Unikke besøgende siden 2015

  • 186,689 personer

Har min mand ADHD?

Share

ADHD har i mange år været anset for at være en børnesygdom. Det er det ikke længere. Rent faktisk er der i dag, flere voksne, end børn, der er i behandling for ADHD. Tag testen og se om du måske har voksen ADHD!

[fblike]

Selvom 1/3 af børn med ADHD ‘vokser sig fra deres ADHD’, så er der reelt tale om at det er deres mest alvorlige og synlige symptomer, der forsvinder, efterhånden som den udviklingsforstyrrelse, som ADHD jo i virkeligheden er, begynder at fortage sig, når deres fysiske udvikling i hjernen, forsinket, bliver færdig med at vokse. Men hvad med de 2/3 som fortsat har alvorlige symptomer, resten af livet? Hvad med dem? Det er emnet for denne artikel.

Hvordan finder jeg ud af om jeg har ADHD?

Der findes ingen fysisk test man kan tage, men der findes nogle værktøjer som kan hjælpe med at få afgjort om dét du bokser med, måske ikke blot er ‘dovenskab’, ‘manglende motivation’, ‘barnlig omgang med penge’, ‘umodent forhold til tid’, osv. osv. osv.

Den ‘test’ jeg har fundet, som jeg føler er den der giver det bedste og hurtigste overblik, er en som endnu ikke er offentliggjort og derfor ikke er med i diagnoseværktøjerne i psykiatrien endnu. Til gengæld er den lavet af verdens førerende forsker indenfor ADHD, igennem de seneste 40 år, Dr. Russell A. Barkley, Ph.D., og er taget fra den nyeste version af den amerikanske ‘speciallægehåndbog’ for udredning og behandling af ADHD.

Oversat til dansk lyder spørgsmålene således;

Kriterier: Har mindst 6 (eller flere) af de følgende symptomer, eller mindst 4 (eller flere) af de første 7 symptomer, der har stået på i mindst 6 måneder i en grad der er utilpasset og inkonsistent med det forventede alderssvarende niveau:

1. Bliver ofte distraheret af eksterne stimuli. (Lyde, lugte, bevægelser m.v.).

2. Tager ofte impulsive beslutninger.

3. Har ofte problemer med at stoppe en igangværende aktivitet eller adfærd, selvom man godt véd at man burde. (F.eks. fortsætter med at spille computer, selvom man godt er klar over at man så ikke når bussen).

4. Påbegynder ofte et projekt eller en opgave, uden ordentligt at læse eller lytte til den medfølgende instruktion.

5. Overholder ofte ikke deres aftaler med andre eller får ikke færdiggjort aftalte opgaver til tiden.

6. Har ofte problemer med at udføre en opgave i dens naturlige eller rigtige rækkefølge.

7. Kører oftere for stærkt i bil, set i forhold til gennemsnittet, eller hvis intet kørekort; har ofte problemer med at deltage i fritidsaktiviteter, eller problemer med at more sig på en behersket måde.

8. Har ofte problemer med at fastholde opmærksomheden på en fritidsaktivitet eller opgave, over tid.

9. Har ofte problemer med at organisere opgaver og aktiviteter.

Kan du svar JA til enten 6 af de 9 ovenstående eller 4 af de første 7 kriterier, så er der en relativ høj sandsynlighed for at du kan have ADHD, og jeg vil derfor anbefale at du søger din læge om at få en udredning.

Se også denne video på knap 3 min. der kort forklarer hvad det betyder at vokse op med ubehandlet ADHD og først finde ud af at det var dét der har fucket ens liv op …

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=_GZx65d_HsI[/embedyt]

Man vokser ikke fra sin ADHD

Det er en myte at man vokser fra sin ADHD. Helt konkret så er der tale om at når man har ADHD så lider man af en medfødt udviklingsforstyrrelse, der giver en lang række symptomer, bl.a. de mest kendte, hyperaktivitet, impulsivitet og uopmærksomhed.

DR har for nyligt lavet denne glimrende lille 25 min. lange dokumentar omkring Voksen ADHD:

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=DW29ByNJgIo[/embedyt]

Årsagen skal dog findes et andet sted, nemlig i det at ADHD medfører en forsinkelse i hjernens fysiske udvikling, der svarer til at man kan trække ca. 30% fra en person med ADHD’s fysiske, kronologiske alder, og dermed finde personens såkaldte Executive Age, hvilket betyder at en person med ADHD på fysisk, kronologisk 10 år, rent faktisk har en modenhed på deres impuls -og selvkontrol, svarende til et barn på 7 år, uden ADHD.

Denne diskrepans fortsætter langt op i livet og forskning viser at en hjerne hos en person med ADHD, først når det færdige udviklingsstadie, i den alder af ca. 30 år, mod som normalt omkring 18-20 år. Dette betyder dog ikke at man er ‘vokset fra sin ADHD’ det betyder blot at nu er ens hjerne færdig med at udvikle sig og dermed har ‘indhentet’ det niveau som man anser for at være et endelige normal niveau, for den menneskelige hjerne.

