Kønsforskelle ved ADHD og Autisme skyldes genetiske, hormonelle og miljømæssige faktorer

NYHED: Forskere fra Deakin University, Victoria, Australien har oversøgt hvad mulige årsager til at flere drenge end piger bliver diagnosticeret med ADHD og Autisme. Forskerne konkluderer, at forskelle skyldes en kompliceret, sammensat fænotypi bestående af gener, hormoner og miljømæssige faktorer.

Resumé


Biologiske mekanismer, herunder genetik, hormoner og deres interaktion med andre risikofaktorer, såsom stress og bly eksponering, peger på komplekse årsagsforløb for udviklingsforstyrrelser. I de senere år har forskningen fokuseret på kønsforskelle i symptomprofiler i autisme; En meta-analyse af eksisterende undersøgelser indikerede dog minimal kønsforskel i kerneautismesymptomer. I ADHD kan ændringer i kønsforholdet fra ulighed i barndommen til paritet i voksenalderen relateres til debut og symptomforløb af hyperaktivitetssymptomer hos kvinder. Forskning i medicinske og psykiatriske udviklingsforstyrrelser.

May, T., Adesina, I., McGillivray, J., & Rinehart, N. J. (2019). Sex differences in neurodevelopmental disorders. Current opinion in neurology, 10.1097/WCO.0000000000000714. Advance online publication. doi:

https://doi.org/10.1097/WCO.0000000000000714

Leave a Reply