Unikke besøgende siden 2015

 • 186,667 personer

ADHD medicin for begyndere

Share

Der findes få emner der er så megen debat om, som ADHD medicin, særligt i forhold til børn. Desværre bygger den gængse viden på en lang række fordomme, myter og misforståelser som gør at man efterlades i vildrede om hvad der er fakta og hvad der er fiktion. Det råder jeg her bod på!

Som altid vil jeg foreslå at du lige tjekker Fakta om ADHD artiklen for de helt basale ting omkring ADHD, for jeg bruger nogle begreber i denne artikel, som jeg går ud fra at du ved. Ellers kan du med fordel læse den før du læser denne artikel.

Se de seneste nyheder om ADHD medicin her

Hvad er ADHD medicin?

ADHD medicin er en særlig type af medicin, der trods deres forskellighed i navn og indholdsstof, for 70%’s vedkommende fungere i de samme centre i hjernen. De resterende 30% er der hvor de er forskellige, har forskellige styrker og svagheder, samt er årsagen til at mange rent faktisk har godt af at få en blanding mellem to forskellige typer af ADHD medicin, for samme symptombillede.

ADHD medicin er for personer med ADHD, særligt børn, hvad Insulin er for en diabetiker

Diabetes er en fysisk, kronisk og kompleks lidelse, der gør at kroppen ikke producerer nok af et hormon der hedder Insulin. Derfor skal man som diabetiker injicere sig flere gange dagligt med Insulin, for at hjælpe kroppen med at nedbryde den glukose som jo er en vigtig del af vores metabolisme, der ellers ville hobe sig op i kroppen og give svære symptomer, såsom træthed, sløvhed, tørst og faktisk mange af de samme kognitive problemer, som vi oplever ved ADHD, når vi ser på ting som koncentration og fokus.

ADHD er en fysisk, kronisk og kompleks psykisk lidelse, der gør at hjernen er forsinket i sin udvikling, rent fysisk, set i forhold til jævnaldrende. Dette medfører at et barn med medicinsk ubehandlet ADHD, rent faktisk har en ‘modenhedsalder’ der ligger 30% under hvad man kan forvente på det pågældende alderstrin.

I praksis betyder det, at man skal trække 30% fra barnets fysiske, kronologiske alder, f.eks. 10 år, for at finde deres ADHD-mæssige ‘modenhedsalder’, hvilket vil sige at barnet rent faktisk har en modenhedsalder på 7 år, på væsentlige områder, især på impuls -og selvkontrol, konsekvensforståelse, sanser og følelser, samt ofte også på selve indlæringssystemet.

ADHD medicin fjerner, stort set, denne 30% forskel og er dermed et af de bedste lægemidler, af alle, til at behandle en lidelse, sikkert og effektivt!

ADHD er hjernens diabetes. og ligesom diabetes kræver insulin, flere gange dagligt, så kræver ADHD og sin medicin, amfetamin, flere gange dagligt. Forskellen er ens!

I en hjerne med ADHD, er der et kronisk lavt niveau af et stof (eller rettere neurotransmitter, men vi kalder det bare et stof her for at gøre det lettere), der hedder dopamin. Dopamin er hjernens belønningsstof, som er ur-gammelt og er en stor medvirkende årsag til at vi i dag har overlevet som menneskerace, igennem alle de mange generationer som vi har, indtil i dag.

Dopamin produceres naturligt i hjernen, og sendes så rundt i kroppen, når ‘nogen’ gør noget godt, f.eks. når du spiser noget, bevæger dig, går på toilettet, og ikke mindst – dyrker sex. Men dopamin har også det ansvar at få os i gang med at overhovedet at gøre noget, lave noget, som en slags kickstarter på at vi kommer i gang med dén opvask, vasketøjet, støvsugning, regningerne, lektierne, madlavningen, indkøb osv osv osv. Dopamin er en slags kemisk Gold Star system hvor man bliver kemisk belønnet for at gøre noget, som kroppen mener er godt for den.

Da dopamin niveauet hos personer der er født med ADHD udviklingsforstyrrelse er kronisk lavt, lad os sige 25% af normalen (for eksemplets skyld), så har personer med ADHD i særdeleshed svært ved at ‘få lettet røven og komme i gang’.

Dette skyldes ikke, som man har beskyldt personer med ADHD for i årevis, dovenskab … men derimod at vores krop, rent fysisk, ikke er med på at give os lidt hjælp med at komme i gang. Dopamin er derfor en meget central del af både vores fysiske, men også sociale liv, da det påvirker vores adfærd i allerhøjeste grad.

Når man er født med ADHD, så har man som sagt et lavt niveau af dopamin, og derfor har vi brug for at få et ‘kosttilskud’ i form af noget der kan øge produktionen af dopamin og hjælpe os med at komme i gang med at leve mere produktivt. Det er her stoffet amfetamin kommer ind i billedet. Amfetamin er et stof der virker på den del af hjernen der står for produktionen og forbruget af dopamin. Når hjernen får tilført amfetamin, så sætter det produktionen af dopamin op.