Mange børn oplever at deres mest synlige og alvorlige symptomer på ADHD, langsomt fortager sig i løbet af teenage-årerne, efterhånden som deres forsinkede udvikling i hjernen begynder at indhente deres jævnaldrende. Det betyder dog samtidigt at de endnu flere, der ikke vokser fra deres symptomer, langsomt begynder at internaliserer den kendte adfærd fra barndommen. Den ydre hyperaktivitet, impulsivitet og uopmærksomhed bliver dermed usynlig og foregår mere inde i hovedet på personen med ADHD, og det medfører ofte at personen udvikler angst og depression.

ADHD bliver usynligt

Faktisk viser videnskabelig forskning, at 80% af alle med ADHD, har enten angst eller depression ved siden af deres ADHD, og hele 55% har både angst OG depression, ved siden af deres ADHD. Dette skyldes, at personen fortsat kæmper med sine symptomer i voksenalderen, men nu blot usynligt og ‘inde i hovedet’.

Derfor bliver mange personer med ADHD ikke opdaget og lever derfor med en alvorlig psykisk lidelse, der medfører nogle svære sociale handicap, særligt i forhold til uddannelse og arbejde, men også i stor udstrækning i forhold til familielivet, både som forældre selv, men ligeledes som børn af deres egne forældre, med ubehandlet ADHD. Disse forhold gør, at mange personer med ADHD, ikke blot har problemer på deres uddannelse og job, men i stor udstrækning også i deres familieliv.

De formår ikke at finde den ro og det overskud der skal til for at skabe en stabil familie, da de selv er i ubalance, og ikke har det overskud som der kræves, for at skabe en harmonisk familie. Derfor oplever mange voksne med ADHD at blive skilt (ca. 1/3) og flere endda at blive det, flere gange i deres liv.

Som ung med ubehandlet ADHD, er risikoen for at man bliver forældre som ung, så høj at 1/3 af alle drenge under 19 år, har fået et barn, og at 2/3 af alle piger med ubehandlet ADHD, har været gravide, mindst én gang, inden de fyldte 19 år. Det gør at mange familier begynder som ungdomsforelskelser og når der kommer børn ind i billedet, så medfører det så megen stress, at personen med ADHD simpelthen ikke formår at bevare roen og overblikket og derfor ses de mange brudte familieforhold.

Voksne med ADHD har selv forældre med ADHD

ADHD er en af de mest genetisk arvelige lidelser, vi kender til. Det betyder at hvis et barn har ADHD, så er sandsynligheden for at mindst én af forældrene også har det, ca. 50/50. Dette forhold gør sig også gældende når vi ser på bedsteforældrene, hvor mindst én af bedsteforældrene også selv har, oftest uopdaget, ADHD.

Da det at leve med ubehandlet ADHD medfører en meget forhøjet risiko for misbrugsadfærd (selvmedicinering), så er op imod 1/5 af alle med ADHD også samtidigt misbrugere, typisk af alkohol, hash og euforiserende stoffer. Faktisk er mere end halvdelen af alle heroin-misbrugere, personer med ubehandlet ADHD.

Det betyder at børn med ADHD alt for ofte vokser op i svære sociale miljøer, hvor de tidligt bliver udsat for følgerne af forældrenes misbrug, hvilket igen afstedkommer at deres angst og depression får mulighed for at rodfæstes endnu mere, samt skaber dårlige forhold for at få en grundlæggende uddannelse.

Når 1/3 af alle børn med ubehandlet ADHD ikke formår at fuldføre folkeskolen og få et afgangsbevis, skal årsagen findes i både barnets sociale hjemmemiljø i lige så høj grad, som i barnets eget sociale liv i skoleklassen. Dertil skal lægges at mange børn med ubehandlet ADHD samtidigt lider af indlæringsvanskeligheder.

Når man er et barn med ubehandlet ADHD, der vokser op i et hjem med en eller flere forældre og bedsteforældre, der selv lider af ubehandlet ADHD og ofte også har et misbrug oveni, så betyder det at et barn med ubehandlet ADHD, er kommet rigtigt skidt fra start, i deres liv.

Voksne med ADHD har ringe uddannelse

Set i lyset af den opvækst som mange med ubehandlet ADHD har oplevet, så er det intet under at over 70% må leve på offentlig forsørgelse. En stor del har så svære symptomer at de må førtidspensioneres i en tidlig alder, resten bliver parkeret på enten formålsløse ressourceforløb under kontanthjælpssystemet eller som evighedsstudenter på SVU.

Når man kun har dårlige erfaringer med skolegang og uddannelse fra barndommen, så er chancen for at man får en videregående uddannelse meget lille og kun ganske få formår at få en universitetsgrad. De der klarer sig på trods, er enten selvstændige eller har et job hvor boglige egenskaber ikke nødvendigvis er den fremtrædende kompetence.

