Mindfulness viser lovende effekt på ADHD symptomer hos voksne med ADHD

NYHED: Forskere fra Université du Quebec à Montréal, Education and Pedagogy Department, Montréal, Quebec, Canada har lavet en stor meta-analyse af 13 studier i effekten af Mindfulness Based Interventions (MBIs) hvori de konkluderer, at udover kernesymptomerne på ADHD blev effekten kategoriseret i eksekutiv / kognitiv funktion, emotionel dysfunktion, livskvalitet, mindfulness og skolegennemsnit. Ifølge den fremlagte evidens viste alle undersøgelserne (100%) forbedring af ADHD symptomer. Derudover forbedrer mindfulness (meditationstræning) nogle aspekter af eksekutiv funktion og emotionel dysfunktion. Selv om disse er lovende fund for at understøtte behandlingseffektiviteten af MBIs til ADHD, kan forskellige diskrepanser af videnskabelig signifikans, såsom fravær af randomisering og mangel på en kontrolgruppe, påvirke den faktiske kliniske værdi og konsekvenserne af undersøgelserne. Desuden kræver den forholdsvis lave kvalitet af udvælgelses- og præstationskriterier i flere undersøgelser, samt den relativt høje risiko for attrition bias, at man bør overvejer at foretage yderligere analyser, der kan bekræftedisse fund.

Poissant, H., Mendrek, A., Talbot, N., Khoury, B., & Nolan, J. (2019). Behavioral and Cognitive Impacts of Mindfulness-Based Interventions on Adults with Attention-Deficit Hyperactivity Disorder: A Systematic Review. Behavioural neurology, 2019, 5682050. doi: https://doi.org/10.1155/2019/5682050

Tilføj din kommentar her - Feedback er altid velkomment!