Det har den effekt på mennesker uden ADHD, at de oplever en euforiserende virkning, altså bliver høje eller skæve af amfetamin. Det gør de, fordi deres naturlige dopamin niveau jo allerede er på omkring 100% af normal niveauet og dermed kommer op over 100% og derfor oplever denne ‘narkotika’ effekt.

Det gør amfetamin ikke, i en hjerne med ADHD. Husk på at en hjerne med ADHD kommer fra et kronisk lavt niveau, 25%, og når der så bliver tilført ADHD medicin med amfetamin, så hæves produktionen af dopamin i ADHD hjernen og man kommer måske op i nærheden af 80-90% af normalt-iniveauet, men aldrig over 100%.

Derfor virker ADHD medicin IKKE euforiserende på en hjerne med ADHD, og derfor har det ingen ‘narko’ effekt på en hjerne med ADHD, og i særdeleshed ikke på børn, der jo hverken ryger, drikker kaffe eller dyrker sex, og derfor ikke får dopamin ind i ‘knoppen’ af andre veje, end via medicin.

Så helt kort: ADHD medicin er IKKE euforiserende i en hjerne med ADHD! Så du giver IKKE dit barn/barnebarn eller mor/far/bedsteforældre NARKO når de får ADHD medicin. De får bare deres ‘insulin’ til deres ‘diabetes’, præcis som hvis man havde haft sukkersyge. Det må selv den hårdeste medicinfornægter da i det mindste kunne anerkende …

Hvordan virker ADHD medicin?

For at forstå hvordan de forskellige medikamenter virker i vores hjerne, er vi nød til at forstå lidt om vores hjerne.

Det Limbiske System:
Det limbiske system er der hvor vores impuls -og selvkontrol bor, der hvor vores følelser bor, der hvor vores hukommelse styres fra og der hvor vores urgamle instinktive adfærd (Frys, Flygt eller Kæmp) bor.

Det Præfrontale Cortex:
Det præfrontale cortex medvirker til planlægning af sammensat erkendelse, udtrykkelse af personlighed, beslutningstagning samt tilpasning af social adfærd. Det er også i dette område, at samordning af tanker og handlinger i overensstemmelse med den indre målsætning foregår.

De Eksekutive Funktioner:

De generelle eksekutive funktioner synes at bestå i en kraft til skjult at sanse for sig selv (nonverbal arbejdshukommelse), skjult tale (verbal arbejdshukommelse), skjult følen og motivering af sig selv samt skjult eksperimentering med egen adfærd (reorganisering). Jeg har forsøgt at vise, at disse funktioner deler en fælles oprindelse og har et fælles formål. De har deres oprindelse i offentlige adfærdsformer, som bliver vendt mod personen selv og derpå bliver private eller skjulte i form – dvs. at visse adfærdsformer internaliseres under udviklingen og dermed muliggør selvregulering i forhold til tid, så adfærden kan rettes mod en forventet fremtid. De eksekutive funktioner indebærer et skift i adfærdskontrol fra eksternt til internt repræsenteret information, fra kontrol ved hjælp af den umiddelbare kontekst og det øjeblikkelige nu, til kontrol ved hjælp af langsigtede kontekster og de konsekvenser, de rummer. Denne internt styrede og motiverede adfærd organiserer adfærden i tid og retter den mod fremtiden for at sikre det størst mulige langsigtede udbytte for personen. Deri består dens endelige psykologiske værdi.

Når man er født med ADHD som jo ikke er en opmærksomhedsforstyrrelse, men en udviklingsforstyrrelse, rent fysisk i hjernen, så er det i samspillet mellem disse deler af hjernen (og deres funktioner) at symptomerne på det vi beskriver som ADHD, opstår.

ADHD er i bund og grund en lidelse der er forårsaget af at flere forskellige systemer i hjernen, ikke udvikles som forventet, rent kronologisk og aldersmæssigt, samt at den kommunikation der er imellem disse dele af hjernen, ikke er god nok, hvilket skyldes den mangel på dopamin som jeg har beskrevet tidligere, samt på nogle andre stoffer kaldet noradrenalin og serotonin. Det betyder at vi ser en hyperaktiv/impulsiv og uopmærksom adfærd, hvor manglende evne til selvmotivation, regulering af egne følelser, styring af impuls -og selvkontrol (temperament, handlinger, tale, kropssprog) ikke fungerer som normalt set hos jævnaldrende.

ADHD medicin er således ikke helbredende, men blot symptombehandlende og dens virkning forsvinder i takt med at medicinens virkning forsvinder. Når stoffet er ude af kroppen, så er symptomerne (og dermed den psykiske funktionsnedsættelse, handicappet) også tilbage.