Mange trives fremragende i job hvor der er skiftende udfordringer, højt aktivitetsniveau og mulighed for at få adrenalinen til at pumpe. Især Forsvar, Politi, Brandvæsen og Akuthjælp, er områder hvor voksne med ADHD ser ud til at klare sig, endda ofte bedre end deres kolleger, da den øgede spænding i jobbet er med til at fastholde deres koncentration, fokus og glæde ved deres arbejde.

Forsvaret diskriminerer groft voksne med ADHD

I USA er det meget udbredt at personer med ADHD har stor succes indenfor disse fagområder. Men i Danmark har man en politik om at voksne med ADHD der tager deres lægeordinerede medicin, ikke er velkomne i disse fag. På trods af at det strider imod al forskning, erfaring og fornuft, så kan man ikke blive ansat i det danske forsvar, med begrundelsen:

Specifikt for sygdommen ADHD vil der ske udelukkelse fra militær ansættelse, såfremt lidelsen er af en grad som kompromitterer funktionsevnen eller på anden vis er invaliderende, eller er i en form, der medfører væsentlige ulemper for omgivelserne. Ligeledes vil brug af medicin til behandling af ADHD medføre udelukkelse, da den nødvendige adgang til medicin ikke kan garanteres kontinuerligt under en udsendelse i en international mission.

Folketingets Forsvarsudvalg, spørgsmål nr. 162 af 9. April 2013

Som mange nok godt kan regne ud, så er ADHD medicin ikke just livsnødvendigt, eftersom blot 9% af alle med ADHD i Danmark, rent faktisk får medicin. Derfor er Forsvarets argumentation ikke blot tåbelig, den er udtryk for decideret diskrimination og det er det samme argument der gør sig gældende i alle andre dele af samfundet, tragisk nok særligt indenfor de fag, hvor personer med MEDICINERET ADHD, rent videnskabeligt og evidensbaseret, klarer sig allerbedst!

Mange tror fejlagtigt, at personer med ADHD er født uden evnen til empati, men det er en meget stor misforståelse, for reelt er der tale om at man har en overudviklet retfærdighedssans, der sammen med et nogle gange meget sort/hvidt syn på tilværelsen, oftest er det som skaber de situationer hvori en person med ADHD ‘tænder af’ og ikke er i stand til at kontrollere deres temperament. I fag hvor ret og uret, liv eller død, samt hvor omsorg er i højsædet, udviser personer med ADHD normalt en endog højere grad af empati, end befolkningen bredt set, fordi de netop selv har oplevet følgerne af ikke at blive mødt med forståelse, anerkendelse og respekt, i deres eget liv.

Lægemiddelstyrelsen er heller ikke er hak bedre

Dette argument fra Forsvaret, er ikke blot lægefagligt uanstændigt, det vidner også om den omfattende uvidenhed der hersker i Danmark omkring ADHD og medicinering, hvilket sørgeligt nok kan spores hele vejen tilbage til Lægemiddelstyrelsen selv, der i den seneste behandling af ADHD medicin og muligheden for ‘Enkelttilskud’, skrev følgende i deres begrundelse:


Efter at jeg havde indgivet et høringssvar med dokumentation af at deres begrundelse ikke havde nogen substans og/eller videnskabelig evidens, ifølge Dr. Barkley som jeg bad om at udtale sig i sagen, ændrede Medicintilskudsnævnet deres begrundelse, men ikke deres afgørelse, til følgende:


Som det kan ses, har de foretaget en ‘ansigtsløftning’ af deres begrundelse, fjernet de værste ‘rynker’ og kommet lidt ‘pudder på’ for at dække over deres oprigtige fordomme, men har i bund og grund ikke reelt ændret på deres holdning, nemlig ‘at personer med ADHD generelt ikke er til at stole på’, slet ikke i forhold til deres medicinforbrug.

Det skuffende er, at 51% af de der får ADHD medicin i Danmark rent faktisk er under 18 år og dermed er det altså børnenes forældre man anklager for at videresælge deres børns medicin, såvel som de voksne der har recept på, efter en grundig udredning i psykiatrisk regi, deres ADHD medicin. Hvordan man hos en offentlig myndighed kan tillade sig at være så åbenlyst diskriminerende, er mig en forstandig gåde. Det er dog langt fra det eneste eksempel på denne adfærd, fra det offentliges side.


Selv landets Justitsminister er ude med riven

Da daværende Justitsminister, Søren Pind (V), i november 2015, gik på Go’ Morgen Danmark på landsdækkende TV2, og i en debat om de forføærdelige terror-angreb i Paris, dage forinden, var Søren Pind ikke sen med sin umiddelbare ‘diagnose’ af roden til disse terror-angreb:

Er det så svært at forstå at hvis man er en yngre mand med en ADHD diagnose hvor ens mor ikke rigtig har styr på tingene, faren gennemtæsker en, at man render rundt uden at få passet sin skole, ikke lærer noget, og så i sidste ende så det eneste sted man møder struktur, det er i et bandemiljø hvor der er regler, penge, konkrete aktiviteter, vold og hvor man så bliver lokket ind i et krydsfelt hvor så religion spiller en rolle. Er det virkelig så svært for os at forstå at det er noget som har en atraktion på nogle bestemte mennesker og hvor vi så skal gå ind og bryde den mekanisme? Det synes jeg faktisk ikke, jeg synes der er nogle ting hvor vi bliver nød til at tænke os om istedet for bare at stemple folk som idioter, og det har der jo nok været en tendens til.

