bar nu, fordi det føles godt nu, og glemmer at det påvirker ens hovedmål, der ligger ude i fremtiden. Derfor er afhængighed hos personer med Voksen ADHD meget almindeligt og der er videnskabelige beviser på at det skyldes en kombination af en ubalance i dopaminniveauet i hjernen, samt den manglende fysiske udvikling i hjernen der har skabt et ukomplet udviklingsniveau på de dele af hjernen der varetager langsigtet planlægning og udskydelse af behov.

/ADDspeaker

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.