Medicinens forskellige virkninger

ADHD medicin virker enten som et såkaldt Centralstimulerende medikament, hvilket betyder at det påvirker det centrale nervesystem, og dermed også hjernen. Disse kaldes som gruppe for ‘Stimulanter’.

Disse stimulanter virker primært ved at regulere på de systemer som styrer vores adfærd, følelser, hukommelse og ikke mindst impuls -og selvkontrol. De centralstimulerende medikamenter indeholder en mindre portion af stoffet amfetamin, samt andre virknigsstoffer.

Der findes også to andre typer, Atomoxetin og Guanfacin som ikke er centralstimulerende medikamenter, men som virker andre steder i hjernen, f.eks. i det Limbiske System og i Det Præfrontale Cortex, og udover de også dækker de samme ting som stimulanterne, så er de særligt effektive på at regulere på sanseindtryk, følelser og de Eksekutive Funktioner.

Dette gøres ved at påvirke visse dele af hjernen, på en lidt mere ‘avanceret måde’ som dermed giver en bedre kontrol af evnen til at ‘stoppe, tænke og så handle’.

Atomoxetin og Guanfacin indeholder IKKE amfetamin og påvirker dermed hjernens funktioner via nogle andre ‘kanaler’ end blot via dopamin regulerering.

Helt overordnet betyder det altså at alle 5 midler virker på de symptomer vi ser hos en hjerne med ADHD, hvoraf 70% er de samme dele af hjernen, men hvor de sidste 30% er forskellige, fra medikament til medikament.

Derfor viser seneste forskning også, at ved at blande en stimulant og en ikke-stimulant, f.eks. Lisdexamfetamin og Guanfacin, så opnår man en bedre helhedsdækning af alle de forskellige symptomer på ADHD, ikke blot på enten de rent fysiske symptomer, hyperaktivitet, men også på deres mere psykiske symptomer, impulsivitet og uopmærksomhed.

Hvilke typer ADHD medicin findes der?

ADHD medicin virker ved at man indtager en pille, tablet eller drikker en væske, der indeholder et af 5 forskellige indholdsstoffer;

 1. Metylphenidat
 2. Atomoxetin
 3. Dexamfetamin
 4. Lisdexamfetamin
 5. Guanfacin

Disse 5 stoffer er de som er godkendt i EU og dermed også i DK. Det kaldes som en gruppe for ADHD medicin. Du kan se den fulde beskrivelse af alt omkring ADHD medicin på ADHD Midler på Pro Medicin.

Jeg har ovenstående forklaret hvordan de 70% fungerer, så jeg vil nu beskrive hvad de resterende 30% så medfører.

METYLPHENIDAT

Metylphenidat er en stimulant. Den virker dermed på de fleste af de symptomer på ADHD som er de mere synlige, primært på impuls -og selvkontrol, koncentration, fokus, opmærksomhed og hyperaktiv adfærd. Metylphenidat er det mildeste ADHD medicin der findes på markedet, og anvendes derfor som det såkaldte ‘førstevalg’ i God Praksis for behandling af ADHD, hos både børn og voksne, jvf. National Klinisk Retningslinje for udredning og behandling af ADHD fra Sundhedsstyrelsen.

De præparater som indeholder Metylphenidat hedder:

 • Ritalin
 • Concerta
 • Conmet
 • Equasym Depot
 • Medanef
 • Medicebran
 • Medikinet
 • Motiron
 • Samt en længere række af kopipræparater

DEXAMFETAMIN

Dexamfetamin er en stimulant. Den virker dermed på de fleste af de symptomer på ADHD som er de mere synlige, primært på impuls -og selvkontrol, koncentration, fokus, opmærksomhed og hyperaktiv adfærd. Til forskel fra Metylphenidat så er Dexamfetamin dobbelt så potent som Metylphenidat og virker derfor bedre hvis man har middel til svær grad af ADHD.

Det præparat som indeholder Dexamfetamin hedder:

 • Attentin

LISDEXAMFETAMIN

Lisdexamfetamin er en stimulant. Den virker dermed på de fleste af de symptomer på ADHD som er de mere synlige, primært på impuls -og selvkontrol, koncentration, fokus, opmærksomhed og hyperaktiv adfærd.

Til forskel fra Dexamfetamin så er Lisdexamfetamin et såkaldt ‘prodrug’ hvilket betyder at det først bliver til Dexamfetamin, når man har slugt pillen og det kommer ned i mavetarmsystemet, hvilket gør at det kan anvendes til personer med nuværende eller tidligere misbrug, uden misbrugspotentiale.

Det præparat som indeholder Lisdexamfetamin hedder:

 • Elvanse
 • Aduvanz

ATOMOXETIN

Atomoxetin er en ikke-stimulant. Den virker dermed på de fleste af de symptomer på ADHD som er de mere synlige, primært på impuls -og selvkontrol, koncentration, fokus, opmærksomhed og hyperaktiv adfærd.