Daværende Justitsminister, Søren Pind (V), Go’ Morgen Danmark, TV2

Jobcentrene parkerer voksne med ADHD på kontanthjælp

I dag er ca. 20% af alle voksne med ADHD, på kontanthjælp. Det svarer til at 44.000 af de ca. 220.000 voksne danskere med ADHD, i dag lever på lavest mulige eksistensminimum på kontanthjælp. De fleste af dem er tvunget ud i såkaldte ‘ressourceforløb’ der øjensynligt skulle have til formål at få den ledige bedre rustet til at møde arbejdsmarkedets krav, men som i virkeligheden blot er et udtryk for kassetænkning af værste skuffe, mellem Stat og kommune, idet kommunerne modtager en ekstra høj refusion til en ledig der er i ressourceforløb, (2/3 af ydelsen betales af Staten), hvorimod en person med ADHD der får tilkendt førtidspension, ikke blot stiger i ydelse, men også udløser et langt lavere refusionsbeløb fra Staten (1/3 af ydelsen betales af Staten), hvilket afstedkommer at personer med ADHD ikke bliver ordentligt visiteret og tilkendt den førtidspension som i overvældende grad er nødvendig.

Døden løser problemerne for voksne med ADHD

Da en person med ubehandlet ADHD typisk har levet et liv med store psykiske, fysiske og ikke mindst sociale konsekvenser, hvor årsagen kan spores direkte tilbage til deres ubehandlede ADHD i barndommen, deres dårlige uddannelse, svage familierelationer, arbejdsløshed, misbrug og ikke mindst ensomhed, så er det ikke noget under at mange bukker under for presset, enten med dyb depression, misbrug eller selvmord.

Alene det at lide af ubehandlet ADHD øger risikoen for at ‘dø en unaturlig tidlig død’ med 50%, set i forhold til befolkningen bredt set, samt gør at der er 3x højere risiko for at være død, inden man fylder 43 år, end det ses for befolkningen generelt.

Når man så efterfølgende vælger at parkere en voksen med ADHD på laveste ydelse på kontanthjælp med kontanthjælpsloft, samtidigt med at man har strammet præcedens for tilkendelse af førtidspension, ingen reel støtte giver for at inkludere den voksne med ADHD på arbejdsmarkedet, stigmatisere personer med ADHD i det offentlige rum, nægter dem adgang til at tjene i det danske forsvar, politi, brandvæsen og akutberedeskab, samt beskylder dem for at være ‘impulsive narkohandlere’ og ‘potentielle, radikale terrorister’, så er det eddermeme nået derud, hvor jeg siger stop!

Har din mand ADHD?

Eller måske er det din kone?

Hvis ja, så velkommen i klubben af offentligt stigmatiserede, ikke-inkluderede, under-uddannede, arbejdsløshedsramte og generelt uanstændigt behandlede borgere. Vi er allerede omkring 140.000 i denne klub i forvejen og modsat resten af samfundet, så er du velkommen hos os, for vores værdier bygger på forståelse, anerkendelse og respekt, især for mangfoldighed, kreativitet, gåpåmod, originalitet og ‘kontrolleret aggression’, som du har en unik kombination af.

Gør dig selv den tjeneste at få tjekket om du måske er ‘en af os’, så du kan få den behandling som både du og ikke mindst din familie, vil sætte stor pris på, og som du vil opleve med stor sandsynlighed, vil forandre dit liv og det til det positive.

Så ud af busken, ned til lægen, få en udredning og få den medicin som vi ved er det der virker, og virker med det samme, så du kan få lov til for første gang i dit liv at få en fornemmelse af hvad det vil sige at være, såkaldt ‘normal’ …

Du kan begynde med at få en indikation af om du skulle have ADHD ved at læse denne artikel her, som indeholder en tjekliste over de mest normale symptomer som vi voksne med ADHD oplever: http://addspeaker.net/new-adult-adhd-diagnosis/

[fblike]

/ADDspeaker

Tags: ADHD
Leave a Comment

Recent Posts

ADHD: Inklusion er en kæmpefiasko

NYT dansk studie: 6 ud af 10 børn med ADHD gennemfører IKKE folkeskolen. Vi har længe vidst, at skolegang og… Read More

2 weeks ago

ADHD: Jeg ER jo en god mor!

PDA er mere udbredt end de fleste ved, og i denne artikel beskriver hvordan vi sammen med direktør Camilla Skovgård… Read More

1 week ago

ADHtisme: Hvad er det?

