ICD-11, ICF og ICHI – på dansk

Introduktion

Formålet med disse dokumenter er, at give dig som læser, en mulighed for at få det første indtryk af ICD-11, ICF og ICHI – på dansk.

ADDspeaker har forsøgt at være tro mod de originale engelske tekster, men på grund af mængden af tekst der har skulle oversættes, har vi været nødtvunget til at anvende en semi-automatisk oversætter fra Deepl.com. Disse versioner er på ingen måde officielle.

God fornøjelse,
Camilla Rosendal, ADDspeaker (juni 2023)

WHO – Family of Classifications (WHO-FIC)

WHO-FIC består af 3 væsentlige hovedområder, ICD-11 indeholder de diagnostiske krav , ICF indeholder de funktionsmæssige kriterier, og ICHI indeholder definitioner på de helbredsmæssige interventioner og behandlingsmuligheder. Tilsammen udgør de et meget avanceret, konkret og specifikt værktøj til diagnosticering, behandling og fastlæggelse af funktionsnedsættelse.

Her på denne side har vi samlet dem alle 3 – oversat til DANSK – og vi håber, at I vil få glæde af den første danske oversættelse af disse 3 værktøjer.

International klassifikation af sundhedsinterventioner (ICHI)

International Classification of Health Interventions (ICHI) er et fælles værktøj til rapportering og analyse af sundhedsinterventioner til kliniske og statistiske formål. 

ICHI dækker interventioner udført af en bred vifte af udbydere på tværs af det fulde omfang af sundhedssystemer og inkluderer interventioner om: diagnostisk, medicinsk, kirurgisk, mental sundhed, primær pleje, allieret sundhed, funktionsstøtte, rehabilitering, traditionel medicin og folkesundhed. ICHI til ICD-11 kan du finde her

International klassifikation af funktionsevne, funktionsnedsættelse og helbredstilstand (ICF)

International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) er både en bio-psyko-social helhedsmodel og en klassifikation. Ved at anvende ICF er det muligt at beskrive en borgers/patients funktionsevne med fokus på krop, aktivitet og deltagelse – samt de helbredsmæssige og kontekstuelle (personlige og omgivelsesmæssige) faktorer, der påvirker funktionsevnen. ICF til ICD-11 kan du finde her

International klassifikation af sygdomme (ICD)

Med sine 26 kapitler og 2 tillæg, består denne version 11 af mere end 800 sider i alt. Da dette vil være et uoverskueligt dokument at finde rundt i, har vi delt det op i de enkelte kapitler, i hvert sit dokument.

ICD-11 – DANSK – INDHOLDSFORTEGNELSE
OMRÅDEDOWNLOAD
KAPITEL 1
– VISSE INFEKTIØSE ELLER PARASITÆRE SYGDOMME
Download PDF
KAPITEL 2
– NEOPLASMA
Download PDF
KAPITEL 3
– SYGDOMME I BLODET ELLER BLODDANNENDE ORGANER
Download PDF
KAPITEL 4
– SYGDOMME I IMMUNSYSTEMET
Download PDF
KAPITEL 5
– ENDOKRINE, ERNÆRINGSMÆSSIGE ELLER METABOLISKE SYGDOMME
Download PDF
KAPITEL 6
– PSYKISKE, ADFÆRDSMÆSSIGE ELLER NEUROUDVIKLINGSMÆSSIGE LIDELSER
Download PDF
KAPITEL 7
– SØVNFORSTYRRELSER
Download PDF
KAPITEL 8
– SYGDOMME I NERVESYSTEMET
Download PDF
KAPITEL 9
– SYGDOMME I DET VISUELLE SYSTEM
Download PDF
KAPITEL 10
– SYGDOMME I ØRET ELLER MASTOIDPROCESSEN
Download PDF
KAPITEL 11
– SYGDOMME I KREDSLØBSSYSTEMET
Download PDF
KAPITEL 12
– SYGDOMME I ÅNDEDRÆTSORGANERNE
Download PDF
KAPITEL 13
– SYGDOMME I FORDØJELSESSYSTEMET
Download PDF
KAPITEL 14
– SYGDOMME I HUDEN
Download PDF
KAPITEL 15
– SYGDOMME I BEVÆGEAPPARATET ELLER BINDEVÆVET
Download PDF
KAPITEL 16
– SYGDOMME I DET GENITOURINÆRE SYSTEM
Download PDF
KAPITEL 17
– TILSTANDE RELATERET TIL SEKSUEL SUNDHED
Download PDF
KAPITEL 18
– GRAVIDITET, FØDSEL ELLER PUERPERIUM
Download PDF
KAPITEL 19
– VISSE TILSTANDE MED OPRINDELSE I DEN PERINATALE PERIODE
Download PDF
KAPITEL 20
– UDVIKLINGSMÆSSIGE ANOMALIER
Download PDF
KAPITEL 21
– SYMPTOMER, TEGN ELLER KLINISKE FUND, IKKE KLASSIFICERET ANDETSTEDS
Download PDF
KAPITEL 22
– SKADE, FORGIFTNING ELLER VISSE ANDRE KONSEKVENSER AF YDRE ÅRSAGER
Download PDF
KAPITEL 23
– EKSTERNE ÅRSAGER TIL MORBIDITET ELLER MORTALITET
Download PDF
KAPITEL 24
– FAKTORER, DER PÅVIRKER SUNDHEDSTILSTAND ELLER KONTAKT MED SUNDHEDSVÆSENET
Download PDF
KAPITEL 25
– KODER TIL SÆRLIGE FORMÅL
Download PDF
KAPITEL 26
– SUPPLERENDE KAPITEL – TRADITIONELLE MEDICINSKE TILSTANDE – MODUL 1
Download PDF
KAPITEL V
– SUPPLERENDE AFSNIT TIL FUNKTIONSVURDERING
Download PDF
KAPITEL X
– UDVIDELSESKODER
Download PDF