Til forskel fra Metylphenidat, Dexamfetamin og Lisdexamfetamin, så indeholder Atomoxetin ikke amfetamin, hvilket gør at det kan anvendes til personer med nuværende eller tidligere misbrug, uden misbrugspotentiale. Derudover behandler Atomoxetin også angst symptomer.

Det præparat der indeholder Atomoxetin hedder:

 • Straterra

GUANFACIN

Guanfacin har været anvendt i mange år til behandling af forhøjet blodtryk, men da man har set at det også har en positiv effekt på ADHD symptomer, så har man lavet det i en version som kan anvendes til behandling af ADHD.

Til forskel fra Metylphenidat, Dexamfetamin og Lisdexamfetamin, så indeholder Guanfacin ikke amfetamin, hvilket gør at det kan anvendes til personer med nuværende eller tidligere misbrug, uden misbrugspotentiale.

Derudover behandler Guanfacin også angst symptomer, OCD, Tics, Tourettes og (endnu uofficielt) også visse symptomer på autisme, primært de rituelle. Det præparat der indeholder Guanfacin hedder:

 • Intuniv

Bivirkninger

Et emne som altid kommer op ved brug af medicin, og i særdeleshed ved ADHD medicin specifikt, er bivirkninger. Der er bivirkninger ved brug af ADHD medicin og nogle af dem er ganske alvorlige, men for langt hovedparten af alle personer med ADHD, så er medicin et godt, sikkert og meget effektivt hjælpemiddel til at blive sine ADHD symptomer kvit.

Det virker med det samme, og det virker i en varierende periode, alt efter variant, men det helbreder ikke. Når virkningen forsvinder, så vender symptomerne tilbage.

I USA har man en database over forbrug af ADHD medicin og de erfaringer man har gjort sig i praksissektoren, der strækker sig 58 år tilbage. I Danmark og EU er man dog mere skeptiske og henviser udelukkende til de videnskabelige studier der er foretaget på ADHD medicin.

Kritikken i Danmark går oftest på at disse studier er af for kort varighed og at vi derfor ikke med sikkerhed kan sige noget om langtidsvirkningen af ADHD medicin, hvilket er helt korrekt, men de tager altså ikke hensyn til den store viden der er fra USA, som er af absolut videnskabelig kvalitet, da den stammer fra det amerikanske receptsystem, som er meget lig vores eget og i lige så høj grad under statslig kontrol.

Så det er en smagssag hvad man tror på, og det er for såvidt op til den enkelte at mene hvad de vil om Big Pharma, men helt faktuelt så er ADHD medicin både sikkert, effektivt og kan bruges af alle fra 4 år og opefter (i DK er grænsen 6 år).

Så burde den ged sgu være barberet, ikke?

/ADDspeaker

Kilder:

Lægemiddelhåndbogen
Midler mod ADHD, 2017

National Institute of Mental Health
Behavioral inhibition, sustained attention, and executive functions: constructing a unifying theory of ADHD.
by Dr. Russell A. Barkley, Ph.D., 1997

Unified Theory of ADHD
ADHD and the Nature of Self-Control
by Dr. Russell A. Barkley, Ph.D., 1997

ADHD Speciallægehåndbogen
Attention-Deficit Hyperactivity Disorder Fourth Edition A Handbook for Diagnosis
by Dr. Russell A. Barkley, Ph.D., 2015

Frontiers in Behavioural Neuroscience
Top-Down Dysregulation—From ADHD to Emotional Instability
by Petrovic & Castellanos, 2016

American Medical Association
DOPAMINE REWARD PATHWAY IN ADHD
Swanson et al. 2009

Tags: ADHD
Leave a Comment

View Comments

Recent Posts

ADHD: Inklusion er en kæmpefiasko

NYT dansk studie: 6 ud af 10 børn med ADHD gennemfører IKKE folkeskolen. Vi har længe vidst, at skolegang og… Read More

2 weeks ago

ADHD: Jeg ER jo en god mor!

PDA er mere udbredt end de fleste ved, og i denne artikel beskriver hvordan vi sammen med direktør Camilla Skovgård… Read More

1 week ago

ADHtisme: Hvad er det?

ADHD med komorbid Autisme har vi valgt at betegne som ADHtisme her hos ADDspeaker. Årsagen er, at mellem 50-70% af… Read More

9 months ago

ADHD: Når ferietiden er lig med utryghed

Hver sommer så oplever mange forældre til børn med diagnoser, at hele familiens stressniveau stiger, og ferien kan hurtigt ende… Read More

3 weeks ago

ADHD er ikke mit valg, det er til gengæld mit livsvilkår!