ADHD med komorbid Autisme har vi valgt at betegne som ADHtisme her hos ADDspeaker. Årsagen er, at mellem 50-70% af… Read More

9 months ago

ADHD: Når ferietiden er lig med utryghed

Hver sommer så oplever mange forældre til børn med diagnoser, at hele familiens stressniveau stiger, og ferien kan hurtigt ende… Read More

3 weeks ago

ADHD er ikke mit valg, det er til gengæld mit livsvilkår!

ADHD er som vejret, alle taler om det, men kun få forstår hvor komplekst vejret i virkeligheden er. Lad os… Read More

2 weeks ago

ADHD medicin for begyndere

Der findes få emner der er så megen debat om, som ADHD medicin, særligt i forhold til børn. Desværre bygger… Read More

3 years ago

Opdateret anbefaling for valg af ADHD-medicin

Et af de spørgsmål som jeg oftest bliver bedt om at svare på, handler om medicin. Folk ønsker at vide… Read More

7 months ago

ADHD: Pigerne bliver overset pga uvidenhed og kønsbias

I mange år har megen forskning tydet på, at mellem 50-75% af piger med ADHD er udiagnosticerede, og at de… Read More

2 weeks ago

Elvanse gav mig et liv og Intuniv gav mig mulighed for at leve det

Det, at finde den rette medicinske kombinationsbehandling når man har ADHD med en eller flere ko-morbide lidelser, er uhyre svært… Read More

2 years ago

Emotions are constructions of the world, not reactions to it

The science of emotion has been using folk psychology categories derived from philosophy to search for the brain basis of… Read More

1 month ago

Søvnproblemer og ADHD

Det er velkendt, at ADHD og søvnproblemer er noget det tit går hånd i hånd. Den gængse forklaring, som de… Read More

3 weeks ago

ADHD: Hvorfor pædagogik og adfærdsterapi ikke virker … alene

Hvorfor pædagogik og adfærdsterapi ikke virker ... alene. ‘Kampen’ mellem dem der for medicin og dem der imod medicin, bygger… Read More

6 months ago

ADHD: Medicin hæmmer ikke væksten!

Når man kommer til BUC med sit barn og får barnet udredt og efterfølgende medicineret, så er protokollen meget striks… Read More

2 months ago

Barkley’s Adult ADHD Checklist

Barkley’s Adult ADHD Checklist is an evidence based and scientifically valid, short screening for symptoms of Adult ADHD. It can… Read More

5 months ago

ADD findes ikke … længere

Det emne der kan få flest folk med ADHD op af stolene, er når jeg siger at ADD ikke findes.… Read More

1 year ago

The controversy about ADHD and ASD in ICD-11

There is growing evidence that ASD and ADHD share common genetic variants, similar psychological deficits and neuroimaging differences. Perhaps it… Read More

5 months ago

ADHTISM: it’s real, and it’s here …

In recent years, there has been a move to diagnose some kids with both Autism Spectrum Disorder (ASD) and Attention… Read More

5 months ago

ADHD: Forstå VORES medicin

Myter og fordomme omkring ADHD-medicin er mere udbredt end viden og fakta. Derfor har vi lavet denne forklaring, som burde… Read More

1 year ago

ADHD: Dit barn med medicinsk ubehandlet ADHD er 30% “yngre” end du tror …

ADHD er en udviklingsforstyrrelse, altså noget man er født med og som er fysisk/anatomisk, ikke noget der har med vilje… Read More

10 months ago

ADHD: Komorbiditet dræber …

I et helt nyt svensk studie er det blevet påvist at blot det at have ADHD medfører en 4,4 gange… Read More

10 months ago

Slut med at forskelsbehandle personer med ADHD!

Siden Danmark ratificerede “FN’s Konvention om Rettigheder for Personer med Handicap” i juli 2009 har disse regler alene haft betydning… Read More

7 months ago

ADHD: Medicin er ikke en mirakelkur!

ADHD er ikke en sygdom, og netop derfor kan man ikke forvente at ADHD-medicin er en mirakelkur imod symptomerne på… Read More

10 months ago

ADHD: Melatonin er både sikkert, effektivt og anbefalet.

Jævnligt ser vi overskrifterne i aviserne om at 'danske børns forbrug af sovemedicin er eksploderet' og lignende. Men i sandhed… Read More

1 year ago

ADHD: Medicin fjerner ikke din ADHD, uanset hvor meget du tager af den!

Indimellem får jeg rodet mig ud i en debat om ADHD-medicin og dosis. Dette udvikler sig indimellem til nærmest religionskrig,… Read More

1 year ago

ADHD Parenting 101

Denne artikel indeholder gode råd til forståelse af dit barns ADHD, samt massevis af konkrete, brugbare og videnskabeligt evidente råd,… Read More

5 years ago

ADHD er et handicap – kend dine rettigheder!

At have ADHD er at leve med et handicap. I denne artikel forklarer jeg, hvad det betyder, samt hvilke rettigheder… Read More

5 years ago

ADHD og Arvelighed

Når der står at ‘ADHD har en arvelighed på 70-90%’, så tror mange fejlagtigt, at det betyder at har forældrene… Read More

1 year ago

PDA: Hvad er nu det for noget?

