Udvikling i forbrug af ADHD medicin (Fordelt på aldersgrupper)