ADHD er som vejret, alle taler om det, men kun få forstår hvor komplekst vejret i virkeligheden er. Lad os… Read More

2 weeks ago

Opdateret anbefaling for valg af ADHD-medicin

Et af de spørgsmål som jeg oftest bliver bedt om at svare på, handler om medicin. Folk ønsker at vide… Read More

7 months ago

ADHD: Pigerne bliver overset pga uvidenhed og kønsbias

I mange år har megen forskning tydet på, at mellem 50-75% af piger med ADHD er udiagnosticerede, og at de… Read More

2 weeks ago

Elvanse gav mig et liv og Intuniv gav mig mulighed for at leve det

Det, at finde den rette medicinske kombinationsbehandling når man har ADHD med en eller flere ko-morbide lidelser, er uhyre svært… Read More

2 years ago

Emotions are constructions of the world, not reactions to it

The science of emotion has been using folk psychology categories derived from philosophy to search for the brain basis of… Read More

1 month ago

Søvnproblemer og ADHD

Det er velkendt, at ADHD og søvnproblemer er noget det tit går hånd i hånd. Den gængse forklaring, som de… Read More

3 weeks ago

ADHD: Hvorfor pædagogik og adfærdsterapi ikke virker … alene

Hvorfor pædagogik og adfærdsterapi ikke virker ... alene. ‘Kampen’ mellem dem der for medicin og dem der imod medicin, bygger… Read More

6 months ago

ADHD: Medicin hæmmer ikke væksten!

Når man kommer til BUC med sit barn og får barnet udredt og efterfølgende medicineret, så er protokollen meget striks… Read More

2 months ago

Barkley’s Adult ADHD Checklist

Barkley’s Adult ADHD Checklist is an evidence based and scientifically valid, short screening for symptoms of Adult ADHD. It can… Read More

5 months ago

ADD findes ikke … længere

Det emne der kan få flest folk med ADHD op af stolene, er når jeg siger at ADD ikke findes.… Read More

1 year ago

The controversy about ADHD and ASD in ICD-11

There is growing evidence that ASD and ADHD share common genetic variants, similar psychological deficits and neuroimaging differences. Perhaps it… Read More

5 months ago

ADHTISM: it’s real, and it’s here …

In recent years, there has been a move to diagnose some kids with both Autism Spectrum Disorder (ASD) and Attention… Read More

5 months ago

ADHD: Forstå VORES medicin

Myter og fordomme omkring ADHD-medicin er mere udbredt end viden og fakta. Derfor har vi lavet denne forklaring, som burde… Read More

1 year ago

ADHD: Dit barn med medicinsk ubehandlet ADHD er 30% “yngre” end du tror …

ADHD er en udviklingsforstyrrelse, altså noget man er født med og som er fysisk/anatomisk, ikke noget der har med vilje… Read More

10 months ago

ADHD: Komorbiditet dræber …

I et helt nyt svensk studie er det blevet påvist at blot det at have ADHD medfører en 4,4 gange… Read More

10 months ago

Slut med at forskelsbehandle personer med ADHD!

Siden Danmark ratificerede “FN’s Konvention om Rettigheder for Personer med Handicap” i juli 2009 har disse regler alene haft betydning… Read More

7 months ago

ADHD: Medicin er ikke en mirakelkur!

ADHD er ikke en sygdom, og netop derfor kan man ikke forvente at ADHD-medicin er en mirakelkur imod symptomerne på… Read More

10 months ago

ADHD: Melatonin er både sikkert, effektivt og anbefalet.

Jævnligt ser vi overskrifterne i aviserne om at 'danske børns forbrug af sovemedicin er eksploderet' og lignende. Men i sandhed… Read More

1 year ago

ADHD: Medicin fjerner ikke din ADHD, uanset hvor meget du tager af den!

Indimellem får jeg rodet mig ud i en debat om ADHD-medicin og dosis. Dette udvikler sig indimellem til nærmest religionskrig,… Read More

1 year ago

ADHD Parenting 101

Denne artikel indeholder gode råd til forståelse af dit barns ADHD, samt massevis af konkrete, brugbare og videnskabeligt evidente råd,… Read More

5 years ago

ADHD er et handicap – kend dine rettigheder!

At have ADHD er at leve med et handicap. I denne artikel forklarer jeg, hvad det betyder, samt hvilke rettigheder… Read More

5 years ago

ADHD og Arvelighed

Når der står at ‘ADHD har en arvelighed på 70-90%’, så tror mange fejlagtigt, at det betyder at har forældrene… Read More

1 year ago

PDA: Hvad er nu det for noget?

PDA (Pathological Demand Avoidance) er en tilstand, der er en del af autismespektret, og er præget af et overvældende behov… Read More

1 year ago

ADHD – Fakta

Fakta om ADHD, baseret på videnskabelig evidens. Read More

9 months ago

ADHtisme: Kan man få Autisme af ADHD medicin?

ADHtisme: ADHD med komorbid Autisme (eller omvendt) er et begreb som vi har skabt her hos ADDspeaker, da vi har… Read More

11 months ago

Tid til (endeligt) at medicinere Autisme?