PDA (Pathological Demand Avoidance) er en tilstand, der er en del af autismespektret, og er præget af et overvældende behov… Read More

1 year ago

ADHD – Fakta

Fakta om ADHD, baseret på videnskabelig evidens. Read More

9 months ago

ADHtisme: Kan man få Autisme af ADHD medicin?

ADHtisme: ADHD med komorbid Autisme (eller omvendt) er et begreb som vi har skabt her hos ADDspeaker, da vi har… Read More

11 months ago

Tid til (endeligt) at medicinere Autisme?

I en meget stor og omfattende ny undersøgelse, et såkaldt meta-studie, har man nu identificeret 6 midler der alle har… Read More

7 months ago

ADHD: Atopisk Dermatitis inden 3 års-alderen giver 3x højere risiko for ADHD

Nyere forskning har påvist, at risikoen for at være født med ADHD er 3 gange højere, såfremt man har lidt… Read More

10 months ago

ADHD: Circadian Disruption – et nyt kernesymptom?

Cirkadisk Rytmeforstyrrelse (Circadian Disruption) er forstyrrelser i en persons cirkadiske rytme, den biologisk funktion der regulerer den (ca.) 24-timers cyklus.… Read More

1 year ago

ADHD: Er du en Ugle eller en Lærke?

Hvorvidt du er en ugle eller en lærke har særlig stor betydning for personer med ADHD, viser ny forskning. Den… Read More

1 year ago

Op imod hvert tredje selvmord kan skyldes ADHD

Nyt studie har påvist at personer med ADHD har en 6,69x højere risiko for at dø pga. selvmord, end baggrundsbefolkningen.… Read More

1 year ago

Hvordan virker ADHD-medicin, rent videnskabeligt?

Det er sgu noget af et langhåret emne at forsøge at forklare, sådan i en PIXI-bog udgave som vi allesammen… Read More

1 year ago

Neuroimaging påviser nye forskelle i udviklingen af den frontale cortex, hos børn med ADHD, men ikke hos unge og voksne

NYHED: Forskere fra bl.a. Holland har fundet bevis for at der kan ses subtile forskelle i kortikale overfladearealer (den yderste… Read More

1 year ago

Mindfulness viser lovende effekt på ADHD symptomer hos voksne med ADHD

NYHED: Forskere fra Université du Quebec à Montréal, Education and Pedagogy Department, Montréal, Quebec, Canada har lavet en stor meta-analyse… Read More

1 year ago

ADHD: Oversigt over de seneste 20 års research

Denne artikel er baseret på Cortese et al., (2018) og er en opdatering af forskningen om ADHD i de sidste… Read More

1 year ago

ADHD giver en 1,5x højere risiko for Astma

NYHED: Forskere fra Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige har i en omfattende meta-analyse af 42 dataset fra studier af sammenhængen mellem… Read More

1 year ago

ADHD giver en 6x højere risiko for selvmord

NYHED: En ny meta-analyse af risikoen for selvmord, associeret til ADHD fra Børne- og unge psykiatrien i Paris, Frankrig, viser… Read More

1 year ago

Kønsforskelle ved ADHD og Autisme skyldes genetiske, hormonelle og miljømæssige faktorer

NYHED: Forskere fra Deakin University, Victoria, Australien har oversøgt hvad mulige årsager til at flere drenge end piger bliver diagnosticeret… Read More

1 year ago

Moderat alkoholforbrug under graviditeten frikendt for at være årsag til afkoms ADHD

I en ny meta-analyse, har forskere fra University of Queensland, Australien undersøgt en lang række studier af om alkoholforbrug under… Read More

1 year ago

ADHD: 20 Years of research

This article is based on Cortese et al., (2018), and is an update on the research on ADHD for the… Read More

1 year ago

ADHD-tid fucker med … alt

Stort set alle med ADHD har problemer med tid, timing og tidsfornemmelse. Kronisk tidsoptimisme gør at man sætter for lidt… Read More

1 year ago

ADHD er hjernens Diabetes!

ADHD og Diabetes deler stort set samme type af årsagskompleksitet og alle ved at det er livsnødvendigt at symptombehandle Diabetes… Read More

1 year ago

ADHD: Adult ADHD is overlooked and causes 50% higher mortality!

Around 6% of the World's population suffers from ADHD, and as ADHD is a specific neurodevelopmental disorder, that we are… Read More

1 year ago

ADHD: Girls are 50% less likely of being diagnosed due to discrimination

Deliberately having excluded the more internalised symptoms of ADHD (Mind Wandering and Emotional Dysregulation) in modern diagnosis of ADHD, we’ve… Read More

1 year ago

ADHD: I told you so, it’s genetics, not bad parenting!

The world’s largest and most comprehensive study on the origins of ADHD concludes, that 12 different and distinct loci are… Read More

1 year ago

ADHD: Kan man vokse fra ADHD?

