ADHD – Fakta

ADHD er en biologisk betinget, genetisk (ca. 70%) eller neurobiologisk (ca. 30%), medfødt (man kan ikke udvikle ADHD, man er født med det) og kronisk (der findes ingen måde at helbrede ADHD på), specifik (primært nedsat hæmningskontrol) udviklingsforstyrrelse (hjernen udvikles med 30-40% forsinkelse), altså en psykisk lidelse (ikke sygdom), der medfører en nedsat psykisk funktionsevne, et handicap i mødet med samfundets normer og krav., der rammer mellem 5-10% af alle børn og mellem 3-5% af alle voksne, og hvor mellem 40-65% af alle der er udredt i barndommen, fortsat har signifikante symptomer som voksne, hvilket gør ADHD til en livslang, varig og væsentlig funktionsnedsættelse, der er kontekstafhængig i forhold til graden de handicap personen oplever. Ubehandlet ADHD (medicinsk) medfører en mellem 6-10x forhøjet risiko for selvmord, samt en middellevetid der er 12,7 år kortere, end befolkningen bredt set. ADHD er en fysisk betinget, psykisk lidelse, der kræver neurokemisk behandling (medicin) for at mediere de medfødte ubalancer i hjernens funktioner, for derved at reducere symptomerne og forbedre personens habituelle livskvalitet.”
 Peter ‘ADDspeaker’ Vang (2019)

Leave a Reply