I en meget stor og omfattende ny undersøgelse, et såkaldt meta-studie, har man nu identificeret 6 midler der alle har… Read More

7 months ago

ADHD: Atopisk Dermatitis inden 3 års-alderen giver 3x højere risiko for ADHD

Nyere forskning har påvist, at risikoen for at være født med ADHD er 3 gange højere, såfremt man har lidt… Read More

10 months ago

ADHD: Circadian Disruption – et nyt kernesymptom?

Cirkadisk Rytmeforstyrrelse (Circadian Disruption) er forstyrrelser i en persons cirkadiske rytme, den biologisk funktion der regulerer den (ca.) 24-timers cyklus.… Read More

1 year ago

ADHD: Er du en Ugle eller en Lærke?

Hvorvidt du er en ugle eller en lærke har særlig stor betydning for personer med ADHD, viser ny forskning. Den… Read More

1 year ago

Op imod hvert tredje selvmord kan skyldes ADHD

Nyt studie har påvist at personer med ADHD har en 6,69x højere risiko for at dø pga. selvmord, end baggrundsbefolkningen.… Read More

1 year ago

Hvordan virker ADHD-medicin, rent videnskabeligt?

Det er sgu noget af et langhåret emne at forsøge at forklare, sådan i en PIXI-bog udgave som vi allesammen… Read More

1 year ago

Neuroimaging påviser nye forskelle i udviklingen af den frontale cortex, hos børn med ADHD, men ikke hos unge og voksne

NYHED: Forskere fra bl.a. Holland har fundet bevis for at der kan ses subtile forskelle i kortikale overfladearealer (den yderste… Read More

1 year ago

Mindfulness viser lovende effekt på ADHD symptomer hos voksne med ADHD

NYHED: Forskere fra Université du Quebec à Montréal, Education and Pedagogy Department, Montréal, Quebec, Canada har lavet en stor meta-analyse… Read More

1 year ago

ADHD: Oversigt over de seneste 20 års research

Denne artikel er baseret på Cortese et al., (2018) og er en opdatering af forskningen om ADHD i de sidste… Read More

1 year ago

ADHD giver en 1,5x højere risiko for Astma

NYHED: Forskere fra Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige har i en omfattende meta-analyse af 42 dataset fra studier af sammenhængen mellem… Read More

1 year ago

ADHD giver en 6x højere risiko for selvmord

NYHED: En ny meta-analyse af risikoen for selvmord, associeret til ADHD fra Børne- og unge psykiatrien i Paris, Frankrig, viser… Read More

1 year ago

Kønsforskelle ved ADHD og Autisme skyldes genetiske, hormonelle og miljømæssige faktorer

NYHED: Forskere fra Deakin University, Victoria, Australien har oversøgt hvad mulige årsager til at flere drenge end piger bliver diagnosticeret… Read More

1 year ago

Moderat alkoholforbrug under graviditeten frikendt for at være årsag til afkoms ADHD

I en ny meta-analyse, har forskere fra University of Queensland, Australien undersøgt en lang række studier af om alkoholforbrug under… Read More

1 year ago

ADHD: 20 Years of research

This article is based on Cortese et al., (2018), and is an update on the research on ADHD for the… Read More

1 year ago

ADHD-tid fucker med … alt

Stort set alle med ADHD har problemer med tid, timing og tidsfornemmelse. Kronisk tidsoptimisme gør at man sætter for lidt… Read More

1 year ago

ADHD er hjernens Diabetes!

ADHD og Diabetes deler stort set samme type af årsagskompleksitet og alle ved at det er livsnødvendigt at symptombehandle Diabetes… Read More

1 year ago

ADHD: Adult ADHD is overlooked and causes 50% higher mortality!

Around 6% of the World's population suffers from ADHD, and as ADHD is a specific neurodevelopmental disorder, that we are… Read More

1 year ago

ADHD: Girls are 50% less likely of being diagnosed due to discrimination

Deliberately having excluded the more internalised symptoms of ADHD (Mind Wandering and Emotional Dysregulation) in modern diagnosis of ADHD, we’ve… Read More

1 year ago

ADHD: I told you so, it’s genetics, not bad parenting!

The world’s largest and most comprehensive study on the origins of ADHD concludes, that 12 different and distinct loci are… Read More

1 year ago

ADHD: Kan man vokse fra ADHD?

I mange år mente man, at ADHD var en børnesygdom, og at man voksede fra den. Selvom vi har vidst… Read More

1 year ago

ADHD: Minister diskriminerer bevidst unge med ADHD … igen …

Diskrimination imod personer med ADHD er desværre ikke et ukendt fænomen i Danmark. Eksempler på grov diskrimination har vi her… Read More

1 year ago

ADHD: Så tag dig dog sammen, mand!