I mange år mente man, at ADHD var en børnesygdom, og at man voksede fra den. Selvom vi har vidst… Read More

1 year ago

ADHD: Minister diskriminerer bevidst unge med ADHD … igen …

Diskrimination imod personer med ADHD er desværre ikke et ukendt fænomen i Danmark. Eksempler på grov diskrimination har vi her… Read More

1 year ago

ADHD: Så tag dig dog sammen, mand!

Dit humør og din adfærd er på sin vis både under og ikke under, din viljes egenkontrol, og ved at… Read More

1 year ago

ADHD: Stigmatisering og diskrimination

I Danmark bliver, især børn, men også voksne med ADHD udsat for systematisk diskrimination. Børnene bliver socialt udstødt, de voksne… Read More

1 year ago

Elvanse hjælper kvinder med BED

BED (Binge Eating Disorder) eller spiseforstyrrelser på dansk, kan nu få hjælp af medicinsk vej, viser nyt studie. Studiet afslører… Read More

1 year ago

Storebø et al.: How’d you like them Apples?

Since 2015, Storebø et al. have tried to vilify Methylphenidate, by creating doubt around the validity of the scientific evidence… Read More

1 year ago

Ny forskning: ADHD gør dit liv 12 år kortere

Jeg har fået eksklusiv og tidlig adgang til det nyeste videnskabelige studie om ADHD, der inden længe vil blive publiceret… Read More

2 years ago

Hvad er ODD?

Mellem 65 og 84% af alle børn med medicinsk ubehandlet ADHD lider af ko-morbid Oppositionel Adfærdsforstyrrelse (ODD). ODD er en… Read More

3 years ago

ADHD – Lev stærkt, dø ung?

For første gang siden jeg begyndte at skrive blogindlæg på ADDspeaker.net, har jeg valgt at oversætte et helt videnskabeligt review/studie… Read More

2 years ago

ADHD: Forstå ADHD ifølge ICD-11

18. Juni 2018 var en milepæl i vores fælles kamp for at få udbredt den korrekte forståelse af hvad ADHD… Read More

2 years ago

Nocebo, ADHD and Cochrane

For the past few years now, I've been following the debate on the quality of the studies of ADHD medication,… Read More

1 year ago

ADHD: Storebø accused of false results and inadequate conclusions

In a thorough and evidence-based commentary on Storebø OJ. et al.'s 2015 Cochrane System Review, Dr. Dr. Tobias Banaschewski et… Read More

1 year ago

ADHD: Methylphenidate (Ritalin etc.) is safe and effective for 99% of all people

Great news! In a 2018 review by Storebø et al. it was proven that Methylphenidate was safe and effetive for… Read More

1 year ago

Hvorfor er ADHD ikke en psykisk sygdom?

ADHD er ikke en psykisk sygdom, da en sygdom er noget man kan "kurere", hvorimod en lidelse er noget man… Read More

3 years ago

ADHD er medfødt, acceptér det nu!

ADHD er en neuro-genetisk eller neuro-biologisk psykiske lidelse. Man kan ikke blive smittet med ADHD. Man er født med ADHD i sine… Read More

5 years ago

ADHD: Er du bare hysterisk?

Mange af vi der lever med ADHD kender til det med at ‘springe en sikring’. Nu har videnskaben endeligt anerkendt,… Read More

1 year ago

ADHD: Medicin og kørekort

I Danmark foretrækker vi altid ingenting og alting, andet end ADHD-medicin. Sådan er det bare, selvom det er gumpetungt og… Read More

1 year ago

ADHD: Psykoser pga ADHD medicin skyldes komorbid Skizofreni eller Bipolar lidelse, ikke ADHD-medicin

Familiel højrisiko (FHR) af skizofreni (FHR-SZ) og bipolar lidelse (FHR-BP) er yderst signifikant i komorbiditet til ADHD. En ny undersøgelse… Read More

1 year ago

ADHD: The Jury Is In On Storebø – You’re Done!

After 4 years of bickering and with no useful results, Storebø OJ. and Simonsen E. et al. have just wasted… Read More

1 year ago

Very low risk of Psychosis due to ADHD medication

Great news! New study published on March 21, 2019 provides yet more evidence to safety and efficacy of psychostimulants like… Read More

1 year ago

WTF is Emotional Dysregulation?

Emotional Dysregulation has become the talk of the town, but what is it, and why should we with ADHD even… Read More

1 year ago

Fundamental Neurobiology of ADHD and ASD

“Everybody is talking about the weather, but nobody does anything about it!” - (Storm P.). It’s the same in regards… Read More

1 year ago

ADHD: Acceptance, WISC-IV and understanding what it all means.

As a part of the diagnostic process, it is required to make both observations (subjective measures) and testing (objective measures),… Read More

1 year ago

ICD-11 Ny ADHD Diagnose

Den 18. juni 2018 udkom version 11 af WHO's diagnosesystem ICD. Med denne version er der sket en hel del… Read More

2 years ago

ADD does not exist!