Dit humør og din adfærd er på sin vis både under og ikke under, din viljes egenkontrol, og ved at… Read More

1 year ago

ADHD: Stigmatisering og diskrimination

I Danmark bliver, især børn, men også voksne med ADHD udsat for systematisk diskrimination. Børnene bliver socialt udstødt, de voksne… Read More

1 year ago

Elvanse hjælper kvinder med BED

BED (Binge Eating Disorder) eller spiseforstyrrelser på dansk, kan nu få hjælp af medicinsk vej, viser nyt studie. Studiet afslører… Read More

1 year ago

Storebø et al.: How’d you like them Apples?

Since 2015, Storebø et al. have tried to vilify Methylphenidate, by creating doubt around the validity of the scientific evidence… Read More

1 year ago

Ny forskning: ADHD gør dit liv 12 år kortere

Jeg har fået eksklusiv og tidlig adgang til det nyeste videnskabelige studie om ADHD, der inden længe vil blive publiceret… Read More

2 years ago

Hvad er ODD?

Mellem 65 og 84% af alle børn med medicinsk ubehandlet ADHD lider af ko-morbid Oppositionel Adfærdsforstyrrelse (ODD). ODD er en… Read More

3 years ago

ADHD – Lev stærkt, dø ung?

For første gang siden jeg begyndte at skrive blogindlæg på ADDspeaker.net, har jeg valgt at oversætte et helt videnskabeligt review/studie… Read More

2 years ago

ADHD: Forstå ADHD ifølge ICD-11

18. Juni 2018 var en milepæl i vores fælles kamp for at få udbredt den korrekte forståelse af hvad ADHD… Read More

2 years ago

Nocebo, ADHD and Cochrane

For the past few years now, I've been following the debate on the quality of the studies of ADHD medication,… Read More

1 year ago

ADHD: Storebø accused of false results and inadequate conclusions

In a thorough and evidence-based commentary on Storebø OJ. et al.'s 2015 Cochrane System Review, Dr. Dr. Tobias Banaschewski et… Read More

1 year ago

ADHD: Methylphenidate (Ritalin etc.) is safe and effective for 99% of all people

Great news! In a 2018 review by Storebø et al. it was proven that Methylphenidate was safe and effetive for… Read More

1 year ago

Hvorfor er ADHD ikke en psykisk sygdom?

ADHD er ikke en psykisk sygdom, da en sygdom er noget man kan "kurere", hvorimod en lidelse er noget man… Read More

3 years ago

ADHD er medfødt, acceptér det nu!

ADHD er en neuro-genetisk eller neuro-biologisk psykiske lidelse. Man kan ikke blive smittet med ADHD. Man er født med ADHD i sine… Read More

5 years ago

ADHD: Er du bare hysterisk?

Mange af vi der lever med ADHD kender til det med at ‘springe en sikring’. Nu har videnskaben endeligt anerkendt,… Read More

1 year ago

ADHD: Medicin og kørekort

I Danmark foretrækker vi altid ingenting og alting, andet end ADHD-medicin. Sådan er det bare, selvom det er gumpetungt og… Read More

1 year ago

ADHD: Psykoser pga ADHD medicin skyldes komorbid Skizofreni eller Bipolar lidelse, ikke ADHD-medicin

Familiel højrisiko (FHR) af skizofreni (FHR-SZ) og bipolar lidelse (FHR-BP) er yderst signifikant i komorbiditet til ADHD. En ny undersøgelse… Read More

1 year ago

ADHD: The Jury Is In On Storebø – You’re Done!

After 4 years of bickering and with no useful results, Storebø OJ. and Simonsen E. et al. have just wasted… Read More

1 year ago

Very low risk of Psychosis due to ADHD medication

Great news! New study published on March 21, 2019 provides yet more evidence to safety and efficacy of psychostimulants like… Read More

1 year ago

WTF is Emotional Dysregulation?

Emotional Dysregulation has become the talk of the town, but what is it, and why should we with ADHD even… Read More

1 year ago

Fundamental Neurobiology of ADHD and ASD

“Everybody is talking about the weather, but nobody does anything about it!” - (Storm P.). It’s the same in regards… Read More

1 year ago

ADHD: Acceptance, WISC-IV and understanding what it all means.

As a part of the diagnostic process, it is required to make both observations (subjective measures) and testing (objective measures),… Read More

1 year ago

ICD-11 Ny ADHD Diagnose

Den 18. juni 2018 udkom version 11 af WHO's diagnosesystem ICD. Med denne version er der sket en hel del… Read More

2 years ago

ADD does not exist!

ADD is widely known as the type of ADHD were you don't bounce off the walls, some call it The… Read More

1 year ago

ADHD: Can Aphantasia supercharge your gut feeling?

Having no Mind’s Eye, also known as Aphantasia, I have to rely heavily on my intuition instead. According to the… Read More

1 year ago

ADHD: 5x højere risiko for fængselsstraf

At have en nedsat hæmningskontrol medfører ikke blot fysisk hyperaktiv/impulsiv adfærd og letafledelighed. Et overset symptom ved ADHD er den… Read More

1 year ago

ADHtism – New Diagnosis?

At ADDspeaker we have our own term: ADHtism, which refers to those of us who have both ADHD and ASD,… Read More

1 year ago

Kære Camilla …

I 2016 blev jeg, via vanligt brev mail og sågar underskrevet af selveste Jette Myglegaard, daværende formand for ADHD-foreningen, ekskluderet… Read More

2 years ago

ADHD: From Cradle to Grave

ADHD is known to be associated with a wide array of comorbid psychiatric disorders and somatic diseases, which greatly influences… Read More

2 years ago

Restless Legs Syndrome (RLS) and ADHD

Having chronic or periodic involuntary limb movements, also called Periodic Limb Movement Disorder (PLMD) or Restless Legs Syndrome (RLS) are… Read More

2 years ago

Børn med ADHD voldtages af voksnes ideologiske magtkamp?

Siden 2010 har vi observeret at debatten omkring hvilken behandling der er anbefalet til børn med ADHD, primært har haft… Read More

2 years ago

New EU Consensus on Adult ADHD

Research in the field of Adult ADHD is in rapid growth in Europe in these years, last fall Franke et… Read More

1 year ago

Is it ADHD or ASD or ODD?

Many of us have difficulties with telling these three distinct disorders apart, due to their overlapping symptomalogy on self-control and… Read More

1 year ago

ADHD: Why Don’t You ‘Recall’ anything?

That ADHD causes massive impairment of Executive Functioning particular in Working Memory is not news ... But did you know… Read More

2 years ago

ADHD: Infektioner i barndommen giver højere risiko for psykiske lidelser

Vi kigger her på et helt nyt studie fra den danske stjerneforsker, Søren Dalsgaard, Ph.D. (AU) påviser en sammenhæng mellem… Read More

2 years ago

ADHD – Når timing ikke virker

Allerede tilbage i 1997, beskrev Dr. Russell A. Barkley, Ph.D. at ADHD havde stor indflydelse på hvordan tid opleves, når… Read More

2 years ago

Maskering – et nødvendigt onde eller selvdestruktion?

For at være en del af samfundet er tilpasning nødvendigt, men for mange, hvis ikke de fleste, med autisme og/eller… Read More

2 years ago

Fortæller danske ADHD forskere sandheden?

Fortæller danske ADHD forskere sandheden, når deres forskningsresultater siger et og deres udtalelser til pressen siger noget andet? Er det… Read More

5 years ago

Har mit barn ADHD?

Har mit barn ADHD ? - Dette spørgsmål stiller mange forældre sig selv, særligt efter en ferie hvor man har… Read More

3 years ago

ADHD BASIS TEORI

ADHD er et emne der tales meget om i disse tider, med særligt fokus på inklusion, om for mange får… Read More

3 years ago

Dit 10 årige barn med ADHD er moden som en 7 årig!

Dit 10 årige barn med ADHD er moden som en 7 årig! Forstå hvorfor dit 10 årige barn med ADHD… Read More

5 years ago

New ADHD Diagnosis in ICD-11 gives people hope

In June, 2018, WHO announced it's new ICD-11, and with this ADHD got a facelift and was aligned with the… Read More

2 years ago

ADHD for Newbies

I den følgende artikel, kan du læse om hvad ADHD i virkeligheden er, betyder og medfører. Da mange af de… Read More

3 years ago

ADHD er helt misforstået i Danmark

Siden jeg selv fik min ADHD diagnose for mere end 6 år siden, har jeg kæmpet med alt jeg havde… Read More

2 years ago

ADHD og Inklusion

I Danmark har vi en lang og god tradition for at pædagogiske principper er fundament for vores Folkeskole. Problemet er… Read More

3 years ago

ADHD og seksualitet

Trods det at vi ved at den nedsatte eller helt manglende impuls -og selvkontrol som er et symptom på ubehandlet… Read More

3 years ago

Danmark er et ADHD u-land

I Danmark forstår man ikke ADHD. Det står fuldstændigt klart for mig, efter at jeg nu har researchet indgående i danske publikationer… Read More

5 years ago

Den første pille – starten på mit nye liv

I dette indlæg fortæller en 35-årige sen-diagnosticeret kvinde, om sin oplevelse af at tage medicin for sine ADHD symptomer, for… Read More

3 years ago

PTSD and CPTSD in ICD-11

On June 18th, 2018, WHO released their 11th version of their International Classification of Diseases (ICD-11). I have previously taken… Read More

2 years ago

Tryk på ANDERKENDELSES-knappen – hvorfor ‘pyt-knappen’ ikke virker!

Som forælder til et barn med en udviklingsforstyrrelse er man ofte på overarbejde. Det kræver ufatteligt meget energi at kæmpe… Read More

2 years ago

This website uses cookies.