ADD is widely known as the type of ADHD were you don't bounce off the walls, some call it The… Read More

1 year ago

ADHD: Can Aphantasia supercharge your gut feeling?

Having no Mind’s Eye, also known as Aphantasia, I have to rely heavily on my intuition instead. According to the… Read More

1 year ago

ADHD: 5x højere risiko for fængselsstraf

At have en nedsat hæmningskontrol medfører ikke blot fysisk hyperaktiv/impulsiv adfærd og letafledelighed. Et overset symptom ved ADHD er den… Read More

1 year ago

ADHtism – New Diagnosis?

At ADDspeaker we have our own term: ADHtism, which refers to those of us who have both ADHD and ASD,… Read More

1 year ago

Kære Camilla …

I 2016 blev jeg, via vanligt brev mail og sågar underskrevet af selveste Jette Myglegaard, daværende formand for ADHD-foreningen, ekskluderet… Read More

2 years ago

ADHD: From Cradle to Grave

ADHD is known to be associated with a wide array of comorbid psychiatric disorders and somatic diseases, which greatly influences… Read More

2 years ago

Restless Legs Syndrome (RLS) and ADHD

Having chronic or periodic involuntary limb movements, also called Periodic Limb Movement Disorder (PLMD) or Restless Legs Syndrome (RLS) are… Read More

2 years ago

Børn med ADHD voldtages af voksnes ideologiske magtkamp?

Siden 2010 har vi observeret at debatten omkring hvilken behandling der er anbefalet til børn med ADHD, primært har haft… Read More

2 years ago

New EU Consensus on Adult ADHD

Research in the field of Adult ADHD is in rapid growth in Europe in these years, last fall Franke et… Read More

1 year ago

Is it ADHD or ASD or ODD?

Many of us have difficulties with telling these three distinct disorders apart, due to their overlapping symptomalogy on self-control and… Read More

1 year ago

ADHD: Why Don’t You ‘Recall’ anything?

That ADHD causes massive impairment of Executive Functioning particular in Working Memory is not news ... But did you know… Read More

2 years ago

ADHD: Infektioner i barndommen giver højere risiko for psykiske lidelser

Vi kigger her på et helt nyt studie fra den danske stjerneforsker, Søren Dalsgaard, Ph.D. (AU) påviser en sammenhæng mellem… Read More

2 years ago

ADHD – Når timing ikke virker

Allerede tilbage i 1997, beskrev Dr. Russell A. Barkley, Ph.D. at ADHD havde stor indflydelse på hvordan tid opleves, når… Read More

2 years ago

Maskering – et nødvendigt onde eller selvdestruktion?

For at være en del af samfundet er tilpasning nødvendigt, men for mange, hvis ikke de fleste, med autisme og/eller… Read More

2 years ago

Fortæller danske ADHD forskere sandheden?

Fortæller danske ADHD forskere sandheden, når deres forskningsresultater siger et og deres udtalelser til pressen siger noget andet? Er det… Read More

5 years ago

Har mit barn ADHD?

Har mit barn ADHD ? - Dette spørgsmål stiller mange forældre sig selv, særligt efter en ferie hvor man har… Read More

3 years ago

ADHD BASIS TEORI

ADHD er et emne der tales meget om i disse tider, med særligt fokus på inklusion, om for mange får… Read More

3 years ago

Dit 10 årige barn med ADHD er moden som en 7 årig!

Dit 10 årige barn med ADHD er moden som en 7 årig! Forstå hvorfor dit 10 årige barn med ADHD… Read More

5 years ago

New ADHD Diagnosis in ICD-11 gives people hope

In June, 2018, WHO announced it's new ICD-11, and with this ADHD got a facelift and was aligned with the… Read More

2 years ago

ADHD for Newbies

I den følgende artikel, kan du læse om hvad ADHD i virkeligheden er, betyder og medfører. Da mange af de… Read More

3 years ago

ADHD er helt misforstået i Danmark

Siden jeg selv fik min ADHD diagnose for mere end 6 år siden, har jeg kæmpet med alt jeg havde… Read More

2 years ago

ADHD og Inklusion

I Danmark har vi en lang og god tradition for at pædagogiske principper er fundament for vores Folkeskole. Problemet er… Read More

3 years ago

ADHD og seksualitet

Trods det at vi ved at den nedsatte eller helt manglende impuls -og selvkontrol som er et symptom på ubehandlet… Read More

3 years ago

Danmark er et ADHD u-land

I Danmark forstår man ikke ADHD. Det står fuldstændigt klart for mig, efter at jeg nu har researchet indgående i danske publikationer… Read More

5 years ago

Den første pille – starten på mit nye liv

I dette indlæg fortæller en 35-årige sen-diagnosticeret kvinde, om sin oplevelse af at tage medicin for sine ADHD symptomer, for… Read More

3 years ago

PTSD and CPTSD in ICD-11

On June 18th, 2018, WHO released their 11th version of their International Classification of Diseases (ICD-11). I have previously taken… Read More

2 years ago

This website uses cookies.